Thiaoouba Az aranybolygó üzenete

Thiaoouba – Az arany bolygo uzenete – Michel Desmarquet-PDF

A könyv íróját 1987-ben,fizikai testében vitte el egy űrhajó az egyik legmagasabb szintű bolygóra, THIAOOUBÁRA. Az emlékeit lejegyezte, kérték,hogy adja ki könyv formájában.
Thaó elmondta: Ennek a könyvnek nem csak az lesz a feladata,hogy felvilágosítsa a Föld lakosait, hanem hogy felnyissa a szemüket - hogy ráébredjenek, mi történik körülöttük.

- Michel, megbízunk téged egy küldetéssel, azzal, hogy jegyezd meg mindazt, amit a velünk töltött idő alatt látsz, hallasz és tapasztalsz, és számolj be róluk egy vagy akár több könyvben, amikor visszatérsz a Földre! Ahogy már magad is tudod, sok-sok évezrede figyeljük a bolygótokon az emberek viselkedését és fejlődését.
- A földlakók egy része most kritikus ponthoz érkezett a történelemben, és úgy érezzük itt az idő, hogy segítsünk nekik. Ha figyelnek az üzenetünkre, garantálhatjuk, hogy a helyes utat választják. Ezért lettél kiválasztva....

: Mi a könyv fő üzenete?
: A thiaooubaiak üzenete a következő: Az anyagi technológia, sprituális tudás nélkül elkerülhetetlenül globális katasztrófához vezet a Földön. A technológiának a szellemi fejlődésünket kellene támogatnia. Ehelyett ma arra szolgál, hogy egyre nagyobb rabságba taszítsa az embereket egy olyan pénz-alapú rendszerben és anyagias világban, amelyek amúgy is mindenképpen időlegesek. „Felszínes”: ez a szó tökéletesen találó jelző a materialista, pénzközpontú világra.

- Visszatérve a bolygótokon uralkodó problémákra, Michel, a megoldás a szereteten múlik, NEM a pénzen. Arra van szükség, hogy felülemelkedjetek a gyűlöleten, neheztelésen, féltékenységen és irigységen, és hogy minden ember, legyen akár utcaseprő, vagy a közösség elöljárója,helyezze maga elé szomszédja érdekeit, és nyújtson segítő kezet minden arra rászoruló számára.
- Mindenkinek szüksége van - fizikailag és mentálisan is - a szomszédai barátságára, és nem csak a ti bolygótokon, hanem valamennyin. Ahogy Jézus mondta, mikor csaknem 2000 évvel ezelőtt elküldtük hozzátok: "Szeressétek egymást!!" - de persze, ha....
- Michel! Jézus Thiaooubáról érkezett a Földre, közel 2000 évvel ezelőtt - úgy ahogy Lationusi is elment közétek, majd visszatért....

Thao és Michel beszélgetése a vallásról.

- A szekták és vallás valódi átkok a Földön. Például, ha látod, hogy a pápa dollármilliókat tesz félre az utazásai számára, mikor sokkal kevesebbel is boldogulna,és elkölti a pénzt, amivel segíthetne az éhínség dúlta országokon, nem tudsz meggyőzni róla, hogy ezekkel a cselekedetekkel Krisztus szavát követi.
- Van egy bekezdés a Bibliátokban, ami így szól: "Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni." /Máté 19,24/
- A Vatikán kétségkívül a leggazdagabb egyház a Földön, mégis, a papjaitok szegénységi fogadalmat tesznek! Nem félnek, hogy elkárhoznak,/ pedig állítólag hisznek a kárhozatban/ mert azt mondják, hogy nem ők a gazdagok, hanem az Egyház. Ez valójában csupán játék a szavakkal, mivel ők maguk alkotják az Egyházat. Mintha egy multimilliomos fia azt mondaná, hogy ő nem gazdag, csak az apja...
- A papság nem változtatta meg a Biblia gazdagsággal kapcsolatos üzenetét. Sőt, a saját hasznára fordította

“Minden vallás olyan, mint a politika – a vezetőik arrogánsak, és hatalomra éhesek. Krisztus szamáron utazott, és kereszthalált halt… A követői pedig vallást alapítottak. A szamár mára Rolls-Royce-szá változott… a Vatikán pedig napjainkban a Föld egyik leggazdagabb nagyhatalma.
A politikai életben a kétszínű politikusok (és sajnos sok ilyen akad) öntelten pöffeszkednek. Csodálatra és elismerésre vágynak, meg hatalomra és jómódra, csak akkor elégedettek…

Thiaoouba-PDF

Hozzászólások:)

Előfordul,tudod a Föld mágneses ereje már nem a régi :):D

véletlenül azt olvastam:

az aranyBOGYÓ üzenete

:DNövekedj,video

Most találtam

Visszatérve az interjúhoz,ez a vers jutott eszembe,Csillagok Vándora írta,nagyon szerettem a verseit olvasni.Sajnálom,hogy megszűnt a blogja.Ha véletlenül olvassa még a Secretet ezúton is köszönöm neki a sok, szép verset.

Maradok magamnak

Furcsák az emberek, és én nem értem őket.
Lenéznek, megvetnek, s az arcomba röhögnek.
Miért vagyok én kevesebb, mint más?
Vagy mitől több az, ki engem megaláz?
Miért kell folyton megítélni a másikat,
Hisz’ saját szemében sem látja a szálfákat!
Nem értem. Nem értem, s ez fáj nagyon.
De úgy döntöttem, én ezt l***m!
Élek saját hitem szerint egymagam
S csak én tudom, a szívem mit takar!
Maradok én, s a társam a Jóisten,
Vélem vannak még az angyalkák is, úgy hiszem.
Nem vagyok így végre teljesen egyedül,
És Ők nem tépik ki lelkem tövestül!
Úgy vélem, ennél többet minek is akarjak,
Köszönöm Istenem, hogy itt vagy támasznak!

........Mi a Föld őslakói vagyunk, millió évek óta élünk itt. Ismerhetsz bennünket az emberiség vallásos irataiból, szerepelünk a Bibliában is, az egyiptomiak és az inkák is, és sok más ősi nép tudott létezésünkről és tisztelt minket istenként. A keresztény vallás félreértelmezte szerepünket a teremtésben, ezért gonosz kígyóként kerültünk a Bibliába. Pedig ez nem igaz. A fajodat génsebészeti úton földönkívüliek tenyésztették ki és mi jobbára csak passzív nézői voltunk felgyorsított evolúciótoknak. Igaz, amit néhány tudósotok már megsejtett, vagyis hogy fajotok 2-3 millió év alatt, természetellenes gyorsasággal fejlődött ki. Ez teljességgel elképzelhetetlen, mert a természetes evolúció sokkal lassabb folyamat, bár ezt ti még nem értitek. Teremtésetek művi, génsebészeti úton folyt, de nem mi, hanem egy földönkívüli faj vitte végbe. Ha azt kérded, földönkívüli vagyok-e, azt kell mondjam, nem. A Föld lakói vagyunk. Bár vannak kolóniáink a Naprendszerben másutt is, származási helyünk a Föld. Valójában a Föld a mi bolygónk, nem a tietek és soha nem is volt az......
....... kíváncsi tanulója vagyok a fajotok szociális viselkedésének. Ezért vagyok itt, ezért is beszélgetek most veled. .....
.... Látni akarom, hogy miként reagálsz, hogy fajtád többi tagja hogyan reagál. Olyan sok hazug él köztetek, akik azzal kérkednek, hogy ismerik az igazságot rólunk, a földönkívüliekről, a repülő csészealjakról és a hasonló dolgokról, ráadásul sokan el is hiszik hazugságaikat. Látni akarom, mit szól majd a fajtád, ha az igazságot (amit én elmondok neked) a világ elé tárod. Remélem, tévedek, de biztos vagyok abban, hogy mindenki visszautasítja majd szavaimat, de hinnetek kell nekem, ha az elkövetkező éveket túl akarjátok élni.....*

Nincs szándékukban velünk "összejönni".legalábbis én így értelmeztem.Pipacsvirág

Milyen jó lenne csak a töredékét tudni ezeknek a spirit dolgoknak amit ők és a többi fejlett faj tud.:(A Lacerta interjú

Lehet,hogy van aki ismeri,2 részes az interjú,elég hosszú,ezért csak egy pár mondat.
Hasonló beszélgetés folyik a riporter és a Föld mélyebb rétegében élő reptilian faj egyik tagjával.
.......„Tanúsítom, hogy a következő szöveg színtiszta igazság és nem a képzelet szüleménye. Az írás egy olyan interjú átirata, amit 1999. decemberében egy nem emberi, hüllőszerű lénnyel folytattam. Ez a nőnemű lény akkor már néhány hónapja kapcsolatban állt egy barátommal, akinek a nevét itt E. F.-fel rövidítem. Hadd mondjam el, hogy soha életemben nem hittem az ufókban, földönkívüliekben és egyéb hasonló dolgokban, továbbá szentül meg voltam győződve arról, hogy E. F. álmokat, vagy sci-fi történeteket mesélt el, amikor beszámolt első találkozásáról a Lacerta nevű nem emberi lénnyel. Még akkor is kételkedtem, amikor 1999 december 16-án barátom elhagyatott dél-svédországi házának kis, meleg szobájában saját szememmel pillantottam meg ezt a nem emberi lényt. Találkozásunkkor azonban annyi megdöbbentő dolgot mesélt el és mutatott meg nekem, hogy szavai valóságát és igazát már nem tagadhatom. Ez nem egy újabb, hamis ufó-jelentés, amely az igazság feltárását tűzi ki célul, holott maga is kitaláció, ezért tanúsítom, hogy a dokumentumban foglaltak igazak és ezért érdemesek az Ön figyelmére.

Három órán át beszélgettem vele, az anyagot azonban az ő kérésére megrövidítettem. A kérdések nem mindig abban a sorrendben hangzottak el, ahogy itt szerepelnek, ezért a szöveg néha zavarosnak tűnhet, amiért előre elnézésüket kérem. Nem könnyű szívvel töröltem az átiratból kérésére a szöveg összes fontos részét, de birtokomban van a teljes dokumentum (testéről és felszereléséről készített rajzaimmal összesen 49 oldal) és néhány kazetta is, amelyre az interjút rögzítettem, ezeket viszont az ő kívánságára még titokban kell tartanom. Az itt következő rövidített szöveget megbízható finn, norvég, német és francia barátaimnak is elküldöm, hogy saját nyelvükre lefordíthassák, így az átirat remélhetőleg a lehető legtöbb emberhez el fog jutni. Ha az írás Önhöz is eljut, kérem, bátran készítsen róla másolatokat, vagy küldje tovább e-mailen más barátainak.....

Itt olvasható az interjú akit érdekel*

Most találtam egy másik fórumon*

Pipacsvirág,innen letöltheted

és innen is.

Kellemes olvasást kívánok.*

Csótánykérdésre a válasz:

......Esküdni mertem volna, hogy az imént megmozdult ott valami...
Házigazdáim is érezhetően izgatottabbá váltak. A „rémség” hirtelen, egy sor villámgyors mozdulattal bukkant elő
rejtekhelyéről. Az elénk táruló látvány iszonyatos volt. Ami kísérőim et illeti, ők - néhány érzelmekről árulkodó sikkan-tástól és némileg gyorsuló beszédüktől eltekintve - egyálta­lán nem tűntek meglepettnek.
Akárhogyan is, ami olyan tisztán látszott a képernyőn, nem volt más, mint egy hatal­mas, mintegy 2 méter hosszú és 80 centi magas, undorító csótány. Bizonyára mindenki találkozott már ezekkel az utálatos kis földi rovarokkal, különösen meleg helyeken, a konyha-szekrényben és a hulladék között.
Gondolom , egyetértünk azzal, hogy eléggé visszataszítóak, ám a Földön a legnagyobb példányuk sem haladja meg az öt centimétert. Ezek után képzeljünk el egy akkorát, amit épp az imént írtam le - kész irtózat!........

Ennyit az "intelligens" csótányokról a könyvből,amit az Atompusztítás címszó alatt a 27.oldalon elolvashatol,ha van kedved.

Az általad beidézett olvasói vélemény olvasásakor először az jutott eszembe,hogy biztos bértollnok a drága mert ők írnak ilyen véleményeket.
De,tovább olvastam,mert volt ott olyan is,hogy "az íróról". Tehát kiderült,hogy ő is írt egy könyvet amit a vízöntő kor regényének hirdet.

AN-KI című könyvéből egy részlet

......Tartalom:

Egy fiatal lány, édesanyja leleményességének és saját kitartásának köszönhetően, megszökik az apja által rákényszerített kegyetlen érdekházasság elől. Megfogadja, hogy megvalósítja édesanyja nagy álmát, hogy szabadon él és saját maga által választja meg azt a férfit, akivel összeköti az életét. Menekülése során izgalmas kalandokban különös emberekkel ismerkedik meg, akik továbbsegítik, vagy akadályozzák a szabadság megélésében. Egy bölcs tanítótól megtanul gyógyítani, és harcolni is, miközben felfedezi rejtett képességeit. Újra menekülni kényszerül, amikor találkozik egy férfival, aki első pillantásra rabul ejti a szívét, a boldog egymásra találásig azonban mindkettőjüknek sok mindenre rá kell eszmélniük. De még ekkor sem érnek véget a kalandok, mert szerelme által eljut egy titkos, ősi tudáson alapuló világba. A férfi megismerteti az emberi korlátok nélküli, őszinte, feltétlen, befogadó szerelemmel. Ebben a világban ébred rá valódi adottságaira és fény derül igazi küldetésükre is. Nem véletlenül jutott el ide, talán egy hatalmas, kellő alapossággal végiggondolt terv része az egész életük......


Ez is egy olvasói vélemény.*

.....Ha nem lennék szabad ,élni sem tudnék....*

Henry Ford
Henry Ford amerikai üzletember, a Ford Motor Company alapítója, az autóipar, a futószalagos gyártósor és a modern tömeggyártás egyik úttörője. A nevét viselő, gépkocsikat gyártó céget máig leszármazottai vezetik.

Henry Ford gondolatai:
‎"Zárjátok börtönbe az 50 leggazdagabb bankárt
és nem lesz háború többet a Földön."

"Ezeknek a pénzembereknek egyetlen célja a világuralom megszerzése kifejezhetetlen adósságok létrehozatala által.

Ha az emberek igazán ismernék az eljárást, melynek révén a pénzt létrehozzák, a rendszer nem tartana ki 24 óránál tovább."

Az egyetlen igazi biztonságot, amit egy ember elérhet az életben a felhalmozott tudás, tapasztalat és képesség jelenti." /Henry Ford/

William Paterson, a Bank of England igazgatója így fogalmazta ezt meg:
"A banknak kamathaszna van
az általa semmiből teremtett összes pénzen"

"Ha a pénztől reméled függetlenséged, akkor soha nem fogod megkapni.

"Az ember az egyetlen faj,mely fizet azért,hogy a Földön élhessen."*

George Carlin gondolatai

......"A vallás ténylegesen meggyőzte az embereket arról, hogy lakozik az égben egy láthatatlan ember, aki figyeli minden egyes tettedet minden nap minden egyes percében. Ennek a láthatatlan embernek van egy tíz pontból álló listája arról, amit elvár tőled, hogy ne tegyél. És ha mégis elkövetsz akár csak egyet is ebből a tízből, akkor van egy különleges helye, tele füsttel, tűzzel és égető, kínzó testi-lelki gyötrelmekkel, ahova leküld, hogy szenvedj, égj, fuldokolj, sikoltozz és sírj örökkön örökké, az idők végezetéig! De szeret téged! Szeret téged. Szeret téged, és pénzre van szüksége....
— George Carlin

Mégis bízom abban,hogy megszólal a lelkiismeretük - mert az a legnagyobb "úr"- ezeknek az "elitkommandónak"
nevezett csoportnak és megváltoztatják a véleményüket.
Szétosszák a vagyonuk nagyobbik részét ......