Szemtelenül:A teremtés könyve

Szemtelenül:A teremtés könyve

"Isten megteremté az eget és a földet."

Olyan ez kicsit,mint a Csillagok háborúja,ami a 70-es évek végén cselesen a 4. epizóddal indult.Itt is vannak nyitott kérdések,előzmények.Honnan van isten,miből teremtette az eget és a földet?Miről szól az első 3 epizód?

Manapság amikor az atomokat már szubatomi részecskékben is képesek vagyunk mérni,arra "vadonatúj",megdöbbentő felfedezésre jutottak a tudósok,hogy még a leges leges leges leges legkisebb atomi részecskék közözött is van valami,ami pontosan olyan mit a világűr légüres tere,vagyis a semmi.Vannak olyan tudósok,akik ezt sötét anyagként definiálják,de ez csak az ő félelmeiket bizonyítja,nem szeretnék ugyanis,ha ott semmi sem lenne.A semmi az,amit az emberi elme nehezen,vagy egyáltalán nem tud feldolgozni.Miközben létezik.Hogyan tudnád ugyanis definiálni a valamit,ha nem létezne a semmi?
De hogy mindenkinek jó legyen, mint Kovi művészfilmjeiben:),innentől kezdve a semmi helyére mindenki szabadon behelyettesítheti a sötét anyag szócskát,és kezdődik az én teremtés könyvem.

Teremtés könyve: I. epizód:
Kezdetben vala a valami, és a semmi.Egy és ugyanannak a végtelen cirkalmas ménkűnek a két oldala,a két arca.Öntudatra ébrednek:én vagyok valami,én pedig a semmi.A valami,és semmi pontosan érzékeli a kettejük közötti különbségeket.És ekkor mindkettő megteremti a maga világát:
A semmi az üresség,a pusztaság,a céltalanság,a sötétség,a lét és anyag nélküli ...jobb híján a semmi.Én vagyok a lehetőség,az élet,az energia,a fény,a teremtő erő,ismeri fel a valami.A Biblia innentől kezdve csak a valami teremtésével foglalkozik.

Teremtés könyve: II. epizód:

A valami,az energia felismeri hogy megvan benne a teremtőerő,de az a képesség is,hogy meg is teremtse saját magából mindazt,amit kitalált.Ezért különválasztja magát,teremtőre,és teremthető,formálható energiára,ha úgy tetszik teremtményre.

Teremtés könyve: III. epizód:

Az energia felismeri azonban,hogy nem képes a teremtőt,és a teremtményt különválasztani magában,mert ha ezt tenné,a teremtmény puszta energia lenne,célok,motivációk,meghatározott feldatok nélkül,így minden egyes anyagba belekódolja saját teremtő énjét,egyfajta vezérlő elvként.

Teremtés könyve: VI. epizód:

Isten megteremté az eget,és a földet.

innen már nem számoznám,mer elfogynak a római számok:)

- A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.

Jól felismerhető ebből a képből a 4 elem,amit az asztrológia is használ.Két dolog létezik most,ha magad elé idézed a leiratakt,és megpróbálod.magad előtt látni, elképzelni.Van lent két dolog,a föld,és a víz.Felettük az ég (ez a levegő),és ott az isteni szikra,ami a levegőben a vizek fölött lebeg.Föld,víz,levegő,tűz.Kettő lent,kettő fent.Megteremti tehát isten a lenti világot,és a fenti világot.Aztán a lenti világot ketté osztja földre,és vízre.A fenti világ is ketté válik,levegőre,és szikrára.4 elemet teremt az isten,de ne feledjük,mindegyikbe belerakja a saját teremtő énjét is.Ezek nem csupán anyagok,meghatározott szerkezetük,funkciójuk van.

- És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.

Mindaz,amit isten megteremtett a sötétségben úszik.Mintha egy sötét szobában járkálnál ,amiben gyönyörű bútorok sorakoznak,a női olvasók kedvéért,kiemelném a csodálatos függönyöket:),tele van a szoba minden földi jóval,dús keblű,vérvörös körmű szőkék vadító csípőmozgásokkal (itt a férfi olvasóknak kedveztem:) ),de nem látsz belőle semmit.Ezen a ponton helyezkedjünk bele a teremtő világába,legyünk kicsit mi az isten.Tudom már,hogy van egy teremtő énem,és azt is tudom,hogy képes vagyok az elképzeléseimet manifesztálni,létrehozni,vagyis képes vagyok anyagot,energiát formálni.De ebben a pillanatban felmerül az igény,hogy az anyagot is ketté szedjem.Legyen egy olyan anyag is,ami fény,ami megvilágítja a többi anyagot.Ne feledjük Einstein már bebizonyította,hogy a fény anyagi természetű!Az egy anyagot,ketté szedem,fényre,és arra amit a fény megvilágít,egy tömörebb anyag,mindenképpen vaskosabb,mint a fény.

- És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.
Na ez az,amit már írtam.

- És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.

Első nap.Amikor már felkel a nap,létezik ez a fogalom,mert létezik fény.

- És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, amely elválassza a vizeket a vizektől.Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn.És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.

Nem kell magyarázni,a mennyezet alatt a föld,afölött minden más.Mindezt azért,hogy a két dolog,jól különválasztható legyen.

- És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó.
Erről is volt már szó.

Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn.
Hajta tehát a föld gyenge füvet, maghozó füvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, amelynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
És lőn este és lőn reggel, harmadik nap.

Rájövök (én most mint isten),hogy az energiát nem csak úgy tudom,és nem csak úgy érdemes ketté választanom,hogy az egyik legyen fényes,megfoghatatlan,a másik pedig bár változó sűrűségű,de mégis egy tömörebb anyag,hanem úgy is,hogy legyen élő,és élettelen.Mi több ebben a szabályrendszerben azt mondom,legyen a fénynek még egy funkciója,ne csak világosságot adjon,hanem táplálja fényével a szerves anyagokat.

s monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.
És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn.
Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.
És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;
És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó.

A csillagokról beszél itt a biblia.A nap a nappalokat uralja,a hold az éjszakákat.Egy fény,két világító égitestben,melyek a földről jól láthatóak,és közvetlen hatásuk van az életre.

Lezongorázhatnám Mózes első könyvét,de fölösleges.Végestelen végig ugyanaz zajlik.Az isten mindig ketté szedi a dolgokat,Egyből csinál kettőt.De minen egyes dologba beleteszi a funkciót,a működést,a vezérlő elvet,vagyis asaját isteni teremtő képességét,és így az anyag,és a teremtő elme eggyé válik,így lesz kettőből egy.Egyből kettő - kettőből egy.Nem véletlenül ez a magyar sámánok mottója.

A teremtés könyvében van azonban egy fordulat.Miután isten benépesíti állatokkal is a földet,mind a vizekben,a szárazföldön,és az égben, Itt ugye két szerves anyag van már a növény és az állat,tehát a szerves anyagot kettészedi...mily meglepő,nos eztán következik az,hogy:
- És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

De minek?Hát az egész tök jól elvan ember nélkül is,nem?Minek ide valaki,hogy uralkodjon?
A lényeg,én úgy gondolom,nem az uralkodáson van.Hanem arról a tényről,hogy isten ez esetben meghatározza,melyik a legfejlettebb élőlény a földön,hol a limit,és ez esetünkben az ember.Bejön tehát a teremtés képébe a hierarchia,a fejlődés.Isten új módszert alkalmaz,ketté szedi a módszereit.Eddig volt a kettőből egy.egyből kettő,most bejön a képbe a fejlődéstörténet.Az életformák nem azonosan fejlődnek,és mindegyiknek megvan a maga korlátja,de kétségtelenül a legfeljebb,aki a legtöbbre viheti a földön,az az ember.De ne feledjük,az isten az emberbe is beletette magát,mint eddig minden esetben.

A továbbiakban olvashatunk még arról,hogyan szedi ketté az isten Ádámot férfira és nőre -egyből kettő -aztán kitalálja,hogy lehet gyerekük,ehhez egyébként az ördögöt kűddi a paradicsomba,így Ádám és Éva közös gyermeket nemz,így lesz kettőből egy,a férfiból és a nőből egy gyerek.Az egyből kettő,kettőből egy stratégia végig nyomon követhető a Bibliában.Ez lenne isten terve,ez lenne a teremtés története?

Én úgy gondolom,hogy nem.Ez az emberi gondolkodás.Így gondolkodunk mi emberek,amikor saját létezésünket kutatjuk,hogyan jöhetett létre,mi a célja,mi volt a születésünk előtt,és mi lesz halálunk után.Olyankor így gondolkozunk.Minden esetben,amikor szeretnénk,hogy legyen egy valami,pl. az energia,beugrik,hogy akkor kell,hogy egyen a semmi is.Elutasíthatjuk a gondolatot,de óhatatlanul felbukkan,mint lehetőség.Amikor két választás van az életünkben,előbb utóbb döntenünk kell,és kénytelenek vagyunk egyet választani,nebezetesen:Tegyem,vagy ne tegyem..Ha cselekszünk,keressük a lehetőségeket,egy cselekvés,több lehetőséggel.Az egyből így lesz mindig kettő (a végtelen választási lehetőség illúzió szerintem),majd a kettőből így lesz mindig egy.
A Bibliában leírt teremtés nem egy lehetséges teremtés,hanem az egyetlen,ami pontosan leírja azt,hogy jár az agyunk.Nem biztos,hogy így történt,de az emberi elme így képes elképzelni.Vannak más teremtés történetek,de analógiában ugyanazt olvasom ki mindből.

A Biblia két részből áll:Ószövetség és Újszövetség,két könyv egyben.Kettőből lesz egy könyv,és az egy könyvet két nagy részre tudom osztani.Maga a könyv,a felépítése, az emberi gondolkodás kódja.

A következő részben Jézussal foglalkozom,mik a jézusi cselekedetek,ki volt Jézus,és hogyan tükrözi az újszövetség a gondolkodásunkat.