Élet az Univerzumban

élet az univerzumbanhttp://hirek.csillagaszat.hu/asztroblog/20100422-50-eves-a-seti.html

"Maguknak a galaxisoknak születése is rejtély, melyre a választ az Univerzum sorsát irányító alapvető természeti törvények, konstansok kutatásával foglalkozó kozmológia próbál választ adni. Furcsa módon egyes értelmezések szerint úgy tűnik, az egész Univerzum mintha előkészült volna az intelligens élet számára. Ha például a gravitációs kölcsönhatás csak kissé volna erősebb, mint a ma megfigyelhető, a Világegyetem nem sokkal születése után önmagába zuhant volna vissza. Ha ellenben a titokzatos sötét energia lenne hajszállal erősebb, az Univerzum egyre gyorsuló tágulása teljesen széttépte volna a világot, melyben nem jelenhettek volna meg galaxisok, csillagok. Ha az elektron vagy a proton töltése vagy tömege, a fény sebessége, vagy az atommagokat összetartó magerők csak kissé térnének el jelenleg megfigyelhető értékeiktől, úgy nem jöhetnének létre csillagok, nem indulhatna meg belsejükben a nehezebb kémiai elemek előállítására, így az élet teljességgel lehetetlen lenne. Az életet hordozó és a teljességgel halott Univerzum között roppant keskeny a határ. Ezt felismerve még inkább fontos megértenünk, hogyan fejlődhetett az élet a Földön, esetleg más bolygókon is, alapvető célunk annak megértése, miért is alkalmas a világ az élet hordozására.

Örömmel találkoznánk természetesen már kifejlődött idegen életformákkal, próbálnánk megérteni gondolkodásmódjukat, világról alkotott képüket, összehasonlítanánk életformájukat sajátunkkal. Filozófiai szemszögből nézve megnyugvást jelenthetne a tudat, hogy nem vagyunk egyedül. Ugyanakkor megerősítést nyerne azon fizikusok és elméleti szakemberek elképzelése, akik szerint az élet nem csupán egy roppant szerencsés, de ritka véletlen eredménye, hanem esetleg az egész Univerzum célja az élet számára megfelelő feltételek biztosítása. James Gardner elképzelése szerint Univerzumunk célja valóban az intelligens élet megjelenése, amely hatalmas fejlődése után képes lesz a fekete lyukakban vagy saját laboratóriumaiban újabb gyermek-univerzumokat mesterségesen létrehozni, amelyekben szintén megjelenhet és kifejlődik az adott világ saját értelmes létformája, mely újra csak gyermek-univerzumok sokaságát lesz képes életre hívni. Mindennek következtében teljes világok evolúciója történhet meg egymással párhuzamosan. Mivel csak megfelelő természeti törvényekkel és konstansokkal működő univerzumokban jelenhet meg az élet, amelyben az intelligens lények képesek lesznek saját univerzumuk jellemzőit továbbörökíteni, a hipotetikus multiverzumban az életet hordozó univerzumok szaporodhatnak el. Az ún. antropikus elv – amely szerint a természeti állandók éppen azért olyanok a világban, hogy az általunk ismert élet számára alkalmassá tegyék – valódi értelmet nyer a multiverzum-hipotézis elfogadása esetén. Ha valóban így van, és az élet és az értelem megjelenése az Univerzum törvényeinek következménye, úgy az élet nem egy csupán lényegtelen, értelmetlen és véletlenszerű melléktermék, hanem egy nagyobb kozmoszba illeszkedő, roppant fontos rész.

A kör bezárul: az élet születésének megértéséhez, elterjedtségének vizsgálatához az Univerzum alapvető jellemzőit kell megértenünk, ugyanakkor a Világegyetem teljes megértéséhez az élet kutatása is alapvetően fontos. Ha mégsem lelünk idegen életre, ha valóban egyedül vagyunk ebben az elképzelhetetlen méretű világban, akkor felelősségünk hatalmas. A csillagok tengere között az értelem egyetlen szikrájaként az egész Univerzumot örököljük, és az egyetlen lehetőséget jelentjük a világ titkainak megfejtésére.

Forrás: Astronomy Now Online, 2010. április 6"

Címkék:

Hozzászólásokaz univerzum tojik rá, hogy

az univerzum tojik rá, hogy vannak-e memóriával rendelkező lények
ha mondjuk van a 6 kvark
és vannak a kapcsolódási kombinációk
és a proton az a nagyon stabil közülük
akkor az kijelöli a lehetséges irányt
és vannak az apró eltérések
az instabil kombinációk révén
ami díszíti az univerzumot
az intelligens lények is csupán ilyen mulandó díszek
mint két takarítás között a kórokozók a konyha kövén