Angyali tanítás 2011. február

Új hónap, és benne szép, új napok várnak ránk:)
Őrizzük szívünkben a fényt, mert a mosoly melege az ami a kívülről jövő hideggel szemben melegít mindannyinkat.

2011. Február Sok minden történik velünk ebben a hónapban. – A tiszta érzelmek megélése- ez a leg-leg...
A hónap mantrája:
SZÍVEMET KITÁROM AZ ISTENI FÉNYRE
RAGYOGJON ÁLTALAM TUDATOSSÁG LÉTE

Jézus szerint, e hónap mély tanításokat tartalmaz mindenki számára:az érzelmek tiszta felismerését hozza el. Az isteni érzés bizonyossága, a Szeretet Léte bennünk tudatára ébred! Megérthetjük, hogy minden általunk táplált érzés csak akkor árad bensőnkből, ha azt tiszta Szív-tudatosságon át engedjük megnyilvánulni. Felismerjük a hiedelmek rétegződéseit, és a téveszmék működését életünkben. Ez nehéz és néha fájdalmas felismeréseket hoz, de a megbocsátás kegyelme ott van velünk és bennünk! Megmutatja magát mindaz, amihez eddig érzelmeket társítottunk, a maga valójában. Ehhez csak továbbra is benső Lényegünkben kell maradnunk. Rádöbbenhetünk, miként is működik az emberi és isteni szeretet, és választhatunk, hogyan kívánunk érezni ezután. Tudatosan a Szeretet isteni Létébe helyezkedve bizonyossá válhatunk benne: Mi Magunk Vagyunk az Isteni Szeretet, és ezért nem kell mást tennünk, csak ebben léteznünk.
Bizonyosságunk: a Szeretet Fénye vagyunk, bármilyen megnyilvánulásunkban.

Mai tanítás: 2011.02.28. hétfő Azért születtetek egy adott területre, mert a Föld ott dolgozó energiái tudnak tanítani benneteket.

Mikor elköltöztök egy új lakóhelyre, akkor új tanítások várnak rátok az adott hely szellemiségének megfelelően. Kérdezd meg magadtól, belső bölcsességedtől, az ahol most élsz, mire tanít téged?

A környezeted, az emberek mire ébresztettek rá téged?
Hogyan segít neked ez a hely meglelni Önmagad, felismerni lehetőségeidet?

Küldj szeretetet Földanyának minden gondoskodó tanításáért!

február 27. vasárnap Mindig azt gondoltam az amit én érzek, amit teszek, mivel szívből teszem, az a SZERETET. Életem egy olyan fordulópontján, ami nehéz, lehúzó dolgokkal volt teli, elmentem Orsihoz a Kristálycsakra oldalon, és ő megmutatta az igaz szeretethez vezető utat. Addig csak beszélhettem a szeretetről-azóta már tudom miről beszélek. Hálásan köszönöm Orsinak, ennek a drága, éteri teremtésnek szerető jó indulatát, és útmutatásait! Ezt szántam ma tanításul beírni. Mert a gondolat egy dolog. Beszélni róla a másik fele ennek a dolognak- de érezve megélni!!!!!!!! Az a dolgok rendje.

2011.02.26. szombat A mosolyod ereje: Mosolyogj, kívül és belül: A mosoly olyan, mint egy szeretet-kapcsoló. Beindítja azt az érzelmi frekvenciát, mely a Szeretetre hangolódik. Először lehet, hogy csak a száddal mosolyogsz... de ahogy feléled benned az érzés, szétárad a Szeretet és Bensőd is kinyílik. Olyan leszel, mint egy virág, melyet megérint az éltető napsugár, és a melegétől kibontja szirmait a Fényre... Töltsd fel magad a mosoly erejével, a Szeretet melegségével és add tovább ragyogásodat másoknak. Is.

2011.02.25. péntek Nézz most körül gondolataid és érzelmeid terén. Harmonikus képet nyújt-e szívedben a megjelenő érzelmi, gondolati energia?
Vedd sorra a benned felbukkanó érzéseket: segítenek, előre visznek téged utadon?

Ami igen, üdvözöld. Ami nem, engedd el és szeretettel küldd el az angyalokkal.
Most gondolataid sorát állítsd magad elé, s nézz végig rajtuk.
Mi szeretettel fénylik, pozitív gondolat. Ami fénytelen vagy sötét, nem szolgálja fejlődésedet.

Most állj elé és szeretettel minősítsd át pozitívvá, fényesítsd fel teremtő akaratoddal. Így tud ezután gondolataid fénylő sora segíteni téged...

2011. 02.24. csütörtök A most zajló intenzív tisztítások energiarendszered folyamatos harmonizálását igénylik.
A harmónia angyalai segítenek neked beállítani csakráid és auratered tiszta Fényét és tökéletes működését. Hívd magadhoz őket és kérd, dolgozzanak rajtad, hogy vissza álljon energiatered egysége és tiszta működése.
Ezután csendesedj el és engedd, hogy harmóniába hozzanak az isteni Akarattal.
Szívedet mindeközben töltse el a Köszönet, Hála és Szeretet Fénye, hogy befogadhasd a Kegyelmet.

2011.02.23. szerda Mikor kijelented Én Atyámhoz tartozom, lelked Isten kegyelmébe ajánlod. Ezzel a felajánlással magadhoz engeded az Isteni segítő erőket.
Mikor kijelented Istené vagyok, mindent, ami veled kapcsolatos a Gondviselés irányítása alá teszel.
Ezzel a fohásszal kitárod magad az Áldásnak és megszentelődsz.
Segítő kezek nyúlnak feléd, hogy támogassanak: a Fény vezet Utadon!

2011.02.22. kedd Az őrangyali rend folyamatosan figyeli a közöttetek és angyalotok közötti kapcsolatot.
Ha hitetek csatornája nem elég tiszta, nem tudsz ráhangolódni őrangyalod útmutatásaira a szíveddel.
Ilyenkor angyalod, lelkedhez fordulva, az őrangyali rend energiáival, lelki Fénnyel, és isteni áldással letisztítja benned ezt a csatornát.
Mikor úgy érzed reménytelen érzések és gondolatok vannak benned, kérd őrangyalod, hogy tisztítsa hited csatornáját és segíts neki szereteteddel felszabadítani azt.
Mikor újra fényesen ragyog benned, testedet eltölti az elfogadás és az Egység, és érzed: így jó!

2011.02.21. hétfő Mikor tudatosan elfogadjátok Önmagatok minden részét és a szellemi Világok segítségét is, életetek minden dimenzióban fejlődésnek indul.

Lényetek minden aspektusa a saját világában fejlődik és dolgozik, így együtt léteztek a testi, lelki és szellemi síkokon is. Ha engedtek a szellemi vezetésnek, a magas rangú irányítás harmóniába hozza a többi sík fejlődését is bennetek. Ehhez nem kell mást tennetek, csak szeretettel megnyílnotok az isteni Fénynek, és elfogadni a Gondviselés kegyelmét.

2011.02.20. vasárnap Bennetek a Szív hangjai szólnak. Ezek a szívhangok lelked sugallatai, hogy életed fejlődésed útján haladhasson.
A Szív hangja énekszó, melyet isteni Éned dalol, emlékeztetve téged lényegedre. Engedd szívedből e dalt emberként magadba, hogy lépteid ritmusa megfeleljen Életed ütemének...

02. 19. szombat Az öröm a lelketek tápláléka. Tiszta szívvel tudj örülni, azzal lelkedet simogatod, szeretgeted, és ettől jobb lesz közérzeted is. Az öröm energiájával megnyitod a lelki kapud, a lélek-kapudat, melyen át lelked erővel tölti fel testedet.
Így árad bennetek a Szeretet és a Fény körforgása testeteket és lelketeket is élteti!

Engedjétek, hogy örüljön szívetek!

2011.02.18. péntek Lehetőségeiteket ti magatok teremtitek meg.
Gondolataitok irányultsága érzelmi töltéssel látja el a teremtett képet, mely olyan frekvencián rezeg át a valóságba, amiként azt életre hívtátok. Ebben van a hit összekapcsoló ereje, mely a tiszta, bizakodó képet és reményteli érzést a hit erejével megtámogatva, számotokra kedvező lehetőségbe ülteti át.

Ha pozitív képet vetítetek magatok elé, annak pozitív világába kerültök minden lépésetekkel.

2011.02.17. csütörtök Mindig tanultok. Akkor is, amikor azt hiszitek éppen nem történik veletek semmi. Ekkor lelked feldolgozza azokat az élményeket, melyekkel bizonyos területek már felszabadulhatnak benned. Ilyenkor lelked struktúrájában átalakulás folyik.

Így terem gyümölcsöt neked a tudás...

Mert a gyümölcs nemcsak a növekedéssel de az éréssel is tökéletesedik.

Hagyjátok beérni magatokban a tudás gyümölcsét türelemmel, hogy mikor megért, élvezhessétek zamatát!

2011.02.16 Szólítsátok meg saját lelketek, hogy helyreállítsátok a kapcsolatot fizikai és lelki Világotok között. Lelketek segítsége nélkül nem juthat el hozzátok a Szellem tiszta Fénye.
A hármas Egység harmóniája segít téged utadon és fejlődésedben, hogy rátalálj Önmagadra.
Őrangyalod folyamatosan beszél lelkeddel és ha kell tolmácsolja lelked hangját feléd, de tisztán csak te hallod a szívedben a sugallatot...

2011.02.15 A Templom a Szívedben oly szilárd és fényes, amennyire te magad engeded, hogy Isten lakjon benne.
Isten oda költözik be, ahol szeretettel várják és elfogadják.
Ha önmagad szeretetével és elfogadásával kitakarítod templomod terét, Fénye tudatja Atyáddal:
Várlak Téged! Ekkor Szíved Templomát betölti a Fény, és rajtad keresztül Isten sugárzik Belőled!

2011.02.14 A Szeretet és isteni bizalom megvéd téged minden ártástól, ha hited Fényét magadban engeded ragyogni.

Az események melyek megtörténnek, mindig annyira és olyan módon érintenek, ahogyan te vállaltad abban a részvételt.
Hívd magadba szellemi bölcsességed, és engedd, hogy megláttassa veled a történetek lényegiségét.
Ma különösen fontos, hogy hiteddel megtámogasd magad és bölcs rálátással cselekedj!

2011.02.13. vasárnap Bármilyen dolog is történik veletek és válik életetek részévé, tanító és felismerést segítő erőkkel érkezik hozzátok.

Aminek részesei vagytok, az a megélésen keresztül segíti lelketek fejlődését.

Az összefüggések kis-, és nagy rendszereket is összefűznek és emberként saját és a Föld sorsának is szereplői vagytok.

Életetek tisztasága segíti saját fejlődéseteket és minden ember boldogulását a bolygón.

2011.02.12. szombat Legyen bennetek a rácsodálkozás öröme, hogy befogadhassátok a gyönyörűséget. Ez az erő tiszta fénnyel tölt fel titeket, hogy megújulva, bizakodón láthassátok világotokat.

Fogadjatok örömmel, mindent, mit az Élet ad nektek, mert minden pillanata tanít, segít titeket.
Az elfogadás tárja fel előttetek ezeket az ajándékokat...

február 11. péntek Szívetek Kapuja veletek van tárva!

Akkor árad a Szeretet rajtatok keresztül, ha előbb elfogadjátok szeretetre-méltóságotokat.

A Szeretetnek nem kell megfelelni, nem kell elérni, egyszerűen fogadd el!

Fogadd el, hogy adhasd! Légy része a Szeretetnek Önmagadon keresztül, mert így érheted el Fényedet.

2011.02.10. csütörtök Mikor az útra elindultatok, egy Fényköpenyt kaptatok magatokra, melyet szellemetek szőtt Tudatából. Ennek pulzáló fényei közvetítik felétek a szellemi értékek rezgéseit. Tiszta még Fényköpenyetek rajtatok? Tud még rezegni bennetek?

Lássátok meg energiáját aurátokon és tisztítsátok meg, foltozzátok be szeretettel, hogy újra beboríthasson a Szellem erejével!

február 9. szerda. Szellemi tereitekből folyamatosan tanító és hangoló energiák érkeznek fizikai testetekhez. Befogadásukhoz tudatos figyelem és belső nyugalom szükséges, ezért minden nap állj meg egy-egy időre és merülj el tudatosságod Fényében, hogy tudd, mi történik szellemi szintjeiden.

Emelkedj lelki teredbe, és figyelj felfelé és lefelé is...

Ez a tudatosítás segít, hogy elfogadd fejlődésedet.

2011.02.08. kedd. Őrangyalotok folyamatosan figyeli fejlődéseteket és kapcsolatban áll lelketekkel. Lelki üzeneteket ír az aurába, hogy rezgése megmutatkozzon tetteitekben.

Kérjétek meg őrangyalotokat, mutassa meg és értelmezze nektek ezeket az üzeneteket, hogy szívetekkel megtámogathassátok megvalósulását.

2011.02.07. hétfő Tartsátok tisztán érzelmi tereteket, hogy lelketek szava fénylő érzésként üzenhessen nektek. A tiszta érzés, tiszta képet rajzol elétek, melynek megvalósulása így a tisztaságon át rezeg bennetek.
Így tesztek önmagatok útján tiszta lépéseket!

február 06. vasárnap Hivatásunk addig keresni, míg rá nem találunk Önmagunkra... ha te is kereső vagy, jó helyen jársz.

A hónap mantrája: SZÍVEMET KITÁROM AZ ISTENI FÉNYRE RAGYOGJON ÁLTALAM TUDATOSSÁG LÉTE.

Fogadjátok szeretettel Pusztai Orsi honlapjáról ezt a kedves éneket:

Mária szereteténeke

Lángoló szívetek Istennek imája
Szeretetben éltet lelkem boldogsága
Felhangzik a szent szó: Uram! Segíts, kérlek!
Megnyílik a mennybéli kapu teérted
Hangod szent rezgése felemel az Égig
Isten Fényszívében szeretet örvénylik
Beleveszik lelked forgó fényárjába
Teljesül kérésed az Ő Akaratában
Ámen

2011.02.05. szombat Az Univerzum gondoskodó ereje mindenhol körbevesz titeket. Ha részének érzitek magatokat, és elfogadjátok összetartozásotokat, a csillagok ereje vértez fel benneteket.

Szellemi Fényetek beragyogja a Mindenséget, ahogy mosolyotok képes bearanyozni egy reggelt.

Legyetek részei a Létezésnek, érezzétek Élni magatokat!

2011.02.04. péntek A Teremtés mindenhol jelen lévő, állandó mozgásban lévő állapot, mely kitölt minden rendelkezésre álló helyet. Ha a Gondviselés segítségére vágytok, legyen tiszta helye bennetek a megvalósulásnak.

A tér melyet elfoglalnak zajló gondolataitok, érzéseitek, dolgaitok, nem adhat helyet újnak.

Tisztítsátok meg magatokat, mielőtt magatokhoz hívjátok a Teremtés Fényeit, hogy otthonra találhassanak bennetek!

2011.02.03. csütörtök Minden nap az Ég ajándékai várnak, hogy kiválaszd őket magadnak.

Ha észreveszed ezeket az isteni erőket benned, akkor aznap ők segíthetnek utadon.
Úgy tudsz összekapcsolódni velük, ha köszöntöd és elismered őket magadban.
Ha nem tudatosítod létüket, az irányítást átengeded a körülötted keringő érzéseknek és gondolatoknak, melyek a megszokás útján tartanak téged.

2011.02.02. szerda Az áldás energia olyan Fény, mely bármit képes kitölteni, helyreállítani.
Az Áldásban Isten gondviselése dolgozik... Ha áldást küldesz, azzal magadnak és másnak is gondviselő energiákat hívsz be, melyek kitöltik az adott teret. Mondj áldást minden dolgodra és munkádra is, hogy Isten Fénye segíthessen benne.

2011.02.01. kedd Gondolatban készítsetek egy kis dobozt és töltsétek meg szeretettel!
Most a szellemi térben küldjétek el annak, akinek szeretnétek és érezzétek meg a szívetekkel örömét, amikor megkapja ajándékotokat.
Gyakoroljátok minél többször így az ajándékozást!

Ez az önzetlen tett megtanít titeket feltétel nélkül adni, hogy legközelebb képesek legyetek bármit tiszta szívből felajánlani.

Jézus az ÚJ-ba lépésről ezt mondja:

Amikor úgy érzed életedben lezárult egy szakasz, hirtelen üresség jár át. Először talán ijedtséget érzel, mert hiányzik valami.

Ha ebben a pillanatban itt és most magadba tekintesz, mosolyogva állapíthatod meg: hiszen mindenem megvan.
Igen, mert a szakasz, mi lezárult, nem a vége, hanem a kezdete valaminek. Annak, amire megértél már. Minden mit átéltél, s mit tanultál a következő lépést teszi biztosabbá.
Emberi tested és érzékeid csak fokozatosan állíthatók és fejleszthetők. Meg kell tanulnotok, hogy testi érzékszerveitek a tapasztalás élményével gazdagítanak benneteket, de általa lelketek fejlődik és tanul, s szellemetek teljesedik.
Míg meg nem értitek Lényetek hatalmasságát, hogyan is fogadhatnátok be a szellemi tudást?

Ahhoz hogy megértsetek, meg kell érnetek… ez pedig nem mást jelent szeretett gyermekek, csak azt, hogy lássátok meg Önmagatokat!

Míg kicsinynek érzed magad-kicsiny vagy. Amint felfedezed szellemi nagyságodat szíveden át-naggyá leszel.

Mint látod, s annyiszor elmondtam nektek, szív nélkül az ember nem élhet, s nem érthet.
Gondolhatod magad nagynak, de csak szíveddel érted meg, mit is jelent a Nagyság.

Gondolhatod magad bölcsnek, de csak szívedben mutatkozik meg az isteni Bölcsesség.
Ha felemelkedtek Tudatotokkal az anyag teréből, s szellemi látásotokat kiélesítitek, csodálatos élményben lehet részetek: megláthatjátok Magatokat az Univerzum közepén fénylőn és ragyogón.
Rádöbbentek akkor az itt és most Fényében – Egységetekre – Létezésetek értelmére – a Teremtés folyamatosságára! Arra, hogy nem elszenvedői, hanem résztvevői vagytok ennek a folyamatnak, mely a Teljesség minden aspektusát hívatott megmutatni nektek!
Ebben az emelkedett és fennkölt állapotban egyszerűen tudod, hogy életed szakaszai erre a felismerésre és megértésre készítenek fel téged.

Mindez azért történik, hogy szellemed tiszta Fényét lelkeddel lehozhasd magadba s megmutatkozzon általad a JÓ.
Ez a JÓ pedig nem más, mint isteni természeted emberként.
Lépésről-lépésre egyre biztosabban állsz már a lábadon, s lesz olyan szakasza életednek, mikor nem kell már fognom a kezed, mert te leszel az, ki segítségül nyújtod tiédet a járni tanulóknak.
Ez az ÚJ Kor! A biztos tudása Utadnak és Lényed fénylő természetének. Mikor felelősséggel és hittel teli léptekkel haladsz a Szeretetben! Pontosan érted, tudod és elfogadod Magad, és mindezt szíveddel teszed, alázattal és békével.

Mert ekkor már benned a Tudás, a Mindenek Tudása. Így azt is pontosan érted, miért kellett életednek, létezésednek szakaszait átélned, megélned.

Minden kérdésedre ott van benned a válasz, így feleslegesen miért tennéd fel őket. Megéled Önmagad, s sorsod már lehetőség, eszköz a kezedben.

Hited kezedben a pásztorbot, Szereteted szívedben az iránytű, Szellemed fénye pedig táplálékod.

Beléptél az ÚJ-ba, mely maga az állandóan megÚJuló, Fény által megnyilvánuló Teremtés – a Te lehetőséged! Amint ezt felismered – Tiéd! Légy Önmagad Tiszta Fénye, s létezz Általa(d).

Utad minden lépésében Veled vagyok. JézusItt a vége- huss!

Megnyílik egy új tér- új tanításokkal, új beszélgető távlatokkal :)Kívánok meleg tavasz illatú hétvégét nektek!

Hogy végre enyhülés jöhessen és a tél elvonuljon mert ideje vagyon már a tavasznak :) Mifelénk csivitelnek, csicsorognak a madarak. Én ezzel a tavaszköszöntőjükre gondolok :)A mosoly erejéről... néha

A mosoly erejéről... néha tényleg csodákat tesz. Köszönöm Ragyogás. :)
Szép hétvégét mindenkinek.Csatlakozom..:)

Csatlakozom Judyhoz!:)Nagy pusszantás mindenkinek,most tényleg csak villámlátogatásra van időm...:)
(())Zsuzsi:)

Nagyon jók ezek a tanítások és nagyon köszönöm Neked Ragyogás:)
Ha szeretet van bennem:) :) :)....
Köszönet érte, a mindennapi munkádért! PuszillakÜdvözlet és köszönő szeretet mindenkié:)

Drága Mindenki! Azért időről-időre felbukkan mindenki :) Kívánok nektek, mosolygós, szép napot, jó hétvégét, és kellemes időtöltést kedvenc ülőhelyeteken :)

A rég bekukkanókat is várjuk vissza egy-egy beköszönésre, beírásra :)

Mindenkinek áldás és sok, nagyon sok ölelés :)

Érdekességként: egy film, a kapcsolatainkról. Egy megható kisfilm, pár perces csak, mégis, mennyi mindent tud adni!.
http://indavideo.hu/video/Pillanatok_5

"Ha hitetek csatornája nem elég tiszta, nem tudsz szíveddel ráhangolódni őrangyalod útmutatásaira."

http://www.youtube.com/watch?v=7oYWqLcaUjw&feature=player_embedded#at=36Vili!:))

De jó itt látni !Puszi Kinginek!
(())ZsuzsiIgaza van Judynak...

ez nem rinyálás.Ezek konkrét dolgok,amik most beárnyékoljaák a napjaidat...Nem kell mindíg örülni és boldognak lenni...Ha egyszer mást érez az ember.Ez is Te vagy,meg én is ,meg Judy is...meg mindenki.Nincs ezzel baj.Ahogy olvastalak,az volt az érzésem hogy Neked valami teljesen más kellene csinálnod mint eddig...Valahogy.... nem tudom miért gondoltam erre....De azt gondolom Nálad a nagy változások ideje van..Lehet hogy hülyeség...Én drukkolok Neked!!!!
Bazinagyot mindenkinek!
(())ZsuzsiKedves Barataink :)

Mar azt hittuk, hogy megszunt a kedves jatszoterunk, orommel latjuk, hogy ti most is egyutt csiripeltek.
Mi jol vagyunk, meg mindig el vagyunk varazsolva egymastol.. :)
Majd megprobalunk ezutan tobbet jonni hozzatok, szeretettel gondolunk ratok.
Kingi es ViliDrága Ragyogás!

Szerintem nem rinyálsz azzal, ha megosztod velünk, barátaiddal- mert ugye azok vagyunk:)- gondjaidat is, nemcsak örömeidet. Én is sokszor csak annyit tudok írni, hogy ismét betegek a Lányok...ez sem a jó hírek közé tartozik, azért vannak a jóbarátok, hogy ha bánatunk van, megoszthassuk velük, ráadásul, ha kibeszéled magadból, megkönnyebbülsz:) És bár nem vigasz, de nagyon sokan hasonló helyzetben vagyunk, most akkor Pajtások, segítsünk bevonzani Ragyogásunknak 1 szuper munkahelyet,jó???:) Meglásd, hamarosan ezt fogod elmesélni nekünk:) Mindenesetre engem egyáltalán nem zavar(na), ha leírnád mi történt a Ceragem-központtal, ahol dolgoztál.
No, egy új hét tele új reményekkel, a lányok jobban vannak, én meg délután meglátogatom a fülészetet:) csak hogy magammal is törődjek kicsikét.
Evelyn, Nektek is sok erőt kívánok!
Napsugár, remélem nemsokára Te is jó híreket hallatsz kezedről.
Viliék jól vannak, sok puszit küldenek Nektek, szokják közös életüket-gondolom. Nem sokat beszélünk mi sem, igaz, nagyon várom, hogy hazamenjünk és meglátogassam Őket is:)
Zsuzsi, mikor írtam, én is teljesen velejéig hatódottan írtam, akkor jöttem rá, hogy milyen igaz, Te a MI Zsuzsink vagy:))
Tike, remélem Ti is jól vagytok?
Dyamine, kissjolán, stb, MINDENKI- mert lassan már a nevek is összefolynak- szeretettel ölelek mindenkit, kívánva nagyon szép hetet:)Drága lányok:)

Minden így van, ahogyan most van. Változni fog, tudom én is, csak már nagyon, nagyon, nagyon.... hosszú ideje nekünk csak rosszabbak életkilátásaink.
És! Október közepe óta meg énnekem nincs munkahelyem, ergo, bevételem. Kicsi a bevételünk-hatalmas kiadásokkal tarkítottan... nem elég sose, elmaradás hegyek gyötörnek.... ezt vettem nagyon lelkemre, csak nem akarok rinyálni, mert azzal nem oldom meg. Ennyi.

Nézzétek ezt meg ti is: a mosoly rejéről szól. 15 perces
http://www.youtube.com/watch?v=7oYWqLcaUjw&feature=player_embedded#at=36Drága Lányok!:)

Nagyon szépen köszönöm hogy gondoltatok rám...Olyan jól esett,tényleg.Judy,drága, még meg is hatódtam azon amit írtál!:)))Most úgy de úgy megölelgettelek Benneteket!:))

Anikó!
Csak annyit akarok Neked írni,hogy minden meg tud változni akár 10perc alatt.Egy kis csacska történet a példa...Még múlt hónapban volt,amikor egyszer olyan meleg volt,15-18 fok körül...Tesóm elindult egy kis kardigánba a boltba,ami itt van 200méterre tőlünk..Egyszer csak feltámadt a szél,és olyan csípős hideget hozott,hogy majd megfagyott szegény mire hazaért.Addigra már a havaseső is elkezdett esni.Na 10perc alatt változott így meg az egész,és tudod azon gondolkodtam,hogy ez simán működik minden irányba...és az élet minden területén.Ami most rossz,az fél óra múlva jóba fordulhat,mert annyi minden jöhet amire nem is gondolunk....Bármi...de tényleg.

Szép vasárnapot kívánok Mindenkinek!
Nagy puszi!
(())ZsuzsiIgen Katikám. Igaz. Nincs is

Igen Katikám. Igaz. Nincs is azzal semmi gond, hogy a viharfelhők jönnek, hisze vihar után kisüt a drága napocska. Hosszú a tél, hosszú ez a viharfelhős időszak, megoldás nélkül, már, ha érted amire utalok:) Csak ennyi. Nem is szeretek magamról írni, mert az igaz, nyavalygásnak tünik. Jó is történik, csak most azt is megkéne látni !!!

Kaptam egy nagyon szép fohászt: sajnos elfelejtettünk mi emberek mára, sok szertartást, amik a Földanya tiszteletéről szólnak, és a mi alázatos szeretetünket fejezi ki... Ilyen egyszerű módon, mint pl.az étkezésünk előtti imádság... és néhány dolog amiért szintén hálával kellene gondolnunk, bízom benne, hogy tetszeni fog nektek is.

Köszönöm kedves állatok és növények, hogy engem tápláltok.
Köszönet minden embernek aki dolgozott vele: hálát, szeretet, harmóniát, békét küldök érte.

Kérem a kozmikus erők, terek energiáját, tisztítsa meg életemet, ételemet, italomat
minden ártó dologtól, és itassa át életerőmet segítő, tápláló áldásával.

Kérem drága Testemet, minden kortyot és falatot egészségben,
békességben, jó érzésben fogadjon be,
dolgozzon fel javamra, és
engedje tovább azt ami nem szolgálja egészségemet. Így legyen! Ámen! Ámen! Ámen!

Millió ölelést és puszit küldök: Anikó.A mindent látó napsugárnak

is elhomályosítják ám néha a látását,holmi viharfelhők :),de azok mindig tovább állnak,gondolj te is erre Anikóm,amikor gondfelhőcskék zavarognak feletted.
Judykám,nagyon szép ima,köszi.Kezem?"egyelőre"rosszabbodik,de hát még csak két hete gyötrik.

Szép estét mindenkinek:):) Zsuzsink, hm

olyan jól esik a lelkemnek, ahogy olvastam és megismételtem magamban 2szer is :) igen, a MI Zsuzsink névnapja:)
Boldog Névnapot, Kedves:)
Napsugink, a kezecskédnek remélem használnak a kezelések:)
Ragyogás, ne vedd a szívedre, az életben mindig érnek csalódások, ahogy a tavaly vmelyik hónapban Evelynünk leírta, minden ilyen 1-1 akadály, átlépünk rajta:)
És 1 ide találó idézet Neked és Mindenkinek, akinek tetszik:) a Felajánló Imából:)"Hálát adok azért, hogy Te kezdettől elfogadtál engem. Ezért elutasítok minden elutasítottság-érzetet, elvetem magamtól azt, hogy mások nem fogadtak el. és azt, amikor magamat nem tudtam elfogadni. Te úgy szeretsz engem, Atyám, ahogy vagyok, ezért most én is elfogadom kezedből magamat. Nem vonhatom kétségbe a Te szeretetedet. Ezért elfogadom magamat kedves teremtményednek, s kérem kegyelmedet, hogy olyanná válhassak, mint szent Fiad, Jézus Krisztus.

Most megvallom, hogy bűnös vagyok előtted. Szívből megbánom bűneimet és mulasztásaimat. Elfordulok minden bűntől, s megtagadom az élvezetet, amit ezek a bűnök okoztak. Kérlek, Atyám, bocsáss meg mindent a múltamban. Megvallom, hogy saját erőmből nem vagyok képes ellenállni a kísértéseknek. De köszönöm, hogy Te Jézus miatt nekem adod Szentlelked világosságát és erejét, hogy az ellenség támadásait legyőzzem. Kérlek. hogy gyógyítsd meg a bűn okozta lelki sebeimet.

Most, örök Atyám, akaratod szerint én is szívből megbocsátok mindenkinek, mindenért... Megbocsátom, amikor elutasítottak, nem szerettek eléggé, akadályoztak, megbélyegeztek, félreállítottak, lenéztek, megkísértettek, megbotránkoztattak. Minden családtagomnak és embertársamnak megbocsátom és elengedem minden gyarlóságát. Kérlek, Istenem, Te is áldd meg őket, mindnyájukat. És kérlek téged, tedd egészen teljessé szívemben a megbocsátást mindenki felé."

Szép estét, és Zsuzsika, Isten Éltessen, egészségben, boldogságban, szeretetben:)Látjátok a mi napsugaras Katink mindent lát

mint egy igazi napsugár. Köööööööööszi Kati, hogy szóóóltál. :)Zsuzsinak a mindig "lopakodónak"

BOLDOOOOG NÉVNAPOT KÍVÁNOK!!!
Egész nap Zsuzsákat üdvözöltem :) De most komolyan :) van pár kedves üzletipartner az Oriflame-ban is :)Ma van a mi Zsuzsink névnapja:)

legyen csodás,boldog ez a napja:)(és a többi is)Szép napsütéses napot kívánok én is nektek!

És elmondom, hogy én olyan vagyok, mint a régi Centrum Áruházak szlogenjében leírtak: Nálunk mindig történik valami!
Most dolgozom fel egy kedves barát hátbatámadása okozta veszteségeimet. Bizony mondom néktek, nem könnyű! Mégis hagyom, menjen, élje életét saját belátása szerint. Ugyebár, nem lehet senkit magunkhoz láncolni- aki menni akar, el kell engednünk :) Ha hozzánk tartozó- vissza fog jönni.
Ha meg nem, akkor az azt jelenti, hogy neki nem a mivelünk párhuzamos úton való haladást tették lehetővé.
Biztosan így van. Biztatást ebből a szelíd és szép szeretnék most nyerni, mert tényleg nehéz a szívem és a lelkem most. TÚLÉLEM. :) Mert tudom, hogy túlélni születtem a Föld anyánk ölébe :)

A szív meghasonlottjai cikk Cheenska blogjából való.

Azokra gondolok, akik meghasonlottak, mert becsapták, megsértették, hátba támadták őket; és azokra, akik csaltak, sértegettek, rágalmaztak - és ettől meghasonlottak.

Ember vagy, így bármi megtörténhet veled, amit ember elkövetni, vagy eltűrni képes. Amint a tisztaságnak van tudománya, úgy a romlásnak is van. A bölcs, higgadtan fogadja az élet dolgait, az emberi szív kegyetlenségét, a lélek hamisságát is.

De mit jelent a szívnek ez a szó: hamisság? - Feltételezi a csalást, az álságot, a képmutatást. Legkézenfekvőbb kelléke: a hazugság, mely az ártatlannak tűnő nagyotmondástól, szándékos félrevezetésig töméntelen formát ismer.

Ilyen kegyetlenül hat a sértés, a rágalom is: a kéretlen szókimondástól a becsület sárba tiprásáig. A szókimondásnak is vannak fokozatai. Bár tudjuk, nem minden szó mondható ki, legalábbis nem ott, nem azonnal és nem úgy. A kimondott szó, mérgezett nyílként hatol a másik szívébe, mikor célba talál. De miként a nyíl, úgy a szó is szélt téveszthet, a sértés pedig visszaszáll a sértőre, mert aki kapta, nem dédelgeti keblén, mint egy gyémánt nyakéket, hanem rögvest visszahajítja. Tudj bánni a hazugsággal, akkor majd tudsz bánni az emberekkel is.

Tudd a sértést, a rágalmat a maga helyén látni: a nagy lélek nem háborog, nem gáncsol, a nyugalom szelíd derűje hatja át minden napjait.
Ha lelked nyugalmat áhít, add meg neki: a dolgokat, melyek kívül vannak, hagyd kívül, hogy szép életet élhess.

A dolgok mozdulatlanok, belsődbe engedve te adsz életet nekik. Te döntesz arról: befogadod, vagy kizárod őket. Dönts szíved szerint: aki szeretettel közelít a világ dolgaihoz, mindig jól dönt.

TATIOSZLányok!:)

Akkor összefoglalom:Egészséget,jólétet (kinek-kinek igénye szerint),vidámságot,igaz barátokat szeretnék mindenkinek!Na és egy kis napsütést ha lehet...:)))))Nem tudom ki hogy van vele,de én elalszom ettől a szürke ködös időtől...:)
Szép hétvégét,és jó kis teremtéseket kívánok Mindenkinek!
(())ZsuzsiHajrá Ragyogás!!!

Ne is hagyjuk magunkat:)
Én az influenzát nyírom ki éppen:) :) :)
Ezért ez a nagy csend,hihi
Szal, Mindenkit ölelek, de csak így távolból, jól kezdünk lenni,és ez a lényeg!Lassacskán a tavasz is beköszönt végre!

Igen. Zsuzsi írta és csatlakozom, Boldog születésnapot Evelin!

Munkahely teremtő, bevonzó fázisomban vagyok éppen. A tudat, hogy a barátaim segítenek nekem ebben bevonzásában melegséggel, jó érzéssel tölt el.Evelin!

Csatlakozom Napsugihoz!:)Boldog születésnapot kívánok!:)
Ölelés mindenkinek!
(())ZsuzsiMINDENKINEK NAGYON SZÉP NAPOT :)

Most mégis Evelionnak kívánom a legszebbet,hiszen ma van a szüli napja ,
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT:)Evelionunk :) Hiányzol.

Merre jársz? Mi történik veled?
Herkulesfürdői emlék Pere Jánossal: http://www.youtube.com/watch?v=Fb9IpwgvMdQ&feature=relatedNapsugi!:))

Igen!:)))És még egy gondolat szomorúság ellen...Hogy mekkorát tud változni minden pár óra alatt....Ami most rossz,az egy óra múlva az ellenkezője is lehet,ezt ma is megkaptam!
Nagy puszi!:)sziasztok :)

Egy szép gondolat Hemingway-től

El kell fogadnod a szívedben zajló változásokat,
éppúgy,ahogy elfogadod az évszakok változását is.
S ha egyszer szívedbe költözik a tél,
próbáld derűs nyugalommal ki böjtölni a tavaszt.

Szép estét mindenkinek
Judy, tudod,hagymatea :)Jól van....

szerintem a zúgolódások is meg vannak ám bocsájtva...Persze ha tudunk bocsánatot is kérni...Egyébként most magamat is vigasztalom ezzel,mert én így szoktam......:))))))Úgyhogy csak tapossuk...:)))))
Bazinagyot !:)

Judy!
Te drága!:))Hát jobbulást kívánok Nektek,a szomszéd meg ne zavarjon,mert majd ha Ő köhög akkor meg Te hallgatod...Kész.:))))
Ölellek!+Mindnkit!:)
(())ZsuzsiTudjátok...

mindig átjár a szeretet, de mikor olvaslak Benneteket akkor különösen nagyon érzem.
Nincs is annál szebb,mint szeretni:)...persze hajlamosak vagyunk várni a viszonzást, hisz emberek vagyunk.
Mi történt Ragyogás,nem szeretnéd megosztani velünk bánatodat?
Kezdek jobban lenni:) kis Huncutjaim megfertőztek vmi náthával, ami náluk pik-pakk lejárt, nálam viszont hörgőre ment és a köhögés, amit produkálok, hát nem lehet kellemes hallgatni, főleg éjjel a Szomszédaimnak:). Remélem most már a vége felé tart:)
Szeretettel ölellek Benneteket és mosolygós napot kívánok Mindenkinek! :)Zsuzsi, fiatalkorod mélységes bölcsességet takar.

Igen. Így igaz. És szeretném is zúgolódás nélkül végezni feladataimat, hiszen minden az én döntésemből fakad. / nehéz a sok-sok rosszat megélni, de mit csináljunk? / Hálálkodni meg mindig lehet a rosszért is, hiszen tanít minket minden, és mindenki :)

(:) Ölellek titeket kedveseim. Anikó