Richard Bach: Jonathan a sirály

jonathan a sirályMegtanult repülni, és nem sajnálta az árat, amit fizetnie kellett érte. Jonathan sirály felfedezte, hogy az unalom, a félelem és a harag az oka annak, hogy a sirályok élete oly rövid. És mivel ezek őbelőle eltűntek, élete hosszú és boldog volt.

Nincs, Jonathan, olyan hely nincs. A mennyország nem hely, nem is idő. A mennyország a tökéletesség állapota.

A tökéletes sebesség, fiam, az, ha el sem indulsz, s máris ott vagy.

Különös dolog ez. Azok a sirályok, akik az utazást fontosabbnak tartják önmaguk tökéletesítésénél, lassúak, és nem jutnak el sehová. Azok pedig, akik lemondanak az utazásról, hogy helyette tökéletesedni igyekezzenek, bárhová rögvest eljutnak. A helynek és az idõnek semmi, de semmi jelentõsége nincsen.

Hogy olyan sebesen repülj, mint a gondolat, akárhová, ami csak létezik, azzal a tudattal kell kezdened, hogy már meg is érkeztél?

A dolog fortélya az, hogy Jonathan ne tekintse magát többé bezárva egy meghatározott testbe, melynek szárnyfesztáva harminc centiméter, és teljesítménye berajzolható egy térképre. A fortély mindössze ennyi: tudnia kell, hogy igazi természete szerint egyidejûleg él mindenütt és mindenkor térben és idõben, oly tökéletesen, akár az íratlan szám.

Hagyd a hitet! Régebben, a repülésben sem hinned kellett, hanem tudnod, hogyan csináld. Most ugyanaz a helyzet. Láss neki újra?

Persze hogy sikerült, Jon. Minden sikerül, ha tudod, mit csinálsz.

Jonathan - mondta ekkor a Vén, és ezek voltak az utolsó szavai -, tökéletesedj a szeretetben.

Az a sirály lát a legmesszebbre, amelyik a legmagasabban repül.

A tapasztalat nyújtotta biztonsággal tudta, hogy lénye nem csontok és tollak halmaza, hanem a szabadság és a repülés határtalan tökéletessége.

Hiszen mindannyian a Nagy Sirály-Eszmét testesítjük meg, a korlátlan szabadság eszméjét - magyarázta nekik Jonathan esténként, ahogy a parton álldogáltak -, és az, hogy pontosan, tisztán repülünk, egy lépés valódi énünk kifejezése felé. Mindazt, ami ebben korlátozna bennünket, le kell küzdenünk.

- Nem értem, hogyan vagy képes szeretni a madárcsõcseléket, amely meg akart ölni.
- De hát Fletcher, nem ezt szeretjük bennük! Persze hogy nem szereted a gyûlöltet és a gonoszságot. Meg kell tanulnod az igazi sirályt látni bennük, a jót mindegyikükben, és segíteni nekik, hogy õk is meglássák magukban. Ezt értem én szereteten. Nagyszerû érzés, ha megleled a nyitját.

Szegény Fletch. Ne higgy a szemednek. Amit azzal látsz, csupa korlát. Az értelmeddel nézz, ébredj rá arra, amit úgyis tudsz már, és meglátod, hogyan kell repülni.

Hozzászólások...

http://www.szepi.hu/irodalom/jonathan/jonatan1.html

angolul:
http://www.szepi.hu/irodalom/jonathan/jonatan2.html

meghatározó olvasmány, akár csak a Békés harcos útja (nem a film) és a Mi a csudát tudunk a világról (film) avagy Balogh Béla
Mesterkurzus- Mit tehetünk magunkért c. filmje/előadása... mind letölthető

Unique**
Keep smiling :-)
akiélniakaréséliamiéliőt