szatmárimiklós blogja

A vonzás törvénye a gyakorlatban

Nagyon sokféle elképzelés él a köztudatban a vonzás törvényével kapcsolatban. Van aki esküszik rá, és van aki még a létét is tagadja, mindössze afféle ezoterikus babonának tartja. Természetesen mindenki saját tapasztalata szerint ítéli meg ezt a törvényszerűséget. „Legyen neked a hited szerint” - tartja a mondás. A legjobban talán akkor jársz, ha nem fogadsz el semmit, de nem is hiszel el mindent automatikusan, amit ezzel kapcsolatban írtak. Tovább »

A kvantumgyógyítás alapjai I. – A Tudat és Tudatosság teremtő ereje

A kvantumgyógyítás definícióját legszebben talán Deepak Chopra, a világhírű orvos és író fogalmazta meg , amikor ezt írta: „A kvantumgyógyítás a tudatosság egyik formájának (az elmének) azon képessége, hogy spontán módon kijavítsa a tudatosság egy másik formájában, (a testen) jelentkező hibákat.” Még rövidebben fogalmazva ezt írja: „Ha rövidebb definíciót követelnének, egyszerűen azt mondanám, hogy a kvantumgyógyítás békét teremt.” Persze az idézetek némi magyarázatra szorulnak, hiszen olyan fogalmakat - „tudat, tudatosság, elme, béke” - használ a neves szerző, melyek sok félreértésre adhatnak okot, hiszen mindegyik olyan kifejezés melyhez többféle jelentéstartalom társítható. Tovább »

A bizonytalanság biztonsága

„A bizonytalanság tudatos elfogadása hozza létre a valódi biztonságot,
és abban teljesedhetnek ki, és valósulhatnak meg az igazi képességek és lehetőségek.”

Az emberi élet egyik legfőbb jellemzője, vagy inkább ennek az Univerzumnak az alaptörvénye: a bizonytalanság. Ezt elfogadhatod vagy letagadhatod, de legjobban akkor jársz, ha megfigyeled a saját életedben, és még inkább a saját elmédben. Azt vedd észre, hogy miképpen viszonyulsz hozzá, milyen reakciókat vált ki belőled, és legfőképpen mi a Te válaszod megjelenésére. A kérdés csak ennyi: Megismered és felhasználod, vagy elmenekülsz és korlátozod? A válasz rajtad áll… Tovább »

Idő és boldogság a kvantumszemlélet fényében

Az Idő és a Boldogság viszonya

Mindenki boldog szeretne lenni. A kérdés csak a „hogyan”. Akinek a vallás, a spiritualitás a fontos, az azt mondaná válaszként: megtalálni Istent, a szabadságot vagy éppen megvilágosodni. Akinek a magánélet fontos, annak a család megléte, az egészség, a szeretteinek, gyerekeinek biztonsága a boldogság kulcsa. Mások a pénz, a hírnév és a hatalom elérésében látják a boldogság titkát. Természetesen ezek mind lényeges dolgok, attól függően kinek mi a preferenciája, s valóban befolyásolhatják azt a boldogságot, amelyet az elmeprogram teremtette személyiség annak képzel. A valódi Boldogság titkát akkor szerezheted meg, ha elkezded vizsgálni az Idő mibenlétét… Tovább »

A Tudat forradalma

A valódi változás útja: A Tudat forradalma

„Tudatunk állapota a kulcskérdés, ez húzódik meg minden mögött.”

Egyre több ember ismeri fel, hogy a jelenlegi világunk fejlődési iránya nem járható sem gazdasági, sem politikai téren, és az ehhez kapcsolódó társadalmi modell is ezer sebből vérzik. Nem hiszem, hogy ez különösebb magyarázatra szorulna. Elég, ha megnézed az esti hazai vagy nemzetközi híreket. A fenntartható fejlődés teóriája már csak egy mítosz, amivel a jelenlegi politikai-gazdasági vezető rétegek ámítják önmagukat és a tömegeket. Az emberiség az elmúlt évszázadok során egy nagyon merev anyagelvű civilizációt hozott létre. Ennek oka, hogy egy olyan tudatállapotból született, amelyben az elme dominanciája megkérdőjelezhetetlen. Tovább »

Kvantumszemlélet - A Valóság kulcsa: az éber Figyelem képessége

Az önismeret és a Valóság kulcsa: az éber Figyelem képessége

Honnét vagy hát olyan biztos abban, hogy mindaz, amit érzéked és értelmed segítségével ébrenlétedben valóságosnak tartasz, az tényleg Valóság; attól az állapottól függetlenül, amelyben éppen vagy? Mert lehet, hogy rád tör egy olyan állapot, amely az ébrenlétedhez úgy viszonyul, mint az ébrenléted az alváshoz., s így ébrenléted hozzá képest alvás csupán! És ha eljön ez az állapot, megbizonyosodhatsz arról, hogy minden, amit értelmeddel elgondoltál, csak a fantázia üres játéka volt." Al- Ghazalij

A fenti sorokat több mint 800 éve írta az iszlám misztika egyik legkiemelkedőbb alakja. Tökéletes példája ez annak, hogy az emberi tudat ébredésének gondolata egyáltalán nem újdonság. Tovább »

Kvantumszemlélet: Ébredés és Tudatosság

Tudatos teremtés: Az eltitkolt titok

A Titok és a Mi a csudát tudunk a világról? című filmek elsöprő sikere megmutatta, milyen hatalmas igény él az emberekben az Univerzum és a Valóság mélyebb összefüggéseinek megértése iránt. A kedvező fogadtatás bebizonyította, hogy eljött a pillanat, hogy új dimenziók nyíljanak meg az egyéni és a globális Tudatban egyaránt. Azonban az is kiderült, hogy bár itt az idő a paradigmaváltásra, az elméleti ismeretek nem elegendőek. Nem elég elhinned, hogy te teremted a valóságodat, és képes vagy a tudatos teremtésre. Tovább »