Soma blogja

Egy mondat a lényegről

„Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.” /Filippiekhez írt levél 2, 13/ (Károli fordítás)

„Hiszen Isten maga ébreszti bennetek a szándékot, s hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően.” (Katolikus fordítás) Tovább »

Címkék:

A nyugalom napja

Megint shabat. Újra eltelt egy hét. Sajnálom, hogy mostanában nincs időm írni. Pedig jó lenne. Ezt a tanácsot kaptam: ha már nem fotózok, legalább írjak. Erre az évre három kiállítást terveztem. Egyet májusban, egyet húsvétkor Svájcban (!), egyet pedig Advent szent idejében újra itthon. Mindhármat lemondtam. Magam sem értem, hogy miért. Helyette elkezdtem írni. Tovább »

Címkék:

Az Élet értelme

élet - pillanatAz Élet értelméről írni eleve meddő vállalkozás. Ahány vallás, ideológia, filozófia csak létezik, bizonyára másként definiálja ezt az évezredek óta fennálló problémát. Egyáltalán létezik erre egyetemes válasz? Mindenkit kielégítő megoldás? Aligha. Mégis újra és újra előkerül. Egyre többen rugaszkodnak neki ennek a - kétség kívül megoldhatatlannak látszó – kérdésnek. Én magam több mint húsz éve keresek valami szalmaszálat, amit aztán másoknak is odanyújthatnék. Tovább »

Címkék:

Hajnali üzenet(ek)

Majdnem elfelejtettem megírni. Most bepótolom. Egyik hajnalban – szokás szerint – arra ébredtem, hogy kristálytiszta gondolatok kezdenek formálódni a fejemben. Nem a fülemmel hallottam a hangot. Divatos szóval élve, telepatikusan érzékeltem. A mondatok bibliai igékre épültek. Néhányat azonnal be is tudtam azonosítani, igehely szerint. Tovább »

Címkék:

A boldogság forrása

roller bicikliEgyik reggel a táskámba csúsztattam Efraim testvér: Kései esők című könyvét. Amikor sírhatnékom van, akkor újra és újra átolvasom. Megrendítő írás. Számomra az. Este a játszótéren belelapozgattam. A könnyeimmel küszködtem. Egy pillanatra talán még a fizikai valóságból is kiszakadtam. A szomszéd padon fiatal anyukák csacsogtak. Szégyenkezve rejtettem fátyolos tekintetemet egy illatos papírzsebkendő mögé. Közben a gyerekeket fürkésztem. Visszahuppantam a Földre. A szent és a profán találkozási pontján hirtelen kijózanodtam. A roller és a bicikli került újra a középpontba. Ez az igazi lelkigyakorlat.

Egy mondat nagyon mellbe vágott. Tovább »

Isten útjai

járni tanulIsten útjai kifürkészhetetlenek. Ismerjük jól ezt a közmondást. De személyes tapasztalatból is tudjuk, hogy mit jelent? Vég nélkül lehetne idézni azokat a frázissá degradálódott szólásokat, amelyek valójában a Bibliából származnak, csak elveszítették eredeti ízüket, frissességüket, dinamikájukat. Kihalt belőlük az Élet. Pedig ha a mélyükre néznénk, azonnal megláthatnánk bennük az évezredeken átívelő, kortalan bölcsességet. Ehhez azonban spirituális (szellemi) emberré kellene válnunk. A lehetőség nyitott mindannyiunk számára.

A hatvanas években szovjet indulók pattogó ritmusaira masíroztam és fogalmam sem volt a másik, spirituális világ létezéséről. Annak ellenére, hogy nagyon álmodozó, ábrándos lelkivilágú fiúcska voltam. Amikor nagyobbacska lettem, Tovább »

Címkék:

Szülinapomra

Kicsit megkésve, de aktualitását nem vesztve írom le a szülinapi megemlékezésemet:-)

Negyvenhét év Tovább »

Címkék:

Pünkösdi tűz – Isteni érintés

Ma van Pünkösd napja. Nem a néphagyományra gondolok, hanem a tűzben alászálló Szent Lélekre. Nézzük csak, mi is történt az apostolokkal Jézus mennybe menetele után: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Tovább »

Címkék:

Hajnali ébredés

Egyik hajnalban különös dolog történt velem. Öt óra körül felébredtem és nehezen tudtam már visszaaludni. Hirtelen, belső ösztönzésre elkezdtem imádkozni a Lélek által. Akadálytalanul jöttek az ismeretlen szavak. Utána magyarul folytattam. Tudtam, hogy most a Lélek imádkozik bennem. Csodálatos mondatok jöttek ki a számon. Érdekes módon elkezdtem másokért imádkozni. Tovább »

Címkék:

Könyvek, vagy a Könyvek Könyve?

Antikváriumos barátom üzletében nemrégiben belenyúltam egy könyvkupacba. Kincseket húztam elő. Többek között E. W. Kenyon: „Vérszövetség”, valamint Kenneth E. Hagin: „A hívők hatalma” és a „Megértés arról, hogyan harcoljuk meg a hit szép harcát” c. könyveket. Még aznap este mohón estem neki az írásoknak. Kijózanító művek. A Biblia tiszta esszenciái. Tovább »

Címkék:

Egy nap hetvenhétszer...

Egyik hétvégén nem éppen kirándulásra alkalmas idő volt. Mi mégis nekivágtunk. Kedves, régi barátom tartott előadást a zirci apátságban, egy imatalálkozón. Még a nagy karizmatikus fellángolás idejéből ismerjük egymást. Egy közösségbe jártunk Budapesten. Az esküvőjén én fotóztam, a nászajándékom talán még mindig ott lóg valamelyik szobájuk falán. Tovább »

Címkék:

Béna szolga

segítségVasárnap délután az evangélikusoknál forgattunk egy kulturális programon. Utána benéztünk a templomba is, mert a helyi pünkösdiek is ott tartják az istentiszteleteiket, amíg fel nem épül a gyülekezeti házuk. Gondoltam, beköszönünk lelkész barátomnak, aztán megyünk haza. Dicsőítés közben érkeztünk. Jó volt bekapcsolódni a jól ismert karizmatikus dalok éneklésébe. Éppen indulni készültem, amikor a pásztor prófétai hangsúllyal kezdte felrázni a kissé álmatag gyülekezetet. Közben megérkezett szerkesztőriporter kollégám is. Együtt hallgattuk a Tovább »

Új Pünkösd

pünkösdPünkösd közeledtével, eszembe jutott az én személyes pünkösdöm, amit 1984-ben éltem át. Az előző években sok megpróbáltatáson mentem keresztül. Elkezdtem egy új, spirituális utat keresni. Lázasan kutattam. Aztán egy szép napon drámai fordulat következett be az életemben.

Lassan, de biztosan kezdett kikristályosodni előttem új életcélom: Isten és a Lélek megtapasztalása. Elkezdtem magamhoz vonzani a hasonló gondolkodású embereket. Ekkoriban ismerkedtem meg egy lánnyal, aki bejárt hozzánk a Riportszolgálathoz. Spirituális érdeklődésünkön keresztül azonnal egymásra találtunk. Érdekes dolgokat mesélt. Tovább »

Címkék:

Apostolok kalandjai

Amióta ismerem a Bibliát, mindig arra vágytam, hogy az apostolokhoz hasonló kalandos életet éljek. Ez néhány évig működött is. Záporoztak ránk Isten csodái. A legnagyobb csoda mindig az volt, ha valaki hitre jutott. Alkalmas és alkalmatlan időben, mindenkinek Istenről, Jézusról és az Evangéliumról beszéltünk. Mással nem is foglalkoztunk. Tovább »

Címkék:

Üzenetek

Egyik vasárnap délután fáradtan érkeztünk haza a kirándulásból. Az alcsúti arborétum sokadszorra is csodálatos volt. A gyerekek megint a bogarakkal voltak elfoglalva. Azért élvezték. Hat rájuk az atyai tanítás. Fagyizás után még bekanyarodtunk a pátkai víztározóhoz. Ott aztán kiszaladgálták magukat. Otthon azonnal nekiláttam a házimunkának. Tovább »

Címkék: