Napi Tanítások - 2010 - Október

Drága Játszótársak!

Előzményként csak utalnék egy linkkel a januári oldalra...ott megtalálhatjátok (akik csak most kukkantanak be ide), milyen könyvből írom a tanításokat és hogyan jó használni, értelmezni az olvasottakat:

http://www.thesecret.hu/node/10019#comment-116752

Kérésetekre belinkelem az előző havi játszótereket:)))))

http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-majus_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-aprilis_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-marcius_evelion
http://www.thesecret.hu/node/10342
http://www.thesecret.hu/node/10019
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-junius_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tan-t-sok-2010-j-lius_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tan-t-sok-2010-augusztus_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-szeptember_evelion

Lám-lám, megérkezett az ősz 2. hónapja!!! A gyönyörű színekben pompázó október!!!

Legyen mindenkinek minden téren nagyon gazdag hónapja:))))

E havi témánk: SORSFORMÁLÁS

Október 31. Vasárnap

Ha felismerjük a "látszat mögött a valóságot", abszolút igazságosságot látunk. Látjuk, hogy a betegség és a szenvedés csak üzenet, természetes következménye annak, ha az ember visszaél teremtő energiájával. Nem létezik a világegyetemben "sorselosztás". Mindenki azt kapja, amit előidéz.

Az iszlámban a "határtalan igazságosságot" és "Istent" ugyanazzal a szóval fejezik ki. Ha igazságtalan Istenben hiszünk, rövid távú előnyök szerzése érdekében megkíséreljük kijátszani az isteni törvényt. Ám ha készek vagyunk az igazságosságot látni az isteniben - még akkor is, ha nem értjük meg azonnal -, belső énünk vizsgálata révén is megtapasztaljuk az isteni kegyelmet. Gondoljunk csak Jóbra, aki, miután kiállta a próbát, sokszorosan kapott vissza mindent, amit korábban birtokolt.

Ma igazságos szeretnék lenni önmagammal és a környezetemmel, úgy, hogy a "jót" (az istenit) teszem, gondolom és mondom.

Október 30. Szombat

Isten nem jutalmazza az erényt és nem bünteti a vétket, a vétket ugyanis csak a vétek bünteti, mert a vétek már maga a büntetés.

A vétek, a bűn németül Sünde, az ónémet sinte szóból ered, ami elválást jelent. Németország egyes részein még ma is használják sintern = vétkezni formában. Minden önfejű cselekedet, amelyet a képzeteink vezérelnek, azt fejezi ki, hogy el vagyunk szakítva az egyetlen erőtől, Istentől. Az elszakadás már önmagában fájdalmas dolog, éppen ezért nem kapunk más büntetést. Ennek ellenére a legtöbb ember - anélkül, hogy tudatában volna - olyan természetességgel él az elszakítottság tartós fájdalmában, hogy először újra meg kellene találniuk az egységérzést ahhoz, hogy véget vethessenek ennek az állapotnak.

Ma tudatosan emlékezni akarok az Istennel való egységemre és összhangba akarom hozni a cselekedeteimet az istenivel, az isteni énemmel.

Október 29. Péntek

Az ok és okozat törvénye nem a születéssel kezdődik és nem is ér véget a halállal.

Világunk a tanulás óriási játéktere. Ahogy az Enterprise űrhajó fedélzetén, itt is kipróbálhatjuk a valóság legkülönfélébb fajtáit. Lehet, hogy ez a bolygó csak előkészület az "igazi életre", egyfajta "intronauta tréning". Ahogy a pénzünket bankbetétbe tesszük, a tudatunkat életbetétben helyezzük el. Itt nem az arany és az ezüst a pénznem, hanem a szeretet és a bölcsesség, amelyet sorsunk tudatos alakításával nyerünk el, és amely a halálunk után is megmarad.

Ma tudatosan vállalom a felelősséget alkotó gondolataimért és tetteimért.

Október 28. Csütörtök

A sors törvényét mindig a harmónia törvényének is tekinthetjük, amely arról gondoskodik, hogy minden pólus megtalálja az ellenpólusát, és így semlegesíthesse magát.

Harmónia akkor van, ha mindent a helyes mértékben birtoklunk. A harmónia a mértéktartó út, ahogy azt Buddha tanította. A mértéktelenség, a telhetetlenség mindig az ego játéka. Az a feladatunk, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, megtaláljuk a harmóniát a szélsőségek között. A harmónia törvényébe más emberek és természeti területek is beletartoznak. Ha összhangban élünk a környezetünkkel, önmagunkkal is egyre inkább harmóniába kerülünk.

Ma összhangban szeretnék élni önmagammal és a környezetemmel.

Október 27. Szerda

Amit az emberek sorsnak neveznek, az tüzetesebben megnézve nem más, mint teremtés.

Az ember számos teremtő- és alkotóképességgel rendelkezik, ennek azonban kevesen vannak tudatában. Gyakran vergődünk a tudattalan, a lélek, az értelem, az érzelmek és a megoldatlan feladatok által támasztott követelmények között. Lényünk egyik része kalandokra vágyik, a másik biztos életkörülményekre, egy további vezekelni szeretne, és mindezek mellett talán az életörömet is keressük. Amikor átéljük a sorsot, már nem is tudjuk, hogy melyik részünk "rendelte meg". Csak akkor lesz rend a tudatunkban és a tudatalattinkban - ezáltal az alkotásunkban -, ha irányítjuk az énünket. Akkor ugyanis nem önmagunk ellen alkotunk, hanem önmagunk által.

Ma megtekintem az egyik alkotásomat, és elgondolkodom, hogy miképpen tudnám jobban megvalósítani a mögötte lévő szándékot.

Október 26. Kedd

Mindenki szabadon döntheti el, hogy mit akar vetni. Aratnia azonban azt kell, amit elvetett.

Sokan azért zárkóznak el az élettől, mert félnek a rájuk váró sorstól. Jézus a tékozló fiú példáját mondja el erre. Hazafelé menet azon az úton kell visszamennünk, amelyet az elválás idején tettünk meg. Ez azt jelenti, hogy el kell fogadnunk a teremtésünket, független attól, hogy kellemes-e vagy undorító. A karma vérebei ugyanis mindaddig a lábunk elé hozzák azt, amíg - legalább lelkileg - elfogadjuk, és nem tagadjuk tovább, hogy mi hoztuk létre. Amint megtesszük ezt, elkezdjük "elfogadni a sorsunkat" és egyre érettebbé válunk.

Ma tudatosan elfogadom az életemet, azt, amit nyújt, és a lehető legtudatosabban bánok azzal.

Október 25. Hétfő

Minden gondolat, minden érzés, minden tett egy ok, amely egy okozatot vált ki.

Miképpen veszíthettük el mi, emberek, a teremtő tudatot, hogyan történt a bűnbeesés? Kezdetben teremtők voltunk. Azután átéltünk egy okozatot, amelyet nem voltunk hajlandók elfogadni. És elkezdtük azt állítani: "Ezt nem én okoztam, hanem mások!" Ezzel kezdődött a teremtés bukása. Ma az a feladatunk, hogy Istenre irányítsuk a figyelmet. Az "eredendő bűnökkel" kapcsolatban el kell ismernünk: "Igen, ezt én okoztam, (Isten általam)." És a jövőben hagyjuk, hogy Isten gondolkodjon, érezzen és cselekedjen általunk.

Ma tudatosan kapcsolatba hozom a gondolkodásomhoz, az érzéseimhez és a cselekedeteimhez szükséges figyelmet a bennem lévő istenivel.

Október 24. Vasárnap

A sors nem Isten kifürkészhetetlen döntése, nem is vak véletlen, hanem mindig egy testre szabott, egyedi szükségszerűség.

Az ínség arra ösztönöz, hogy változtassunk a helyzetünkön. Azért élünk a Földön, mert itt az emberként való létezés enyhíteni tudja a lelki szükségünket azáltal, hogy beteljesült élhetet élhetünk. Aki megtagadja magától az életet, semmibe veszi az általa kínált lehetőséget. Ha elfogadjuk az életet, mindig feláldozzuk a "kis énünket" valami nagyobb érdekében. És ha szélesebb perspektívából nézzük az életünket meg a lehetséges jövőnket, felismerhetjük, hogy mennyivel érettebbek lettünk és hogy milyen sok lelki szükségállapotot küzdöttünk le.

Ma tudatosítom magamban, hogy hol szenvedek lelki ínséget és hogy hogyan tudnám azt a legjobban leküzdeni.

Október 23. Szombat

Mindenkinek rendelkezésére áll a választás szabadsága. Ez a szabadság azonban azzal jár, hogy szembe kell néznünk tetteink következményeivel.

Amíg létezik az "én", aki gondolkodik, cselekszik, remél és tervez, addig köti az embert a sors törvénye. A jó gondolatok az aranylánchoz, a rosszak a vaslánchoz hasonlóak. Ha valóban szabadok akarunk lenni, tartsuk magunkat Jézus szavaihoz: "Uram, legyen meg a te akaratod." Ez azonban nem azt jelenti, hogy ki kellene térnünk a döntések elől, mert az (negatív) ok lenne. Sokkal inkább azt, hogy teremtő tudatunkkal meg kell éreznünk, hogy mit akar elvégezni általunk Isten és azt szíves örömest teljesítenünk kell teremtő egyetértésben.

Ma tanácsot vagy cselekvési javaslatot kérek Istentől egy bizonyos ügyben.

Október 22. Péntek

A törvény nem dönthet szabadon arról, hogy mit akar létrehozni. Ha répát vetünk, a szántóföld nem dönthet úgy, hogy búzát terem.

Itt természetesen felmerül a kérdés, hogy KIT engedünk magunk által vetni: az értelmünket, a kényelmességünket, a vágyainkat vagy a képzeteinket. Csak az ÉNÜNK tudja, hogy valójában milyen életgyümölcsökre van szükségünk. Ezért minden fontos döntés előtt meg kell szabadulnunk az érzelmeinktől, a képzeteinktől, a kényszereinktől és kapcsolatba kell lépnünk az énünkkel bölcs tanácsért - hogy bölcs legyen a vetésünk.

Ma tudatosan arra kérem az énemet, hogy bölcsen vessen, méghozzá egy egész különleges ügyben.

Október 21. Csütörtök

Semmi sincs a törvényen kívül és semmi sem történik annak ellenében.

Képzeljük el, mi lenne, ha nem volnának törvényszerűségek a világegyetemben: például a bolygók összeütköznének és nem létezne ökológiai egyensúly az egyes természeti területek között. Tudjuk, hogy milyen csodálatosan keringenek az elektronok az atommag körül, az égitestek a Nap körül. Csak mi gondoljuk azt, hogy függetleníthetjük magunkat a törvényektől, pedig inkább arra kellene törekednünk, hogy megértsük azokat és alkalmazkodjunk hozzájuk.

Ma összhangba akarok kerülni azzal az EGYETLEN törvénnyel, amely szerint teremtettem.

Október 20. Szerda

Természetesen azt tehetjük, amit akarunk, de nem akarhatjuk azt, amit akarunk. Mert az akaratunknak oka van, amelynek a nyomára juthatunk.

A legtöbb ember a többé-kevésbé elviselhető lehetőségek közül a lehető legjobbat választja és ezt tekinti szabad akaratának. A szabad akarat olyan kreatív, sorsfordító tett, amely teljesen új lehetőségeket teremt, kinyitja a kaput az ismeretlen, az élet kalandja és annak szépsége előtt. Az önrendelkezés azt jelenti, hogy nem akarjuk kényszeresen megismételni a rég megszokottat, hanem a csodához fordulunk, amelyet csak önmagunk tudunk létrehozni.

Ma nyitott szeretnék lenni a csodára.

Október 19. Kedd

Minden teremtés egy okozat, amely mögött egy teremtő áll. Ahol tehát teremtés van, ott teremtőnek is lennie kell, mert semmi nem jön a semmiből.

Tapasztaljuk a teremtés sokféleségét - ez a sokféleség azonban eltereli a figyelmünket a lényegről, arról a lényről, amely mindenen át hat. A tányérok, tálak és csészék mind egy anyagból készülnek, mégis különféle formákat öltenek. Az emberek is mind ugyanabból az anyagból vannak, s azt nyugodtan nevezhetjük Istennek. A teremtő felismeréséhez a szereteten át vezet az út. Ha szeretetben élünk, nem érezzük magunkat elválasztva azoktól, akik körülvesznek bennünket. Ez az egység nyitja meg számunkra az átjárást minden forma teremtőjéhez, a lényeghez.

Ma tudatosan be akarom lélegezni "minden létezés lényegét".

Október 18. Hétfő

A sors üdítő lehet, ha elfogadjuk önmagunkat.

Tévesen negatívnak tekintjük a sorsot. A kívülről érkező "rosszat" a kiszámíthatatlan sorsnak tulajdonítjuk, miközben a jót a saját érdemünknek véljük. A valóságban azonban nem létezik sem jó, sem rossz sors, csak a lét kifejeződése, amelyet fájdalmasnak vagy örömtelinek élünk meg. Ha odafigyelünk magunkra és összhangot tudunk teremteni önmagunkkal, akkor egyre üdítőbb, jólesőbb lesz, amit látszólag "ránk osztanak". Kifejlődik az az érzékünk, amellyel meg tudunk birkózni a háttérben munkálkodó rejtett erőkkel, s többé nem értetlenkedünk, hogy már megint "mit osztottak ránk".

Ma tudatosan önmagamra akarok összpontosítani, mielőtt az életemet befolyásoló gondolatokra vagy tettekre szánnám el magamat.

Október 17. Vasárnap

Mivel mi idézzük elő a sorsunkat, csak mi magunk tudunk változtatni rajta, tehát mielőbb munkához kell látnunk. Minden erőnket arra kell összpontosítani, hogy tudatosan alakítsuk a jövőnket.

Minden sorsmegoldás arra az egyetlen erőre utal, akit Istennek is nevezhetünk. Az Istenhez vezető utak azonban különbözők, mert mindenkinek más a sorsa, másban szenved szükséget és más megoldatlan problémát hordoz. Ezért mindenki maga találhatja meg a következő lépést jövője aktív alakításához. És bízhatunk abban, hogy a jövő pontosan megfelel annak, amit MOST idézünk elő.

Ma tudatosan kapcsolatba lépek a jövőbeli énemmel és megkérdezem, hogy mit vár tőlem, mire kell ügyelnem.

Október 16. Szombat

Minden okozat minőségében és mennyiségéban mindig pontosan megfelel az oknak.

Igazságtalanság volna, ha a lábával lenne gondja annak, aki lelkileg mérget és epét hány és epeproblémával küszködne az, aki önmaga előrehaladását akadályozza - akkor ugyanis nem lehetne rájönni, hogy mi okozza az illető baját. Isteni kegyelem, hogy aki meg akarja tudni a panaszai okát, maga is a nyomára juthat a "tünetek beszédéből" és az "életkörülmények tükrében", s orvosolhatja is a problémáját.

Ma egy tünettel vagy hiányossággal fogok foglalkozni. Meg akarom tudni, hogy mire szólít az fel, majd rögzítem a tudatomban a megoldást, amely egyben megváltás is.

Ma tudatosan kapcsolatba lépek a jövőbeli énemmel és megkérdezem, hogy mit vár tőlem, mire kell ügyelnem.

Október 15. Péntek

A sors a legjobb terapeuta - végül mindenkit meggyógyít.

A lélek egészséges szeretne lenni és újra eggyé válni Istennel. Erre akkor kapunk lehetőséget, ha emberként inkarnálódva megfelelő életet élünk. Ahogy a homeopátiás kezelés során először "állapotrosszabbodás" következik be, homo sapiensként való "kezelésünkkor" is azt tapasztaljuk, hogy az életben minden lelki baj és probléma betegségként vagy fájdalomként jelentkezik. Homo sapiensnek lenni azt jelenti, hogy nem pusztán elviseljük az emberi "elsődleges állapotrosszabbodást", hanem aktívan közreműködünk a gyógyítási folyamatban.

Ma tudatosítom magamban, hogy most milyen "lelki gyógyítást" végez rajtam az élet - és aktívan részt akarok venni abban.

Október 14. Csütörtök

Ha kedvezőtlenek a körülmények, az csak azt jelenti, hogy jobb körülményeket kell teremteni. És ehhez valójában mindig csak a hit hiányzik.

A "kedvező" szó a "kedvez" fogalomból származik - de ki az, aki kedvez? Felismerjük, hogy ahhoz, hogy kedvező körülmények közé kerüljünk, annak az egyetlen erőnek kell kedveznie, akit Istennek nevezünk. Nincs értelme ragaszkodni a körülményekhez, különösen akkor, ha azok éppen "kedvezőtlenek". Sokkal fontosabb, hogy rájöjjünk, mivel okoztunk a kedvezőtlen helyzetet, a "kegyvesztettséget", és hogy "kegyelmet" kérjünk az egyetlen erőtől ahhoz, hogy kedvezőbbé váljon a helyzetünk, vagy előnyösebb helyzetet teremthessünk a magunk számára.

Ma tudatosan Isten áldását kérem az életkörülményeimre és nyitott szeretnék lenni az "élet kegyeire".

Október 13. Szerda

Se meg nem szolgált boldogság, se megszolgálatlan boldogtalanság nem létezik, csak ok és okozat.

Szerencsére már nem a kegyetlen bailoni király, Hammurápi idejében élünk, amikor a "szemet szemért, fogat fogért" szemlélet uralkodott. Már lézetik a kegyelem törvénye. Bizonyára ezt a kegyelmet is magunk szereztük azáltal, hogy kértük. Maga az a kérés is egy ok, hogy megváltást nyerjünk egy látszólag kemény, magunk okozta sors alól - de bízzuk Istenre, hogy HOGYAN rendezi azt.

Ma tudatosan megváltást kérek egy nehéz helyzet alól - magam vagy egyik felebarátom számára.

Október 12. Kedd

Mindannyian a sorsunk alakítói, hordozói és legyőzői vagyunk egy személyben.

A legtöbb ember csupán sorsának hordozójaként éli meg önmagát. Sorshordozónak lenni azonban staikus dolog. Ilyenkor a tanulás passzív. De egyszer majd mi is rájövünk: a folyamatosan munkálkodó víz kivájja a követ. Ha végre elfogadjuk, hogy a soersunkat mi magunk alakítjuk, könnyebben megbírkózunk azzal - akkor ugyanis magunk ülünk a kormányrúdnál és nem egy kívülálló gonosz vagy esetleg jóságos erő.

Ma tudatosan átveszem a felelősséget a sorsomért - és a "választ" is önmagamban akarom megtalálni rá.

Október 11. Hétfő

Minden embernek meg van maga sorsa, amelyet többé-kevésbé türelmesen visel, ám lig akad valaki, aki feltenné magának a kérdést, hogy miért él ILYEN körülmények között, ki okozta azokat és van-e mód arra - és hogyan -, hogy megváltoztassa, illetve egyáltalán meg akarja-e változtatni azokat.

Gyakran nem értjük az életkörülményeinket és problémáinkat. Képzeljünk ilyenkor magunk elé egy olyan embert, akinek ugyanaz a nehézsége, mint nekünk, csak még sokkal rosszabb. Nézzük meg őt kívülről és kérdezzük meg magunktól: "Milyen ember lehet az, akinek ilyen problémája van? Milyen meggyőződése lehet az életről és önmagáról?" Utána képzeljünk el valakit, aki teljesen mentes az adott problémától. Most azt kérdezzük meg magunktól: "Milyen ember lehet ez? Milyen lehet a meggyőződése és az életszemlélete?" És tegyük magunkévá ennek az embernek a belső tartását.

Ma tudatosan újraformálom magamat oly módon, hogy felsimerem a magatartásomat, elfogadom azt, majd egy újat választok helyette.

Október 10. Vasárnap

Sokan teszik fel a kérdést, hogy a szeretet istene hogyan engedheti meg egyáltalán a szenvedést. Eközben szem elől tévesztik, hogy a szenvedés nem Isten akaratából jön létre és nem is Istennek tetsző, csupán az élet szeretetteljes figyelmeztetése egy megoldatlan feladatra.

Álmodjuk meg a világot úgy, hogy nincs a Földön szenvedés, sem fájdalom. Ez maga a mennyország - vagy akár a pokol. Képzeljük el, hogy az emberek - mivel nem ismerik a szenvedést és a fájdalmat - nem foglalkoznak önmaguk fejlesztésével, miként azzal sem, hogy megvalósítsák az elképzeléseiket - rövid idő alatt elpusztulna a bolygónk. Azután tételezzük fel, hogy bár jól ismerik az emberek a szenvedést és a fájdalmat, mégsem érzik, mert megteltek azok által szeretettel és gyengédséggel - ez tényleg a mennyország lenne.

Ma egy szenvedő emberért fogok imádkozni és azt kívánom neki, hogy ő is találja meg a Paradicsomba vezető utat.

Október 9. Szombat

Az életkörülményeink - különösen, ha ismétlődnek - pontosan tükrözik a tudatállapotunkat.

Az élet, mint egy lassított felvételen, újra és újra lejátssza azokat a jeleneteket, amelyekben még nem vagyunk megfelelőek. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor a rendező mindaddig megismételtet egy jelenetet, amíg tökéletesen biztossá nem válik az átalakítás. Amint uraljuk a helyzetet, meglepő módon ugyanaz a "lecke" soha többé nem tér vissza az életünkbe - az élet nem pazarolja a leckéket.

Ma tudatosan áttekintem az életem eseményeit, különös tekintettel az ismétlődésekre. Mi az, ami többször is előfordult? Milyen magatartást kell tanúsítanom?

Október 8. Péntek

Minden baj a nem megfelelő élet külső tükröződése, s azt mutatja, hogy nem úgy élünk, ahogy kellene. Ha nem ragadjuk meg a felkínált lehetőséget - talán azért, mert fel sem ismerjük -, arra kényszerítjük a sorsot, hogy határozottabb formában ismételje meg a felszólítást.

A lélek örökkévalósága szempontjából óriási tanulási esélyt jelent emberként való inkarnálódás. Test nélküli lélekként nehéz megtapasztalni, hogy hol van még tanulnivalónk. A csak behatárolt körülmények között létrejövő mindennapi súrlódások nélkül aligha van módunk finomítani önmagunkon. Amint testet öltünk, tanulásra késztet a szűkösség - amit a testbe zártság okoz -, mert ha nem tanulunk, fájdalmat érzünk. Ha viszont minden olyan esetben, amikor tanulni lehet, messzemenőkig kiaknázzuk a valós énünkből fakadó előnyöket, nemcsak a fájdalom szűnik meg, hanem a legkisebb kunyhóba is magunkkal tudjuk vinni a világegyetem végtelenségét.

Ma egy nehézség kapcsán azért fogok imádkozni, vagy azt kérem, hogy felismerjem: mit kell tanulnom és hogyan gyűjtsek erőt e felismerés gyakorlati átültetéséhez?

Október 7. Csütörtök

A német sors szó "küldött szerencsét" jelent, (Schisksal = sors, ami a schicken = küldeni és a Sal = Heil = szerencse szavak összetétele - A ford.) Legyen tehát szerencsés a sorsom!

Háromféle ember létezik. Az egyik azért imádkozik Istenhez, hogy tegye meg neki ezt vagy azt a szívességet. A másik azért nem hisz Istenben, mert nem kapta meg ezt vagy azt. A harmadik - beleavatkozás nélkül - Istenre bízza fejlődését és cserébe beavatást nyer az élet minden titkába és hátterébe. Amit sorsnak nevezünk, valójában a lelkünk szerencseútja - érettebben fogjuk elhagyni ezt a bolygót, mint ahogy idekerültünk.

Ma lehetőségként szemlélem a sorsomat. Milyen sorsot kaptam az élettől és mi a méretre szabott esélyem?

Október 6. Szerda

A sors mindig "méretre szabott ruha", saját magunk számára készített egyszeri viselet.

Egy férfi felment a mennyekbe és panaszkodott, hogy túl nehéz a sorsa. Péter keresztek formájában mutatta meg neki az emberek sorsát. Rámutatott egy kis keresztre és azt mondta: "Ez túl könnyű neked, ez nem biztosítja számodra a fejlődést, ez pedig túl nehéz, ez alatt összeroskadsz - keress magadnak egy olyan keresztet, amelyet jónak találsz!" A férfi hosszú keresés után talált egy olyan keresztet, amelyet megfelelőnek érzett. Ez pont az a kereszt volt, amelyet magával vitt és amelyre panaszkodott.

Ma elgondolkodom azon, hogy mi a különös a sorsomban, mi a "méretre szabott" az általam átéltekben.

Október 5. Kedd

A valóság nem az, amit látunk, hanem változtatható hullámhoszú rezgések sorozata. Tény, hogy pusztán a figyelmünkkel befolyásolni tudjuk a világunkat.

Egy bölcs szerint: "Az észlelés, az észlelés tárgya és az észlelő egy és ugyanaz!" A modern kvantumfizika tanúsága szerint egy megfigyelt kvantum pusztán annak a ténynek hatására, hogy megfigyelik, mérhetően másként viselkedik, mint az, amelyet nem tartanak megfigyelés alatt. Másként fogalmazva ez azt jelenti, hogy a világ egésze reagál a világszemléletünkre - úgy is mondhatjuk, hogy azt képezi le, amilyennek látjuk. Tehát nem az határozza meg számunkra a valóságot, hogy "ténylegesen" milyenek a dolgok, hanem az a szemléletmód, amellyel közelítünk hozzájuk.

Ma szeretettel fogok nézni a körülöttem lévő dolgokra, és érzékelni szeretném, ahogy pusztán ettől megváltoznak.

Október 4. Hétfő

A legtöbb ember azt hiszi, hogy maga dönt az életéről. Valójában azonban a magunk választotta vagy a belénk nevelt viselkedési minták, képzetek, kívánságok és vágyak, mások véleménye, elvárásai, valamint az általunk játszott szerep határozzák meg az életünket.

Így szól egy ismert dal: "Ha azt hiszed, hogy gondolkodsz, csak hiszed, hogy gondolkodsz." Életünk legnagyobb része rutinszerűen zajlik, ami a napi munkában nagy segítség. Ugyanakkor a rutin hatására sajnos gyakran elveszítjük a lényeglátás képességét. De hála Istennek, az énünk folyamatosan finom üzeneteket küld az elégedetlenségéről, ha idegen normáknak és idejétmúlt rutinnak engedelmeskedünk. Ezeket a jelzéseket komolyan kell vennünk, be kell vonnunk a meditációinkba, s rá kell találnunk önmagunkra. Így egyre közelebb jutunk ahhoz, hogy ne mások döntsenek az életünkről, hanem mi magunk.

Ma hallgatni akarok a belsőmben felhangzó finom jelzésre és tudatosítani szeretném magamban, hogy hol határozok én magam az életemről és hol mások.

Október 3. Vasárnap

Egyszer csak rájövünk, hogy a valóság okát nem önmagunkon kívül, hanem önmagunkban kell keresnünk.

Jézus azt mondja: "Legyetek tökéletesek, amint az Úr tökéletes a mennyben!" Másutt azt kívánja tőlünk, hogy ugyanazt tegyük - sőt többet -, mint amit ő tett. Azt látjuk, hogy Jézus minden pillanatban betegeket gyógyít, halottakat támaszt fel, borrá változtatja a vizet, ezreket táplál és hasonló csodákat tesz. Nem hagyja, hogy elvakítsák a külső körülmények, hanem minden pillanatba beleviszi - a bennünk is meglévő - "isteni jelenlétet".

Ma azt kérem, hogy a számomra legkedvezőbb valóság érvényesüljön az életemben - a leginkább elviselhető módon.

Október 2. Szombat

A sorsot csak ott lehet megváltoztatni, ahol létrejön: a tudatunkban.

Láttam egy filmet, amelynek az a címe: "A következő férfival minden másként lesz!" Ám ha anélkül váltunk partnert, hogy megváltoztatnánk a tudatunkat, ugyanazzal a problémával találjuk szembe magunkat, csak más formában. Ugyanez a helyzet akkor is, ha lakóhelyet, hívatást vagy akár nevet változtatunk - "önmagunkat" mindig magunkkal visszük. Mielőtt változtatunk az életünkön, összhangba kell kerülnünk az aktuális helyzetünkkel. Ne menekülés legyen a változtatás oka, hanem egy újonnan meglelt, önmagunkból fakadó összhang.

Ma átgondolom, hogy mi nem tetszik a jelenlegi életkörülményeimben és felismerem, hogy ebből kiindulva miképpen kell módosítanom a tudatomat.

Október 1. Péntek

Mindenki azt kapja a sorstól, amit előidéz, nem többet, nem kevesebbet és nem mást.

Nehéz bebizonyítani, hogy mindenki a maga sorsának kovácsa. Mindazonáltal ha tüzetesen megvizsgáljuk barátaink, rokonaink életútját, gyakran felfedezünk benne valami olyat, amit akár a sors is állíthatott volna "követelésként egy tartozással szembe": például rászednek valakit, aki becsapott másokat. Önmagunk vonatkozásában persze nem mindig ismerjük fel, ha a sors a "tartozik" oldalhoz hozzárendeli a "követel" oldalt. De ha elfogadjuk, hogy mi voltunk a szerzői azoknak a sorseseményeknek is, amelyeket nem értünk, "megfelelő" hozzáállással meg tudunk birkózni a sorsunkkal.

Ma megvizsgálom életem egyik eseményét és beismerem: "Igen, ezt valóban én idéztem elő!" És megfelelő választ kérek a magasabb énemtől.Evelin!

Tudod mi jutott eszembe ahogy olvastalak....?Apukáitok elmentek,de megvárták míg egymásra találtok.Valahogy azt gondoltam ,hogy egymásra bíztak Benneteket,és nyugodt szívvel mentek el.....Bazinagy ölelést kűldök Nektek,és Mindenkinek!Judy:)

Köszönöm!!!! Én is együtt érzek Veled:)))

Ölellek!!!Ó, Drágám

annyira érzem szívecskétek fájó sajgását...
Emlékezni jó, felidézni a szép pillanatokat, szavakat, érintést.
Én is ezt teszem.
És nagyon sokan még.
Ma reggel korán az egyik jó Barátnőm Apukája is az Örök Boldogság Országába költözött.
Segítsetek Palkóddal egymásnak, Családotoknak...és ha jónéhány év múlva is könny szökik szemedbe, mikor szeretett Édesapádról mesélsz, azon se lepődj meg, nálam lassan 20év után is előfordul...
((()))Ó, Drágám

annyira érzem szívecskétek fájó sajgását...
Emlékezni jó, felidézni a szép pillanatokat, szavakat, érintést.
Én is ezt teszem.
És nagyon sokan még.
Ma reggel korán az egyik jó Barátnőm Apukája is az Örök Boldogság Országába költözött.
Segítsetek Palkóddal egymásnak, Családotoknak...és ha jónéhány év múlva is könny szökik szemedbe, mikor szeretett Édesapádról mesélsz, azon se lepődj meg, nálam lassan 20év után is előfordul...
((()))Elköszönök...:)))

Drága Játszótársaim!

Eltelt ez a hónap is...amikor nekifogtam az októberi játszótér megnyitásának, nem sejtettem, hogy ilyen drámai hónap lesz ez nekünk Palkómmal. Az édesapja 1-én, az enyém 19-én elment tőlünk örökre. Emlékük lelkünkben, irántuk érzett szeretetünk szívünkben örökké élni fog! Nem csak csodálatos módon hozott minket össze a Sors, hanem hasonló életet is hozott számunkra a közös élet. Mindketten gyászoljuk apukáinkat. És támogatjuk a saját és egymás anyukáját is. Ennyire közeli hozzátartozónk még egyikünknek sem ment el...ez is új, teljesen más érzés, amíg csak játszottunk a gondolattal, hogy "mi lesz ha", nem sejtettük milyen lesz...mára már fájó valóság.

Emlékezzetek ti is azokra a szeretetteitekre, akik már nincsenek itt veletek...most csendes hétvégét kívánok mindenkinek és majd viháncolunk a novemberi játszóterünkön!

Néhány kép erre a napokra...

http://www.youtube.com/watch?v=I71EeY41N08

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.laabagnes.hu/wp-content/up...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://pctrs.network.hu/picture/7/_/7...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://szegedma.hu/wp-content/uploads...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://anyus.gerisoft.hu/images/minde...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://canadahun.com/forum/picture.ph...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://image.hotdog.hu/_data/members3...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_MKw0cvR6Oac...Köszönet:)

Drágáim!

Köszönöm a sok együttérző sorokat, nagyon aranyosak vagytok! A héten már sikerült úgy apuról beszélnem, hogy nem szökött könny a szemembe és a torkom sem szorongatott...de ma érzem a gyomromon, hogy drukk van benne...ma helyezzük végső nyugalomra...

Persze nagyon örülök a házasuló kis drágáinknak, csak lehet a lelkesedés most nem annyira érződik belőlem!
Nagyon jó lesz nektek drága Kingi és Vili!!! Legyenek csodás napjaitok a nagy nap elérkeztéig is!!!
Hol lesz az esküvő megtartva???

Ölellek drágáim benneteket, a játszótér összes látogatóját! És köszönet mindenért amit kapok tőletek:)))Drága Zsuzsika:)

Tudom, hogy igazad van:) az elején lesz furcsa, viszont Tinának biztos szuper lesz az oviban, a sok gyerek, újdonságok, szal, jó lesz:)
Köszönöm biztató szavaidat. Én is ölellek!

P.S. Mindenkinek:)
Esküvő?!-nanááá- igaz szűk körű, de a lényeg, hogy a Drágáink elkezdik közös életüket:)

Bizony, az én Férjem is a Ragyogáséval ért egyet- nekik se legyen jobb- és mindig hozzátesszük- de rosszabb se:))

És a 10millió* napon- KÍVÁNOM, HOGY MINDANNYIAN SZERETETBEN, BOLDOGSÁGBAN, EGÉSZSÉGBEN ÉLJÜNK, és Evelyn, kívánom, hogy enyhüljön fájdalmad!Drága Napsugink!

Kívánom, hogy mihamarabb helyrejöjjön kezecskéd!
És örülök, hogy használ, nekem is a szörnyű fejfájásomtól- a hátfájásomig, mindenre használni szokott az a kenőcs.
Jobbulást és szép 7végét Nektek is!Ragyogásunk!

:) természetesen én is jól vagyok:) :) :)
sürgök- forgok a konyhámban, hisz mától keddig igazi hosszú hétvégén vagyunk, és hogy minél több időt szeretnék a Családommal tölteni, így most sokat és sokfélét főzök, hogy legyen mit enniük...hihi
Ölelésem!Ezen azért nagyon elgondolkodtam.

Egy előző életekbe való utaztató Kata. A történet, egy esetet dolgoz fel. És elmerengtem, milyen jó lehet egy ilyenen részt venni!

" Már lefekvéshez készültem, amikor csengett a telefonom.

- Halló, tessék?
- Kata, bocs a késői zavarásért, de muszáj elmondanom valamit. Emlékszel arra, amikor a tengerész Johnt vártam?
- Igen...
- Nos, én azt a pasit ismerem a mostani életemben! Nem mertem akkor elmondani, mert féltem hogy kinevetsz. Meg különben is, nem igazán értem ezt az egészet, pedig tudom, hogy mit láttam, és éreztem, mégis nem lehet, hogy csak a képzeletem játszott velem?

Kényelmesen elhelyezkedtem, úgy látszott, hosszas beszélgetésre számíthatok ma este.

- Tudod, már elég sok utazást levezettem és ezen a bizonytalanságon mindannyian keresztülmegyünk.
Nem gondolod, hogy inkább az események tanulságain kellene elgondolkodnod? Ha most is ismered, lehet hogy egy másik esélyt kaptok a sorstól! Talán. Tudod mi jutott az eszembe?
- Micsoda?
- Ez az utazás lehet, hogy "Isten szappanoperája"!

Vivi felnyerített a vonal másik végén.
- Van benne valami. Ja, és még egyszer bocs a késői zavarásért! De tudod, ha ezt holnap elmesélem a lányoknak, bepisilnek a nevetéstől, az tuti!! Köszi még egyszer, Jó éjszakát!
- Neked is.

Majd ágyba bújva elmerengett a nap eseményein.

Valami fontosat álmodott, de már nem emlékezett mi volt az. Pedig úgy érezte fontos lenne. Még fogmosás, és öltözködés közben is ez járt a fejében. Az irodában alig bírta kivárni, hogy elmesélhesse a történteket.
A lányok ebéd helyett a szájukat tátották.
- Elmész te a fenébe, anyukám - mondta Anna.
- Biztos beledumálta a csaj, hogy mire gondolj! - mondta a másik kolléganője.
- Irtó izgi lehetett, én is kipróbálnám. Mit gondolsz, lehetne? - kérdezte Renáta.
- Majd megadom a számát, kérdezd meg tőle!
- Biztos, hogy nem hipnotizált?
- Jaj, ne legyél már ilyen kukacoskodó, inkább egyél.
- Én betojnék a tangámba a félelemtől, az biztos...
Mond csak, milyen érzés volt, amikor kinyiffantál? Mekkora volt a "harci eszközöd"? - visongott a nevetéstől Anna.
- Lányok, lányok, vége a kajaidőnek. Majd délután, ha akarjátok, menjünk el valahová, és jól kidumáljuk a témát.

Egyöntetű igen volt a válasz.

Munkaidő végén a lánycsapat elvonult a kedvenc kávézójuk teraszához. A kávé után, a fagyit kanalazva Edina azt mondta:

- Szerintem csak egy nagy humbug az egész! A kérdéseivel biztosan befolyásolta, hogy mit kell látnod! Engem bizony nem verne át, az biztos. Én anyukám a földön állok, mind a két igencsak jó formájú lábbal!! Te meg szivem, egy "csököttagyú szőke" vagy, aki minden maszlagot bevesz!!

A lánycsapat jóízű nevetéssel jutalmazta a riposztot, míg Vivi elvörösödött szégyenében.

- Nem érzem magam csökött szőkének, próbáld ki, ha olyan nagy a szád!! Talán akkor másképp beszélsz.

A többiek nevetve helyeseltek.
- Oké libuskák, - mondta Anna, hívd fel a csajt, és kérj számomra egy időpontot.
- Na, arról szó sem lehet, hogy egyedül menj el! Még a végén letagadnád a történteket, csak hogy neked legyen igazad! Mi is veled megyünk, ha lehet.

Miután telefonon időpontot kértek, két nap múlva megjelentek nálam.

Anna kissé izgult, sőt, nagyon. De ezt el nem árulta volna a világ kincséért sem. Bevonultak a szobába, ahol Vivaldi négy évszakja szólt a cédén. Kellemes szantálillat terjengett a szobában.

- Nos, lányok, melyikőtök szeretne utazni?

A lányok, kivéve Vivien bennfentes mosolyát, izgatottan, feszengve ültek.

- Én - mondta Anna, de szeretném leszögezni, hogy ebben az egész izében nem hiszek. Tulajdonképpen mit fogsz csinálni ?

Kata mosolygott.
- Semmi különöset. Tudod, ha valaki nem hisz benne, az még nem kizáró ok. Amit úgymond az égiek engednek látnod, azt fogod megtapasztalni. Én a magam részéről nem foglak befolyásolni, semmivel sem.
Van valami különösebb oka annak hogy utazni szeretnél a kíváncsiságon kívül?
- Hát nem is tudom, a párkapcsolataimban nem vagyok valami sikeres, - komolyodott el a lány.
- Gondolom Vivien elmondta mire számíthatsz. Kezdhetjük?
- Igen. Kíváncsian várom, de biztosra veszem, hogy nálam ez nem fog sikerülni!
- Ez rajtunk kívül áll. Arra kérlek benneteket, hogy azért ne legyetek zajosak-fordult Kata a többiekhez.
Te pedig légyszíves feküdj le kényelmesen az ágyra. Ne izgulj, semmilyen félelmetes nem fog történni veled. Felkészültél?
- Oké, kezdhetjük.

Kata elmondta a bevezető utasításait, aminek néhány mozzanata nevetésre ingerelte a többieket.
- ...És most szép lassan ereszkedj le a földre, a talpaddal lefelé... szólj, ha leértél..
- ..igen..
- Milyen napszak van?
- ...Világos... kora reggel van...
- Most arra kérlek, nézz végig magadon... mondd el mit látsz, bármit látsz is, mond el nyugodtan.
- ...a lábamat nem látom... eltakarja a ruhám...
- Milyen a ruha?
- Hosszú.. istenem, ez egy kimonó... jaj nagyon nehéz és kényelmetlen... csak tipegni tudok... különös ruhájú emberek bámulnak...
- Kik ezek az emberek?
- ...büdösek...koszosak...
- Nézz körbe, milyen a táj körülötted?
- ...víz...kikötőben a vitorlás hajóval....
- Meg tudod mondani melyik országban vagy?
- ...nem otthon... nem tudom...
- Van veled valaki, hogy hívnak, meg tudod mondani?
- ...nem érzem jól magam itt... miért mutogatnak ránk... a szolgálóm, és az uram testőre.... vissza akarok menni a hajóra...
- Van családod, férjed, gyerekeid?
- ....nem...
- de azt mondtad az uradat kísérted el
- ő nem a férjem.... ő a ...csang nagyúr...
- Van valami fontos ebben az életedben amit látnod kell? Menj életed legmeghatározóbb pillanatához, ... most mi történik?
- ...a kertben vagyok, otthon... nézem a kavicsos ösvényt.. mellette a kis tavat... olyan békés itt minden.. itt mindig nyugalom van.. nem bánt itt senki... keresem a megbékélést...
- Mit csinálsz ott?
- ..várom....
- Mit vársz?
- ...a halált...
- Miért, beteg vagy esetleg öreg?
- ...nem egyik sem... uram parancsára teszem.. boldog vagyok hogy megengedte....
- Mit engedett meg?
- A rituális halált... jó, hogy megengedte...
- Miért?
- ...nem akarom férjemül, akit a nagyúr kijelölt számomra...
- Ki az?
- ...egy falusi paraszt.../arcán mély utálkozás látszik eközben/... pedig jó ember, de nekem egy tanulatlan paraszt nem kell.. inkább a halál... Csang úr megbüntet a gőgösségemért...
- félsz?
- ..nem...csak...várakozás.. / itt valami érthetetlent mond/
- Akard látni a halálodat?
- ..nem..
- Akkor menj a halálod utáni másodpercre. Mit érzel, mit látsz, mi történik?
- ...látom magam... lebegek saját magam fölött... nagyon könnyű vagyok.. bűntudatom van..
- Miért?
- ...mert az élet szent.. nem szabad eldobni..
- Akarod látni a temetésedet?
- ...furcsa.... érzem az emberek gondolatait.. van, aki sajnál.. de a legtöbb ember lenéz, mert gőgös fennhéjázó voltam... ők nem sajnálnak.. már nem akarok itt lenni...
- Most menj a halálod utáni 40. napra,hol vagy? Mit érzel?
- ...lebegek...lebegünk...sokan vagyunk itt.. de nem érzem azt, hogy volna testem!
- Nos, ez a köztes lét,most ott vagy. Nem messze tőled van egy fényoszlop. Keresd meg, megvan?
- Igen, mellette állok.
- Ez a megtisztulás, a szeretet fénye. Állj bele, engedd, hogy végigfolyjon rajtad. Milyennek érzed?
- ...meleg, csodásan meleg... olyan jó itt benne... elmondhatatlan boldogságot érzek...
- Szólj, ha már úgy érzed, hogy végeztél.

Pár perc elteltével a lány jelezte, készen van. Arcán szelíd mosoly játszott.

- Most gyere ki, nem messze tőled van az igazság háza. Milyennek látod?
- Kis tornyos kőház... piros tetővel. Barna ajtaja van, be akarok menni!
- Hát persze, menj csak. Figyelj meg mindent, mert fontos lehet a számodra. Bent találkozhatsz a segítőiddel, szellemi kísérőiddel. Felteheted nekik azokat a kérdéseidet, amelyek fontosak a számodra. Válaszolni fognak neked. Menj most be. Bent vagy?
- Ez egy kis szoba, asztal, székek és van egy kandalló. Fölötte egy kép.
- Menj oda, nézd meg a képet. Mi van rajta?
- Egy tájkép!!! Istenem, ez nem lehet igaz! Nem akarom elmondani mi van rajta!!!
Nem vagyok egyedül a szobában, valakiket érzek itt! Szavakat hallok, beszélnek hozzám. Azt mondják gőgös vagyok, a mostani életemben éppúgy, mint az előzőben. A szeretetről beszélnek, ..szégyellem magam, azt mondják változnom kell, mert így egyedül fogok maradni... most jó... jó érzésem van, szeretnek, ebben az életemben lesz valaki, akivel boldog leszek.. ha jobban figyelek mások érzéseire. Azt mondják menjek...
- Rendben van, indulj el az ajtó felé, de előbb köszönd meg a segítségüket, majd búcsúzz el tőlük.
Megvan?
- Igen.
- Jobb oldalon van egy lépcsősor. Szeretnél tovább menni?
- Igen.
- Akkor indulj el rajta lefelé. Minden lépcsőfok egy előző életedet jelenti.
Szólj, ha úgy érzed szeretnél megállni.
- Van itt egy aranyszínű lépcső.
- Rendben van. Állj meg, lépj le róla. Nézz végig magadon, mondd el mit látsz.
- Női láb, bokáig érő ruha.. nevetnek...
- Kik nevetnek?
- Gyerekek. Az enyémek. Kirándulni vagyunk, bogyókat szedünk a kosárba... /itt valami érthetetlen szót mond/ a férjem otthon van. Csak mi jöttünk el bogyót gyűjteni a gyerekekkel. Nekik játék, nekem munka.
- Van valami foglalkozásod?
- Nincs.
- Mire kellenek a bogyók?
- Teát főzök belőle, teát a baba miatt..
- Miért?
- A baba miatt, már megint gyermeket várok.. pedig a többit sem akartam!!!

Bevallom, ezen a kifakadáson eléggé meglepődtem. Sőt, úgy is mondhatnám, leesett az állam.

- Nem akartad őket?
- Nem! De nem mondom meg miért!! Nem akarom!
- Rendben van, nem muszáj, ha nem akarod.
- Vissza kellene már fordulni, már eléggé fáj a derekam. Hol vannak a gyerekek? Nem látom őket, túl messze jöttünk az erdőben.... hallod?..
- Mit kellene hallanom?
- ...farkasok... (Nem értettem mit mond, de nagyon ideges lett.)
- Most mi történik?
- ...lebegek, mind a hárman... jó így...
- Ki van veled?
- A gyerekeim. Ők voltak a gyerekeim. Azt mondják, mi választottuk, hogy így történjen.. ellebegnek mellőlem, még találkozunk. Meghaltam.
Szeretet, törődés, elfogadás, gondoskodás szavak jelennek meg előttem. Mintha én mondanám, de mégsem. Olyan fura!
- Jól van kedves, lassan ideje lesz befejezni. Most keresd meg a fényoszlopot, szólj, ha megvan.
- Igen.
- Állj bele, engedd, hogy tested-lelked megtisztítsa, hagyd, hogy a negatív energiákat lemossa rólad.
- Esküszöm jobb ez a fényfürdő bárminél.

Pár perc múlva jelezte, végzett. A titkok házában megkapta a kérdéseire a feleletet.

- Most szép lassan tudatosítsd, hogy itt fekszel. Szép lassan nyisd ki a szemed.

A lány álmosan, kicsit bágyadtan pislogott. Szeme könnybe lábadt. Látszott rajta, nehezen tartja vissza a sírást.

- Nagyon rossz volt?
- Ó nem, csak nem igazán tudom, hogyan fejezzem ki magam. Talán a megdöbbentő a megfelelő szó.
A szobában mély csend lett. Elmerültünk a gondolatainkban.

- Gyere, ülj ide mellém és beszéljük át a történteket.
- Tudod, ha nem velem történik meg, nem hinném el. Még most is nehezemre esik, pedig a fene egye meg, láttam, éreztem!!!
Át kell gondolnom az egészet.
- Megértetted a lényegét?
- Olyan kusza minden, szégyellem magam. Tényleg ilyen önző és szemét vagyok? Ezért vannak gondjaim az emberekkel?
- Nincs okod a szégyenkezésre, tapasztaltad, hogy nem ér véget minden, ami fontos. A lényeg, hogy felismerd, miben hibáztál és megtanuld a hibákat kijavítani.

Vajon Te felismered a saját élethibáidat? Hajlandó volnál, hogy kijavítsd? "

Lányok, Ti mit gondoltok erről?Nem lehet kérdés, jól vagyunk-e!

IGEN. ÉN jól vagyok, s te Judy?

Köszi, hogy megírtad a "híreket" a fiatalokról:))) Miért legyen nekik jobb, mint nekünk, nem igaz? Na félre a viccel, ezt, mondjuk férjem szokta mondani, amikor halljuk az esküvői autódudasorokat a szobaablakán, szombatonként..... A megtalált boldogság az, amikor rátalál a " Zsák a foltjára". És Vili, Kinga esetében ezt láthattam. Köszönöm!Napsugi!:)

De fogadjunk nyüzsögsz is épp eleget...:))))))))))))))))))))Nem baj ám,meggyógyul az a kéz ha lassabban is...a lényeg hogy tedd amit szeretsz!
Pussz!Judy!:)))

Micsoda jó híreket olvasok itt!:)))))Esküvő lesz..:))))Emlékszem ,nem is olyan régen volt mikor rohangáltak a jegesmedve hátán...A jó öreg Iorekén...:)))Igaz gyerekek?:)))Micsoda vircsaft volt itt...:))))Tök jó!:))

Meglátod milyen jó lesz majd az oviban a lánykádnak!Csak először lesz ám furcsa...Aztán szépen minden helyre zökken.
Bazinagyot Neked!:))))
(())ZsuzsiSzia Judy drága

ó,ezek nagyon jó hírek.Ugye milyen gyorsan nőnek a gyerekek?Angyalkáink ,akkor már nem sokáig nélkülözik egymást,végre együtt lehetnek.Hát a Viligyógyír:) nagyon jó,isteni,ha bekenem vele a kezem,sokkal jobban
tudom mozgatni az ujjaimat.Bizony Vili a legjobbkor jött,mert már éppen vissza akartam menni a kórházba,
hogy megnézessem ,miért nem jött még rendbe.Minden jót kívánok nektek és ölellek NapsugiSziasztok Kedveseim:)

Egész héten készültem írni, aztán mégsem írtam...csendben osztoztam Veletek, gondolataimban.
Hisz tudom, hogy Mindannyian Evelinünk fájdalmának enyhítéséért fohászkodtunk.

Kívánom, hogy Isten segítségével visszatérjen a boldogság Óvó nénink szívébe, hogy ereje legyen, melyből adhat Anyukájának, Családjának:)

Képzeljétek, 1hónap múlva a Szerelmes Madárkáink Férj/ Feleség lesznek:)
Az én Kis Martinám kedden élesbe kezdi az oviját- dolgozni fog Ő is már!!!
És nekem rettenetesen furi lesz:( :)- pedig néha vártam, hogy egyedül maradjak, most még eltolnám...igaz, tél folyamán lesznek apróbb náthák:) :)

Napsugár remélem használ a krém kezecskédnek:)

Ragyogás- nagyon készülök kipróbálni a Ceragemet:)

Zsuzsika:)- olyan jó hogy néha Te is hallatsz Magadról!

Remélem Mindannyian jól vagytok?!

Ölelés Nektek!Drága Evelyn!

Most olvasom a szomorú hírt.
Fogadd őszinte részvétünk!

Drága ÉDESAPA sajnos elmentél tőlünk,
Ezzel kitéptél egy darabot belőlünk.
Éveiddel sok mindent megéltél,
S nekünk ebből sokat is meséltél.

Beteg voltál sajnos már elég régóta,
Pedig mindig nagyon vigyáztál magadra.
Drága feleséged ki mindig gondozott,
Örökké szeretni fog, s ezt te is biztos tudod.

Drága feleséged mindig is szeret,
Reméli fentről boldogan nézel minket.
Nekünk is nagyon hiányzol,
Reméljük életüket fentről vigyázod.

A sok-sok ismerős, kikkel beszéltél,
Szeretnek, s fáj nekik is, hogy elmentél.
Mindig boldog voltál, mikor éltél,
Az életed szép volt, kiegyensúlyozottat terveztél.

Irigylésre méltó házasságod volt,
Édesanya gyászol, neki főként hiányzol.
Mikor meglátom ágyad, ha mamához megyek,
Felmerül bennem, "miért neked kellett elmenned?"

Ha kimegyek sírodhoz, lehajtom fejem,
Leteszem a mécsest, s becsukom szemem.
Hozzád szólok, hogy nem felejtelek soha,
Ó drága, kedves, egyetlen ÉDESAPA!

Együtérző ölelésünk küldjük sok szeretettel: Tike & JaniSzeretettel.........

" Lelkünk titkai, gyakran Önmagunk előtt is rejtegetjük, mert félünk a valóságtól, mások véleményétől, és saját hibáink felszínre kerülésétől. Pedig a lélek mind eközben nyitott a legfőbb jó befogadására, és csak arra vár, hogy készen álljunk a változások megélésére. Hiszen ezért születtünk le ismét a földre, hogy a soron következő leckéket megtanuljuk, elsajátítsuk, és a változások pozitív megnyilvánulásait megéljük.

Ebben az állapotban megtaláljuk önmagunk szeretetét, a testünkét, a lelkünkét, és a minket körülvevő „láthatatlan” segítőink szeretetét.

Amikor ez a szeretet elérkezik hozzánk a béke érzése járja át lelkünket. Tökéletes harmóniába kerülünk önmagunkkal, és a minket körül ölelő világgal.

Az energiák, melyek azelőtt nem, vagy kevésbé voltak érzékelhetőek, ekkorra letisztulnak, és könnyedén tudjuk áramoltatni a szeretet segítségével. Ilyenkor a mások számára közvetített energia is szinte magától áramlik rajtunk keresztül, hogy a másik fél minél gyorsabban gyógyulhasson, hiszen az Ő lelkecskéje is csak a gyógyulás energiáinak az elindítására vár.

A félelem, önmarcangolás, kétségek és mind azok a negatív energiák, emlékek, személyek melyek akadályoznak minket csak időlegesek, ha hagyjuk őket elengedni.

Csak kérni kell, hogy a múltunknak azon részei, melyek már nem szolgálják fejlődésünket záródjanak le, és nyíljanak meg helyette azok az új lehetőségek melyek segítenek abban, hogy önmagunkkal teljes összhangban megélhessük jövőnk minden boldog pillanatát. "

http://ezoterikustanacsok.shp.hu/hpc/web.php?a=ezoterikustanacsok&o=lqhd...Evelionunk:) Drágám, a világ olyan, amilyen.

Benne te, találd meg a helyedet, ez a fő! Jöhet bármi, bármi, ha te a helyeden vagy, és szíved, lelked is a helyén van, nem lehet semmi a baj. Mert világodban minden rendben van.

Édes Katikám! HURRÁ! Örömhírek ezek:)
És Vilink, felhívott engem is, s jól megbíztatott jó hírekkel. Amit én viszonoztam:))

Jó fajta viccek... amúgy magyar módra:) Nevessünk!
----------------
Egy paraszt bácsi bement az autó HIFI boltba.
- Van egy kocsim és kéne bele hifi berendezés!
- Tessék parancsolni, van többféle.
- Melyik a leghangosabb?
- Ez ITT.
- Mikrofont lehet rákötni?
- Hááát, tulajdonképpen lehet.
- Kipróbálhatom?
- Tessék, ITT a mikrofon.
- Dinnyét vegyeneeeeeeek!

------------------
2) Fiatal házaspár
------------------
Egy fiatal házaspár éppen visszatérve a nászútról meglátogatja a háziorvosukat.
Panaszkodik a férj:
- Doktor úr, már több mint 2 hete házasok vagyunk és még mindig nem tudom mit kell csinálni.
- Na jó, figyeljen ide, megmutatom!
A doktor mondja a feleségnek, hogy vetkőzzön Le és feküdjön Le a díványra -
majd ő is levetkőzik és mutatja a férjnek mit kell csinálni.
- Szóval megfigyelt engem? Minden világos?
- Igen doktor úr - csak azt nem tudom mit kell csinálni ha maga épp nem ér rá!

-------------
3) Elton John
-------------
Elton John, Robbie Williams és Kylie Minogue jönnek ki egy fergeteges koncertről.
Jó részegek, és ahogy dülöngélnek a kertek alatt Kylie-nak beszorul a feje egy helyen a kerítésbe. Robbie azonnal kihasználja az alkalmat, felhajtja Kylie szoknyáját és rendesen odadörrent neki, hátulról.
- Most Te következel! - szól oda Elton-nak.
Elton John sírva fakad...
- Mi van Elton? - kérdezi Robbie.
- Sajnos, nem fér be a fejem a kerítésbe!

--------------
4) Két jóbarát
--------------
Két jóbarát megy az utcán. Megkérdi az egyik:
- Ha volna két szuper Mercédeszed, fullextrával, két teljesen egyforma, az egyiket nekem adnád?
- Tudod harminc éve ismerjük egymást, jó barátok vagyunk, persze hogy neked adnám!
Mennek tovább, kis idő múlva újra jön a kérdés:
- Komám, ha volna két szuper jachtod, teljesen egyformák, minden kényelemmel, luxussal ellátva, nekem adnád az egyiket?
- Tudod, régen ismerjük már egymást, a gyerekeim keresztapja vagy, hogyne adnám!
Mennek tovább, hamarosan újabb kérdés:
- Barátom, ha volna két TV-d...
- Állj, te tudtad, hogy két TV-m van.....

--------------
5) Öreg kémény
--------------
- Mit mond AZ öreg kémény, ha már elfáradt?
- ???
- Megyek ledőlök egy kicsit...Napsugaram:)

Köszönöm drága vagy!

Sok erőt kapok Tőled/tőletek!!!

Hatalmas ölelésem:)))Kedves játszótársaim!

és most szeretném megosztani veletek nagy,nagy örömömet.Képzeljétek a mi drága Vilink,Kingánktól hazafelé
tartva,meglátogatott engem.Már ez is hatalmas öröm volt számomra,de hozott nekem otthonról gyógykrémet
a beteg kezemre,pont olyat ami biztosan segíteni fog rajta.Maga a gondolat is gyógyít,hogy Vilink kezét is ez tette rendbe,a másik,hogy ahányszor bekenem vele a kezem,mindig eszembe fog jutni és szeretettel gondolok rá.
Mindig hálával fogok rá gondolni,mert ilyen kedves drága ember kevés van a földön.Köszönöm Vili.
NapsugárDrága Evelin

amikor szeretett édesapádat ezen a 10milliószoros napon utolsó útjára kíséred,csak a szeretetteljes szép
emlékeket idézd fel magadban,adj hálát minden szépért,jóért,amit édesapádtól kaptál ebben az életedben.
Tudom ,hogy nagyon nehéz leküzdeni a fájdalmat,nem is kell ,de hidd el sokkal könnyebb lesz,ha a szeretet és a
hála érzése tölti be a szívedet.
Szeretettel ölellek NapsugárÚjra és újra felhívom figyelmeteket erre a "Csodára"!

Ami már nem Csoda, hanem CERAGEM – az, az értékes kincs ami az egészségünk maga.

Minden egyes ember számára, akár idős, vagy fiatal, gazdag, vagy szegény a legfontosabb kincse az EGÉSZSÉGE.
És ezt a kincset mi, a XXI. században hogyan őrizhetjük meg? Mit tegyünk, ha már kevésbé tudunk kocogni, felüléseket végezni, esetleg gerincsérvünk van?

A XXI. század az egészség századává vált.
És most itt van mindannyiunk számára egy olyan "csoda" készülék, amely a hagyományos távol-keleti gyógyászati elvet ötvözi a modern technikával. A Ceragem készülékben egyesül a masszázs, az Akupresszura, a Kiropraktika, a Moxázás, a hőterápiával.

Ebben a készülékben ahogy a belső görgősor, mely masszíroz, és projektor a neve, végighalad
a hát vonalán, szabaddá teszi az energiacsatornákat, ellazítja a gerinc melletti izmokat, javítja a vér és
a csi keringését.
A meleg jádekövek és az ún. Epoxy karbonlapok által kibocsátott, távoli infravörös hő teljesen regenerál bennünket és szinte megfiatalodik szervezetünk a hatására.

A termék alkalmazási célja: mint Gyógyászati segédeszköz. Igy van nyilvántartva.
Izomlazító terápia, az ízületi fájdalmak és a kis izmok fájdalmának ideiglenes enyhítése, a merev izmok ellazítása, a vérkeringés javítása. Általános közérzet javító, immunrendszer erősítő,
méregtelenítő, vérkeringést serkentő, idegmerevség és izomlazító hatású.
Termék leírása: A Ceragem-Master E típusú készülék, thermo-akupresszurás masszázságy, egyidejű
fizioterápiás hatás új, összetett módszerét kínálja.
Infravörös sugárzás, és Hélium egészíti ki még gyógymódját, valamint az akupresszura, a gerincoszlop nyújtásának és ellazításának segítségével.

A masszírozás hatása a gerincoszlop ellazítása kímélő, tartós nyújtás segítségével a páciens relaxációs állapotában a saját súlyával ránehezedve, és opcionális / testének megfelelő minden szempontból/ irányban, és megfelelően elhelyezkedő gerincoszlop mellett megy végbe. Ajánlott mozgásszervi megbetegedések, gerincbántalmak, idült, degeneratív és reumatikus problémák esetére is.
A készülék masszázs része Nem ajánlott állapotos anyukáknak, de a többi részét használhatja bárki
gerincműtét után csak hónap múlva már masszírozhatja magát az ember. Az infravörös, jádeköves projektor és az Epoxy karbonlapok MINDENKI számára használhatóak.((()))

Köszönet mindenkinek mindenért!!!!!!!!

Érzem együttérzéseteket, de nem csak akkor, amikor olvaslak benneteket:)))

Édesapa 29-én pénteken kerül végső nyugalomba a kőbányai Szent László templomban délután fél 5-kor.

Olvastam róla, hogy épp akkor lesz a 10 milliószoros nap...:)

Ölellek benneteket drágáim((()))Kedves Evelin,

őszinte részvétünk, minden szeretetünket és erőnket Neked küldjük!Most nagyon sok szerető biztatásra van igényetek Evelein.

És átöleltelek, ahogyan írom soraimat, amolyan "istenigazándis" bazinagy öleléssel:)
Részvéttel teli mindenki sora, amit hozzád ír. És mit is tud ilyenkor bárki mondani? Hisz a fájdalomtól elakad a szó.... csak sírás, majd hüppögés lesz belőle... Kívánok sok szeretetet neked, te drága, mert annyi jót kapunk kapok tőled, amire szó nincs. És ez egy mérföldkő lesz életedben, nemsoká. Most egy állomás. És a halál hidegsége, nem szabad, hogy az élet iránti szeretetet uralja. Minden úgy van, ahogyan van.

A www.maiige.hu oldalról, egy kedves gondolat: " Rugalmas emberek
„Mindenütt szorongatnak minket.” (2Korinthus 4:8)

A rugalmas embereknek két másik közös vonásuk is van:

1) Engedik, hogy a fájdalom serkentse a fejlődést. Linda Joy Montgomery fotográfus pályája csúcsán tudta meg, hogy meg fog vakulni. Akkor egy belső hang ezt mondta neki: „Ez nem a vég, ez a kezdet”. Verseket kezdett írni, és elhívást fedezett fel magában arra, hogy motivációs előadó legyen; létrehozta az Igazi Látás Intézetet, és gyermekeket tanít arra, hogy kiaknázzák belső erőforrásaikat. A Biblia azt mondja: „Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel” (Példabeszédek 24:16). Fájdalmak között is célt találni nem újdonság. Olyan emberek, akik túléltek halálos betegségeket, természeti katasztrófákat vagy a holokausztot, vagy olyan szülők, akik tartósan beteg gyermekeket nevelnek, folyamatosan bizonyítják, hogyan találják meg az igazi győztesek a felhők között átragyogó napsugarat azáltal, hogy újra felfedezik magukat. Pál arról beszél, hogy „bajokkal küzdünk, de nem csüggedünk el… földre terülünk, de nem törünk össze” (2Korinthus 4:8 TM). Ha kihívásokkal találkozol, az segít kifejleszteni az önbizalmadat és a „képes vagyok rá” hozzáállást, ami ezt mondja: „Már voltam ilyen helyzetben, végigcsináltam, most is túl fogom élni”. Michael Jordan egyszer ezt mondta: „Pályám során több mint 9000 dobást elvétettem… elvesztettem 300 meccset… 26-szor rám bízták a döntő lövést, és én elhibáztam a kosarat. Újra meg újra próbálkoztam, és újra meg újra kudarcot vallottam. Így lettem sikeres.”

2) Változtatnak azon, amin képesek változtatni. Pál azt mondja: „ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól” (Efézus 6:8). 1995-ben sokan ástak a romok között, hogy segítsenek megmenteni az Oklahoma City-beli robbantás túlélőit, és bár érthető módon elcsigázottak voltak, mégis a poszt traumatikus szindróma kevesebb tünetét mutatták később. A koncentrációs táborokban a hadifoglyok gyakran odaadták az utolsó morzsájukat is másnak, bizonyítva, hogy magad választhatod meg a viselkedésedet, bármilyen körülmények között vagy is.
Hogyan? Úgy, hogy Istenből merítesz erőt, és megtanulod uralni azt az egy dolgot, amit irányítani tudsz: magadat".

AnikóEvelyn!

Őszinte részvétem!Evelin!

((((((()))))))
ZsuzsiDrága Evelin

Szeretnék valamit mondani,ami erősít,de nem tudok, Együtérzek,és veletek vagyunk ÖLELLEKSzeretettel ajánlom

Robert Coxon zenéjét,békét,nyugalmat teremt a lelkekben.
http://www.youtube.com/watch?v=XveMDEEtE0MKedves Evelin! Fogadd őszinte

Kedves Evelin!
Fogadd őszinte részvétem!
Szeretettel ölellek!