2012

BUÉK! Íme eljött a várva várt 2012-es év! Annyi cikk, írás, gondolat látott már napvilágot ezzel kapcsolatban, akár csak a secret internetes oldalon belül is. De ha valaki beüti a keresőbe eme "bűvös számot", újabb írások sokasága fogadja.
Aki akarta, már rég felállíthatta a maga elméletét, reményét. Igen reményét. Mindenki reménykedik abban,
hogy esetleg jobb következhet, mind ami eddig volt. Ez nem az általános pesszimizmus miatt van így. Ó nem, ide főleg már olyan emberek járnak, akik amúgy is egyéni életükbe meghívták a pozitív életszemléletet. Vagy ha nem, hát az oldal hatására ilyenekké lesznek.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ugyanakkor ne látná mindenki, hogy a Földön élő emberiség változásra, javulásra, emelkedésre szorul minden tekintetben.
Reménykedni amúgy is szoktak minden év elején. Meg persze fogadkozni (már aki).
Müller Péter is megfogalmaz egy reményteli gondolatot a "Szeretetről, szerelemről, szeretkezésről" c. művében, mely az "Útravaló" sorozatban jelent meg 2011-ben, tehát... tavaly. Bizony itt most koncentrálni kellett, nehogy "idén"-t írjak.
A reménykedés itt a várakozás misztériumában mutatkozik meg, ekképpen:
"...ne felejtsd el: várnak. Mindig várnak!
Akkor is, ha egyedül vagy, ha senkid sincs,
ha üres a szobád, az ágyad, ha fagyos világban élsz,
és sötét a láthatár. Akkor is, ha elhagytak, ha gyűlölnek,
ha nem találtál társat, ha mindenki vadidegen körülötted -
Várnak!
És Aki vár, annak nagyon hiányzol! Épp úgy, mint neked Ő.
Ha fiatal vagy és nincs még párod, és nem találsz később sem
senkit, sőt, ha megöregedtél, és egyedül maradtál - ne
felejtsd el: várnak!
"Jövök!" - Gondold a magányban.
Ő is ezt gondolja.
És menj.
És Ő jön.
Ez a bizonyosság szülte valaha az istenhitet."

Egyéni létünkbe kiáltanak be e szépen megfogalmazott sorok. 2012 kapcsán azonban sok szó esik az emberiség egészéről is.
Vajon kész e mindarra, hogy idejében befogadja a spirituális felemelkedést, és a szív kivirágzását...
A spirituális emelkedés egyik fontos jele, hogy egyre több helyen hozzáférhetőek az alapvető és fontos tudások az élet milyenségéről, ritmusáról. Olyan tudások ezek, melyet egy merőben más fajta emberiség még tudott.
Újra felszínre törnek, mint valami elnyomott gejzír, mely, most máshol tör utat magának. Természetesen vannak, akik mindezt savanyú ábrázattal szemlélik, mondván milyen sok a kavarás, a hazugság, az összevisszaság, akár a gondolatok világában is. Én ezt nem tartom olyan nagy problémának, hiszen ha sokáig csak bizonyos dolgokat volt szabad tudni, akkor természetes dolog, hogy a valódi és teljes igazságokra vágyók kitörnek a hatalom által nyújtotta biztos hazugságok, féligazságok karámjából. S ha mindez megtörténik, persze, hogy az összevisszaságok letisztulatlan mezejének kellős közepén találják magukat.
Innentől lehet választani: vagy vissza a biztos, hazugságok és féligazságok világába, vagy mindenki marad ebben a gondolati mezőben és bízik benne, hogy a szíve és az esze elegendő ahhoz, hogy utat találjon magának az Igazsághoz, és ezáltal célba is érjen.
Ezen tudások között van az is, hogy az élet nem egy lineáris vonalon halad, hanem valójában ciklusos.
Az emberiség több szempontból is számon tartott ilyen korszakolást. Az egyik ilyen az, ahol "aranykorra, ezüstkorra, bronzkorra, majd vaskorra" osztja fel saját történelmét.
Bácsi Boglár Diána egyiptológus, mítoszkutató, vallástörténész többek között így ír mindezekről:
"Az indiai szentirat, a Vishnu Purána így ír a Vaskorról, mely kr. e 3000-ben kezdődött:
”Az Istenek oltárain a tűz kialszik, többé senki sem gondozza őket,
az ember önmagát kiáltja ki Istennek és a Világ közepének, s azt
mondja, nem kell Isten, nem létezik."
Ezen kívül, ugyanez a szentirat a következőt mondja:
"Az ember fájni kezd a Földnek és a Föld betegségévé válik. Végletesen
elszaporodik, úgyhogy alig fér el a Földön, közben pusztítja a
Bolygót, gyilkolja önmagát.""
Nem csak a jóslat néz ki hervasztóan, hanem az is, amit tágabb értelemben valóban magunk körül láthatunk e világban.
Az összes jóslat azonban azt mondja, hogy 2012. december 21-én világkorszakváltás lesz, megsemmisül a Vaskor és egy új Világkorszak kezdődik.
A világ korszakolásának van egy másik megközelítése, ami a csillagokból indul ki:
E szerint Jézus Krisztus születésével pont a halak-szűz világkorszaka kezdődött el. Ez esetben a halak az egész Földön eluralkodott szellemiséget, míg a szűz a megtestesülést jeleníti meg. Megtestesülés azt jelenti, hogy a szellemi dolgok miképpen valósulnak meg a Földön. Ezt a korszakot haláltengelynek is nevezik. Az okot szinte a szellemiségben kutatva megtalálhatjuk: a halakban kevés az energia, ezért is van az, hogy a jelölés-szimbolikájában a kisebbik hal megeszi a nagyobbikat. Ez egy világhónap, mely 2160 évig tart. Ha Jézustól számítjuk ezt az időszakot, akkor kb. 2160 év körül kell lennie egy változásnak, mely elhoz egy új világhónapot. A hangsúly a fokozatosságon van. Így az is igaz, hogy ez egy folyamat, mely most is tart.
Emberi léptékben 2012 és 2160 között nagy a különbség, de az emberiség történelme szempontjából ez semmi, és mindkét jelenség időpontja kirajzol valami változást, valami újat, valami jót, lehetőséget az emberiség számára. Mindezekhez hozzáadhatunk még egy érdekességet, vonulatot. Érdemes belenézni a magyar történelembe, amelyben egy gyönyörű ív bontakozik ki, közel 500 éves periódusokban. Mindezt már Révay Péter koronaőr is észrevette, és jelezte is 1613-as emlékirataiban. Ahhoz, hogy mindezt megfelelően értékelhessük, tudnunk kell, hogy a magyarság Jézusi sorsot vállalt. Már Mátyás Király is kijelentette, hogy a magyarságnak üdv története van, de ezt ő előtte is vallották többen. Régen ezt nem csak honfitársaink, de külföldiek is tudták. Mindez - akár tudat alatt is - még visszaköszön Trianonnál, és 56-nál is. ("Magyarország keresztre feszítése", avagy "Népek Krisztusa Magyarország".) Ha ez igaz, akkor egyrészt a magyarság szenvedéstörténetének kell, hogy legyen értelme, másrészt a feltámadásnak is el kell érkeznie valamikor.
Ennek fényében lássuk a különböző, fontosabb üdvtörténeti időpontokat, melyek természetesen erősen kerekítettek:
0. év: Jézus Krisztus (Ahogy az egész emberiség, úgy a magyarság sorstörténetében is fontos szerepet játszik.)
500. Atilla színre lépése
1000. Szent István és a Szent Korona színre lépése
1500. Mátyás Király
1500-től kezdve a magyarság fokozottan éli szenvedéstörténetét. Ennek részletezésétől most eltekintenék.
Ha újabb 500 évet hozzáadunk 1500-hoz, akkor persze 2000-hez jutunk, de ne legyünk ennyire precízek, ilyen nagy időtávlatban megengedhető a kerekítés. Ebben az esetben a magyarság történeti ritmusa is pont a 2160 és 2012 időpontjaira rímel rá, ezekre fut ki. Lehet, hogy a magyarság feltámadása is ekkorra várható?
Én természetesen nyitva hagyom a kérdést, de hogy ne csak magyar forrást nézzünk meg ezzel kapcsolatban, segítségül hívjuk Bácsi Boglár Diánát:
"Vishnu Puránából: "A szakák népe felébred és viszi a tüzet más földekre is." (Az ókori indiai szövegek a Szakák alatt a Szkítákat értik, kik pedig a magyarok ősei. Ez a XIX. századig világos volt a tudományos történetírás számára is. Csak később kezdték a magyarokat leválasztani először a Szkítáktól, majd mostanra a Hunokról is. - Zsul)
Egy másik indiai szentirat szó szerint a következőket írja:
"A szakák ébrednek fel elsőként, ahogy évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt!"
Ez megjelenik egyébként babiloni jóslatokban is, itt a következőt mondják:
"Elsőnek Nimród népe tér magához, utána a többi." (Attila saját szellemiségét Nimródhoz kapcsolta hozzá, abból eredeztette szellemi önazonosságát. - Zsul)"

Az előbbi jelenségek egymásba futásainak ismertetésével csak érzékeltetni szerettem volna egy pozitív változás örömteli lehetőségét. Akárhogy is, joggal merülhet fel a kérdés, így az ominózus 2012. év elején, hogy rendben, lesz feltámadás nem csak a magyarság, de az egész emberiség számára, rendben! De mit tegyek én, önmagamért, és mindezek elősegítése érdekében?!
Egyszerű válasz esetén utalhatnék a kb. 2000 évvel ezelőtti Jézus által kimondott Új szövöttségre:
"Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt." (-Jn 13:31-35)
Ha valaki más megközelítést szeretne, akkor ahogy Müller Péterrel kezdtem, vele is fejezném be. Ő ugyanis mást is elmond Jézussal kapcsolatban, szintén a "Szeretetről, szerelemről, szeretkezésről" c. művében:
"Jézus tanítói igyekezete abból állt, hogy az emberekben lévő
gyermeki szeretetet felnövelje érett, valódi szeretetté.
Arra a kérdésre, hogy "Hol találunk meg téged?" - azt feleli:
- A fény a fényember belsejében él. Ha ott nem világít, a világot
beborítja a sötétség. Ez a felnőttség jele:
"Ébredj magadra! Nem a mamád, papád gyermeke vagy, nem egy égi
nap fényében sütkérezel, hanem te vagy a Fény! Benned világít!
Magadban találsz meg engem.""

HozzászólásokNem tudom, hogy a halak

Nem tudom, hogy a halak világhónap kezdete és a Jézus születésének, és életének színre lépése közötti időazonosság mitől zagyvaság, de inkább nem is firtatnám...Kedves Zsul

"Enti: Természetesen ezt nem így kell érteni, de talán ezt te is tudod..."

Áttértem a tiszta táplálkozásra, azóta, képtelen vagyok bekajálni minden zagyvaságot.

Nem vagyok mindenevő disznó :)))válaszok

Enti: Természetesen ezt nem így kell érteni, de talán ezt te is tudod...
Rtibi: Azt gondolom, hogy a "háttér folyamatok" minimum rég zajlanak, és energetikai szempontból biztos nagy dolgok fognak történni... még mindig a "háttérben"... aztán szépen-lassan...
De ahogy írod, s ez igaz: majd meglátjuk! Mindenesetre én optimista vagyok.Szia Zsul,

A ciklikusság sok mindenben felfedezhető, de annak nagyon örülök hogy valaki előhozakodott ezzel a magyar történelemre is levetítve. Hogy most, ezen év tájékán kezdődne el valami? Nem is tudom, reális esélyt én nem látok rá, igazán nagy változás pedig csak akkor következne be, hogy ha minimum a menny kapu nyilnának meg kis országunk felett. De hát, ezt ki tudhatja.. Majd meglátjuk:)Kedves Zsul

"E szerint Jézus Krisztus születésével pont a halak-szűz világkorszaka kezdődött el."

Szerinted Jézus Krisztus mikor született?

0000. 00. 00. 00:00

Te beveszed ezt a baromságot?