Fa

Volt egyszer egy réges régi fenséges fa, amelynek az ágai szinte az eget súrolták.
Amikor a fa virágba borult,különféle alakú és nagyságú pillangók egész serege táncolta körül, amikor pedig gyümölcsöt hozott, messze földről felkeresték a madarak.
Ágai kitárt karokkal üdvözölték a szelet, és aki csak látta, elámult fenséges szépségén.
És volt egy kisfiú is, aki mindennap ott játszadozott a fa alatt, mígnem az ősöreg fa valósággal beleszeretett a gyermekbe...
A fát nem tette vakká önnön nagysága (ez csak az emberi lényekre jellemző), így hát szerelem gyúlt benne a kisfiú iránt.

Az ego mindig nálánál nagyobb dolgokba igyekszik beleszeretni, mindig az önmagánál nagyobb dolgokhoz akar kötődni. A szeretetben azonban nincs kicsi és nagy - a szeretet mindenkit magához ölel, aki közel engedi.

Tehát a fa nagyon megszerette a kisfiút, aki nap mint nap ott játszott a közelében. A fa ágai magasra nyúltak, de ő a föld felé hajtotta őket, hogy a kisfiú leszakajthassa virágait és gyümölcseit.

A szeretet mindig kész meghajolni - az ego sosem hajlandó erre. Ha megközelítjük az egót, az még magasabbra nyújtózik, megmerevedik, hogy ne érinthessék meg. Hiszen akit bárki megérinthet, azt kicsinek tartjuk, aki pedig érinthetetlen az a hatalom trónján ül, az nagynak és fenségesnek látszik.

A gyermek újra és újra eljött, hogy a fa árnyékában játszadozzon, az pedig meghajtotta előtte ágait.
Amikor a fiú leszakította a virágait a fa végtelenül boldog volt, és egész lényét a szeretet öröme árasztotta el.

A szeretet boldog ha adhat - az ego azonban csak akkor boldog, ha elvehet valamit.

A kisfiú pedig egyre növekedett. Néha szundított pár órát a fa tövében, néha evett a fa gyümölcseiből, néha pedig virágból font koszorúval a fején azt játszotta, hogy ő az erdő királya.

A szeretet virágai királlyá teszik az embert,- az ego tövisei azonban szerencsétlenné és nyomorulttá változtatják.

A fát örömmel töltötte el, amikor látta a koronát viselő, boldogan táncoló gyermeket.
Ágai szeretettel eltelve bólogattak felé, és dalra fakadtak a lágy szellőben.
Ahogy a fiú még nagyobbra nőtt, egyre gyakrabban mászott fel a fára, hogy hintázhasson az ágain és a fa
boldog volt, hogy kis társa megpihent karjaiban.

A szeretet boldog, ha kényelmet nyújthat valaki számára - az ego azonban csak akkor boldog, ha megfoszthat másokat a kényelemtől.

Az idő múlásával azonban a fiú vállára lassan ránehezedett a kötelességek terhe.
Megjelent benne a becsvágy, helyt kellett állnia az iskolában, és barátokat is kellett szereznie, így hát ritkábban látogatta meg a fát. Az azonban mindig izgatottan várta kis barátját, és így szólt hozzá a lelke legmélyéről:
- Gyere. Gyere el hozzám, várok rád.

A szeretet mindig izgatottan vár a szeretett személyre. A szeretet mindig várakozik.

A fa szomorú volt, hogy barátja nem látogatja meg őt.

A szeretet csak egyféle szomorúságot ismer: azt, mely abból fakad, ha nem oszthatja meg magát a szeretett lénnyel, ha nem képes odaadni magát annak, akit szeret. A szeretet boldog ha mindenét megoszthatja másokkal és akkor a legboldogabb, ha teljes mértékben odaadhatja magát másoknak.

Ahogy a fiú egyre idősebb lett, úgy váltak egyre ritkábbá a látogatásai.
Ahogy az ember egyre nagyobbra nő a becsvágy világában, úgy marad egyre kevesebb ideje a szeretetre.
A fiúban pedig már felébredt a becsvágy és foglyul ejtették őt a világi foglalatosságok, így már szinte nem is emlékezett öreg barátjára.
Egy nap aztán amikor, amikor a fiú a fa közelében haladt el,a fa megszólította:
- Figyelj rám! - szállt a hangja a levegőben.- Hallj meg engem!
Én folyton csak várok rád, de hiába, nem jössz. Pedig én mindennap várlak....
- Ugyan miért jöjjek el hozzád? - kérdezte a fiú.- Mit adhatnál te nekem? Nekem pénzt kell keresnem.

Hiszen az ego mindig azt kérdi" Mit adhatnál te nekem? Ha van valami értékes dolgod a számomra, eljövök, ha nincs semmi értelme a dolognak" Az egónak mindig van valamilyen célja, valamilyen motivációja. A szeretetnek nincsen célja, nem akar elérni semmit: a szeretet jutalma maga a szeretet.

A fa megdöbbenve válaszolt:
- Hát te csak akkor jössz el hozzám, ha adok érte cserébe valamit? Akkor neked adom mindenemet.

A szeretet semmit nem tagad meg. Az ego mindent meg akar tartani magának, a szeretet azonban mindent feltétel nélkül ad.

- De nekem nincsen pénzem - folytatta a fa- a pénz emberi találmány.
Mi fák nem ismerjük ezt a betegséget, és boldogok vagyunk. Virágok nyílnak és gyümölcsök nőnek rajtunk.
Hűs árnyat kínálunk az erre haladóknak, táncolunk a szélben, és gyönyörű dalokat zengünk. Ágainkon ártatlan, csiripelő madarak ugrálnak, mert nekünk nincsen pénzünk. Ha valaha megérintene bennünket a pénz kórsága, azon nyomban éppoly boldogtalanná és szerencsétlenné válnánk, mint ti, emberi lények, akik a templomban ülve hallgatjátok a szentbeszédeket arról, hogyan nyerhetnétek el a békét, hogyan lehetnétek fel a szeretetet.
Nem, nekünk nincsen pénzünk. - Akkor minek is jöjjek el hozzád? - kérdezte újra a fiú.
- Az én utam arra vezet, amerre a pénz van. Nekem pénzre van szükségem.

Az egonak pénzre van szüksége, mert a pénz hatalom, és az ego mindig hatalomra vágyik.

A fa mélyen elgondolkodott, aztán így szólt: - Hát ha pénzre van szükséged, szedd le a gyümölcseimet.
Ha eladod őket a piacon, megszerezheted azt a pénzt. A fiú ettől jobb kedvre derült. Felmászott a fára, és minden gyümölcsét leszedte, még az éretleneket is. Erőszakosan leszakította a fa gyümölcseit, miközben sorra törte le a kisebb ágakat. Levelek hullottak a földre kíméletlen munkája során, a fát azonban újra öröm és boldogság töltötte el.

A szeretet még akkor is boldog, ha a szeretett lény fájdalmat okoz neki, az egot azonban az sem tölti el boldogsággal, ha megkapja amire vágyik - az ego csak a boldogtalanságot ismeri.

A fiú még vissza se nézett, hogy köszönetet mondjon, ám a fa észre sem vette a dolgot.
Számára elég köszönet volt, hogy a fiú elfogadta a felajánlott szeretetet, és leszedte a gyümölcseit, hogy eladhassa a piacon. A fiú ezután sokáig nem nézett a fa felé.
Most már volt pénze és minden idejét lefoglalta az, hogy ez a pénz még több pénzt fialjon a számára, teljesen elfeledkezett öreg barátjáról. Az évek csak múltak, a fa pedig szomorú volt és csak arra vágyott, hogy a fiú újra visszatérjen hozzá. Úgy sóvárgott a fiú után, ahogy a tejtől duzzadó keblű anya sóvárog elveszett gyermeke után, egész lényével vágyódik, vágyik a jelenlétére, hogy az könnyítsen a terhén. Így sírt hát némán a fa a fiú után, és fájdalom töltötte be lényét. Aztán hosszú évek múltán az immár férfivá lett fiú újra ellátogatott
a fához.
- Gyere ölelj meg - kérte őt a fa.
- Ne beszélj bolondságokat - felelte a férfi. - Az csak amolyan gyerekes dolog volt.

Az ego mindig ostobaságnak, gyerekes fantáziálásnak tartja a szeretetet.

A fa azonban újra hívogatta:
- Gyere, hintázz az ágaimon! Táncolj velem!
- Elég legyen ebből a haszontalan fecsegésből! - pirított rá a férfi.- Nincs nekem erre szükségem.
Nekem most új házra van szükségem. Vajon tudsz nekem ebben segíteni?
- Hogyan tudnék? - kiáltott fel a fa. - Hiszen láthatod, hogy nekem nincsen házam.
Csak az emberi lények laknak házakban..és látjátok hogyan élnek?
Minél nagyobb házakban laknak, annál kisebbé válnak.
- Mi nem építünk házakat magunknak, - folytatta a fa. - De ha akarod,levághatod az ágaimat, hogy házat építs magadnak belőlük. A férfi habozás nélkül elszaladt egy fejszéért, majd visszatért, és egyenként levágta a fa összes ágát. A fa lemeztelenítve állt ott, nem is volt már igazi fa, csupán egy csupasz fatörzs.
Mégis boldog volt...

mert a szeretet adakozó, a szeretet mindig kész, hogy megossza mindenét másokkal.

A férfi távozott, még csak vissza se pillantva a fára, és felépítette a házát. És újra napok és évek teltek el, a csupasz fatörzs pedig csak várt, és várt. Szerette volna magához hívni a barátját, de nem voltak ágai, nem voltak levelei, amelyek közvetíthették volna a hangját. A szél továbbra is fújt, de már nem repítette messzire az énekét. Lelke azonban egyre zengte a hívást: " Gyere el hozzám kedvesem. Gyere várok rád."
Hosszú évek teltek el, és a férfiból öregember lett, mígnem egy nap, amikor az útja a fa mellett vezetett el, egy percre megpihent, hátát a csupasz fatörzsnek vetve.
- Mit tehetek érted kedvesem? - kérdezte a fa. - Hosszú ideje nem jártál már felém...
- Hogy mit tehetsz értem? - kérdezte az öregember.- Távoli földekre akarok utazni, hogy még több pénzt keressek. Ehhez pedig hajóra van szükségem.
- Vágd ki a törzsem, és építs hajót belőle - felelte boldogan fa, -Boldoggá tesz, ha én lehetek a hajód ami messzi földekre visz téged, hogy pénzt kereshess. De kérlek, vigyázz magadra, és térj vissza hamar.
Én mindig várni fogok rád.
A férfi erre fűrészt ragadott, kivágta a fa törzsét, hajót épített belőle, és tengerre szállt.
A fából már csak egy kis tönk maradt, de ez a tönk továbbra is csak vár és vár ,- várja, hogy visszatérjen az, akit szeret. De hiába vár, hiszen már semmit nem tud felajánlani, így az talán soha nem tér vissza hozzá.

Az ego mindig csak oda tér vissza ahol nyereséget remélhet.

Egy éjjel emellett a fatönk mellett hallani lehetett a suttogást:
- A barátom még mindig nem tért vissza, és én úgy aggódom érte. Hiszen az is lehet a tengerbe veszett, vagy eltűnt valahol azokon a távoli földeken. Talán már nincs is életben...Bárcsak hallanék felőle!
Az életem a vége felé közeledik, és már az is boldoggá tenne, ha tudnám, jól megy a sora.
Akkor boldogan halnék meg. De már akkor se jönne el hozzám, ha képes lennék magamhoz hívni - már semmit sem adhatok neki, és ő csak a birtoklás nyelvét érti.

Az ego csak a birtoklás nyelvét érti, a szeretet pedig mindig az adakozás nyelvén szól.

Címkék:

HozzászólásokSale ma, cult, emotion, action and fun

Sale ma, cult, emotion, action and fun, immersed in classical melodies, from ballads, pop and rock up to bat.="attachment_33023" style="width: 640px" class="wp-caption align none">Photo rights: Peter Cloudin the program are the new musi,Sale,cal songs from London's West End and Broadway as well as the hits from the current German premieres. But also on tried-and-tested 8222;all-time classics8220; we don't want to live without: Starlig,Vintage Dresses,ht Express, The Lion King, Jersey Boys, fame, Dance of the vampires, Saturday Night Fever, West Side Story, Motown, Sister Act, the Phantom of the opera, as well as other international musical product,Cheap Women's Black Blouses,ions.The Musical Gala is live and is from the Rainbow Band, consisting of top German musicians, accomhandy schutzhülle iphone 6

handy schutzhülle iphone 6 �?richtige Pflege. Wenn Sie etwas Wert, sollten Sie nicht versäumen, zu zeigen, dass Sie sich wirkli,handy schutzhülle iphone 6,ch interessieren. Sie müssen zunächst auf, halten diese Diamanten Stücke weg von einander oder ihre,Iphone zubehör,s Seins, die harten Elemente führen würde zu viele Kratzer auf der Oberfläche der Diamanten. Es ist,handyhülle samsung galaxy a3, am besten, wenn Sie sie mit weicher Baumwolle oder Seide subtile Tuch wickeln, bevor Sie jedes Stück in verschiedenen Schmuckschatullen setzen sollte. Dies wird von ihnen kümmern während sie sicher verstaut werden. Reinigung von Diamanten ist erforderlich, vor allem, wenn man sie täglich tragen. Die Stein werden durch Kosmetik, Seife, fettige Haut, rauen Reinigungsmittel beschädigt und anderen Quellen wie Sie angesammelten Schmutz tragen das Diamant-Stück. Wenn Sie darauf bestehe
deksel Huawei p20 lite lott fordi de virkelig kan strekke en dollar, hjelpe oss å lagre og få oss mer av hva vi ønsker for,deksel Huawei p20 lite, en billigere pris. Så, før du kjøper den spiselige Arrangement, sørg for å vurdere noen av disse må,deksel iphone 5s,tene å hjelpe deg med å finne en kupong som kan spare deg for en last av penger! ,Iphone tilbehør,
Feng Shui produkter for å forsterke alle aspekter av livet av James Brickman &nbsp i råd | Publisert 2011-08-14 05:13:58 | 37 leser | Uklassifiserte Sammendrag når det kommer til feng shui produkter, alternativer å velge fra er overveldende kan du finne elementer for kjærlighet og romantikk, rikdom og velstand, lykke og suksess, business og karriere, helse
Iphone tillbehör äxel i stora plast-förpackningar med avtagbara lock. Du kan hitta dessa typer av containrar vid de ,Iphone tillbehör,flesta järnhandlare. Dessa stora plast fack är perfekt eftersom du kan gruppera utrustningen, de sta,skärmskydd iphone 6s härdat glas,ck-kan och kommer att hålla damm och varelser från år utrustning. Om du lagrar dina varor i ett skju,iphone skal apple,l, eller i garaget är det viktigt att hålla djur och insekter borta från din utrustning.de förargliga varelser kan definitivt minska livslängden på din camping växel, och eftersom an inte komma billigt det är en klok idé att skydda den för max liv. Jag gillar också att städa mitt leveranser efter en resa, och därefter sätta den i behållare och allt ska gå nästa gång jag är beredd att gå, ingen rengöring eller damma av behövs.Många människor gillar att hänga sina lweißer jeansrock inem Angreifer Ringen

DDweißer jeansrock inem Angreifer Ringen

weißer jeansrock inem Angreifer Ringen gebunden zu bekommen, können man andere Angreifer leicht aus anderen Blickwin,weißer jeansrock,keln angreifen. Reale Selbstverteidigung lernen Techniken, die nie in jeglicher Art von sportlichen ,daunenmantel damen mit echtpelz,Ereignis verwendet werden würde. Wenn eine Frau 115 Pfund von einem 250 Pfund-Mann angegriffen wurd,damen jeans rot,en, würde niemand denken weniger von ihr für die Verwendung von Auge Pokes oder Leistengegend Kicks oder andere Techniken, die möglicherweise ernsthaft verletzen oder sogar töten ihren Angreifer. Sie müssen möglicherweise auf Weise angreifen, das wäre sehr viel bösartiger als jede Technik, die erlaubt oder in jedem Turnier Kampf verwendet werden würde. Sport Veranstaltungen kämpfen kann ihre Teilnehmer regelmäßig zu töten oder ernsthaft verletzen einander nicht zulassen. Erfolgre
marius kjole dame er og vi står overfor problemet med hva du skal gjøre med utdaterte, foreldet og sensitivt materiale. Makulering tjenester tilbyr en praktisk og sikker løsning.Ledende leverandør av Glasgow papir ma,marius kjole dame,kulering og London makulering tjenester skreddersydd, slik at bedrifter i samsvar med lovgivning om konfidensielle dokumenter.Ledende leverandør av Glasgow papir makulering og London makulering tjenester skreddersydd, sl,Billig,ik at bedrifter i samsvar med lovgivning om konfidensielle dokumenter.shredit.co.uk
Luxury Estate selskap av Marcel Pinot ,strikkegenser dame, &nbsp i råd | Publisert 2012-10-31 06:29:32 | 49 leser | Uklassifiserte Sammendrag turisme er verdens største voksende industri, det er en veldig attraktiv måte, for m
billiga jeans dam el av världen som ansvarar för ren miljö gör mig stolt. Jag är säker på att du kommer att vilja var,billiga jeans dam,a en av dem.Roberta är expert på området. För mer information om Clear Solar och solenergi Melbourne besök: solarquotes.com.auPlea,dam klänningar stora storlekar,se besök: solarquotes.com.au
Mage Tuck: 411 på häft,dunjackor dam stora storlekar,klamrar och Suturer genom rena Graham &nbsp i rådgivning | publicerad 2012-11-05 08:01:52 | 103 läsningar | Ej betygsatt ,ullkappa dam rea, sammanfattning en mage hugg eller vad är också känd som en abdominoplasty finnas etta av de mest mycket omtyckt formar kosmetiska behan