'Kollaboránsok' a teremtésben

(2009) Budapesten járt a héten Csíkszentmihályi Mihály, az Egyesült Államokban élő magyar származású pszichológusprofesszor, a híres áramlatelmélet, a "flow" atyja. Előadást tartott tudósoknak az Akadémián, és a nagyközönségnek is a Mindörökké evolúció című sorozat keretében, amelyet a Nyitott Könyvműhely, a Typotex Kiadó és az ALEAS Group Kft. szervezett Darwin születésének 200. és A fajok eredete című műve megjelenésének 150. évfordulója alkalmából.

Furcsa módon senki nem kérte, hogy világítsa meg annak a nem mindennapi kijelentésének a hátterét, mely szerint az emberiség mérföldkőhöz érkezett: immár képes beleavatkozni az evolúció folyamatába.

- Hisz Istenben?

- Ha Istenen azt a képzetet érti, amelyet sok ezer évvel ezelőtt, a zsidó-keresztény vallás teremtett, abban határozottan nem hiszek. Másfelől viszont, a világmindenség, az idő és az energia keletkezése ma is misztérium számomra.

- Nem gondolja, hogy mégiscsak egy felsőbb hatalom művéről van szó?

- Az, hogy valamilyen felsőbb hatalom teremtette az univerzumot - na, és akkor őt ki teremtette? -, véleményem szerint ugyanannyira valószínűtlen, mint az az alternatíva, hogy a mindenség "csak úgy" keletkezett.

- Akkor, hát, itt állunk megfürödve az evolúció csúcsán, ma is megválaszolatlan kérdéseinkkel. Miért írja A fejlődés útjai, című művében mégis azt, hogy az ember elérkezett a fejlődésnek egy olyan fokára, hogy már maga is képes befolyásolni az evolúciót?

- Mert így van. Biológiailag és technológiailag megértünk rá. De nemcsak a biotechnológiáról, a génsebészetről van szó. Mostani fejlettségi állapotunk hatalmas lehetőségeket kínál, de óriási kockázatok is rejlenek benne. Sok mindent megtudtunk már az emberi tudat működéséről is, és pszichológusként állítom, hogy alighanem ez az ismeret a jövő kulcsa. Az emberiség sorsa a harmadik évezredben jórészt attól függ, hogy mennyire felelősségteljes és morális Ént fejlesztünk ki magunkban.

- Érzelem és morál ott, ahol eddig csupán a megfelelő alkalmazkodási képesség számított és a természet diktált?

- Ahhoz, hogy a jövőt mi diktáljuk, bizonyos dolgoknak meg kell változniuk. Az agy evolúcióját egykor az a felismerés gyorsította fel, hogy mindannyian különálló egyedek vagyunk, saját vágyakkal, egyéni sorssal. Csakhogy a felszabadult tudat mára elszabadult, és, követelőzni kezdett: Nagyobb vagyont! Több hatalmat! Szellemi egyeduralmat! Halált az ellenfelekre! Valahogy meg kell zabolázni, hiszen a társadalmi létezés bebizonyította, hogy miközben valóban individuumok vagyunk, nagyon is függünk másoktól és a környezetünktől, és felelősek vagyunk azért, hogy a világunk hogyan alakul. Meg kell találnunk a leghatékonyabb új magatartásformát a természetnek nevezett gigantikus erőtérben. Nem könynyű, hiszen a túlzott alázat nem kifizetődő, mert az életképesebb formák áldozataivá válhatunk, a gőg viszont másoknak árthat, esetleg a teljes földi életet elpusztítja.

- Nem illúzió azt hinni, hogy az ember képes valaha fölül emelkedni a saját érdekein, jólétén, és megszüntetni ártó tevékenységeit?

- Lehet, hogy illúzió. Az evolúció komplexebbé válást jelent, nem szükségszerűen "jobbulást". A komplexitás növekedésével nyilván nő a feszültség és a káosz is bennünk és körülöttünk, a háborúk erőszakosabbak és totálisabbak, a kizsákmányolás pedig még teljesebb és körmönfontabb. De, ahogy egyik barátom, Peter Drucker szokta mondani: ha előre akarjuk látni a jövőt, tegyünk azért, hogy úgy is alakuljon.

- Mi lehet az első lépés?

- Az illúzióktól mentes, önmagára, másokra és a környezetére is figyelő, határozott egyéniség felépítése, az életünk kontrollálása.

- Gazdasági krízis, gyűlölködés, harci zaj és szegénység közepette?

- A harmadik évezredben követendő társadalmi minta kialakításának mégis csak az egyén megerősítéséből, az egyéni tudat átalakításából kell kiindulnia. Ami aztán fokozatosan rányomja majd a bélyegét az élet egyéb területeire is. Lassan meg kell szabadulnunk azoktól a tulajdonságoktól, például a vadászszenvedélytől vagy "az ellenséges törzs" lemészárlásának vágyától, amelyeket az evolúció az ősi szükségleteknek megfelelően fejlesztett ki bennünk, de mára fölöslegessé váltak és a fejlődés gátját képezik. Meg kell tanulni a lehetőségekhez képest irányítani a tudatot. Csökkenteni az elégedetlenkedést, az élvezetfüggőséget, az öröklött káros hajlamok hatását, a stresszt, a gondolatok csapongását, mérsékelni az élősködők, például a reklámok és a média energiaelszívását.

- "Isteni" képességekkel és hatalommal akarja felruházni az embert?

- Dehogy, hiszen génjeink 94 százaléka megegyezik a majoméval, ami azt jelenti, hogy vigyázni kell, nagyon apró változásoknak óriási következményei lehetnek. Mindannyian az evolúció folyamatának részesei vagyunk, és önös érdekből cselekszünk. Nem a saját kedvünkért, hanem azért, hogy megőrizzük és újrateremtsük a génjeinkben kódolt információt. De az ártatlanság kora lejárt. Fajunk már túl nagy hatalomra tett szert ahhoz, hogy továbbra is csupán az ösztöneinket kövessük. A véletlenre nem bízhatjuk magunkat. Meg kell találnunk a tetteink következményeit enyhítő, értelmes és hathatós tervet magunk és a még fennmaradt élőlények védelmére.

- Sokan a Flow-t tekintik az ön főművének. Vagyis annak az áramlásérzésnek a felfedezését és bemutatását, amikor az ember annyira elmerül valamilyen tevékenységben, hogy megfeledkezik a kinti világról, és utólag megállapítja, hogy például munkája, szerelmeskedése, sport-, vagy művészi tevékenysége közben nagyon boldognak érezte magát. Hogyan lehet a flow-t az evolúció szolgálatába állítani?

- Akikben megvan a készség a flow élményre, azok a komplexebb tevékenységek közben olyan személyiségekké fejlődhetnek, hogy a korábban kaotikusnak tűnő hétköznapi eseményeket is képesek tartalmassá alakítani. Eközben nemcsak a saját életükben lelnek örömöt, az egész emberiség fejlődéséhez hozzájárulnak. Egy francia jezsuita pap, Pierre Teilhard de Chardin, akinek a gondolatai nagy hatással voltak az én evolúciós eszményeim kialakulására, azt mondta: "...kötelességünk, hogy meghaladjuk önmagunkat, még akkor is, ha képességeink határai nem is látszanak pontosan. Kollaboránsok vagyunk a teremtésben".

- És egy ilyen elképzelt, komplex személyiség milyen társadalmat képes építeni a harmadik évezredben?

- Olyat, amelyben egy-egy helyi feladat teljesítésére kis közösségek, én úgy hívom: evolúciós sejtek alakulhatnak, amelyekben sok lehetőség van az önként vállalt munkára, a szolidaritásra, a flow-tevékenységre. Egy idő után a sejtek kicserélhetik a megszerzett információkat nagyobb közösségük más sejtjeivel, és az elszigetelt sejtek laza szövetséget is köthetnek, amely már az egész társadalom javát szolgálhatja. A lényeg, hogy bizalom épüljön ki az emberekben a jövőt illetően. Érezzék, hogy részei mindennek, ami körülveszi őket, a levegőnek, a földnek, a víznek, a múltnak és a jövőnek. Ha ezek közül bármiben kárt okoznak, magukban tesznek kárt. De fontos, hogy ne tagadják meg egyediségüket sem. Ne másokat utánozzanak, ne elvárásoknak akarjanak megfelelni, gondolataik, érzéseik, cselekedeteik a saját tudásukban és tapasztalataikban gyökerezzenek, és feleljenek a tetteikért. Érezzék, hogy rajtuk áll, kik és mik, milyen minőségű emberek lesznek a jövőben. Ha túl tudnak jutni önző önmagukon, akkor rátértek a valódi evolúció útjára.

- A vallás és a tudomány összebékíthető valaha az evolúció kérdésében?

- Az élőlények az egysejtűtől az emberig tartó evolúciója mára szilárdan bizonyított tan, amelyet az egyház és a tudomány legjobbjai egyaránt elfogadnak. Attól, hogy valaki nem hiszi el már a bibliai teremtésmesét, még elfogadhatja Isten létezését. Azt persze nem tudjuk, van-e az evolúciónak végállomása. De abban egyetértenek a felvilágosult papok és tudósok, hogy mindannyian valami nagyobb egység részei vagyunk, és folyamatosan a komplexitás felé tartunk. Egykor az egyház és a tudomány még összetartozott, csak később vált szét, hogy két különböző fejlődési irányba haladjon. De ha szemléletet vált az emberiség, miért ne találkozhatnának újra?

- Irigylésre méltó személyiség ön. Hetvenöt évesen tele van jövőbe vetett hittel, és egy izgalmas utópiát vázolt fel az olvasóknak.

- Lehet, hogy ez valóban utópia, de ha nem hiszünk a változtatásban, nem vesszük kezünkbe a kormányt, és meg sem próbálunk tenni valamit, végképp elveszítjük a reményt arra, hogy az evolúció a mi elképzeléseink szerint alakuljon. Mintha egy repülőgépen ülnénk, amelynek a pilótafülkéjéből régen eltűntek már a pilóták, a gép pedig csak szeli a levegőeget. Megvárjuk a katasztrófát?

Hetvenöt évesen is tele van jövőbe vetett hittel...

forrás :

Címkék:

Hozzászólásokcheap jordans

cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
cheap nmd
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes

cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
air jordans for sale
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
Cheap Jordan 12
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
Cheap Jordan 12
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
Cheap Jordans For Sale
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
Cheap Jordans For Sale
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
Cheap Jordans Men
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
Cheap Jordans Online
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
Cheap Jordans Shoes
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
Cheap Puma Shoes
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
Cheap Real Yeezys
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
Cheap Under Armour Shoes
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
Cheap Under Armour Shoes
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
Cheap Yeezy Boost 350 v2
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
Cheap Yeezy v2
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
Jordans For Cheap
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap yeezy shoes
Cheap yeezys
Jordan Shoes Cheap
cheap jordan 11
cheap yeezy boost 350
cheap nike air max
cheap nike shoes
cheap lebrons
cheap jordan shoes


michael kors factory outlet

yeezy shoes
falcons jersey
http://www.kobeshoes.uk
michael kors outlet
timberland boots
tory burch outlet
longchamp outlet
adidas superstar
air max 2016
michael kors outlet
adidas nmd r1
nike air max 2018
curry shoes
adidas tubular
longchamp bags
jordan retro
chrome hearts online
lebron james shoes
chrome hearts online
golden goose
air yeezy
led shoes
atlanta falcons jersey
louboutin shoes
pandora charms
michael kors factory outlet
kobe sneakers
lebron 14 shoes
pandora charms
ultra boost
yeezys
air jordan
pandora jewelry
kobe shoes
reebok shoes
adidas yeezy boost
longchamp sale
http://www.kobebasketballshoes.us.com
adidas tubular shadow
kobe 9
hermes belts for men
yeezy shoes
yeezy boost 350
longchamp
nike air force
gucci belt
tom ford eyewear
lacoste online shop
lebron 14
michael kors outlet
yeezy boost 350
nike air force 1
cheap jordans
adidas nmd
nike air max 2017
cheap jordans
cheap jordans
nike polo shirts
nmd
true religion outlet
pandora jewelry
yeezy boost 350 v2
golden goose sneakers
longchamp
fitflops
dior sunglasses
adidas outlet
vibram fivefingers
jordan shoes
nike air max
cheap jordans
golden goose outlet
adidas online shop
yeezy boost
authentic jordans
hogan outlet online
lacoste outlet
yeezy boost 350
lacoste polo
adidas stan smith
nike zoom
true religion outlet
roshe run
michael kors uk
van cleef arpels
lebron 13 shoes
nike air force
michael jordan shoes
nike air zoom
michael kors outlet
kyrie shoes
basketball shoes
curry 3 shoes
yeezy boost 350
adidas outlet online
nike dunks
pandora charms sale
michael jordan shoes
yeezy boost 350 v2
chrome hearts
adidas ultra boost
true religion jeans
nike roshe one
yeezy boost
curry 3
nike air zoom
air jordan shoes
retro jordans
air jordans
adidas tubular
five finger shoes
yeezy boost 350
cheap jordans
adidas nmd
nike huarache
michael kors handbags
nike huarache
adidas tubular shadow
kobe shoes
michael kors outlet store
chrome hearts online
james harden shoes
timberland outlet
kobe 11
yeezy boost 350 v2
asics shoes
michael kors outlet online
fitflops sale clearance
nike mercurial
nike air force 1
prada sunglasses
longchamp handbags
nike polo
nike air huarache
links of london outlet store
asics running shoes
ferragamo belts
yeezys
kyrie 3 shoes
patriots jersey
adidas ultra boost
nike zoom running shoe
stephen curry shoes
adidas neo
hogan outlet
michael kors handbags
adidas nmd
harden shoes
adidas nmd
fitflops
cheap basketball shoes
yeezy boost
nike roshe run
cartier bracelet
kyrie irving shoes
links of london
adidas outlet
gucci belts
air max 2017
chrome hearts
af1
Kanye West shoes
adidas gazelle
brady jersey
kobe 9
yeezy boost 350
michael kors handbags
adidas ultra
adidas stan smith sneakers
dior glasses
adidas store
air jordan shoes
longchamps
longchamp bags
adidas stan smith
yeezy boost 350 v2
michael kors outlet online
yeezy boost
hermes belt
nmd
kobe basketball shoes
yeezy
jordan shoes
kobe 11
tory burch shoes
longchamp bags
true religion
air force 1
air max 2018
led shoes
retro jordans
michael kors
true religion jeans
yeezy shoes
longchamp bags
retro jordans
adidas superstar shoes
adidas outlet
adidas yeezy
longchamp outlet
longchamp handbags
golden goose sneakers
adidas superstar
adidas online shop
kobe basketball shoes
lacoste outlet
adidas superstar shoes
adidas stan smith shoes
michael kors purses
pandora bracelet
kobe bryant shoes
kobe shoes
michael kors factory outlet
nmd
van cleef
adidas outlet online
adidas nmd runner
nike zoom
reebok outlet
nike football boots
yeezy boost 350
links of london
tory burch shoes
tom ford sunglasses
air force 1
golden goose
air max
chrome hearts online store
hermes belt
hermes belts
links of london sale
prada glasses
longchamp
jordan shoes
louboutin shoes uk
adidas ultra boost
adidas shoes
kyrie 3
michael kors outlet online
burberry scarf
jordans for cheap
michael kors handbags outlet
curry 4
yeezy shoes
nike huarache
cheap jordans
nike roshe uk
nike air huarache
adidas nmd
longchamp le pliage
cheap jordans
jordan shoes
yeezy boost
fitflops clearance
michael kors outlet
led shoes for kids
light up shoes
lebron shoes
stephen curry shoes
michael kors handbags
jordan shoes
new england patriots jersey
lebron 13
ferragamo belt
golden goose
roshe shoes
nike air max
adidas ultra boost uncaged
air jordan
retro jordans
nike roshe run
nike dunks shoesÉrdekes olvasmány.

Szerintem a tudomány és az egyház is elmozdult az eredeti alapjaitól. Tevékenysége uralt, nem az egység, a hasonlóság hangsúlyozása.Jó!

Ezen gondolkodám épp én is, annyi minden eszembe jutott még... hmm

:-)Igen, értem, várd ki míg egy

Igen, értem, várd ki míg egy csendesebb időszakodba kerülsz, s talán akkor olvasd el, hátha úgy jobb gondolatokat ébreszt.

A többi (innen) külön bejegyzésbe került.Szióka! Ha belegondolsz,

Szióka! Ha belegondolsz, valamit szeretni, odaadással csinálni, nem hallgatni másokra, akik visszahúznak, és hallgatni a belső hangra, hogy menj tovább... mert lesz eredménye... ez a flow - az áramlat.

Ez egy régi cikke, de nagyon érdekes cikk.

:-))