Húsvét

George Thomas plébános volt New England-nak egy kis városkájában.
Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepõdve nézte és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A plébános elkezdte a prédikációt: “Amikor tegnap végigmentem a Fõutcán, szembe jött velem egy fiatal gyerek, kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtõl és a félelemtõl.
Megállítottam a fiút és megkérdeztem:
- Nicsak, mit viszel magaddal?
- Csak ezt a három vacak madarat – felelte.
- Aztán mit akarsz csinálni velük? – kérdezõsködtem.
- Hazaviszem õket és szórakozom velük – felelte. – Feldühítem õket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom oket.. Élvezni fogom.
- De elõbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük?
- Ó, van otthon két macskánk – mondta a fiú -, azok szeretik a madárhúst. Megetetem õket velük.
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:
- Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
- Nem kellenek magának azok a madarak, Atya. Hiszen azok csak vacak szürke mezei madarak. Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek.
- Mennyit akarsz értük? – kérdeztem ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebembõl a tíz dollárt, odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre és egy pillanat alatt eltûnt. Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat.”
Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett: “Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. Sátán épp az Édenkertbõl jött és büszkén dicsekedett:
- Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik, olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek!
- Mit fogsz csinálni velük? – kérdezte Jézus.
- Szórakozni fogok velük. Megtanítom õket, hogyan házasodjanak és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem õket, meg arra is megtanítom, hogyan gyûlöljék. és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítózzanak; arra, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel és öljék egymást. Nagyon fogom élvezni – mondta a Sátán.
- Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból!
- Megölöm õket! – felelte a Sátán.
- Mennyit kérsz értük? – érdeklõdött tovább Jézus.
- Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire! Megveszed õket, ok pedig csak gyûlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek ok neked!
- Mennyit kérsz? – kérdezte újból Jézus.
A Sátán végignézett Jézuson és megvetõ gúnnyal mondta:
- A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet!
Jézus így szólt:
- Megegyeztünk! – aztán kifizette az árat… ”

Címkék:

HozzászólásokSziasztok!

Kellemes ünnepeket kívánok Mindenkinek!
http://www.youtube.com/watch?v=CnF-DOh0sbY&feature=relatedCheenska !

Köszönöm..
Kedves húsvétot neked ..
Üdv