tevékenység

Mozgás, tevékenységek és spiritualitás.

A mozgás egészen pontos meghatározását megadni éppolyan nehéz, mint az időét, a térét vagy a létezését. A mozgás mélyen átszövi a létezést, olyannyira, hogy fogalmazódtak meg már e kettőt azonosító állítások is: a létezés maga a mozgás, mozogni annyi, mint létezni.
Mozgás, tevékenységek és spiritualitás. Tovább »