Egészség

Ezen sorok azok melyeket én írtam,és én így gondolom az egészséget jelen helyzetben!
Ha kell többször olvasd át mert nem egyszerű megérteni, és nem mindig az első értelmezés a helyes,sokkal mélyebb tartalommal bír!

Egészség!

Jelenések könyve 18. rész

" 14. És a gyümölcs, a mit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden a mi ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg nem találod."

I.

Mint ahogyan a közmondás is tartja, épp testben ép lélek!

Vissza kell térnünk a tudatos, egészséges táplálkozáshoz, mert még testünket nem tápláljuk kellő odafigyeléssel, mindaddig lelkünket sem leszünk képesek megfelelően táplálni!

Fizikai testünk problémái lekötnek minket, ezáltal nem vagyunk képesek lelkünk táplálására kellő gondossággal figyelmezni!

El kell hagynunk minden mesterséges táplálékot, mert azok visszafordíthatatlan egészségügyi gondokat okoznak, nem csak bennünk de gyermekeinknek és unokáinknak egyaránt!

Többgenerációs, öröklődő gondokat okoznak DNS-ünkben, amit csak több generáción át tartó gondos odafigyeléssel lehet már csak kijavítani!

Vissza kell fordulni az anyatermészethez, és tanulmányozni mindazt a kellő odafigyelést, amit a természet produkál önmagától, mesterséges eszközök és adalékok nélkül!

Ez a Világ amiben élünk egy tökéletesen összerakott, természetes „gépezet”, ahol minden összefügg mindennel, mindenki mindenkivel!

Egy szoros kötelék amiben egymástól függenek emlősök, rágcsálok, növények, gombák, férgek, rovarok, és minden élő és élettelen ami csak létezik!

Ezt a rendet, kapcsolatot mi megpiszkáltuk, belenyúltunk, felborítottuk!

Fel kell végre nőni, felelősséget vállalni tetteinkért és végre tudomásul venni, ez a bolygó nem miattunk van, hanem mi vagyunk a bolygónkért!

Lépésről lépésre haladva újra vissza kell térnünk a természethez, mert az egészségünk, a jövőnk függ tőle!

Nem szabad az anyagi érdekek miatt semmibe vennünk saját életünket!

Egészségünk az egyik legnagyobb kincsünk, mert ha nem vagyunk egészségesek elveszítjük erőnket, hitünket, kedvünket, céljaink értelmét vesztik!

Egy egészséges ember képes újítani, mindentől függetlenül gondolkodni, nem befolyásolva magunkat testünk gondjaival!

Segítsünk embertársainknak önzetlenül meggyógyulni, mert mindenkinek joga van az egészséghez!

II.

Az anyagi javakhoz kötött orvoslás, gyógyítás, korlátokhoz köt minden embert!

Ha nincsen pénzed, nincsen jogod meggyógyulni!

De ez nem így van!

Urunk és Teremtőnk megáldott minket a gyógyulás erejével, tudásával, és szabad tanításával amit a jelen Világunkban nem gyakorolnak, nem tartják kifizetődőnek tudatni veletek!

Ennek a társadalmi rendszernek amiben az emberiség élni kényszerül, nem érdeke a te gyógyulásod, mert a Népesség csökkentés a Céljuk!

Szépen lassan elhitették veletek a természetes gyógymódok haszontalanságát és mellőzésének fontosságát, miközben tudják, hogy csak ez képes meggyógyítani!

A jelenlegi Orvostudomány és Gyógyszerészet csak kezel és nem meggyógyít ezt tudnod kell, mert jogodban áll tudni!

A jelenlegi gyógyszerek több mellékhatást hordoznak magukban és használatukban mint maga a probléma amit megoldani hivatottak!

Az egészségügyi változások érdekében nyitottan kell hozzáállnunk a Természetgyógyászat kérdéséhez!

Elfelejteni, minden rosszindulatú, haszontalan pletykát, és sorra venni minden egyes növényt amelyet a Teremtő adott nekünk és nem a mesterséges laboratóriumok!

Sorra menni minden betegségen, tesztekkel, önkéntesekkel ellátva, dokumentálva minden kezelést és végeredményt!

Olyan önkéntesekkel, akikről már lemondott a jelenlegi Modern Orvostudomány, és akiknek már nincsen veszteni valója, akik már csak a Teremtőben és a csodában bíznak!

Mielőtt bárki úgy gondolná, hogy ez a beteg, és Hitevesztett emberek kihasználására alapuló önös érdekektől vezérelt cél, azt megnyugtatom, hogy azok az emberek akikről már Lemondtak, ( már csak leírni is szörnyű, nem kimondani!), azok már csak a Teremtőnktől kapott Természetben bízhatnak!

Nagyon sok olyan esetet szül, ezen probléma, amit szegény, magára hagyott beteg, (aki már nem képes meggyógyulni modern gyógyszerészetünk és Orvostudományunk által), nem látja másban megoldását, csak önnön életének kioltásában!

Úgy gondolja, a Modern tudományunk nem képes meggyógyítani, akkor már nincsen remény, nincsen megoldás, róla már lemondtak!

Miért?

Mert egy gyógyíthatatlan beteg ember meggyógyítása, minden további mellékhatások nélkül, meghaladja a jelenlegi Orvostudomány képességeit!

III.

Azért nem képesek meggyógyítani igazán az embereket, mert sajnos nem csak az Orvoslás tudománya, anyagi érdekektől függő, és orientált, Világunk minden része!

A történelem során sikerült e nemes, és igazán lényeges momentumát életünknek, anyagi körülmények közé szorítani, függővé tenni!

Az emberiség elkövette azt a hibát, hogy a gyógyítást a javakhoz csatolta és nem tekintette életünk egyik meghatározó momentumának!

Ezért nem képes és nem is lesz sohasem igazán képes, minden további mellékhatásoktól mentesen meggyógyítani minket, mert a Gyógyítás lényege és eszközei, mind az anyagi javakat szolgálják, és képtelen függetleníteni magát tőle, a pénz bálványát szolgálják, és a pénz nem a Teremtőnk eszköze, hanem egy korlátozó, társadalmi rangokba, ellenségeskedésbe, bizonytalanságba, és öngyilkosságba hajszoló, megosztó, megfosztó, fizikai és szellemi énünk korlátozására létrehozott kíméletlen, minden és mindenki felett álló fegyver !

Ezért hát ne csodálkozzunk, hogy az az ember aki már tudatában betegségével, és azzal hogy őróla már lemondtak, vagy ha nem is, de a kezelés amire szüksége lenne hatalmas anyagi hozzájárulást kérve adnák csak neki, amit ő képtelen teljesíteni, lemond az életéről!

Ebből kifolyólag, jutottam el arra a következtetésre, hogy már a Világban nincsen olyan dolog amit nem lehetne pénzért megvenni, vagy megsemmisíteni!

Képesek voltunk lemondani saját és gyermekeink jövőjéről, egészségéről az anyagi javak érdekében!

A Szent Célom a Hazám és az emberiség nevében, hogy újra függetlenné tegyem e rendszert a korlátozó anyagi javaktól!

Ne lehessen pénzért egészséget venni. Ne lehessen jogot formálni rá, eladni, feltételekhez, és társadalmi ranghoz kötni, hovatartozáshoz, népcsoporthoz, nemhez, és vagyonhoz mérni, korlátozni, elhanyagolni, más kárára, haszonszerzésből, szabályozásokkal, és olyan körülmények teremtésével ami lehetetlené teszi a gondos, és pontos gyógyítást, Ne lehessen!!

Ehhez az kell, hogy a gyógyítás alapjait kell, elkülöníteni az anyagi javaktól, amit az önzetlenséggel lehet csak tartósan véghez vinni!

Önzetlennek kell lennie az Orvost tanító tanárnak, úgy kell tanítania a Leendő gyógyítót, hogy tisztában legyen azzal, mi is az igaz feladata, célja és hogy neki Szent kötelessége minden tudása, és ereje felhasználásával önzetlenül embertársai életét megmenteni!

Az anatómia, valamint minden szükséges Orvosi tanulmány, (függetlenül a Szakterülethez), továbbá az orvosságok használata, mind fontos és nélkülözhetetlen egy Orvos hivatásában!

De mindez semmit nem ér, és nem használ, ha nem tanítják meg a leendő gyógyítókat, az ezzel járó felelősség, elhivatottság, önzetlenség, kitartás fogalmára!

Továbbá számomra, az igazi gyógyító a szervezeten kívül foglalkozik a Lélekkel.

Mert egy igaz, önzetlen és valóban emberszerető Orvos tudja, ha a lélek beteg, akkor a test hiába gyógyul, az nem lesz tartós!

IV.

Az életben minden összefügg mindennel!

A pozitív hozzáállás és cselekedet természeténél fogva nem szül negatív következményt!!

Ez az élet, és a Világmindenség egyik alapja!

A pozitív cselekedet, gondolat, érzés taszítja a negatív töltéseket, eseményeket, helyeket, jövőt és embereket!

Az önzetlenség az egyik alapvető pozitív erő mely változást hozhat a Világba!

Amit elnyomtak és korlátok közé kényszerítettek, nem hiába!

Ha az ember önzetlenül segít egy embertársán, ami azt jelenti, hogy mikor szükségét látja a cselekvésnek, egy pillanatra sem fordul meg fejében a haszon, a viszonzás elvárásának gondolata, így képes azonnali segítséget nyújtani tiszta érzelmekkel, akkor pozitív hullámot indít el életében, és akin segített annak életében is!

Ha odafigyelünk egymásra, és magunkra, akkor az önzetlenséggel, képesek leszünk megváltoztatni mindazt ami elnyom és rabszolgaságban tartja elménket, testünket, szívünket, lelkünket!

Ha igaz önzetlen segítséget nyújtasz egy embernek, akkor a sors pozitív cselekedettel, pozitív körülményeket fog életedbe vonzani!

Nem feltétlen ugyanúgy, ugyan ott és olyan mértékben!

Akkor, úgy és ott ahol igazán szükséged lesz rá, mert tiszta szívvel voltál önzetlen, minden ellenszolgáltatás reménye nélkül!

Így van ez nem csak az egészség területén, hanem az életünk és sorsunk minden területén!

Életem egyik nagy felismerése akkor következett be, amikor 2012.Decemberében Karácsony napján 24.-én párommal elindultunk vásárolni!

Útközben felfigyeltem egy kapualjban lévő hajléktalanra, feküdt a hideg kövön, vékony takarónak mondott valamivel betakarva, szörnyű állapotban!

A Boltba érve, közöltem a párommal, vegyünk ennivalót és innivalót a hajléktalannak.

Hazafelé indulva, átadtuk neki, és akkor láttam a szemében a meghatódottságot, reményt, hitet!

Egy ilyen önzetlen kis segítség, Karácsony napján képes volt elfeledtetni vele szörnyű körülményeit, és újra hitet adott neki az életre, és hogy újra bízhasson másokban!

Hazaérve rájöttem, hogy még nem vettünk meg mindent ami kell az Ünnepekre!

Egy másik boltba tartottam, és felfigyeltem egy egészben lévő bár megviselt állapotban lévő 15 centiméter vastag matracra!

Nem gondolkodtam, felkaptam és az ellenkező irányba elindulva, reménykedve, hogy még ott találom őt!

Átadtam neki a matracot, és ezzel lehet, megmentettem egy tüdőgyulladástól!

Abban a pillanatban nem is gondoltam rá, mekkora segítség ez neki, vagy kerestem az okokat, miben nyújt segítséget számára, mit kapok érte, mikor hajthatom be rajta, ki látja,mit szólnak? Egyszerűen csak tettem amit a lelkem diktált!

A gyógyítás nem csak a betegség megszüntetésében nyilvánul meg!

A megelőzés is bír hatalmas jelentőséggel, ha nem a legnagyobbal!

V.

Mert az igazán okos ember előre gondolkozik, és nem utólag kapkod!

Mint már utólag világossá vált számomra, hogy a sors vagy karma bárhogyan is nevezzük, megtérít minden egyes fáradságot, erőfeszítést, cselekedetet, legyen az jó vagy rossz, mindent visszakapunk!

Én is visszakaptam!

A semmiből, váratlanul kaptam olyan megoldást és segítséget amire nem számítottam, és még kilátásban sem volt!

A lakhatásom múlott rajta!

Ekkor értettem meg igazán, az ok-okozat összefüggést, az egyensúly fontosságát a Világban, és az önzetlen segítség hatalmát!

Rájöttem a sors „mércéjére”!

Ha önzetlen segítséget nyújtasz valakinek, (függetlenül hogy milyen napon és időben teszed) és az önzés legkisebb szikrája sincs benned, a segítség amit nyújtasz, hozzájárul embertársad egészségi állapotához, betegség megelőzéséhez, ezáltal biztosítva az életét, akkor a sors akkora segítséget fog neked viszonozni érte, amekkora jelentőségű és fontosságú volt a segítséged embertársad iránt!

Most már megértettem az igaz lényegét annak, miért is tiltották és nézik rossz szemmel a régi idők Sámán tanait !

Egy Sámán nem azért Gyógyított, hangsúlyozom gyógyított és nem kezelt, mert ő elvárt érte valamit!

Hanem azért mert ő ezt a tudást kapta az őseitől, és akik a Teremtőtől, attól az igaz erőtől, akiben az élet maga született!

És akiben, aki által az élet születik, elindul, aki a semmiből képes egy tökéletes rendszert alkotni, teremteni az nem ismeri a gonoszt!

Mert a teremtés folyamata lényegéből adódóan jó és pozitív!

Mert valamit megalkotni, létrehozni ily tökéletesen, ahhoz tiszta szív, elme, kitartás, felelősség, önzetlenség és hatalmas akarat szükségeltetik!

Csak a rombolás, sanyargatás, fertőzés, kihasználás, rabigába döntés, elhallgatás, hazugság, kényszerítés, ami nem csak tényleges formában, hanem körülmények létrehozásával is történhet, és még oly sok olyan cselekedet ami híven tükrözi jelenlegi életünket, kapcsolatainkat, elménket, képes e hatalmas erő ellen fellépni a negatív oldalról!

Ez a hat pozitív tudatállapot, képes Új világot, és akár egy új Világmindenséget létrehozni, melynek egyensúlyozásához nem érhet fel több száz negatív erő sem!

Ezt tudták a régi idők „doktorai” is, és ezért, ily módon voltak képesek több ezer és több tízezer éven át egészségben megtartani embertársaikat! Innen merítettek erőt, és e szerint éltek, cselekedtek!

A Jelenlegi Orvostudomány legnagyobb hibája az alapvető emberi értékrend hibáján alapszik!

VI.

A nyitottság hiánya, mind a Természettudományban, mind a páciensek irányában, többre tartván az önös érdekeket, az igaz cél, igaz hivatás ellenében!

Persze könnyű mindezt azzal magyarázni, hogy ez a rendszer rákényszerítette őket, mint mindenkit, arra a Hitre, a pénz az úr, a pénz a Mi Istenünk, a mi Hitvallásunk, a jövőnk!

Pénz nélkül, nincs mit ennünk, nincs mit hordjunk, nincs hol laknunk, nem tudunk családot alapítani, nem tudunk tanulni, nem tudunk utazni, nem tudunk informálódni, nem tudunk kommunikálni, nem tudunk gondolatokat, tudást, bölcsességeket, hagyományt, alapelveket, cserélni, nem tudunk megtanulni adott esetben helyesen beszélni (logopédus sem ingyen tanít)

nem tudunk ha nincs pénzünk írni megtanulni, mert az Iskola sem működik ingyen!

Alap, létfenntartó szolgáltatásainkért irdatlan pénzeket kell fizetnünk, és az egyetlen dolog amit nem tudtak e korlátozó hatalom birtokába juttatni, a levegő amit belélegzünk!

Ezt az egyet nem tudták a hasznukra fordítani, ezért és ennek okáért szennyezik azt, és velük minket is!

Elég ironikus a helyzetünk!

Vagy továbbra is szemet hunyunk mindez felett, (amit nem javasolok, azért mert nem lesz jövő ahol elmondhatjátok, (nem lesz kinek!) mekkorát hibáztunk), vagy ha mégis ezek ellenére folytatni vágytok egy ilyen, minden Szenttanítás ellentetsző életmódot, (ami lassú, de ugyanakkor biztos módja a pusztulásunknak), akkor találjatok fel az érdeketekben minél előbb egy olyan technikát amivel lehetőségük nyílik a levegőnk megfizettetésére!

Mellé hozzatok olyan kereskedelmi szabályzatot, hogy a Tiszta szennyezettségtől mentes levegő árfolyama tízszer annyit ér mint a jelenlegi!

Talán akkor, hajlandó lesz a Világ tenni valamit életelemünk megóvása érdekében, a minél magasabb profit érdekében!!

De ezzel csak pár száz évre nyújtsátok el az elkerülhetetlent!

Mert egy olyan társadalom, ahol az élet fölé emelik a haszon fontosságát, az a társadalom, nem tiszteli az életet, és ennek okáért nem teremtésre hanem pusztulásra van ítélve!

Ezt már mindenki érzi, titkon tudja is magában, de nem képes igazán felfogni!

Felfogni ennek súlyát csak is önzetlen gondolkodással lehet!

Mert aki önzetlenül gondolkodik, az gondol a jövőjére és az embertársai jövőjére is!

Ha önzetlen is, akkor is fél!

Fél, de lehet nem a haláltól, nem a jövőtől, hanem a tehetetlenségtől!

Attól fél, ha igazán eltűnne az életünkből egyik napról a másikra, mindez amit tudatni szándékoztam veletek, akkor mit is tenne, hogyan tovább, mit kezdjek a több ezer éves kizsákmányoló, elnyomó, kihasználó, az életemet semmibevevő rendszer nélkül??

Mire építsek, merre induljak, mire alapozzam a jövőm és gyermekeim jövőjét?

Higgyétek el, mikor elérkezik ez az idő, akkor már megtanultatok, önzetlennek lenni egymás iránt, újra összefogni egymással, és akkor mikor egy ilyen hatalmas múltú és Szent feladattal bíró társadalom összefog mint a miénk, képes lesz az egész Emberiség életében tartós, igaz változást hozni!

Miért írtam le mindezt az egészség Célom bemutatása ként ?

VII.

Ha eddig még nem ismerted meg az utam, utad akkor leírom!

Az Egészség mint szép Magyar szavunk, amit Istentől kaptunk, aminek szerkezetében és mondanivalójában benne foglaltatik minden tudás, azt jelenti, Mind egy Egész!

Az igaz, szabad élet magában foglalja testünk egész-szét, Lelkünk egész-szét, a Családunk egész-szét, Társadalmunk egész-szét, az egész Emberiség összefogásának, lelkének, Hitének, Jövőjének egész-szét !!!

A fizikai testünkön kívül is meg kell gyógyítanunk mindent ami az Egységes egészhez tartozik, mert csak így érhetjük el az Egészséget!

Nagy GáborMany people are curious about

Many people are curious about the things insider a recording studio room. It is not uncommon to see people are asking about this question because they are curios about the equipments inside a recording studio room because those equipments can lead to great music that they love. insiderhome.us
Interior house painting ideas are the simplest of ways to transform your liveable space easily, quickly and on a low budget. Doing it yourself and executing your creative house painting ideas would make it a point that the cost aspect is kept at the lowest. interiorhouse.us
Organizing residence nightmares can be a really painful area of running your home based business. It could actually hamper the success of your business if you let it get out of control. Here are some easy tips to follow so you don't find yourself in this sticky situation. organizehome.us
It wasn't too long ago that finding a truck accessories distributor meant a lot of work, miles and effort. These people are the lifeblood for most of our truck needs. There was a time we could drive the street and see them all over but shopaccessories.us
Forever Living Products is a network marketing, yet most of its Distributors will not know the first thing about marketing. Find out the best way to get leads for your Forever Living Products business, here. shopforever.us
In my 7 Day Belly Fun time Diet Review you're going to discover if the program is worth the money or if it will be just another waste of money water-downed fat loss system. Be sure to read this article before you invest in the 7 Day Belly Fun time Diet. shoppingblast.us
The internet has changed lots of things of how people go about their daily routines. Communication has become that much clearer, finding friends and family is now a click away and searching for information is done in a moment. It is no question that a lot of things have changed now. shoppingcraze.us
One of those unfortunate ways to make money these days is through the get paid to go programs. People might be wondering whether these kinds of programs might be trustworthy, but truthfully, there are many scams, which might cheat the people. shoppingprogram.us
These days, online shopping is on the rise in India and this is due to the fact that online shopping is the most convenient and easiest ways of buying things for your home and for your family. shopwhat.us
Shopping is not called 'retail therapy' for no reason. It can cheer up an otherwise dull day by treating yourself to a new handbag or new tie. But, being savvy when spending to the key in a recession. budgetshop.us
Though the choices for corporate gifts can be found everywhere, sometimes you've still got a hard time mulling and shopping around that you get tired and realized how much time you have wasted hopping from store to another. In the internet, you can find almost all the things that you need. choiceshop.us
As if perpetually inviting skies and some of the world's most beautiful shorelines weren't enough, Southwest Florida offers an abundance of shopping methods of even the most discriminating buyers. Three signature landmarks illustrate the area's appeal. styleshopping.us
Los Angeles is known for its excellent shopping scene, which is mainly owed to the Hollywood stars who consistently need the latest and the best in fashion. Keen shoppers make the most of the city by planning before they start their shopping. trendyshopping.us
Every woman searches for some chic and modern accessories to flaunt her style! If you are one of such women then this article is tailor made for you. We all know that these kinds of handbags make a really cute gift for any girl whether she's your girlfriend, wife or daughter. cutefashion.us
A fashion club has numerous options to choose from to complete community service. Project ideas include coat drives, collecting used clothing for disaster relief, raising money for a scholarship fund or supporting a famous fashion charity. fashionclub.us
Just because your wallet is feeling a pinch it doesn't mean you can't enjoy wearing the latest fashion trends. When was the last time you shopped in a discount store? If it's been a while you may be surprised at the affordable fashions you'll find in them. netfashion.us
If you've ever gone shopping with a teenage girl you know that teenagers can be a very discriminating bunch!. Their physical and mental growth ' them refining all kinds of fashion items to improve their image and their look. teensfashion.us
Jewelry is functional and trendy often, from expressing your unique personality, enhancing your attire and enhancing your wardrobe ensembles. Engagement and wedding rings are the never-ending expression of your devoted love. trendyfashion.us
In today's highly competitive business industry, subscribing to popular business and finance magazines are more important than previously. These trade magazines can help you become updated with the current trends in your business niche. businessmag.us
Being at the cutting edge of business trends may help companies of all sizes stay afloat, but this needs to be done in a calculated manner. The right blend of marketing, admin, sales, support, and social media provides the key to success. businesstrend.us
In the eyes of a successful e-commerce business owner, a failing economy would not stop him or her to profit online. However, it may contribute as you factor to hinder the e-commerce business to grow, but it is not the sole reason other e-commerce business owners fail. commercebusiness.us
The favorable conditions that helped drive the recent private fairness boom have changed dramatically over the past year. Future private equity returns will be much less than they were over the past 5 years and might end up being quite disappointing for many investors. equitybusiness.us
Strategies to avoid most mistakes created by business beginners. Leaning experience is much positive attitude. Making mistakes is normal, but need to be discouraged. Strategies of making money fast are described in several ways. fairbusiness.us
If you are looking to the set-up an online business you might consider coming up with the latest business ideas, however that may not be the best thing to do. In this article we discuss what is the best way to create a profitable business and make money online. latestbusiness.us
When it comes to discount or wholesale travel there are some simple techniques that will assist you to be able to always pay the absolute lowest price. At any given time in the travel industry whether it is a hotel, a cruise liner, an airline, a train an apartment or even a tour, there is a 60% to 70% occupancy rate. travelagain.us
Prague tourist information is easy to find and necessary to have when planning your trip to this beautiful, ancient city. Prague has become one of the most popular destinations in Central Europa for both vacations and weekend getaways. travelfacts.us
If future was a destination (which it is) Purpose would be the reason to visit. Passion would be the road to get there and preparedness would be the things we pack up to go. Sounds like the makings of a road trip to me. travelpassion.us
Ladakh meaning "land of high passes", is a remote region in the state of Jammu and Kashmir of India. It is sandwiched between the mighty Karakoram range to the north and the mightier Himalayas towards the south. traveltrek.us
Italian capital, the capital city of Italy is widely regarded as a major tourist destination. This Endless City, which appears to be timeless, has been around existence for over three thousand years and is characterized with streets that are littered with ruins of its rich cultural past. travelviews.us
The use of geo location apps can transform the overall landscape of mobile communication. These location based applications end up being vital sources of authentic information, which can help users in making informed decisions. geotravel.us