Napi tanítások. Angyalok tanításai

Napi Tanítások 2011. 01. 01. szombat megnyitva

2011.01.31. hétfő Testeteknek, lelketeknek is szüksége van a pihenésre.

Ilyenkor figyelmeteket önmagatokra irányítsátok és hagyjatok időt magatoknak, hogy elcsituljanak bennetek a zavart okozó energiahullámok.

Ha megtanultok hallgatni lelketekre és olvasni testetek jeleiből, pontosan tudjátok, mikor kell megállnotok, hogy békét teremtsetek magatokban.

Lényegüljetek önmagatok csendjébe, és ezzel a békés állapottal öntözzétek meg minden részeteket. Tápláljátok vele önvalótokat, mint életetek kertjét, mely szomjazik az odafigyelésre.
Éledjetek újjá!

2011. 01. 30. vasárnap A Lélekről szól a mai tanítás: “Mindenik embernek a lelkében dal van, És a saját lelkét hallja minden dalban, És akinek szép a lelkében az ének, Az hallja a mások énekét is szépnek.” (Babits Mihály: Második ének)

“A csönd nem csupán a természet hangja, hanem a lélek legbenső szükséglete.” (Tatiosz)

“Elsőként jó lelkiismeretért kell könyörögnünk a Mindenható Istenhez, másodikként az elme egészségéért, és azután a testi egészségért.” (Seneca)

“Amit magadról gondolsz, hozzád tartozik; amit másokról gondolsz, az is hozzád tartozik. Amit rólad gondolnak, azzal semmi dolgod, ha meg akarod őrizni lelked békéjét.” (Tatiosz)

“A rossz szándék már gondolat formájában is lélekmérgező.” (Tatiosz)

“Aki sorsát maga kívánja irányítani, ismernie kell önmagát: lelkialkatát, ítélőképességét, tehetségét, hajlamait. Nem lehet ura sorsának az, ki önmagát nem ismeri.” (Tatiosz)

“Minél mélyebbre ás a bánat a lelketekben, annál több örömet tudtok befogadni.” (Kahlil Gibran)

“Amikor valami jót cselekszel, csodálatos érzés tölt el. Mintha valaki a lelked mélyén azt mondaná: Igen, mindig így kellene éreznem magam.” (Harold Kushner Rabbi)

“A lélek öregnek születik, de megfiatalodik. Ez az élet komédiája. A test fiatalnak születik, de megöregszik. Ez az élet tragédiája.” (Oscar Wilde)

“A megpróbáltatásban csak a legelszántabb bátorság segít. A lélek élvezi a bátorságot, és elfelejti, hogy töprengjen a bajon.” (Stendhal)

“Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?” (Márk Evangéliuma 8:36)

“Mindenki lehet nagy ember… mert bárki képes másokat szolgálni. A szolgálathoz nem kell egyetemi végzettség. Nem kell hozzá egyeztetni az alanyt az állítmánnyal. Csak hálatelt szív kell hozzá, szeretettől áthatott lélek.” (Martin Luther King)

január 29., szombat Vállald a hit lépését! (2)
„A hit … a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsidók 11:1)

Egyszer két hernyó mászott felfelé egy dombon, amikor észrevették, hogy a fejük fölött egy pillangó egy ágról lefelé lógva éppen sző. Az egyik hernyó odafordult a másikhoz, és így szólt: „Soha nem tudnál rávenni, hogy ilyesmit csináljak!” Tágítsd a látókörödet, és vállald a hit lépését! „A hit azt jelenti… meg vagy győződve azokról a dolgokról, amiket nem látsz” (Zsidók 11:1 NAS).

Glynnis Whitwer mondja: „Isten engedelmességre hív, anélkül, hogy megmutatná, mi lesz a végeredmény… Vannak napok, amikor elegem van abból, hogy mindig kiszólítanak a komfortzónámból… Általában nyafogós vagyok, aki azt kérdezi, hogy nem lehetne-e Istent a karosszékből szolgálni. De nem ez Isten útja. Ő nem akarja, hogy korlátok közé szorítson a biztonság utáni vágyam és az, hogy mindig szeretném kézben tartani a dolgokat… Van, ami akkor tárul fel belül, amikor kívülről kényszerítenek minket… ilyenkor kiderül az igazság a hitünkről… Ahhoz, hogy növekedjen, a hitet ki kell tágítani, feszíteni kell, és ez kényelmetlen… Másokkal ellentétben én nem könnyen tanultam meg bízni Istenben…nem egy könyvet olvasva… vagy prédikációt hallgatva… vagy arról hallva, hogyan bízik benne egy barátom. Úgy tanultam meg, hogy beléptem az engedelmesség kalandjába, és így felfedeztem, hogy Isten megbízható. Ez akkor történt, amikor a férjem és én elkezdtünk tizedet adni (miután évekig ellenálltam), és megláthattuk, hogyan gondoskodik Isten a szükségleteinkről, és még annál is többről…amikor engedelmeskedtem parancsának, és könyvet kezdtem írni (habár sejtelmem sem volt, hogy miről írjak), és megtapasztalhattam, hogyan nyitja meg Isten a lehetőségek ajtaját… Amikor igent mondtunk az örökbefogadásra, és láthattuk, hogyan virágzik ki két kicsi lány reményteljes jövő elé nézve… Engedelmeskedni, amikor Isten nem mutatta meg a lépéseket… vagy a végső célt, nagy kihívás. De ha hitben járunk, akkor Istené lesz a dicsőség, mert tudjuk, hogy magunktól nem lettünk volna képesek megtenni.” Tehát vállald a hit lépését!

2011.01.28. péntek Otthonotokban teremtsetek harmóniát belső kisugárzásotokkal

Törekedjetek magatokban harmóniára, teremtsétek meg belső békéteket és rajzoljátok azt szívetekkel magatok köré.

Így ti lesztek az otthon harmóniájának középpontja, mely az isteni Forrásból táplál mindenkit!

Most lásd magad a középpontban állni, feltöltekezve az isteni Harmónia Fényével, és ragyogd azt szét otthonod minden zugába. Töltsd tele Szeretetfénnyel! Tedd áldottá a teret, mely otthonod.

2011.01.27. csütörtök Minden feladat, mire vállalkoztatok, megoldásával közelebb kerültök a felismeréshez. Ez a felismerés segít megértenetek isteni származásotokat. Először szívetekkel megérzitek, majd tudatotokkal felfedezitek, s végül önmagatokon át elfogadjátok.
Így kapcsolódhattok össze a Teremtésben Létező szellemi részeitekkel, hogy átragyogva vele az anyagi szférát, itt a Földön is Istenben élhessetek.

Más anyagból: TE VAGY! - Jézus tanítása
Te Vagy ki Bennem élsz, kiben élek én e Földön. Te Vagy Isten Akarata. Te teljesíted be utad által a teremtés igazságát, Atyánk jóságát.

Te Vagy ki hiszel és ellenállsz,
szeretsz s tagadsz.
Minden Te Vagy, mert Benne létezel,
s mit teszel Önmagad szava.
Te Vagy a központ, a szív, az élet centruma. Benned teljesedhet ki az élet, ha utat engedsz áradásának. A mozgás nem áll meg, folyamatos. S ha nem veszed észre, hogy te is haladsz vele, elmulasztod az út során megélhető élményeket.

Te Vagy ki tanulsz és fejlődsz, Te Vagy ki kérted ezt! S Te Vagy, ki mindezt megkapta! Fogd hát, és fordítsd hasznodra az áldást. Létezz a szeretet hullámain, haladj a fény sodrában, mert Te Vagy, ki megteheted.

Te Vagy, ki hozod a fényt, s csak Te Vagy, ki feltárhatod mások előtt lelked sugarát. Te Vagy, ki adhatsz és segíthetsz. Te Vagy ki kérdezel, s Te Vagy a válasz!
Érezd hát, az Univerzum is Te Vagy.
Minden Benned s Te Bennem. Nincs más Egy.
S bár szólj Te vagy Én, Egy-et szólunk, Egy-ben vagyunk.

Ezért Vagy Te minden, mi lenni szeretnél, mire vágysz, mit gondolsz, szólsz vagy érzel.
Magadban találj meg, s megtalálsz a Világban. Magadban láss, s mindenhonnan visszatekintek. Magadban szeress, s szeretetem árad reád a Teljességből. Szeresd magad, a szeretetet! Ezt az áradó szeretetet szeresd mindenkiben, mi Én Vagyok, s Te Vagy. A szeretetet szeresd mindenkiben, mert az Isten.
Lásd a lényeget, mi elrejtve csak annak tárul fel, ki szeretettel lát, s szeretettel szeret.
Minden lélek szeretet, minden szeretet Isten. Szeresd Istened, s szeretsz Mindent.
Ha így teszel, az életed vezeti a szeretet. S mást nem kell tenned, mint elfogadnod e vezetést, s követned szavát, mi szívedből szól.
Te Vagy, ki megteheted, Te Vagy, ki választhatod. Szeretetből Vagy, szeress hát!
Meglásd, áradása felemel, s méltó helyre tesz. TE VAGY KI ÉN VAGYOK! Mert a szeretetben nincs különbség. Lásd, halld, érezd!
A szeretet áradása fogjon körbe, s sugározza szívetek fényét, mert ragyogása felér az Égig!
Áldásom rátok Jézus

2011.01.26. szerda Energiateretekben erővonalak alakítják ki a rezgések harmonikus egységét.
Ezek az erővonalak kapcsolatban vannak minden testetek fő áramával.
Ez a fő áramvonal végighúzódik a csakrák során és beköt titeket a Létezésbe.
Fizikai testetekben a korona-, és a gyökércsakra között alakít ki összeköttetést.
Tisztítsátok minden nap ezt a csatornát!
Lélegezzétek be az isteni tisztító Fényt a koronacsakrátokon és mossátok végig vele az áramlás helyét, majd fújjátok ki a gyökércsakrán, hogy megtisztuljatok.

Nyisd meg magad és lélegezd a Fényt.

2011.01.25. kedd

Az Univerzum segítő erői többféle formában érkeznek hozzátok.
Legaktívabbak most a kristályfények, melyek a Földön található kristálytelepeken át szóródnak szét.
A kristályrezgések segítenek azon struktúrák átalakításában, melyek testetekben még a kötöttségeket képviselik - mert sejtjeitek kristályesszenciáival kommunikálnak.
Keressétek meg magatokban kristály-tudatosságotokat, hogy felismerjétek ezen erőket!
Fogjatok a kezetekbe egy kristályt és érezzétek meg rezgését, ismerjétek fel magatokban kristály-Fényeiteket.

Jézus tanítása a JÓságról / Felsőbb világok tanításai: A JÓság
Édes gyermekek, kik teremtő Atyátok szeretetéből születtetek! Itt a Földön tanúságot tesztek, szeretetről, hitről, bölcsességről, önmagatokról, melyben mind Isten nyilvánul meg Bennetek.

Gyermekek, erőtök növekszik bennetek, s ezt az erőt meg kell tanulnotok jóra fordítani, s nem csapongani benne.

Gyermekek! Minden oldalról olyan energiák áradnak felétek, melyeket befogadva, nektek azt összpontosítanotok kell! Legyen az erőtök központja szívetek, melyben benne van az igaz Szeretet! Hisz Atyátokhoz csatlakoztok ott, s az Én szívem Lángja bennetek lobog.

Hát erőtöket e Szent Lángba összpontosítsátok, s növeljétek akkorára, hogy e Szent Láng átfogja szíveteket, elterjedjen testetekben. Lángoljon bennetek, s nőjön akkorára, mi körülvesz egy Szent Lángoszlopban, hogy abban fényeskedjetek, isteni akaratban!

Kell ehhez az, hogy felismerjétek magatokban az Erőt és a Fényt. Tudjátok, az erő arra való, hogy jót tegyetek vele a szeretetben. Mert az ember lelke eredendően Jó, hisz Istentől való. Ha a cselekedet, mit tesz, nincs összhangban szíve jóságával, az feszültséget okoz, s ez a feszültség elakasztja az energiát s nem áramlik bennetek, s körülöttetek.
Ezért gyermekek, figyeljetek arra, hogy mit gondoltok, mondtok és tesztek, hogy abban a szívbéli jóság, s a szeretet érzése benne legyen.
Nem baj, ha hibáztok, ha bevillan egy gondolat, kicsúszik a szátokon egy szó, vagy egy tett, mit hirtelen nem szívbéli jóság vezérel. Hanem az, mit megtanultatok itt a Földön, s mit felvettetek magatokra, neveltetésetek során. Nem baj, hisz emberként jártok a Földön, s a hibáitokból mind tanultok.
Bocsássatok meg magatoknak! Próbáljátok meg azt, hogy felismeritek, miben s hol hibáztatok. Ezt a hibát kijavítjátok, s legközelebb odafigyeltek, mit mondtok, cselekedtek. Ezért, az odafigyelés nagyon fontos. Ez olyan, mint egy önfejlesztés.
Földeteken, nagyon sok ilyen felhívást lehet látni, hogy önismeretre tanítanak. De az igazi önismeret az, mikor meglátod magadban az Isteni Jót, s felfedezed igaz Valódat, mely a szeretetben gyökeredzik.
Hát tartsatok magatoknak saját önismereti tanfolyamot! Ismerjétek meg magatokat gondolataitok, cselekedeteitek és szavaitok által! Lássátok mindenben a jót! Keressétek minden kimondott szavatokban a jóság és a szeretet erejét! Lássátok gondolatotokban az isteni szabadságot! S gondolkodjatok a szeretet gondolataival.

Mikor valamit tesztek, kérjétek magatokat: Szívbéli jóságból cselekedjem azt! A szeretet irányítsa minden tettemet, Isten akaratában! Ámen – így fohászkodjatok magatokban, s hangosan, ha úgy akarjátok.
Akkor a szeretet elárad bennetek, s nem marad meg csak szívetekben, hanem elönti testeteket is, s lelketek felszabadulhat és irányíthat benneteket.
Ha magatokban ezt a „szeretetreakciót” kiépítitek, bármikor elő tudjátok hívni. Egy olyan szeretet-pajzsotok lesz, mely véd benneteket, a világ olyan zajától, mi nem szeretetben gyökeredzik.
Gyermekek! Meg kell különböztetnetek! Fel kell ismerjétek mindenben a szeretetet, a jót, s azt kell meglátnotok, azt kell értékelnetek, s azt kell fejlesztenetek. Magatokban is!
Mindenben ott a Jó! Miben talán nem is látod szemmel, szívvel megérzed azt.

Ezért gyermekek, áldásom mindig bennetek, mert szívem lángja ég lelketek szívében, s ha felfedezitek, s kiárasztjátok magatokba, Én vezetlek benneteket az Úton.
Drága gyermekek! A Szeretet, a Jóság s az isteni Áldás vegyen körbe bennetek!
Angyalaimat küldöm el hozzátok, hogy segítsenek, s a jót megláttassák veletek.
Hát árasszátok ki szívetek szeretetét, és éljetek e szeretetben, Isten akaratában, MOST.
Jézus voltam itt köztetek, s Vagyok mindig Bennetek!

Mindenek előtt szeretetteljes jó kívánságom. B.U.É.K. 2011!

És ez a nap azért is különleges nap számunkra, mert Új Évtized kapuját is nyitjuk, az új év első napjával egyetemesen. Első tanítás: az Angyalokkal való ismerkedés. Bemutatom nektek sorra az Angyalokat. És mellé, tanításaikat, mindennapra. Legyen áldott kezem, mely írja e sorokat, és légy áldott Te, ki olvasod azokat!

2011.01.24. hétfő Figyeljétek meg a lágyságot a dolgokban, mely finoman átöleli energiájával a teret.
Ez lehet a puha szellő, gyengéd pillantás, simogató érintés, és lehet tiszta mosoly, mely lényedből árad.
Ez a lágy szeretet az, mi erőt ad neked, mert miközben átölel, biztonságban tart.
Könnyedségében rejlik hatalma - engedően óvó és szeretően útmutató - mert elfogad.
Engedd, hogy finoman, az isteni Kegyelem által vezethessen téged.

2011.01.23. vasárnap A tanító energiasugarak csakráitokon lépnek be személyes teretekbe.
Ha ezeket a tanításokat nem akarjátok befogadni, bezárhatjátok magatokat előttük.
Ilyenkor azonban az Univerzum éltető ereje sem képes elérni benneteket.
Ha megnyitjátok magatokat a Fénynek, vele mindig a számotokra megfelelő tanítás és energia érkezik hozzátok, csak tudatosítsátok magatokban szeretettel: A FÉNY gyermeke vagyok.

2011.01.22. szombat Legyetek ma a mosoly közvetítői! Küldjetek mosolyt minden részetekkel és simogassátok meg vele önmagatokat és mindenkit, akivel találkoztok.
Legyen bármilyen élőlény, kit pillantásotok megtalál, ajándékozzátok meg egy szívbéli mosollyal.
Ez a szerető energia összekapcsol az Egység Fényével, s miközben adsz, te gazdagodsz!
Mutasd meg benső mosolyod, hogy ragyoghass.

2011.01.21. péntek

Közvetítői vagytok a Teremtés Fényének, mely általatok is teret és időt nyer világotokban.
Mint teremtők felelősségetek minden általatok létrehozott dologra kiterjed.
Érzéseitek, gondolataitok képei hozzátok tartoznak, ti vagytok megalkotói, ezért úgy működnek, amilyen energiával létrehoztátok őket.
Ha rossz érzés vagy gondolat tűnik fel benned, vizsgáld meg, honnan jön a rezgés, mely életre kelti. Sokszor a magatok köré épített, általatok teremtett gondolati és érzelmi felhő sugárzása, mi rátok hat. Tisztítsátok rendszeresen energiatereteket, hogy ne külső impulzus, hanem szívbéli érzés alapján élhessetek!

2011.01.20. csütörtök Szívetek Kapuja veletek van tárva

Akkor árad a Szeretet rajtatok keresztül, ha előbb elfogadjátok szeretetre-méltóságotokat.
A Szeretetnek nem kell megfelelni, nem kell elérni, egyszerűen fogadd el! Fogadd el, hogy adhasd!
Légy része a Szeretetnek Önmagadon keresztül, így érheted el Fényedet magad is.

2011.01.19. szerda Minden növény és állat álmaidban és meditációdban, szimbolikus üzenetet hoz számodra. Ezeket az üzenetet úgy veheted át, ha szeretettel megérinted azokat. Ekkor kibomlik energetikája és te előtted világossá válik és megértheted jelentését.

E jelek segítenek színükkel és formájukkal is utat mutatni feladataidban. Légy jelen hát a pillanatokban, és válj nyitottá az üzenetekre!

2011.01.18. kedd Keresd mindenben a hasonlót veled. Keresd azt a kapcsolatot, melyen át megérted az ő létezését. Ez a kapcsolati pont köt össze benneteket Istenen át, itt a Szív nyit kaput a Létezésre, mert tudja, minden különbség az EGY-ből fakad. Így láthatod meg az isteni lényeget, és érted meg: Minden és Mindenki ugyanaz a Szeretetben!

2011.01.17.hétfőHa elhiszitek, hogy Fényetek áthatol minden sötétségen: védelemben vagytok! Fénypajzsotokon saját hitet vesztett érzéseitek és gondolataitok nyitnak rést... Ha már képes vagy elfogadni és minden pillanatodban felismerni Magad a Fény Gyermekeként, minden fénytelen erő távol marad tőled, hozzád nem fér.
Erősítsétek meg hitetek és lássátok meg Önnön Fényetek!

2011.01.16. vasárnap Az önzetlenség képes lebontani a megnyílás gátjait, mert ezzel a felajánlással saját akaratod helyezed a Gondviselésbe. Ha életed valamely területén gátat érzel magadban, ott, viselkedj önzetlen segítőként és döntsd le az ellenállást magadban. Kérd lelked, küldje hozzád bátorsága Fényét, hogy vezérelhesse cselekedeteidet megújulásod útján. Minden egyes önzetlen tett, egy újabb területet nyit meg benned!

2011.01.15. szombat Mikor segítséget kérsz az Égtől, az Alázat tiszta ereje dolgozik benned, hogy behívhasd azokat a Fénylő energiákat, melyek továbbvezetnek utadon. Ne gondold, hogy ezzel feladnád önmagad - mert az Alázat az összekötő erő, ami az Emberben, -Istenként dolgozik.
Ha képes vagy fejet hajtani Emberséged előtt, akkor vagy csak képes elfogadni isteni mivoltodat.

2011.01.14. péntek Világodat szebbé teheted, ha Szeretetfénnyel töltöd fel a környezetedben lévő dolgokat. Ha gondolatoddal mindent széppé formálsz és azt szereteteddel rávetíted egy helyzetre, ettől az erőtől a tér feltöltődik és a zavart keltő rezgések benne elsimulnak. Így válhat javatokra minden, mi veletek történik, mert benne a szeretetteljes akarat érvényesül.

2011.01.13. csütörtök Nagyon hasznos tanítás mára! Az angyali energiák megérzésére minden ember fogékony, hiszen angyali részeitek válaszolnak ezekre a rezgésekre. Ez egy belső bizsergéssel jelentkező finom érzet, mikor fizikai tapintás nélkül is érzitek a körülöttetek lévő teret. Fejlesszétek magatokban ezt az érzékelést tudatos odafigyeléssel és őrangyalotok segítségével. Kérjétek meg őt, hogy minden nap azonos időben jelezzen nektek, ti pedig figyeljétek ezeket a jeleket és ismerjétek fel őket angyali tudatotokkal.

Napról-napra egyre nyilvánvalóbb jelek vezetnek majd titeket.

2011.01.12. szerda Ha magadban már képes vagy megérzeni a jót, akkor ezzel az erővel már akár gyógyíthatod önmagad. A Jóság átváltoztató erejét szíved vezérli - általad. Szíved isteni Jóságát áraszd szét magadban és körülötted, hogy erejében minden jóvá változhasson.

Érezd, hogyan jár át Fénye, és tölt fel téged teljesen. Kövesd figyelmeddel a Jóság útját benned, míg Szívedből - Szívedbe ér.

2011.01.11. kedd Ma tartsd a gondolataidat a pozitív tartományokban egész nap. Figyelj arra, hogy irányultságukat a szeretet adja meg. Az így létrehozott gondolati tér olyan tartományokban rezeg, mely segít az elfogadásban és a szellemi látásmód kialakításában. Ha már minden napodat szeretettel fénylő gondolati erők határozzák meg, nem lesz többé helye nálad semmilyen lehúzó befolyásnak, életed megtisztul.

2011.01.10. hétfő Az érzéseknek és gondolatoknak is van egy központja, melyből kiindulva rezegnek.
Mikor megnyilvánulnak, legtöbbször csak a hatását, amit rátok gyakorol, és a rezgését érzitek, mert arra fókuszáltok csakis.
Ha tisztán szeretnétek felismerni honnan táplálkozik bennetek bármilyen, vagy bármelyik érzés, vagy gondolat, annak központjába kell tudatotokkal lépnetek.
A megnyilvánulás útján visszafelé haladva éritek el azt a teret, ahol megszületett bennetek - itt tárul fel az ok, ami életre hívta.

Ha ezzel az okkal szembenézve, szeretettel, mint megnyilvánulást elfogadjátok, akkor elengedhetitek.

2011.01.09. vasárnap Minden pillanatban, mikor készen álltok rá, szellemi útmutatás érkezik hozzátok. Akkor értitek meg tanítását, ha Tudatosságotok Fényét használjátok.

Ez a Fény köti össze szellemi-lelki és emberi tudatotok tereit, hogy összehangoljon benneteket az univerzális Tudattal, minden Létezésetekben.

Ha elfogadjátok Magatokat szellemi létezőként, ugyanakkor fizikai életetek beteljesítőjeként is, a lelki energiák hídként szolgálnak a szellem fejlődéséhez.

2011.01.08. szombat A bizakodás képessége, akkor működhet bennetek, ha elsősorban Önmagatokban találtok bizalmat. Ennek a bizalomnak érzése fogadja el Univerzális léteteket és fizikai mivoltotokat is. Ez a bizalom ad erőt ad nektek és képessé tesz benneteket a HITre!

A bizalom energiája felemel téged arra a szintre, hogy összekapcsolódhass benső és külső valóságodban is Önmagaddal!

Így képes a tagadás helyét az elfogadás felváltani Életedben!

2011.01.07. péntek Energiahangoláskor egy finom fényfüggöny lebeg át auratereden, mely feloldja a régi energiáitokat, és elhozza az új erőkkel működni tudókat.

Minden hangolás energiaszinted változásával jár, ezért érzékeled azt fizikai valóságodban is. Ezek a hangolások lelki tereidben már folyamatban vannak és tudatosságod engedi be emberi létedbe őket.

Ha figyelmeddel átéled tudatosan ezeket a változásokat és szeretettel befogadod őket, részeiddé válva segíthetnek téged.

2011.01.06. csütörtök Emberséged Fényed benned, központja Te Magad Vagy!

Léted maga a ragyogás, mert a Fény Önnön valóságából táplálkozik és mutatja meg ezt általad.

A lámpás sem tesz mást, csak önmagán át létezik, miközben másoknak segít vele.

Az Ember is ezért született: Önmaga Fényén át segíteni, Isten kinyilvánítójává válni!

2011.01.05. szerda Tisztaságotok szívetekben olyan erő, mely gondolataitokat és érzéseiteket megszabadítja a zavart keltő energiáktól.
Ahhoz, hogy így legyen, szívetekbe kell lépjetek, és a Szív Teréből kell lássatok.
Ez a hely Létetek Központja, a Tisztaság és Fény hona bennetek, hová a Szeretet vezet el titeket.

Szívünkben a szeretet érzete az Élet tisztaságának magja!

2011.01.04. kedd A felelősség azt jelenti, hogy tudatában vagy önmagad létének és ennek a Létezésnek minden aspektusának - így érthető meg, hogy teremtői vagytok saját látható és láthatatlan világotoknak.
Ezek a világok nem függetlenek egymástól, mert eredetük ti MAG-atok vagytok, és saját eredetetek pedig az isteni Egy-ség.

Minden teremtésetek így az Egység részeként születik a Létezésbe, és mint szülők, e felelősség a tiétek.
Ha mindezt szeretetben teszitek - a teremtés öröme tiétek.

2011.01.03. hétfő Mindaz, mit magadban hordozol, része létezésednek, emlékei a megéléseknek. Amikor felszínre jönnek megéléseidben, eldöntheted miként tekintesz rájuk: a Szeretet krisztusi szemével és megbocsátó elfogadással, vagy, félelem irányította elutasítással.

Minden emlékezés egy lehetőség, hogy meglásd benne a Teljességet - azt a részét, melyet megéltél - és felismerd benne Önmagad. Ha szeretnél felismerni, nézz a Szereteteden át, hogy láthass!

2011.01.02. vasárnap Angyali segítőitek közvetítik az energiákat a Teremtés központja és köztetek. Ez a Fényáramlás vezeti a dolgokat a szellemi képtől a megvalósulásig.

A Hit és a Felajánlás energiái tartják mozgásban ezt az erőt. A Felajánlás bekapcsolja a Teremtésbe a szellemi képet, a Hit pedig hozzárendeli a megvalósulás energiáit az elképzeléshez. Ha e két erény tiszta benned, a megvalósulást angyali erők segítik.

2011.01.01. szombat Ünnepeld az Életet, mert benned éled, ünnepeld Magad, mert része vagy! Légy te az Ünnep, hogy érezhesd, Léted ajándékának minden percét, hogy felismerd Magad végre!

Arielt mutatom be elsőként. Ő, Ariel, a Vagyok, a természet nagy hatalmú angyala.
A lég birodalmában zajlott le fejlődése, ő felel az emberi kölcsönhatásokért dévák és angyalok viszonylatában.

A Természet-Angyalokkal könnyű kapcsolatba kerülni. Nem kell hozzá más, mint nyitott szív.
Ahhoz, hogy a teremtmények e gyönyörű csoportjára ráhangolódhassunk, őszinte, szerető érdeklődéssel kell irányukban viseltetni, ha már képesekké válunk felismerni és becsülni a:Mindenségben: földben, bokrokban, virágokban, fákban, sziklákban, szellőkben, hegyekben és tengerekben folyó életet. Ez kaput nyithat mindenkinek, az áldott Angyalok megfigyelése, tanításaik és elfogadásuk előtt is.

2011. 01. 02. vasárnap
Kérd meg Ariel Arkangyalt, hogy vigyen messzire vissza, egészen elfelejtett eredeted emlékezetéig. Segítsd a Földet azzal, hogy felismered és kifejleszted képességedet a természettel való együttműködésre.
Az angyalok útja az emberekével párhuzamosan, egy spirálban, felfelé vezet, így egészítve ki egymást.
Az angyali lényeg rugalmas, természettől fogva a kozmoszra hangolt, és arra törekszik, hogy még tisztábban lássa annak formáját.

2011. 01. 03. hétfő
Az atomi lényeg, az ásványok, növények, állatok és emberek lényege ez, saját formájára korlátozott, igyekszik kiterjeszteni tudatát.
Az angyali tudat tartalmazza a tökély mintáját, az atomokból álló anyag megtölti a mintát, megjelenítve formáját.

A bokor dévája tudja, hogyan fog kifejlődni, virágozni a bokor, áthidalva és formába öntve a változásokat, pontosan úgy, ahogy őrangyalod, aki ismeri teljes matrixodat és hozzásegít, hogy tökéletességed manifesztálódjék.
Az angyali lényeg a létezés, míg az atomi lényeg: a cselekvés.

2011. 01. 04. kedd
Ariel Arkangyal szoros kapcsolatban áll az isteni mágiával, vagyis a legfelsőbb akarat azonnali kinyilvánításával. Tehát a teremtés folyamatába segít mindenkit.
Abban tud még segíteni, hogy bevonzhasd az életedbe, küldetésedhez a szükséges támogatást.

Tudnod kell, hogy ebben a világban normális és „fény természetű” , a csodák előfordulása. Hinned kell, bíznod a csodákban, melyek előfordulása gyakorivá válik életedben, ahogyan haladunk a tanításokban. TANÍTÁS MÁRA:
F. E. Eckard Strohm: Atlantisz angyalai

Az angyalok mint erők, semmiféle formával nem rendelkeznek. Fénylények. Ha látni szeretnénk őket az olyan, mintha a Napba néznénk: a fényüket látjuk, de valódi alakjukat nem. Hogy tetszésünket elnyerjék, alakot ölthetnek, vagy visszatükrözhetnek egy olyan képet, amit a tudatalattinkból halásznak elő. Az őrangyalok olyannak fognak mutatkozni, amilyennek az ember elképzeli.

Egyáltalán, kik is az angyalok? Az angyal szó (angolul: angel, latinul: angelus) eredetileg atlantiszi szóösszetétel: "Ang": élet (az egyiptomi szimbólum, az Ankh - az élet kulcsa - szintén innen ered), az "El": Isten fénye. Szabad fordításban tehát "Élő Istenfény", vagy "Életet adó isteni Fény". Gyermekkorunkból még emlékszünk az angyalokra. Ki ne ismerné azt a képet a hálószobában az őrangyalról, aki egy erős sodrású patakon segíti át a gyerekeket. Ki ne hallotta volna még a mondást egy-egy veszélyes helyzetből szerencsésen kikerülve: "Megvédett az őrangyalod". Ennek ellenére legtöbben a káprázatos mesebirodalom képzeletvilágába száműzték őket. Tényleg léteznek angyalok? A Bibliában lépten-nyomon olvashatunk róluk, emberek közötti megjelenésükről, és nem csak szeretetreméltó lényekként hanem gyakran Isten harcos, félelmetes, hatalmas küldötteiként ábrázolva.

2011. 01. 05. szerda
Ne feledd, hogy olyan embereket hívsz az életedbe, akik hasonló hullámhosszon rezegnek.
Ariel aurája halvány rózsaszínű, és ha rózsakvarcot viselünk vagy tartunk a kezünkben, szívünk még jobban kitárul csodálatos szeretete előtt. Kérjünk tőle bármit, és annak megfelelően fog vezetni bennünket.

Ariel tanításai: Én megvédelek a sérüléstől, és mutatom az utat, hogy a Fény szeretetteljes harcosa lehess. Elveid védelmére kelvén, példaképpé válsz a többiek számára. Ez a szellemi tanítás fontos formája, hogy végül mások is kiálljanak a saját elveik mellett.

Ariel nevének jelentése 'Isten oroszlánja', ami jellemző név: bátor, merész, összpontosított, és elegáns a mozgása. Ha oroszlánokat látunk, valószínűleg ő látogatott meg bennünket. Forduljunk hozzá, ha az önbizalmunkat és a bátorságunkat szeretnénk erősíteni. Forrás: Ariel Arkangyal oldala

(Doreen Virtue útmutatásai alapján)

2011. 01. 06. csütörtök
Mai útmutatás a számodra: idézetekből válogatás alapján: Ne feledd, hogy olyan embereket hívsz az életedbe, akik hasonló hullámhosszon rezegnek.

"az legyél ami lenni akarsz! Nincsen korlátozva az idő, bármit bármikor elkezdhetsz. Változhatsz vagy maradhatsz a régi.nincsenek szabályok erre. Lesznek nagyszerű és rossz pillanataid, remélem, te tele leszel jóval.. remélem, látsz majd olyanokat amin ledöbbensz..remélem érzel olyat,amit addig még sosem éreztél..remélem, találkozol emberekkel,akik másként látják a világot. Remélem, olyan életed lesz amire majd büszke lehetsz! De ha mégsem, remélem lesz erőd...hogy újra elkezd."

A szerelem gyökerei a földbe nyúlnak - innen van a fájdalom, az agónia. Az ágai pedig az égbe nyúlnak

2011. 01. 07. péntek

Várd a csodát. Legyen hited. A gondolataidat tartsd pozitívan.
Egy embert szeretni azt jelenti, hogy olyannak látjuk, amilyennek Isten gondolta.
A fájdalom a szeretet legnagyobb hajtóereje.
Saját varázsvilágunkban járunk.
A borzongás ismerős jele annak, hogy megérintett valami nagyszerű.
Az ember ott a legboldogabb, ahol legközelebb él a szeretethez.
Anyám azt mondta: az embereket hibáikkal együtt kell szeretni.
Hogy ez mennyire igaz, akkor tudjuk meg, ha elvesztünk valakit.

2011. 01. 08. szombat
A másikkal "jót tenni" csak akkor lehet, ha észre sem vesszük. A valódi "jótett" nem is lehet más, mint hogy a másik embert önmagához visszavezetjük; saját erejére, sorsmegoldó hatalmára ráébresztjük - végső soron, hogy megtanítjuk önmagát szeretni.

Mindig a második gondolat a jó. Vagy a harmadik! Mindig alá kell nézni annak, ami először az eszünkbe jut, mert az nem a mi gondolatunk, hanem a világé. Amikor a felszín alá nézünk, megpillanthatjuk azt a mélyebben rejlő, letagadott igazságot, ami a miénk!

2011. 01. 09. vasárnap
Tiszteld a tévedéseidet, a szenvedéseidet és a káprázataidat - a nagy végső szőtteshez szükség van rájuk!

Minél mélyebben szeretünk valakit, annál kevésbé fontos a külseje.

Boldognak kell lennie annak, aki boldogságot akar adni a másiknak. És boldogságot kell adnod ahhoz, hogy boldog maradhass!

Azért küldtelek a Földre, hogy minden földi béklyótól megszabadulj, és az emberiség újra megtalálja a szabadságát.

2011. 01. 10. hétfő
Érezd e mondatoknak rád gyakorolt hatását! Fogadd magadba, mélyen. Ahogyan az illatokat beszippantod, ugyanezt tedd Szellemeddel. Szívd magadba a tudást, a szeretetet, mely áramlik körülöttünk folyamatosan. Ne zárjuk el a Forrástól Lényünk Lényegiségét!

Azért küldtelek a Földre, hogy az igazságot tanítsd a tévelygőknek.
Azért küldtelek a Földre, hogy Fényt vigyél a Sötétségbe.
Azért küldtelek a Földre, hogy felismerd magadban: "Én vagyok, én".
Azért küldtelek a Földre, hogy magad legyél a harmónia, és az emberiség a te példádon át találja meg a békét.
Azért küldtelek a Földre, hogy megszabadítsd magadat, és az emberiség benned és általad szabaduljon meg.
Gondold, érezd, éld és szeresd e küldetésed, mivel "Te azért vagy, Te - " mert "Én vagyok, Én".

2011. 01. 11. kedd
"ÉS ISTEN megteremtette az ANGYALOKAT. Erőt az erejéből, FÉNYT, a FÉNYÉBŐL"

AZ ANGYAL szó (angolul: angel, latinul: angelus) eredetileg atlantiszi szóösszetétel:
ANG - ÉLET (az egyiptomi szimbólum, az Ankh az Élet Kulcsa-szintén innen ered) EL- ISTEN FÉNYE.

Szabad fordításban tehát ÉLŐ ISTENFÉNY, vagy ÉLETET ADÓ ISTENI FÉNY.
Az Angyalok időtlen idők óta velünk vannak, ha ráhangolódunk spirituális énjükre, megtapasztalhatjuk őket. Van, aki látja (látók), van, aki hallja (belső hang, gondolat által) őket, míg mások érzik jelenlétüket (bizsergést, meleget, simogatást, szélfuvallatot is érezhetnek).
Amikor az angyalok jelen vannak, s érezzük csodálatos lényüket a közelünkben (meditációnál, ínkorporáció révén vagy szenzitív, azaz erre érzékeny egyén egyszerű kérésnél is érezheti), akkor hihetetlen, mindent elsöprő erővel árad szét benne a béke és szeretet érzése, s a pillanat gyönyöre egyszerűen lélegzetelállító.

Nyugodtan mindennapi életünk részévé tehetjük őket, türelmetlenül várják, hogy szólítsuk őket és a rajtunk segítéssel szolgálhassák a mindenségben a jót.

2011. 01. 12. szerda
Az angyalok az égi birodalmakban, különböző szférákban léteznek, de lélekben mindig velünk vannak.

Az angyalok feladata: A Biblia szerint az angyalok, szolgáló szellemi lények, akiket Isten arra teremtett, hogy az ő akaratának engedelmeskedjenek.
Az Úr angyalainak feladata:
Isten dicsérete és imádata, parancsolatainak végrehajtása, isteni üzenetek továbbítása, hívő emberek szolgálata, különösen a gyermekek képviselete, védelme.
Közreműködnek Isten terveinek és ígéreteinek megvalósításában (például a megváltás hirdetése, az ellenséges erők ellen való harc Isten népének oldalán, Isten ítéletének végrehajtása)

2011. 01. 13. csütörtök
A Szentírás három főangyal nevét nyilatkoztatja ki: Michaél (Mihály), Gabriél (Gábriel). Ide sorolják Lucifert (Hélél ben Sáchárt), aki elbukott, és a gonosz angyalok vezetőjeként Sátánná lett. A Biblia utal arra, hogy az angyalok egyharmadát rántotta magával a lázadásba.”
Az egyházi hagyomány szerint a kilenc angyali rend három hierarchiába sorolható.

* I. hierarchia: szeráfok, kerubok és trónusok. Ők állnak Istenhez a legközelebb;
* II. hierarchia: uralmak, erők és hatalmasságok. Ők közvetítenek az első és harmadik hierarchia között.
* III. hierarchia: fejedelemségek (az uralkodók, törzsek, népek békéjére felügyelnek), arkangyalok (főangyalok), és őrzőangyalok. Az utóbbiak a mindennapi élet során segítik az embereket. Ők állnak legközelebb az emberekhez, és ők közvetítik Isten parancsait.

2011. 01. 14. péntek
ELSŐ KAR:
A Szeráfok: Ők állnak a legközelebb Istenhez, és ennek eredményeképpen gyakran az alábbi jelzőkkel illetik őket: "elégető, tüzes, izzó, megemésztő fény" - ugyanis a szeráfok örökké Isten imádatában égnek. Közéjük tartozik Uriel és Mihály.

Kerubok: Az angyalok második rendje; nevük jelentése: "a tudás teljessége". Védő szerepet először az ősi Asszír Birodalomban tulajdonítottak nekik, ahol hatalmas testtel, szárnyakkal és emberi arccal ábrázolták őket. Isten az Édenkert keleti részén helyezte el őket; képüket később a frigyládára is felvésték. Közéjük tartozik Jofiel és Gábriel.

Trónusok: Az apokalipszis 24 vénjeként is emlegetett angyalokat úgy írják le, hogy ők az Isten trónusát körülvevő tűzkerekek. Isten utasításait hajtják végre, ezért az igazság angyalainak is tartják őket. Jafkiel és Raziel tartozik közéjük.

2011. 01. 15. szombat
MÁSODIK KAR:

Uralmak: Az Uralmak angyalai bölcsességet és tudást hoznak, Isten rajtuk keresztül nyilvánítja ki a könyörületességét. Mindegyik képviselőjük egy kardot és egy jogart visel, amelyek Isten hatalmát jelképezik minden teremtett dolog felett. Az uralmak közé tartozik Zadkiel és Zakarel.

Erények: Ezek az angyalok bátorságot mutatnak, így érdemelték ki a "fénylő" elnevezést. Az első Karhoz tartozó trónusokkal működnek együtt, hogy áldást és jutalmat osszanak azoknak, akik legyőzték a nehézségeket. Egyik képviselőjük Haniel.

Hatalmasságok: Az angyalok e csoportja félelem nélkül, fáradhatatlanul munkálkodik azon, hogy megakadályozza a bukott angyalokat és démonokat, hogy átvegyék az uralmat a világegyetem felett. A hatalmasságok közé tartozik az Élet és Halál angyala is. Ha meghalunk, a hatalmasságok segítik az átmenetet életünk következő szakaszába. Vezetőjüknek Chamuelt tartják.

2011. 01. 16. vasárnap
HARMADIK KAR:

Ezek az angyalok arra "szerződtek", hogy vigyázzanak az emberi lényekre, így a szolgálat angyalainak is nevezik őket.

Fejedelemségek: A világ nemzeteit és azok vezetőit őrző angyalok csoportja. Az országok, nagy szervezetek és szent helyek mellett ők védelmezik a világvallásokat is. Raguelről úgy tartják, a fejedelemségekhez tartozik.

Arkangyalok: Főangyalok, akik Isten üzeneteit közvetítik az embereknek. Mindegyiküknek van női és férfi megjelenése is, és egy-egy meghatározott elemmel állnak kapcsolatban, legyen az a tűz, a víz, a föld vagy a levegő. Az angyalok, seregeit vezetik a sötétség erőivel szembeni harcban. Még nem született döntés arról, hogy pontosan hányan vannak: általában közéjük sorolják Mihályt, Gábrielt és Rafaelt.

Angyalok: Az angyalok kerültek a hierarchia aljára, ami nem azt jelenti, hogy kevésbé fontosak lennének, mint a társaik. Ők közvetítenek Isten és az emberek, illetve Isten és a természet között. Közéjük tartozik személyes őrangyalunk is. Csak arra várnak, hogy szükségben szólítsuk őket.Én is....

...azon vagyok, hogy Rendet és Harmoniát teremtsek magam körül. Csak mindig valami nehézség érkezik...

Jelenleg anyukámnál kell lennem, mert eltörte a jobb térdét és műteni is kellett...ha hazaengedik, akkor is vele leszek hetekig, hiszen el kell látnom őt! Most tőle járok dolgozni és drágámmal telefonon tartjuk egymásban a lelket, vagy néha egy héten egyszer találkozunk...
A sok gond kicsit felőrölt minket és kis híja a kapcsolatunk rovására ment. Most ez a külön-lét megerősít minket abban, mi igenis hiányzunk egymásnak és reméljük rendbe jön az életünk és lesz még szebb, közös jövőnk:)))

Ölellek drága játszótársaim:))))Angyalok tanításával szebbé válnak mindennapjaink.

És mennyi szeretet és jóság áramlik felénk :) ?:)

Kedveseim! Mindenkinek szép hétvégét kívánok!Útmutató a dimenziókban lévő rendről.

D’Almar nagyúr üzenete

D’Almar nagyúr vagyok, seregek vezére, kik a Felső Dimenziót védve szolgálnak az Úrnak.

Feladatom a koordináció, a dimenziók rendjének megőrzése.
Minden dimenziónak van védelmi egysége, kik biztosítják Isten Akaratának működését a dimenzió körülményei között.
Mindenhol rend, szeretet és béke kell Egységben álljon a Szent Akarat beteljesítésére. Ennek fenntartása feladatom abban a dimenzióban is, melybe érkeztek, ha felemelkedéseteket kiérdemlitek.

Isten akaratát Mihály arkangyal közvetíti nekünk, s folyamatos kapcsolatban és együttműködésben védjük a Rendet.

Kérdezhetitek, miért kell egy felső dimenziót védeni? Minden dimenzió rezgése a benne létező entitások összenergiáinak harmóniáján múlik. Ezt folyamatosan ellenőrizni és beállítani kell. Van, hogy az energiaáramlás egy keletkezett blokkon megakad, felgyülemlik, s máshol ennek hiánya jelentkezik, ami a harmóniát megbontva érzékenységhez vezet. Ez az érzékenység energiahiány miatt nyilvánul meg, s a harmónia rezgései egyenlőtlenek lehetnek. Ekkor meg kell szüntetni azt a blokkoló energiát, mi az áramlást akadályozza, s a rezgéshullámokat újra vissza kell állítani. Ekképp, láthatjátok, hogy feladatunk a Rend fenntartása.

Figyelmünk sokszor fordul az átutazókra, kik a dimenziónkba belépve, még az áthangolás után is saját rezgésüket árasztják. Őket kísérjük céljukhoz, s közben figyeljük, hogy behozott energiáik zavart ne keltsenek Rendünkben. Az energiaháló, mi átfogja dimenziónkat rugalmas, így alkalmazkodni képes más energiákhoz, s azokat behangolva a dimenzió szintjébe illeszti. Előfordul, hogy a másik dimenzióból érkező utazók rezgése nagyon intenzívvé válik tartózkodásuk alatt. Ezt elhárítandó, védelmi energiamezőt képezünk köréjük, hogy a zavaró rezgéseket bent tartsuk. Ez folyamatos figyelmet igényel tőlünk.

Seregem angyali entitásokból álló fénykatonák sokasága. Rangom mesteri, ahogy minden dimenzió őrzőjének.

Mivel állandó kapcsolatban állunk fényüzenetek útján, ezért feladatunk a Nagy Egység összehangolásában zajlik. A dimenziók kapcsolata és átjárhatósága is az energiahangoláson múlik.
A dimenziók mesterei irányítása alatt működik a Rend és a Harmónia.

A rendszer szervezett és alapos. Minden egymásra épül, és a fegyelem a szeretetáradáson múlik. Minden kapunyitáskor ellenőrizzük a ki-, és belépési rezgéseket. Mindent azonosítunk. A dimenziók egyedisége, az átjárhatósági határ fenntartásával lehetséges. A dimenzió rezgésének egybentartása a határvonalak kijelölésével, és az energiaszint meghatározásával, fenntartásával történik. Ennek megőrzése feladatunk, az energiaháló szinten tartásával.

Tudjátok, minden mi összhangban dolgozik és létezik körülöttetek, összehangolt munka eredménye. Mindenki tesz azért, hogy ez a Rendszer harmóniában működjön. Ha ti is megértek arra, hogy ezt felfogjátok és megértsétek, és együtt tesztek azért, hogy ti is rendben és harmóniában élhessetek, akkor értek meg arra a felemelkedésre, mi sorsotok!
Ennek ideje és iránya kezetekben van! Ha a szintet eléritek, mi átemel másik dimenzióba, már várni fogunk benneteket, hogy új Rendet alakítsunk veletek.

Keressétek hát magatokban a Rendet és a Harmóniát, s valósítsátok meg ezt világotokban, hogy Új Útra léphessetek! D’Almar nagyúr szólt hozzánk.Mindig öröm, ha erre felénk jársz, Zsuzsi:) Mégha lopakodva is:)

Szeretni való tulajdonságunk ez, hogy a mi kis játszóterünket nem hagyjuk eltűnni a süllyesztőbe. Gyere látogass meg amikor csak tudsz. Várunk sarkig tárt kapuval:)
Pajkos, gyermeki éned várja is a velünk való találkozást. Az enyém szinte repes az örömtől mindig, amikor benyitok :)Most lássatok csudát :)

Az Angyalok tanítása is, és a Mai ige is, a csatornáról, s annak tisztításáról szól. Erre hívja fel figyelmünket.

2011.01.26. szerda Energiateretekben erővonalak alakítják ki a rezgések harmonikus egységét. Ezek az erővonalak kapcsolatban vannak minden testetek fő áramával.
Ez a fő áramvonal végighúzódik a csakrák során és beköt titeket a Létezésbe.

Fizikai testetekben a korona-, és a gyökércsakra között alakít ki összeköttetést. Tisztítsátok minden nap ezt a csatornát!

Lélegezzétek be az isteni tisztító Fényt a koronacsakrátokon és mossátok végig vele az áramlás helyét, majd fújjátok ki a gyökércsakrán, hogy megtisztuljatok!

Nyisd meg magad és lélegezd a Fényt.

Ez a tanítás innen van:
Drága Pusztai Orsi honlapjáról.

És ez a másik, a oldalról. Figyeld:

Isten csatornája vagy
„…mert Isten az, aki munkálkodik bennetek…” (Filippi 2:13 NKJV)

A csatorna közvetítő eszköz, mint a csövek, melyeket vízvezetéknek használnak, vagy a kábelek, melyek az elektromos áramot vezetik – te pedig Isten csatornája vagy! Arra terveztek, hogy maga Jézus Krisztus áradhasson át rajtad. Isten arra választott ki, hogy te legyél az ő közvetítője ezen a földön. Az Úr imája szerint így imádkozunk: „Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod!” (Máté 6:10). Jézus már nem jár köztünk fizikai testben, de felhatalmazást és erőt adott arra, hogy akaratát véghezvigyük. Más szavakkal: ez rajtad keresztül fog megtörténni! Isten megígérte: „Tietek lesz minden hely, amelyre lábatokkal léptek…” (5Mózes 11:24). Isten országának befolyását és javait magunkkal visszük mindenhová, ahová megyünk. A gond csak az, hogy a „vevőkészülékünk” nem mindig működik. Hit kell ahhoz, hogy elhiggyük, valóban Isten utasításait hallottuk, épp úgy, ahogy hit kell ahhoz, hogy elhiggyük, egy láthatatlan rádióhullám halad át a nappalinkon. Mivel meg vagyunk győződve ennek valóságáról, ráhangoljuk a készülékünket, vesszük és sugározzuk az adást.

A tudósok azt mondják, hogy a fémek közül a legjobb vezető az arany. A Biblia azt mondja: „…a ti megpróbált hitetek… sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál…” (1Péter 1:7).

Bizonyos dolgok akadályozhatják, hogy képesek legyünk venni és továbbítani Isten adását.
Ha kemény a szívünk, ha vezetékeink leszakadtak, vagy ha nem vagyunk tudatában annak, hogy közvetítők vagyunk, akkor úgy megyünk végig az életen, hogy nem csatlakoztunk rá arra az energiahálózatra, amit Isten biztosított számunkra.

Telve kell lennünk Isten Igéjével, és ami még fontosabb: időt kell töltenünk kettesben az Úrral ahhoz, hogy Isten csatornái legyünk.Judy!:))

Köszi!:)))))Tényleg lopakodok,különleges nap ez a mai...)
Puszi!Ó, Zsuzsi!

De jó hogy látunk!
Jó munkát, jó lopakodást!

:):)

Köszönöm Ragyogásunk:)
Ölellek!Sziasztok!:)

Ragyogás!
Köszönet a tanításokért!Ugyan ritkán járok erre de mindíg benézek.Hála Istennek sok munkánk van,és nem egyszerű a lopakodás!
Nagy ölelés mindenkinek!
(())ZsuzsiKérdés

Hogyan halljam, lássam, érzékeljem tisztábban az Angyalokat?"

Mielőtt válaszolok a kérdésre, írok néhány szót az Angyali kommunikációs csatornákról. Doreen Virtue azt tanitja, hogy négy különböző tisztán-érzékelő csatorna létezik, amelyeken keresztül az Angyalok üzennek hozzánk.

A két legismertebb ilyen csatorna talán a hallás és a látás tiszta-csatornái. A másik kettő a tisztán-érzés és -tudás csatornák. A tisztán-érzőknek jó az intuíciójuk. Könnyen ráéreznek a válaszokra, megoldásokra, útmutatásra, és egyéb információkra. A tisztán-tudókhoz képek, élmények formájában érkeznek az információk, például úgy tűnhet, mintha belecseppennének egy helyzetbe, amelynek részleteit és szereplőit is ismerik.

Mivel nem vagyunk egyformák, mindenkinek más-más tiszta-érzéke a legfejlettebb. Itt persze nem arról van szó, hogy ha valakinek jók a megérzései, akkor nem működik a másik három csatornája. Azok is működnek, de egy általában gyorsabban "üzen" mint a többi.

Válaszom tehát a következő:

1. Ismerd meg Önmagad! Ha nem látod vagy hallod az Angyalokat, nem azt jelenti, hogy nem tudsz kommunikálni velük vagy nem érkeznek hozzád üzenetek.
Gondold csak végig.... volt már arra példa, hogy tudtad ki telefonál mielőtt felvetted volna a kagylót (digitális kijelzők használata nélkül)? Vagy előfordult-e az, hogy foglalkoztatott egy nehéz kérdés, majd egyszer csak eszedbe jutott a helyes megoldás? Ne hagyd figyelmen kívül ezeket az üzeneteket!

2. Az egyik legnagyobb gát az Angyali üzenetek és azok érzékelése között az Ego. A válaszok ugyanis többnyire nem úgy érkeznek mint a fizikai világ élményei, pl. fizikai értelemben vett látás, hallás, stb. Amikor felsőbb síkokról érkezik hozzád üzenet, akkor ezek jóval finomabban teszik azt. Aki tisztán hall, lehetséges, hogy nem a fülével hallja az információkat, hanem egy belső hangtól; a tisztán látóknak sokszor képzeletben jelennek meg az információk képek formájában, stb.

Tehát ezekre is oda kell figyelni, és nem szabad az Ego kétségeire és ítéleteire hallgatni. Doreen Virtue azt írja az Ego-ról, hogy ez emberi mivoltunk 100%-ig NEM spirituális része. Mivel hozzászokott trónjához, és ahhoz, hogy ő irányítja és manipulálja az embereket a félelem, bűntudat, szégyen, harag, stb érzelmek keltésével, mindent megtesz azért, hogy ne halld meg a spirituális síkról érkező üzeneteket. Így amikor felteszed a kérdést az Angyaloknak, és mint egy levetített film érkeznek hozzád a válaszok, ne engedd meg, hogy az Ego elhitesse veled, hogy csak beképzeled!

Az Ego tulajdonképpen szükséges része Földi életünknek. Például, ő az aki, figyelmeztet minket akkor ha veszélyben vagyunk. Nem kell tehát megszabadulni tőle vagy neheztelni rá, mindössze le kell szállítani a trónjáról, amikor spiritualitással és tiszta-csatornáink megnyitásával foglalkozunk.

3. Meditálj! Ez igazán nem nehéz feladat. Számos tanfolyam, és meditációs CD, könyv, stb létezik. Válaszd ki a számodra legvonzóbbat, és gyakorold az ellazulást. A meditáció során meg fogod tanulni az Egod elcsendesíteni, és akkor könnyebb lesz meghallani a szellemi síkról érkező üzeneteket! Az Agykontroll tanfolyam, amelyet szívből ajánlok mindenkinek, rengeteget lendíthet tiszta-csatornáid megnyitásán.

4. Tisztítsd meg és tartsd tisztán csakráid! Ha lehet, ezt mindennap tedd meg. Ajánlom Doreen Virtue Csakratisztítás című könyvét, ami CD-vel együtt kapható. Fontos, hogy a csakrákban ne engedjük megtelepedjeni az alacsonyan rezgő energiákat, mint például azokat, amelyeket a harag, félelem, szorongás, szomorúság, gyötrődés, gyász, aggodalom, stb. okozhatnak.

5. Bízz a hozzád érkező információkban! Gyakorolj. Kérdezz az Angyaloktól. Vegyél lassú, mély lélegzeteket. Üritsd ki elméd, és akarattal semmire ne gondolj. Tedd fel kérdésed, és ami legelőször eszedbe jut, még mielőtt megszólalna az ítélkezés hangja (az Ego), bízz benne, hogy ez a válasz kérdésedre. Talán segítségedre lehet az elején, ha Angyalkártyák által kérsz üzeneteket.

6. Ne félj segítséget kérni az Angyaloktól! Ha még mindig úgy érzed nem hallasz, látsz, érzel, tudsz az üzenetekről, kérd az Angyalokat, hogy tisztábban üzenjenek. Ha már hallasz, látsz, érzel, tudsz, de nem tiszta az üzenet jelentése, kérd meg az Angyalokat, hogy számodra érthetőbben és világosabban fejezzék ki magukat. Nagyon kreatívak tudnak ám lenni...

Remélem ez segít megválaszolni a kérdést :)Ajánlásaim szerint:

A Csodák Könyve
A csodák könyvében az első törvény:
Hogy "A csodák között nincs nehézségi sorrend."
Mindegy tehát, hogy látszólag kicsi vagy nagy a célod, az Univerzum és Isten nem ítélik meg semmilyen módon, legyen szó akár gyógyulásról, sikerről, anyagi biztonságról, párkapcsolatról stb. Az, hogy valamit könnyű vagy nehéz elérni. Ezek pusztán az emberi ego megítélése szerint minősülnek - nem Isten szerint.

2.Doreen Virtue Bőség meditációjában elhangzik egy nagyon fontos lépés.
Mégpedig, hogy képzeld el ahogyan minden, amit szeretnél már most a valóságod része. Ez lényeges a teremtés folyamatában.

Ha Te nem tudod elképzelni, lehetséges, hogy egy bizonyos hitrendszer áll a háttérben, amely hátráltat, pl. sokan úgy vélik, nem érdemlik meg a bőséget és a jólétet, vagy hogy a jólétnek ára van, vagy hogy jó munkahely szükséges hozzá. Ezek ismét az emberi ego törvényei - nem Istené.

Gyakorold vágyaid, álmaid, céljaid elképzelését, úgy mintha már valóság lenne, érezd át hogy mennyire jó és biztonságos érzést ad számodra. Lásd, érezd át a körülményeket. Minél több érzékszervet használj a képzeletedben, minél több részlettel. Azt, hogy céljaid miként valósulnak meg, teljes egészében add át Istennek, az Angyaloknak, az Univerzumnak. Ők azok, akik korlátok nélkül tudnak teremteni.

Előfordulhat, hogy az imáidra kapott válasz nem olyan formában nyilvánul meg ahogy azt elvártad. Bízz meg Isten és az Univerzum kreativitásában és probléma megoldó képességében, valamint légy nyitott ennek különböző formáira.

Ha gyorsabban szeretnél eredményt látni, az Angyalok a következőket tanácsolják:

- Amikor imádkozol vagy kéréssel fordulsz Istenhez és az Univerzumhoz, fogalmazz mindig pozitív hangnemben és a szeretet fényében. Ne arra koncentrálj, amit nem szeretnél! Ne kérd bosszúval, megtorlással kapcsolatos célok megvalósulását, vagy bármi olyat, ami mások előnytelen helyzetbe sodrását jelentené - még akkor sem, ha szerinted ez így lenne igazságos!

- Tartsd észben azt, hogy gondolataid, kimondott vagy írott szavaid hatalmas teremtőerővel bírnak, és emiatt úgy működnek mint az imák. Tehát ne szennyezd be energiáid azáltal, hogy egyik percben a pozitív gondolkodás jelképe vagy, a következőben pedig félelmet és haragot szítasz magadban és másokban (pl. viták kezdeményezése, kéretlen vagy rosszindulatú kritika, pletyka, stb.), amely energiaszinten összezavart képet alkot rólad, és megélt élményeid (a manifesztációid!) is ezt fogják tükrözni.

- Igyekezz úgy megfogalmazni imáid és kéréseid, hogy amikor azok megnyilvánulnak, ne csak a saját érdekeid szolgálják, hanem a körülötted élőkét, a tágabb környezetedét, a Földét vagy a Kollektív Tudatét. Az hogy őszintén, szívből imádkozol mások javáért félelem és önző szándékok nélkül olyan pozitív hullámokat indít el, amelyek mindig megsokszorozódva térnek vissza hozzád.

Végül higyj Isten és az Univerzum szeretetében és teremtő erejében, sugározz szeretetet, adjál és tegyél jót másokkal, és vedd észre magad körül a csodákat.

3. Lazíts! A görcsös, félelemmel és pánikkal teli állapot rengeteg energiát szív el a manifesztációtól, abból az energiából, amit már összegyűjtöttél az álmaid köré. Ha azon kapod magad, hogy kételkedsz, félsz vagy aggódsz, képzeletben vond körül ezeket a gondolatokat, érzelmeket szeretettel, és lásd ahogyan rezgésük átalakul, felemelkedik és végül már a tiszta szeretetet tükrözi.

-------------------------------------------------------------------

Ha tetszik ez az üzenet, oszd meg barátaiddal.Imádkozni is ugyanúgy meg kell tanulnunk, mint mást.

Tanuljunk imádkozni!
„…maga a Lélek esedezik értünk…” (Róma 8:26)

Az imádság nem természetes számunkra, mert természetes hajlamunk az, hogy önmagunkra számítsunk. Vannak, akik nem tanulták meg, hogyan imádkozzanak. Mások nem imádkoznak eleget ahhoz, hogy jó legyen számukra. Aztán vannak olyanok is, akik nem értik igazán Isten Igéjét, nem tudják, hogyan kell biblikus módon imádkozni és imameghallgatást nyerni. Bármilyen helyzetben vagyunk is, nincs mentségünk arra, ha nem imádkozunk. A bennünk élő Szentlélek meg tudja tisztítani, ki tudja javítani és meg tudja változtatni imáinkat, hogy mire eljutnak Istenhez, megfelelőek legyenek. A Biblia azt mondja: „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott” (Róma 8:26-28). Kinek az érdekében, kinek a javára működik közre minden? Bárkinek, aki hisz? Nem, csak azoknak, akik szeretik Istent. Ami pedig ennél is fontosabb, azoknak, akik megtanulták, hogyan engedjék, hogy a Szentlélek imádkozzék bennük, mert amit Ő kér, az mindig összhangban lesz Isten akaratával.

Az imádkozást megtanulni olyan, mint egy idegen nyelvet. A legjobb módja a tanulásnak, ha olyan környezetben vagyunk, ahol ezt a nyelvet beszélik. Tehát, ha meg akarsz tanulni imádkozni, akkor a következőket kell tenned:
a) időt kell fordítanod rá;
b) időt kell töltened olyanok között, akik tudnak imádkozni;
c) engedned kell, hogy a Szentlélek vezessen és irányítson. Innen:Szép ima érted.

Higgy és áldott leszel.

Sokunknak probléma az, hogy nem hiszünk abban, hogy Isten ki fog nyitni egy ablakot és ontja ránk áldásait. Ha nem állunk készen rá, akkor majd nem lesz helyünk befogadásukra. Bátorítok mindenkit, forduljon Istenhez. Ő hű a Szavához. Isten Ígéretei igazak. Három dolog történhet veled:eljövendő héten.

1. Váratlan segítségben lesz részed.

2. Túl fontos lesz ahhoz, hogy semmibe vedd.

3. Találkozni fogsz Istennel és már nem leszel ugyanaz.

***
Az én mai imám érted: A szemeid, melyek megpillantották ezt az üzenetet, ne lássák meg az ördögöt, a kezek, melyek elküldik ezt az üzenetet másoknak, ne munkálkodjanak hiába, a száj mondjon áment erre az imára és nevessen mindörökké. Maradj meg Isten szeretetében, amint elküldöd ezt az imát mindazoknak, akik a listádon szerepelnek.

Legyen szép az életutad! Bízz Istenben teljes szíveddel és Ő nem fog megfélemlíteni téged, mert Ő maga a Legfőbb, Legfenségesebb, Leghatalmasabb, Legcsodálatosabb, Legirgalmasabb Úr! Ha igazán szeretnéd az áldását, olvasd tovább.

Égi atyánk, Legdicsőségesebb és szerető Isten, Hozzád imádkozom, bőséggel áldd meg családomat és engem. Tudom, hogy te elfogadod azt, hogy a családhoz mások is tartoznak, mint egy apa, anya, nővér, fivér, férj és feleség, vagyis mindazok is, akik hisznek és bíznak Benned.

Atyám, most küldök fel hozzád egy imát, kérem áldásodat nemcsak arra, aki ezt az emailt nekem küldte, hanem önmagamra és azokra is, akik ezt továbbküldik. És tudom, hogy az ide illesztett imát elmondók imái -akik hisznek és bíznak Benned - erősebbek, mint bármi más a világon.

Előre is köszönöm áldásaidat.

Istenem, Atyám, mentsd meg az olvasót most nyomban az adósságától, és az adósság terheitől. Áraszd ki rám Isteni Bölcsességedet, hogy jó gazdája lehessek mindannak, amit adtál nekem Atyám, hogy megismerhessem, milyen Dicsőséges és Fenséges vagy és hogyan engedelmeskedjünk, hogyan kövessük Igédet, hogyan legyen a hitünk akkora, mint egy mustármagé, hogy kiáraszd ránk áldásaidat. Köszönöm azokat az áldásaidat, melyeket eddig kaptam, azokat is, melyeket még adni fogsz, mert tudom, hogy még nem tetettél meg mindent velem.

Jézus nevében imádkozom.

Ámen.Köszönöm Ragyogás:)

Nagyon szép Ima, azt hiszem megosztom az iwiwen:)
Szép délutánt Mindenkinek!Köszönöm édes Judytom:) Köszönöm:) Bíztatásod erőt ad.

És jelenlétetek megszínesítette napomat mára:)
és meg is hallgathatóak a napi útmutatások :)

2011.01.20

Szívetek Kapuja veletek van tárva!

Akkor árad a Szeretet rajtatok keresztül, ha előbb elfogadjátok szeretetre-méltóságotokat.

A Szeretetnek nem kell megfelelni, nem kell elérni, egyszerűen fogadd el!

Fogadd el, hogy adhasd!

Légy része a Szeretetnek Önmagadon keresztül, mert így érheted el Fényedet!Üdvözlet édes Beus!

Megosztom veletek Ágnes munkáját a Facebook-ról:

Mihály Arkangyal Üzenete a 2011. január 17-i hétre
Angyali Üzenet, 2011. január 17., 13:08

Mihály Arkangyal: "Az energia-gyógyítás munkája"

Ima: "Köszönöm, hogy gyógyító energiát küldesz felém mindig, és rajtam keresztül másokhoz, a magam és a körülöttem levők javára. Köszönöm, hogy szeretetteljes és tisztességes gyógyítókkal, valamint energia-gyógyászati módszereket oktató tanárokkal hozol kapcsolatba."

A kártyára hangolódva, először azt hallom, hogy Benned, az Olvasóban, is megvan Isten gyógyító szikrája, amelyet mindenkor módodban áll felhasználni. Vonatkozhat ez testi, lelki fájdalmak és tünetek csillapítására, de ugyanúgy felhasználható bármi más "gyógyítására" is, pl. pénzügyi gondok, munkahelyi feszültségek, kapcsolatok, vállalkozások, stb.

Ha késztetést érzel energetikai gyógyításon való résztvételre, ez nyilván nem véletlen, hiszen Isten és az Angyalok ilyen módon üzennek neked. Ha ez nem lett volna elég eddig, akkor most itt van még az e heti üzenet is :) A fenti imával kérd Mihály Arkangyalt, hogy vezessen téged a számodra legmegfelelőbb energia-alapú módszerhez és segítő személyhez.

A következő üzenet, ami érkezik az az, hogy az Angyalok időről-időre olyan kapukat nyitnak meg előtted, amelyek a benned lakozó gyógyító képesség fejlesztésére adnak lehetőséget, pl. tanfolyamok által, és akik késztetést éreznek az ezeken való résztvételre, ez sem a véletlen műve. Fontos, hogy figyelj a Felsőbb Vezetés szerető hangjára, és élj a lehetőségekkel.

Természetesen különösebb erőfeszítés nélkül is segíthetsz másokon, hisz sokszor már egy megértő mosoly, egy őszinte ölelés vagy akár a puszta jelenléted gyógyító hatással bírhat. Ne becsüld alá a kedves gesztusok és szeretetteljes cselekedetek erejét, amelyeket másokért teszel. Minden egyes tett olyan hullámokat indit el az Univerzum tengerében, amelyek a Közös Tudat rezgésszintjét emelik.

Ha gyors Angyali közbenjárásra, segítségre van szükséged, rendeld magad mellé Mihály Arkangyalt, és teljes egészében add át neki a problémát. Akár a közeledben, akár távolban levő személyről van szó, képzeld el, hogy máris tökéletesen megoldódott a helyzete, de ne gondolj aa "hogyan" kérdésre! Csak tedd, ne gondolkodj!

Ehelyett figyelj belső vezettetésedre, mert ilyenkor lehetséges, hogy Mihály Arkangyal éppen rajtad keresztül próbál segíteni, üzeneteit pedig érzékelteti veled akár a hallásodon, látásodon, vagy megérzéseiden keresztül.

Mihály Arkangyal útravaló tanácsa:

"A Belső Vezettetésed valódi és megbízható."

Ima: "Kérlek segíts tisztán hallani, látni, érezni, és tudni az Isteni vezetést, amelyet imáimban kértem. Járulj hozzá, hogy az egóm elálljon utamból, hogy a Te Bölcsességed szabadon áramolhasson rajtam keresztül... a saját magam és a körülöttem levők javára."

------------------------------------------------------------------------------

Ha tetszik ez az üzenet, oszd meg barátaiddal!

------------------------------------------------------------------------------

Mivel ezt az Interneten leltem, odaadom a mellékletet is hozzá. Tiszta a szándék, nemes a cél. És a szívünk nemesacélból van, igaz?
"Ágnes Doreen Virtue által képesített Angyalterapeuta®. Az e heti üzenethez, Doreen Virtue Archangel Michael c. kártyacsomagját használta fel.

*Az itt olvasható üzenetek nem helyettesítik az orvosi vagy pszichiátriai tanácsadást, ellátást és terápiát. Az itt közzétett információk pusztán tájékoztató jellegűek, és az olvasó legjobb belátása szerint kezelendőek. Az üzenetek írója nem vállal felelősséget az olvasók tetteiért és azok következményeiért.* "Kedves Bea721!

Szeretettel köszöntünk és örülök, hogy jelentkeztél:)Sziasztok! Szerintem nagyon

Sziasztok!
Szerintem nagyon jó, hogy megnyitottad ezt a beszélgetést.
Én szívesen olvasom, nap, mint nap s biztosan nem vagyok egyedül ezzel :-)
Szép napot Nektek!:) ölellek Juditom. És egy tisztító meditáció, neked. Nekünk.

Felvállaltam a napi angyali tanításokat. Időről időre elgyengülök.... Sajnos! Bár, tudatosabb Énem, azt mondja, amit vállaltam cselekedjem is meg :)
Ám a kisértés mindenhol ott van..../ ha otthon, külön szobában soha nem nyitná senki rád az ajtót, vajon mit éreznél? / Milyen érdekesek vagyunk:) Színesek is, és szeretni vágyóak:)

Ime egy meditáció Orsi blogjából: Megtisztulás Szíved Templomában
Tiszta szívedet nyisd meg köszönettel az Ég felé és kérd szellemi vezetődet segítsen megnyílnod. Emelkedj Szív Szintedre, a Szeretet dimenziójába....

Szólítsd most meg Michael arkangyalt, a tiszta Fény szavával. (Ez a szívből kimondott szó, mely isteni Valódon át nyilvánul meg benned.)

- Michael arkangyal, tisztelettel kérlek, jöjj el hozzám, és védelmi erődnek Fényét irányítsd rám! Tisztíts meg engem Isten kegyelmi Erejével, és árassz el tiszta Energiájával! Vonj engem védelmi körödbe, mely sugárzóan öleljen itt most körbe minden Létben! Köszönöm!

Amint ezt tiszta szívedből kimondod, ez a tisztító és védelmi erő, szétsugárzik a dimenziókba, s ott is megtisztítja és védelmi erejébe fogja ottani megtestesüléseidet, minden isteni megnyilvánulásodat.

Krisztusi megváltó erő sugárzik mindenütt, keresztül lelkeden, szíveden, testeden. Érzed a Fényt, amint áthalad rajtad és szétárad benned.

Aurádba épül, s körbefon téged.

Ez a hatalmas Fényesség, ami átjár, általad sugárzik tovább, a Földre, az emberekre, más Univerzumokra, így kötve össze téged a Mindenség Isteni Erejével.

Ez a Szeretet-Erő elvisz most Szíved Templomába. Egy gyönyörű és fénylő térbe, melynek közepén szíved oltára áll, hol Isten szól hozzád.

Az oltár előtt letérdelsz.

Az oltáron 3 fehér gyertya ég. Figyeld meg lángjukat, és szeretettel lobbantsd fel őket, üdvözlésül.

Szíved virágait, szíved szeretetét helyezd az oltáron lévő vázákba, jobb és bal oldalon.

Az oltár feletti két oldalon lévő üvegablakokból fehér fény árad be, s az oltárt egy fénykupolával vonja be.

Ragyogó fényességben jelenik meg Szűzanya és Jézus. Balról Mária, jobbról Jézus lép melléd. Egyik kezüket a fejedre rakják, szabad tenyereiket pedig összeérintik, így alakítva egy kört.

De nem is kör ez, hanem egy szív, melynek ők a csúcsai, te pedig a csücske.

Elmondhatatlan szeretetérzés és hála járja át minden részedet...

Kegyelem, megbocsátás árad beléd. Szeretetük átjár, megtisztít és feltölt téged. Szíved megnyílik a kegyelem előtt, és befogadja azt.

Érezd át végtelen szeretetüket és éld át te is ezt a feltétlen érzést irántuk, mindenki és önnön léted iránt.

Hatalmas fényesség támad újra, ahogy a Szívek egyesülnek. Engedd magadba ezt a tisztaságot, hogy útmutatásként szolgálhasson életedben.

Ők eltűnnek a Fényben és te Szeretetként ragyogsz Önmagadban!

Mondj hálát, és áldást kérve lépj ki a szentélyből.

Ahogy kilépsz, a templom kapuja Fénnyé válik. A Szeretet fénye őrzi, mi beenged minden isteni Szeretetet, hogy akadálytalanul áramolhasson szíveden át, de távol tart mindent, mi nem állja ki a Szeretet próbáját.

Krisztusi Szeretet, Isten Fénye, ami védelmez téged, ha erejüket magadba engeded. Nyilvánítsd most ki igaz hittel: Köszönöm. Elfogadom.
Forrás:


Kedvesek!
Az általam közzé tett tanítások és közvetítések az EGY-ÉN-i fejlődést szolgálják.

Útmutatások, hogyan válhatunk tudatosan Önmagunk mestereivé.

A cél, melyet ezzel szolgálok, olyan magasrendű Szeretetből született, mely elismeri Mindenki Fényét, isteni Eredetét.

Azt azonban ne felejtsük el, hogy mindannyiunknak a saját ösvényén kell végigmennie a Kapuig.

Mindenki a saját lépései által tanul meg járni, és minden egyes lépéséért felelősséget vállalni.

Ezzel teszünk MAG-unkért.

Én felelősséget vállalok az általam közreadott útmutató tanításokért mindaddig, míg eredetük, tiszta forrásuk visszakövethető.

Te is, aki ezeket elolvasod és használod, Önmagad fejlődéséért vállalsz ezzel felelősséget, és elismered saját választási szabadságodat, a tudatosodás Útján.

Amikor másokat tanítasz, fejlesztesz, már nem csak magadért, de értük is felelősséggel tartozol!

Ezért tisztelettel kérlek, bizonyosodj meg arról, hogy képes vagy azokat az erőket és energiákat irányítani és felügyelni amikkel dolgozol.

Az oldalon található anyagok mindegyike egy saját energiaminőséget képvisel. Ha Önmagadnak használod, saját fejlődésedért, Felsőbb Éned vezetésével, akkor szellemi irányítással teszed azt – védelemben, a neked szükséges módon.

Ha közösségben használod, kérlek, kérj engedélyt a Szellemi Tanítóktól és Fénymesterektől, hiszen itt mindennek adott helye és ideje van.

Bizonyosodj meg, hogy Benned az Isteni Akarat működik és őrizd az általad vezetettek tisztaságát!

udd, nekik mire van szükségük és javukra válik e mindaz, mit te adsz ezzel nekik?!

Köszönöm, hogy meghallgattál, ragyogjon Benned továbbra is tisztán a FÉNY! Szerető áldással
OrsiKöszönöm kedvesem :)

Sokat segített e pár sor, amivel megajándékoztál. És mindenki tudja az emberbőr és a minket körülvevő feladatok elviszik gyakran tudatosságunkat.

Ez az üzenet a
-ról való:

2011.01.11. Ma olyan energetikai "kísértéseknek" vagyunk kitéve negatív töltetű erők által, melyek gondolati úton próbálnak befolyásolni minket.

Az angyalok felhívták a figyelmemet, hogy nap mint nap ehhez hasonló erőpróbákat élünk meg (ezt tudjuk, érezzük), de a most zajló hangolások eredményességét ezek az összezavaró energiák hátráltathatják.

Kusza gondolati képeket és ellenállásra sarkaló érzeteket borítanak körénk, melyek felhőként kavarogva keresik az utat, hogy irányíthassanak minket.

Ma többször tudatosítsuk a Szeretet Fényét szívünkben és töltsük csurig magunkat vele.Ó, Ragyogás:)

Ne érezd magányosan Magad Drága, kicsit csendesen, de odafigyelve olvasgatlak és szerintem a Játszópajtásaink is.
És hálásan köszönöm, hogy vagy kora hajnalban vagy este későn, ahogy időd engedi, Te lelkesen írod minden napra a tanításokat:)
Hatalmas ölelés ezért Neked:)

Hol van Mindenki???
Hahóóó.............ébresztőőő2011.01.15 Mikor segítséget

2011.01.15

Mikor segítséget kérsz az Égtől, az Alázat tiszta ereje dolgozik benned, hogy behívhasd azokat a Fénylő energiákat, melyek továbbvezetnek utadon.

Ne gondold, hogy ezzel feladnád önmagad - mert az Alázat az összekötő erő, ami az Emberben-Istenként dolgozik.

Ha képes vagy fejet hajtani Emberséged előtt, akkor vagy csak képes elfogadni isteni mivoltodat.Mennyire hálás vagyok beírásodért.

Kissé elmagányosodott itt a légkör, bár, az olvasgatóknak üzenem: Köszönöm! Jól vagyok.

"Néha annyira keressük a célhoz vezető utat, hogy elfeledkezünk róla, hová is tartottunk.
A szeretet állapot, nem cselekvés.
A hűség telítettség, nem ígéret."

Szép gondolat! "Ha gondolatoddal mindent széppé formálsz és azt szereteteddel rávetíted egy helyzetre, ettől az erőtől a tér feltöltődik és a zavart keltő rezgések benne elsimulnak." Köszönöm dinamikus barátosnőm!"Ha gondolatoddal mindent

"Ha gondolatoddal mindent széppé formálsz és azt szereteteddel rávetíted egy helyzetre, ettől az erőtől a tér feltöltődik és a zavart keltő rezgések benne elsimulnak."

Kedves Ragyogás, jó olvasgatni angyali lényekről, sokat meg lehet tudni róluk a napi idézetekből. Köszönet érte.
Szép napokat kívánok! :)Angyalok tanítása blog Nyitva áll.

Világodat szebbé teheted, ha Szeretetfénnyel töltöd fel a környezetedben lévő dolgokat.

Ha gondolatoddal mindent széppé formálsz és azt szereteteddel rávetíted egy helyzetre, ettől az erőtől a tér feltöltődik és a zavart keltő rezgések benne elsimulnak.

Így válhat javatokra minden, mi veletek történik, mert benne a szeretetteljes akarat érvényesül. "

Boldoggá tenne, ha az aki olvassa egy-egy kedves szóra méltatná ezt az oldalon leírtakat. Hiszen erőt egymásból meríthetünk, és ne csak ő, hanem én is részesülhessek belőle:) AnikóAngyali tanítás 2011. 01. 11. keddre

2011.01.11

Ma a gondolataidat tartsd a pozitív tartományokban. Figyelj arra, hogy irányultságukat a szeretet adja meg. Az így létrehozott gondolati tér, olyan tartományokban rezeg, amely segít az elfogadásban és a szellemi látásmód kialakításában. Ha már minden napodat szeretettel fénylő gondolati erők határozzák meg, nem lesz többé helye nálad semmilyen lehúzó befolyásnak, életed megtisztul.Bölcsességek, napi idézetként.

Kedvenc idézeteim:

"Egy tökéletes világban soha nem kellene bocsánatot kérnünk.
Nem beszélnénk meggondolatlanul,
nem bántanánk meg egymást,
és nem törnénk össze egymás szívét.
A szeretet uralkodna mindenek felett, és mindenki boldogan élhetne.. Csak ma még sajnos, világunk nem egy tökéletes világ! Az emberek a saját kárukon tanulnak, és néha olyan dolgokat is tesznek, melyeket nem lehet visszavonni, akárhogyan is próbálják.
Kijelentem, hogy sajnálom, hogyha fájdalmat okoztam neked, és így okot adtam, hogy kételkedj bennem, hogy mennyire fontos is vagy nekem!

"A mennyország nem egy hely, ahová a halálod után kerülsz.. ez egy pillanat az életben, mikor úgy érzed, hogy tényleg élsz :)"

"Az élet nem arra való, hogy mindig jól járjunk. Az életbe bele kell férnie kudarcoknak, vereségeknek, újrakezdéseknek is. Ezeket megélve fejlődnek ki bennünk olyan tulajdonságok, melyekkel a lehetőségeket, megismeréseket fogadjuk és megéljük. Ha mindig párnázott úton járnánk, rejtve maradnának."

"Nem hibáztatlak azért, mert önmagad vagy, és te sem hibáztathatsz engem azért, hogy én utálom ezt.."

"Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd,
...az még nem jelenti, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével."

Ki vagy te hogy bíráld azt az életet amit élek? Tudom hogy nem vagyok tökéletes; nem is azért élek, hogy azzá váljak. De mielőtt mutogatni kezdenél, győződj meg róla, hogy a te kezeid tiszták...2011.01.10. napi angyali tanítás

2011.01.10.

Az érzéseknek és gondolatoknak is van egy központja, melyből kiindulva rezegnek.

Mikor megnyilvánulnak, legtöbbször csak a hatás rezgését érzitek, mert arra fókuszáltok.

Ha tisztán szeretnétek felismerni honnan táplálkozik bennetek az érzés, vagy gondolat, annak központjába kell lépnetek tudatotokkal.

A megnyilvánulás útján visszafelé haladva éritek el azt a teret, ahol megszületett bennetek - itt tárul fel az ok, mi életre hívta.

Ha ezzel az okkal szembenézve, szeretettel, mint megnyilvánulást elfogadjátok, akkor elengedhetitek...

Ide is benézhettek, olvasni, mert a legjobbak a tanításaik és idekötnek az angyali aranyfonallal :).
http://www.kristalycsakra.eoldal.hu/cikkek/napi-angyali-uzenetek/angyali-uzenetek-2011_01_01-tolNa Evelion,

Biztos van elég erőd hozzá:)
talán ha jó mókának fogod fel, az is lesz végül.
És 7 kutyus- hihi,az érdekes lehet:)

Én jelentem itt vagyok, biztosan a Többiek is lopakodnak itt-ott. Vagy nem találnak ide?- lehet. Ragyogás, linkeld be a decemberi játszóra az újat, akkor biztosan mindenki idetalál:)

Nagy ölelés: Judy