kereszténység

Mágikus - gnosztikus - kereszténység, avgay a kereszténység és az asztrológia azonos beavatási rendszere

Kozma Szilárd karma- és családasztrológus:

Az asztrológia, a legfőbb éberség
megszerzésének az eszköze,
avagy a tényleges kereszténység mágikus tudománya

Mottó: Nem a kedvező bolygóállást kell lesni és nem misztikus energiákat Tovább »

Építmények (rétegek)

„Jézus Názáretben született, egy galileai városkában mely őelőtte teljesen ismeretlen volt. Egész életében a Názáreti-nek nevezték, s születését csak legendájának meglehetősen erőltetett fordulatával sikerült Betlehembe áthelyezni. Később látni fogjuk ennek a feltevésnek indítóokait, s hogy a Jézusnak tulajdonított messiási szerep szükségszerű következménye volt. Tovább »

A VÉGSŐ VÁLASZ NYOMÁN III. Fontos közbevetés a későbbiekre...

Mielőtt folytatnám a sorozatot,ezt a közbevetést fontosnak tartom leírni.
Talán így jobban érthető lesz néhány dolog.

Az eddigi hozzászólások számomra egyértelművé tették,hogy az emberek többsége teljesen téves elképzelésekkel rendelkezik a kereszténység mibenlétéről. Tovább »