A Titok a Vonzás Törvénye és a 2012-es dimenzióváltás kapcsolata

Divat, hóbortos találgatások vagy a valóság lenne? Találgatások... Rövid tények az emelkedettek szempontjának vázlatából:

2012-es dimenzióváltás

Annyiféle dolgot hallottunk már arról, hogy mi lesz 2012-ben. Igazából mégis úgy gondolom, hogy még nem értjük mi, hogy mi készülődik a Földön, és mik is fognak velünk itt történni.

Szerintem a legnagyobb félreértés ebben az egészben és sok minden mással is elkövetjük ugyanezt a hibát, hogy azt hisszük,

itt valami hirtelen ugrásszerű változás és valami ijesztő, legalábbis valamilyen félelmetes dolog fog velünk történni.

Valójában egy folyamatnak vagyunk részesei, és semmilyen komolyabb változás nem történt még ugrásszerűen. És, mint mindennek, ennek is folyamata van, ami már most is érezhetően zajlik. Nagyon is zajlik!

Már a jelenlegi időszakot is igen nehezen élik meg emberek, ugyanis szükségszerűen követnünk kell a globális változást.

Ha ezt tudatosan tesszük egy picit könnyebb, ha semmit nem értünk az egészből akkor bizony ezt a folyamatot igen keservesen éljük meg.
Ami viszont biztos, hogy itt minden érettünk, és nem ellenünk történik.

Sokan veszítünk el az utóbbi időben minden olyan dolgot, ami már Nem szolgálja minket.

Sokan veszítenek el állásokat (jó esetben maguktól váltanak), vállalkozások mennek csődbe, akár nagyon régóta tartó párkapcsolatok, házasságok mennek szét és még lehetne sorolni.

A lényeg, hogy minden olyan dolog ami gátol minket a fejlődésünkben, azoknak a szorító, fojtó kötelékeit le kell szakítani magunkról. Ezt vagy magunktól tesszük meg vagy rábízzuk ezt az Univerzumra és akkor viszont előfordul, hogy azt mondjuk milyen igazságtalan velünk az élet. Miért pont én? Pedig minden csak értünk van!!

Az egész dimenzióváltás egy szabad, független, szeretettel teli állapot eléréséről szól.

Ezt az állapotot mindenki szabad akaratából érheti el, a lehetőség mindenkinek adott. Szerencsére ehhez mindenféle eszköz megadatott mostanra az Univerzum által.

Tehát ahogy említettem mindenki szabad akaratából dönt, hogy ebben a folyamatban hogyan és mennyire kíván részt venni. Az tévedés, amit lehetett hallani, hogy akik nem érik el a bizonyos "szintet" azok majd eltűnnek innen a földről.

Az valóban igaz, hogy egyfajta elszakadás és elkülönülés az lesz. De ezt sokan észre sem fogják venni.
Sokan úgy döntenek -persze a felsőbb ÉN szintjén - ,hogy nekik még időre van szükségük a "hagyományos", eddig megtapasztalt létezési formában, mert még bizonyos dolgokat meg kell éljenek, elvarratlan szálakat meg kell még érteni és elrendezni.

Bizonyos karmák (ok-okozatok) itt tartják őket ebben a megtapasztalási formában.

Az emberek egy másik csoportja nagyjából már átverekedte magát a rengeteg megpróbáltatáson, elkezdte a dolgokat megérteni, a helyén kezelni, rájött, hogy minden ami körülötte történik annak Ő nem szenvedő alanya, hanem pont Ő teremtette maga köré a helyzeteket.
Rájött, hogy az Ő valóságát nem a véletlenek és a szerencsétlen körülmények alakították így, hanem saját maga.
Ez a felismerés talán a legfontosabb, ugyanis ennek tudatában vagyunk képesek elkezdeni az igazi tudatos munkálatot magunkon. Ezt nagyon nehéz beismerni ugyanis ehhez bizony szükséges felismerni a felelősségünket és ezt megfelelő alázattal kezelni.

A dimenzióváltás után aminek pontos jól meghatározható időpontja nincs és nem is létezik, igazából a megélések, a szituációk és az élet minősége fog változni. Ebben a dologban lesz egy elágazás és ebben fogjuk teljesen másképp megélni a dolgokat.

A régi minták szerint élők továbbra is úgy élik meg a dolgokat, hogy mindenért meg kell keményen dolgozni és részt kell vegyenek a teremtés teljes folyamatában. Belesodródnak és továbbra is elhiszik mindazt ami körülöttük történik. Együtt élnek tovább a gazdasági nehézségekkel, a jelen korunk kihívásaival.

Az új energiákkal élők csoportja, felül tud kerekedni ezeken a látszólagos nehézségeken és elkezdik megteremteni új valóságukat. Itt viszont a teremtést már nem úgy kell érteni mint, eddig, hanem egyszerűen a dolgok csak lesznek, mindenféle erőfeszítés nélkül.

Beúszik az életünkbe készen. Nincs más dolgunk, mint felismerni és befogadni az életünkbe. A körülményektől teljesen független világ születik. A legjobb érzés az lesz, hogy minden "magától" erőfeszítések nélkül történik majd.
Ez már most is bizonyos embereknél így működik, hogy egyszerűen teljesen előkészített helyzetekbe csöppen bele és szinte hihetetlen hogy mennyire megvalósult minden, amit szeretett volna és ezért valójában semmit nem kellett tennie.

Ami megfigyelhető a két energiaminőségnél, hogy az egyik esetben még az EGO érvényesül és nem tudja félretenni a helyzetekben való fontosságát, a másik esetnél az EGO háttérbe szorulva hagyja, hogy az események összeálljanak a maguk rendje módja szerint.

A Dimenzióváltás tulajdonképpen annyiban jelent egy éles elszakadást, hogy akiknek sikerült az Új Energiákat beengedni magukba, azoknak már nem kell félni többet, a "visszacsúszástól", attól, hogy újból elkezdünk a régi minták szerint élni, ugyanis ezeket az embereket már egy háló fogja védeni, ami már nem engedi vissza őket az alacsonyabb rezgésszintekre.

Egymás mellett fog élni ugyanúgy mindkét csoport, és senki nem lesz megkülönböztetett, egyszerűen a szemléletek lesznek mások és a megéléseik.

A felemelkedettek felelőssége lesz a segítség és átemelni mindazokat a "hálón", akik már készen állnak a változásra és magukba fogadni az Új Energiákat.

Címkék:

HozzászólásokVége a SátánIsten imádó pápaságnak?Köszönöm

Kedves Ragyogás! Csodálatosan írsz és nagyon értékes gondolatokat tartalmaz a blogod. Nagyon jól esett olvasni elmélyedni a szavaid jelentésében. Gratulálok hozzá, még csak ezt olvastam Tőled viszont visszatérek Hozzád, hiszen nagyon a lelkemhez szólóan írsz. Köszönöm! Csodás napokat kívánok! Szeretettel: EszterA Japánban történt események is igazolni láttatják a nagy

átalakulásokat.

Az Átalakulás Végső Ciklusai- az utolsó 932 nap

2010 októberében elindult a Változás utolsó szakasza

Egy nagyon érdekes és hasznos írást szeretnénk most megosztani Veled, mely a változásról és az átalakulásról szól.

Az Átalakulás Végső Ciklusai - az utolsó 932 nap

2010 októberében elindult a Változás utolsó szakasza. Egyre erőteljesebben érezhetőek a bolygónkra érkező energiák, talán most a legnagyobb a szakadék az anyagi és a Szellemi világ nézetei között. Mindegyikünk életébe beérkezik a Hívás, hogy kapcsolódjunk Szellemünkhöz, és megéljük a fizikai világban Lényünk Valódi Esszenciáját.
A Maja naptár a feltételezések ellenére 2013. július 25-ére teszi az Átalakulás befejeződését, mely nem egyik napról a másikra, hanem folyamatosan, ciklikusan írja át világunk rendszerét.
Ez az utolsó 1008 nap, melyben már benne vagyunk, és talán ez nevezhető az utolsó lehetőségnek, hogy mindenki elinduljon önmaga felé, és kiterjessze önmagát és tudatosságát.

A Változás lényege, hogy a megszokott anyagi világ kitágul, belép mindennapjainkba a spiritualitás, a Szellem egyre nagyobb teret kap, és mindenki számára elérhetővé válik az Erő, mellyel saját életünk és világunk teremtőivé válhatunk.
A maják ciklusokban gondolkodnak. Számukra az események nem élesen elkülöníthetőek, hanem összeolvadnak, az egyik energia finoman halványodva adja át helyét az újnak, így meghagyva az időt mindenkinek, hogy leváljon róla, és felkészüljön az új érkezésére. Egyszerre több időben gondolkodnak, így teljesen érthető, hogy ezt az utolsó 1008 napot hogyan lehet két egymást követő kisebb, és egy harmadik átfogó ciklusra felosztani. Ezt a három szakaszt Dr. José Argüelles vázolta fel, a maja prófécia egyik kutatója és megfejtője.

Az első ciklus a Hajnal Ura eljövetelének ideje. Ez az időszak 2010. október 22-től 2012. december 20-ig tart, és 7 egyenlő szakaszt foglal magába. Célja, hogy bolygónk tudatossága emelkedjen, és támogatást kapjunk a bioszféra-nooszféra átmenetre, most, hogy az emberi civilizáció irányíthatatlanná válik. (A bioszféra bolygónk és légkörének azon része, melyet jelenleg az élet áthat, míg a nooszféra magába fogja foglalni a Föld körül lévő tudati réteget is.) Ez alatt az időszak alatt a materialista, anyagi világ uralma exponenciálisan csökken egészen a ciklus végéig.
Ennek a 791 napnak lényegi mondanivalóját, és a feladatokat, a bejárandó utat leginkább a hozzárendelt színek alapján lehet értelmezni.
A ciklus felépítése:

1. A Hajnal Eljövetelének Ura - hideg kék
2010. október 22. - 2011. február 11.
A kék szín a befelé fordulást, elcsendesedést, passzivitást szimbolizálja. Ebben az időszakban feladatunk, hogy magunkba mélyedjünk, felkutassuk és megtaláljuk belső hangunkat, erőnket; kapcsolatot teremtsünk Valódi Önmagunkkal és Lelkünkkel. Fontos a belső stabilitás, Valódi Esszenciánk megtalálása, mert csak önmagunkkal karöltve tehetjük meg a ránk váró lépéseket, és fejlődhetünk a bolygóval és az Univerzummal együtt.

2. A Hajnal Elindításának Ura * zöld
2011. február 12. - 2011. június 04.
Ez az időszak a zöld színnel van átitatva. Ez a saját magunkra szánt idő és tér ideje. Mivel már kapcsolatban vagyunk önmagunkkal, ez segít, hogy a magunkra fordított figyelemmel megleljük utunkat, és elinduljunk saját életcélunk beteljesítése felé. Meg kell látnunk határainkat, és ledönteni azokat, melyek már nem szolgálnak minket, és életre hívni az újakat, melyek támogatnak és emelnek minket. Ez az újnak való megnyílás időszaka, mely által megtisztíthatjuk és feldolgozhatjuk a szívünkben rejlő érzéseket, ezáltal felkészülve a következő időszakra.

3. A Hajnal Feltöltésének Ura - sárga
2011. június 5. - 2011. szeptember 25.
Ebben a 113 napban feladatunk, melyet a sárga szín hív életre, hogy a megtalált és belül megerősített céljainkat átitassuk a bölcsességgel, tiszta Szellemi energiákkal. Lehetőségünk nyílik meglelni az árnyalatnyi különbséget az egónk, az alacsonyrendű elménk tudása és a magasabb tiszta tudás között. Ez a felismerés tud közelebb vinni minket Felettes Énünkhöz, és feltölteni fizikai világunkat, életünket, testünket a tiszta tudás energiájával. Felfedezhetjük saját fényünket, melyet, ha behívunk és beépítünk életünkbe, egy magasabb szinten tapasztalhatjuk meg azt.

4. A Hajnal Spektralizálásának Ura - narancs
2011. szeptember 26. - 2012. január 16.
Ha az előző három szakasz kihívásait sikeresen átírtuk pozitív tulajdonsággá, akkor ebben a 113 napban lehetőségünk nyílik arra, hogy kidolgozzuk magunkból régi, mélyre nyúló sérüléseinket, melyeket Lelkünk legsötétebb zugába száműztünk. Ekkor felszínre kerül minden, ezáltal lehetőséget kapunk arra, hogy elengedjük ezeket a tapasztalásokat, felszabadítsuk a bennük raktározódott energiákat, integráljuk a hozzájuk kapcsolódó aspektusokat. Ezzel egyidőben megkérdőjeleződik összes emberi kapcsolatunk, előtérbe kerül az érzelmi alapon való függőségek kérdése. Ez az időszak megtámogat minket mind régi érzelmi sokkjaink elengedésében, mind függő kapcsolataink felszámolásában.

5. A Hajnal Kozmikus Felragyogásának Ura * vörös
2012. január 17. - 2012. május 8.
Mire ehhez a szakaszhoz érünk, jó esetben sikerült kapcsolódnunk Lényünk Valódi Esszenciájához, megteremtettük az új életünket, kapcsolódtunk a magasabb bölcsességhez, ezzel segítve egónknak elfoglalni valódi helyét, átdolgoztuk magunkat régi érzelmeinken és felszámoltuk kapcsolatainkat, melyek már nem támogatják fejlődésünket. Ha ezen a folyamaton végigmentünk, akkor megérkeztünk egy magasabb szintre. Ebben a pár napban lehetőségünk nyílik arra, hogy meglássuk az Újat életünkben, és elinduljunk ezen új minőségek felé. A vörös a kezdet, az elindulás színe. Óriási erőt tud adni, hogy elinduljunk az új úton, mely már láthatóvá vált számunkra. Valamint lehetőséget teremt, hogy a magasabb dimenziókból érkező energiák képesek legyenek megnyilvánulni fizikai világunkban. Erőt és tüzet ébreszt bennünk, hogy végleg elégessük, ami már nem szolgál minket, és elinduljunk az új úton.

6. A Hajnal Én-átalakulásának Ura * lila
2012. május 9. - 2012. augusztus 29.
Ez az időszak hivatott megtámogatni azt, hogy belső lényünk is átalakulhasson. Ha sikerült teljes mértékben összekapcsolódnunk Lelkünkkel és Felettes Énünkkel, valamint az összes aspektusunkat integráltuk életünkbe, akkor megszületett bennünk egy új Én, mely nemcsak hogy erősebb egyszerű fizikai énünknél, hanem dimenziókon és világokon ível át, folyamatos kapcsolatban van a Szellemmel, így megvan a belső tudása, hogy mit és hogyan tegyen. Ennek az Énnek eljön az ideje, hogy megszülessen az új minőségbe, ezáltal megszületünk Mágusként. De ez az időszak magával hozza a halált is. Ugyanis korábbi kicsi énünknek, egónknak itt és most meg kell halnia, csatlakoznia kell a nagyobb egységhez, melynek piciny része, és át kell alakulnia.

7. A Hajnal Én-transzcendenciájának Ura * ibolya
2012. augusztus 30. - 2012. december 20.
Ez az utolsó szakasz, a végső lépcső, hogy teljes, Szellemi lényekként tapasztalhassuk meg az Univerzum eddig még nem látott átalakulását, és tiszta szívvel, mély hittel és tudással legyünk képesek várni azt, ami következik. Ezek a napok lehetőséget adnak nekünk, hogy mélyen gyökeret verjünk a Szellemi dimenziókba, és valóban fizikai testtel rendelkező, spirituális lényekké váljunk. Ez az utolsó láncok elszakításának ideje, a teljes átalakulás és egyesülés a Szellemmel. Ezt a szakaszt követi a Zéró Pont és a Galaxis pulzálásának leállása, így valóban fontos, hogy önmagunkon belül stabilak legyünk, hitünk megingathatatlan, és képesek legyünk folyamatos kapcsolatban lenni Magasabb Részeinkkel, mert ez ad majd védelmet és útmutatást az elkövetkező 217 napra.

Zéró Pontnak a maják 2012. december 21-ét nevezik. Ez a nap számtalan eseményt hordoz magában: egyrészt itt fordul át a nagy, több ezer éves Szíriusz Ciklus egy új szakaszba, ez a Galaktikus Szinkronizáció ideje, kiteljesedik a 26 éves Harmonikus Konvergencia időszaka, és egyben az Időhajó Föld 2013 Útjának kezdete is ez. Ekkor elindul egy új 104.000 tun (102.500 év) idejű galaktikus spirál hullám pulzáció, valamint eljön a Nooszféra Kor hajnala a Földön, és a kozmikus tudatosság áthalad a határértéken. Teljesen kialakul a sarkköri gyűrűk szivárvány víziója.

De a maja naptár nem ér véget ezzel a nappal. Ez egy esemény, mely sok lehetőséget hordoz magában, és életre kelt egy új időszakot, mely stabilizálódásához természetesen időre van szükség. Ettől a naptól 2013. július 25-ig összesen 216 nap van, mely szám szimbolizálja a tökéletes kocka rezgését. Ez az időszak egy szünet a galaktikus pulzációban, vagyis várhatóan megáll a galaktikus rendszer lüktetése. Ez azért történik, mert átalakul a Galaxis Spirálrendszere, megszűnnek a régi spirálok, és újak alakulnak helyettük. A pulzálás újraindul, amikor felépül az új Galaxis. Földünk jelenleg a Tejútrendszerben az Orion-övön található. Várhatóan ez az öv is megszűnik, és a bolygó egy új struktúra része lesz. Ez az átalakulás fog 2012. december 22-től 2013. július 25-ig tartani, mert ennek végén indul el az új 104.000 tun idejű hullám.
Ez a 216 nap felosztható 6 tökéletesen egyforma, 36 napos ciklusra. Ez az időszak alakítja ki a Föld Kockáját, mely segítségével áthaladhatunk majd az új hullámba. Ez a második ciklus, melyet José Argüelles leírt.

A ciklus szakaszai:
1. 2012. december 22. - 2013. január 26. Kocka alsó része
2. 2013. január 27. - 2013. március 3. jobb oldala
3. 2013. március 4. - 2013. április 8. bal oldala

4. 2013. április 9. - 2013. május 14. hátsó oldala
5. 2013. május 15. - 2013. június 19. szemközti oldala
6. 2013. június 20. - 2013. július 25. felső oldala

Véleményem szerint ebben az időszakban a leginkább saját magunk kiegyensúlyozására, energiánk, erőnk megtartására kell helyezni a hangsúlyt, és a csakráink segítségével ennek a kocka alakú energiának a kialakítására kell figyelmünket fókuszálni. Ez az energiaforma nemcsak nekünk ad biztonságot, de átjárót is nyit az új minőségű létbe embereknek és a bolygónak egyaránt. Ez az Új Világ kialakulásának időszaka, egy második teremtési ciklus. Az első teremtés a világ teremtése volt, melyet a Biblia szerint 6 nap alatt teremtett Isten. Nekünk 6x36 napunk lesz arra, hogy megteremtsük az új minőségű életünket és világunkat.

José Argüelles három szakaszt írt le. A harmadik, és egyben utolsó ciklus hosszát és ütemét ezen két ciklus adja. Ezt a két időszakot összeadva 1008 napot kapunk, mely felosztható 7x144 napra, és ami kiteszi a nagy ciklust, a Szakrális Erő Visszatérésének időszakát, amely a Szellem erősödéséről és az emberekkel való egyesüléséről szól. Ezalatt az 1008 nap alatt az anyagi világ egyre inkább instabillá válik, elvonódik belőle az energia, miközben felerősödnek a spirituális energiák, és az ismert világunkban újra egyesül a Szellem és az anyag, így megteremtve az 5. dimenziós létet.
Ez a ciklus is elkezdődött 2010. október 22-én, és ez is külön feladatokat ró ránk. Minden szakasznak megvan az üzenete, mely segítségével végigjárhatjuk az utat, mely által behívhatjuk és beépíthetjük életünkbe a Szakrális Erőt.

A ciklus időszakai és feladatai:

1. ,,Vonzd be az Erőt"
2010. október 22. - 2011. március 14.
Ez alatt a 144 nap alatt meg kell találnunk önmagunkban és Felettes Lényünkben az Erőt. Meg kell tanulnunk behívni azt életünkbe, hogy feltöltse új energiákkal, és behozza az új lehetőségeket.

2. ,,Stabilizáld az Erőt"
2011. március 15. - 2011. augusztus 5.
Az Erő behívása az első lépcső, mert azt meg kell tudnunk tartani a mindennapokban is. Ez az időszak a Szakrális Erő életünkben való stabilizálásáról szól, amikor is lehetőségünk nyílik megtanulni, hogyan lehet ezt az energiát minden pillanatban magunkon átengedni és megélni.

3. ,,Szolgáld az Erőt"
2011. augusztus 6. - 2011. december 27.
Fontos a tiszta szándék, a magasabb rendű céloknak való alárendelődés, az egyéni vágyak helyett egy csoport, közösség érdekeinek kell alárendelődni, miközben megtartjuk tiszta Lényünket. Ez a szolgálat, és ez az Erő csak szolgálat által tud megnyilvánulni. Az önös érdekeket már nem segíti, a hatalom, vezetés nem lehet cél többé. Meg kell tanulnunk alárendelődni az Univerzum akaratának, miközben felfedezzük, hogy mi volt születésünkkel a mi akaratunk, és ezt a kettőt összhangba hozva lehet ezt a csodálatos, ősi energiát tisztán, alázatosan használni.

4. ,,Öntsd formába az Erőt"
2011. december 28. - 2012. május 19.
Ebben az időszakban meg kell találnunk ennek az energiának a helyét mindennapjainkban. Meg kell tanulnunk lehozni, és megnyilvánítani a fizikai világban, formát kell adnunk neki. Az átalakulás ezen időszakában az anyagi világ és a spirituális energiák egy szintre érkeznek, majd egymást keresztezve az anyag ereje csökken, míg a szellem tovább ível felfelé.

5. ,,Sugározd az Erőt"
2012. május 20. - 2012. október 10.

Eddig ez egy belső, egyéni munka volt a Szakrális Erővel, de ettől kezdve eljön az ideje, hogy megnyilvánítsuk azt kifelé. Amikor formába öntjük, anyagot adunk neki, úgy elkezd kisugározni a világba. Ha szándékunk és célunk tiszta, akkor hitelesek leszünk, és ezáltal a környezetünkben és a világban is a valódi Erőt és energiát tudjuk közvetíteni. Ezzel a tisztasággal tudunk segíteni és utat mutatni másoknak, hogy ők is csatlakozhassanak önmagukhoz, és összekapcsolódhassanak az energiával.

6. ,,Egyenlítsd ki az Erőt"
2012. október 11. - 2013. március 3.
Ekkor már egyre magasabb szintre jut a Szellemi energia, miközben néha még kicsit vissza-visszazuhan ereje. Ekkor meg kell tanulnunk kiegyenlíteni az Erőt. Ki kell tudnunk egyensúlyozni a dualitás utolsó pillanataiban önmagunkat és világunkat, hogy a folyamat tovább haladhasson. Ebben a szakaszban érkezünk el a Zéró Ponthoz, és borul fel addig stabilnak hitt Univerzumunk. Ezért is fontos az energiák egy szintre hozása, hogy megtarthassuk belső stabilitásunkat.

7. ,,Csatornázd az Erőt"
2013. március 4. - 2013. július 25.
A nagy ciklus utolsó 144 napja ez. Ekkor már építjük a Föld és önmagunk kockáját, miközben épül és stabilizálódik bolygónk körül a Nooszféra. Ezért van szükség arra, hogy képesek legyünk tisztán lehívni az Erőt, mert ezzel nemcsak önmagunknak, hanem a bolygónak is segítjük a Felemelkedését, és az Új Energiában való átlényegülését.

Egyáltalán nem lehet egyszerűnek és könnyednek nevezni a ránk váró 932 napot. Egy összetett folyamat részesei vagyunk, és csak tőlünk függ, hogy a megélése mellett döntünk-e. Az bizonyos, hogy ha ezen az úton elindulunk, mély elszántságra és hitre van szükségünk. Ez az ösvény rögösnek ígérkezik, de bátoríthat a tény, hogy nem kell egyedül végigcsinálnia senkinek. Csoportokat alkotva könnyebben megélhetőek a mélységek, és hamarabb lehet visszatérni a stabil energetikai állapotunkba. Emberi társaink mellett természetesen számos, magasabb dimenziókban élő entitás támogatja utunkat. Bármelyik ciklusra is helyezzük a hangsúlyt, és kezdjük tudatosan megélni energiáit, az út végén egy új, kiteljesedett önmagunkat találhatjuk, aki nincs egyedül, és már képes bármit túlélni, és bátran néz a felemelkedés kihívásai elé. Sokszor szeretnénk, de a dolgok mégsem oldhatóak meg egyik pillanatról a másikra. Nem fogjuk egyik pillanatról a másikra elfeledni sérüléseinket, megtalálni az Erőt, és tudni beépíteni az új dolgokat életünkbe. Ezért is kapjuk az ilyen útmutatásokat, melyek jelzőfényként szolgálnak ösvényünkön. Ha tudatosan dolgozunk üzenetével, akkor semmi nem lehet akadálya tudatosságunk emelkedésének. Mindehhez tiszta szív, szeretet, elhatározás és elszántság kell. A Tollaskígyó visszatérésének időszaka ez, aki ellátott minket három hasznos tanáccsal, elvvel, melyek segíthetnek a ránk váró időkben.

1. Légy tudatában annak, hogy Isten mindig jelen van; ne ess kétségbe és ne futamodj meg, de mindig légy szívből alázatos és szeretetben Istennel.
2. Légy békességben mindenkivel, kivétel nélkül.
3. Ne vesztegesd az idődet. Egy nagyon értékes földi életet kaptál, használd bölcsen és kreatívan.

Forrás:

José Argüelles: Galactic Spiral Density Wave and 2012: The Final Cycles of Transformation /Magenta/Domokos Erzsébet

Angyalforrás:Tart az átalakulásunk, és ki így, ki úgy fogadja e híreket.

Tiszteletre méltó. Én köszönöm kedves soraidat Lorian Angel, nekem írhatod mezei egyszerűen, hogy Anikó:) Szeretem a nevem :)

Ma meg ezt küldte egy kedves személy: Az Idő vége nem jelenti a Világ végét, mint ahogyan az hibásan volt értelmezve és közvetítve a Biblián át. A 2012-ben várt változás teljesen megváltoztatja majd a Földön az életet és magát az emberiséget
- A Hold létrehozza saját légkörét nátrium vegyületekből mely most 6000 km2 területen terül el

- A Mars légköre is gyorsan növekszik mely az Observer 1997-es meghíbásodásához vezetett..

- A Föld légkörében ma is változások történnek, a felső rétegekben egy eddig nem létező új gáz jelent meg, a vulkáni tevékenység 1875 óta az 5 szőrösére nőtt

- A Vénusz fényerőssége jelentősen megnőtt

- A Jupiter mágneses tere megduplázódott, a bolygó és egyik holdja közt ionizált sugárzás tubusát észlelték

- Az Uránusz és Neptunusz pólusai felcserélődtek, nő a mágneses erőterük és folyamatosan növekszik a fényük

- A Nap mágneses tere 1901 óta 230%-al nőtt

Szibéria Nemzeti Tudományos Akadémia jelenti, hogy ezek a Naprendszerben észlelt sokoldalú változások a Foton Gyűrű -be való behatolásnak tulajdonítható, mely egy jóval erősebb energiájú kozmikus zóna.. Ezen energiát veszi át a Nap és szórja az egész Naprendszerben. A Foton Gyűrű több sávos fotoncsík mely a Galaktika központjából áramlik, a Tejút spiráljait követve.

A mi naprendszerünk ezt a Gyűrűt 25920 év alatt, mely periódust Galaktikus Évnek nevezünk (az ókoriak Nagy Évnek hívták) kétszer keresztez . Az átszelés 2000 évet tart.

Úgy értékelhető, hogy a Nap már 1998 óta behatolt a Gyűrűbe és a Földre ez 2012-re tehető.

A Foton Gyűrűbe való behatolás a Biblia által jövendölt félelmetes spirituális változást okoz az embernek.

Feltehető, hogy azon emberek melyek egoista viselkedés, alacsony aura lüktetés jellemez a Foton Gyűrű magas frekvenciájú sugárzását nem tudják elviselni. Tehát egy nagy spirituális alapokra épülő természetes szelekció következik be.

- Minden lény elsősorban energiából épül fel. Az energia információt és annak fordítottját jelenti. Az anyagi test más energiatestek takarója. Természetesen az ember is az univerzális felépítés része.

- Annak tényét, hogy ezek tiszta energiák az idők során tett megállapítások, valamint az utóbbi két évszázad tudományos kutatásai képezik.

- Negatív érzületek, megélések negatív, káros energiákat termelnek , a gondolatok akár anyagiasodhatnak is ( lásd a Montauk kísérletet)

- Az érzelmek, megélések, emberi gondolatatoknak mint minden energiának van egy adott rezgése. Egy negatív energiának a fejlődés egyetemes törvénye szerint természetesen csak alacsony rezgésszáma lehet.

A Világegyetemben semmi sem véletlenszerű , minden alárendelődik egy célnak, mely az élet fennmaradása és fejlődése. Az anyag önmagában fel van vértezve az élet teremtésének megmagyarázhatatlan teljesítményével. Léteznek egyetemes kémiai, fizikai, asztronómiai de jogi törvények is. Ezek azonban nem kizárólagosak, a Világegyetem nem a Nép Hadteste , a napirenden a sokszínűség van.

A Föld 2012-ben

A Földön az élet radikális változását eredményezi a Foton Gyűrűn történő áthaladás. Konkrétan ez mit jelent ?

A Foton Gyűrű annyira óriási, hogy átszelése is 2000 évet vesz igénybe, erős elektro-mágneses sugárzást bocsájt ki a látható és a láthatatlan frekvenciákban, beleértve az X sugárzást.

A Gyűrű fotonjai egy sokoldalú és sokkoló hatást fejtenek ki a földi anyagra. Elsősorban minden test fluoreszkálni fog, mely hatása, hogy 2000 évig nem lesznek éjszakák. ! A testek által kibocsájtott fény hőhatás nélküli, és nem lesz árnyék.

Az egész naprendszer molekuláris anyag struktúrája változik, a fotonenergia megoldja a NASA gondját, a fő szabad és környezetkímélő energia forrásáva válva. (ahogyan azt Tesla) gondolta.

A Föld fajsúlya fokozatosan csökken és megváltozik < szívdobogása >

Miután a Föld < Schumann rezonancia < szintje több ezer évig állandót jelzett 1980-ban 7,8 Hz -ről felgyorsult a mai 12 Hz-re. Ez azt jelenti, hogy a rezgés frekvencia növekedés hatásaként a nap 24 órája valójában 16 órát jelent. Ez egyelőre elfogadható de magyarázza , hogy miért nincs elégsséges időnk, miért sietünk egyre jobban és miért fáradunk. Mi történik a Foton Gyűrűbe való belépéskor 2012-ben vagy más évben az teljesen elképzelhetetlen, hisz a teljes emberiség egy más dimenzióba lép át.

Még nem tisztázott ?

Pontosítva 24 óra efektív 0 órát jelent, tehát a földi idő megszűnik !

De hogy egy szerencsétlenség nem jár egyedül- abban a > Nulla Pontban > megváltoznak a Föld mágneses Pólusai is.. A jó jel azonban ismételten- Az Idő vége nem a Világ vége. A pillanat viszonylagos közelségének a jelét a naprendszer szélén található plazma ragyogásának 10 szeresére való növekedése. A napon keresztül a bolygók ugyancsak növekvő energiát kaptak.

A mayák is várható változásokról a félistenek üzenetetét küldik

-a teljes Naprendszer szinkronizálódik a Galaxissal és Világegyetemmel,a jó hatásaként

-atlépünk a jelen technológiából és amit az Időről és Térről tudunk
-a pénz szükséglete eltűnik

-az 5.-ös Dimenzióba lépünk

-az emberi DNS a jelenlegi 2 spirálról 12 spirálra programozódik át.

Az emberi lényt illetően a változások hatalmasak és pozitívak. Mellékhatások viszont fájdalmasak (ami jó jel hisz a szervezet megtisztulását jelenti) így :

-migrén, fejfájás, fáradtság, szédülés , ritmuszavarok

-megfázás jellegzetes tünetei (láz, izzadás, csontfájás) melyeket a hagyományos kezelés nem segít

-Izomzat gyengülés, nehéz légzés, oknélküli elfáradás

- limfatikus és immun rendszer változás, nyugtalanság, depresszió,stressz a múltba révedés

A Foton Gyűrűbe való belépéskor egy átfogó újraharmonizálási folyamat történik, melyben a testünk saját frekvenciája a Világegyetem alapfrekvenciájára hangolódik.

Ez az < égbemenetel > mwlyről a régi írások beszélnek

A < felemelkedés < mivel váratlanul erős azok akik alacsony vagy negatív (rosszindulat, egoista) nem élik túl az átváltozást.

A gén és DNS frekvencia az embernél nagyon magas és finom .Ezek tulajdonképpen a fény mely a félistenek és szentek auráját láthatővá teszik.

Dr Berrende Fox vér tesztekből kimutatta hogy 20 éve az emberek sejtszinten kezdtek változni, vannak kik a DNS szerkezetbeli új láncszemeket fejlesztettek (.

Az üzletben gondolkodók nyereségei :

-intuició és paranormális teljesítőkészség fejlődése

-az agy jelen 10-15 % -nyi használatbavétel jelentős megemelése

-minden gyógyíthatatlan betegség (rák, HÍV is) eltűnik

-megsokasodnak a telepatikusok és bioterapeuták

-megváltozik a fizikumunk és (akik túlélik) aurába öltözünk

2012 nagyon közel van, és többségünk biztosan fogja látni e jövendölés valódi vagy falsságát.

De mit kell tenned ? Alapvető változtatást életedben. Tanulj meg magas frekvenciát sugallni, rezegtetni ( jóság, szeretet, harmónia, fény, megértés, együttérzés) hogy megfelelj a Föld rezgésének (Mama Gee), mely már megkezdte az 5.. dimenzió fele a felemelkedést. Áldás mindenre, és mindenkire:) namaszte. Om mani padme humSzia kedves blogoló!!! ha írhatom így ..

Szia, fantasztikus írás, bejegyzés. Én csak köszönni tudom, és minden elismerésem érte!!

Való igaz, hogy megéljük a magasabb energiákat,rezgésszinteket, ebben jó magam, és családom 100%-osan benne van, és benne volt. Minden erő, és minden leendő a földre érkező energia, az összes élőlényre kihat.

Ki jobban fogja ezeket, és tudja alkalmazni, ki kevésbé..ki pedig sajnos kételyek közepette éli ezeket meg.
Igazából a bejegyzésedhez csak ezt lehetne fűzni : köszönöm!!..és mindenki csodálattal olvassa.

Lorian Angel!!Arra figyel amit akarsz

Érdekes dolgokat boncolgat Ragyogás!
Én nem régiben találkoztam ezzel a dologgal (tudatossan), de nagyon megyözött. Én sem volta külömb azoknál az embereknél akik a saját negatív gondolatainak tapasztalásában élt. De rendkívül örülök,és hálás vagyok, hogy létezik a változtatás tudados cselekvése. Azok az emberek akik 2012-re nem jó dolgokat jósólnak, nehézséggel teli életet helyeznek kilátásba, azok valószínű azt is kapják.(Hisz elhiszik) Ami jó benne, hogy lehetőségem van másként hozzáálni a jóslatokhoz.
Mindenki a saját életébe azt enged be amit akar. És nagy igazság van benne azért élt amit szeretnél, és ne abban dagonyázz amit nem. :-)Ami megérintett fogadd el bátran!

A oldal ad ilyen felemelkedett írásokat. Érdemes elmélyedni és gondolkodni benne....