Gondolatátvitel

Ezen gondolkodom már napok óta hogy erről kéne írnom.
Vajon létezik ilyen? Mindenki képes erre?
Más agyában turkálni lehet,szabad? Ezzel születni kell, ezzel a képességgel? Vagy tanulható?
Mi is ez tulajdonképpen?

Ezekre keresem a válaszokat, és kutakodom a témában, ha érdekel titeket, gyertek velem.

Manapság majdnem mindenki szeretne a gondolatátvitelhez érteni, és arról ábrándozik, milyen szép lesz, ha majd távollevő kedveseinkkel távíró és posta igénybevétele nélkül érintkezhetünk. Sokan azt hiszik, hogy ezt igen könnyű megvalósítani, és meglepődnek, mikor kísérleteik teljes kudarcot vallanak. Pedig olyan világos, hogy előbb gondolkozni kell tudnunk, mielőtt gondolatainkat átvihetjük; hogy a kitartó gondolkodásból származó erő képes csak a gondolatáramot a térben továbbítani.

Az emberek legtöbbjének gyönge, bizonytalan gondolatai csupán apró rezdüléseket okoznak a gondolati atmoszférában, pillanatok alatt jelennek meg és tűnnek el, nem alkotnak határozott formákat, s az életüket fenntartó erő a lehető legcsekélyebb. Ha azt akarjuk, hogy gondolatformánk bizonyos irányban haladni tudjon, pontosan körvonalazottnak és vitalitással megtöltöttnek kell lennie, és elegendő erővel kell bírnia, hogy rendeltetési helyére érkezve önmagát reprodukáltatni legyen képes.

Két módja van a gondolatátvitelnek. Az egyiket fizikainak, a másikat pszichikainak nevezhetjük, az elsőt az agy és az elme együtt viszi végbe, a másikat az elme egyedül. A tudat megindít egy gondolatot, mely előbb a mentális, majd az asztrális testben okoz rezgéseket, hullámzásba hozza először az agy éterikus, majd sűrűbb alakú molekuláit; ezek az agyrezgések hatnak a fizikai éterre, amelyben a hullámok tovahaladnak, míg elérkeznek egy másik agyhoz, s annak sűrűbb és ritkább (éterikus) anyagában rezgéseket hoznak létre. A felvevő agy aztán rezgéseket okoz a hozzá tartozó asztrális és mentális testekben, s a mentális test rezgései kiváltják a tudatból a megfelelő megrezdülést.

Ilyen sok fokozat van a gondolat haladásának ívén. Nem szükséges azonban ilyen körutat tennie. A tudat, mikor mentális testében rezgéseket hoz létre, ezeket egyenesen a felvevő tudat mentális testére irányíthatja, s elkerülheti a fent leírt körutat.
Lássuk, mi történik az első esetben. Van az agyban egy parányi szerv, a tobozmirigy, amelynek erejét és szerepét még nem ismerik a nyugati fiziológusok, s mellyel a nyugati pszichológusok semmit sem törődnek.

A legtöbb embernél kezdetleges szerv csupán, de nem csökevényesedik, hanem fejlődik, s a fejlődés gyorsításával oly állapotba lehet hozni, amelyben tulajdonképpeni szerepét betöltheti, azt a szerepet, amelyet a jövőben mindenkinél be fog tölteni. A tobozmirigy ugyanis a gondolatátvitel szerve, éppen úgy, mint ahogy a szem a látás, a fül a hallás szerve.

Ha valaki erősen, megfeszített figyelemmel és koncentrációval gondol egy bizonyos dologra, tobozmirigyében gyönge remegést fog érezni, olyan érzést, mintha hangya mászkálna rajta. Ez a remegés a mirigyet körülvevő éterben megy végbe, s gyönge magnetikus áramot eredményez, ez okozza a mirigy sűrűbb molekuláiban a hangyamászáshoz hasonló érzést. Ha a gondolat elég erős ahhoz, hogy ilyen áramot indítson meg, akkor a gondolkodó tudhatja, hogy sikerült gondolatát oly élessé és erőssé tennie, hogy az immár átvihető.

A tobozmirigy éterikus részének rezgései a környező éterben hullámzást indítanak meg, ezek a hullámok kisebbek és gyorsabbak a fényhullámoknál. Minden irányban kiterjedve mozgásba hozzák az étert, az éterhullámok pedig, elérve egy másik agy tobozmirigyéhez, annak éterikus anyagában is hullámzást indítanak meg, s onnan sorban átjutnak az asztrális és mentális testbe, míg végül elérik a tudatot. Ha ez a második tobozmirigy nem tudja reprodukálni a hullámokat, akkor a gondolat észrevétlen marad, semmi hatása nem lesz, mint ahogy a fényhullámoknak sincs semmi hatásuk, ha vak ember szemét érik.
A gondolatátvitel másik módja az, mikor a gondolkodó egy gondolatot saját (mentális) síkján teremt meg, s nem küldi le az anyagba, hanem a mentális síkon irányítja közvetlenül a másik gondolkodóhoz. Ahhoz, hogy ezt akaratunktól függően meg tudjuk csinálni, sokkal magasabb mentális fejlettségre van szükség, mint a gondolatátvitel fizikai formájához, mert a gondolat küldőjének a mentális síkon is öntudatosnak kell lennie, hogy tudatosan végezhesse ezt a tevékenységet.

Közvetve és öntudatlan azonban mindnyájan használjuk ezt a képességet, mivel minden gondolatunk rezgést hoz létre a mentális testben, ezek a rezgések pedig – a dolgok természeténél fogva – szétterjednek a környező mentális anyagban. Semmi okunk sincs arra, hogy a gondolatátvitel fogalmát csupán bizonyos gondolatnak egyik személytől a másikra való tudatos és szándékos átvitelre korlátozzuk. Mindnyájan folytonosan hatunk egymásra ezekkel a határozott cél nélkül útra bocsátott gondolathullámokkal. Az un. közvélemény is jórészt ilyenekből keletkezik. A legtöbb ember nem azért gondolkodik így vagy amúgy, mert alapos megfontolás tárgyává tette a dolgot, és erre vagy arra az eredményre jutott, hanem azért, mert igen sok ember gondolkodik így, és viszi magával a többieket.

Hogyan védelmezzem magam az ártalmas gondolatátvitellel szemben, s hogyan vegyem hasznát az előnyöseknek? Elsőrendű fontosságú ezért, hogy ismerjük, miként működik a kiválasztó-képesség.

Mindenki önmaga gyakorolja a legállandóbb hatást mentális testére. Mások csak alkalomadtán hatnak rá, önmaga azonban folytonosan. A szónok, akit az ember meghallgat, a szerző, akinek a könyvét elolvassa, mind hat mentális testére. Ők azonban csak epizódok életében, míg ő maga állandó tényező. A hatás, amelyet önmaga gyakorol mentális testének összetételére, sokkal erősebb, mint bárki másé. Elméjének normális rezgési sebességét ő maga állapítja meg. Olyan gondolatokat, melyek ezzel a sebességgel nem egyeznek, félredob az elme, amikor megérintik. Ha valaki igazul gondolkozik, semmiféle hazugság nem vetheti meg lábát elméjében; ha gondolkodása szertettel teljes, gyűlölet azt meg nem zavarhatja; ha gondolatai bölcsek, tudatlanság meg nem béníthatja. Ebben rejlik a biztonság, s az igazi erő.

Nem szabad engednünk, hogy kénye-kedve szerint rezegjen, mert ennek az lesz a következménye, hogy minden futólag érintő rezgésre válaszol.

Aki megszívleli, hamarosan rájön értékére és fölfedezi, hogy gondolkodással az életet nemesebbé és boldogabbá lehet tenni, és elismeri a mondás igazságát, hogy bölcsességgel véget lehet vetni a fájdalomnak.

http://ezoradio.hu/cikkek/gondolatatvitel/

http://www.zetatalk.com/hungary/b82.htm

http://www.rtlklub.hu/musorok/reggeli/cikk/300953
(video)

Pici érdekesség
http://www.youtube.com/watch?v=YLpy83Cyfi8

(video)
http://www.youtube.com/watch?v=yKaiGooi6PA

http://www.youtube.com/watch?v=4HzgF9rS9OE

Lehetségesnek tartod a telepatikus kommunikációt, vagy a kétkedők táborát erősíted? A tudomány jelenlegi állása meggyőzhet e láthatatlan információs csatorna létezéséről.

Szintetikus telepátiának nevezik azt a kommunikációt, ami az agy és egy külső eszköz között jön létre. Ehhez az információátadáshoz nincs szükség kézmozdulatokra vagy hangra.

A szintetikus telepátiával foglalkozó kísérletek a hetvenes években kezdődtek a Kaliforniai Egyetemen. A kutatók célja olyan neuroprotézisek készítése volt, melyek képesek külső elektronikus eszközöket irányítani. 2008-ban a Pittsburghi Orvosi Egyetemen sikeresen megtanítottak egy neuroprotézissel ellátott majmot arra, hogyan irányítson gondolattal egy robotkezet.

Üzenetek

Nemcsak az egészségügyet, de a hadászatot is foglalkoztatta a szintetikus telepátia kérdése. 2008-ban fektetett pénzt a katonaság a kutatásba, melynek során azzal kísérleteztek, hogyan lehet e-mailt, sms-t, hangüzenetet küldeni egyedül a gondolat segítségével.

EEG és társai

Ez célszerű megoldás a harctéren, mert a csatornát nem zavarhatják meg az ellenséges erők, viszont elvileg gyors és hatékony kommunikációt tesz lehetővé. Már ha sikerül dekódolni az üzenetet. De mégis hogyan volna lehetséges ez? A jelenlegi technika az EEG mintájára működik, ahol a szerkezet szintén az agyhullámokat olvassa.
Parajelenségek, melyek máig lázban tartják a tudományt.

Ezt az eszközt eredetileg arra találták ki, hogy a sztenderdtől való eltéréseket rögzítse az agyhullámokban. Az agy aktivitása általában 8 és 100 Hz között mozog. Az éber, aktív agy által kibocsátott hullámok 40 Hz körül mozognak, ezeket gamma hullámoknak is nevezik. Az alfa hullámok frekvenciája 8 és 12 Hz közötti, míg a béta hullámoké 12-30 Hz.
Gyógyító rezgések

A különböző hullámokat gyógyításra és a test harmonizálására is lehet használni. Szakértőnk elmondja, hogyan működnek a hangtálak.

Egy módszer, amivel belenézhetsz előző életeidbe - Rezgésterápia

Az ősidők óta használt hangtálakat, gongokat többféleképpen lehet alkalmazni. Nem csak gyógyításra, hanem karmikus események feltárására is kiválóak.

Az agyhullámokat mérő eszközök meg tudják mondani, melyek az agy legaktívabb részei. Ez a kommunikációban úgy működhetne, hogy például, ha valakinek egy meghatározott agyterülete aktívabb, azt úgy lehet lefordítani, hogy az illető segítségért kiált. Ha viszont alfában van, az azt jelzi, hogy minden rendben. Ezek alapján lehet beüzemelni azt a számítógépet, amely lefordítja az üzeneteket. Legalábbis így okoskodnak a katonai telepátia kutatói.

Közülük azonban sokan úgy vélik, nemcsak a haditechnikában, de a hétköznapi életben is meg fognak jelenni ezek az eszközök. Talán most még nehezedre esik elképzelni, hogyan is váltható át mindez a hétköznapokra, de néhány évtizede még a chat sem volt annyira kézenfekvő vagy épp hihető verziója a kommunikációnak.

Ami a szórakoztatást illeti, létezik egy játék, melynek mindball - elmelabda a neve, és gondolatirányítással vezérelhető. Ez egyfajta meditációnak is felfogható, mert az a játékos nyer, akinek a legnyugodtabbak az agyhullámai, és a leginkább koncentrált.-(mindball-elmelabda,van ilyen játék???~engem ez érdekel)

http://www.femina.hu/ezo/telepatia_kiserlet

http://szellemipezsges.blog.hu/2008/02/02/gondolatatvitel_miegymas

http://www.youtube.com/watch?v=QV5bidXGg0E
Üzenem az Uninak hogy már felkészültem~

HozzászólásokKedves Pipacs!

A telepatikus kommunikáció létezik-így van....tudom
Régen nem is gondoltam volna ezt,de ma már hiszem,és tudom...

Ezt nem kell és nem is lehet el magyarázni szerintem,de aki érti,és érzi az tudja mert benne van átélte és megtapasztalta,létezik.....

Kellemes napot neked és mindenkinek!