Beszélgetések Istennel - Világállam

Az ezoterikus irodalom egyik alapvető művének tartom a Beszélgetések Istennel c. kötet-hármast. csodálatos gondolatok fogalmazódnak meg benne sajátságos stílusban. Valóban érződik, hogy egy Új Tudatosság Új Gondolatai sorjáznak benne. Én magam is többször idéztem már a műből egy-két szemelvényt eme oldalra. Nyilvánvaló, hogy vannak, akik nem mindenben értenek vele egyet, s ez így van rendjén. Én magam is ezen emberek közé tartozom. Úgy gondoltam, hogy eme írással figyelmet is biztosítok az egyik ilyen témának.

Mindazonáltal számomra egyértelmű, és kétségbevonhatatlan, hogy Összességében a mű nagyon előremutató, pozitív, és felemelő, s sok megfontolandó, megszívlelendő gondolat van benne.
A téma a címből is kitalálható Világkormány. Lássuk hát a könyv szerinti ide vonatkozó részt, a teljesség igénye nélkül, lényegre törően. Éppen Isten vélekedik Neal Donald Walsch számára minderről eképpen:

"Megfigyelhető igazság az, hogy a ti világotokban a hatalom nem maradhat egyik nemzet kezében sem, hanem a bolygón létező nemzetek teljes csoportjának kezébe kell kerülnie. (...) A legnagyobb nemzetek nem ellenőrizhetnék és halmozhatnák fel a világ nyersanyagait, hanem egyenlő mértékben kellene őket megosztaniuk, hozzáférhetővé tenniük, és a világ minden népe számára egységesen kéne segélyeket nyújtaniuk.
egy világkormány kiegyensúlyozná a helyzetet, és ezzel a gondolattal eljutunk az elementáris emberi méltóságról folytatott vita lényegéhez, ami akörül forog, hogy a világ "birtoklói" arra törekednek, hogy a "nem birtoklók" keressék meg a maguk szerencséjét, miközben nem veszik tudomásul, hogy ők tartják ellenőrzésük alatt mindazt, amit mások el akarnak érni. (...)
Voltak nektek olyan éles elméjű és derék vezetőitek, akik felvetették ennek az új világrendnek a lehetőségét. A ti Georg Bushotok, akit a történelem nagyobb éleslátással, bölcsességgel, együttérzéssel és bátorsággal megáldott politikusként fog kezelni, mint azt ahogy a kortárs társadalom akarta, vagy képes volt látni, ilyen vezető volt. Ilyen volt Mihail Gorbacsov szovjet elnök is (...) Carter elnök is (...) Mondják, senki sem lehet próféta a maga hazájában. Ezeknek az embereknek az esetében ez azért történhetett meg, mert mérföldekkel jártak a többiek előtt, akik csak szűk, röghöz kötött gondjaikkal foglalkoztak, és csak a hátulütőit látták ezeknek a nagy formátumú gondolatoknak.
Hasonlóképpen elbizonytalanítottak, és eltávolítottak minden olyan vezetőt, aki ki mert állni és fel mert lépni a hatalmasok elnyomó politikájának beszüntetése mellett."

Röviden pontokba szedném miért téves ez az állítás, noha - feltételezem - csupa jó szándék vezette az írót:
1. A hatalom lehet jó, és rossz. A jó hatalom magas tudatosságra, egységtudatra, és szeretetre alapul, vigyázó, "nevelő" (akár olyan dolgokat is megtehetne, amiről Walsch is ir itt.), "játékteret" biztosít mindenki számára, hogy abban fejlődhessen a maga tudatosságának megfelelően, és elérje lényének épp elérhető legmagasabbik fokát.
A rossz hatalom az alacsony tudatosságból fakad, és a félelem szüli. Birtokolni akar mindent a mások kárára, csak a rabszolgatartást ismeri, még ha nem is hívja az alanyokat rabszolgának (proletárok, demokraták, szabad polgárok, stb.). Pont úgy működik, mint egy rákossejt. végtelenül akarja növelni hatalmát, mértéktelen. Ez a mértéktelenség fogja okozni a vesztét. Vagy addig támad kifelé, míg le nem győzik, vagy pedig egy meghatározott méretnél megáll a növekedése, de akkor a mértéktelensége új célpontot talál. Ekkor a Birodalmán belül lesz még mértéktelenebb, mint eddig. Ennek következménye pedig saját maga felszámolása. A belső szétesés elér egy olyan fokot, a birodalom addig gyengül, amikor már képes lehet egy külső erő is rásegíteni a pusztulásra.
2. A rossz hatalom esetében teljesen mindegy, az milyen formát ölt, ez a képlet mindenhol ugyanúgy működik. A különbség pusztán annyi, hogy egy diktatúrában ismertek a szereplők. Bemutatkozik az uralkodó/diktátor, kicsit leegyszerűsítve: "Sziasztok! Én vagyok a Hatalom, ez az én Dicső Családfám és Birodalmam, alattvalóim imádnak! És ha bárki ellenszegül, vagy megtámad, az halál fia!"
Ezzel szemben a demokráciában a hatalom - nem, az nem a népnél van, remélem ez sokaknak leesett már - inkább "elrejtőzik". De ettől még ugyanolyan strukturális felépítéssel bír, mint a látható hatalmak. Tehát van családfa, kapcsolati kiterjedés, és a legfőbb hatalmi ágazatokat természetesen birtokolják. Ha egy látható hatalom elveszti, akár csak egy hatalmi ágazat felett is a kontrollt, azonnal zsarolhatóvá válik, és kérdésessé válik, hogy kinél is van a valódi hatalom. A hatalom legfőbb ágazatai: a közvetítés három világa: pénz, média, áruszállítás.
3. A világban az un. "első világbeli" országok nagy többségét ilyen "láthatatlan" hatalom irányítja. Ezt nevezhetjük Pénzügyi Világbirodalomnak is, hasonlatos Róma működéséhez, csak itt a kizsákmányolandó terület maga az ország. A nemzetállamok nem önállóak, tehát innentől kezdve felesleges is úgy tekinteni rájuk, mintha azok lennének. Van egy-két kivétel, de csak az ismertebbek: Kína, Oroszország, illetve pár arab ország, no és persze néhány Amerikai kontinensbéli "banánköztársaság". Ezen országokban a "látható hatalom" modell működik továbbra is, amely sajnos még mindig a "rossz hatalom" kategóriában van.
4. Egy hatalomtípus két változata van tehát a világban, melyek azonban ugyanazt az "alapprogramot" követik. A "láthatatlan" hatalom azonban hatalmas előnyöket élvez, nem csak azért, mert nem mindenki számára láthatóak - pl. Walsch számára sem -, hanem azért is, mert a világgazdaság az ő kezében van. Ezzel rengeteg olyan feltétel szabás lehetővé válik, amelyet ez a hatalom dönt el. Ha például egy országban nem a láthatatlan hatalom szabályozza a dolgokat, hanem önálló hatalom van ott, mely mindenki számára látható is, akkor az az ország rengeteg mindenben ki van szolgáltatva a láthatatlan hatalomnak, hiszen igaz, hogy határokon belül lehet korlátlan úr, de az import-export tevékenységekben illetve a világszínpadon korlátokba ütközik, sarokba lesz szorítva.
5. Ez a láthatatlan hatalom Új Világrend néven programot indított, hogy létrehozza minden hatalom legszebbik álmát, a teljes, totális uralmat minden felett. Miről is álmodhatna egy rákos sejt? Mint látható ezidáig ez nem valósult meg, és ha a tudatosság emelkedik és változóban az emberiség, akkor nem is fog megvalósulni. (Igaz, hogy folyamatosan hangoztatják most is a hatalom további koncentrációjának szükségességét, mint egyetlen jó megoldást... EU-ban is még inkább központosítani akarják a gazdasági ügyek intézését, hát persze... ahogy mondani szokták: "Globális problémát csak globális hatalommal lehet elhárítani".) Georg Bush ennek a láthatatlan hatalomnak volt elsősorban embere, nem pedig a nemzetállam USA-nak.
6. Nem szabad tehát a Szeretet Globalizmusát összetéveszteni a rossz hatalom Globalizmusával és hatalmi törekvéseivel.
Persze Walsch az igazságos vagyoni újraelosztás szükségességét jól látja, és azt is, hogy akiknek Van, azok nem igazán szeretnének lemondani azok javára, akiknek Nincs. Csak éppen az nála a probléma, hogy akkor pontosan kinél is van és kinél nincs. De hát ezért is hívhatjuk ezt a mi "kedves kapitalista-demokratikus első civilizációnkat" láthatatlan hatalomnak...
De! De hiába eme különbség a probléma látásában, felvázolásában, a problémára adott megfelelő választ én is úgy látom, ahogy Walsch is látja, s ezért írja művében:
"Így lesz ez, míg egy hosszú távú, nem politikai megoldás meg nem születik. Ez a hosszú távú és egyetlen valós megoldás az Új Tudat és az Új Tudatosság.
Az Egy Tudata, és a tudatos Szeretet."

HozzászólásokSemmi gond a névvel. Valinak

Semmi gond a névvel. Valinak hívják, és nem vonzottam vissza. Életem legcsodálatosabb élménye az a 2008-as egymásra találás. Bízom a következő ilyen Szerelemi Találkozás eljövetelében. Minden ember életében több esély van egy szerelmi kapcsolatra, függetlenül attól, hogy hány szerelme lesz... most se tudok írni mást, mint akkor.... Isten jól kitalálta ezt a "férfi-nő-szerelem-együtt" témát.:)Apropó, Zsul! Mi lett Zsuzsával?

Így hívták, akit vissza akartál vonzani?
Ha nem jó nevet írtam, bocs, már homályosak az emlékeim.EGYetértek. :-)

:-)