Gandhi idézetek

Gandhi
"A hatalom birtokának az a hatása, hogy az emberek siketekké és vakokká válnak. Nem látják többé azt, ami az orruk előtt van, és nem hallják, ami a fülükbe harsog."

"Aki szemtől szemben kívánja látni az Igazság egyetemes és mindent átható Szellemét, annak meg kell tanulnia, hogy a leghitványabb teremtményt is ugyanúgy szeresse, mint önmagát. Aki erre törekszik, annak az élet egyetlen területéről sem szabad kivonulnia. Így sodorhatott engem is az Igazság rajongó szeretete a politika mezejére, és habozás nélkül, noha a legmélyebb alázattal állíthatom, hogy aki szerint a vallásnak semmi köze a politikához, az nem tudja, mi a vallás."

"…megtisztulás útja nehéz és meredek. Aki el akar jutni a tökéletes tisztasághoz, annak minden szenvedélyt ki kell űznie gondolkodásából, beszédéből és cselekedeteiből, föl kell emelkednie a szeretet és gyűlölet, a rokon- és ellenszenv ellentétes áramai fölé."

"Úgy tűnik, sokkal nehezebb legyőzni a láthatatlan szenvedélyeket, mint fegyverrel meghódítani a látható világot."

"Egyöntetű tapasztalataim meggyőztek róla, hogy nem létezik más Isten, csak az Igazság."

"Tökéletesen semmivé kell lennem. Mert az ember nem üdvözülhet addig, amíg szabad akaratából a legutolsóvá nem lesz valamennyi teremtett testvérlény között."

"Önmagunk megtisztítása... azt jelenti, hogy életünk minden területén tisztává leszünk. S mivel a megtisztulás fölöttébb ragályos, önmagunk megtisztítása okvetlenül elvezet a környezetünk megtisztulásához."

"... mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét."

"Minden ország kultúrája lengje körül a házamat. De egyik se szakítson el szülőföldem talajától."

"Az anya mindig gondosan ügyeljen arra, nehogy gyermekét helytelenül alkalmazott szeretetével elrontsa."

"Fájdalmasan tudatában vagyok tökéletlenségeimnek, s ebben a megismerésben rejlik minden erőm..."

"Minél nagyobb a haladás, annál nagyobb mértékben ismerjük meg fogyatékosságunkat. Az elégtétel a törekvésben rejlik, nem az elérésben."

"... a jól elvégzett munka egyedüli jutalma abban áll, hogy elvégezhettük."

"A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia. Senki sem téríthet el engem ettől a meggyőződéstől, mert a tapasztalás tanított meg reá."

HozzászólásokDennispapa

Folytathatnad! Ezen idezetek olvasasa feler egy relaxacioval.
Ami a legjobban megerintett az az utolso gondolat.
Koszonom,szeretettel,
felebaratKedves Zaza!

A szenvedély maga nem betegség: a személyiség sajátos természetes állapota. Mindenki átéli időszakonként, pl. a szerelemben, az alkotó tevékenységben, amikor az egész személyiséget átható érzelem dús lelkesedéssel, kreatívan mozgósítjuk készségeinket, találékonyságunkat. Ez az állapot lehet időszakosan vagy tartósan életvitelünk meghatározója, járhat konfliktusokkal, de egy biztos: önmegvalósításunk természetes motorja. A „pozitív szenvedély” hosszú távon jótékony és kívánatos hatású, ellentétben a negatív szenvedéllyel, mely hosszú távon a személyiség megbetegedéséhez, az egészség károsodásához vezethet. Pozitív szenvedély például a sport. Az embernek előbb el kell szánnia magát, erőt kell venni, kisebb nehézségeket kell legyőznie, hogy a „szenvedélye” elérje a kívánt jó hatást. Például a futás: el kell menni egy futópályára, vagy egy alkalmas helyre, be kell melegíteni, az első köröknél nehezen megy és lóg az ember nyelve, aztán a holtponton átlendülve az izmok bemelegednek, dolgoznak, érezzük a testünket, folyamatosan elhagyjuk a napi gondokat, és jól érezzük magunkat. A testi erőbefektetés jutalma a testi erőnlét és a jó közérzet. Ugyanez érvényes minden sportra és a meditációs és a lazító gyakorlatokra is. a „szenvedélybetegség az egészségtől és a választás szabadságától való megfosztottságot jelenti. Mindenfajta szenvedély beteggé tehet, ha a józan élet, az egészség és a család rovására megy: az evés, az ivás, a szex, a munka, a szórakozás, a pszichoaktív szerek fogyasztása stb. Mindezek jogosultak is, ameddig természetes szükségletek. De megbetegíthetnek, ha a személy elveszíti használatuk kontrollálását, és nem tud többé szabadon rendelkezni velük. A szenvedélybetegek állandóan elégedetlenek, keresnek valamit, amit azonban sohasem találnak meg, mert idő előtt feladják a küzdelmet, és a pótcselekvések (káros szenvedélyeik) szintjén ragadnak le. A keresésnek találáshoz s ez által szabaduláshoz kell vezetnie. A szenvedélybetegség a rabsághoz (a betegséghez) való ragaszkodás (játszmakényszer) és az új tapasztalatoktól, a szabadságtól való félelem együttese. Mindenkinek megvan a maga kábítószere (szenvedélye), mellyel lelkét újra meg újra elkábítja: nem a kábítószer (szenvedély) a probléma, hanem a keresés során tanúsított kényelmesség.”
Dodola
"Érdemes aszerint élni, amiben hiszel, különben előbb-utóbb abban fogsz hinni, ahogy élsz" Ákosszenvedély nélkül

"Aki el akar jutni a tökéletes tisztasághoz, annak minden szenvedélyt ki kell űznie gondolkodásából,..."

Szerintetek lehet szenvedély nélkül élni? Nem a káros szenvedélyekre gondoltam, azok tényleg nem jók. De például szenvedéllyel szeretni, szenvedéllyel csinálni a munkámat, szenvedéllyel sportolni, bármi! A szenvedély minden értelemben csak negatív lehet? Lehet például szenvedély nélkül szeretkezni?fénysugár

Gandhit ne imádd csak tiszteld és csodáld Ő is csak ember volt és hitt valamiben amiben mi talán sosem:(De nekem is ő a kedvencem.Kedves Dennispapa....

Ha már a politika szóba került a Gandhi idézeteiben....,ezeket is tanítani ill.- illene tudni azoknak, akik minket tanítanak.....! Imádom GANDHIT. köszi: fénysugár