Érzelmek

ÉrzelmekRejtelmes, ám mégis érdekes és izgalmas világ az Érzelmeké. Tudósok sora kutatja szakadatlanul a természetüket és hatásukat az egyén életére és környezetének alakulására. Akik pedig már ismerni vélik a Vonzás Törvényét és a Tudatos Teremtés működésének „titkát”, azok mind pontosan tudják, hogy a Teremtés folyamatában különleges jelentőségű szerepe van Érzelmeinknek.
De mik is ezek az Érzelmek, hogyan jönnek létre, mi a jelentőségük és hogyan tudjuk őket befolyásolni, ha tudjuk egyáltalán, és milyen formában jelentkezhetnek, hogyan ismerhetjük fel őket? Két oldalról fogom most egyszerre közelíteni ezeket a kérdéseket. Az egyik oldal a talán „földhözragadtabb”, a magatartástudomány, a pszichológia oldala, a másik pedig a spirituális, „földtől elrugaszkodottabb” oldal.
A Földi Tudományok kutatásai szerint Érzelmeink nem mások, mint létérzetünk, lelki állapotunk egy vonatkozása, mely rendszerint belső (fizikai) és külső (szociális) érzékelésünk érzetéhez kötődik, azon alapszik. (Wikipedia) Vagyis, azt is mondhatnánk, hogy Érzelmeink tulajdonképpen közvetlen reakciók mindarra, amit bensőnkben és külvilágunkban tapasztalunk.
A Spiritualitás – és a Vonzás Törvénye, a Tudatos Teremtés – oldaláról közelítve pedig az Érzelem egyfajta jelzés arra vonatkozóan, hogy amit gondolunk, teszünk, vagy tenni készülünk, az mennyire van összhangban Forrásunk, Valódi Önmagunk, Igaz Szándékaival. Ebben az értelmezésben az Érzelem nem annyira közvetlen reakció a tapasztalatainkra, hanem sokkal inkább közvetett és valójában azt jelzi, hogy adott tapasztalattal kapcsolatban mit gondolunk, hogyan gondolkodunk. Tovább megyek: Érzelmeink valójában azt jelzik, amit egy adott élethelyzethez, vagy egy másik személyhez viszonyítva Önmagunkról gondolunk. Mégpedig abban a tekintetben, hogy tényleg akarjuk-e, amit a helyzet ígér számunkra, lehetséges-e számunkra, amit az adott helyzetben el szeretnénk érni, képesek vagyunk-e elérni és érdemesek vagyunk-e arra, hogy elérjük.
Ma már a tudomány is egyre inkább hajlik afelé, hogy Érzelmeink jelentős mértékben hatnak cselekedeteinkre, sőt alapjaiban határozzák meg azt, amit és ahogyan cselekszünk, vagy éppen nem cselekszünk. Azt is egyre több kutatás támasztja már alá, hogy Érzelmeinket képesek vagyunk kontrollálni és tudatosan befolyásolni. Egyre elterjedtebb és ismertebb fogalom ma már az EQ, vagy Érzelmi Intelligencia, mely éppen azt vizsgálja, hogy egy egyén, mennyire van tudatában saját és mások érzelmeinek, és hogyan tudja ezeket az érzelmeket befolyásolni, hogy azok végül a lehető legkielégítőbb eredményt hozó cselekvéssort indítsák el. Ez az a pont, ahol érzésem szerint Tudomány és Spiritualitás egyre inkább kezd összeérni. Hiszen Spirituális Útkeresőként, a Vonzás Törvénye ismerőjeként és a Tudatos Teremtés gyakorlójaként, mindannyian tudjuk, hogy a Érzelmeink azon túl, hogy tökéletes „útjelzőink”, valóban inspirálói is cselekvéseinknek, és nem utolsósorban az általuk közvetített Energetikai Rezgés az, ami végül létrehozza magát a Vonzást és fizikai formában is manifesztálja gondolataink tárgyát.
Érzelmeink különbözőek lehetnek. Az Érzelmi Intelligenciával foglalkozó tudódok, pszichológusok rendszerint öt féle alapérzelmet különböztetnek meg: örömöt, szomorúságot, dühöt, félelmet és szégyent. Ezeknek az érzelmeknek az intenzitása lehet alacsony, közepes, vagy magas, és ez az intenzitás határozza meg végső soron azt, hogy pontosan mit is érzünk. De bármit is érezzünk, az biztosan az öt alapérzelem valamelyikének egy fokozata lesz.
Spirituális tanítások – legfőképpen pedig Abraham tanításai – pedig az Érzelmek Hierarchiájáról tesznek említést. Abraham 22 hierarchiaszintről, 22 fokú Érzelmi Skáláról beszél, mely skála a Szorongás / Fájdalom / Elkeseredettség / Kétségbeesés / Tehetetlenség, mint leginkább negatívan ható Érzelmektől halad a Boldogság / Tudás / Magabiztosság / Szabadság / Szeretet / Nagyrabecsülés, mint leginkább pozitívan ható érzelmek felé, s e két végső pont között helyezkedik el az összes többi érzelem, mint például a Bűntudat, Irigység, Düh, Harag, Aggodalom, Kétség, Türelmetlenség, Unalom, Remény, Hit, Lelkesedés, Öröm, Szenvedély és még sok más, amit ebből a felsorolásból most kimaradt. Bárhogy is nevezzük és osztjuk fel ezeket az érzelmeket, bármilyen címkével is illetjük őket, végső soron kétféle érzelem létezik: olyan, amelyik kellemes és jól esik, és olyan, ami kellemetlen és nem esik jól. És persze lehet intenzitása is aszerint, hogy mennyire kellemes vagy kellemetlen, illetve kényelmes vagy kényelmetlen az, amit érzünk.
Most már elég jól áttekintettük, hogy mik is az Érzelmek, mi a szerepük és miért nagy a jelentőségük az életünkben, és milyen formájuk létezhet, illetve hogyan is tudjuk azonosítani őket.
De hogyan tudjuk befolyásolni őket, és hogyan tudjuk felismerni a változást, akár pozitív, akár negatív irányba történik?
Nos, ez az a pont, ahol a Világi Tudomány és a Spirituális tanok között szinte teljes az egyetértés. Mindkét oldal azt állítja, hogy érzelmi állapotunkon elsősorban gondolkodásmódunk és ezen keresztül cselekvési szokásaink tudatosításával és megváltoztatásával tudunk változtatni. Szándékosan írtam azt, hogy a „gondolkodásmódunkon” tudunk változtatni és nem a „gondolkodásunkon”, mert a kettő között van egy árnyalatnyi különbség. Gondolkodni azt jelenti, hogy tudatosan vagy tudattalanul egymás mellé teszünk, összeillesztünk bizonyos gondolatokat, melyekből aztán összeáll valami, ami nem biztos, hogy nagyobb, vagy több, mint külön-külön a részei, legfeljebb csak más. A gondolkodásmód azonban, véleményem szerint ennél sokkal több, ugyanis a gondolkodásmód sokkal inkább egyfajta éber figyelmet jelent, mely nem csak a gondolatokat figyeli meg, hanem azt a gondolkodási folyamatot is, amivel az elménk egymáshoz illeszt bizonyos gondolatokat, minden olyan tényezővel együtt, ami ezt a folyamatot befolyásolhatja. Talán ebből az aprócska különbségből nyilvánvaló válik az, hogy miért nem elegendő, ha csupán a gondolkodásunkon változtatunk és miért fontos az, hogy az egész gondolkodásmódunkat, vagy még inkább Tudatos Figyelmünket alakítsuk át úgy, hogy megérthessük gondolatainkat, gondolkozási mechanizmusainkat és ezzel együtt az egész életünket és Önmagunkat.
Gondolataink és gondolkodásunk megfigyelése, ezáltal pedig gondolkodásmódunk változtatása így elsőre nem tűnik éppen könnyű feladatnak. Azonban itt jönnek képbe újra az érzelmeink. Ugyanis a Tudatos Figyelés nem csak a gondolatok és gondolkodási mechanizmusok megfigyelésére terjed ki, hanem az ezeket kísérő Érzelmekére is. Minden gondolatunk, és az a mechanizmus is, ahogy ezeket a gondolatokat egymáshoz illesztjük – hiszen ezzel a mechanizmussal kapcsolatban is vannak gondolataink, még ha nem is tudatosulnak bennünk – Érzelmeket vált ki belőlünk. És ezek az Érzelmek jelzik gondolataink összhangját Valódi Önmagunk Szándékaival. Tehát, ha képesek vagyunk tudatosan és éberen megfigyelni és felismerni érzelmeinket, könnyedén megtalálhatjuk azokat a gondolatokat is, melyek ez egyes érzelmeket okozzák.
Ez így nagyon szép és jó. Csakhogy…
Figyeld meg Önmagad egy percre! Hogy érzed magad Itt és Most, ebben a Pillanatban? Kellemesen érzed magad, vagy inkább kellemetlenül? Vajon milyen gondolat és gondolkodási folyamat okozhatja ezt az érzést?
Most idézd fel magadban az elmúlt egy hétben tapasztalt érzelmi állapotaidat! Mennyire volt a hangulatod egyenletes vagy éppen hullámzó? Milyen külső hatások és/vagy gondolatok befolyásolták hangulataidat?
Szeretném egy metaforikus példával is érzékeltetni azt, hogyan működünk általában, mi uralkodik rendszerint a fejünkben, milyenek az érzéseink és mihez lesz hasonló megtapasztalni azt, amikor ezen az egészen el kezdesz változtatni és lassacskán átalakítod az egész gondolkodásmódodat.
Képzeld el, hogy hanyatt fekszel és egy hatalmas törmelékkupac nehezedik a testedre. Mondjuk a mellkasodra. Mit érzel? Erős nyomást és szorítást? Talán elviselhetetlen fájdalmat? Tehetetlennek és kétségbeesettnek érzed magad? Félsz? Nos, bármit is érzel most a mellkasodban, ezt az érzést érezheted a tested bármely pontján: a hasadban, a fejed tetején, az ágyékodban, bárhol, akár több ponton is, ahová csak egy ilyen hatalmas törmelék hegy nehezedik.
Ez a törmelékhegy pedig nem más, mint eddigi gondolataid egymásra ömlesztve az elmédben. Vannak közötte pozitív és negatív gondolatok egyaránt, ám szinte lehetetlen ebben a törmelék halomban megkülönböztetni őket egymástól. Ezt a hatalmas törmelékhegyet halmozta fel az, ahogyan eddig gondolkodtál. Ezt hozták létre eddigi gondolkodási mechanizmusaid, folyamataid. Látszólag szépen egymáshoz illesztették a kis gondolatokat, valójában azonban összehordtak mindent egy helyre, az elmédbe.
Most képzeld el azt, hogy ennek a kupacnak a tetejére egy újabb törmeléket ejtesz! Mi történik? Az egész hegy megmozdul, és egy vagy több darabka egyszerűen megindul és legördül a kupacról, mozgásba lendül. Ami mozgásba lendül, arra azonnal odafigyelsz, amire pedig odafigyelsz mozgásba hozza gondolkodási mechanizmusaidat, érzelmeid pedig szépen jeleznek. Attól függően, hogy ez a törmelék „pozitív” vagy ”negatív” és hogy gondolkodásod milyennek is értékeli, az érzelmi reakciód vagy a boldogság, vagy a kétségbeesés felé fog közelíteni. Mivel azonban teljességgel kiszámíthatatlan és „véletlenszerű”, hogy milyen darabka fog mozgásba lendülni, így érzelmi reakcióid is teljesen kiszámíthatatlanok és hullámzóak.
Hogyan tudsz ezen változtatni? Hogyan tudsz a fejedben a gondolataid és érzelmeid között rendet rakni? Hogyan fogj hozzá?
Ugyanúgy ahogy a lakásodban is hozzáfognál a rendrakáshoz! Mivel kezded az otthonodban a rendcsinálást, amikor tényleg rendben a helyére raksz mindent a lakásodban, mondjuk egy nagyobb ünnep előtt?
Ha olyan vagy, mint én, akkor először is alaposan kitakarítasz!
Elmosogatod a piszkos edényeket, kimosod a ruhádat, felsöpörsz, felmosol, port törölgetsz és kiszórsz a szemétbe mindent, amire már nincs igazán szükséged. Ha ezzel végeztél, szépen a helyére rakod mindazt, ami még ott maradt körülötted, és ami ezután is szolgálni fog téged.
Kezdd el a gondolkodásmódod megváltoztatását egy nagytakarítással!
Söpörd ki a törmelékhalmot a fejedből! Már nincs rá szükséged! Különben is csak ócska, egymásra hányt törmelékek, semmi hasznuk nincs, csak foglalják a helyet mindazon újabb darabkák, újabb gondolatok és gondolkodási folyamatok elől, melyek viszont nagyon is hasznosak lehetnek a számodra és nagyon szolgálhatnak téged.
Kezdd el ellapátolni a törmelékhegyet az elmédből! Hadd menjen az egész, dobj ki mindent!
Nem lesz könnyű, mert minden egyes lapáttal, mintha lényed egy részét dobnád ki, és ez bizony nagyon fájdalmas lehet. De kezdd el!
Ragadd meg a lapátnyelet és mélyeszd bele a lapátot a halom közepébe! Emeld meg és hajítsd a hátad mögé a tartalmát!
Amit érezni fogsz, kezdetben egyszerre lesz fájdalmas, ám mégis felszabadító! Lehet, hogy zokogni fogsz a fájdalomtól és az elkeseredettségtől, de a mellkasodon enyhül majd a nyomás. Lehet, hogy éget majd a szégyen a bűntudattól, de a gyomrod környékéről eltűnik a gombóc. Lehet, hogy forr majd benned az irigység a düh, a bosszúvágy és a harag, de a halántékodon enyhül majd a lüktetés. Lehet, hogy elbizonytalanodsz majd és másokat hibáztatsz, de a végtagjaid könnyedebbek lesznek. Lehet, hogy erőt vesz majd rajtad az aggodalom és a kétség, de könnyebben és egyenletesebben veszed majd a levegőt. Lehet, hogy csalódott leszel, legyőzöttnek és kielégületlennek érzed majd magad, de megszűnik a kényszeres rángatózás a szád sarkában. Lehet, hogy olykor türelmetlen leszel, borúlátó és elhatalmasodik rajtad az unalom, de már nem fog tudni semmi sem igazán kihozni a sodrodból. Lehet, hogy belenyugszol majd abba, hogy vannak dolgok, amiken már nem változtathatsz, de megszületik benned a remény, hogy van azonban számos olyan dolog, amin viszont nagyon is változtathatsz. A reménytől derűlátóbb leszel, ettől pedig elönt majd egyfajta örömteli várakozás és egyre erősebb lesz benned a hit, hogy a dolgok jobbra fordulhatnak. A hited pedig lelkesít és elragadtat. Az elragadtatottság maga az öröm. Az öröm táplálja a szenvedélyt, és minél erősebb benned ez a szenvedély, annál magabiztosabb leszel, annál többre becsülöd majd Önmagad és a többi embert és az egész Világot. És annál biztosabban fogod tudni majd, hogy az élet értelme nem a boldogság, hanem az Élet maga a Boldogság, az igazi értelme pedig a Szeretet, melyet semmi sem táplál erősebben, mint a lelki Szabadság!
Értsd meg hát, hogy teljesen helyénvaló, ha éppen dühös vagy irigy vagy. Mint ahogy az is teljesen helyénvaló, ha éppen másokban keresed a hibát, vagy csalódottnak érzed magad. De tudd, hogy mihez képest érzed magad most úgy, ahogy érzed magad. Figyelj és ismerd fel, hogy a haragod megkönnyebbülést okoz-e benned, vagy még erősebben szorítja a mellkasodat!
Minden érzelmed, akár negatív, akár pozitív, teljesen helyénvaló!
Csak ismerd fel és értsd meg a jelentését!
Minél tisztábbra takarítod az elmédet, annál könnyebb lesz felismerned és megértened a gondolataidat, gondolkozásodat és érzelmeidet, mert egyre kevesebb lesz a zavaró „törmelék”, ami összevegyül az újonnan érkező gondolatokkal.
Ha pedig sikerül teljesen kiürítened a fejedből minden törmeléket, akkor nem marad más, mint a gondolatok tiszta áramlása és Figyelmed Valóságot Teremtő tiszta könnyedsége!
Takarítsd ki az elméd és figyelj!
Szabad vagy!
Szabadság vagy!
Szeretet vagy!

HozzászólásokSZERINTEM EGYETLEN EMBER SEM

SZERINTEM EGYETLEN EMBER SEM TUDJA MEGMONDANI,HOGY VALÓJÁBAN MIT MIÉRT TESZ...CSAK AZ ÉRZELMEK,ÉS A MEGÉRZÉSEK SZÁMÍTANAK...TETSZIK,NEM TETSZIK FREUDNAK IGAZA VOLT,DE TALÁN NEM EGÉSZEN ABBAN A MEGFOGALMAZÁSÁBAN,AHOGY IDÉZNI SZOKTUK,HOGY VALÓJÁBAN ÖSZTÖN LÉNYEK VAGYUNK...DE AZÉRT HASONLÓAN FOGALMAZNÁM MEG ÉN IS.
A KÉRDÉS TEHÁT NEM EZ,HANEM AZ,HOGY AKKOR MINEK VANNAK AZ ÉRZELMEK,AZ ÉRZÉSEK...HÁT LEHET,HOGY ÜNNEPRONTÓ LESZEK,DE ÚGY VÉLEM VALÓJÁBAN AZÉRT,HOGY CSELEKEDJÜNK...MERT A GONDOLATOK ERRE SOSEM KÉSZTETNÉNEK MINKET.PERSZE LEHET CSELEKEDNI ÉRZELMEK NÉLKÜL,ÚGY MINT EGY GÉP...DE ÉRZÉKETLENÜL NINCS CÉL...VAGYIS NINCS ÉRTELME A CSELEKVÉSNEK,NINCS MOTIVÁCIÓ...VAGYIS AZ ÉRZELMEK SZOLGÁLTATJÁK VALÓJÁBAN A MOTIVÁCIÓT A CSELEKVÉSHEZ,VAGY NEVEZHETJÜK ÜZEMANYAGNAK,MUNÍCIÓNAK IS.AMIKOR AZ EMBER MÁR NEM SZERET ÉLNI,AKKOR MI AZ AMI HIÁNYZIK?AZ ÉLET SZERETETE..VAGYIS EGY ERŐS ÉRZELEM.AMIKOR VALAKIT MÁR NEM AKARUNK A TÁRSUNKNAK,AKKOR VAGY MÁR KÖZÖMBÖSEK VAGYUNK IRÁNTA,VAGYIS NEM ÉRZÜNK IRÁNTA SEMMIT,ÉS ÍGY NINCS KÖZÖS CÉL,ÉS CSELEKVÉS AZ ÉLETÜNKBEN,VAGY ÉPPEN ELLENKEZŐLEG,EGY NEGATÍV ÉRZELEM ELTASZÍT TŐLE,VAGYIS CSELEKSZÜNK...OTT HAGYJUK.

HA EZT A GONDOLATMENETET KÖVETEM,AKKOR NEM TUDOK SAJNOS SEMMI MÁST MONDANI,MINTHOGY AZ ÉRZELMEK A MOZGATÓRUGÓK AZ ÉLETÜNKBEN,ÉS MINDEZT CSAK AZÉRT,HOGY CSELEKEDJÜNK...DE MINEK A CSELEKVÉS?...NEM TUDOK MÁS MAGYARÁZATOT ADNI,HA CSAK AZT NEM,MERT HA NEM CSELEKSZÜNK,NEM ÁRAMLIK AZ ENERGIA.ÉS HA AZ NEM ÁRAMLIK,AKKOR LEÁLL,VAGYIS MEGSZŰNIK AZ ÉLET.

DE AZÉRT VAN EGY MÁSIK LEHETŐÉG IS....HOGY NE UNATKOZZUNK.

ÉS ILYENKOR AZ EMBER EGY MERÉSZ HÚZÁSSAL AZT MONDJA:EZ MIND IGAZ,ÉS AKKOR MOST EZ ELLEN SZÉPEN FELLÁZADOK:)..ÉS AZT MONDOM:ÉLJEK BÁRHOL,BÁRMIKOR,BÁRMILYEN TESTBEN,BÁRMILYEN LÉTSÍKON, A LÉNYEG(AMI MEGKERÜLHETETLEN),HOGY LÉTEZEM....ÉS AKKOR NEM MARAD MÁS,MINT A SZERETET,AMI NEM MÁS,MINT HOGY MEGBÉKÉLEK EZZEL A GONDOLATTAL,MI TÖBB,MEGSZERETEM EZT A GONDOLATOT,VAGY EZT A TÉNYT,ÉS ENNEK MEGFELELŐEN FOGOK ÉLNI...MERT A SZERETET NEM MÁS,MINT ANNAK A FELISMERÉSE,HOGY MINDNYÁJAN LÉTEZÜNK,CSAK A DÍSZLET VÁLTOZIK...ÉS HA MÁR ÍGY VAN,AKKOR SZERESSÜK...MERT KÜZDHETÜNK ELLENE,MEGPRÓBÁLHATJUK ELPUSZTÍTANI,DE NEM FOG MENNI!EGYETLEN MÓDJA VAN ANNAK,HOGY AZ ÉLET MEGSZŰNJÖN KÖRÜLÖTTÜNK,HA BENNÜNK NINCS MÁR ÉLET.
GONDOLKODJ EL KICSIT...MILYEN ZENE A TECHNÓ?VAN ABBAN RITMUS,DALLAM,MONDANIVALÓ?NINCS BENNE SEMMI AMI EGY KICSIT IS KÉPES LENNE MEGMOZGATNI BELÜLRŐL,NEM CSODA,HOGY A FIATALOK TELENYOMJÁK MAGUKAT MINDEN SZARRAL,HA ÉLVEZNI AKARJÁK...SAJNOS NEM TUDOK MÁST MONDANI ERRE A ZENÉRE,MINTHOGY EZT BESZOPTÁTOK SRÁCOK:)

EGYETLEN POZITÍV ÉRZÉS LÉTEZIK A SZERETET....A TÖBBI EBBŐL MÁR CSAK TÁPLÁLKOZIK.HOPPÁ!-Az "érzelem jött" és továbbengedtem.

Bartók Eszter:Repülnek a gondok./Főleg, ha játék volt./
1. vsz.:
Ha minden mondat elakad,
mondd minek sajnálnád a szavakat
Ha mást látnak mint aki vagy
Minek bánni minek bánni
A jelmezek nagyon csinosak
És igen jólfésült a kirakat
De a hírek ritkán igazak
Ezt be kell látni be kell látni

Refrén:
Mit vársz, na mi az amit mondok
Mindegy repülnek a gondok
Attól nevetek a mára
Hogy élni így a jó

2. vsz.:
Nem biztos hogy az a jó ha te csak
Hallgatsz s eltemet a szó
Mert gyakran titkos feladó
Ki veled játszik veled játszik
Ha mégsem hagyna hidegen
Azt hiszem jól látszik a szemeden
Hogy a helyzet sokszor idegen
Tehetsz bármit tehetsz bármit

Refrén:
Mit vársz na mi az amit mondok
Mindegy repülnek a gondok
Attól nevetek a mára
Hogy élni így a jó

Refrén 3xAz "érzelem jött" és továbbengedtem.

***Valóban! :)

Sokan azon görcsölnek, hogy ne gondoljanak negatív dolgokra, meg ne érezzen negatív érzelmeket. Pedig valójában, egy egyébként negatívnak vélt gondolat vagy érzelem, lehet, hogy nagyon is pozitív ahhoz képest, amit esetleg néhány pillanattal korábban gondoltunk, vagy éreztünk. :)
Vagyis, ha éppen dühösek vagyunk, akkor előfordulhat, hogy nagyon is a vágyunk megvalósulása felé tartunk, ha előtte erős irigységet vagy mondjuk bűntudatot éreztünk. :)
Minden érzelemnek helye és jelentősége van. Egyik sem rossz vagy jó! Mindegyik csak irányt mutat és egy korábbi érzelemhez képest kellemesebb vagy kellemetlenebb. :)

Szeretettel,
Álomkereső
Teremts Szabadon - 7 részes előadássorozat a Tudatos TeremtésrőlKedves Álomkereső

Ezt én is így gondolom, de azért szeretem magamat megkímélni tőle, főleg, ha a szenvedés forrása én magam vagyok, egy részem, az agyam. Azonban tudomásúl vettem, hogy mindennek van egy un. lefutási ideje. Amikor még nem foglalkoztam a vonzás törvényével alkalmazási szinten, akkor egyszerűen időre volt szüksége a szervezetemnek, a lényemnek, hogy az első 25 életévemhez képest még sosem tapasztalt, nagyon új és intenzív fájdalomélményt feldolgozzam. Nevezetesen azt, hogy akibe nagyon beleszerettem egyszer csak nem veszi fel a telefont, eltűnik a "színem elől". Idővel elmúlt, hogy minden nap fájdalommal keljek, és lehangolt legyen minden egyes napom. Idővel már tudtam vidám is lenni, de azért ott volt a mérhetetlen nagy önsajnálat is. Aztán a bátyám előbb elvitt egy nagyon jó előadásra, aminek itt a honlapja: www.lelekzet.hu.
Aztán később elküldött tantrázni is, de akkor már nagyon stabil állapotban voltam. A tantra nagyon nagy éményt jelentett a számomra, s nagy felismerést is adott. Aztán láss csodát a lány "visszajött" az életembe, újra megosztottuk egymással önmagunkat, mégha ezúttal "csak" virtuáisan is. Sőt, a találkozás lehetőségét előszőr Ő vetette fel és nem is én... Tehát érdekes ez... ugye itt mindenki igyekszik, hogy ne hogy rosszat gondoljon vagy önsajnálja magát, mert az negatív dolgokat vonz be... nálam mégis megtörtént a pozitív dolog... talán azért, mert nagyon erős pozitív kötések vannak a lánnyal felé, mégha túl is kellett esnem ezen a fájdalom fokozatokon.Zsul! :)

A szenvedés sem feltétlenül rossz! :))))

Szeretettel,
Álomkereső
Teremts Szabadon - 7 részes előadássorozat a Tudatos TeremtésrőlDrága Katisom! :)

A napló nagyon jó ötlet! :) Segít éberen tartani a figyelmet! :)))
Köszönjük!
Szép hétvégét Neked is! :)

Szeretettel,
Álomkereső
Teremts Szabadon - 7 részes előadássorozat a Tudatos Teremtésről:)

Számítógépes hasonlattal egy szó: töredezettségmentesítés.:)
Valóban, ha az agyam "békén hagy engem", és nem kerget félelmekbe (ezt az utóbbi két hétben már ábszolút nem teszi, hála a dobolásnak, meg a secretes élményeknek, no meg majd a tantra ami jön:)), akkor az alapállapotom az öröm és a boldogság!:) De ezt csak most tudom így kézzelfoghatóan érzékelni... az első 25 évemben nem tudtam magamról ilyen szinten, de attól még jó volt meg minden.:) Innen visszanézve nem volt szenvedés meg semmi, igaz nagy érzelmeket kiváltó esemény se volt... na jó egy gimis plátói szerelem... de az nem volt nagy... a részemről tiszta volt és teljes, de az egy állóképpel lenne egyenlő... mondhatnám h "érzelmi utazásom nulladik lépcsőfoka"... nah ehez - és eddigi életemhez - képest idén Vali elrepített a galaxisba!:)
Szeretnék még repülni vele...:)Kedves drága Álomkereső:)

Most mondjam azt,hogy erre vártam,hogy az érzelmekről írj?
Ezt eddig a pillanatig nem "tudtam" :) De most rájöttem.Erre vártam:)
Tartalmas,mert kézzelfogható is és tartalmas mert te is ott vagy benne.
Elkezdtem gondolkodni a vége fele itt a törmelékes halom kapcsán,hogy hogyan éreznék?Biza elkezdeném lekotorni magamról és nem hagynám magam.Ahogy pedig olvastam tovább,rájöttem,hogy már jóideje elkezdtem ezt a folyamatot,és ebből a szempontból nem is tudtam róla igazán.Persze,meg is akartam kérdezni,hogyan lehet a "láthatatlant" eltakarítani:)Nagyon egyszerű.Érzelmek.Ja,és odafigyelés.Tudatosság.
Lényegében.És akkor össze is foglaltam.
Lényegében rá kell jöjjek,hogy átlagban sokkal több pozitív,felemelő érzés van "bennem",mint "negatív".Erre is most jöttem rá.Szóval magamra szólhatok,hogy ejnye Kati,figyelj jobban,tisztábban:)
Sőt,az jutott eszembe most egy pillanatra megállva,hogy talán javát szolgálná eme cselekedeteknek egy napló,vagy hasonló,emlékeztetőnek.
Mert a rutinban olyan könnyen elvész aki nem figyel.Ezt is "rutinná" kell tenni,hogy ne mindig a magamra szólás maradjon.
Számomra Kincs,amiket megosztasz velünk.Nagyon örülök nekik és Köszönöm szépen!
Legyen csodálatos hétvégétek:)
Öleléssel mindannyiótoknak,
Katis:)Kedvesem! :)

Én mondtam... :))))
Én is szeretlek! :)Édesem:-)

Ez tényleg vonatfütty:-)))9
Szeretlek