Április Angyali tanításokkal

Áprilisra egy feladattal kezdem a napi tanításokat: készítsetek egy kis dobozkát a gondolatotokban szeretettel. Töltsétek teli sok-sok szeretetteljes gondolattal, érzésekkel. Ez a ti szeretetdobozotok immár. És ebből a kollektív szeretetdobozból vehet bárki, bármennyit. És most, a szellemi térben küldjétek széjjel azoknak, akiknek szeretnétek, hogy érezzék meg ezt a közös szeretetet és érezzétek meg ti is a szívetekkel örömét, amikor megkapja bárki, ezt az ajándék szeretetet.

Minél többször gyakoroljuk minél többször érezzük ezt a fajta ajándékozást, annál hatásosabb.

Tegyük önzetlenül. Megtanít minket feltétel nélkül adni, hogy legközelebb képesek legyünk tiszta szívből felajánlani bárkinek-bármit.

Testünknek, lelkünknek szüksége van pihenésre. Ilyenkor irányítsuk figyelmünket önmagunkra. Irányítsuk és hagyjunk időt magunknak, hogy elcsituljanak bennünk a zavart okozó energiahullámok.

Hallgassuk lelkünk halk szavát. Tanuljunk meg csendben hallgatni, lelkünk hívó szava vár mindennap. És igyekezzünk olvasni a testünk jeleiből, pontosan tudjuk meg, mikor kell megállni, hogy békét teremthessünk magunkban.

Lényegüljünk önmagunk csendjébe, és ezzel a békés állapottal öntözzük meg minden apró kis részünket. Tápláljuk ezzel Önvalónkat, mint életünk, lelkünk kertjét, amely szomjasan vár erre a mi odafigyelésünkre.
Újjá születünk ettől, és ez így van.

Sugározzunk szeretetet magunkból, otthonunkban. Teremtsünk harmóniát saját, belső kisugárzásunkkal.

Ezért mindig törekedjünk a békességre, harmóniára önmagunkban, teremtsük meg lelki békénket és rajzoljuk szívünkkel magunk köré. Így mi magunk, leszünk otthonunk harmóniájának középpontjai, mely az isteni Forrásból táplál. Mindenkit.

Most lásd magad ebben a középpontban állni. Lélegezd be ezt az érzést. Töltekezz fel az isteni Harmónia Fényével, és ragyogd szét ezt a fényt, otthonod minden zugába.
Töltsd tele azt Szeretetfényeddel. Tedd áldottá a teret, mely az otthonod mindenhol, bárhol is élsz a világon:)

Minden feladat megoldása, amire vállalkozunk, közelebb visz a felismeréshez. Ez a felismerés segít megérteni nekünk isteni származásunkat.
Először a szívünkben érezhető ez meg, majd a tudatos tudatunkkal felfedezhetővé válik, és legvégül önmagunkon át fogadhatjuk el.

Így kapcsolódunk össze a Teremtésben Létező szellemi részeinkkel, hogy átragyogva vele az anyagi szférákat, már a Földön is, Istenben élhessünk.

Energiatereinkben, erővonalak alakítják ki, a rezgések harmonikus egységét.
Ezek az erővonalak kapcsolatban vannak minden szinten, testünk fő áramával.
Ezek a szintek: szellemi-lelki-fizikai. Ez a fő áramvonal végighúzódik a csakrák, mint erőközpontok során, bekötve minket a Létezésbe. Fizikai testünkben a Korona-, és a Gyökércsakra között alakít ki összeköttetést. Ez a fő erővonal központ, a Kundalini. Mindennapos tisztításával ezt a csatornát átjárhatóvá tehetjük.

Tisztítási gyakorlat: Lélegezz. Idd be az isteni tisztító Fényt a koronacsakrádon és mosd végig vele az áramlás helyét, majd fújd ki a gyökércsakrán keresztül, hogy megtisztulhasson. Bátran nyisd meg magad és lélegezd be a Fényt. Érezd amint tisztul a bensőd.

És innen átlépünk MÁJUS hónapba. Itt:

2011. Április 30. szombat Áprilisból az utolsó nap.
Hívd magadba a Boldogságot, szólítsd meg isteni Fényét:

- Boldogság sugara költözz a Szívembe! Járjon át szent erőd, taníts szeretetre!

Ha eltölt a Fény, lelkedet táplálja, testedet élteti, hogy lényed felszabadulva, tisztán adhassa át magát az érzésnek. Éld meg, milyen a Boldogság szemével látni és megtapasztalni...

Mai tanítás: 2011. április 29. péntek Figyeld meg a fények játékát.

Lásd, hogyan érinti meg az Élet dolgait.

Most hunyd le szemed és lelkeden át tapasztald a Fény éltető erejét.

Hívd magadhoz és engedd a találkozást megérezned, amikor Isten üdvözletével ölel át. Ez az éltető erő hatja át a Teremtést és segít téged is, ha engeded.

2011.04.28. csütörtök Angyalod szólít, szíved figyeljen szavára, mert égi üzenet érkezik hozzád. Lelked kér, engedd magadba a Fény erőit és legyél a Szeretet Temploma.

Nyisd meg magad a Kegyelem és Áldás energiáinak, hogy emberléted megszentelődhessen Isten által. Áldott vagy!

2011. április 27. szerda Zengjen fel benned a lélek dala.

Engedd, hogy a létezést dicsérhesse, és dicsérete hassa át lényedet, felrázva energiáidat. A tudatosság időszaka ez mely felszabadítja emlékeidet a Fényre.

Énekelj az angyalokkal és engedd, hogy a zengés ráhangoljon Új Életedre:)

Dúdolj magadban csak úgy, és mosolyogva érezd, amit énekelsz. Lelkedből szóljon a dal.

2011. április 26. kedd Az Áldás angyalai ma különleges küldetést teljesítenek az embereknél.

Mindenkihez eljuttatják a krisztusi Szeretetfény, áldó erőit.
Ezt a szíveden át sugározzák le benső Templomod oltárához, ahol a krisztusi Láng fényébe olvadva megszentelik vele Életed.

Ez a Szentség emel most Téged Isten színe elé, hogy Atyád kegyelmével át ölelhessen. Adj tehát ma is, mint mindig, hálát és mondj köszönetet, mert ez a tiszta érzés segíti az elfogadást, hogy szárnyalhasson lelked a Magaslatok felé. Nyisd meg magad a Fénynek és az Újjászületésnek!
Krisztusi Éned kopogtatja lélekajtódat, de kinyitnod neked kell!
Éld meg a Szívedben a Feltámadás csodáját, hogy Új Életre kelhess, mert ma
az égi Harsonák az isteni Kegyelmet hirdetik számodra is, és Urunkat dicsőítik. Ennek részeseként emberi mivoltod is megszentelődik, csak engedd, hogy megérintsen és átöleljen a Megváltás fénye.

2011. április 25. Húsvét Hétfő Húsvét, a feltámadó érzéseink fényénél ad lehetőséget arra, hogy megláthassuk végre a Lelkünk mélyén FELSEJLŐ IGAZGYÖNGYÖT. Azt az IGAZGYÖNGYÖT, amit kivétel nélkül mindannyian saját magunkban hordozunk addig, amíg megnyílunk és felismerjük, addig mélyen magunkban van, és a mélységes tengerként működő tudattalan veszi körül, nem engedve megláttatni, felszínre emelkedni ezeket. Mert minket a jóról és rosszról, helyesről és helytelenről vallott meggyőződéseink vezérelnek általában, és ha végre, vesszük a bátorságunkat, nagy levegőt véve alámerüljünk ebben a cimkézős, a szétválasztottságot növelő tengerben, és merülünk egyre mélyebbre, túl a helyes és helytelenen, kinyílik a tenger mélyén az igazgyöngyünket rejtő tok, amelyik kincset rejti.

Ott az "Óperenciás tengeren" túl szabadság vár, egy gyönyörű színes világ, ahol kinyílnak a kagylóhéjak és rácsodálkozhatunk mások Szépségére.
Lelkünkben e szépség lakozik, a Lélekben Igazgyöngyként ott ragyog az igazság fénye, a Lélekben ott lüktet a Forrás fénye, mely egyszerűen szép, ahogyan ez a Fény, az EGYSÉG, ami közös bennünk, annyiféleképpen fejezi ki magát a formákban, amit testként magunkra öltöttünk.

A legnagyobb ajándék, amit a Világnak adhatunk az, hogy engedjük ragyogni a magunkban hordozott IGAZGYÖNGYÖT, és engedjük a szemünket túltekinteni az előítéleteinken és megnyílunk a másik Lelkében FELSEJLŐ IGAZGYÖNGYÉNEK meglátására.

Valahányszor ezt tesszük tudjuk, hogy jó helyen járunk, mert a belső béke puhasága tölt el, kisimul előttünk az út és körbeölel az Élet Csodája.

A legnagyobb ajándék, amit a Világnak adhatsz az, hogy a Lelkedből élsz, a Lelkedből kapcsolódsz és Ragyogsz:) Veress Kriszta blogjában olvastam, és a Hírlevele hatása alatt állok majdnem mindennap.

2011. április 24. Húsvét Vasárnap Csak figyelj és érezd a Kegyelem áradó erejét. Körbeölel, megérint és átjár téged. Békességes szeretet az ami átjár tetőtől-talpig minket:) És boldog kegyelmi állapotba kerülünk. Ez a Kegyelem emeli emberséged isteni minőségekbe és tárja fel Emlékezeted elfeledett részeit.

Te csak fogadd ezt, és engedd magadba áradni az isteni Erőt, hogy Fénye megmutassa igaz Önvalód:)

2011. április 23. Nagyszombat Légy benső Önvalód csendjében, hogy átérezd az áhítatot mi belengi most az Univerzum minden szegletét.

E csendes várakozás a Megváltás ígéretét hordja, s az Újjászületés Virága bomlik ki hamarosan.

Légy jelen a pillanatban!

április 22. Nagypéntek Ma az elengedés erői dolgoznak benned és veled. Minden ragaszkodás feltárul és lelked rámutat felesleges dolgaidra. Ahol benned fájdalom vagy rossz érzés van, ott a ragaszkodás blokkjai erősek a testedben. Hívd oda az elengedés Fényét és a Megbocsátás erejével oldd fel a blokkot magadban. Érezd meg, ahogy eltávozik belőled a ragaszkodás súlya és helyét töltsd be a Szeretet felszabadító Fényével!

Kérd őrangyalod és lelked segítségét, és szólítsd meg krisztusi Énedet a szíveden át.

Jelentsd ki: Elengedek minden felesleges dolgot az életemből, ami nem szolgálja utamat és fejlődésemet!

2011. április 21. csütörtök A Fény mely megérint Önmagad Teljességéből érkezik hozzád az isteni Áldás szárnyain.

Ez a Fény Te Magad Vagy a szellemi Lét Örök-ségében.

Vedd magadhoz, és engedd be Lényed tiszta Tudatosságát magadba ezen a Fényen keresztül, melyet lelki szemeiddel fejed fölött láthatsz ragyogni.

Hívd Magadba és töltekezz fel Valóságod isteni Lényegével!

2011. április 20 szerda Angyalod szólít finom rezdüléssel, csak figyelmed vidd oda hozzá, hogy érezd. Őrangyalod szeretettel irányít utadon, hogy meglásd a lehetőségeket és figyelmeztet ha letérsz az isteni ösvényről.

Hangolódj angyalod energiájára szíveddel és érezd meg őt a jobb vállad mögött. Küldj neki szeretetet és minden nap tudatosítsd segítő jelenlétét életedben. Így tisztul és hangolódik be köztetek egyre jobban az angyali csatorna.
Mondj most egy imát angyalodért!

2011. április 19. kedd Angyalod szólít finom rezdüléssel, csak figyelmed vidd oda hozzá, hogy érezd.
Őrangyalod szeretettel irányít utadon, hogy meglásd a lehetőségeket és figyelmeztet ha letérsz az isteni ösvényről.

Hangolódj angyalod energiájára szíveddel és érezd meg őt a jobb vállad mögött. Küldj neki szeretetet és minden nap tudatosítsd segítő jelenlétét életedben. Így tisztul és hangolódik be köztetek egyre jobban az angyali csatorna.

Mondj most egy imát angyalodért!

2011. április 18. hétfő

Itt és most, a Föld nevű bolygó 3. dimenzióból 5. dimenzióba való felemelkedése zajlik. Mindazok számára, akik részt kívánnak venni ebben a folyamatban, illetve a saját szabad akaratuk alapján elő kívánják ezt segíteni, lehetőség van péntek esténként az alábbiakban ismertetett tértisztításhoz csatlakozni, ami a Felemelkedett Mesterek iránymutatásai alapján zajlik. Azt kérjük, hogy mindazok, akik a péntek esténkénti tértisztításhoz csatlakoznak, az alábbi útmutatást tartsák be, mind az időpont, mind a sorrend, mind a módszer tekintetében:

PÉNTEK ESTI TÉRTISZTÍTÁS

Minden pénteken, pontosan 20, 30-kor kezdjétek el. Gyújtsatok egy füstölőt a lakásotokban, égjen mécses.

A következő szöveggel kezdjetek, egyszer hangosan kimondva:
Itt és most, kérem az Égi Mestereket, hogy segítsék a munkámat, és kérem Mihály arkangyalt, hogy az ő angyalaival tisztítsa meg közöttünk a teret minden asztrális és mentális szennyezéstől, akkora területen, amekkorán a szabad akarat törvényének a tiszteletben tartása mellett még lehetséges.

Ezt követően ki –ki hangosan, mondja el a következőket, az alábbi sorrendben:
Békeima, Békekötés, Magyarországért ima, Bőségima, és Bőség megerősítések. Az imákat követően, a következő kérést háromszor olvassátok fel:

Kérem Mihály arkangyalt, hogy minden tisztátalan lélektől, minden asztrális és mentális szennyeződéstől tisztítsa meg az aurámat, azt a helyet, ahol éppen tartózkodom, és a közöttünk lévő teret, akkora területen, amekkorán a szabad akarat törvényének a tiszteletben tartása mellett még lehetséges. Kérem, hogy minden asztrális és mentális szennyezést vigyen el a gyógyító helyükre. OM, AMEN.

A kérés után ki - ki olvassa fel hangosan a céljait, majd a Mi atyánk-kal fejezzétek be a „szertartást”.
(A közvetítést lejegyezte: Vincze Ágnes)

Az imák és a békekötés pontos szövege a Csillag születik () és ezen a honlapon is megtalálható, és szabadon letölthető. A Célok kidolgozásához Az Akaratról szóló közvetítés nyújthat segítséget, ami a honlapokon úgyszintén megtalálható.

2011. április 17. vasárnap Telehold időszak. Lelked útja szíveden át levetül fizikai életedre. Ezért lépéseid fénnyel bele vannak rajzolva a homokba.

Neked csak szíveddel meg kell látnod és tiszta akaratoddal meg kell lépned. Ha hagyod, hogy lábad kövesse lelked útmutatásait, biztosan végigjárod, mit vállaltál. Így haladhatsz fent és lent együtt az Isteni Terv szerint.

Benned, mint isteni Gyermekben dolgozik az apai, anyai erő. Ezek a Fények segítenek, hogy megszólítsd aspektusod azon részét, mely az adott feladatban segítségedre van.

Minden helyzetre és lehetőségre Benned már ott a válasz, csak fel kell fedezned Magadban.

Az isteni és istennői erők képesek megmutatni a megoldás Útját benned, ha erejüket használva, Szíved tudatosságával figyelsz...

2011. április 16. szombat
Ide is benézhettek. Tanítás, fejlődés lehetőség. :
Mindenki a név- és születési számának ismeretében megtudhatja ki az őrangyala. SZÁMÍTSD KI TE IS KI A TE SZEMÉLYES ŐRANGYALOD. Állapítsd meg névszámodat. Ebben segít a következő táblázat:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z
A neved betűit helyettesítsd be a számokkal és ezeket a számokat add össze amíg egyjegyűt nem kapsz. (Pl.: Kiss Virág: 2+9+1+1+4+9+9+1+7=43=4+3=7) Ha két keresztneved van akkor mindkettőt be kell helyettesíteni.(Nőknél minden esetben a születési név számít, nem a férjes név.) A végén kapott egyjegyű szám a névszámod. (példánkban ez a 7)

Azután számold ki a születési számodat, itt születési dátumod számjegyeit add össze addig, míg végeredménynek egyjegyű számot nem kapsz.

Végül névszámodat és születési számodat add össze amíg végeredményül egyjegyű számot nem kapsz. (Példánkban: 7+7=14=1+4=5)

Az így kapott szám mutatja meg születési őrangyalod számát. És az alábbi lista alapján máris megtudhatod a nevét is.

1 Ariel

2 Sámuel

3 Gabriel

4 Haniel

5 Jophiel

6 Metatron

7 Michael

8 Rafael

9 Uriel
Angyalszám, ha 4, pl: Érzékenységet jelent. Hániel támogatásával képesek leszünk értékelni természetes ciklusainkat, hangulatainkat és életritmusunkat. Segít, hogy elfogadjuk magunkat mindenestül, jó tulajdonságainkkal, kellemetlen vonásainkkal és árnyoldalunkkal együtt. Forduljunk hozzá, ha bizonytalanok vagyunk magunkban, vagy bánt valami. Hániel erősíti az önbecsülésünket, hogy meglássuk, mennyire csodásak vagyunk. Hániel üzenete neked: "Az érzékenység csodás és hatékony adottság, és nincs olyan, hogy valaki "túlságosan érzékeny". Ez a képesség segít abban, hogy megbizonyosodj az adott helyzetekben és emberekben meghúzódó igazságról. Fontos, hogy bízz a megérzéseidben, intuíciódban és benyomásaidban, és hallgass rájuk. Tölts el egy kis időt egyedül a természetben, hogy továbbfejleszd a képességedet. Kerüld a durva helyzeteket és a gyógyszereket. Szólíts bármikor és bárhol, és én segítek szerencsés ételeket, italokat, társakat és tevékenységeket választani. Tudd, hogy nyugodtan átélheted az érzelmeket, hiszen ez az érzékenységedhez tartozik. Képzeld el, hogy gyönyörű, kékesfehér fénybe burkollak. Ettől minden alacsonyrendű energia szertefoszlik, és szeretetté alakul. És ez a fény segít megkülönböztetni a saját érzéseidet másokétól."

2011. április 15. péntek Ma bármit lát szemed, keresd meg azt a szeretetteljes érzést magadban mely isteni Létezésed okán kapcsol hozzá. Láss akár személyt vagy tárgyat, figyeld meg az érzést, mely feltárul benned a látványra, és kövesd annak kezdetéig benső figyelmeddel. Ha szívedig érsz, szeretet-kapcsolat van köztetek.
Ha a kezdete szíved előtt van, emberi érzéseiddel kapcsolódsz csak, és a szív isteni fénye nem ragyogja át tereteket.
Keresd meg, mi nem engedi megnyilni rá szívedet, és bocsáss meg magadnak!

2011. április 14. csütörtök Belül kell megnyilnod Önmagad felé, hogy emberként is kinyílhass!
A nyitottság: bizalom és elfogadás.

Elsősorban saját Létezésed, Önvalód irányában.
Ha képes vagy tisztelni mindazt, mi benned ÉL, tisztelni fogsz minden ÉLetet!
Lelked útja szíveden át levetül fizikai életedre. Ezért lépéseid fénnyel bele vannak rajzolva a homokba.
Neked csak szíveddel meg kell látnod és tiszta akaratoddal meg kell lépned.
Ha hagyod, hogy lábad kövesse lelked útmutatásait, biztosan végigjárod, mit vállaltál.
Így haladhatsz fent és lent együtt az Isteni Terv szerint. Benned, mint isteni Gyermekben dolgozik az apai, anyai erő. Ezek a Fények segítenek, hogy megszólítsd aspektusod azon részét, mely az adott feladatban segítségedre van.
Minden helyzetre és lehetőségre Benned már ott a válasz, csak fel kell fedezned Magadban.
Az isteni és istennői erők képesek megmutatni a megoldás Útját benned, ha erejüket használva, Szíved tudatosságával figyelsz.

2011. április 13. szerda Minden apró pillanatunkban fókuszáljunk arra, hogy: tavaszi megújulásra szükségünk van évről-évre. Eckhart Tolle: Új Föld című könyvéből idézem:
"Minden - egy madár, egy fa, még egy szimpla kő is, az emberi lényről nem is beszélve - végső soron megismerhetetlen. Azért, mert mérhetetlen a mélysége. Mindaz, amit azzal kapcsolatban észlelhetünk, megtapasztalhatunk, gondolhatunk, csupán a valóság felszíni rétege, kevesebb, mint a jéghegy csúcsa.
Felszíni megjelenése mögött minden nem csak minden egyébbel, de még azzal a Forrással is összekapcsolódik, amelyből született. Akár egy kő, és még könnyebben egy virágszál, vagy egy madár is megmutathatja neked az Istenhez, a Forráshoz, az önmagadhoz visszavezető utat."

Pont összhangban a "rácsodálkozásaim" rezgésével, amely mostanában teljesen elvarázsol és szépséggel burkolja be a mindennapok pillanatait. Persze mondhatnám úgy is, hogy a pillanatban mindez mindig is benne volt, a rácsodálkozás csak kinyitja rá a szemet...
Tavasszal különösen könnyű rácsodálkozni a természetre, a világra, mert a megújulás energiája minket is meg tud könnyen nyitni.

2011. április. 12. kedd Ma este meditálj a szeretet angyalával. Suttogd el ezt a mondatot, így hívj engem, a szeretet angyalát: Szeretet angyala, áradj érzelemtesteim egységébe, és tisztíts meg minden érzésemet!

A szívcsakrádból érezheted amint egy különleges energia tölti el lassanként az egész tested. Kellemes érzés lesz.

"Ahol én vagyok, nem létezik az idő Ti ezt az időtlenséget nem tudjátok a dualitás világában felfogni. A szeretlek szó is mást jelent. Minden másképp értelmezhető ebből a szemszögből. Tisztában vagyok az érzéseiddel, vágysz a szeretetre, minden emberi lény szeretné ha szeretnék. Ez ott kezdődik, hogy Te is képes vagy szeretni önmagadat. Ebben tudok neked segíteni, csak engedd. Kimondhatatlanul szeretlek."

2011- április 11. hétfő Természetanya szelleme szeretettel cseréli az alacsonyabb energiákat az ő magasabb rezgésű energiájára - ez hasonló egy lézersugárhoz,mely megsemmisíti a nem kívánatos elemeket. Lépj kapcsolatba vele azáltal, hogy kimész. Amint felébreszted és feltárod szíved energiáját, eszközzé válik, hogy gyorsabban összekapcsolódj a körülötted levőkkel.

2011. április 10. vasárnap Nem az a fontos, hogy hogyan lépsz kapcsolatba velünk, hanem az, hogy egyáltalán kapcsolatba lépj velünk. Ne engedd, hogy egy pillanat is elillanjon a pulzáló szeretet tudatossága nélkül, mely olyan, mint egy dob, melynek ritmusa tökéletesen szinkronizál az Istentől áradó örömmel. Színes oldalad sokkal szórakoztatóbb és energetikusabb önmagad és a körülötted levő emberek számára is, tehát ma hozd felszínre ezen részedet. Vegyél fel ragyogó színárnyalatú ruhákat; egyél színes ételeket; és mutasd meg a élénk természetedet, azáltal, hogy vicceket mesélsz, játszol, szórakozol, és csak önmagad vagy.

2011. április 9. szombat Való igaz, hogy a kihívások elősegítik fejlődésünket. Ugyanakkor az angyalok azt mondják, hogy a derűs békesség sokkal nagyobb fejlődéshez vezet. A nyugalom által a bioritmusunk és kreativitásunk nyitottabbá válik és képesebbé válunk adni, és a testünk is egészségesebb módon működik.

2011. április 08. péntek Az angyali erők segítő Fénye bármikor elérhető számotokra. Tudatosítsátok létüket és szólítsátok meg angyalaikat. Hívjátok magatokhoz támogató erőiket és engedjétek be rezgésüket lényetekbe. Ezek a segítő Fények felébresztik tudatosságotok azon részeit, mellyel tisztán látjátok a feladatok megoldását, és megmutatják bennetek teremtő potenciálotokat.

2011. április 7. csütörtök Mikor váratlan helyzettel találod szembe magad, az mindig lehetőség, hogy tudatosságod jelenlétébe helyezkedj. Emberi reakcióid gyors megoldással válaszolnának, és Szív-tudatosságod belső csendedből szólít meg téged: LÉGY JELEN. Arra kér, lépj bele a helyzet valóságába és szíveddel lásd és értsd meg milyen cselekvést kíván. Szólíts meg szíveden át Szellemed és kérd útmutató segítségét.

A válasz bensődből érkezik és lelked lágy hangján szól hozzád, halld meg. Minden hajnal benned kel újra, ha Istennel ébred lelked!

Hálás gondolataid és érzéseid Atyád felé, a Kegyelem segítő energiáit adják életed vezetéséhez.

Fogadd örömmel létezésed ajándékait, hogy lelked szárnyán repülhess magaslatok felé. Akkor érted meg igazán minden dolog lényegét, ha hagyod önmagadon át a megnyilvánulással összekötődni azt.

Ekkor a Létezésben Egy-ként éled meg Önmagadban és Világodban is ugyanaztaz eseményt.

Kintről és bentről is figyelheted, miként kapcsolódnak egymáshoz mint ok és okozat az energiák.

Tudatosságod megnyílik és átfogja Életed aspektusait, hogy mindenben felfedezhesd Magad. Angyali kórusok ma érted zengenek, dicsőitik általad az Élet csodáját.

Engedd magadba énekük gyógyító rezgéseit és figyeld, hogyan járja át tested Isten Szeretete.

Dalolj te is lelkeddel, hogy belső ritmusod összeölelkezhessen az Univerzum éltető dobbanásaival.

Engedd lényed táncolni e dalra, mert a Boldogság sugarát így hívod Magadból. Létezésed a tudatos felismerés lépésein át teszi lehetővé Önnön Lényed megértését.

Ez a megértés akkor válik élhető részeddé, ha hited engedi összekapcsolódni benned a tudással.

2011. április 6. szerda Amikor tudatosan élsz már majd meg minden történést, Utad az isteni Létezés tartományain keresztül vezet, hogy visszatalálj Önmagad isteni Valójához. Engedd lelked útmutatásait szíveddel magadhoz. Ismerd fel a jeleket, mivel lelked mutat vállalt feladataidra.

Lelked, mint Önmagad, ismerd fel és szeretettel üdvözöld életedben, mert így adsz teret a Teljesség lélektereidben működő energiáinak.
Ez a felismerés felszabadítja benned azokat a tudati emlékeket, melyekkel létezésed aspektusait újra felfedezheted.

2011. április 5. kedd Ébredj Önmagad tudatos Létére és üdvözöld lelked életed minden területében.
Az Áldás olyan Szeretetenergia, mely felismeri és kijavítja minden helyzetben és dologban az Akarat ellen ható tényezőket.

Ezért ha áldást küldesz, azzal az isteni Akarat beteljesedését segíted elő. Ha szívvel áldást mondasz, azzal az isteni erőket mozdítod meg és az Univerzum "gőzerővel" dolgozik rajta a Szeretet Törvényében.

Ha bármi vagy bárki felé ellenérzés van benned, csak áldd meg őt és magadat is mindaddig, míg az Elrendelés a Rend-be teszi azt.

2011. április 1. péntek Tudnod kell, virágot nemcsak kertedben, szívedben is nevelhetsz. Illata így belülről felüdít, szépsége és ragyogása benned kel életre. Ezt virágot lényedben Szereteted öntözi, és a Boldogság sugarával éltetheted. Fényével átragyogod a mindenséget. Neked dédelgetned, ápolnod kell majd ezt a virágot, hogy szépsége mindenkor örömmel tölthesse el bensődet. Ha szereted Önmagad, a Szív Virága benned örökre nyílik. Szíved isteni Jóságát áraszd szét magadban és körülötted élők között, hogy erejében minden, és mindenki jóvá változhasson. Érezd, ahogyan átjár a Fénye, és betölt téged teljesen. Kövesd figyelmeddel a Jóság útját benned, míg Szívedből - Szívedbe ér.

2011. április 2. szombat Szépnek akkor látod a dolgokat, ha szépségüket belülről megérzed. A szépség nemcsak szemet gyönyörködtető, mert a szívet is betölti. Nem a szín és a forma, hanem az isteni minőség ragyogása az, mi széppé tesz dolgokat. A te saját szépséged is belülről ragyog, és ha elfogadod Önmagad isteni minőségét, már nem is rejtheted el...

2011. április 3. vasárnap. Világodat szebbé teheted, ha Szeretetfénnyel töltöd fel a környezetedben lévő dolgokat. Ha gondolatoddal mindent széppé formálsz és azt szereteteddel rávetíted egy helyzetre, ettől az erőtől a tér feltöltődik és a zavart keltő rezgések elsimulnak. Így válhat javunkra minden ami velünk történik, mert a szeretetteljes akarat érvényesülni tud benne. Ünnepeld az Életet, mert benned Éled mindennap újjá, és ünnepeld Magad, mert része vagy ennek a csodás folyamatnak.

Légy te Ma az Ünnep, hogy érezhesd, hogy a Lét ajándék, és hogy felismerhesd Magad ebben a folyamatban végre.

2011. április 4. hétfő Nézd meg magadban Világodat. Keresd meg annak a képét belül, amit kívül látsz... Milyen kép tárul fel eléd? Tiszta ez a tér, vagy vannak benne téged zavaró akadályok? Ha igen, takarítsd ki ezt a benső világképet magadban, hogy szemeid már az új tisztaságot fedezhessék fel amikor kinyitva a szemed körülötted szemlélődsz. Csináld ezt a tisztító gyakorlatot mindennap, és térj vissza napról napra bensődbe mindaddig, amíg egy harmonikus és szeretetteljes Világ látványa fakad fel benned. És ez így van. És jó lesz meglásd:)

Minden nap egy lehetőség, hogy emlékeidben megláthasd magadban a Teljességet - azt a részedet, melyet megéltél már- és felismerhesd ebben, Önmagad. Ha szeretnél felismerni, nézz a Szereteten át, hogy láthass végre.Sjcg123

Kobe Shoes Nike
Timberland Outlet
ray ban wayfarer eyeglasses
Nike Air Max Cheap
billige nike sko
Air Max Femme
Nike Air Max 90
Boutique Ugg
Boty Nike Air
Nike Pas Cher Homme
nike air
Michael Kors Outlet
newest lebron shoes
Sneakers Nike
chaussure Nike homme
uggs for cheap
adidas store
Adidas Originals Superstar
reebok running shoes
new jordan releases
Air Jordan Retro Sale
Jordan Schoenen
nike tn pas cher
chaussures de foot pas cher
Nike Store
Ugg Button
Adidas Superstar
Adidas Shoes Discount Marketplace
scarpe hogan outlet
official NHL jerseys
Moncler Store
botas de futbol
Doudoune Moncler Solde
Ugg Femme Pas Cher
tru religion jeans
uggs for women
moncler coats for women
pandora jewelry store
nike sneakers
nfl store
vans shoe store
pandora beads
ugg clearance
Michael Kors
Bottes Ugg Pas Cher
huarache sneakers
Air Nike
cheap nike air max
canada goose jackets on sale
toms sale
zapatilla adidas
Orecchini Pandora
pandora rings
Pandora Official Website
Canada Goose Official Site
Canada Goose Outlet
Cheap Michael Kors
hogan scontate
Nike Zapatos
Moncler Sale
cheap uggs
Canada Goose Outlet
Womens Ugg Boots
nike sportschuhe damen
australia uggs outlet
portafoglio michael kors
Soccer Boots Outlet nike
pandora online
Cheap Stone Island Jackets
michael kors handbags on sale
longchamp tote bag
moncler outlet
nike mercurial soccer cleats
moncler girls
Ugg Pas Cher En France
Moncler Outlet Online
coach factory outlet online
Uomo Hogan
Lebron 13
Coach Bags On Sale
Ugg boots Sale
Botte Ugg Femme
Uggs Outlet Store
religion store
Moncler Jacket Womens
Michael Kors handbag discount
Michael Kors handbag on sale
ugg factory outlet
nike chaussures
Nike Online Store
nike jordan shoes
new pandora charms
Air Jordan News
Bottes Ugg Femme Pas Cher
Doudoune Moncler Pas Cher
Nike Air Jordan 11
hogan rebel donna
Timberland skor
ugg boots for women
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
Air Jordan Release Date
nike schuhe günstig
nike air max running shoes
retro jordans for cheap
pandora charm bracelet sale
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
Michael Kors Handbags Discount
Ugg Outlet Online Store
zapatillas nike baratas
Oakley Sunglasses Cheap
zapatillas running
australia uggs outlet
Stone Island Outlet
womens nike air max
christian louboutin outlet
Air Huarache
Air Max For Sale
Ray ban sale online
23 is back
Nike Air Women
cheap christian louboutin
Chestnut Ugg Boots
chaussure basket homme
Yeezy Black
nike sportschuhe
adidas schoenen
Veste Moncler Femme
Oakley Outlet
nike joggesko
Jordan Store
Ugg Grise Pas Cher
fitflops sale uk
nike shoes
sac coach soldes
Ugg Boots On Clearance
Chaussure Nike Pas Cher
sac a main michael kors
nike air jordan pas cher
ugg boots cheap
adidas kläder
The official UGG
prada outlet
chaussures nike pas cher
adidas outlet stores online
new yeezy shoes
Toms Shoes For Women
Pandora Store
uggs outlet
Yeezy Boost Sale Online
converse store
Canada Goose Outlet Store
longchamp bags on sale
cheap real uggs
adidas outlet
abercrombie and fitch store
nike free
air force one pas cher
louboutin heels
michael kors bags outlet
nike damenschuhe
Sportschuhe Nike
scarpe nike
nike air schuhe herren
Air Max Sneakers
Nike Shoes Sale Store
Nike Air Sneakers
cheap air max outlet
ugg store
zapatos de futbol nike
ugg outlet online
Nike Air Huarache For Sale
Nike Air 90
Nike Air Max Boutique
canada goose jacket outlet
Nike Pas Cher Femme
ugg boots outlet online
hyperdunk 2014
nike sb stefan janoski
ugg boots classic
goedkope nike air max
Sheepskin Ugg Boots
air jordan
Pandora Beads And Charms
Jordan Sneakers For Sale
Soldes Ugg
Ugg Noir Pas Cher
Ugg Pas Cher Femme
Uggs Pas Cher Soldes
Negozi Pandora
Toms Outlet Online
Ray-Ban Official Discounted Site
Ugg Classic Tall
Anelli Pandora
moncler jacket sale
Nike Factory Store
Doudoune Femme Pas Cher
Air Max 90
Jordan Future
Veste Moncler Pas Cher
Doudoune Moncler Site Officiel
canada goose sale online
Vans Black Sneakers
pandora bracelet charms
cheap uggs for women
pandora outlet store
toms shoes outlet
Ugg Homme Pas cher
Original Ugg Boots
0123Sjcg123Drága Pajtások!

Holnaptól új Játszón találkozunk:)...repül az idő:)
Csiripeljetek, mert oly nagy a csend!
Jelentem, mostantól nem fogok kételkedni hogy csak jó fog velünk történni, szépnek és jónak álmodom a mát minden hajnalban, ahogy kinyílik a csipám:))
Nem fogok aggódni, hogy ne idézzem és egyúttal bevonzzam a negatív dolgokat. Na, ehhez mit szóltok?!
Gyönyörű estét, szép holnapot kívánok Nektek!

Ragyogás, Köszönet a tanításokért, nekem nagyon- nagyon tetszenek:)Drága Catscy:)

A per nem vinne senkit előre. Bemenni megmosdatni istenigazából, önzetlenül....
az igen. Hol van az a kórház és a beteg? Én elmegyek. Istenemre.:)

... édes, szép gondolat! És abban a tágas térben, amit nevezhetünk pillanatnak is, a végtelen tágassága adja meg nekünk, annyi minden létezik, amire kinyíló szemmel a legteljesebb - és mégis tovább teljesedő - boldogságot élhetjük meg. Most is ezen csodálkozom :-)
Hogy mennyire szép a világot szemlélő galamb kecses szürkesége. A napfény csíkjai, ahogyan az út kövein átsejlenek, a csíkokon besikló lágy, áprilisi szellő, ami megsimogatja a színes kendőket. Milyen szép, ahogyan a kendő megremeg, hullámzik, mint a tenger víze, és fodroz, amikor ujjammal érintem. Ismét rácsodálkozom arra, hogy milyen szép a létezés...

Gyönyörködjünk benne együtt:-):-) :o)
Férfiasan:
:-(o) A nagy bajusza a mosoly között millen férfiassá teszi ezt a szmájlit:)))Igen.... A szép május jő:)

Gyümölcséről ismerni meg őket:)
Ezek a gyümölcsök, a lélek gyümölcsei. Jézus tanítása szerint:

Szeretet, Öröm, Békesség, Türelem, Szívesség, Jóság, Hűség, Szelídség, Önmegtartóztatás. Az utolsót kivéve, a többi már egész jól megy nekem is. Mért olyan nehéz lebírni magunkban ezt az utolsó tulajdonságot? (((( O:) Én mégis, mindennek ellenére szeretem magam. Dolgozom ezen is, és egy szép napon kijelenthetem majd: az önmegtartóztatásban is jeles lehetek. És ez így van.

Isten lánca
Sík Sándor verse

Nem, nem engedlek, fogom a kezed:
Az Isten lánca vagyok én neked.

Kötlek, magadhoz, élő kötelekkel,
Komoly, virrasztó, szeretetemmel.

A ködlő múltat azt akarom, feledd,
S állj meg hajnalló mélyeid felett.

Igen. És nézz magadba boldog félelemmel:
Isten szemével az én szememmel.

És tépd el mind, a félig-fátylakat.
Akarom: láss és szeresd magadat.

Hogy lásd magad: ifjúnak és igaznak,
Erősségnek és mosolygó vigasznak.

Lásd, hogy világol a boldog titok:
A zengő porta, mit Isten nyitott. !!!!

Akarom: keljen új életre benned
Alvó dala az építő Igeneidnek.

És mosolyogd rám, édes jó barát,
Isten élő, szerető mosolyát." Sík Sándor verse

Az igazság felszabadít. A szabadság igazzá tesz.

"Szíved halk szavát csak türelmed csendjében hallhatod meg."

Áldott Húsvétot és fényes Ünnepeket nektek!Fényes Húsvét van idén szívünkben.

És áldott Ünnepet kívánok Minden kedves ide"lopakodónak"!

És mondhatom örömömre szolgál bejegyzésetek, mert érzem munkám gyümölcsének ízét soraitokban:) És ez jó!

* Hanem, mint ahogy szent az, aki
elhívott titeket, ti is szentek legyetek
teljes életetekben.
Mert meg van írva: Szentek legyetek,
mert én szent vagyok.
És ha Atyának hívjátok Őt, aki
személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit
tettei szerint, félelemmel töltsétek
a ti jövevénységtek idejét:
Hibátlan és szeplőtlen Bárány
drága vérén váltattunk meg
Tudván, hogy nem veszendő
holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok
meg a ti atyáitoktól örökölt
hiábavaló életetekből;
Hanem drága véren, mint hibátlan
és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén:
Aki eleve el volt ugyan rendelve,
a világ megalapítása előtt, megjelent
pedig az idők végén tiérettetek,
Akik általa hisztek Istenben, aki
feltámasztotta Őt a halálból és dicsőséget
adott néki; hogy a ti hitetek és
reménységetek Istenben legyen. * (I. Péter 15-21)Lassan átvihetjük májusba a

Lassan átvihetjük májusba a szeretetdobozt... Addig is kellemes ünnepeket kívánok! :)Sziasztok Kedveseim:)

Bocsika a nagy csendért!
Áldott, Békés Húsvéti Ünnepeket kívánok szívem szeretetével körülölelve:)

Jó pihenést! Ölelek Mindenkit:)!!!Nagyon

tetszik a névszám alapján a személyes angyal kiszámítása! Nekem Ariel jött ki, gyorsan utánaolvastam, és tényleg rá van a legnagyobb szükségem, hisz pici koromtól egyetlen dolog vezérelt: az, hogy segítsek az embereknek! Még a jogi tanulmányaimat is úgy fogom fel, hogy ha jogász leszek, végre igazi segítséget nyújthatok. Ha kriminológus leszek, akkor az áldozatok családján segíthetek azzal, hogy segítek elfogni a tettest, ha pedig az egészségügyi jogot választom (ami felé egyre több rémtörténet húz), akkor a pácienseknek az orvosi, nővéri visszaélésekkel, hozzá nem értésekkel szemben nyújthatok némi utólagos vigaszt. (Anyukámékhoz most érkezett egy fiatal beteg, akit 6 hete!!!! nem mosdattak meg normálisan, mert fekvő! Perelném a kórházat, azonnal...)Gabi, amióta a tanításokat alkothatom sokkal másként élem

az Angyalokkal való meglátásomat-hisz addig nem volt oly közeli kontaktusunk.

Álmaimról.... Élni szeretem álmaimat, és nem álmodni az életet! :)

Ez a világ, és az álmom, párhuzamos a bennem lélegző világomban élő képpel, a különbségeik ellenére, hiszen tengerparti álomotthont terveztem életem további, eljövendő részébe, és a csónakban ringatózva végzem munkámat, ami adminisztratív és gondolkodásra késztető.... ez akár írás is lehet:), közben el-elnyúlok a csónak alján és dudorászom életem dalát, élvezve a játszi szelet, ahogyan megtörve az ég kékjét, bárányfelhőket hajkurászik, a kujonja!!!, majd búcsút int a távolodó napnak,... halványuló színes világomban,ahol kezdenek az este lopakodó szürke folthomályai megjelenni, kivilágítom portálomat, és tágas családomnak vacsorát terítek, gondolok seregnyi állatunkra, őket is megetetem, és küldök enni a közeli farmra, ahol számkivetett embereknek adok otthont és munkát :)))
Párom mondja el az imát a tálalás után, majd jóízűen falatozva megbeszéljük kivel mi történt a nap folyamán. Elnézem őket, a szeretet és hála magas lánghullámai árasztanak el:)))
És mindenhatónak érzem köztük magamat, mert megteremtettem velük közösen álmaimat, éltetve ezzel az ő álmaikat is. Kell ennél boldogabb élet?Lopakodj csak bátran Judy:)

És annyi, hogy véletlen előkerült Evelinnek egy régebbi tanítása!!!! Szenzációsan hatott rám!

Nem tudom mi lehet vele, csak nagyon nagy szeretettel gondolok rá is, és terátok is kedveseim:) AnikóHeló Lányok!

Bocs hogy mostanában csak lopakodom:)...
Ragyogás, köszönöm a nagyon hasznos tanításokat:) :) :)
Mindenkinek szép hétvégét kívánok!Drága Judym:)

Folyamatosan kapjuk a minket körülvevő világban az Angyali sugallatokat, jeleket, hogy mikor mire fókuszáljunk! A legfőbb az amit magunkért tehetünk a TUDATOSSÁGUNK NÖVELÉSE és rezgésszintünk magasra emelése. Ezt a szeretet és a hála nagyszerű érzése adhatja számunkra meg. Keressük hát embertársainkban a jót meg. Nem könnyű a feladat, mert szokatlan. Első ránézésre mindenkiben a hiba ötlik szemünkbe, csak figyeld meg!Gabcika szijjja!

Azért vállaltam fel legfőként ezeket a közvetítéseket, mivel jó magam is tanulnom kell belőle. És rengeteget ad a mindennapjaimban nekem is. Írod, hogy megcsapott a halál szele.... Mesélnél erről nekünk?Szia Anikó!!

Nagyon jó amit leírtál.....az angyalok hozzám is közel álltak mindig is, de amióta engem is megcsapott a "halál" szele méginkább közelebb érzem magamhoz őket, és most írtam egy bejegyzést egy ilyen élményemről.... Szép napot Neked!!!Angyali pozitívítások

Pozitív megerősítések Forrás: Facebook (Doreen Virtue) Angyalok, 2011. január 3., 9:43

Angyalok vesznek körül ebben a pillanatban.

Az Angyalok Isten fényét sugározzák rám,

és rajtam keresztül a világra.

Elfogadom ezt a szeretetet Istentől és az Angyaloktól.

Megérdemlem a szeretetet.

Megérdemlem a boldogságot.

Megérdemlem, hogy egészséges legyek.

Megérdemlem az égből érkező segítséget, és most rögtön el is fogadom.

Kérem Istent és az Angyalokat,

hogy vezessenek, és segítsenek nekem.

Hallgatok belső hangomra és megérzéseimre.

Belső hangom és érzéseim

Istentől és az Angyaloktól érkező útmutatások.

Mindössze vezettetésre van szükségem.

Teljes hittel követem az útmutatást.

Tudom, hogy Isten és az Angyalok szeretnek engem,

és most ebben a pillanatban is vezetnek.

Elfogadom az Angyalok szeretetét.

Elfogadom a szeretetet.

Szeretek.

Én vagyok a szeretet.

Szerető szívű vagyok.

Nagyon szeretett vagyok.

Mindenki szeret engem.

Mindenkit szeretek.

Mindenkinek megbocsátok. Megbocsátok önmagamnak.

Mindenkinek, akivel találkozom, átadom Isten szeretetét.

Figyelemmel kísérem a gondolataimat, és csakis pozitív,

szeretetteljes gondolatokat engedek meg magamnak.

A szeretet bőségesen jelen van a világban.

Mindenki számára van elég.

Mindenből bőségesen jut nekem.

Csodálatos, szeretetteli embereket hívok be az életembe.

Az Angyalok és én örömmel üdvözlünk minden új alkalmat,
amikor szolgálhatjuk a világot.

Folyamatosan jutalomban részesülök.

Életem harmonikus és békés.

Békés vagyok.

Ragyogó vagyok.

Boldog vagyok.

http://www.facebook.com/home.php?ref=hpskip#!/notes.php?id=109294922437606
És, ha nem tudod megjeleníteni a link oldalát, regisztráld be magad a Facebook-ra. Áldás rád. Szeretettel. AnikóAngyali segítők

Interjú Doreen Virtue-val
Angyalok, 2011. április 11., 12:06

Hívd az angyalokat! - Interjú Doreen Virtue-val

Doreen Virtue akkor ismerte és vállalta fel életfeladatát – hogy az angyalokkal való kommunikációról tanítsa az embereket –, amikor megcsapta a halál szele.

Pszichológusként addigi pályája során ódzkodott tőle, hogy nyilvánosan beszéljen az angyalokhoz fűződő viszonyáról, mert úgy gondolta, őrültnek néznék. Annak ellenére, hogy negyedik generációs metafizikus, és egész életében hallotta az angyalok hangját, Virtue sokáig úgy érezte, hogy a társadalmi beilleszkedés fontosabb, mint a kitárulkozás és önmaga Doreen Virtuefelvállalása. Egy neki szegezett pisztolycső aztán örökre véget vetett ennek.

Egy szép nyári napon történt, 1995. július 15-én, hogy egy angyali hang arra figyelmeztette, húzza fel az autója tetejét, máskülönben ellopják. Virtue azonban nem vette komolyan a tanácsot. Miután megérkezett a célállomására, és leparkolt, két fegyveres férfi ugrott rá, pisztollyal és késsel a kezében, és megpróbálták elvenni a kulcsait és a tárcáját.

Az angyal azonban ekkor is mellette volt, és azt súgta neki, hogy ordítson. Virtue ezúttal hallgatott rá, és a támadók meghátráltak, ami pont elég időt adott neki addig, amíg néhányan a segítségére nem siettek.

Az angyalok ekkor már sok éve üzenték neki folyamatosan, hogy tanítsa meg az embereket, miként kommunikálhatnak velük. Ő azonban mindaddig nem vállalta fel ezt a spirituális küldetést, amíg kis híján meg nem halt. Ekkor azonban a hála és a felismerés arra ösztönözte, hogy élete teljes hátralévő részét az angyali munkának szentelje – hogy segítse ezeket a lényeket, és rajtuk keresztül az embereket, azáltal, hogy megtanítja az utóbbiaknak, miként hallhatják meg és értelmezhetik az angyali üzeneteket.

Mára ezen döntésének igencsak látványos eredményei születtek. Több mint húsz nagysikerű könyve és kártyacsomagja jelent meg, köztük az Angyalokkal gyógyító jóskártya (2005, Édesvíz Kiadó) és az Angyali üzenetek (könyv: 2007, kártya: 2009, Édesvíz Kiadó), valamint folyamatosan utazik a világban, hogy teltházas előadótermek lelkes közönségének beszéljen az angyalokról.

Emellett Virtue már 6000 angyali médiumot is kiképzett világszerte. Az angyalokkal gyógyítók a pszichikus médiumi tevékenység egy olyan ágát űzik, amelyben az alany angyalai szolgáltatják az információt; illetve energia feng shuit alkalmaznak a testen, elvágva minden olyan energetikai és éteri szálat és köteléket, amely akadályozza, gúzsba köti az egyént. Virtue munkájáról bővebben saját weboldalán olvashatunk: .

Vajon tényleg segítségünkre lehetnek az angyalok életünk dolgaiban, legyen akár nagyok vagy kicsik? Vajon megkönnyíthetik számunkra a terheket, és megadhatják a magabiztosság, a biztonság érzetét, hogy jó döntéseket hozhassunk és helyesen cselekedhessünk?

Virtue válasza egyértelmű igen. Nem kell mást tennünk – mondja –, csak kérnünk őket. Beszélgetésünkben ez a nagyvonalú, melegszívű és kedves tanító, illetve gyógyító elmagyarázza, kik is az angyalok, hogyan kérhetjük a segítségüket, és miért is akarnak egyáltalán segíteni nekünk.

Ray Hemachandra: Doreen, kik is valójában az angyalok?

Doreen Virtue, Ph.D.: Az angyalok nem fizikai természetű lények, akiknek nincs egójuk – vagyis nem emberek. Egy angyal nem más, mint a Teremtő azon vágyának tiszta eszenciája, hogy kapcsolatba lépjen az emberrel.

Az „angyal” szó jelentése: Isten hírnöke. Az angyalok azonban nem tartoznak egyetlen vallási felekezethez sem. Az „Isten” szóban rejtezik némi zsidó-keresztény orientáció, ugyanakkor tudnunk kell, hogy az angyalok univerzális és ősi archetípusok. Képesek rá, hogy egyesítsék a vallások és spirituális határok által szétszabdalt emberiséget.

Vannak tanítványaim, akiknek nagyon rossz tapasztalataik voltak a vallásokkal. Ezek néha előző életbeli élmények – például az, hogy az inkvizíció halálba küldte őket.

Épp ezért eltávolodtak Istentől, és nem keresték vele a kapcsolatot. Az ilyen emberek számára az angyalok egy gyengéd és támogató utat mutatnak vissza a Teremtőhöz.

Ray: Hány angyal létezik?

Doreen: Végtelenül sok, annyi, hogy az emberi elme fel sem képes fogni. Minden egyes alkalommal, amikor a Teremtő szeretettel gondol az emberre, egy új angyal születik.

Ray: Mit nyújtanak számunkra az angyalok?

Doreen: Életvezetési tanácsadók, orvosok, pszichológusok, és szerelők, akik a nap 24 órájában házhoz jönnek, a hét minden napján, bármiféle ellenszolgáltatás és kötelezettség nélkül.

Az angyaloknak is megvan a maguk szakterülete, ahogyan az embereknek is. Te és én írók vagyunk. Mások a gépekhez értenek, vagy a zenéhez, megint mások a gyermekfelügyelethez vagy a művészethez. És mindannyiunkra szükség van. Az egyes angyaloknak más-más a rezgése, aszerint, hogy milyen területet képviselnek.

Ray: És léteznek az angyaloknak külön típusai, a szakterületükön túl?

Doreen: A legtöbb ember hallott már az angyalok kilenc karáról. John Milton, a híres író is említette őket Az elveszett paradicsom című művében, ami nem is feltétlenül egy spirituális könyv. Inkább abba a kategóriába sorolnám, amit ma vizionárius fikciónak nevezünk

A szeráfokat és a kerubokat a Biblia is említi, de vegyük azért végig őket, nehogy kihagyjunk egyet is a kilenc karból. Olyan ez, mint amikor az ember megpróbálja felsorolni a hét törpét. Tudort és és Vidort mindig kifelejti. (Nevet.)

Szóval, vannak a szeráfok, kerubok, trónusok, uralmak, hatalmasságok, erények – a legtöbb ember azt hiszi, hogy ez utóbbiak voltak az én névadó forrásom, holott ez nem így van (az erényeket angolul „virtues”-nak nevezik – a ford.) –, fejedelemségek, arkangyalok és angyalok. Ezek azonban inkább elméleti kategóriák, és kevésbé jól használhatók az emberi élet gyakorlatában.

Ray: Akkor hát, nézzük a dolgok gyakorlati oldalát, Doreen! Melyek azok az angyalok, akikkel az Mihály arkangyal szobra Rómábanember kapcsolatot teremthet?

Doreen: Mi itt a Földön igazából csak kétféle angyallal találkozunk: az angyalokkal, más néven őrangyalokkal, akik a legközelebb állnak hozzánk, és az arkangyalokkal, akik az őrangyalokat irányítják. Utóbbiak egyik jól ismert példája Mihály arkangyal.

Őrangyalt mindannyiunk mellé kirendelnek fogantatásunkkor, vagy még azelőtt. Amikor a lelkünk felkészül az inkarnációra, beszél az angyalaival, és egy sor dolgot egyeztet az elkövetkező élettel kapcsolatban.

Megegyezel az angyalaiddal abban, hogy egész életeden keresztül melletted állnak majd, és védelmeznek. Ha pedig elkezdenél félelemből élni, és nem szeretetből, és letérnél a választott útról, mindig melletted lesznek, hogy gyengéden oldalba bökjenek, és visszatereljenek a jó útra.

Az őrangyalok mellett egyéb angyalaid is vannak, akik az egyes élethelyzetek szerint jönnek-mennek. Gyermekváráskor, költözéskor, vagy betegség esetén például extra angyalok sietnek a segítségedre. Ilyenkor nagy szükséged van rájuk, ők pedig ott is teremnek.

Ray: Ahhoz, hogy megkapjam az angyalok segítségét, vajon kérnem is kell?

Doreen: Az egyik legalapvetőbb dolog, amit az életben megtanultam, és nem győzöm elégszer ismételni, hogy nekünk, embereknek szabad akaratunk van. Ezért aztán még maga a Teremtő sem tud segíteni nekünk, ha mi nem kérjük meg rá.

Rajtad áll, hogy folyamatosan segítséget kérj, mindegy, kitől – közvetlenül Istentől, az angyaloktól, vagy az olyan felemelkedett mesterektől, mint Jézus vagy Kuan Yin. Valójában nem az a lényeg, hogy melyiküket szólítod meg. A lényeg, hogy kérj segítséget.

Ahogyan az is másodlagos, hogy miként kérsz segítséget. Az elsődleges, hogy kérj. Van, aki úgy fogalmaz, hogy „Megparancsolom Istennek, hogy segítsen”, mások azt mondják, „Megerősítem, hogy Isten segít”. Megint mások inkább könyörögnek és imádkoznak, és a „Kérlek, Istenem, segíts rajtam” formulát részesítik előnyben.

Mind működik. Mindegy, hogy hangosan mondod ki az imádságot, vagy gondolatban, esetleg ordítod, sikítod, leírod, vagy elénekled – egytől egyig ugyanolyan hatásos.

Ray: És mi van, ha nem teszek semmit? Az angyalok akkor is segítenek?

Doreen: Ha nem kéred a segítségüket, az angyalaid akkor is veled vannak, és folyamatosan küldik neked a tiszta, feltétel nélküli szeretet energiáját. Ha olyan helyzetbe kerülsz, amely az életedet veszélyezteti, még mielőtt eljönne az ideje, hogy elmenj ebből a világból, mindent megtesznek, hogy figyelmeztessenek, és megóvjanak.

Ennek ellenére a legtöbbször szerephez jut a szabad akaratod is. Rád kiabálnak: „Válts sávot most azonnal!”, vagy „Menj, és nézd meg a kisbabát!” Neked is részt kell azonban venned a táncban, ha azt akarod, hogy az imáid valóra váljanak.

Ray: Hogyan léphetek velük kapcsolatba?

Doreen: Ha szeretnél tudatos kapcsolatot teremteni az angyalaiddal – azért hangsúlyozom a „tudatos” szót, mert hiszek benne, hogy tudat alatt mindannyian folyamatosan kommunikálunk velük, akár tudunk róla, akár nem –, először is keress egy kényelmes helyet, ahol biztonságban érzed magad, és el tudsz lazulni. Fontos, hogy elengedd az önkontrollt. Aztán gondolj valamire, amiben segítségre van szükséged.

Mondd például, hogy “Angyalok, szeretnék egy csodálatos, új munkát, ahol minden tehetségemet és tudásomat kamatoztathatom – hogy örömmel kelhessek fel hétfő reggelenként, könnyedén be tudjam fizetni a számláimat, és még maradjon is valamennyi.”

A kérés után a következő lépés az elengedés. Nem aggodalmaskodhatsz azon, hogy miként fog teljesülni a kérésed. Ha a hogyanon rágódsz, vagy megpróbálod erőltetni a dolgokat, azzal valójában akadályozod az imád megvalósulását. Az imák ugyanis mindig olyan módon válnak valóra, amit az ember háromdimenziós gondolkodása nem képes felfogni.

Amikor segítséget kérünk az angyaloktól, az olyan, mintha elmennénk a postahivatalba. Be kell dobnunk, el kell engednünk a kezünkből a levelet, ha azt szeretnénk, hogy megérkezzen a címzetthez. Ha ez nehezedre esik, megkérheted az angyalokat, hogy segítsenek az elengedésben, és abban, hogy alávesd magad Isten akaratának.

A harmadik lépés pedig, hogy észrevegyük, felismerjük az ezek után adódó benyomásokat és késztetéseket. Ezek ugyanis az isteni útmutatás megnyilvánulásai. Erős érzeteink, gondolataink, sőt, látomásaink támadhatnak. Figyeljünk oda azokra a dolgokra, amiket hallunk; arra, hogy mit mondanak az emberek körülöttünk vagy a televízióban, újra meg újra.

Az angyaloktól származó üzeneteket mindig a bizonyosság és a béke érzése kíséri, még akkor is, ha maga az üzenet esetleg elbizonytalanító, mert arra késztet, hogy elhagyjuk a komfortzónánkat. Követnünk kell az útvonalat, amit az angyalok felrajzolnak előttünk, másképp meglehet, hogy imánk nem, vagy nem teljesen válik valóra.

Néha találkozom olyan emberekkel, akik arról panaszkodnak, hogy Isten és az angyalok nem figyelnek rájuk, de amikor beszélek velük és az angyalaikkal, mindig kiderül, hogy épp fordítva van: ők azok, akik nem figyelnek Istenre és az angyalaikra.

Interjú Doreen Virtue-val - II. rész

Kérj egy jelet!

Doreen Virtue, az angyalok nagy szakértője májusban hazánkba látogat. Ebből az apropóból, mintegy kedvcsinálóként szeretnénk megosztani a magyar olvasókkal egy vele készült, hosszabb beszélgetést. Az interjú első része itt olvasható!

Ray: És hogyan lehetek biztos benne, hogy valóban az angyalokat hallom?

Doreen: Először is, kérj egy jelet. Ha valami nagy dologban kérünk segítséget – például házassággal, egészséggel, vagy otthonteremtéssel kapcsolatban –, akkor van a legnagyobb szükségünk az angyalokra, paradox módon azonban ilyenkor halljuk meg a legnehezebben őket. Amikor ugyanis stresszesek, feszültek vagyunk, kommunikációs csatornáink bezárulnak.

Épp ezért szoktam valamilyen jelet kérni tőlük, hogy egyértelműen meg tudjam különböztetni az üzenetüket. A következő imát használom: „Angyalok, kérlek, adjátok a tudtomra, hogy ez valóban isteni útmutatás-e, vagy sem. Kérlek, adjatok egy nyilvánvaló jelet a fizikai világban, amit könnyen észrevehetek és megérthetek.”

De ne akard megmondani nekik, hogy mi legyen ez a jel – ezzel csak korlátok közé szorítanád őket és magad. Mivel arra kérted az angyalokat, hogy olyan jelet küldjenek, amit könnyen észreveszel és megértesz, a többit nyugodtan bízd rájuk.

Amikor az isteni útmutatást vagy a jeleket keresed, mindig figyelj az ismétlődésekre. A jelek általában hármasával érkeznek. Ugyanazt a könyvet hárman is ajánlják egy nap során, például. Vagy háromszor hallod egy héten, amint valaki ugyanarról a cégről beszél. Vagy ugyanaz az érzés fog el, újra meg újra.

Figyelj az érzéseidre. Hangsúlyozom, hogy az igazi isteni útmutatás mindig biztonságérzettel tölt el, még akkor is, ha maga az ajánlott dolog egy kicsit elbizonytalanít. A hamis útmutatást ezzel ellentétben mindig idegesség és hezitálás kíséri – olyan, mint amikor valami szabálytalanságot követünk el. Az ember egyszerűen érzi, hogy nem jó, nem helyes.

Továbbá, az igazi isteni útmutatás mindig arra ösztönöz, hogy a szolgálatra összpontosíts. A hamis útmutatás egocentrikus irányultságú; az ember a hatása alatt csak önmagára fókuszál – például azért akar pénzt teremteni, hogy neki jó legyen. Az igazi útmutatás is segít a pénzteremtésben, de nem öncélúan.

Ray: Milyen jelekkel szokták az angyalok az emberek tudomására hozni a jelenlétüket?

Doreen: Az egyik leggyakoribb jel, ha az ember villogó, pulzáló fényeket lát a fizikai szemével. Olyan, mintha tűzijáték lenne, vagy villanykörték robbannának fel előtted. Vannak, akik még az orvoshoz is elmennek, hogy megvizsgáltassák a szemüket, aki ilyenkor rendre kizár mindenféle szervi okot. Ezt a villogást, villódzást én az „angyalok nyomának” nevezem – ez az ő energiájuk, amivel jeleket hagynak időben és térben.

A másik jel, amikor tollakat, pihéket találsz mindenfelé. Néha érmék is előfordulnak, azokat azonban inkább elhunyt szeretteink szokták üzenésre használni.

Ha már itt tartunk, néha előfordul, hogy elhunyt szeretteid is angyalszerepbe bújnak, hogy megvédjenek valami veszélytől, vagy utat mutassanak egy nehéz helyzetben. Ők azonban szorosan véve nem tartoznak az angyalok közé, ugyanis még mindig rendelkeznek egóval. Tanácsaik tehát csak annyira lehetnek tiszták, mint egy emberéi.

Ray: Beszélnél nekünk az egyes arkangyalokról, és arról, hogy mi a feladatuk?

Doreen: Nagyon szívesen! Mihály arkangyalt hívhatod, ha védelemre van szükséged – neked, a szeretteidnek, az otthonodnak, az autódnak, vagy az értékeidnek. Emellett abban is segíthet, hogy több bátorságod és erőd legyen, ha valami olyan változáson mész keresztül, amiről tudod, hogy szükséges, de mégis elbizonytalanít.

Rafael arkangyalt akkor hívd, ha bármilyen egészségügyi gondod van – neked, a szeretteidnek, a klienseidnek, vagy a háziállataidnak. Ő segíti azokat is, akik másokat gyógyítanak, legyen szó akár egyszeri alkalomról, vagy gyógyítói életpályáról.

Gábriel két fő témában tud csodálatos segítséget nyújtani. Ő fogja pártját mindazoknak, akik Gábriel arkangyal szobra a budapesti Hősök terén - Zala György alkotásagyermeket szeretnének – akár saját gyermek megfoganására vágyunk, akár örökbe szeretnénk fogadni. Gábriel nem csak a fogantatás során segít, de a terhesség és a szülés alatt is.

Emellett Gábriel, aki Isten hírnökeként is ismert, természetesen a hírnöki munkát is segíti. Támogatja az írókat, tanárokat és mindenféle kommunikációs szakembereket, legfőképpen az újságírókat. Ha például egy könyvön dolgozol, őt kell hívnod. Én kedvesen csak „oldalba bökdöső” angyalnak szoktam nevezni, hiszen volt már alkalmam megtapasztalni, hogyan ösztönzi az embert, amíg el nem készül a munkával.

Jofiel arkangyal, akinek a neve azt jelenti, „Isten szépsége”, feminin energiával rendelkezik. Segít, hogy megszépítsd a gondolataidat. A legtöbb ember, aki a spirituális utat járja, előbb-utóbb rájön, hogy a gondolatai kulcsszerepet játszanak a tapasztalataiban. Ha negatív gondolataid vannak, negatív tapasztalatokat vonzol magadhoz. Két különböző dolog azonban tudni ezt, illetve eszerint alakítani a viselkedésünket.

Hogyan győzheted le a félelmeidet és a negativitásodat? Hogyan kerülheted el, hogy valaki más rossz kedve rád is átragadjon? Jofiel segít, hogy felülemelkedj a rossz gondolatokon, és egy magasabb szintre emeld a gondolkodásodat, mert innen kiindulva lehetsz csak képes a legfőbb jót megteremteni az életedben.

Jofiel a fizikai életed megszépítésében is segít. Épp ezért „feng shui angyalnak” is szoktam nevezni. Arra buzdít, hogy számold fel magad körül a rendetlenséget, és ajándékozd el azokat a dolgokat, amikre már nincs szükséged.

Chamuelre – akinek a nevét „S”-sel ejtjük – szintén szeretném felhívni a figyelmed az arkangyalok közül. Olyan ő, mintha Isten szeme volna. Analóg a kereszténység Szent Antalával, abban a tekintetben, hogy képes olyan dolgokat megtalálni, amiket más nem. Ez pedig nagyon jól jön a fénymunkásoknak, hiszen közülük sokan hajlamosak rá, hogy folyamatosan elveszítsék a kulcsaikat, vagy elfelejtsék, hova is tették a naptárukat vagy a szemüvegüket. Ilyenkor elég, ha magadban azt gondolod: „Hol van?”, és Chamuel azonnal oda fog vonzani, ahol az adott dolgot találod.

De Chamuel arkangyal persze ezeknél sokkal nagyobb dolgokban is a segítségedre lehet. Támogathat, hogy rátalálj a számodra legmegfelelőbb megélhetésre, párkapcsolatra, vagy otthonra.

Ray: Vajon szükséges, hogy ismerjem az egyes angyalokat, és mindig az adott témakör szakértőjéhez intézzem a kéréseimet, vagy ezek valahogy kiválogatódnak, és így is úgy is eljutnak a címzetthez?

Doreen: Tapasztalatom szerint mindkettő működik. Akár azt is mondhatod, hogy „Hé, van itt valaki?” (Nevet.) De most komolyan – így is működik.

Nem az a lényeg, hogy kit hívsz. Sokkal fontosabb, hogy nyitott légy a segítség befogadására. Az A Course In Miracles (Út a csodákhoz, előkészületben az Édesvíz Kiadónál, tervezett megjelenés 2012) című könyvben nagyon sok szó esik erről, a Tanítók kézikönyve című részben. Bármilyen sokat imádkoznak is az emberek a gyógyulásért, nagyon sokan halálra rémülnének, ha azonnal meggyógyulnának, hiszen abban a nyugati hitben nőttek fel, hogy a gyógyulás fokozatos és hosszú időt vesz igénybe. Ha egyértelműen és tisztán az angyalok tudomására hozod, mit szeretnél, és valóban nyitott vagy rá, hogy megkapd, most azonnal, akkor most azonnal meg is kapod. Én egyfolytában csodákat látok magam körül!

De, ha egy kicsit továbbgondolom a kérdésed, azt mondhatom, hogy engem személy szerint óriási megelégedéssel tölt el, hogy ismerem a különböző angyalokat. Nagyon szeretem, hogy személyes kapcsolat fűz az arkangyalokhoz. Vagyis, attól függően, hogy hol tartasz az egyéni fejlődésben és a spirituális úton, nagyszerű szolgálatot tehet, ha bensőséges viszonyt alakítsz ki Istennel és az összes jó szándékú segítő lénnyel, akik miattad vannak itt.

Ray: Milyen imák léteznek, amiket kifejezetten arra használhatok, hogy kapcsolatot teremtsek az angyalokkal? Hogyan fogalmazzak, ha életemben először próbálkozom a dologgal?

Doreen: Mielőtt válaszolnék, szeretném előrebocsátani, hogy az angyalokat nem érdekli, hogy milyen szavakat használsz. Értékelik a veretes, szépen megfogalmazott imádságokat, alapvetően azonban azt mondják: „Csak beszélj hozzánk”. Nyugodtan használhatsz hétköznapi nyelvet, amikor a segítségüket kéred – azt, amin a barátaidhoz is szoktál szólni.

Ha valami nagyon személyeset szeretnél kérni tőlük, mondhatod azt, hogy: „Drága őrangyalok és arkangyalok, kérlek benneteket, gyertek el hozzám most, és segítsetek megoldani ezt a problémát vagy ügyet.” És aztán egyszerűen csak öntsd ki nekik a szíved. Ezt csendesen is megteheted, gondolatban, anélkül, hogy akár egy szót is szólnál. De világgá is kürtölheted. Sőt, le is írhatod.

Az angyalok tudják, mit érzel, mégis szeretnék, ha kiöntenéd nekik a szíved. Így ugyanis elérik, hogy önmagadnak is bevalld legmélyebb félelmeidet. Ezáltal pedig kiűzheted a démonokat – az angyalok nem használják ezt a szót – vagyis a negatív energiákat magadból, és átadhatod őket Istennek.

A legtöbbünk nem mer szembenézni saját legmélyebb félelmeivel. Ha átadod őket az angyaloknak, megkönnyebbülhetsz, ez pedig segít, hogy hatékonyabban tudd kezelni a problémákat, és tisztábban halld az isteni útmutatást.

De hadd osszam meg veled az egyik kedvenc imádságomat. Manapság nagyon sok ember panaszkodik fáradtságra, ezért is megy olyan jól a kávézóknak, főleg azoknak, amelyek bizonyos fajta kávékat árulnak. Nem emlékszem, hogy régebben minden utcasarkon kávézók lettek volna, úgyhogy lennie kell e mögött valamilyen változásnak, ami manapság történik.

Ahelyett, hogy az ötvenedik csésze kávéért nyúlnál, hívd inkább Mihály arkangyalt, aki örömmel segít, ha fáradt vagy. Mondd ezt: „Mihály arkangyal, kérlek, vegyél le rólam minden terhet, ami elszívja az energiámat és az életerőmet.” Ez egy nagyon egyszerű imádság. Csak mondd ki, vegyél egy mély levegőt, és máris érezni fogod, hogy az energia visszatér beléd.

Fordította: Cziczelszky Judit

Forrás angolul:

Forrás magyarul:Cheenska blogja....

Ha ide benéztek, megkapjátok Őrangyalotok nevét:) K ikell csak számolni.Édes angyali üzenet mára:

Angyalok mai üzenete:

Az angyalok tudják, hogy ha egyénenként békések vagyunk, akkor tele lesz világunk békés emberekkel. Tehát életed célja, hogy megleld a békét, és ebben akarnak az angyalok neked segíteni.Levitálás, és hasonló "trükkök" agyunkkal előidézhetők.

Beidézek egy levelet, levelezőmből: " A napokban a kezembe került néhány rendkívül érdekes cikk. Az egyik
egy kis faluról szól a világ egy eldugott szegletében.
Megmagyarázhatatlannak tűnik, de elgondolkodtató. Talán kezd elmúlni a merev hitetlen gondolkodásom? Íme, a történet:

Thaiföld északi részén van egy falu: Nan a neve, amely arról híres, hogy nincs temetője. Látszólag semmi sem különbözteti meg a környékbeli falvaktól. Lakóinak száma megközelíti a 400-at, és sok közöttük az idős ember. Évente körülbelül 5-8 személy távozik el az élők sorából, és soha nem rendeznek temetést. Nincs rá szükség. Az itt élő emberek ugyanis haláluk után 3-3,5 órával eltűnnek. Tetemük nyomtalanul felszívódik.

A hozzátartozóknak csak annyi idejük marad, hogy felravatalozzák az elhunytat, és rendezzenek egy gyors búcsúztatót. Mire a siratóasszonyok megjelennek, már jóformán véget is ér a szertartás. Sietni kell, mert a
halott hamar dematerializálódik. Miközben a hozzátartozók körülállják, elkezd beleolvadni az éterbe. 10-15 perc után teljesen eltűnik, fizikailag megsemmisül. Ez a jelenség kizárólag ebben a faluban lép fel.

Már kutatók is vizsgálták a környéket. Egy orvoscsoport érkezett a faluba, hogy végére járjon a nem mindennapi eseménysorozatnak. Először azt hitték, hogy a a földből kiáramló rejtélyes sugárzás okozza a dematerializálódást.
Ezért más falvakból hoztak ide idős, haldokló embereket. Ők azonban nem szívódtak fel a haláluk után. Erre alaposan megvizsgálták az ott lakókat, azokat, akik a faluban születtek. Mindhiába. Semmi különöset nem találtak
rajtuk.

A nálunk fejlettebb Földön kívüli civilizációk már többször utaltak rá, hogy agyunk csodával határos képességekkel rendelkezik, csak mi nem tudunk róla.
Többek között az összes parapszichológiai képességet előidézhetnénk, ha tisztában lennénk a kiváltási módjukkal. Úgy tűnik, hogy nem emberfeletti tudást igénylő ördöngös dolgokról van szó. Csupán meghatározott szabályokat
kell elsajátítani.

Ha elárulnák nekünk, mit kell tenni, bárki könnyen megtanulhatná. Ezt bizonyítja a Nouméa sziget lakóinak különös képessége. Ezen az Új-Kaledónia-i szigeten a bennszülöttek nem mindennapi tulajdonsággal rendelkeznek:
képesek levitálni.
Ezzel a tudományukkal azonban nem szeretnek hivalkodni, ezért nem rendeznek turistalátványosságokat. A világtól
elzárkózva élnek, és senkit sem engednek a partjaikon kikötni.

A szomszédos szigeteken élő halászok elbeszéléseiből tudjuk, hogy ennek a kis szigetnek a lakói gyakran elhagyják a hajóikat, és kilebegnek a víz fölé. Felülről nézik, hol található nagyobb mennyiségű hal a tengerben. Az ágyékkötős bennszülött férfiak kb. 1 méter magasságban lebegnek a víz felett, de van, aki keresztbe tett lábakkal ül a levegőben. Aztánvisszalebegnek a hajókra, és lehuppannak a fedélzetre.

Úgy tűnik, hogy gondolati úton irányítják a lebegést, és a gravitációs ellenerő megszüntetését is. A szigeten is láttak levitálókat. A nők szintén képesek rá, de a betegek és a kisgyerekek nem. Itt egy gyerek akkor válik
felnőtté, amikor már fel tud emelkedni legalább félméternyi magasságra.

Elmondásuk szerint "öröktől fogva" képesek ennek a jelenségnek az előidézésére. A szigetlakók azt mesélik, hogy egykor fura repülő szerkezeten érkező idegenek látogattak el hozzájuk, akik megtanították őket lebegni.
Tehát nem egy genetikai adottság nemzedékről nemzedékre való öröklődéséről van szó. Adottságuk egy módszer elsajátításának eredménye, melynek titkát féltékenyen őrzik. Csupán annyit árultak el, hogy a levitáció titka: erősen
kell akarni.

Aki tudja ennek a módját, és képes irányítani az akaratát, az máris lebeghet. Mivel érzik, hogy ez a rendkívüli tudás a világ fennmaradását veszélyeztető gonosz embereket is nagyon érdekli, nem hagyják el a lakóhelyüket, és nem állnak szóba idegenekkel. Néhány gazdag amerikai és európai utazó vagyonokat ígért nekik, ha megtanítják őket levitálni. Mások világkörúti útra invitálták a szigetlakókat. Búsás honoráriumot ígértek, ha az általuk szervezett fellépések során egy kicsit "repkednek".

Ők azonban "nem álltak kötélnek". Csak otthon szeretnek "repkedni". A kókuszdiót is így szüretelik le a fákról. Más trópusi országokkal ellentétben itt nem másznak fel a pálmafákra. Fellebegnek a fa koronájába, és ledobálják a diókat. Termőföldjeiket is ily módon, a magasból ellenőrzik. Ha hurrikán vagy a szökőár jön, nem esnek kétségbe. Felemelkednek a magasba, és megvárják, míg elcsendesedik a szél, és visszahúzódik a víz.Szia Ragyogás! & többiek!

Teljesen le vagyok nyűgözve...
Még én is új vagyok itt... a Ti körötökben :)!
Ahogy olvastam ezt az írást... képzeld teljesen éreztem a fényt, a tisztaságot, ami körülvett... és a tarkómnál kicsit lefele és kicsit felfele bizsergést éreztem :)... Leírhatatlan érzés volt! Köszönöm...
Nagy szükségem van ezekre a pozitív gondolatokra... rálátásokra..., ahogy gondolom sokunknak! Csak így tovább!!!
A szöges idézet pedig az egyik kedvencem... kamaszként olvastam először (most 32vagyok- mindjárt), azóta többször elém került így vagy úgy... és a mamám is hasonló elvekkel nevelt fel minket. Köszönöm neki is!
Coelho, Márai, Müller Péter... és még sokan szintén a kedvenceim.
A költözés az én életemben is nagy jelentőséggel bírt! Lassan 2 éve különköltöztem a kisfiammal egy olyan házba amit én álmodtam meg magunknak..., a legjobb dolog volt, jól döntöttem, azóta hatalmas változáson mentem keresztül, rengeteget tanultam, de lassan tovább kell írnom a saját ceruzámmal a saját történetemet, hogy újra a helyén legyenek a dolgok!!!
A dobozom megtöltöttem szeretettel, hogy ragyoghasson nálam és még sokunknál.... igyekszem... vagyis szándékomban áll türelmesnek lenni, hogy láthassam magam kívülről, belülről, hogy eggyé válhasson e két dolog a valóságban is, hogy tiszta szeretetet vigyek mindenhova...
Még egyszer köszönöm... & bátorság mindenkinek :)!!! Megéri!Cuca drága, egy költözés sok mindenben segíteni tud.

A nehézségek ellenére, mert újra kell kezdeni sok mindent.

Ebből a következő tanulságos meséből megtudható, hogy minden vágás hege ott marad nem csak testünkön, lelkünkben is. Most akadtam rá a Facebookon, megosztom veletek.

" Volt egyszer egy nagyon rossz természettel megáldott fiú. Apja adott neki egy zsák szöget, és azt mondta neki, verjen be egyet a kerítésfájába minden alkalommal, amikor észreveszi, hogy elveszti türelmét, összeveszik valakivel, vagy valakiről rosszat mond. A fiú első nap 37 szöget vert be a kerítésbe. A következő hetekben megtanult uralkodni az indulatain, és a bevert szögek száma napról napra csökkent. Rájött, hogy sokkal egyszerűbb uralkodni az indulatain, mint beverni a szöget a kerítésbe.

Végre elérkezett a nap, mikor a fiúnak egy szöget sem kellett bevernie a kerítésbe. Édesapja ekkor azt mondta neki, most majd húzzon ki egy- egy szöget minden egyes nap, amikor észreveszi magán, hogy már nem veszíti el olyan hamar a türelmét, és nem veszekedett senkivel sem, vagy meg tudta állni, hogy rosszat mondjon valakiről.

Teltek a napok, s a fiú végre azt mondhatta az apjának, hogy kihúzta az összes szöget a kerítésből. Az apa ekkor odavitte a fiút a kerítéshez,és ezt mondta neki: "Fiam, szépen viselkedtél, büszke vagyok rád, hogy így megváltoztál!
Most kérlek állj meg egy pillanatra, és lásd csak nézd meg, mennyi lyuk van a kerítésben. Ez a kerítés már soha többé nem lesz olyan, mint régen. Tehát, ha veszekszel valakivel, vagy rosszat mondasz valakiről, megsebzed őt! Egy ugyanolyan sebet ejtesz a lelkében, mint ezek a lyukak itt a kerítésben. Hátba szúrsz egy embert? Kihúzhatod a kést a hátából, ám az ejtett sebhely, a seb örökre megmarad. Akárhány alkalommal kérsz bocsánatot, a seb talán örökre ott marad. A szóbeli sértés is ugyanakkora fájdalmat okoz, mint a testi.
Nagyon nehéz megnem történtté tenni meggondolatlanságainkból elkövetett dolgainkat.
Ám a kiengesztelődés és a megbocsátás titka lehet az, ami segíthet a lyukak eltüntetésében. Ez meg már a másik ember dolga és feladata. "

Ennyi az idézet, és természetesen minden célzás nélküli.Szia Zsuzsuka! Zsuzsink.

Laptopizok.... :) Költözni muszáj volt, sajnos, de igyekszem jól venni ezt a megmérettetést is:) Net így van, Mobil nettel.

Vilink, reméljük hamarosan jön, és olvassa a csokrunkat:) Szeretetvirágokból kötöttük neki.

Napsugi, örülök, hogy kezed újra a régi lehet majd,,,, bár! Vigyázni mégis jobban kell majd rá.Öröm ilyet olvasni.

Angel5 örülök, hogy segít a tanítás neked is a sok-sok hétköznapok meg és túlélésében.

Coelhotól egy kedves idézet: Isten mindennap ad nekünk egy pillanatot, amikor megváltoztathatunk mindent, ami boldogtalanná tesz. És mi mégis mindennap úgy teszünk,mintha nem vennénk észre ezt a pillanatot. Mintha nem is létezne, mintha a ma ugyanolyan lenne, mint a tegnap, és semmiben sem különbözne a holnaptól. Aki résen van, észre fogja venni a mágikus pillanatot. Bármikor meglephet minket: reggel, amikor bedugjuk a kulcsot a zárba, vagy ebéd után a csöndben, és a nap bármelyik percében, amelyik nem látszik különbözőnek a többitől. Mert ez a pillanat létezik, és ebben a pillanatban a csillagok minden ereje belénk száll, és segítségükkel csodákra leszünk képesek." / Paulo Coelho/sziasztok

Imadom a napi tanitasokat sok bolcs mondat hangzik el ebben a blogban,es ezek nemek erot adnak!!
Koszonom
angel:))

Sziasztok!:))

Azért megint beleszaladtam..:)Várom a jelentést....aztán április van!:))
Ragyogás!
Tök jók a tanítások!Köszi!:)Aztán gyere minél hamarabb..:)

Andrea szlovákiából!:)
Üdvözlünk itt a játszótéren!:)

Napsugi!

Csak kíméletesen azokkal a fákkal,bokrokkal...:)Azt már nem írom hogy el a kezekkel,mert úgysem fogadod meg..:)

Vilink!

Isten éltessen sokáig!

Bazinagyot mindenkiek!
(())ZsuzsiSziasztok!

MA VAN A MI DRÁGA VILINK NÉVNAPJA,igaz hogy nem igen csivitel itt már nekünk,inkább turbékolnak Kingivel,
aminek nagyon örülök,KÍVÁNOM HÁT ,LEGYEN EZ A NAPJA IS NAGYON,NAGYON BOLDOG. Puszi napsugiTetszik!

Igenis tetszik kedves Ragyogás,mert mindennap elolvasom őket,
és segít a mindennapok zűrzavarában.
Ha nincs net ne költözz!!!!! :-)koszonet neked

kedves
en nem regen rgisztraltam az oldalatokon,de nagyon tetszik .azota nekem minden nap el kell latogatnom ide,mert hianyoztok, az irasaitok a szavaitok,en az angyali uzeneteket orommel olvasom es eszrevettem ,hogy olvasas kozben mosolygok,minden szot aterzek mindha nekem szollna,probalom es tanulom elfogadni,hogy szebb legyen az eletem
koszonom neked es kivanok minden jot es persze varom a folytatast
..andrea szlovakiabolDrága Anikó

remélem jó helyre költözöl és rendeződnek ügyes bajos dolgaid is.Gondolok rád és visszavárlak,hogy folytathasd
nekünk a tanításokat.Szeretettel ölellek NapsugiKedveseim.

Költözés előtt állok. Nem tudom, hogy lesz majd Netünk. Ezért ma megcsináltam szívem és lelkem szeretetével a tanításokat hétfőig. Ha nem lennék elérhető Net ügyileg, ne nehezteljetek rám( tudom nem teszitek:) Igyekszem jönni, és jegyzetelni az angyali tanításokat továbbra is.
Megköszönném, ha megírnátok, hogy tetszik:) Segít e?