Neal Donald Walsh: Ellentétek törvénye

Neal Donald Walsh "Istennél is boldogabban" c. könyvében arról is beszámol, milyen fontos törvényszerűségek vannak, amelyek együttműködve a Vonzás Törvényével, együtt fejtik ki hatásukat. Az egyik ilyen törvényszrűségről lesz szó, melyet úgy érzem, ha szokásunkká teszünk, boldogabban és könnyedebben leszünk képesek teremteni. Az persze egy másik kérdés, ki, milyen gyorsan tud egy új gondolati-hitbeli-hála élményt a lénye részévé tenni; hiszen példának okáért annyira megszoktuk a szomorúság, az ellenállás és a feladás rakcióit, ha falba ütközünk. Pozitív gondolkodás, mondják ilyenkor... jó, de akkor kezdjük előről a folyamatot, és ismét, bumm, jön a fal... Körbe-körbe...Van más alternatíva? Igen, és Neal Donald Walsh erről fog beszámolni az Ellentétek Törvénye tárgyalása közben. Fogadjátok szeretettel! "Az Ellentétek Törvénye az élet második nagy alapelve, és tökéletes összhangban működik a Vonzási Energiával. Ez az alapelv kimondja: ha be akarunk vonzani valamit az életünkbe, annak az ellenkezője is azonnal ott terem - méghozzá elsőként. Hát ez meg mi? Miről is van szó? Arról, hogy amint kiválasztunk valamit - egy következményt, egy tárgyat vagy egy tapasztalatot -, annak a szöges ellentéte is megjelenik az életünkben. Lehet, hogy egy távoli szegletben mutatkozik meg, vagy egyenesen az orrunk előtt bukkan fel, de mindenképpen jelen lesz. Elengedhetetlen, hogy annak a valaminek, amit a Vonzási Energia segítségével kívánunk megteremteni, az ellentéte is felbukkanjon, méghozzá azért, mert az élet nem légüres térben zajlik. Létre kell jönnie egy kontextusnak, hogy az általunk választott tapasztalat értelmet nyerjen. Mivel nem tudnak erről, az emberek hamar elkedvetlenednek, hiába készül arra a világegyetem, hogy a lábuk elé helyezze mindazt, ami után áhítoznak. Nem veszik észre, hogy az ellentétes jelenség felbukkanása bombasztikus jele annak, hogy jó úton járnak, és egyre közelebb kerülnek vágyott céljukhoz. Ehelyett akadályként, nehézségként tekintenek a történésekre. (...) Az Ellentétek Törvénye az élet legfontosabb és legsarkallatosabb alapelvére épül: "Ha nincs jelen az, ami nem vagy, nem lehetsz az, ami vagy." Tudom, tudom, ez így eléggé zavaros. Hadd magyarázzam meg. Példának okáért tegyük fel, hogy mi akarunk lenni "a Fény". (...) Képzeljük el, hogy nincs más körülöttünk, csak Fény. - nem létezik más csak Fény. Így képtelenség Fényként mutatkoznunk. Hiába "tudjuk" magunkról, hogy azok vagyunk, nem "élhetjük meg" ezt az állapotot. (Különbséget kell tennünk tudás és tapasztalás között. A lélek arra vágyik, hogy hogy megtapasztalja, hogy milyen olyannak lenni, amilyennek önmagát ismeri.) Csak egy módon tudjuk megélni Fény mivoltunkat: ha sösétségben találjuk magunkat. Ne feledjük azonban, hogy a mi példánkban nincs "sötétség". A mi példánkban csak "fény" van. Vagyis sötétséget kell teremtenünk. (...) Ez az ellentétek törvénye, mely megadja nekünk a lehetőséget. Ha azonban nem lehetőségként, hanem akadályként tekintünk az ellentétre, nem erőt adó, hanem gyengítő tényezőnek fogjuk tartani. Beleesünk a negatív gondolkodás csapdájába és nem fogjuk fel, hogy a fényt és a sötétséget (az úgynevezett negatív és pozitív következményeket) is mi magunk vonzottuk be az életünkbe a Vonzási Energia segítségével, hogy teljesen átélhessük az általunk teremtett pozitív következményeket. Az ellentétek erőt rejtenek magukban, és a vonzás ezen a körmönfont módon működik együtt az élet nagy alapelveivel. Ezek az alapelvek összhangban vannek egymással; tökéletes gépezetként - a Megtestesülés Mechanizmusaként - funkcionálnak, mint a fogaskerekek egy precízen beállított óraszerkezetben. Mit tegyünk hát, ha úgy érezzük, az Ellentétek Törvénye inkább akadályozza, mint segíti az Egyéni Teremtést? Értsük meg pontosan, miről is van szó. Próbáljunk úgy tekinteni az "ellentét" megjelenésére, mint annak a biztos első jelére, hogy az Egyéni Teremtés tökéletesen működik. Ne feledjük, ha meg akarunk valósítani valamit, az első lépés mindig a kontextus megteremtése, amelyen belül az álmunk átélhetővé válik. Ne áljjunk ellen a vágyott dolog ellentétének. Inkább fogadjuk örömmel. Vizsgáljuk meg jól, és tekintsük annak, ami. Aminek ellenállunk az velünk marad. Ennek oka, hogy folyamatos negatív figyelmünkkel az életünk részévé tesszük. Ami nincs jelen, annek nem tudunk ellenállni. Amikor ellenállunk valaminek, az életünk részévé tesszük. Azzal, hogy ráirányítjuk a dühünket, vagy a frusztrációnkat, valójában energiát táplálunk bele. (...) Ne hadakozzunk azzal, ami ellenkezik a vágyainkkal, vagy az elképzeléseinkkel. Inkább adjuk meg magunkat neki. (...) Soha ne álljunk az útjába annak, ami az utunkba áll. Ne álljunk az útjába, inkább szedjük össze magunkat. (...) A nehéz és emberpróbáló pillanatokban választhatunk: ellenállunk, vagy összeszedjük magunkat. (...) Gondold át mit választottál! Hála az Ellentétek Törvényének már van egy kontextus, amelyen bellül megtapasztalhatjuk azt a bizonyos dolgot. Ez a legnagyobb ajándék, amit a világegyetem adhat nekünk."