Az ego (E. Tolle)

egoÉvezredeken át az emberiség egyre nagyobb mértékben vált az elme megszállottjává, nem ismerve fel a megszálló entitás "nem-én-ségét". Az elmével történt teljes azonosulás eredményeként megszületett az én téves tudata: az ego. A ego sûrûsége attól függ, hogy te - tudat - milyen mértékben azonosultál elméddel, a gondlkodásoddal. A gondolkodás csupán parányi aspektusa a tudat teljességének, a valódi lényed teljességének.

Ha a bolygónkon a férfi - és női energiák egyensúlyát nem borították volna föl igen durván, akkor az ego növekedése jelentõs mértékben korlátozódott volna. Nem üzentünk volna mára hábotút a természetnek, és nem idegenedtünk volna el ily totálisan a Léttől.

Senki sem tudja a pontos számokat, mert nyilvántarást nem vezettek, annyi azonban bizonyosnak tûnik, hogy a "szent inkvizició", a Római Katolikus Egyház alapította intézmény, három és ötmillió közötti számú nõt kínzott és ölt meg, hogy elfojtsa az eretnekséget.
Ez a szám - az emberi történelem egyik legsötétebb fejezetének - az inkvizíciót a holokausztal emeli egy szintre.
Ha egy hölgy valamilyen apró jelét adta annak, hogy szereti az állatokat; ha egyedül sétált a réten vagy az erdõben; ha gyógynövényeket szedett; az már elegendõ ok volt ahhoz, hogy boszorkánynak kiáltsák ki, majd megkínozzák, és máglyán elégessék.
A szent feminint (nõit) démoninak nyilvánították.
Így aztán a férfiak irányították a világot, az egyensúlyából totálisan kibillent világot.
A többi már történelem, vagyis inkább: az õrûltség kórtörténete.

AZ ÉRZELEM

A gondolatáramlás mellett - bár attól nem teljesen elkülönülve - létezik az ego egy másik dimenziója is: az érzelem.
Az érzelem a testnek az elmére adott reakciója.
Az ösztönös reakció és az érzelem közötti alapvetõ különbség a következõ:
Az ösztönös reakció a test közvetlen válasza valamilyen külsõ helyzetre.
Az érzelem viszont a test reakciója egy gondolatra.
Bár a test rendkívûl értelmes, mégsem tud különbséget tenni a valós helyzet és egy gondolat között.
Minden gondolatra úgy reagál, mintha az valóság lenne.

Az ego nem csupán a megfigyeletlen elme - a fejedben szóló hang, amely úgy tesz, mindha te lennél - hanem a megfigyeletlen érzelmek is, amelyek a test reakciói arra, amit a fejedben lévõ hang mond.

Az ego hangja folyamatosan megszakítja a test természetes jóléti-állapotát.
Minden emberi testre hatalmas feszültség és nyomás nehezedik, és nem azért, mert valami kûlsõ tényezõ fenyegetné.
Az belülrõl, az elmébõl érkezik.
A test nem tud mást tenni, mint hogy a hozzá kötõdõ egót alkotó valamennyi diszfunkciónális gondolatra reagál.
Ily módon a szakadatlan és kényszeres gondolkozást negatív érzelmek sokasága kíséri.

Mi a negatív érzelem?
Olyan emóció, ami mérgezõ a test számára, s felborítja a test egyensúlyi állapotát és harmonikus mûködését.
Félelem, szorongás, harag, neheztelés, szomorúság, gyûlölet vagy intenzív ellenszenv, féltékenység és irigység.
Ezek mind megszakítják a testben zajló energiaáramlását, befolyásolják a szív és az immunrendszer mûködését, az emésztést, a hormontermelést stb.

Még a hivatalos, akadémikus medicina is, amelyik pedig igen keveset tud az ego mûködésérõl, kezd felismerni a negatív érzeimi állapotok és a testi betegségek közötti kapcsolatot.
A testre káros érzelmek azokat az embereket is megfertõzi, akikkel kapcsolatba kerülsz, és - közvetett módon, láncreakció révén - számtalan más, olyan embert is, akikkel sohasem találkoztál.

FÁJDALOMTEST

A fájdalomtest a legtöbb emberben benne élõ, félig önrendelkezõ energiaforma; érzelmekbõl álló entitás.
A fájdalomtest esetében a szokásos menetrend (a gondolat érzelmet teremt) megfordul, legalábbis kezdetben.
A fájdalomtestbõl származó érzelem gyorsan megszerzi a gondolkodásod feletti uralmat, és amint a fájdalomtest vette át elméd irányítását, gondolkodásod negatívvá válik.
A fejedben szóló hang szomorú, szorongó vagy mérges történeteket fog mesélni: rólad, az életedrõl, más emberekrõl, a múltról, a jövõrõl vagy elképzelt eseményrõl.
A hang hibáztatni, vádolni, panaszkodni, képzelõdni fog.
Te pedig teljesen azonosulsz azzal, amit a hang mond, valamennyi eltorzított gondolatát elhiszed.

Ha mindez úgy hangzik, mintha holmi pszichés élõsködõrõl beszélnék, jól hallod.
A fájdalomtest ugyanis pontosan ez: lelki parazita.

FIGYELEM

A szabadság és boldogság kezdete a Figyelem.
Figyeljük meg gondolatainkat és azt követõ érzelmeinket.
Rájövünk, hogy boldogtalan történet nélkül képtelenség boldogtalannak lenni.
Az érzelem önmagában még nem boldogtalanság.
Csak az érzelem plusz egy boldogtalan történet "felújítása" a boldogtalanság.

Részlet: Eckhart Tolle ÚJ FÖLD címû könyvébõl

Jár valaki közületek Tolle klubba?

Örömteli napot :-)

Címkék:

Hozzászólások:)

Zavaros az egész Toll ellentmondásos:
'Még a hivatalos, akadémikus medicina is, amelyik pedig igen keveset tud az ego mûködésérõl, kezd felismerni a negatív érzeimi állapotok és a testi betegségek közötti kapcsolatot.
A testre káros érzelmek azokat az embereket is megfertõzi, akikkel kapcsolatba kerülsz, és - közvetett módon, láncreakció révén - számtalan más, olyan embert is, akikkel sohasem találkoztál."
Azt miért nem írja hogy ennek az ellenkezője is az elme szüleménye:kezd felismerni Hogy a pozitív érzeimi állapotok és a testi gyógyulások közötti kapcsolatot.
A testre pozitív érzelmek azokat az embereket is megfertõzi, akikkel kapcsolatba kerülsz, és - közvetett módon, láncreakció révén - számtalan más, olyan embert is, akikkel sohasem találkoztál:)ego

szerintem fontos az ego
ego nélkü elnyonnak,kihasználnak
meg kell tanulnod okosan használni az egodat, vagy irányítani!!!!

igaz nem olvastam Tollet tehát véleményt nem írok róla, de azt tudom, hogy az ego uralkodik rajtunk!!!!:)

Szerintem meg kihagya az embert,a gyarló embert, a negatív tapasztalásokra szükség van a fejlödés miatt:)Neal Donald W tanítása természetesebb emberibb:
"Nemrégiben még úgy élted az életed, mintha nem lenne célja. Most már tudod, hogy nincs más célja, csak az amit te adsz neki. És ez nagyon jó jel.
Nemrégiben még könyörögtél a mindenséghez, hogy adja meg neked az Igazságot. Most te mondod el a mindenségnek az igazságodat. És ez nagyon jó jel.
Nemrégiben még arra törekedtél, hogy gazdag és híres legyél. Most arra törekszel, hogy egyszerűen, csodálatosan és felülmúlhatatlanul legyél önmagad: az Éned.
És nem olyan régen még féltél Tőlem. Most már eléggé szeretsz ahhoz, hogy egyenrangúnak tekints.
Ezek mind nagyon, nagyon jó jelek.
Hű, a mindenségit... egészen felderítesz.
Legyél is derűs. Aki azt mondja, hogy „a mindenségit", az nem érezheti magát kifejezetten rosszul.
Neked aztán van humorod...
Hiszen Én találtam ki a humort !
Na igen. Ezt már megbeszéltük. Tehát az az ok a folytatásra hogy nincs semmi más, amit tenni lehetne. És ez is történik.
Pontosan.
Akkor hadd kérdezzem meg - legalább könnyebb lesz majd ?

Ó, drága barátom... Annyival könnyebb számodra most, mint három életeddel ezelőtt, hogy azt el sem tudom mondani.
Igen, igen - egyre könnyebb lesz. Minél többre emlékszel, annál inkább képes vagy tapasztalni, és annál inkább képes vagy tudni, hogy úgy mondjam. És minél többet tudsz, annál többre emlékszel. Bezárul a kör. A kígyó a farkába harap. Igen, egyre könnyebb, egyre jobb, és egyre örömtelibb lesz.
És ne feledd, mindebben nincs semmi verejtékszagú gürcölés ! Hiszen szereted mindezt. Minden egyes pillanatot ! Olyan pompás, olyan magával ragadó, olyan lenyűgöző, olyan felülmúlhatatlan, amit életnek hívnak ! Micsoda tapasztalat, nem igaz ?
Igen, azt hiszem...
Azt hiszed ? ! Mi különbet tehetnél ? Hát nincs lehetőséged, hogy mindent megtapasztalj ? A könnyeket, az örömöt, a boldogságot, a fájdalmat, az elragadtatást, a levertséget, a győzelmet, a veszteséget, a vonzalmat ! Mit akarsz még ?
Talán valamivel kevesebb fájdalmat...
A kevesebb fájdalom több bölcseség nélkül meghiúsítja a célodat; nem hagyja, hogy megtapasztald a végeérhetetlen örömöt - Engem.
Légy türelmes. Egyre bölcsebb vagy. És máris egyre több örömhöz jutsz fájdalom nélkül. Ez is nagyon jó jel."
(Beszélgetések Istennel 1)Szerintem pedig...

Tökéletesen azonosulni tudok Tolle úr "tollából" íródottakkal... Bár néhol nehezen emészthető a könyv, kitűnően lát a dolgok mögé, és rendkívüli megvilágításba helyezi őket... Csak ámulok, és szívom magamba tanításait....
Szerintem érdemes...

Figyelj, és meglátod Önmagad!
Figyelj, és megérzed Valódi lényed!
Figyelj, és higgy Teremtő erődben!

Ange:)

Szerintem Toll úr épp az általa "elme megszállottságal elmével történt teljes azonosulás " révén tudta ezt csak meírni,akkor nem értem miért ostoroza?:)Hogy a fájdalom test etiáns és a szomorúság "holmi piszchés élősköddő lelki parazita"lenne?:)Hát...
Én végeztem agykontroll tanfolyamot,de a Toll kluba nem vágyom:)