Rezgéseink

Bioenergetika / Az ADOK-KAPOK Bioenergetikai Vonzás Törvénye

Az ADOK-KAPOK bioenergetikai Vonzás Törvény (lásd. még: bioenergetikus / stressz anyagrészben) azon az egyszerű energetikai törvényszerűségen alapszik, hogy mindent, amiért energiát fektettem be (energiát adtam), megtérül, visszaáramlik számomra, a befektetett bioenergetikai mennyiség és annak „valódi” információ tartalmának mértékében. Az Univerzális vagy Interdimenzionális Vonzás Törvény lényege az, hogy olyan frekvencia szintű és tartalmú információs energiát áramoltatok magam felé vissza, amilyet kibocsátottam (adtam) magamból.

A bioenergetikai Vonzás Törvény „értelmezése” szerint az ember által elindított – átadott információ az a Kérés, azaz Adás, amit megjeleníteni kíván fizikai valóságában az ember, így a Kérésnek - Adásnak megfelelő információ (fizikai történés) igazolódik is vissza, mint Kapás (ez a Szeretet és a Szabad akarat legmélyebben és legmagasabb szintű fizikailag megnyilvánuló formája).

Kép: Liberty - Szabadság
Kép forrása: Art'húr-Nickmann István számítógépes grafikái. További mesteri szinten megformált és kivitelezett témakörökkel, csodálatos művészi alkotásai láthatóak még: ()

A fizikai megélés szempontjából leegyszerűsítve ez annyit jelent, hogy pl. ha a gyógyulásomra koncentrálok (a betegség és annak megélésének jellege helyett), és minden történést, mozzanatot ennek a gyógyulási folyamatnak, annak részeként „tudok be”, akkor a bioenergetikai Kérés – Adás információ az Univerzum (és az ember mikro-univerzális rendszere) felé is a gyógyulásra és annak megoldása felé koncentrálódott energia tartalommal, bioenergetikai sűrítménnyel bír. Ez a bioenergetikai koncentráció végül olyan szintű bioenergetikai sűrűséget ér el, mely által a „visszaigazoló” fizikai történések - a Kapás, azokat a megoldásokat nyújtják egy irányba haladva és mutatva, amik az elvárt, azaz a Kérést (gyógyulást) adják és oldják meg.

Abban az esetben azonban, ha nem a gyógyulásra és annak szükségszerű, így elfogadott, egymásra épülő és egymást erősítő ( bioenergetikai ) folyamataira gondolok, hanem csak a betegség jellegéből adódó tünetekre és a szervezet által arra adott reakcióira koncentrálok anélkül, hogy elfogadnám ezek a tünetek is pl. az energetikai – szervi tisztulást, bioenergetikai önregenerációt, gyógyulást szolgálják, akkor alapvetően és a bioenergetikai információ áramlásnak megfelelően a gyógyulás helyett a betegségre, mint elsődleges bioenergetikai információra koncentráltam az energiát, és annak valódi Kérés, azaz Adás tartalmát.

Így az Univerzális bioenergetikai Vonzás Törvény, mivel kivétel nélkül mindig azt adja vissza (azt adja meg), amit „valójában” energetikailag kérek (ez a szabad akarat fizikai megnyilvánulási formája), a bioenergetikai információt a betegség - és annak további megélése felé- köré sűríti be, mivel úgy „értelmezi, fordítja le”, hogy a gyógyulás helyett még inkább a betegség bioenergetikai folyamatát akarja az ember (egyén) megtapasztalni (hiszen, többségében erre irányította figyelmét). Ezt hívjuk nem szándékos „félreteremtésnek”, felcserélt prioritási szándéknak.

A bioenergetikai Vonzás Törvény alkalmazásának mindenkori, mindenre vonatkozó és megfelelő gyakorlati módszere: arra irányítsuk a figyelmünket (és beszédünket, hozzáállásunkat) ami a „valódi” szándékunk, és ne az erre irányuló (még) jelen hiányosságokra! A mindennapjainkban is komolytalannak tűnik az, amikor valaki kifejezi szándékát, döntését, majd többnyire annak nehézségeiről, akadályairól és szinte „megvalósíthatatlanságáról” beszél utána folyamatosan (hol itt a Valódi Döntés, a Szándék és az Akarat, a cél megjelenítése..?). A valódi döntés és szándék érzete és kifejezése nem egyenlő a csak feltételezéssel és fenntartással kevert, ellentmondásos "elvárással", azaz pl. a csak sóvárgó kívánalommal (de jó lenne, de hát…), de még csak a reménykedő óhajjal sem (talán, lehet..), mert a megoldás és az arra vonatkozó bioenergetikai vonzat soha nem kívülről (másik embertől vagy felsőbb hatalomtól, stb.), hanem magából az emberből ered, és oda tér vissza. A tudatos figyelem át-irányítás és bioenergetikai (ön) -TUDATOSSÁG, az ÖNBECSÜLÉS és a (ön)- SZERETET a kitűzött cél felé tereli a bioenergetikai információt és vonzás-hatásmechanizmust is. Mindez a módszer és érzet tanulható és készségszinten kialakítható önmagunkban, az ehhez társuló, kialakuló legmagasabb szintű bölcsesség és helyes autentikus választás - döntés kíséretében! Ha már úgyis azt "mondják" nekem, hogy mágnesként működik elmém-testem-lelkem-szellemem:-), akkor én már inkább "szelektív bioenergetikai mágnes" leszek! Azt vonzom magamhoz, ami tetszik is nekem, és így nem lógicálhat rajtam a sok fölösleges, kósza vonzat-teher..:-))!
Bioenergetika / Az Adok- Kapok Vonzás Törvény és a Pénz bioenergetikai körforgása, a Pénz - Bőség - Gyógyulás - Gyógyítás bioenergetikai kapcsolata
A minél többet adok, annál többet kapok vissza tendencia bioenergetikai körfolyamata és lényege, szintén a TUDATOS bioenergetikai információ sűrítésen alapszik, méghozzá a BŐSÉG energetikai információján, és annak TUDATOS folyamatos áramoltatásán, mozgatásán, bioenergetikai alkalmazásán. Minél többet teszek és adok magamból és magamnak is, pl. a gyógyulásom (de bármi) érdekében, annál inkább „jelzem és erősítem információmmal a bioenergetikai körfolyamat felé a BŐSÉG – a BŐSÉGEM jelenlétét és annak megélését (ezzel jelezve azt is, hogy pl. a gyógyulásom folyamatának és annak megoldásának, elvárásának és elfogadásának, egyben mind ezek szeretetének is bőségében vagyok!).

A pénz sem más, mint csak Energia, egy energetikai (kulturális) információ fizikai megjelenési formája. Amennyiben a pénzt is, mint számomra is természetesen adott és elfogadott bőség és szeretet energia értelmében kezelem (és tisztelem magam annyira, hogy mindezt, ezt el is fogadjam önmagamtól, önmagam által) akkor utat engedek a pénzenergia szabad áramlásának és megjelenésének magam felé.. Azonban, ha csak arra gondolok többet, hogy de jó lenne ha több lenne.., soha nincs belőle elég.. ezért most miért kell fizetnem és miért ennyit, annyim úgy sem lesz…, stb., akkor ennek a gondolat - és összetett érzelmi reakció sornak az lesz a bioenergetikai értelmezése és Vonzata, hogy mert nincs.., mert nekem soha nem lehet elég, stb., azaz elsősorban a pénz hiányára koncentrálva a NINCS és NEM LESZ (nem is kell..!) bioenergetikai információ fog érvényesülni, mint a „valódi” bioenergetikai Kérés - Adás, és annak a fizikai megvalósulásának, a Kapás szintjén.

Ez a folyamat az emberi elme által még a nem szándékosan "elfogadott és támogatott" Szegénység Tudatot és annak megvalósulását tükrözi, melyhez mély Belső lelki szinten társítható a bűntudat, szégyenérzet, de még a szenvedéshez kötődő elfogadás is (ezek a bioenergetikai kapcsok feloldhatóak és elengedhetőek, hiszen nem szolgálják a további fejlődést és Élet szeretetet).

A gyógyulás szempontjából a pénz kezelése, ADÁSA-KAPÁSA szintén a bőség bioenergetikai körét és szintjét tükrözi vissza. Hiszen a pénz adásával azt „üzenem” energetikailag a saját bioenergetikai rendszerem és az Univerzum rendszere felé, hogy Bőségében és szeretetében vagyok gyógyulásom tudatának, a gyógyulásom MEGKAPÁSÁBAN (megkaphatóságában)! És bőségében vagyok annak is, hogy ezért ADJAK és tudjak adni is (pl. pénzt, hiszen a pénz, mint a földi energia zóna egyik bioenergetikai Szeretet és BŐSÉG „Tudata”, és annak fizikai megjelenési formája). Aki csak elvárja másoktól az energetikai befektetést - az adást (azaz csak kap), és nem ad vissza semmit (vagy nem a befektetett – átadott energia mértékében), az Önmagát gátolja a továbbiakban a BŐSÉG - energia áramlás megtapasztalásában, hiszen, a blokkolása által a bőségenergia szabad áramlása megrekedt, megerősítő és elfogadó információ híján nem áramlik szabadon vissza az illető felé..

Ez a bőség adok-kapok bioenergetikai blokkolás az egyén további pozitív gyógyulási folyamatára is vonatkozik, ill. arra visszahat, ha csak elvárja a gyógyulásához – gyógyításához a külső-befektetett energiát (legyen az személyes vagy hatóanyag tartalmú kapott energia, stb.), de azt nem tisztelve - nem viszonozza bármilyen formában és mértékben. Egyrészt, ha valamiért nem akarok, nem szándékozom Adni (bármilyen rendelkezésemre álló adás- és adás-mérték formájában), akkor azt nem is akarom igazán (nincs is szükségem rá igazán), másrészt, nem adok érte (vagy nem annyit), mert nem bízom annak hatásosságában, eredményességében (így az aztán valóban nem is fog a kellő és elvárt mértékben hatni..).

A BŐSÉG TUDATOSSÁG (melyet a XXI. század Új Energia információ tartalma - természete és hatása is nagyban támogat már) annyit jelent és azt vetíti előre fizikai történésként, hogy mindig több van, mint amennyi elég..! Ha pedig éppen kifogyott, akkor csak helyet engedtem (engedek) az újabb bioenergetikai feltöltődésnek, jól megmozgattam a (pénz) energiáját..:-)). A Bőség Tudatosság és annak megfelelő bioenergetikai gyakorlati alkalmazásának elsajátítása fokozatos, kis lépésekkel haladó kialakítással (Dualista élet -és energia szemlélet, ill. a /még/ dipólusos bioenergetikai hatás miatt, egyben a félreteremtések felhalmozásának elkerülésének érdekében kell fokozatosan és lassan), majd az egyéni tapasztalatok megélése által mindenki számára és bármikor (bármilyen helyzetben, bármilyen korban) elkezdhető és megvalósítható! Fogja fel a bioenergetikai "tanulási" időszakot egy igen-igen megtérülő, örömteli és izgalmas, önálló és egyedi Bulis folyamatnak, mely fizikai és bioenergetikai tapasztalás-sorozat aztán Élete és Önmaga megismerésének - feltárásának minden területére kihat és felemeli azt:-))!

Nem kell megijedni a hiány okozta félelemérzettől és a vele járó rossz érzéstől (csak nem kell benne sokáig "tapicskolni", gondoljon arra, hogy ez most a "sár", inkább most már a part felé veszem az irányt:-))! Nyilván, hogy valaminek a hiánya nem okoz örömet, de egyrészt ráirányította a figyelmet arra, hogy mi az ami korrigálásra (korrigálásomra) szorul, másrészt maga a kiváltott félelem energia is csak egy energia, egy bioenergetikai rezgés információ, ami megváltoztatható (felemelhető), átalakítható saját magam bioenergetikai feldolgozása és annak bioenergetikai Tudatossága által! Nem erőlködve kell elhessegetni magunktól a nyomasztó érzést és a hiányról való tudomásunkat, hanem "leülni vele" és megbeszélni magunkkal ennek az energia megjelenési formának a bioenergetikai átalakítási módját! Ha energia, akkor energiát is ad nekem, amit a MÉLYLÉGZÉSEK kíséretében fel is veszek, és jól meg is mozgatom magamban. Ezzel elfogadtam a helyzetet és nem harcoltam ellene (mivel a harccal, azaz az erre irányuló figyelmemmel csak erősítem annak bioenergetikai hatékonyságát), majd szépen elengedem és kiengedem magamból (egyszerűen így csak hasznosítottam, felhasználtam az energiát, egyben utat engedtem (helyet csináltam) a megoldásnak, a bőség választásának..!).

Minél több energiát adok a hiánynak (azaz minél többet aggódom és rágódom rajta), annál inkább sűrítem és emelem annak bioenergetikai információs, és rezgés tartalmát! Nem ezt az információt (fizikai történést) akarom magamhoz a továbbiakban visszahívni, így az elfogadása, majd elengedése után arra koncentrálok, amit akarok, és az egyéb, már jelenlévő bőség helyzetekre, ill. egészen mással foglalom le magam és főleg elmémet (szeletív mágnes funkció:-)! Tehát, köszi szépen a számomra jelző értékű infót:-)), megértettem, hogy mit nem akarok, ill. valamit nem jól teremtettem meg a magam számára (esetleg még mindig félreteremtek:-)!

Kép: Spartacus - (a tüzes harcos)
Art'húr-Nickmann István számítógépes grafikái ()

Nem a hiányra összpontosítom a figyelmem a továbbiakban (és nem hasonlítgatom közben állandóan össze a jelen helyzetet azzal, amit szeretnék megvalósítani, pl. a betegség ill. az erre irányuló tisztító bioenergetikai funkciók okozta tünetekre, vagy a felhalmozott számlák számlálgatására, mert akkor prioritási csere történik, és még jól fel is idegesítettem magam újra)! Hanem annak a megoldására, mindig van, csak meg kell engedni beáramolni azt, így ennek a megengedése lesz a következő döntésem és tapasztalásom. Mi az amit alkalmazhatok a hiányérzet feloldására? A Kíváncsiság! Az arra való kíváncsiság, hogy ha pl. elindítottam a bőség választására és igényére való kinyilatkozásom az Univerzum és saját bioenergetikai rendszerem felé, vajon milyen formában valósul ez meg számomra? Ha ezt a bioenergetikai megoldást még örömteli várakozással és a rácsodálkozásra, sőt humorral való képességgel is kiegészítjük, akkor olyan szintre emeltük saját bioenergetikai rezgésszintünket (vonzásunkat), amely csak meggyorsítja a megvalósulás bioenergetikai folyamatát (vissza-vonzás bioenergetikai tartalmát és annak bioenergetikai intenzitását)! Figyelem! Bioenergetikailag -energetikai rezgésszint emelés- és emberi "szemszögből" is a Bőség kategóriába tartozik mindaz, ami örömöt és jó érzést okoz számunkra.. (legyen az megkönnyebbülés, nevetés vagy sport, de akár csak a Vágy tiszta és szabad megélése, stb.)!

Szevasz, Isten véled szegénység, hiányérzet:-)! Nem gátolom tovább bioenergetikai öngyógyító rendszerem - gyógyulásom bioenergetikai funkcióját, nincs már szükségem az energiádra (boldogan tovább fog áramolni az adott energetikai információ, mert minden energia létforma és bioenergetikai tudat "lételeme" a mozgás, áramlás, az átalakulás és fejlődés:-))!! Nehéznek tűnik mindennek a bioenergetikai folyamatnak a hatékony kivitelezése? Igen, eleinte valóban még megerőltetőnek, "húzósnak" is tűnhet a dolog úgy szellemileg, mint lelkileg (főleg a Tömeg-Tudat húzó és gátló ereje, a megszokás és a dualista bioenergetikai hatásmechanizmus szintjén). De az apránként felépített és megélt tapasztalások, sikerek, egyre inkább erősíteni és mélyíteni fogják ennek a bioenergetikai folyamatnak a létjogosultságát és igazságát, majd a már Tudáson és valódi Elfogadáson alapuló egyéni alkalmazás módját (ennek kipróbálása mindenképpen, tutira megérdemel egy kis plusz energia befektetést:-)!

A BŐSÉG TUDATOSSÁGGAL (amely egyben maga a Szeretet is!) és annak a környezetre való kivetítésével (tudatos bioenergetikai alkalmazásával) nem csak a fizikai, Földi Energia zónában teremthető meg és tartható fenn a Bőség energia folyamatos jelenléte és szabad áramlása, mivel ez a Bőség Tudatosság az egész Univerzum Bőség Tudatosságára, energia tartalmára – információjára is kihat. Fokozva és táplálva ez által Univerzális (Kozmikus) szinten is a Bőséget és annak szabad bioenergetikai áramlását! „Emberi” szinten Adom és táplálom a Bőség tudatosságot (persze hogy van, és lesz mindig elég..) és annak elfogadását. Univerzális szinten pedig Kapja az Információt és energiát a Bőség energia bioenergetikai tudatossága és információ tartalma, így vissza is áramolhat az a földi létbe (az egyéni és társadalmi bőség szinten is).

Ez a bőség bioenergetikai tudatosság nem csak pl. a pénzre, vagy a gyógyulásra vonatkozik, hanem arra is, hogy minden jellegű problémára megvan, és adott, fizikai értelemben is megjeleníthető a tapasztalás szintjén a legmegfelelőbb válasz és megoldás.lásd. pl. energia - kérdés és annak megoldása, hiszen az emberek többsége már támogatja a Földet és minden élőlényt kímélő energia ellátás – nyerés megoldását. Sok szívből jövő és egyirányú bioenergetikai sűrítmény, mely a megoldásra és nem a hiányra koncentrálódik a kérés – adás során, megteremti, és fizikai megvalósulásba, tapasztalásba tudja lehívni a bioenergetikai Megoldás - kapás bőségét..

Az energetikailag is magas szinten Tudatos vállalkozó (vagy akár csak a természetesen jó érzéssel megáldottan és/vagy józan észből fakadóan), a beosztottjai, munkatársai számára is biztosítja, ill. előmozdítja a jólétet. Hiszen egyrészt a biztonságérzettel, megbecsüléssel stabilitást és kreativitást, megbízhatóságot válthat ki – várhat el, másrészt minél koncentráltabb és magasabb frekvencia szintű Bőség energia zónában mozog az ember, annál inkább emelkedik (szinkronizálódik) az Ő egyéni Bőség Tudatossága, a bőség bioenergetikai szintje is!

Az irigység (és féltékenység) ha nem a másiktól való bőség-féltést és birtoklási vágyat tükrözi, hanem azt az érzetet váltja ki belőlünk, hogy ez igen!, így is lehet!, számomra magam által hogyan valósítható meg ez a szinvonal, bioenergetikai módszer?!, akkor építő jellegű lehet. Egyébként csak mélyíti az ember Szegénység - tudatát és annak mértékét, annak bioenergetikai negatív Kapás - vonzatát (ez a szeretet és önbecsülés nélküli folyamat minden jellegű "bőség - irigylésre, vagy féltékenységre" vonatkozik, úgy a szellemi-lelki bőség és testi egészség, mint az anyagi jellegű bőség terén is).

Kép: Libra - Mérleg
Art'húr-Nickmann István számítógépes grafikái ()

De negatív és visszaütő bioenergetikai "bőség" láncolatot indíthat el a harácsolás, a fölösleges javak felhalmozása és annak kuporgatása (azaz az energia szabad áramlásának gátlása), vagy a másik ember félrevezetéséből és/vagy kihasználásából adódó szerzés, nyereségvágy, ill. a szándékosan nem megfelelően kivitelezett és mértékű produktum, szolgálat (azaz adás) is. Egyrészt a kihasznált és csalódott fél negatív érzelmi bioenergetikai visszahatása erősebb és hatékonyabb lesz - bőség csökkentése- a tisztességtelen félre nézve, mint annak az ez által "megszerzett" elégedettség érzete, és további bőség szaporulata, másrészt a kihasználó egyén valódi (és további) problémáját az önbecsülés és öntisztelet, önszeretet hiánya okozza és fogja okozni (ezek az ún. szinkronizált bioenergetikai bumeráng hatások).

A gyógyítással foglalkozó emberek többsége (legyen az természetgyógyászati vagy egészségügyi jellegű gyógyító), még a mai napig is szinte restellve fogadja el szolgáltatásaiért (energia befektetéséért - tudásáért, energia közvetítéséért) a pénzt (vagy nem a kellő és megfelelő összeget), mint bioenergetikai ADOK-KAPOK kiegyenlítő eszközt. Ezzel a folyamattal azonban, a gyógyító nemcsak önmaga Bőség és Tisztelet, Szeretet energiáját (mely idővel visszaüthet a saját teljesítményére is), de még a hozzáforduló gyógyulását (gyógyulási bőség tudatát) is csökkentheti, kivetítve, áramoltatva és megerősítve (elmélyítve) minden résztvevőre ez által, a SZEGÉNYSÉG TUDAT bioenergetikai információját, majd annak szegénységi vonzat hatásmechanizmusát!

A megfizetett szolgálaton kívüli „Hálapénz” nem a Bőség és a valódi ADOK-KAPOK bioenergetikai viszonzás tárgykörébe tartozik, és nem is támogatja a Bőség és Tisztelet folyamatos áramlását! Tudniillik a Hálapénz az elfogadó részéről többnyire a hiányérzetből fakad (a bőség, a pénz hiányérzetéből és az attól való félelemből). Az átadó részéről pedig olyan jellegű megelőlegezett „bizalmon” épül, mely sokkal inkább a félelmen és kiszolgáltatottságon alapul, mint a gyógyulásba és/vagy a gyógyítóba vetett hiten, bizalmon! Mindenki részére gátolja a bőség (és a bőség bioenergetikai tudatosságának) további visszaáramlását, úgy a gyógyulási és gyógyítási, mint a további pénzkereseti tendenciában..! Kivételt képez ez alól az a jellegű öröm - meghatottság kísérte „hálapénz”, azaz valójában már inkább Ajándék, mely valódi személyes plusz oda – Adásból és Kapásból fakadt, megsokszorozva ezáltal, az Adok - Kapok mélységét és annak bioenergetikai szinkronját.

Nyilvánvalóan itt most energetikai, és nem társadalmi- gazdaságpolitikai - szociális megközelítésről (fejtegetésről) van szó, mely azonban nem jelenti azt, hogy a Bőség, ill. az Adok-Kapok bioenergetikai lánc - hatásmechanizmus ne érvényesülne társadalmi, gazdasági, szociális nagyságrendű szinten is!

Ha adott szituációban nem áll más a rendelkezésére az embernek, mint „csak” a szellemi tudása, vagy idejét és energiáját igénybe vevő ténykedése (pl. igen én el tudok menni ezért Önnek, hiszen tudom, nincs rá ideje.., vagy egyszerűen: és én miben segíthetek Önnek?), …akkor ADJA azt oda..! A szívből jövő és adott, a korrekt ADOK-KAPOK bioenergetikai láncolat mindig egy MOSOLY, és mindig egy lelki bőség kíséretében végződik..)))! Fedezze fel és ismerje meg, ENGEDJE MEG ÖNMAGÁNAK, majd "aknázza" is ki:-) az ÖN rendelkezésére is álló Bőség Energiát (az univerzumban több áll az Ön rendelkezésére is, mint ami elég!). Emelje ezzel a Saját (és szerettei), az Emberiség, a Föld és az Univerzum Bőség szintjét, életörömét és elégedettségét, és a minden téren ható további bioenergetikai fejlődését is, végső soron ..a SZERETETET :-)))!!

A Vonzás Törvény más témakörök szerinti megközelítéséről és alkalmazásáról, egyben többnyire nem bioenergetikai, mint inkább az "emberi megközelítés" oldaláról még többet olvashat: bioenergetikus / stressz / Vonzás Törvény (a limbikus rendszer büntető és jutalmazó rendszere, a szándék, a döntés, és az érzelem bioenergetikai vonatkozásai és jelentőségük, a fantom félelmek, az önzés és a felelősségvállalás, a betegség és a gyász, bioenergetikai stresszoldó technikák, a kiegyensúlyozott önbecsülés kialakítása önmagunkban, stb.).

Ajánlott és kiemelt oktató és bemutató, "gyakorlati bőség" oldal: - Gyakorlati módszerek az adósság visszafizetésére, szabaduljon meg az adósságaitól és tudja családját biztonságban..!