Kvantumszemlélet - A Valóság kulcsa: az éber Figyelem képessége

Az önismeret és a Valóság kulcsa: az éber Figyelem képessége

Honnét vagy hát olyan biztos abban, hogy mindaz, amit érzéked és értelmed segítségével ébrenlétedben valóságosnak tartasz, az tényleg Valóság; attól az állapottól függetlenül, amelyben éppen vagy? Mert lehet, hogy rád tör egy olyan állapot, amely az ébrenlétedhez úgy viszonyul, mint az ébrenléted az alváshoz., s így ébrenléted hozzá képest alvás csupán! És ha eljön ez az állapot, megbizonyosodhatsz arról, hogy minden, amit értelmeddel elgondoltál, csak a fantázia üres játéka volt." Al- Ghazalij

A fenti sorokat több mint 800 éve írta az iszlám misztika egyik legkiemelkedőbb alakja. Tökéletes példája ez annak, hogy az emberi tudat ébredésének gondolata egyáltalán nem újdonság.

A lehető legkülönbözőbb kulturális hátérből érkező gondolkodók, bölcsek, misztikusok, és próféták, már évezredek óta próbálják megvilágítani azt a tényt, hogy az emberi létezéssel, különösen az emberi elmeműködéssel valami nincs teljesen rendben. Ezért néhány embert szentté avattak, de olyan is volt, akit meggyilkoltak a történelem folyamán. Minden próféta vagy misztikus az adott kor nyelvén, más és más szimbólumokkal, metaforákkal fogalmazta meg, de a lényeg mindig ugyanaz volt. Az egyén és az emberiség létezését túlságosan az elme dominanciája határozza meg, holott a létezésben lehetősége van sokkal mélyebb tudatállapotok átélésére, s egy gyökeresen más minőségű élet megvalósítására.
Ha csak futólag áttekintjük a spirituális vagy vallási hagyományokat, ez mindig visszatérő jelenség. A Koránban az iszlám szent könyvében például ezt olvashatjuk „Az emberek alszanak, s csak a halállal ébrednek fel. ” Az ősi indiai szent könyvek a Védák azt mondják, hogy a világ maja vagyis illúzió. G. I Gurdjieff a híres misztikus azt mondta, hogy az emberek gépek, amelyek mindössze a külső hatásokra reagálnak, mindaddig, amíg tudatossá nem válnak. Jézus úgy fogalmazott, hogy az emberek „nem tudják, mit cselekszenek.”. Osho azt mondta hogy az emberek szunnyadnak, de előbb utóbb fel fognak ébredni. Napjaink tudománya arra a következtetésre jutott, hogy az ember agyi kapacitásának csak néhány százalékát használja. A megfogalmazás tehát változott, de mindig ugyanarra a jelenségre utal.
Ha egy kicsit is képesek vagyunk őszintének lenni önmagunkhoz, akkor beismerhetjük, végtelen mélységű igazságok rejlenek a fenti kijelentésekben. Elég, ha csak végigtekintünk az emberi történelmen, különösen az elmúlt évszázad eseményein, háborúk és konfliktusok végtelen sorát látjuk. Természetesen a legtöbb modern „tudós”, megmagyarázza ezt nagyon szépen felépített tudományos elméletekkel, hogy a harc, és a küzdelem természet rendje, vagy ilyen az emberi természet, és még sorolhatnánk a hasonló semmitmondó teóriákat. Szerencsére egyre többen ismerik fel a spirituális tudás jelentőségét, és nem veszik természetesnek a szellemi és anyagi világ elkülönítését. Rájönnek, hogy a tudomány és a vallás szétválasztása csak mesterséges és felbecsülhetetlenül hasznos lehet megérteni mit is akarnak a próféták és misztikusok sugallni.
Azzal kezdődik az ébredésed, amikor megkérdezed magadtól: Természetes az állapot, amelyben élek? Biztos, hogy amit látok, hallok, gondolok, tapasztalok, a teljes valóság? Természetes –e az a rendszer, és azok a szokások amelyek meghatározzák az életemet? El kell –e fogadnom feltétel nélkül a vallás és a politika által kialakított normákat? Vagy képes vagyok megtalálni a saját értékeimet?
Amikor ehhez hasonló kérdések merülnek fel benned, az már biztos jele az ébredésednek. Ezt követően azonban az éber Figyelem képességét kell önmagadban kialakítanod. Ez azt jelenti, hogy tudatossá válsz a saját testi, érzelmi, mentális állapotodra, anélkül, hogy azt pozitívnak, vagy negatívnak minősítenéd, s annak megfelelően meg akarnád változtatni. Ha tudatára ébredsz mentális és emocionális szokásaidnak azzal leszel képes a valódi önismeretre, s azt éátod AMI VAN, nem pedig azt amit szeretnél. Felismered lényedben azt, ami nincs az időbe ágyazva, és túl van a gondolati és érzelmi dimenziókon. Amíg ez az állapot nem elég erős addig bármilyen cselekedet – még a legnemesebb cél érdekében véghezvitt is - haszontalan vagy nehézkesen megvalósuló eredményt fog létrehozni. Ennek a legfontosabb oka, az elme teremtette ego egyik alapvető jellemzőjében, az önmagát megerősíteni szándékozó mechanizmusban, vagyis a biztonság iránti vágyban keresendő. Ezért kell először a saját mentális szokásoknak a tudatában lenni. Anthony de Mello a 20. század egyik legnagyobb misztikusa így fogalmazott: "Amíg nem vagy önmagad tudatában, addig nincs jogod beleavatkozni sem az emberek, sem a világ dolgaiba."
Ezt a kijelentését azzal magyarázta, hogy a szépen hangzó jelmondatok (béke, szabadság, demokrácia, segítség, karitatív munka, stb.) ellenére az ember valódi célja legtöbbször a saját identitásának a megerősítése,vagyis a benne lévő bizonytalanság megszüntetése, amit csak kivetít egy „külső” problémára. S a probléma elleni küzdelem látszólag hozhat ugyan megoldást, de valójában a személyiség énképét hivatott fényezni. Ennek a törvényszerűségnek a felismerése egybeesik a kvantumszemlélet által mindenki számára elérhető tapasztalattal: amíg az Egyénben konfliktus van addig a világban is lennie kell, hiszen a „külvilág” a belső világ manifesztálódása. S amíg az elme a meghatározó a létezésedben, addig a belső konfliktus nem szűnhet meg, hiszen az maga az Elme alapvető létezési módja.
A valódi béke és cselekvőképesség pedig csak akkor elérhető, amikor a Tudatod "kezében" elméd mintegy eszközként működik, hasznos szerszámmá válik. S nem csak véletlenszerűen ébredsz rá a tudatosságod mélységeire, hanem az lesz létezésed alapállapota. Ennek fényében számodra is megvilágosodik a következtetés:
Csak a tudatosságod állapotában bekövetkező változás által megjelenő Béke jelentheti a megoldást életed, s a világ kihívásaira, s az örömteli, építő cselekedetekre. Ha tudatára ébredsz a saját kondicionált gondolkodásmódodnak, azzal már részlegesen kiléptél a gondolati valóság korlátozott keretei közül. Ekkor teljesen új lehetőségekkel, színekkel gazdagodik életed, és képes leszel megélni képességeidet. S nem mellesleg, részt venni a globális ébredésben.

További információk a kvantumszemléletről:

"KREATIVITÁS és ÖNISMERETET" TANFOLYAM:

HozzászólásokIdentitás, érzékelés valóság

Örülök, hogy többeknek van véleményük a kérdésről. Talán a következőképpen lehetne összefoglalni a lényeget:

A lényed két dimenzióban létezik: egyik az időbe ágyazott(elme), a másikaz időtlenbe(kvantum-Én - de hívhatod aminek szeretnéd...). Az identitásod(ez az időben létezik) az elme része, s meghatározza, hogy mit és hogyan vagy képes érzékelni a Valóságból. Az ébredés az amikor tudatossá válsz az időtlenre. Ezzel azért érdemes kísérletezned, mert ez a kreativitás és a tudatos teremtés kulcsa. A lényed két része ha egyensúlyba kerül, akkor egyszerűen képes vagy nagyobb részt felfogni a Valóságból, mintha csak az elmédet használod.

Arra azonban érdemes odafigyelned, bárhogyan is definiálod magad, azt verbális, gondolati úton teszed, tehát ismét benne vagy az időbeli részben. Ez nem gond csak tudj róla, hogy van benned egy másik rész is. Ha képes vagy úgy létezni hogy kialakul az éber Figyelem képessége, akkor képes leszel megélni az időtlen részt is. Szavakba önteni nem igazán lehet. Vagyis lehet, de akkor ismét a fogalmakkal dolgozol, amelyek csak modelljei a Valóságnak, tehát ismét az elmében vagy.... Tudom paradox helyzet, de ez sajátossága a kvantumvilágnak. A paradox egyébként csak logikai, formális ellentmondás. Ha kilépsz az adott rendszer kereti közül akkor magától eltűnik.... Ezért kell az éber Figyelem, hogy ne gondolkozz rajta, hanem ébredj tudatára a saját elképzeléseidnek... Tehát megéri kísérletezgetni a dologgal...

Sok sikert hozzá.....ö ... izé ...

Az érzékek és értelem segítségével megismerni h mi a valóság elég nehéz. Mert az egyén mint a valóságot megismerni kívánó VALAMI állandó változásban van és ezért a valóságról alkotott kép is állandóan változó lesz. ez az egyik zsákucca. a másik pedig amikor képzeletünkre hagyatkozva alkotunk egy képet a valóságról és bizonyítást keresünk a valóságban a képzeletünkről.

de szerintem az egyedüli valóság amit bátran kijelenthetünk - definiálva ömnagunkat( mint szellemi lényt) az értelem segítségével - az az hogy: - "állandóan változásban lévő" "létező" "VAGYOK"

-és rá kell jöjjek arra hogy (én) VAGYOK a forrás

igen és ha megváltozik a felismeréssel a szemléletem akkor csomó butus kérdés értelmét vesztiszoftver/hardver.... én vagy

szoftver/hardver.... én vagy ÉN?

mit értesz ezek alatt? szerintem nincs hardver, meg szoftver, mert mindent újra tudsz programozni. mármint ha a tudatos meg tudatalatti amit ez alatt értek. ha a hardver a test (bár szerintem te épp nem azt értetted hardver alatt) akkor azt kevésbé tudod újraprogramozni, de tudsz rajta alakítani, processzort cserélni, memóriát bővíteni... stb :)

egység van, nincs ezo én meg ezo ÉN, ego, stb. csak akkor vannak ezek, ha ezekre figyelsz, akkor megjelennek (lásd kvantumfizika)...

ha valaki azzal van elfoglalva hogy önmagát fejlessze, addig szüksége is lesz rá... ha arra koncentrálsz hogy megoldd a problémát, akkor lesz még több probléma... ha élvezed az életet akkor meg az lesz :)

nekem az a megközelítés tetszik ami a békés harcos első szabálya: az élet misztérium, ne pazarold az időd arra, hogy megpróbálod megérteni...Erről eszembe jutott egy nemrég olvasott történet...

...egy híres zen mester kijelentette:
-A legfontosabb tanításom az, hogy Buddha az ember saját elméje!
A gondolat annyira megtetszett az egyik tanítványnak, hogy elhatározta: kivonul az erdőbe, remeteként fog élni, s ezen a kijelentésen fog elmélkedni.
Húsz évvel később egy vándorló szerzetes jelent meg a lak közelében. Kiderült, hogy ő is annak a mesternek a tanítványa, amelyiktől a remete a bölcs gondolatot hallotta.
-Te is ismered a mester legfontosabb tanítását?- kérdezte a vándortól.
-Persze! A mesterünk nemrég kijelentette: "-A legfontosabb tanításom az, hogy Buddha nem az ember saját elméje!":)

ez a jele annak hogy hibássan gondolkodszArra kell rájönni, hogy

Arra kell rájönni, hogy tudományos alapon leakarják nyomni a pénzedet.Miklós

az éber Figyelem képessége azaz a gondolatoktól mentes figyelés képessége?

aki gondolkodik annak kell rájönnie arra hogy hogyan gondolkodik.OK :)

"Egyébként számomra azt mondja az írás, hogy pont csak te tudsz rájönni arra hogy a gondolkodásod mi befolyásolja, hiszen más nem ismerheti azt hogy mi van a fejedben... viszont az elég valószínű, hogy ami a fejedben van, az befolyásolja azt amit gondolsz, és ezzel azt is, amit érzékelsz."

Kedves Admin, igaz ami írsz.
Az én kérdésem az akart lenni, hogy a szoftver vagy a hardver jön rá, hogy programozott?

Ezosan: Az "én" jön rá, hogy programozott vagy az "Én" ?

Üdv. EntiEnti, értsd ahogy akarod

Enti, értsd ahogy akarod :)

Egyébként számomra azt mondja az írás, hogy pont csak te tudsz rájönni arra hogy a gondolkodásod mi befolyásolja, hiszen más nem ismerheti azt hogy mi van a fejedben... viszont az elég valószínű, hogy ami a fejedben van, az befolyásolja azt amit gondolsz, és ezzel azt is, amit érzékelsz. De ezt már a Titok film - sőt a Mi a csudát tudunk a világról c. film még inkább - is bemutatta már, tehát nincs ebben semmi újdonság, legfeljebb a megközelítés más.Kérdés

" Ha tudatára ébredsz a saját kondicionált gondolkodásmódodnak, azzal már részlegesen kiléptél a gondolati valóság korlátozott keretei közül. "

Tehetek ezért magam is valamit, vagy másoknak kell felvilágosítania, hogy kondicionált vagyok?