Mozgalom az Udvariasságért

Miért nem tanítják ma sehol udvariasságra az embereket? Mi az Udvariasság? Miért legyünk udvariasak?
Udvariasságot ma nem nagyon tanítja senki. Szeretném ezt a Blogteret ennek a hiánynak betöltésére fordítani. Légy hát udvarias:) Miért? Mert jó érzést ad, pl. Magamnak is, ha én vagyok az aki udvariaskodom, és annak meg akivel megcselekszem, megszépítem a világát.
Az udvariasság, mint cselekedet, együttérzésünkből származó erény, és kifejezi az emberek személyének és érzéseinek tiszteletben tartását. Nagyrabecsülést is jelezhet.
Úgy lehet, hogy legmagasabb rendű formájában megközelíti a szeretetet.
Az udvariasság a másokkal szembeni figyelmességünk kifejeződése lehet akár, tiszteletből.
Az udvariasság, finoman kimunkált szertartások, etikettben jól megfigyelhető. Legfőbb és legszebb jellemzője a kecsesség.

Az udvarias bánásmód kijár mindenkinek. Nem számít barát vagy ellenség, akivel udvariaskodunk, így aztán képmutatásnak is gondolhatnánk, valójában csak a lelki fegyelem megnyilvánulása, s mint ilyen, magasabb rendű viselkedésforma.
Az Udvariassággal rokon és párosuló erénynövelő az Igazmondás, Őszinteség is.
Életünk útján az igazság követése lehet talán az egyetlen bátor, és becsületes cselekedet. E nélkül az erény nélkül az udvariasság csak színjáték.
Becsület az udvarias ember legfontosabb erénye, mely a személyes méltóságot és önértékelést is magában foglalja. A Hűséget és az Önuralom szót tenném még hozzá, melyek jelentős hatással bírnak még az emberiségre.

Kérlek csatlakozz, ha egyetértesz a mozgalom céljával! Ma a káosz érzékelhető világunkban, és talán az udvariasságnak hiánya is ezt az illúziót erősítheti bennünk. Jelentsd ki, hogy a világomban minden rendben van. És gyere velünk, nőjünk olyan naggyá, hogy betöltse a ma még létező űrt:)

Itt tudsz csatlakozni:Áldott a kéz mely felnevelve simogat

ÁLDÁS / ősisége a múltban gyökeredzik:) /

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,

Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
és a Téged szeretőknek.Legyél hát te is udvarias.

Mozgalom, melynek célja, megtanítani, felismertetni fiataljainknak ezt a nemes, emberbaráti cselekedetből fakadó erénynek érzését.