Tanmese, Wass Albert tollából, a Megbízhatóságról

Wass Albert: Nagyapám tanítása

"- Idefigyelj - mondta komoran -, ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és ha nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet: meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni se tudsz! Nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség, hadd hívjam a doktort?!

Elmondtam neki szorongva ott a sötétben, hogy mi történt.
Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Sulyos, lassú beszéddel.
- Idefigyelj - mondta. - Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, Wassok nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha belepusztulunk is! Érted?
- Értem - hebegtem megrendülve.
- Dehogyis érted - csapott le reám a szava -, de elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor le érett- ségizel, a tied lesz.
Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. Ellophatod. Visszaadhatod, vagy
megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. S ez az ideje! Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy loptad meg, hogy soha jóvá nem tudod tenni. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs tovább. Eltelt, vége. Örökre elveszett, és te voltál az, aki a jóvátehetetlen veszteséget okoztad. Érted?
Értettem.
Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek - akkor már ott vagyok öt perccel azelőtt, még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani.
Erre neveltem gyermekeimet és unokáimat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki öt percet késik, az öt percet ellop valakinek az életéből, amit nem
tehet jóvá soha.
- A megbízható embert még ellensége is tiszteli - mondta volt nagyapám -, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfú a szél..."

HozzászólásokHogy köszön hogy elhoztad

Hogy köszön hogy elhoztad nekünk. :) Nagyon egyet értek vele (-lük) . Habár nálam ez ösztönös nekem ezt még nem mondta senki sem , de mióta az eszem tudom erre törekszem . Csakis akkor ígérek ha be is tudom tartani.Köszönöm...

Köszönöm szépen, hogy olvashattam !!! Drága jó nagyapám jutott az eszembe olvasása közben.
Ő is ilyen egyenes ember volt.
További szép napot kívánok.Köszönöm!

Drága Anikó!

Nagyon szeretem Wass Albertet, az összes magyar író közül hozzám az ő egyszerű, mégis gyönyörű stílusa áll legközelebb. Köszönöm, hogy ezt megosztottad.

A legjobbakat kívánom Neked! :)