Továbbítós üzeneteink végére

Soha ne tegyünk fenyegetést sugalló jelzéseket! Ne küldje tovább, ha nem akarja. És nem történik semmi, ha ő nem küldi mégse tovább!!!!

A válasz itt olvasható:
Kérdés a Világegyetem felé:

...Az emberek a pénz hónapjaként emlegetik az október hónapot, s mivel ötször megélt péntek, szombat, vasárnap fordul elő benne, ezért a pénz szempontjából különlegesnek tartják.
Mi ebben az Igazság?

Az ember az energiát sokszor váltja pénzre. Az Univerzum nem ismeri a pénzt, mert az igazán Érték, nem mérhető pénzben, a Bőség sem.
Az időegységet az ember alkotta, hogy jobban eligazodjon a világában. S bár ezzel létrehozta a öregedést, az elmúlás tényét, ez azonban segítette a tér-idő tájékozódásban.

Mondhatni az ember megalkotta és belakta saját világát, elszakadva az Univerzum Törvényeitől, rendszereitől, megalkotva saját Útját a végtelenben.

Az Univerzum befogadta, és igazított rendszerén, hogy az ember, része maradhasson az Egésznek, mégha ezzel ki is zárta magát az Egységből.

A naptár, melyet használ, igazított, csoportosított és rendszerezett energiákat, az ember gondolataihoz.

S ezzel azt mondjuk, hogy a nagy emberi elme alkotta meg a naptárhoz kapcsolódó történések rendjét és erejét. Mint, ahogy ezzel azt is mondjuk, hogy a nagy emberi elme, a közös tudat, vagy Kollektív tudatként ismerhetitek, tudja átalakítani ennek rendszerét.

Ez az időegység melyben most éltek, mindannyitoknak az önmagatokban való középre helyezkedést adja meg. Ha az ember él ezzel a lehetőséggel. Ha képesek vagytok eltorzult és elcsúszott rendszeretekben megélni önmagatokat, teljes tisztaságotokban, akkor ez bőséget hoz be életetekbe.

S hogy ennek nem feltétlen a pénz a mércéje és a mérőfoka, hát ennek csak örülhetne az ember, ha átlátná helyzetét külső szemlélőként.
Saját magatok és rendezetlen gondolataitok az oka a kényelmetlen , biztonság és elégedettség nélküli életeteknek, és nem a pénz. Jó és kényelmes életetek már átalakulásotok vonzata. S ha most azt mondjátok, hogy a gazdagok jóléte miért adatott meg, akkor az Univerzum válasza, hogy nagy a nyomor a felhalmozott kincsek tetején, mert onnan nem látszódik az Igazság , az Érték, s a Mérték. S ők mélyre zuhannak, ha vakok maradnak.

Az Idő átfordul egy másik egységre, egy másik mértékre. AKi nem tud haladni vele, legyen bármekkora spiritaliszta, bármekkora tudós, mester vagy tanító, s legyenek bármekkora kincsei, ők kirostálódnak az Idő örvényéből.

Pénz helyett koncentráljatok az ötös szám erejében a saját összpontosult lényetekre, mely nem torzul el kifelé, lefelé, befelé és felfelé.

A Világegyetem értékrendjét tartsátok szem előtt, s akkor az általatok megalkotott koncentrált energia bőséget hoz életetekbe. Mind a bensőtökben , mint a kintlévőségeitekben.

Hogy ezt a bőséget hogyan adjátok tovább és vissza a Világegyetemnek, az gondolkodtassa el lelketek. Mert mi nem ember értéséből fakad, az sokszor olyan mintha nem is lenne, hiába beszél róla. Csak keveri és forgatja maga körül az okoskodó energiákat, de vonzásba nem lép.

Amikor egymásnak átadjátok az információt, hogy mi várható a a szeretet és barátság jegyében, és kéritek hogy a láncot ne szakítsátok meg, és az Univerzum nevében fenyegetés tesztek, hogy magára vonja a szerencsétlenséget, nos ehhez a gondolathoz sincs köze sem a Világegyetemnek, sem az Angyaloknak, sem Istennek. Ami Van, az Van, nem vonja el senki, nem ad ultimátumot senki, és nem fenyít meg senkit.

Csak az ember tesz ilyent, és negatív entitások.

Mindenkihez elér, akár tud róla, akár nem. S hogy Ő hogyan él vele, az már azon múlik, hogy hol tart saját útján.

S ha a félelem energiáját az üzeneteitekbe bevetítitek a fenyegetéssel, ezzel bizony dogmát, átkot hoztok létre, s bevonjátok a negatív energiával a küldött üzenetet.