hermetika

Hermetika

"Kétség kívül való, biztos és igaz, hogy ami Lent van, az megfelel annak, ami Fent van, és ami Fent van az megfelel annak, ami Lent van." (Hermész Triszmegisztosz: Tabula Smaragdina)

A hermetika egy olyan vallási és filozófiai rendszer ami az emberiség össz szellemi hagyományait vizsgálja. Nevezhetjük egy össz kultúrák ezoterikus tanításainak komplex rendszereként is. Térben és időben egymástól távol álló hagyományokat vizsgál. A hagyományok abszolút elemeire mutat rá, vizsgálja a szakrális hagyományokat, elkülöníti és beazonosítja azokat. Tovább »

Címkék:

A karma törvénye (VII. törvény)

Kozma Szilárd:

Az Ok és az okozat, illetve az Ember és a Sors- Törvénye.

Más nevein: A HATÁS ÉS A KÖVETKEZMÉNY, vagyis A HATÁS ÉS A VISSZAHATÁS törvénye, Az örökösödés és a SORS törvénye, illetve:

A KARMA TÖRVÉNYE.

Az Ok és az okozat (a Következmény) Törvénye alapján, a megnyilvánult világban -és ezáltal a mi személyes életünkben is-, minden létrejött dolognak, eseménynek, történésnek, folyamatnak és jelenségnek jól meghatározható (és megtalálható) kauzális, vagy spirituális – szellemi oka van. Nem csak a fizikai – természeti világ jelenségeinek, de az asztrális – érzelmi világ jelenségeinek, sőt, még a gondolati világunk és a képzeleti világunk jelenségeinek is, létezik az ős-idea világban, egy kauzális ős-oka. Ezért, semmi abból, ami adva van és ami velünk, vagy körülöttünk, vagyis a környezetétől jól elhatárolt emberi személyek megtörténik, nem véletlen. A Karma törvénye alapján tehát “Nincs hazárd és nem létezik véletlen” az ember életében. (Kybalion). Tovább »