Paradoxonok

Első találkozásom a paradox helyzetekkel vagy paradoxonokkal a teremtés elve kapcsán történt: Álmodd bele magad, érezd, játssz vele, majd engedd el...

Majd sorban jöttek a híres mondások: Az élet illúzió.
A világon a képzelet mindent felölel, míg a tudás véges.
A világon vagy minden csoda vagy semmi sem.
Aki a mindent akarja, semmit se kap. (És fordítva...)
Aki nem halt meg a szerelemért, az sohasem élt.

Azóta megannyiszor rájöttem, hogyha elengeded (nem lemondasz!), megkapod...

Az sajna más tészta, hogy mire a madár megtanul énekelni, a dala már másról szól, Fodor Ákos után szabadon.

Persze mást is írt, de majdnem minden 3-sorosa paradoxon...:

nem kell igazat adj nekem,
hisz neked alig van,
nekem meg bőven...

ez meg népi bölcsesség:

mindig légy türelmes, és higgadt
ha igazad van, akkor nincs miért izgulnod
ha nincs igazad, akkor meg azért, mert másod se maradt

No para....

csak
Paradoxon :

első tekintetre képtelenségeknek látszanak, kivált avatatlanok előtt, jobban meggondolva azonban igazaknak tetszenek.

A paradoxon azzal vési az emlékezetbe az igazságot, hogy ily szokatlan formát ad neki s majdnem a képtelenséggel teszi határossá; benne mindig valami meglepetés van.

Pl: Lassan járj tovább érsz.
Ki sokat akar enni, keveset egyék.
Kazinczy azon mondása, hogy a nyelvnek ha fejlődni akar, előbb múlania.
Akinek sok barátja van, annak egy sincs. (Arisztotelész)
Ha nem ejtesz fogságba, sosem leszek szabad. (John Donne)
Szeretlek, szakítsunk!

***

"Bőszen vitatkoznak a bócherek egymással, nem tudván megállapodni egymással, összefér-e a dohányzás és a Szent Iratok olvasása.
Elmegy az egyik csoport a mindentudó rabbihoz:

- Rabelében, azon vitatkoztunk a minap, szabad-e a Talmud olvasása közben dohányozni? Szerintünk ez káromlás.
- Igazatok van - mondja a rabbi magabiztosan - a Talmud olvasása közben nem szabad dohányozni.

Azok elégedetten távoznak, de kisvártatva megérkezik a másik párt.

- Rabelében, azon vitatkoztunk a minap, szabad-e dohányzás közben a Talmudot olvasni?
- Hát pesze, hogy szabad - mondja a mindentudó rabbi. - A Talmudot mindig szabad olvasni.

****

Az olaszliszkai csodarabbit felkeresi Kohn. Elmondja, hogy vitája van Grünnel, s a rabbit kéri, hogy tegyen igazságot köztük. Elmeséli az esetet. A rabbi szó nélkül végighallgatja, s azt mondja:

- Neked van igazad!

Kohn boldogan távozik. Ám félóra múlva megjelenik Grün is. Elmondja, hogy vitája támadt Kohnnal, kéri, hogy a rabbi mondja meg, melyiküknek van igaza. Előadja az esetet. A rabbi türelmesen meghallgatja, s a végén azt mondja:

- Neked van igazad!

Grün is elégedetten távozik. Ám a bóher, aki mindezeknek fültanúja volt, nem állj a meg szó nélkül: - Rabelében, te Kohnnak is igazat adtál, Grünnek is igazat adtál, pedig két vitatkozó közül csak az egyiknek lehet igaza! A rabbi végigsimogatja hosszú szakállát, s azt mondja:

- Tudod mit? Neked is igazad van!"

****

1. A hazug.
„Valaki azt mondta magáról, hogy hazudik. Igaz amit mond, vagy hamis?"

2. A csuklyás, az észre nem vett ember.
„Azt állítottad ismered a fivéredet. De az az ember, aki az előbb erre jött elfedett arccal, a fivéred, és te nem ismerted meg.”

3. A kopasz avagy a rakás.
„Mondanád-e valakiről, hogy kopasz, ha csak egy szál haja van? Igen. Mondanád-e valakiről, hogy kopasz ha csak két szál haja van? Igen Mondanád-e... stb. De akkor hol húzod meg a határt?"

4. A szarvas ember.
„Amit nem veszítettél el, az megvan neked. Szarvakat nem veszítettél el. Tehát megvannak a szarvaid.”

az idézetek jobbára innen:

Hozzászólások:-)

... és igen,... nem az a kérdés, hogy van-e élet a halál után, hanem úgy éltünk-e és éltünk-e a ... halál előtt...

fura az ember, amíg megvan valamije, nem becsüli... el kell veszítse, hogy megbecsülje... :-(