Napi tanítások Július - Érésünk folyamata

Életünk egy folyamat. Mint a természet alkotta rendben, úgy alakul a mi életünk is e rend alapján. Most a nyár, az érés időszaka következett be.

Ígéretem, hogy a tanításokat, Angyali tanítások cím alatt, adom napi szinten, Tartom.
Fogadjátok szeretettel e gondolatokat is, és tegyétek magatokévá, hogy gyümölcsözhessenek az Angyalok szavai és érzéseitek megemelkedettségei alapján a dolgok életetekben.

Aki nem talált rá a régebbi tanításokra, nekik felrakom a régebbi linkeket:
Június:
Május:
Április:
Március:
Február:
Január:
Életünkben a fejlődés az isteni Terv szerint alakul, csak az emberi elme gyakran nem látja annak értelmét vagy okát. Tán nem is keresi. Szívünk viszont tudja, érzi, mert szoros isteni kapcsolatban van Szellemi vezetőnkkel, és e révén képes értelmezni minden történésben a Kegyelem munkálkodását.

Az isteni Terv útja- Szívünk által vezérelt.

A lélek által támogatott részünkben él, csak sokszor nem érezzük, mert az elménk által vezérelt utunk során, ami napi szinten van, sokszor elakadunk ennek felismerésében, és célravezetőbbnek tűnhet más életünkben.

A lényeg ebből hiányzik. Mi a lényeg?
Az a fajta belső megelégedettségünk, ami a Teljesség megnyugtató, biztonságot adó érzését adja. Ego uralta testünk, és cselekedetünk hiányából következik.

Emberi életünk, a lehetőségek végtelen tárházának csodája a kiteljesedésünkre, mely a Szív által isteni minőségbe emeltetik:) Mennyire igaz!!!!!!!

Mondj Igent Életedre és keresd, leld meg mindenben ennek beteljesülését.

2011. július 31. vasárnap Áldott emberi lények, kik sokkal nagyobbak vagytok, mint azt képzelitek. Ne ragadjatok bele abba mit csak testi szinten éreztek és felfogtok, mert eszetek korlátolja megértésetek. Szükségetek van rá, mert emberi társadalmatokban helyeteket vele megtaláljátok, de felül kell emelkednetek az elme korlátain ahhoz, hogy megértsétek lelki és szellemi nagyságotokat. Hogy felfogjátok, feladatotok a Földön kiteljesíteni ezeknek a fénylő energiáknak a Létét. Megmutatni emberi valótokban, hogy lelki és szellemi nagyságotok képes a szeretetben, fizikai megnyilvánulásában az isteni Úton járni.
Belső nyugalmatokra most nagy szükségetek van.

Oda vonuljatok vissza, Szívetek szentélyébe, ott legyetek Önmagatok, s váljatok eggyé a lelki és szellemi Fények tiszta erejével, mi ti MAGATOK vagytok. Ott tisztán, fényesen lehettek, nem zavar benneteket a külvilág, mert ebbe a szentélybe nem léphet be semmilyen fénytelen, igaztalan, hazug vagy korlátozó erő. A kapujánál levetitek a titeket betakaró fátylakat és köpenyeket, amik nem bírják el azt a csodálatos, fénylő isteni, tiszta rezgést, mi belső nyugalmatok ereje,
(ez egy olyan multi-dimenzionális tér az emberi testen „belül” mely a fizikain túl kapcsolódik össze a tiszta szellemi Fénnyel).

2011. július 30. szombat A Nyugalom angyalának üzenete:
Angyali lények, kik emberként most a Földön éltek, mind nagy feladatra vállalkoztatok. Tanulni, fejlődni jöttetek, és ezek az idők sorsfordító jelentőségűek. Egy csodálatos szakasz zárul, s kezdődik újra a Teremtés körében.
Egy Újjászületés, mely átalakítja ezt a teremtett Univerzumot, és egy olyan rezgést bocsát ki magából a Létezésnek ez a pillanata, mely a tiszta Szeretet és az igaz, isteni Fény energiáival rezeg.
De ehhez a rezgéshez meg kell tisztulnotok minden olyan alantas energiától, minden olyan régi, elavult hátráltató kapcsolattól, érzéstől, gondolkodástól és gondoskodástól (amikor rákényszerítjük valakire döntésünket, mert azt hisszük az a jó neki), ragaszkodástól, melyek visszatartanak benneteket attól, hogy belépjetek az Új-ba.

2011. július 29. péntek Ezért gyermekek, áldásom mindig bennetek, mert szívem lángja ég lelketek szívében, s ha felfedezitek, s kiárasztjátok magatokba, Én vezetlek benneteket az Úton.
Drága gyermekek! A Szeretet, a Jóság s az isteni Áldás vegyen körbe bennetek!
Angyalaimat küldöm el hozzátok, hogy segítsenek, s a jót megláttassák veletek.

Hát árasszátok ki szívetek szeretetét, és éljetek e szeretetben, Isten akaratában, MOST. Jézus voltam itt köztetek, s Vagyok mindig Bennetek!

2011. július 28. csütörtök Mikor valamit tesztek, kérjétek magatokat: Szívbéli jóságból cselekedjem azt! A szeretet irányítsa minden tettemet, Isten akaratában! Ámen – így fohászkodjatok magatokban, s hangosan, ha úgy akarjátok.
Akkor a szeretet elárad bennetek, s nem marad meg csak szívetekben, hanem elönti testeteket is, s lelketek felszabadulhat és irányíthat benneteket.
Ha magatokban ezt a „szeretetreakciót” kiépítitek, bármikor elő tudjátok hívni. Egy olyan szeretet-pajzsotok lesz, mely véd benneteket, a világ olyan zajától, mi nem szeretetben gyökeredzik.
Gyermekek! Meg kell különböztetnetek! Fel kell ismerjétek mindenben a szeretetet, a jót, s azt kell meglátnotok, azt kell értékelnetek, s azt kell fejlesztenetek. Magatokban is!
Mindenben ott a Jó! Miben talán nem is látod szemmel, szívvel megérzed azt.

2011. július 27. szerda További részlet: Bocsássatok meg magatoknak! Próbáljátok meg azt, hogy felismeritek, miben s hol hibáztatok. Ezt a hibát kijavítjátok, s legközelebb odafigyeltek, mit mondtok, cselekedtek. Ezért, az odafigyelés nagyon fontos. Ez olyan, mint egy önfejlesztés.
Földeteken, nagyon sok ilyen felhívást lehet látni, hogy önismeretre tanítanak. De az igazi önismeret az, mikor meglátod magadban az Isteni Jót, s felfedezed igaz Valódat, mely a szeretetben gyökeredzik.

Hát tartsatok magatoknak saját önismereti tanfolyamot! Ismerjétek meg magatokat gondolataitok, cselekedeteitek és szavaitok által! Lássátok mindenben a jót! Keressétek minden kimondott szavatokban a jóság és a szeretet erejét! Lássátok gondolatotokban az isteni szabadságot! S gondolkodjatok a szeretet gondolataival.

2011. július 26. kedd Jézus üzenete a Jóságról. Részlet: Gyermekek! Minden oldalról olyan energiák áradnak felétek, melyeket befogadva, nektek azt összpontosítanotok kell! Legyen az erőtök központja szívetek, melyben benne van az igaz Szeretet! Hisz Atyátokhoz csatlakoztok ott, s az Én szívem Lángja bennetek lobog.

Hát erőtöket e Szent Lángba összpontosítsátok, s növeljétek akkorára, hogy e Szent Láng átfogja szíveteket, elterjedjen testetekben. Lángoljon bennetek, s nőjön akkorára, mi körülvesz egy Szent Lángoszlopban, hogy abban fényeskedjetek, isteni akaratban.

2011. július 25. hétfő Érezd meg, hogyan mond az Élet igent terád is, és fogadd el a lehetőséget az Angyalok által nyújtva, e tanításokban, a beteljesülésre.
Jelentsd ki magadnak: Igen. Én Vagyok az, aki vagyok.

2011. július 24. vasárnap Kérdőjelek:
? Ismerjük -e magunkat annyira, hogy a tükröket, amiket mások elénk tartanak, megmerjük tekinteni kritizálás nélkül?
? Kritika van, vagy kritizáljuk egymást?
? Mi a különbség a lélek sebe vagy lelki seb között? Van ilyen?
? Mért nem fogadható el, ha valaki azt írja magáról, hogy Ő egy önismereti tréner?
?Különb e az aki ezt megkérdőjelezi?
?Egyáltalán, van különbség itt is és a kinti világban Emberek között?

? A provokálás előrevivő e?
? És megszüntethető- e?

2011. július 23. szombat Önmagad másokkal való összehasonlítása nem egészséges a lelkünk számára. Ha figyelmen kívül hagyjuk az egymással való kapcsolatunk igaz szabályát: ami a kölcsönös szeretet és tisztelet, és az egymás iránti, mindentől független önbecsülésen alapszik. Tehát, hogy megvéd magadat a sebezhetőségtől, legyél biztos abban, hogy figyelmed befelé irányul, a tiszta szellemi érzés tapasztalata járjon át.
Az igaz öntisztelet segít abban is, hogy ne zavarjon, hogy mások, akik körülötted vannak, hogyan játsszák a szerepüket. Kérdezd meg önmagadtól: "Ki vagyok én?”. Csak akkor lehet igazi szabadság a kapcsolataidban, amikor kapcsolatod van a szellemi gyökereiddel és a stabil öntisztelet állapotában vagy.

2011. július 22. péntek Lásd magad az Univerzumban fénylő óriásnak akinek felemelt karjai a Fénybe érnek, s lábaival a Földön áll...

Nézőpontod e szellemi nagyságodból táruljon eléd, és földi gondjaid máris más értelmet nyernek.

Gondold el, mit mondanál te, mint fénylő szellemi lény az emberednek a Földön? Hogyan biztatnád, erősítenéd önmagad? Hajolj le szellemi valóddal magadhoz, és simogasd meg a fejét.

Önts bele fénylő szellemi erőt és támogasd őt a szereteteddel.
Majd helyezkedj vissza emberi önvalódba és fogadd el amit kaptál önmagad szellem Óriásától, engedd be magadba szellemed segítségét. Válj szellemi emberré :)

2011. július 21. csütörtök
A Szeretet álma a Szeretet. Célja a Jó, és tettében az Áldást hordozza.
Ha Szeretetté válsz, szeretettel álmodsz, jóság vezet céljaid felé és áldás van minden cselekedeteden.

Így vagy emberként te magad a Szeretet prófétája, s általad Isten él e Földön. :)

2011. július 20. szerda
Nyisd ki Tudatod kapuját és engedd be életedbe a Szellem Fényét!
Ereje segíti lépéseidet, ragyogása mutatja az irányt.

Ahhoz, hogy befogadd ezt az erőt, Szív-kapudat is ki kell tárnod, mert a Szív és a Tudat együtt tesz képessé téged a tiszta megértésre és az őszinte elfogadásra. Lásd hát most magadban e két kaput szív-, és tudati teredben...
Lépj oda és tárd ki őket szeretettel és hittel a Fénynek!
Engedd be magadba a Szellem erejét...

2011. július 19. kedd Kedvességed és dicséreted gyógyír és útmutatás Mindenkinek.

Kedvességeddel szeretetet adsz, mert meglátod a jót, és dicséreteddel megnevezed azt. A Szeretet energiája teret ad benned az isteninek, ahol a Jóság munkálkodhat általad Mindenki javára. Remekmívű gondolatok :) Csodás, szép, lélekemelő.

Innen is tanítás: :Alkalmatlannak érzed magad?

„…a mi alkalmasságunk az Istentől van.” (2Korinthus 3:5)

Isten soha nem fog rád bízni olyan feladatot, amelyet az Ő közreműködése nélkül is el tudsz végezni. Ő „…nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk…” (2Timóteus 1:9) hív el minket. Amikor Isten rád bíz egy munkát, akkor kegyelmét is adja, hogy el tudd azt végezni. De ne várd, hogy könnyű lesz! Isten arra hívta el Mózest, hogy utasítsa a fáraót, hogy engedje el az összes rabszolgáját, hogy elmehessenek egy olyan Istent imádni, akiben a fáraó nem is hitt. Jónásnak azt mondta, hogy menjen Ninivébe, a világ legromlottabb városába, és mondja nekik: „Térjetek meg, vagy meghaltok!”. Amikor Isten elhívta Jeremiást, hogy az Ő üzenetét átadja egy kemény, makacs, én-központú népnek, akik nem voltak hajlandók rá hallgatni, Jeremiás annyira sírt, hogy „a zokogó próféta” néven vált ismertté. Ha tehát most alkalmatlannak érzed magad, Isten nélkül – az is vagy! A Biblia hősei nem pattantak csak úgy fel a helyükről és nem mondták, hogy: „Semmi gond, én elintézem!”. De íme, a jó hír: Isten nem arra hív, hogy Neki dolgozzunk, hanem, hogy Vele – ez pedig garantálja a sikert. Azt mondod:
„ én nem vagyok rá képes”.
Semmi probléma: „Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak… a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket” (2Korinthus 3:5-6). Azt mondod: „nincsenek meg hozzá a szükséges anyagi forrásaim”.
Nem gond: „Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre” (2Korinthus 9:8).
Azt mondod: „ nincs hozzá erőm”. Semmi baj: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Filippi 4:13).

2011. július 18. hétfő Kedvességed és dicséreted gyógyír és útmutatás Mindenkinek.
Kedvességeddel szeretetet adsz, mert meglátod a jót, és dicséreteddel megnevezed azt.
A Szeretet energiája teret ad benned az isteni Énednek, ahol a Jóság munkálkodhat általad Mindenki javára.

2011. július 17. vasárnap Minden kimondott szavad rezgésként árad szét, megérintve mindent, mi útjába kerül. Rezgése olyan minőséget ad át, amilyen szeretettel kimondtad azt.

Ez lehet felemelő vagy elnehezítő erő, mert hangzata a szeretet mértéke szerint teremt.

Engedd, hogy a Szeretet tiszta Fénye ragyogja át torkodat és minden kimondott szavadat.

Teremts olyan fénylő rezgést, mely javadra és világod javára is válik.

Légy igaz és tiszta minden szavadban!

2011. július 16. szombat Engedd, hogy a Szeretet megérintsen legbelül. Ne szabd meg neki, hogyan szeressen, miképp áradjon, pontosan tudd mire van szükséged, és ha engeded, megkapod.

Úgy tudsz szeretni, ahogyan hagyod magad szeretni - Önmagad által.

Légy szeretet és csak Szeress úgy, Magadtól. Mondj Igent az Életre és keresd meg mindenben ennek beteljesülését.

Érezd meg, hogyan mond az Élet Igent Terád és fogadd el a lehetőséget a beteljesülésre. Igen - Én Vagyok az aki vagyok. Az élet vagyok. Vagyok. Vagy. Légy.

2011. július 15. péntek Légy önnön lényed Központjában. Találd meg azt a Fényt, mely belőled is, isteni szikraként sugárzik.
Figyelj önmagadra - csak Magadra - és haladj bensőd felé...
Amikor önmagad központjához érsz, megszűnik tér és idő, ott belépsz a Mindenségbe!

Ez a Te Igazi Önvalód! Éld át! Légy te a minden. Emlékezz Mag-ad-ra...

2011. július 14. csütörtök a a hangok különös jelentőséggel bírnak, és benned is megszólaltatnak valamit. Figyelj a visszatérő dallamokra és hallgasd a szívedben felcsendülő éneket.

Az Univerzum hangja mindent áthat és benne egyediként rezeg.
Összekapcsol téged a segítő erőkkel és elénekli isteni neved, hogy felébressze tudatosságod.
Énekeld hát te is az Élet dalát szívedből, boldogan.
Egy csodás song dal:

2011. július 13 szerda Kezeidben az erő - Szíved tisztasága által válik segítő igazsággá. Engedned neked kell, hogy ez a tisztaság otthonra leljen tebenned.

Mikor Isten általad tesz a Földön, nemcsak a tetted, te is megszentelődsz!
Légy nyitott hát az Igazra!

2011. július 12. kedd Kedved ma hangold a Boldogság erőire, hogy átjárhasson téged felemelőn és áradón.

A Boldogság sugara olyan lágyan csillogó Fény, mely mindenen áthatoló és mindent beborító.

Kedved felderíti, lelked könnyeddé teszi.

Mikor megérkezik hozzád, halk csilingelés jelzi jelenlétét, melyet bensődben hallhatsz meg, ha figyelsz.

Szólítsd magadhoz és engedd át magad fénylő erejének!

2011. július 11. hétfő Meríts a Fényóceánból, mely lelkedet táplálja, hogy ragyoghass!

Lásd magad előtt a fénylő víz végtelen terét és érezd át, fogadd be az Isten(i)t benne...

Lépj oda, kezeddel lágyan meríts vizéből és mosd meg arcodat.

Engedd, hogy hűse felüdítsen, megtisztítson, erősítsen...

Hozd magaddal Fényét szívedben és tápláld életed vele minden pillanatban!

2011. július 10. vasárnap Tiszta, fényes reggel átjárja szívedet, hogy új erővel, hittel lásd az életedet!

Minden reggel kérd angyalaid és Atyád segítségét és áldását a napodra.

Engedd, hogy a Kegyelem fénye vezesse minden gondolatodat, érzésed, lépésed.

Általad így az isteni Akarat dolgozik, és napod áldásban telik.

Köszönd meg a segítséget és bízz a Gondviselésben!

2011. július 9. szombat Életed megélni itt a Földön férfiként vagy nőként lehetőség. Tiszteld azt, mit választottál és tudd, így tudod legjobban átélni és megtanulni mindazt, mit feladatodként a sors adott neked.

Lásd meg az erősségeket női/férfi mivoltodban és engedd, hogy identitásod isteni aspektusai vezessenek.

Légy büszke Önmagadra!

2011. július 8. péntek Önmagad gyógyítójaként a Világ gyógyul általad.
Mikor megbocsátasz önmagadnak, a világ felszabadul egy teher alól.
Mikor szeretettel átöleled magad, a világ biztonságban érzi magát.
Mikor teszel önmagadért, a világ boldogan mosolyog.

Gyógyítsd magad szeretettel, fénnyel, imával és a Világ visszatalál a Harmóniába.

2011. július 6. csütörtök Minden pillanat lehetőség, melyben megláthatod Önmagad. Felismersz. És minden felismerés segít, hogy hited tudássá váljon Benned. Tudsz! A tudás pedig összeköt az örök Igazsággal:
MINDEN-KI EGY!

2011. július 5. kedd 10 Milliószoros nap !!!!!!!!! Kérlek benneteket, hogy arra gondoljatok szeretettel és hittel, amit teremteni szeretnétek az életetekben.

Ha negatív érzelmek, gondolatok merülnek fel bennetek, jelentsétek ki, hogy nincs rájuk szükségetek és engedjétek el őket úgy, hogy felajánljátok Atyánknak. Ne feledjétek, minden teremtés megnyilvánulást hordoz magában, így törekedjetek szeretetben teremteni és a pozitív gondolatokat átengedni magatokon.

Hallgatható és nagyon szép:)

2011. július 4. hétfő Az Igazság mindenben ott van, csak észre kell venned.

Az Igazság mindig azt a jót látja, érti és cselekszi, ami Isten szerint való.

Igazságodat isteni Éneden át találhatod meg, és ha kiállsz magadért és az Igazságért: e "kettő" EGY-gyé válik, s az Igazság Te Magad leszel!

2011. július 3. vasárnap Minden pillanat benned éled, s általad válik valósággá. A pillanat melyet magadon át megélsz - Teljességed.
Minden más csak keresés, melyben ennek a Teljességnek a helyét kutatod.
Önmagadon át érted meg Életed értelmét, s pillanatod teljességében élheted meg. Légy jelen minden pillanatban - Önmagadban.

2011. július 2. szombat Engedd, hogy a Szeretet megérintsen legbelül. Ne szabd meg neki, hogyan szeressen, miképp áradjon.

Ő pontosan tudja mire van szükséged, és ha engeded, megadja azt neked.

Úgy tudsz szeretni, ahogyan hagyod magad szeretni - Önmagad által.

Légy te magad a Szeretet és Szeress, csak úgy, magadtól...

2011. július 1. péntek: Az angyali világok segítő ereje körülötted árad. Szent fényei szellemi tanításokkal látnak el és gyógyító öleléssel óvnak.

Az angyalok szeretete ott van melletted, csak el kell fogadnod, be kell engedned, hogy felemeljenek angyali tudatosságod teréhez!

Érezd meg a kapcsolatot az angyalok és közted. Finom vibrálással és szeretetteljes érintéssel jeleznek neked. Ha szíveddel figyelsz, láthatod és hallhatod őket.Drága Ragyogás!

Névnapod alkalmából Istentől megáldott életet kívánok sok-sok szeretettel:)

Köszönöm az írásokat is:)...igaz mostanság ritkán jutok be Játszónkra,

Ölelés: JuditCsak hitre van szükségünk. A hit élet, erő, és lelki egészséget

Naámán „ …tekintélyes ember volt… de leprás…”
(2Királyok 5:1 NKJV)

Amikor Isten választ ad, ne kezdj el vitatkozni vagy észérveket keresni. Csak tedd, amit Ő mond – és megtisztulsz.

Naámán büszkesége majdnem az életébe került. Amikor eltávozott Elizeus házától, haragos volt, mert Elizeus nem jött ki, hogy személyesen beszéljen vele. Ehelyett csak egy követet küldött hozzá azzal az üzenettel, hogy fürödjön meg hétszer a Jordán folyó zavaros, iszapos vizében. „De hisz vannak tisztább folyók is!” – vitatkozott Naámán sértetten. Ekkor Naámán szolgái ezt mondták: „Ha a próféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Nem érné meg tehát engedelmeskedni neki azért, hogy élj?” (2Királyok 5:13 NKJV).

Isten ma ugyanezt a kérdés teszi fel neked is. Nem érné meg megalázni magad azért, hogy megtisztulj? Megbánni a bűnöd, elmondani, mi történt veled, és segítséget kérni? Nem érné meg kockáztatni azok nemtetszését, akik úgysem számítanak, mert egyébként sem részesei Isten rád vonatkozó tervének? Ne engedd, hogy a hírneved a megoldás útjába álljon!

Ne engedd, hogy a Sátán más folyókhoz csalogasson, melyeknek nincs megmentő erejük! Csak hitre van szükséged, olyan hitre, amellyel néha együtt jár az, hogy egy ideig bolondnak néznek; olyan hitre, amely az Istentől való függésben tart, akkor is, amikor úgy tűnik, mindenki másnak jobban megy minden, mint neked. Rajta, merülj bele Isten kegyelmének folyójába, merülj bele újra és újra! Lehet, hogy megsértettek; lehet, hogy fájdalmas érzések kínoznak; lehet, hogy úgy tűnik, ennek az egésznek semmi értelme; lehet, hogy már a tűrőképességed végére értél, és szeretnéd feladni, mégis merülj bele újra! Cselekedj az Istentől kapott Ige szerint! Csodák az engedelmesekkel történnek meg, nem azokkal, akik csupán áhítoznak rá.

Forrás: ( mindennap más jelenik meg. Ez ma, 2011. 07. 25. hétfői. )Mit jelent az írás az írónak,

Mit jelent az írás az írónak, és az olvasónak ezt elolvasnia?

A szerzőnek, saját műve egyben a saját gyermeke is.
Beleadja a Szívét-lelkét, ő maga is benne él immáron, mezítelenre vetkőztetve önmagát, és újraszőve lelkéből. Ezért van az, hogy pontosan úgy szeretne vele eldicsekedni, mint a saját édes kisgyermekével, akiben rengeteg örömét leli, nemcsak ő, hanem mindenki, aki szereti a gyermekeket.

Jól lehet minden szerző médium is egyben. Hallja a hangot, és érzi, hogy le kell írnia, mert az valami küldetésféle és talán másoknak is hasznára lehet, akik ilyen módon nem képesek venni a jeleket, viszont olvasás közben meg tudják érezni, átélt érzelmeiken keresztül.

A fenti sorok igen sok kérdést felvetnek az emberekben…

Mi az a hang, amit hall a szerző?

Mostanában például egyre több helyen olvashatjuk, hogy az Univerzum üzen, vagy elintézi nekünk, de mi, vagy ki az az Univerzum és ki működteti?

Ha azt mondjuk erre, hogy minden energia, akkor azon morfondírozunk, hogyan lehetséges?

Ez az energia céltalanul, személytelenül lebeg a levegőben? Ha pedig az energia egy vagy több személy, akkor mi célból foglalkozik velünk, miért pont nekünk üzen?
Ki üzen és miért?
Ki az Isten? Kik az angyalok és az egyéb szellemi segítők?
Mit jelent a kérd és megadatik?
Hogy jön mindez az íráshoz és az olvasáshoz?

Az energia tudattal rendelkezik, tehát van személyisége és azáltal vagyunk egyek vele, hogy ugyanabban a mezőben kapcsolódunk össze, közös a forrás, ugyanannak a játéknak az alkotóelemei vagyunk, egy bölcsőben ringunk, ugyanaz az erő működtet minket.

Minden olyan fenn, mint lenn, mindünknek van saját személyisége és feladatköre, akárcsak szellemi segítőinknek és ezt az elvégzendő dolgot a legfelsőbb Teremtőtől kaptuk, mi több, önként vállaltuk.

Szellemi segítőink létező lények, pusztán annyiban különböznek tőlünk, hogy számunkra látható fizikai testük nincsen, (pedig az is energia), és ők szellemileg fejlettebb szinten rezegnek, ahová majd mi is eljutunk, és akkor majd mi is taníthatunk. (tőlünk alacsonyabb rezgésű lényeket.)

Mindegy milyen nevet adtunk nekik, lelkünk mélyén mindig is tudtunk róluk, érezzük őket. Velünk együtt alkotják a látható és a láthatatlan, de érezhető Univerzumot. Jeleket küldenek, álmokat, és olyan véletlennek tűnő nem véletleneket, melyekkel terelnek minket utunkon, hogy végül beteljesíthessük karmánkat, ha hajlandóak vagyunk elfogadni és megtenni a szükséges lépéseket.

A hangok és a jelek egyfolytában benne rezegnek, pulzálnak a minket körülvevő világban a levegőben, az Univerzumnak nevezett csodálatosan összerendezett, összefüggő tudathalmazban, amibe mi is éppúgy beletartozunk, így beszélgethet mindenki mindenkivel, a kérdés tehát soha nem az, hogy kivel, hanem, hogy ki hallja meg. Ezért mondjuk azt, hogy ez a fajta beszélgetés, az EMLÉKEZÉS tudománya.

Talán egyszerre többen is, vagy talán éppen senki sem, ez rezgésszintünktől, és a tudati, vagy szellemi befogadó képességtől, meg a rá hangolódás tudományától is függ, mint ahogyan az is, milyen hangot hallunk.

- Néhányunk szerint nemcsak a „jó” oldal igyekszik üzenni, néha félreértelmezhetjük a jelet, vagy saját rezgésszintünkhöz mérten talán éppen a „rossz” hangot halljuk meg, vonzzuk be. Gyanítom, ebben szerepet játszik a bensőnk mentális tisztasága. Ha belülről tisztítjuk magunkat, kicsi az esély, hogy a nem jó hang jut el tudatunkba.

Itt felmerül a kérdés, létezik-e a rossz, vagy mindennek a megtapasztalására szükségünk van ahhoz, hogy végül eljussunk a legmagasabb rezgésbe?
Az utóbbi… Ha megvizsgáljuk a rosszat, mit látunk? Csak a JÓ hiányát.

Öröktől fogva örökké, minden pillanatban végtelen féle alakban jelennek meg a jelek, az egész világmindenség üzen, hallgassunk, figyeljünk és legyünk türelmesek, mert lehet a következő dalban felhangzanak a várva várt szavak, ott lesz a válasz egy újságcikkben, egy könyvben, versben, filmben, személyben, a folyó suttogásában, az óceán mormolásában, vagy a szellőben, mely a fülünkbe dúdol.

Mint tudjuk, minden energia, az pedig egyfolytában mozog, rezeg, változik, mozgása által hangokat bocsát ki magából. Az energiahalmaz rezgése az a hang, amit hallhatunk, maga a sugallat, az ihlet, az pedig szüntelenül szól mindenkihez.

Miért? Szavakban halljuk?
Nem biztos, hogy szavakban halljuk meg, lehet megérzések formájában venni e jeleket, mi viszont csak úgy tudjuk felfogni, érteni, továbbítani, hogy beszédben, szavakra hangoljuk, akár egy adó-vevő, tehát mi éppúgy üzenünk.

Az üzenetek érzéseken keresztül érkeznek a szívünkbe, majd onnan haladnak tovább az agy felé, ahol gondolat fogalmazódik meg belőle, amit mi már szavaknak hallunk, ezért, ha tudni akarjuk, mit jelentenek nekünk, figyeljük meg, milyen érzéseket keltenek bennünk gondolataink.

Mindez olyan gyorsan történik, a pillanat törtrésze alatt, azaz azonnal, hogy észre sem vesszük, és azt hihetjük, magát a hangot hallottuk.
Az érzéseket olykor nehéz felfedezni és önmagunkra vonatkozóan lefordítani, gyakran még nehezebb tudomásul venni a jelentésüket, vagy azt, mire akarnak tanítani, viszont éppen a legmélyebben megbúvó érzések rejtik a számunkra legmagasztosabb igazságot.

Érzéseink tehát a legtisztább üzenetek, a lélek, a szív nyelve, melyet nem szavak alkotnak, sőt a szavakra rakódott egyedi jelentések miatt nehéz is azokat átadni, ezért az olvasónak is értővé kell válnia az érzésekre, hogy pontosan tudja venni a jeleket, amit egy írás közvetíteni szándékozik. És itt már tiszta kommunikációról beszélünk.

Már tudjuk, hogy egy írásban ezerféle üzenet rejlik, attól függően, ki olvassa, milyen lelki tisztaság van az olvasóban és mikor olvassa, ezek mindenkinek mást jelentenek.

Még egy emberöltő alatt többször elolvasott műben is mindig mást fedezhetünk fel, a közben szerzett saját tapasztalatok, vagy rezgésszint emelkedés miatt.

Életünk minden pillanatát átitatják a lélek nyelvének ki nem mondható szavai, bennünk rezegnek, nekünk, értünk, rólunk szólnak, ezeket sugározzuk ki magunkból és adjuk át a környezetünknek. A „kérd és megadatik” igazsága itt válik érthetővé, hiszen ha üzennek, halljuk, ha üzenünk, azt hallják, ha kérdezünk, felelnek, minden akcióra van reakció, tehát oda-vissza működik. Testünk közvetít, akár az író, aki katalizátor az ég és föld, a fenn és lenn, a hang és az olvasó között. Egy értő, figyelmes, érzékeny olvasó szíve a szavakat lefordítja érzésekre, így élheti át az igazi lélekérintést.

(A LÓTUSZ SZIRMAI című kötetből)Tanulságos, szép gondolatok :)

"A virágot a napfény fejleszti ki, az emberi lelket a szeretet." Gárdonyi Géza
"Amilyen mértékben növekszik benned a szeretet, olyan mértékben növekszik szépséged, mert a szeretet a lélek szépsége." Szent Ágoston

Egy apró pillangó eltévedt a szélben és nem találta az utat hazafelé.
Fáradtan ült le a rózsa levelére. Körbenézett és szeméből kitörölt egy könnycseppet. - Milyen végtelen magányos vagyok- mondta ki, amire gondolt.
- Miért hiszed, hogy egyedül vagy...?- kérdezte halkan a rózsa. A kis pillangó először meglepődött, és boldog is lett, hogy ez a gyönyörű virág szólt hozzá.
- Egyedül vagyok ebben a világban, nincs aki megmutassa nekem a helyes utat. - Megkérdeztél valakit?- érdeklődött a rózsa.
- Nem mertem szólni senkinek- felelte a pille.
- Nem mertél vagy nem akartál? Tudnom kell a válaszod.
A pillangó elgondolkozott, majd így szólt: - Ha mertem volna szólok, ha akartam volna, talán megkérek valakit, segítsen.
- Ha mertél volna? Ha akartál volna ? Mekkora különbség.- mondta ki hangosan gondolatait a rózsa. Én merek nagyot gondolni és akarok másoknak szépet adni. És felemelte gyönyörű szirmú fejét és illatával elkápráztatta a világot.

Kedves Lacza!
Én köszönöm kedvességed, hogy észreveszed értékes részedben a tanításokat!Köszönöm!

Kedves Ragyogás, nekem olyan sokat jelentenek ezek a tanítások! Kérlek tartsd meg jó szokásod és a jövőben is láss el minket ezzel a napi betevővel!
Legyen szép napod!Gyertek kedvesek, csak gyertek!

Hosszú, forró nyarunk van:) Én itt hűsítőt kínálva várlak titeket:)Csodálatos képet kaptunk.

Adminunk feltette és remek. Köszönöm!
Jó meleg van felénk is, és csodás ez a nyár így:)))
Milyen jó lenne pár kabátzsebnyi belőle télen!igaz...

"Az isteni Terv útja Szívünk által vezérelt. A lélek által támogatott részünk. Az elménk által vezérelt utunk, sokszor célravezetőbbnek tűnhet életünkben, de a lényeg hiányzik belőle: az a fajta belső megelégedettségünk, a Teljesség megnyugtató, biztonságot adó érzése, ami ego uralta testünk, és cselekedetünk hiányából következik."

... az egó nem eldobható, kell a kompromisszum... a szívvel... a harmónia... egyensúly... béke... egyetértés/békepipa :)... szeretet... egy igazi aranyközépút lehet jó megoldás. Köszönöm Ragyogás a kitartó tanításokat. :))Sziasztok!

Kicsit elmaradoztam, de végre sikerült ide érnem. És Igen, én vagyok az aki, amilyen:), és úgy szeretem magam és mindenkit:)...Köszönöm ragyogás, hogy mindig eszembe juttatod, néha meg- megfeledkeznék még magamról is:)

Ölelésem Neked:))