A fény hava!

fényAz emberi kapcsolatok világában átütő változás következik be a következő hetekben. Feketén-fehéren kiderül az Igazság. Feketén-fehéren kimutatjuk igazi érzéseinket és szeretetünket. Feketén-fehéren megmutatkozik az Égi elrendelés. Feketén-fehéren megmutatkozik az Isteni Törvény sorsunk új irányával kapcsolatban. Ami eddig kérdéses vagy bizonytalan volt, az július végén, augusztus közepén ellentmondást nem tűrően, radikálisan és kézzel foghatóan eldől. Sarkalatosan az egyik – vagy sarkalatosan a másik irányba. Nem lesz középút.

Mindaz a helyzet, amiben az elmúlt időkben éltünk, most gyökeres fordulatot vesz. Mindennek hatására a következő hetekben vehemens erővel indul el az újjászületés és a szenvedélyes szeretet teremtő erejének elrendelt ideje.

A teljes újjászületés és a gyógyulás nyarát éljük. Korszakalkotó időket. Ha ez a nyár véget ér, más semmi nem lesz olyan, mint előtte volt. Az élet egy magasabb minőségben folytatódik tovább.

A Fény-háromszög július 16-tól felállt és július utolsó hetében megkezdi intenzív működését. Két oldala is szoros (egzakt) fényszög kapcsolatba kerül egymással a következő hetekben, a Jupiter – Plútó teremtő fényszöge (kvadrát, július 25. és augusztus 03.) és a Szaturnusz – Uránusz egyidejű inspirációja (oppozíció, július 26.) révén. Már nem is mondom külön milyen ritka, kivételes jelenség, hogy négy lassú mozgású bolygó ilyen erős fényszögbe kerüljön egymással egy időben. A Törvény, a Sorsfordulat, a Szentség és a Megújulás bolygói alkotnak egymással minden korlátot szétfeszítő fényszöget. A Jupiter ráadásul szorosan együtt áll az Uránusszal a Főnix csillagkép felett. Őrületes, eget-rengető, korszak-váltó energiák szabadulnak el. Az összekötő kapocs pedig a Jupiter-Uránusz együttállás és a Főnix, azaz a hit, a szeretet és a gyökeres megújulás ereje.

Közben július 21-én a Szaturnusz újra a párkapcsolatok jelébe, a mérlegbe lép, és a Jupiter július 23-án az Uránuszt követve retrográdba fordul, azaz visszafordul az Égi irányba, a tavaszponthoz, hogy a Szeretet Bölcsességével segítsen újra (!) elindítani egy új korszakot, vagy egy új kapcsolatot.

Ezen a nyáron szó szerint szétfeszítjük a korlátainkat! Vagy inkább robbantjuk. De nem kis kézi gránáttal, hanem atombombával. Nyár végére mindaz, ami értéktelen volt életünkben, vagy ami eddig korlátozott, az radikálisan és végérvényesen összeomlik. Azért, hogy a helyén egy új, egy tisztább, egy magasabb minőség szülessen meg! Az Égiek az Isteni Törvény és a Bölcs Szeretet megnyilvánulásával mutatják meg a helyes irányt.

A következő idők üzenete röviden így szól:

Csak a szív szava dönt! A logikus földi gondolkodással szemben kizárólag csak arra hallgassatok – bármilyen döntés meghozatalában – amit a szívetek üzen! Még ha talán eltér is az addig megszokottól, akkor is. A minőségi emelkedést csak ez hozza meg. Aki megtanul az Égiek fejével gondolkozni ezen a nyáron, az emelkedni, sőt szárnyalni fog a Főnix-el.

Nézzük hát, hogy lehet a legmagasabbra szárnyalni a Fény-háromszög piramis energiájának mindent átminősítő erejével.

A következő hetek sűrű eseményeit az alábbiak szerint lehet áttekinteni.

Két Fény-háromszöget lehet szépen megkülönböztetni az Égen: a Mars-háromszöget és a Vénusz-háromszöget. Azzal, hogy a kettő közvetve összefonódik és közös üzenetet is hoz! A közös üzenete pedig a Férfit és a Nőt, azaz a párkapcsolatok világát, és annak teljes átrendeződését érinti. A Mars-háromszög körülbelül július végétől augusztus első hetében fejti ki hatását, itt öt bolygó ereje adódik össze. Majd őt követi a Vénusz-háromszög augusztus első-második hetét bearanyozva szintén öt bolygóval. Ezen belül pedig a Jupiter-Uránusz együttállás, a Szaturnusz és a Plútó, azaz az "alap" Háromszög július 25-26-án lesz a legerősebb. Erről szól a mai írás. A következő hét aztán a Marsé, majd a Vénuszé.

Azért lesz kivételesen hosszú ez az égi beszámoló, mert kivételes időket élünk. És úgy olvassátok, hogy bár elsősorban július utolsó két hetéről szól, valójában az egész nyárra érvényes – és még hosszabb távon is hatni fog.

A hit radikális teremtő ereje

A Fény-háromszög egyik tartópillére a Jupiter- Uránusz együttállás, amely a tavaszpont felé hátrál a Visszaúszó halak, az Eridánusz és a Főnix csillagkép által érintve.

Az elmúlt időkben a hitünk és a bölcsességünk komoly próbatételek elé kerülhetett. Mindez a jó ideje zajló Jupiter – Plútó kvadrátnak volt köszönhető, amely feketén-fehéren teszi fel a kérdést: kiállja a hited az idő próbáját? A legkeményebb próbákat is bírod? Mennyire rendíthetetlenül sziklaszilárd a hited? Összeomlasz és feladod, vagy nem inogsz meg?

Ráadásul a Jupiter együttállva az Uránusszal az Égi irányban teszi próbára a bölcsességünket és a szeretetünket, hiszen a két fenséges istenség visszafordulva kéz a kézben az Eridánusz folyó „égi irányában” halad. Az Égi irány, az Égi gondolkodás üzenete most fokozottan jelen van hétköznapjainkban! Ez az, ami szembe mehet sokszor a „földi logikának”. De érdemes rá figyelni, mert pont ez az, ami a minőségi újjászületéshez elvezet és sorsunk követendő új irányát kijelöli!

A Jupiter – Plútó teremtő fényszöge (kvadrát) július 25-én lesz szoros, majd kivételes módon augusztus 03-án újra megismétlődik, és lényegében a következő hosszú hetekben folyamatosan hat. Hatására ezen a nyáron a próbákat kiállva pontosan a hit és a legtisztább szeretet erejével lehet mindent átminősíteni és magasabb szintre emelkedni! A szeretet bölcsessége a kulcs. Azokon az élet területeken, ahol az elmúlt időkben próbára tették az Égiek a hitünket, ha elég erősen, kitartóan és rendíthetetlenül hittünk, hát most pont OTT kapunk lehetőséget arra, hogy a hit erejével kézzel fogható minőségi sorsfordulatot teremtsünk.

Az impulzív nyári átalakulási folyamat egyik kulcsa tehát, hogy a szilárd, rendületlen hit és a bölcs szeretet ereje minőségi emelkedést hoz!

Eridánuszi próbatételek

Az Eridánusz folyóról tudni kell, nem csak visszafelé folyik az Égen, de egyben a beavatás és a próbatételek útja. Energiái fokozottan érezhetőek ezen a nyáron, hiszen a Plútó ellentmondást nem tűrően hívja életre az Isteni Törvény nevében. Nem szépítem. Ez nehéz út. Olyan komoly próbákat tud hozni, olyan embert próbáló kihívások elé tud állítani, hogy néha talán úgy érezzük, felállni belőle képtelenség. Mi a lényege mindennek? Nem esztelen kínzásból alkották meg az Égiek a Próbatételek Útját. Magas oka van.

A nagy próbák mindig nagy változásokat készítenek elő. Most ráadásul újra és újra visszatérnek, hiszen többször is kapcsolódik egymáshoz az eridánuszi Jupiter és a Plútó. Talán úgy érezzük magunkat néha, mintha egy megállíthatatlanul robogó hullámvasúton ülnénk, ami vagy a mélybe repít, vagy a magasba visz. Közte meg nincs állomás. Nincs pihenő. És nincs kiszállás. Sorra kapjuk a feladatokat, a beavatásokat és a megpróbáltatásokat. Néha kilátástalannak tűnhet a helyzet. Reménytelennek. De nem az! Hiszen mint mondtam, mindennek az Égiek által jól eltervezett célja van! A Próbák Útja nagy VÁLTOZÁSOKAT készít elő. Azt szeretné vele a Teremtő Isten elérni, hogy erősödjön sziklaszilárddá, megingathatatlanná a hitünk és a szeretetünk. Tisztuljanak le igaz érzéseink és emberi kapcsolataink. Rakjuk le végre valahára régmúltból cipelt (lelki) terheinket és váljunk szabaddá egy új kapcsolat, vagy új élethelyzet befogadására. Valamint, hogy tanuljunk meg az Égi irányban élni és gondolkozni.

Ez eridánuszi út során belülről teljesen átminősülünk. Ez a cél! A próbák során kiégnek belőlünk a felesleges dolgok, letesszük megkövesedett álarcainkat. A Teremtő olyanná farag minket Égi Ujjaival amilyennek VALÓJÁBAN lennünk kellene.

A helyes irány pedig, amit a nehézségek idején követnünk kell, a Szív Szava. Ez az Égi irány. Ne az eddig megszokott „logikával” akarjuk megoldani a próbatételeket! A megoldás az, ha merünk szembe menni mindazzal, amiben eddig hittünk és rá merjük bízni magunkat az Égiekre! Ez talán „vakugrásnak” tűnik először az ismeretlenbe. De a Szív Szava soha nem vezet tévútra! Ezt ne feledjétek!

Tehát hinni ezen a nyáron nem a földi, hanem az Égi irányban kell. A követendő irány a szeretet. Csak ez segít magas szinten megoldani a próbákat! Ha ezt szem előtt tudjátok tartani a legnagyobb mélyponton is, akkor a Szív Szava kivezet a Fényre.

Elárulok egy titkot. A próbatételek végén hatalmas csoda vár ránk! Hiszen az Eridánusz végén található, a halott poraiból újra és újra feltámadó Főnix csillagkép a teljes újjászületést és felemelkedést hozza el. Garantáltan. Ennek az újjászületésnek az ereje július 25-én és augusztus 03-án lesz a legerősebb, de közvetve folyamatosan hat.

Radikális törvényesedés (új kapcsolatok indulása)

A július 24-én éjjel egzakt Jupiter-Plútó kvadrátnak köszönhetően ezen a hétvégén feketén-fehéren kiderül az Igazság. Tisztán, ellentmondást nem tűrően. Radikális erővel megmutatkozik az Égi elrendelés az emberi kapcsolatok világában. A Jupiter által ezzel együtt az Isteni Törvény mindent átminősítő erejét tapasztalhatjuk meg. Az eddig rendezetlen kapcsolatok most radikális módon törvényesedhetnek. A dolgok feketéből, fehérbe fordulhatnak át és fordítva.

A Főnix madár ezen a hétvégén halott poraiból feltámad és teljes, gyökeres újjászületés élményt hoz. (Főleg párkapcsolati téren.)

A Jupiter – Plútó kvadrátot követő napon (de azzal lényegében teljesen együtt hatva) július 26-án újra szoros (egzakt) lesz az évek óta zajló Szaturnusz - Uránusz inspiráció (oppozíció). De ezúttal utoljára! Most nagyon hosszú ideig nem találkozik újra így egymással ez a két istenség! És van egy jelentős különbség a korábbiakhoz képest. Eddig minden Szaturnusz-Uránusz inspiráció úgy zajlott le, hogy Szaturnusz Nagymester a szűz zodiákus jelében, vele szemben a Tiszta Szívű Forradalmár pedig a halak jelében tartózkodott. Ezúttal viszont a Szaturnusz már átlép a mérleg jelébe, ami a kapcsolatok minősége, az Uránusz pedig a kos jelében a tavaszponthoz halad éppen vissza, ami kifejezetten az elindulás, az új korszak üzenete. Óriási különbség! Mert azt mutatja, hogy mindaz az érzelmi rendezés (halak-szűz tengely) amit az elmúlt években végig vittünk, most a kos-mérleg tengely mentén egy új kapcsolat elindulását teszi lehetővé! Immáron rendezetten. Sőt, az Isteni Rend szerint.

Tehát eljött az elrendelt ideje egy új kapcsolat elindulásának. Teljesen tisztán, feketén-fehéren, ködösítés, vagy „köztes megoldás” nélkül, rendezetten. Ezen a téren sem lehet megúszásra vagy hamisságra játszani. Ez lehet egy új szerelmi, üzleti, baráti vagy spirituális emberi kapcsolat. (Természetesen ugyanígy a már meglévő párkapcsolatunkban is elindulhat most egy teljesen új, magasabb szintű korszak! De a rendezés itt is előfeltétel.)

És ezt az elindulást törvényesíti a Jupiter-Plútó teremtő fényszöge.

Az igazi érték akar kiegészülni az érzelmi megújulással és az új korszak üzenetével. Azaz maga az elindulás szentelődhet meg. Illetve, mivel az Uránusz-Jupiter az Égi irányban haladnak, így csak annak a kapcsolatnak az elindulása kap most szentséget, ami az Égiek akaratának megfelel. Legyen szó párkapcsolatról, illetve más, „szövetségen” alapuló baráti vagy üzleti kapcsolatról. A Szaturnusz biztonság vágya miatt közben arra érzünk erőteljes inspirációt, hogy egy új kapcsolatot stabilan és biztos lábakon indítsunk el. Mert az "itt az ideje" érzés erősen hív.

A Szati még a Szűz csillagkép múlt lábánál halad. Az új kapcsolat szentsége arra ösztönöz, hogy a múlton vagy régi énünkön végleg tovább lépjünk.

Két út van – egyéni sorshelyzettől függően. Elsősorban arra van lehetőség, hogy a plútói energiákkal támogatottan feketén-fehéren megvalósul egy új kapcsolat elindulása. (Valószínű erősen előző életbeli érzéssel.) Azonban, aki még mindig nem lépett túl az elmúlt években egy idejétmúlt, halott érzelmi helyzeten, annak az életében most radikális módon törvényesedik a múlton való tovább lépés, kikerülhetetlen, elrendelt ideje. És ezzel kell még utoljára megdolgoznia.

Az oppozíció fényszögével a bolygók arra éreznek inspirációt, hogy kiegészüljenek egymással (ezért is szokták a szerelem fényszögének is nevezni). A Szaturnusz-Uránusz kiegészülési vágya által a TELJESSÉGET élhetjük meg egy kapcsolatban. Az érték, a tisztaság és az új kezdetek teljességének élményét.

Július 26-a a Fény-háromszög történetében kiemelten fontos nap! Mert ezen a napon a Szaturnusz – Uránusz oppozíció mellett Telihold is lesz, méghozzá a Rák csillagkép befogadó ágánál! Emellett a Merkúr inspirációs fényszöget alkot a Neptunnal. Minden az érzelmekről és a befogadás élményéről szól! Mély érzelmi tisztázás ez, ahol eddig rejtett, legmélyebb érzéseinket vagy titkainkat is a felszínre hozzuk most és szavakba öntjük. Mindeközben a Rák Altarf csillagának köszönhetően teljesen megnyílunk egy új érzelem, egy új kapcsolat vagy egy új helyzet előtt.

Színesíti a helyzetet, hogy a Szaturnusz a Kehely csillagképben halad, amely az Örök Élet Italát és az Örök Tudást őrzi. Régmúlt időkre visszanyúló Örök Szent Szövetségek kelhetnek most életre! Mert az Isteni Törvény szerint MOST jött el az elrendelt ideje.

Azok a párkapcsolatok, amelyek most indulnak el valószínű nem ebben az életben „köttetek”, hanem sok-sok élettel ezelőtt és Örök Érvényűek. Valamint az Égi irányban haladnak.

A Jupiter ereje törvényesíti az elindulást. És elhozza az Égi elrendelés üzenetét, mely elsősorban a kapcsolatok világában mutatkozik meg! Megértjük, hogy akár a múlton való radikális tovább lépésnek jött el az ideje (még utoljára), akár egy új kapcsolat elindulásának ez az Isteni Törvény szerint való. Kikerülhetetlen. Sorsszerű. Lehengerlő.

A Nyilas csillagkép (ahol a Plútó jár) és a Jupiter egymást erősítő közös üzenete, hogy a földi törvény vizsgázik az Égi Törvény előtt. A földi életünkben eddig megélt dolgaink és eddig végzett „munkáink” vizsgáznak le most feketén-fehéren a legmagasabb törvény, az Isteni Törvény előtt. Mindenki azt fogja radikális erővel learatni ezekben az időkben, amit az elmúlt hosszú években ő maga elvetett. Érdemes hát magunkba nézni, ha nem tetszik ami „kint” történik. Fényt vetettünk a múltban?

Jézusi mondással élve: az ocsú most elválik a búzától. Radikálisan.

A Plútó a bak jelében jár. Lelkünk által vállalt sorsfeladatunk is feketén-fehéren és kristály tisztán megmutatkozik az Égi Törvény szerint. Bármilyen élethelyzettel kapcsolatban: szerelem, munka, család. De elsősorban a párkapcsolatok terén. Sorsunk irányába elindulni most olyan feszítő erő lesz, amelynek valószínűleg nem fogunk tudni ellenállni. Vagy nem is akarunk.

Érdekes jelenség, hogy a Mars és a Szaturnusz július 22-től már tágan együtt állnak, de miközben a Szati már átlép a mérleg jelébe, a Mars még marad kicsit a szűzben (július 30-ig). Ez arra utal, hogy a következő napokban dominánsan megjelenhet a párkapcsolatok világában a rendezés. A belső rendezés is. Valamint minden eddig zűrös, vagy rendezetlen emberi kapcsolatra igaz, hogy most rendeződnek el (vagy át). A dolgok a helyükre kerülnek. Tisztán. E is az elindulást segíti.

Teljes újjászületés és gyógyulás a Kígyótartó és a Főnix erejével

Jupiter a halott poraiból feltámadó és újjászülető ragyogó Főnix madár felett jár! És azzal a Plútóval lép ráadásul teremtő fényszögbe (kvadrátba), amely a bolygók rendszerében teljes regenerálódás, újjászületés istensége és most a gyógyításért felelős Kígyótartó csillagképében halad.

Talán az elmúlt hetekben, hónapokban megjelent az életetekben a hit és a bölcsesség nagy próbája, de július végén, majd augusztus elején ezen a téren (kétszer egymás után is!) a Főnix madárnak köszönhetően TELJES ÚJJÁSZÜLETÉS várható! Hogy mi születik újjá: a hitünk, a remény, a szeretet a szívünkben, egy élethelyzet, egy kapcsolat, vagy esetleg mi magunk? Előre nem lehet pontosan megmondani. Talán mindez így együtt. Méghozzá radikálisan. Hiszen a drága Plútó nem ismer középutat és nem köt kompromisszumokat – ahogy a próbákban, úgy most az újjászületésben és a gyógyításban sem. A Főnix madár nagy csodákat sejtet. Hiszen az Égen „visszafelé” haladó Eridánusz folyó végén található. Így a próbatételek útjának végén a felemelkedés szimbóluma. Egy új, nagyon magas minőség kezdődik el szakaszában! Talán az elmúlt időkben valamely élethelyzet (vagy egy érzelmi kapcsolat) elindulása került komoly megpróbáltatások elé. Talán úgy tűnt, mintha a dolgok földi szemmel nézve „visszafelé” vagy logikátlan irányba haladnának. Most azonban jó hírem van! A Jupiter és a Plútó hatalmas erejű teremtő fényszöge gondoskodik az égi Főnix újjáélesztéséről, amely most halott poraiból feltámad, így ha az elmúlt időkben a nagy próbákat kiálltuk, most a nyár derekán érzelmeinkben, hitünkben, szeretetünkben teljesen és gyökeresen újjászülethetünk.

A Plútó a Kígyótartóval ezen felül elhozza a kézzel fogható érzelmi gyógyulás idejét. Kifejezetten olyan érzelmi helyzeteket tudunk most teljes egészében (plútóian!) meggyógyítani, amelyek a múltból térnek vissza. A visszatérés üzenete pont az, hogy ezúttal magasabb szinten oldjuk meg (kilépve a körforgásból), mert ez hozza meg a szintemelkedést. A jól megoldott visszatérő feladat pedig a múltból cipelt lelki „sebeket” gyógyítja meg mélyrehatóan. A Jupiter önmagában is a gyógyítás istensége, így a Kígyótartóval összeadódó erejük révén a legmélyebb érzelmi gyógyulásra van lehetőség a következő hetekben!

Költői túlzás nélkül állíthatom, hogy a remény, a hit és a szeretet teljes újjászületéséről van szó, amely a mély gyógyulásból fakad. Persze annak függvényében is, a mögöttünk lévő próbákat kiálltuk –e, és ha igen, milyen magas szinten? Úgy is mondhatnám, minél komolyabb próbák elé állítottak minket az Égiek, annál magasabb szintű lesz most életünkben a gyógyulás, az újjászületés és a minőségi felemelkedés.

Ahol a legtöbb megpróbáltatásban volt részetek, az fog most a Főnix madár szárnyai alatt radikális erővel újjászületni, és ott fog egy új, magas minőség elindulni – feketén, fehéren, nagy vehemenciával. Egy teljesen új korszakot megnyitva. A Szaturnusz azt üzeni, hogy ennek ITT és MOST jött el az elrendelt ideje. Nem lehetett volna korábban. Mert bizonyos próbákat ki kellett állni hozzá. Erősödni kellett. Égi szemszögből ez így volt helyes.

Ami az elmúlt időkben (években, hónapokban vagy hetekben) „meghalt”, az fog most hamvaiból feltámadni. Ez lehet egy „halottnak” hitt párkapcsolat, élethelyzet vagy élet terület feltámadása is. De az is lehet, hogy valaki úgy éli meg egész lénye újjászületik.

Mivel a Halak csillagkép stációjában járunk, egy érzelem is gyökeresen újjászülethet most bennünk. Talán valahogy „hasonló” egy régihez, de mégis teljesen ÚJ.

Ha mást nem, az életbe vetetett hit maga éled újjá.

A következő hetekben tehát szó szerint feltámadunk halott porainkból. És így indulunk el egy új, egy jóval magasabb minőség felé.

A Szati a mérleg jelében a Kehely csillagkép felett halad, vele szemben az Uránusz a tavaszpont felé tart vissza. A kapcsolatok világában, ami Igaz Érték, az most tisztán, ködösítés nélkül, egyértelmű helyzetet teremtve elindulhat. A Szűz múlt lába jelzi, hogy ehhez az elinduláshoz a múlton radikálisan tovább kell lépni (a múlt rossz emlékein, félelmein is!). Aki viszont már ezt a továbblépő feladatát elvégezte az elmúlt években, annak most az a feladata, hogy a szeretet bölcsességével átitatva segítse társait a továbblépésben.

Tehát fontos üzenete a nyárnak, ahhoz, hogy egy új korszak, egy új kapcsolat elinduljon most, szükség van a gyógyulásra és lelki teherletételre (azaz a megtisztulásra)!

A szeretet radikális kiáradása

A Jupiter és a Plútó kvadrátja a szeretet mindent elsöprő kiáradását hozza el (július 25-i hétvégén és augusztus 03-án), amellyel minden átminősíthető. A Szeretet tiszta kimutatása által sorsfordulat következhet be életünkben.

A Nyilas a szeretet és a Fény kiáradásának üzenete. Nyilával a Skorpió szívét, az Antarest célozza meg, amely a feltételek nélküli szeretet (egyik) legerősebb minősége a csillagos égen, és a Tejúton található. A Jupiter ezen felül önmagában is a szeretet bölcsessége. Az így összeadódó energiák rendkívül erős, megállíthatatlan SZERETET ERŐKET szabadítanak fel nyáron, amellyel a kvadrátnak köszönhetően konkrét, kézzel fogható teremtő erő lesz a kezünkben. Ez a legfelsőbb szeretet teremtő ereje! A Felső (Isteni) Szeretet teremtése.

Mit jelent a jupiteri szeretet bölcsessége? Amikor nem sértődünk meg egy-egy kimondott szó, vagy leírt mondat látszatnak ellentmondó üzenetén. Amikor képesek vagyunk a felszínen túl látni és ha kell minden logikának ellent mondva is szeretni. Csak a szívünket követve. És ha valakiben megérezzük, hogy szüksége van a szeretetünkre, mert megsebesült a lelke a Sors Nagy Harcmezején, akkor képesek vagyunk a saját félelmeinket, vagy ego álarcunkat félretéve szeretni őt. Bölcsen kivárva a megfelelő időt, amikor már ő is készen áll. (Persze soha nem ködösítve, vagy álomvilágba menekülve! Mindig tisztán rálátva magunkra, a helyzetre és a szívünkre! Tegyük fel mindig a kérdést: ködösítek? Vagy a szívem súgja?)

Mit tudunk teremteni a tiszta szeretet erejével? Gyógyulást. Egy teljesen új korszakot. Egy új kapcsolatot. Olyat, ami jóval magasabb szintű a korábbiaknál (hiszen a Plútó a Tejúton jár!). Egy új szövetséget (barátit, üzletit vagy spirituálisat). A Visszaúszó halak üzenete szerint megvalósulhat most egy előző életből visszatérő Társsal, vagy egy előző életben megkötetett Szent Szövetséggel való konkrét elindulás. (Valószínűsíthető, hogy előző életünk egyikében – vagy a köztes létben - pont arra kötöttünk egymással szövetséget, hogy itt és most, az új idők hajnalán induljunk el a közös útra, és kéz a kézben együtt lépjük át az Új Korszak szent küszöbét.)

Az Uránusz és a Jupiter a Visszaúszó halakban hátrálnak vissza a tavaszpont felé, miközben velük a Szaturnusz a mérleg jelében inspirációs fényszög kapcsolatba lép (július 26.). Úgy is mondhatnám, „visszafordulunk” újra elkezdeni egy kapcsolatot, az Isteni Törvény jegyében. Ha egy visszatérő élethelyzet robban be életünkbe, azt most varázslatosan meg tudjuk gyógyítani, és így magasabb szinten, boldogságban megélni.

A Jupiter által az Égi Áldás szinte berobban és szerencsés fordulatot hozva fordít egy óriásit sorsunk kerekén.

A Plútóban hatalmas szenvedély és mélység van, és nem ismer semmilyen kompromisszumot. No kecmec alapon játszik. A bölcs jupiterrel összeadódva most a mindent elsöprő, szenvedélyes szeretet olyan erejét indítja útjára, amilyet rég nem látott a világ. És pont EZ az új, minden eddiginél magasabb szintű szeretet-minőség lesz az, amit meg kell tapasztalnunk ahhoz, hogy Főnix madárként teljesen újjászülessünk és el tudjunk indulni. A szeretet elmélyülése következik. Mert ez már az Új Korszakról üzen. Illetve arra készít fel.

Az Uránusz a legtisztább energiákat képviselő istenség. Ez azt mutatja, most nem lesz helye ködösítésnek! Mi magunk és érzéseink is teljesen letisztulnak most. Így szeretetünket és az igaz érzéseinket teljesen tisztán, mellé beszélés nélkül, feketén-fehéren mutatjuk ki. Kézzel foghatóan. Most nem lesz helye manipulálásnak, tisztázatlan helyzeteknek, vagy hazugságoknak! Az Igazság érzelmi téren is feketén-fehéren kiderül.

Az érzelmi megtisztulásnak jött el az ideje! Hogy múltból cipelt lelki terheinket letegyük. Mert csak szabadon, béklyók nélkül mehetünk tovább. Csak így indulhat el az új korszak. Úgy is mondhatnám, ahhoz hogy elinduljunk, most túl kell lépni régi énünkön! Ez néha kemény munka. De a szerelem szava és az új idők szele olyan erővel hív a Fény-háromszög felé, hogy bár megpróbálhatunk ellenállni neki, de sikerülni úgysem fog.

A legmagasabb szintű Szeretet radikális megnyilvánulása várható ebben az időben. Csak tudjuk befogadni. Tudjunk megnyílni előtte. De én tudom, hogy sikerülni fog! Hiszen az Égen minden egy tökéletes összhangot alkot! Ezért a Felső Karmesterek úgy szervezték, hogy a Nap pont a Jupiter-Plútó kvadrát idején, a július 25-i hétvégén haladjon a Rák csillagkép befogadó ágánál, amely a Fény befogadásának helye. Így a szenvedélyesen tiszta szeretet erők előtt most valóban meg tudunk nyílni és cselekvő módon be tudjuk fogadni életünkbe.

Kifejezetten arra érzünk erőteljes inspirációt ebben az időben, hogy tisztázzunk egy érzelmi helyzetet, mind magunkban legbelül, mind a Társunkkal, kézzel foghatóan. A tisztulás révén nagy erőkkel tudunk tovább lépni a múlt halott, idejétmúlt helyzetein és a szeretet hívó szavát követve magunk mögött hagyni mindazt, ami eddig gátló erőként állta útját felemelkedésünknek. (Ide tartozik akár egy múltból cipelt csalódás is, ami esetleg érzelmi blokkot okozott. Most ezt is letehetjük és túl léphetünk rajta.)

A SZERETET EREJE MINŐSÉGI VÁLTOZÁST TEREMT. Megnyílni előtte „munka” lehet, de egyben óriási sorsfordulatot hoz. A megnyílást és a befogadás energiáját pedig a Nap abszolút most támogatja!

A Fény-háromszög négy alap bolygójához július 22-től közvetve már csatlakozik a Mars is, ötödik bolygóként. A marsikus energia az, amely mindent, nagy erővel beindít. A Mars, a férfi erő, azt a feladatot kapta az Égi Tanácstól, hogy tüzes erejével a Fény-háromszög motorját egy határozott mozdulattal beindítsa, hogy az Égi Sorskerék hangos robajjal elinduljon a földi minőséget égi minőséggé átalakítva életünkben.

Az ötös szám az asztrológiában a kvintil fényszöge, amely a varázslat és a mágia aspektusa. Óriási csodákat rejt hát magában ez az öt fenséges bolygó, hiszen kvintil ereje révén szó szerint átvarázsolhatjuk az egész életünket!

A Nap hétfőn, július 19-én eléri a Rák csillagképet, és közelít a befogadó ágához (amit majd hétvégén ér el). Most eljött az ideje, hogy megnyíljunk a Fény előtt, a szeretet előtt! Péntektől – a Jupiter-Plútó teremtő fényszög idején - ezt már cselekvő módon tudjuk megtenni.

Július 22-én, csütörtök éjjel a Nap itt a Rákban kerül szextil fényszögbe a Szatival, így érzelmi téren az igazi értékeket fogjuk megérteni, erre kapunk rálátást. Valamint megértjük, hogy eljött az ideje az érzelmi megnyílásnak.

Végül szeretném kihangsúlyozni, bárki, bármit is mondjon vagy írjon a következő hónapok energiáiról, a Fény-háromszög különlegesen ritka, korszakalkotó ereje MINŐSÉGI EMELKEDÉST ígér! Most arra kapunk lehetőséget, hogy nem egy, de sok-sok szinttel magasabbra emelkedjen az életünk, egészen a Tejút Fénylő magasságai felé, teljes sorsfordulatot teremtve.

Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a minőségi sorsfordulatnak kikerülhetetlen feltétele, hogy a múlt halott kapcsolatain, a múlt lelki sérelmein, és régi énünkön túllépjünk! Mert csak így indulhat el egy új, magasabb minőség az életünkben. Csak így születhetünk újjá. Csak így támadhat fel hamvaiból egy halottnak hitt helyzet, vagy élet terület.

És ne feledjétek Anna Barátom szavait: Minél nagyobb az erő, annál minőségibb a változás! Hozzáteszem, minél nagyobbak voltak a próbák, annál magasabb lesz a felemelkedés! Mindaz, amiről úgy gondoltuk az elmúlt időkben, hogy „meghalt” most hamvaiból támadhat fel és születik teljesen újjá Főnix madárként a magasba emelve bennünket. Az Új Ember születik meg bennünk ezen a nyáron.

Veress Mónika írása

Hozzászólások...

Nagy a feladat igen, megszakad a szívem,de értem és érzem, hogy mi történik:

http://www.youtube.com/watch?v=DPFiTkvIOcoés még egy ilyet is találtam

ami viszont titeket igazol:

"A Maják az új év kezdetét július 26-ban határozták meg, az előző év utolsó napja azonban július 24., a kettő közötti napot téren és időn kívüli napnak, mátrix napnak tartják. Ekkor lehetőség van a karmáidtól homályos tükör helyett tiszta tükörbe nézve, a múltbéli kötelékeid elengedésével és új irányok, tervek „megálmodásával”– egyéni és kollektív szinten is – akár radikálisabb változásokat teremteni."

"vöröskígyó" szerint egyébként a "sárgamag" évében vagyunk, ami a "földanya" éve:
http://voroskigyo.freewb.hu/2010

állati gyorsan művelődöm gyerekek, ne vessetek meg érte :D:)

érdekes...
lehet, hogy mindneki máshogyna számol...
gyoran rákerestem erre az egészre, és a gugli többek között ezt is kidobta:

http://www.fenyegyseg.netii.net/index.php?option=com_content&view=articl...

az időn kívüli nap itt júli 15-16...

ehh, sose lehet tudni ;-)Hali melazo!

Ragyogás küldte emilben,tőle tudom.Előtte való este kaptam meg.Az a lényege,ha jól emlékszem,hogy a maják úgy is számítják az évet, hogy 13 darab 28 napos hónap van,tehát az 364 nap.Marad évente egy felesleges nap,az volt ez most.Ilyenkor közelebb vagyunk más dimenziókhoz.Amúgy nekem az egy tök dilis napom volt,zéró meditáció.jamy

"idő kívüli nap"...

honnan tudsz te ilyeneket?

és én miért nem tudtam róla?

ehh...:-)

azért ekkora szófosást is ritkán olvasni, mint eme posztban :-) kilométer hosszan...

persze pozitív energiákat szabadít föl, de egy idő után már nem bírtam tovább a sok ismétlés miatt. majd egyszer ha lesz időm...Kedves Moncsi!

Ahogy olvastalak pont az fogalmazódott meg bennem, hogy ez a leghelyesebb amit most tehetsz. Hagyd Őt, had lásson tisztán, és foglalkozz saját magaddal. Neked is tisztán kell látnod. A végeredmény lehet az lesz, hogy már Te nem fogod akarni.

Az utolsó mondat szép, de ha a jelenben élünk, akkor igen is a tiéd volt 11 évig. Ha vissza jön a tiéd, ha nem jön vissza, új élmények lesznek a tieid. Azt meg ha nem jön vissza, akkor sosem volt a tiéd, szerintem butaság. 11 évig igen is a tiéd volt!!!!!!!!!!!!sziasztok

Kiváncsian várom a véleményeteket.
köszisziasztok

Sziasztok!
Olvasom, hogy nem csak nálunk hullámoznak az érzelmek. Mi 11 év után mentünk szét májusban, mert úgy érezte, hogy már nem szeret. Aztán két hete volt egy hét, amikor minden majdnem a régi volt, és hogy úgy érzi békülni szeretne velem, szép napokat töltöttünk el.
Azt mondta, át kell gondolnia ezt az egészet, mert nem akar becsapni sem engem, sem magát. Most hétvégén, meg azt mondta, jobb ha nem lesz köztünk már semmi sem többet. Nagyon bizonytalan.
Elég rosszul éreztem magam, de úgy érzem, valamit még tanulnunk kell, hogy egyátalán egymásra találjunk ismét. Valamit még tanítani akar velünk az élet.
Szóval kiváncsian várom a bolygók hatását az érzelmekre.
Most megpróbálom elengedni teljesen, és csak magammal foglalkozni, bár nehéz, de meg kell tennem. Önmagamban is körül kell néznem, mert amilyen a belső, az a külvilágban megmutatkozik. Csak attól tartok, hogy ő nem szán elég időt arra, hogy az érzelmeivel és az életével kapcsolatban letisztuljanak a dolgok.
Ha visszajön mindig az enyém volt, ha nem, akkor sosem volt az enyém.Kedves Pipin!

Elmondom Én mit csinálok folyamatosan. Szerencsém volt vagy és élet sodort oda azt most ne feszegessük, de felém sodródtak az igazi bölcsek. Számomra útmutatást adók akik befolyásolni egy percig nem akartak, de segítségükkel és saját önerőmmel és kitartásommal felfedeztem illetve felfedezem folyamatosan a világot, meg Önmagamat. Hosszú utat jártam be és gondolom még hosszú is amit be kell járnom. De, és itt jön a lényeg, hogy nem hagyom magamat elveszni és vizsgálódom, keresgélek, magamévá teszem saját lényemet. Már tudom mi bennem a jó és tudom min kell változtatnom. Persze nem másért ha nem saját magamért. Vannak könnyen érő változások és természetesen igen nehezen érő változások. Látod a múlt hétvégén is végre erőt vettem magamon (pedig régóta tudom ezt a gátat magamban) és tudatosan mondtam magamnak, hogy na itt és most ezt befejezted Anita!!!!
De ahhoz, hogy most Önállóan tudok változtatni magamon, ahhoz volt Reiki mesterem, Szellemi segítőm,
sok könyv és tanfolyam. Sok emberi kapcsolatom ezekből adódóan, akiktől mindig tanultam valamit.
Sőt itt az oldalon rátaláltam Aloevikire, aki nagyon sok türelemmel és őszinteséggel vezetett vissza előző életeimbe, hogy amivel már magam sem tudtam megbirkózni, abban segítségét adva tovább lépjek.
Bátran kérj segítséget, nem kell mindent egyedül megoldani. Néha egy jó beszélgetés vagy mások példájából tanulva léphetünk hatalmasat.
Remélem tudtam valamelyest instrukciót adni, meg erőt, hogy megtedd az első lépést.Hát,szerintem

"csupán csak" annyit kell tenni,hogy szembenézel életed összes érzésével amik idáig voltak és idáig elnyomva voltak.Pár év alatt sikerülni fog:)De remélem ír valaki egyszerűbb és könnyebb utat is:)Vagyis, hogy tudok

Vagyis, hogy tudok visszatalálni önmagamhoz?Nagyon köszönöm

Nagyon köszönöm Nektek!

Igyekszem pozitívan hozzáállni. Most én is úgy vagyok vele, hogy kihasználom azt az időt és hálát adok érte, amit Vele tölthetek. Hiszen még együtt vagyunk! :)
Hogy tudom megszeretni magam? Próbáltam már, hogy a tükörben dicsértem magam, de bevallom semmi eredménye. Nincs önbizalmam az a nagy büdös igazság. Már én sem hiszem el, hogy érek valamit is és, hogy értékes vagyok. Nem ismerek önmagamra!Kedves Pipin!

Egyszer vége lesz a kapcsolatodnak.Attól függetlenül,hogy gyanakodsz-e,vagy nem,vége lesz.Fogadd el,hogy vége lesz.Szerintem ez nem negatív hozzáállás,csak reális,egyszer mindennek vége.És akkor vagy úgy fogsz rá visszagondolni,hogy szép volt amíg volt a hibákkal, baromságokkal együtt,vagy úgy,hogy végigparáztad az egészet,hogy mi rossz történhet benne,ezzel elrontva saját napjaidat és saját emlékképeidet is.Örülj,hogy most van.Lehet,hogy holnap rád esik egy fa és meghalsz.Örülj,hogy élhetsz!
(Amúgy régen én is olyan voltam mint te.)Kedves Jamy és Pipin!

Jamy! Úgy látszik valóban időszerű a magunkon való dolgozás. Persze ez alapból elindul és folyamattá lesz ahogy "felébredünk", de az elmúlt időszak erőteljesebben késztettet a saját magam formálására.
De ahogy ezt a blogot olvastam, hát szó mi szó így történt az életemben is.
Fontos, hogy magunkat elemezzük, mert saját negatív gondolatainkat hajlamosak vagyunk a másikra vetíteni, de az nem a valóság. Szóval ha nem akarunk bevonzani kellemetlen helyzeteket (amit az élet előbb vagy utóbb megjelenít) akkor csak is magunkban tudunk ezen változtatni. Azt is tudjuk ha mi változunk a környezetünk is változik. Szóval örülök, hogy benned is gyökeret vert a nyugalom.
Hatalmas előrelépés ha észre vesszük magunkban a hibákat és azt elkezdjük formálni.

Pipin! Nálunk semmi extra nem történt. Bennem alapvetően van egy bizalmatlanság a férfiak felé. Pedig ebben az életemben sok átveréssel, megcsalással stb. nem találkoztam. Még is erősen él bennem.
Mondok egy példát. Találkozom valakivel és kapcsolat lesz belőle. Minden szépen megy köztünk, de egy idő után Én kezdek el kreálni a fejemben kuszaságokat. Mintha akarnám, hogy megbántsanak, hogy aztán tudjam mondani, hogy Én tudtam ezt előre és szevasz Én megyek tovább.
Sajnos ez fiatal koromat végig kísérte.
De a mostani kapcsolatom igen is szép és nyugalmas, bizalmas, szenvedélyes. És az történt, hogy rajta kaptam magam. Már megint kezdem a gondolatbeli képzelgéseket. Tudod a fejben történő párbeszédeket. Kitalálom a másik mit tenne, mondana. Pedig a másik nem tesz olyat, sőt nem is mond olyat. És nem akarok tovább képzelegni. Nem akarok többet elmenekülni, mert szeretem és szeretve vagyok. Ennél tökéletesebb társam nem is lehetne. Viszont mindig hangot adtam ha valami nem tetszett. Nem akarok odáig eljutni, mint Te mert akkor vége. Ha már a másik félbe bele ivódik az én rögeszmém, akkor onnantól már nem tudok vissza fordítani semmit.
Ő vasárnap mondott valamit, Én meg negatívumként éltem meg. És elkezdtem a saját képemre formálni a szavait. Nem is gondoltam végig, hogy Ő ezt mire érthette. Hál Istennek felébredtem és megráztam saját magam. Hétfőre kialudtam és eldöntöttem, hogy itt befejeztem magam kínzását.
Ebben a berögződésben élek 40 éve, és folyton menekülök a hapsik elől. Most szembe néztem magammal és röhögő görcsöt kaptam. Aztán mély szomorúságot, hogy mennyi elfecsérelt érzelmi mérget bocsájtottam másokra, amitől Én szenvedtem a legjobban.
Azt tanácsolom neked, nézz jó mélyen magadba, mert nem a társad nem szeret, ha nem Te saját magadat. Csak mivel kivetíted Ő nem tud másként tenni. Lázadni fog, aztán elhagyni. Enged magad közel saját magadhoz. Aztán ha ott rendet tettél, rendet tehetsz máshol is.Én még nem nyugodtam meg.

Én még nem nyugodtam meg. Rajta is érzem, hogy megint kezdünk visszazuhanni a gondokba. Talán tényleg nem szeret már? Nem tudom mi lesz.
Nálatok mi a helyzet? Mi történt?Én meg

most ájulok el Rózsafa,hogy téged olvaslak.
"Magamat gyötröm vele,mást meg megbántok vele.Szóval magamat kielemeztem és eldöntöttem,hogy változnom kell." Tegnap előtt esti-tegnapi gondolatom volt ez.Ma meg rámköszöntött a nyugalom.Már a címe is megkapó

Kedves Szellő!

Természetesen az asztró nyelvet nem értettem, de a magyarázatokat igen. Nagyon elgondolkodtató de pozitív értelemben. Ma olvastalak de vissza gondoltam a hétvégére. Na ne mááárrrrrr! Szóval nálunk is érzelmi hétvége volt. Volt benne nagy fokú szenvedély, szeretet, félreértésekből fakadó csalódottság. Minden ami egy férfi és nő között megtörténhet összegyúrva meg is történt a hétvégén. Hétfőn pedig győzedelmeskedett a szív igen erős sugallata. A megértésé. Jobban mondva saját magam negatív és berögözött érzelmeken alapuló reakciói. Amit tegnap tudatosan végig is elemeztem és rájöttem, hogy Én több ilyen gondolatsort nem akarok magamban végig vezetni. Magamat gyötröm vele, mást meg megbántok vele. Szóval magamat kielemeztem és eldöntöttem, hogy változnom kell. Erre most olvaslak téged és úgy éreztem elájulok nyomban.
Innentől kezdve jobban figyelek az érzéseimre, de főleg a szívem érzéseire. Tiszta játszmát akarok magammal, de ezek szerint nem is véletlen a késztetés rá.
Köszönöm az információkat, így könnyebb a levezetés és annak átélése.Nagyon köszönöm! Igazából még

Nagyon köszönöm! Igazából még csak mostanában kezdtem tudatosan figyelni a gondolataimra. Az oldalra is csak mostanában találtam rá. Tanulom magam. Nagyon boldog voltam a hétvégén, de valamiért "meghülyültem" tegnap estére. Tudom nem szabad "paráznom", rágódnom a dolgokon, mert újra elronthatok mindent!
Köszönöm, hogy segítettél!

Legyen szép napod!félreolvastad. nem véget

félreolvastad. nem véget érnek, hanem minden a helyére kerül. vagyis ha az a helye, akkor újrakezdődik ami jó! lehet hogy ez pont az újrakezdés ideje. ha jó dolog történt, örülj neki, és ne rágódj azon, mi lesz ha.Segítsetek megérteni kérlek!

Sziasztok!
Nagyon nagy hullámvölgyben van a kapcsolatom már egy ideje. Ennyire még nem volt válságba sosem. (A párom azt mondta, hogy nem tudja szeret-e)
Most hétvégén péntek estétől nagyon nagy fordulat és változás állt be. A párom nyitott felém, újra kezdett olyan lenni, mint régen. Egyszerűen CSODA volt! Újra nevettünk, csak úgy megpuszilt, megölelt!
Aztán tegnap délután elmentem otthonról, segíteni kicsit anyának. És mire hazaértem megint feszült, ideges, gyanakvó voltam. Félek mindent elrontok! Nagyon szépen kérlek segítsetek!
Ez a hétvége lehet egy jel, hogy nyugodjak meg, mert megváltoznak a dolgok a jó irányba?
De akkor miért vagyok ideges?
A fenti írás nagy részéből úgy tűnt számomra, hogy a régi kapcsolatok, ahol gondok vannak véget érnek. Azonban ez a hétvége tényleg egy csoda volt egészen tegnap estig...
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!

Legyen csodaszép napotok!Nagyon szép gondolatokkal teli írás. Köszi!

Elgondolkodtató. Figyelemre méltó.Szuper blog,köszi!

MA,július 25. van.Ez a nap a maja naptár szerint az időn kívüli nap.Ma tudunk könnyebben kapcsolatot teremteni a felsőbb dimenziókkal.Ha tehetitek meditáljatok,vagy fokozottan gondolkodjatok pozitívan,ne ma akarjátok megoldani az "élet nagy problémáit".