Mágia az őskorban

Mágia az őskorban

Miután az ember kiemelkedett a földből, és önmaga keresésének útján elindult, nem élhetett csakis spirituális életet. Az anyag, a matéria és a spirituális világ egyszerre kellett, kell, hogy éljen az emberben. Å seink, mintegy huszonötezer évvel ezelőtt a természet gyermekei voltak, függtek az olykor kegyetlennek minősített természettől. Az ő vadjain és gyümölcsein éltek, egyben ők is az ő vadjai voltak.

Ám megőrizték belső erejüket, ami szintén a természet ajándéka volt számukra. Környezetükben látták a rejtélyt és az otthont egyaránt; vágyaik ugyanúgy képesek voltak megtestesülni a természetben, ahogy a félelmeik is.

A legelső istenek kora volt ez, mikor az ember nem csak egy fában, de akár egy állatban is olyan misztikus erőket volt képes megpillantani, amiket magasan önmaga fölé helyezett, ezáltal istenivé váltak erejük. Külön isteni erő vigyázott bizonyos állatokra, külön erő uralkodott a szeleken, a napfényen, és a vadászaton.Az első emberek főként szarvval, aganccsal ellátott állatokat ejtettek, számukra nyilvánvalóvá vált tehát, hogy a vadászat istene is aganccsal díszíti magát. A szél ura megfoghatatlan, a Nap istene melegséget sugároz.Első isteneik az állatok és az emberek összevont mintájára születtek, totemeik pedig állatokat mintáztak. Ahogy környezetüket is egy, náluk sokkal hatalmasabb erőként tisztelték, úgy az állatokat is felruházták az istenek erejével. Az első emberek hite még tisztán "állati" volt (vallásukat idegen szóval animizmusnak nevezzük), a totemállatokra tilos volt vadászni. Ha mégis elejtettek egyet, a felső hatalmak bocsánatáért esedeztek – ez persze nem egyszer fordult elő, főleg akkor, ha netalántán a bőségistennő nem ajándékozta meg az embereket más vadak elejtésének lehetőségével. Az ember aztán rájött, hogy ahogy a természet állataiban is lakozik az erő, ugyanúgy benne is meg kellett, hogy legyen ez a hatalom.A férfinemű istenségekkel nem teljesen párhuzamosan alakultak ki, teremtődtek meg a női isteni erők is. A vadászat sikere az istenen múlott, de hogy ne fogyatkozzanak meg az elejtendő vadak, gondoskodni kellett a termékenységről, a bőségről is, ez pedig már jellemében hordozza a női aspektust. Vitás kérdés, hogy hímnemű, vagy női isteneket tiszteltek először. A férfi és a nő misztikuma az egyesülés, a kettő együtt adja magát a teremtés erejét. Lehetnék feminista, és mondhatnám, hogy a nők alkották meg először a vallást, hisz maga a női lélek fogékonyabb a megfoghatatlan, misztikus dolgokra; elég, ha a titokzatos női megérzésre gondolunk. Viszont nem óhajtom ezáltal lebecsülni a férfiakat, mert az ő erejük nélkül a nők is semmik lennének.A fallikus fegyverek a férfierőt jelképezik, míg a domború termékenység istennő-ábrázolások telt formái magát a nőt.

Az ősember a szertarásokon a céljának megfelelő szellem jóindulatát kívánta megnyerni. Egy sikeres vadászat eljátszása agyagból formált szarvassal és fegyverekkel felhívta magára az isten figyelmét, s ha megtetszett neki az előadás, hát kegyével kísérte a vadászokat. Fegyvereik mágikus erővel töltődtek meg az agancsos isten áldásaként.Amíg az ember vándorló, halászó-vadászó-gyűjtögető életmódot folytatott, nem telepedett le, a férfi magasabbrendű ereje volt fontosabb, de mikor a letelepedés után a fő forrássá a földművelés vált, a termékenység istennőinek népszerűsége és tisztelete nőtt meg egy darabon.Mivel nem művelhették a földet egész évben, az két részre oszlott: a nyár, a melegebb félév, amikor a termékenység istennőinek áldoztak, és a tél, amikor a vadászat istenei uralkodtak.Ahogy az emberrel párhuzamosan fejlődött a hitvilág, egyre inkább szükségessé vált egy papi réteg kialakulása.

Az őskorban ők voltak a sámánok, akik képesek voltak a szellemvilággal kapcsolatba lépni, és közvetíteni a szellemek üzeneteit. Gyógyítók voltak, akik társaik lelki és testi bajaira egyaránt keresték a gyógyírt. Elűzték a gonosz, ártó szellemeket, s szertartásaik során áldást és bőséget kértek törzsüknek.Ismerhetjük a legendákat a sámánok kiválasztásáról: fizikailag nem megfelelő a férfimunkára, viszont olyan szellemi képességekkel rendelkezik, ami tán generációnként egy, ha előfordul. Legtöbb, a számunkra legismertebb helyzetben maga az idős sámán választja ki utódját, aki még kisgyermek. A szellemek adták meg neki a jelet, hogy kicsoda az, ám rendszerint egy plusz csonttal született a leendő tanítvány, jelezvén, nem mindennapi képességek birtokosa.FöldmisztériumA termékenység és a bőség istennőjének aspektusa végül a Földanya képében teljesedett ki. A föld, mint otthonnak a tiszteletét jelzik a kőkor monumentális, ma is fennálló "templomai", mint például a híres Stonehenge kövei. A legtöbb ilyen építményről sajnos nem tudunk, hiszen ahogy a későbbi korok papjai meghódították a pogány területeket, saját emplomukat a lerombolt szentélyre építették.

Ahogy ma már tudjuk, a legtöbb kőkori templom nem véletlenül épült oda, ahova emelték. Különös, misztikus oka volt annak, nem más, mint a ley-hálózat. (A ley óangol szó jelentése: fényes hely) Alfred Watkins (1855-1935), hereforshire-i gőzmalom-tulajdonos, békebíró és megyei tanácsos fedezte fel a Földet körbe futó-szaladgáló energiavonalakat 1921-ben.

A termékenység és a bőség istennőjének aspektusa végül a Földanya képében teljesedett ki. A föld, mint otthonnak a tiszteletét jelzik a kőkor monumentális, ma is fennálló "templomai", mint például a híres Stonehenge kövei. A legtöbb ilyen építményről sajnos nem tudunk, hiszen ahogy a későbbi korok papjai meghódították a pogány területeket, saját templomukat a lerombolt szentélyre építették. Ahogy ma már tudjuk, a legtöbb kőkori templom nem véletlenül épült oda, ahova emelték. Különös, misztikus oka volt annak, nem más, mint a -hálózat.

http://megmagyarazhatatlan.network.hu/blog/megmagyarazhatatlan-misztikus...

Folytatom..........