A Tanító tanítása

Sok évvel ezelőtt Éva néni ötödikes osztálya előtt állt, és azt a hazugságot mondta a gyerekeknek, hogy mindegyiket egyformán szereti. De ez lehetetlen volt, mert az első sorban Horváth Peti olyan rendetlen és figyelmetlen kisfiú volt, hogy Éva néni valójában élvezettel írt a feladataira vastag piros ceruzával nagy X jeleket, és a lap tetejére pedig legrosszabb érdemjegyet.

Egy napon Éva néni a gyerekek régi bizonyítványait nézte át, és megdöbbent Peti előző tanítóinak bejegyzésein. „Peti tehetséges gyerek, gyakran jókedvűen kacag. Munkáját pontosan végzi és jó modorú. Öröm a közelében lenni” – írta első osztályos tanítója.

Másodikban így szólt a jellemzés: „Peti kitűnő tanuló, osztálytársai nagyon szeretik, de aggódik, mert édesanyja halálos beteg. Az élet Peti számára valódi küzdelem lehet.”

Harmadik osztályos bizonyítványában ez állt: „Édesanyja halála nagy megrázkódtatás számára. Igyekszik mindent megtenni, de édesapja nem nagyon törődik vele.”

Negyedik osztályos tanítója ezt írta: „Peti visszahúzódó és nem sok érdeklődést mutat az iskola iránt. Nem sok barátja van, és néha alszik az osztályban.”
Ezeket olvasva Éva néni ráébredt a problémára és elszégyellte magát.

Még rosszabbul érezte magát, amikor a Karácsonyi ünnepségen tanítványai fényes papírba csomagolt, gyönyörű szalaggal átkötött ajándékait bontogatta, és köztük meglátta Peti ajándékát, a fűszeresnél kapható vastag barna papírba bugyolálva. Éva néni a gyerekek előtt bontotta ki az ajándékokat, és gondosan nyitotta ki Peti csomagját. Néhány gyerek nevetni kezdett, amikor meglátta a kövekkel kirakott karkötőt, amiből néhány kő hiányzott, és mellette egy negyedüvegnyi parfümöt. De a gyerekek nevetése abbamaradt, amikor hallották, ahogy Éva néni felkiált:
„Milyen szép karkötő!”, és látták, hogy felveszi a karkötőt és csuklójára cseppent a parfümből.

Horváth Peti egy kicsit tovább maradt az iskolában, hogy megszólíthassa:
„Éva néni, ma olyan volt az illata, mint valamikor édesanyámé.”
Éva néni sokáig sírt, amikor a gyerekek elmentek. Attól a naptól kezdve nem olvasást, írást és matematikát tanított. Elkezdte a gyerekeket tanítani.

Éva néni különös figyelmet szentelt Petinek. Ahogy dolgozott vele, Peti elméje mintha életre kelt volna.
Minél több bátorítást kapott, annál gyorsabban reagált. Év végére Peti az osztály élére került, és már azért volt hazugság, hogy minden gyerekeket egyformán szeret, mert Peti lett a legkedvesebb diákja.

Négy évvel később egy üzenetet talált Petitől, amit az ajtaja alatt csúsztatott be. Az állt benne, hogy ő volt élete legjobb tanítója. Azt írta, hogy befejezte a középiskolát, az osztályában harmadik volt az élen.

Négy évvel később egy újabb üzenet érkezett, amiben azt mondta el, hogy bár voltak nehéz időszakok, kitartott tanulmányai mellett, és hamarosan egyetemi diplomát szerez, legmagasabb kitüntetéssel.

Még négy év telt el, és újra levél érkezett Petitől. Ebben elmondta, hogy miután megszerezte diplomáját, elhatározta, hogy tovább tanul. Hozzátette, hogy még mindig Éva néni a legjobb és legkedvesebb tanára, aki valaha is volt. Ez alatt a levél alatt az aláírás hosszabb volt: Dr. Horváth Péter.

A történetnek nincs vége itt. Azon a tavaszon újabb levél érkezett.

Peti elmondta, hogy találkozott egy lánnyal, és nősülni készül, és kérdezte, hogy Éva néni elfoglalná-e a vőlegény édesanyja számára fenntartott helyet.

Természetesen Éva néni elfogadta a meghívást.

A régi karkötőt vette fel, amiről kövek hiányoztak, és azt a parfümöt cseppentette magára, amire Peti úgy emlékezett, hogy utolsó együtt töltött Karácsonykor viselte az édesanyja.

Megölelték egymást, és Dr. Horváth Péter Éva néni fülébe súgta,
„Köszönöm, Éva néni, hogy hitt bennem. Hálásan köszönöm, amiért segített nekem, hogy fontosnak érezzem magam, megmutatta nekem, hogy számítok, és az életem érték.”

Éva néni könnyekkel a szemében visszasúgta,
„Peti, tévedsz. Te voltál az, aki megmutattad nekem, hogy számítok, és az életem érték. Amikor találkoztam veled megtanultam, hogy hogyan érdemes tanítani."

(Elizabeth Silance Ballard)

Szeretettel:Ági

HozzászólásokKedves Unque!

Nagyon jó olvasni ezt az írásod.

Eszembe juttatja a saját történetünket.

Az évek 5-8.-ig; Jutka néni megismerte, és hitt a fiamba, segítette. Eredményeik voltak, közösen érték el.
9. osztályba már teljes gyászba öltözve mentünk beiratkozni. Édesapját 3 nappal korábban temettük.
Az új osztályfőnök szeretettel, párás szemmel, fogadta, majd segítette végig. Hitt benne, biztatta. Mentor tanárként Jutka néni segítette tovább. / Hiszen az iskola maradt a régi./
A jó érettségit követte az egyetemi felvétel.

Jelenleg utolsó előtti félévét tölti az egyetemen, és hálás a volt iskolájának, tanítóinak, tanárainak.
Minden jelentősebb eredménye után felkeresi azt a tanárát akinek köszönheti, hogy ott van ahová a tanárai, és a tehetsége, akarata juttatta.
Most már s szakmai kíváncsiság viszi tovább, az új dolgok megismerésének lehetőségei. Ott, az egyetemen is vannak támogató tanárai,akik elismerik képességeit, és szakma-szeretetét.

Ha lenne olyan fórum, ahol mi szülők, volt diákok értékelhetnénk a tanítók, tanárok "teljesítményét", egészen biztosan megtenném, megtennénk. Sokat köszönhetünk nekik.

Úgy gondolom, hogy az igazi - több évtizedet átívelő - tevékenységüket, legjobban ezek alapján lehetne értékelni, és nem a most megkövetelt portfólio-feltöltések, ahol magukat kell bizonyos szempontok alapján "értékelni"...de tudod, legyenek

..de tudod, legyenek bármilyen jók a cikkek, a videók, e "mese" a korona.

Annyira egyszerű.

Mint a Titok. Légy önmagad. Légy hű önmagadhoz, ha már megtalálni vélted. Bízz magadban, becsüld magad és tudd meg ki vagy, mi az ami téged inspirál és mi az, ami másokat, tudd mi az, ami lehúz és mi az, amivel véletlen vagy tudatosan lehúzol másokat.

Eztán higgy magadban (légy magaddal azonos: ne csapd be megad, szeresd meg magad... légy, aki szeretnél lenni, tedd és mondd azt, amit gondolsz...) és akkor jó ember, jó pár, jó szülő, jó munkaerő, jóbarát, jó tanár leszel. Hiszel másokban, előítéletek és túlzott vagy irreális elvárások nélkül.

Köszönöm a történetet. Egyszerű, emberi, hiteles és épp ezért isteni jó (érzés).

Pipacskáét is jó olvasni! Sőt!Azt hiszem ez más volt valakinél (még az is lehet, hogy nálam) de ismétlés a tudás anyukája......