Legjobb Karácsonyi idézetek

karácsonyi idézetekKarácsonykor nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is szívesen repülnek el Meseországba, ebben a rohanó világban.
Mi is egy kis időre gondtalanak, gyermekeknek, álmodozóknak érezhetjük magunkat.
Szívesen olvasunk történeteket a szeretetről, az emberségről, a boldogságról... arról is, hogy Te hogy töltöd el ezt az ünnepet.
Ha van karácsonnyal kapcsolatos történeted, esetleg idézeted, versed, kérlek oszd meg velünk!Nekem ez a kedvencem

sok szeretettel ajánlom mindenkinek:)
Ady Endre: Karácsony

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Oda haza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna
Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…Advent 4. vasárnapján

A negyedik gyertyát egymásért gyújtsuk.
Érted és értem.Igazán megérdemeljük azt,hogy főt hajtsunk egymás előtt,
hiszen a jézusi szeretet erre figyelmeztet mindannyiunkat.
Arra,hogy legyen szent minden ember számára a mindenség ajándéka:az emberélet.
Lobogjon egymásért,s lobogjon a negyedik gyertya,
az Istengyermek-próféta megszületésének pillanatáig.
Érted,ki több voltál egy szerelemnél,aki hűségesen vigyáztál,
aki,ha kellett,hát könnyeket ejtettél értem.
Érted,aki felneveltél,óvtál és szeretettel adtad a kezembe az emberi életet.
Érted,aki barátom vagy és felsegítesz a porból,mielőtt porrá válnék.
Érted,aki megtisztelsz bólintásoddal s figyelmeddel,
ha illendően szólok hozzád a körülöttünk zajló történésekről.
Érted,akivel együtt játszhattam a szerepet életem színpadán.

Áldott,békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!Karácsony édes ünnepén

Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta,szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér.

Szálljon a szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te legyél vendégünk:Jóság,Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az Élet,
És kín a napja,kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!

Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg,tudd meg:testvér ő veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül,őt ha öleled.

Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk:Jóság,Szeretet!

Boldog,békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!Várakozás a szeretet ünnepére

"Mert csakugyan,sokan vannak a világon,akiknek a karácsony valóban néhány napi örömöt és boldogságot hoz.
Sok család,amelynek tagjait messze elsodorta egymástól és szanaszét szórta a nagyvilágban a létért való szakadatlan küzdelem,
most újra összekerül és újra összeforr,abban a kölcsönös szeretetben és jóakaratban,amelyből a tiszta és zavartalan örömnek
olyan bő forrása fakad,s amely olyan összeférhetetlen a világ sokféle bajával és gondjával,hogy a legműveltebb nemzetek vallási
meggyőződése és a legvadabb népek durva hagyományai,egyaránt a túlvilági élet legfőbb boldogságai közé számítják.."(Charles Dickens)A HÓ ALATT

A hó alatt alszanak a házak, az egész világ csupa varázslat. És mint valami tündér álom, jön el hozzánk a szentkarácsony! Boldog ,Békés Ünnepeket!Jézus és a gyermek

" A kis Jancsi átment a nagyapjához, aki fafaragó volt.

Tudta, hogy az most készíti a Betlehemet karácsonyra a templomnak. Elnézte, hogyan faragja az öreg a kis figurákat és nézegette a kész szobrocskákat. Sokáig nézte ezeket elgondolkozva. Képzeletben elhelyezte őket az istállóban a jászol körül. Mikor elfáradt a nagy nézésben, karjait az asztalra fektette és ráhajtotta fejét. Egyszer csak észrevette, hogy ezek a szobrocskák élnek. És már nem is voltak aprók, ő meg nagy. A Szűzanya, Szent József, a pásztorok, mind ember nagyságúak voltak és mozogtak. Ő meg közöttük állt a nagyapjával és ő is nézte a jászolban fekvő kisdedet.
Sokáig nézte.

És a Gyermek is nézte őt. Míg egyszer csak Jancsi szemébe könnyek szöktek.
- „Miért sírsz?"- kérdezte a kis Jézus.
- „Mert nem hoztam Neked semmit."
- „Pedig Én szeretnék tőled valamit."- mondta Jézus.
Jancsi elpirult örömében:
- „Mindent Neked adok, amim csak van! "- lelkesedett.
- „Három dolgot szeretnék tőled."- folytatta a kis Jézus.
De Jancsi a szavába vágott nagy buzgóságában:
- „Az új kabátomat, a csodálatos villanyvonatomat és azt a szép képeskönyvet a sok szép színes képpel."
- „Nem. "- rázta a fejét a Gyermek, - „Ezekre nincs szükségem. Nem ezért jöttem a földre. Egészen mást akarok tőled."
- „De hát akkor mit? „- csodálkozott Jancsi.
- „Add nekem az utolsó iskolai dolgozatodat."- kérte a kis Jézus egészen halkan, hogy senki más ne hallja.
Jancsi megijedt. Egészen közel lépett a jászolhoz, a Jézuska füléhez hajolt és zavartan, szégyenkezve suttogta:
- „Jézuska, arra én elégtelent kaptam."
- „Éppen azért akarom!"
- „De hát miért?"- bámult Jancsi.
- „Adj Nekem mindent, ami elégtelen. Megígéred ezt?"
- „Meg." - bólintott komolyan a kisfiú.
- „De még más ajándékot is akarok tőled."- folytatta a kis Jézus.
Jancsi kérdően nézett rá.
-„A reggeliző bögrédet."
-„De azt ma reggel eltörtem."
-„Mindig hozz el Nekem mindent, amit eltörsz vagy elrontasz életedben. Én újra egésszé teszem…"
„De hátra van még a harmadik kívánságom. Azt a választ is hozd el Nekem, amit feleltél, amikor az anyukád megkérdezte, hogyan tört el a bögre."
A kisfiú erre odahajtotta fejét a jászol szélére és keservesen sírt.
-„Azt, azt, azt mondtam" – zokogta- „hogy véletlenül meglöktem és leesett az asztalról. Pedig akarattal dobtam le."
-„Mindig hozd el Nekem minden hazugságodat, dacosságodat, minden rosszat, amit tettél."- mondta a kis Jézus. „Én, ha idejössz, segíteni fogok. Elfogadlak minden gyöngeségeddel: megbocsátok, kézenfoglak és megmutatom az utat. Elfogadod ezt az Én ajándékomat? "

Igaz hálám jeléül 2009. Karácsonyára.
Forrás: InternetMikor a fenyő illata.....

Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertyafényénél még a csillag is táncol.
Mikor a fenyö illata megérinti szívünk, ezen az estén,
kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
őszintén szeretni, és bízni a jóban.
Őrizzük meg a karácsonyunk fényét,
S őrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz ma este mink is gyermekek vagyunk,
s gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk
szerettel
Klári anyamaciAmikor a Megváltó született.....

"Amikor Jézus megszületett, az emberiség minden nagy bűne is tudomást szerzett a Megváltó születéséről. A hír szíven ütötte őket. Vágyat ébresztett bennük. Ugyanakkor félelmet is.
Egy megváltó! Lehet, hogy az majd kigyomlálja őket, és kihúzza alóluk a talajt.
Elmeneküljenek? De hová? Vagy inkább ők is a gyermek elébe járuljanak?

Előlép a Harag, és így szól:
Na végre eszébe jut már a jó Istennek, hogy csináljon valamit!
Nézzétek csak e minden elgondolható világok legrosszabbikát!
Miért nem teremtette ő, és persze az emberek, rögtön jobbá ezt a világot?
Lefogadom: ez a Jézus sem fog semmin sem változtatni!

És azt mondja a Büszkeség:
Nekem nincs szükségem megváltóra. Én mindig tudtam segíteni magamon. Azon kívül személyes meghívót is küldhetett volna. Lenne egy-két jó tanácsom a számára, amit megszívlelhetne!

Akkor előlép a Hazugság,
aki szívesen nevezi magát ,,sikeresnek": ,,Egy megváltó egy ócska istállóban?!" - fakad ki indulatosan - ,,Ez már eleve bukásra ítéltetett. És hogy lett előadva a dolog! Még csak a sajtó sem közölt róla semmit! Teljesen máshogy kéne eladni ezt az egészet!"

A hírt meghallva elsápad az Irigység:
Megváltó az egész világ számára!" - húzza fel az orrát - ,,Ha odamennék, én is csak egy lennék a sok közül. De talán mégis csak meg kéne tiszteljem őt rendkívüli jelenlétemmel... akkor mások sápadnának el.

Akkor a Fösvénység így hallatja hangját a háttérből:
Ajándék!" - mormogja - ,,Ajándékot akarnak tőlem. Nekem ki ajándékoz valamit?!" Majd újra hallgatásba burkolózik.

Akkor dadogva szólal meg a Félelem:
Ha eljön a Mennyek Királya, ez nem fog tetszeni a világ urainak. Azt mondják, a Messiás igazságot tesz majd.
Ha odamegyünk, gyanúsak leszünk mi is, és belekeveredünk a dologba. Én inkább távol tartom magam!

És akkor beleszól a jól táplált Kicsapongás:
,,Istálló!" - mondja - Fúj! Ez olyan trágyaszagú, komor és lehangoló. Én élni akarok! Ünnepelni! Úgy sem tehet egyebet az ember.

Akkor az asztalra csap az Erőszakosság:
Hát hogyan változtathatná meg egy gyámoltalan gyermek a világot? Ehhez hatalom kell!
Meg Pénz! Páncél! Annak a gyereknek magának is oltalomra van szüksége. Majd én odamegyek, és magam veszem kezembe a dolgot. Jól elkenem a száját annak, aki bántani akarja azt a gyereket!

Utolsónak a Lustaság jelentkezik:
,,Fárasztó az út." - mondja - ,,Kétlem, hogy megérné a fáradtságot. Azon kívül én bizonyára úgysem érdeklem a megváltót. Helyezzük magunkat kényelembe, és hagyjunk mindent úgy, ahogy megszoktuk!"

Valami kitörő lelkesedésről tehát nem lehet beszélni. De furcsa módon a sok bűn mégiscsak leküzdi ellenállását, ellenkezését, és felkerekedik, hogy elmenjen a Megváltóhoz, pontosabban valami mágneses erő vonzza őket a gyermekhez.

ÉS Amikor az istállóhoz érnek, résnyire nyitva van az ajtó. Belülről meleg fény sugárzik az éjszakába.

Szabódva egymás után belépnek.
Csak a Fösvénység marad kint, és az ablakon keresztül figyel mindent.

Az istállóban nagy csend van. József hátul áll, félhomályban.
Úgy tűnik, Mária nem vesz tudomást vendégeiről.
A bölcsőben fekvő gyermek azonban mosolyogva széttárja karjait, mintha üdvözölni akarná az érkezőket.
Azután rájuk néz. Mindannyiukra - azonban úgy, hogy mindegyikük azt hiszi, egyedül neki szól a pillantás. ők is a gyermekre néznek. Semmi más nem történik.

És mégis hirtelen úgy tűnik a számukra, mintha a gyermek mindegyikükhöz szólana, anélkül azonban, hogy kinyitná a száját.
És ez a szavak nélküli beszéd, mégis minden szónál világosabb.

A gyermek először a Haragra néz, s annak úgy tűnik, mintha ezt mondaná:
,,Te mérgelődsz Istenen és a világon, az emberek rendetlenségén, a hatalmon levők arroganciáján és az elnyomottak ostobaságán, legfőképpen azonban saját fogyatékosságod miatt.

Add nekem haragodat! Törd darabokra dühödet, és tedd a tűz parazsába, hogy heve felmelegítse ezt az istállót! Én neked adom türelmemet. Az lassan, de biztosan meg fogja menteni a világot. Legyen türelmed saját magadhoz! Bocsásd meg embertársaidnak tökéletlenségüket! A megbocsátás az egyetlen dolog, ami változtat. Bízz! A jó, ha lassan is, növekszik!" Akkor térdre borul a Harag, s olyan végtelen higgadtságot érez, mint még soha annak előtte.

Ezután a gyermek a Büszkeségre néz, s annak úgy tűnik, mintha ezt mondaná: Te nélkülözhetetlenné tetted magad, s minduntalan mások segítségére siettél, még ha nem is hívtak, így magadhoz láncoltál másokat. Megbetegít, ha nem hálásak neked. Add nekem koronádat! Nézd: én egyszerűen csak itt vagyok. Teérted. Fogadd el ezt az ajándékot. Ez az igazi alázat." Akkor térdre borul a Büszkeség, és szíve hirtelen végtelen tágassá lesz, szabadnak érzi magát, valóban szabadnak.

Ezután a gyermek a Hazugságra pillant, s annak úgy tűnik, mintha ezt mondaná: ,,Te félsz, hogy eltéveszted célodat, s hogy kudarcot vallasz. Apró trükkjeiddel akarod elkerülni, hogy vesztesként állj előttünk. Én azonban átlátok rajtad. Azt is látom benned, ami nem ragyogó. Add nekem a kudarctól való félelmedet!" Akkor meghajol a Hazugság a gyermek előtt, hirtelen világosnak és reménytelinek érzi magát, s tudja, minden jóra fordul.

Ezután az Irigység szemébe néz a gyermek, s annak úgy tűnik, mintha ezt mondaná: ,,Azért kell mindig másokhoz hasonlítani magadat, mert kételkedsz magadban. Azért sajnálod magad, mert úgy tűnik, senki mástól nem várhatsz együttérzést. Érzéseid játékszere vagy. Add nekem magasan szárnyaló, és mélységekbe zuhanó érzéseidet! Elvágyódásodat és honvágyadat. S cserébe fogadd az én egyszerű szépségemet. Egyszerűen csak legyél ott!" Ekkor nagy csend támad az Irigység szívében. Elül benne minden vihar. Egyszerűen és minden mesterkéltség nélkül letérdel a gyermek előtt.

Ebben a pillanatban úgy tűnik, az ajtó előtt álló Fösvénységnek, mintha a gyermek behívná. Szégyenkezve lép be az istállóba. Amikor a gyermek ránéz, úgy tűnik neki, mintha ezt mondaná: ,,A te szíved sohasem kapott igazi melegséget. Mindig magadnak kellett gondoskodni magadról. A túlélés érdekében vagyont és tudást halmoztál fel. Engedd, hogy felmelegítselek! Engedd, hogy megérintselek!" És a gyermek kezecskéjét nyújtja a Fösvénység felé, az pedig csókkal illeti azt, majd lehúzza drága gyűrűjét ujjáról és Mária lábai elé teszi. Melegség önti el szívét, s úgy érzi, először van otthon.

Habozva lép elő a Félelem. A gyermek ránéz, ő azonban nem meri felemelni tekintetét. S mégis úgy tűnik neki, mintha ezt mondaná: ,,Nem bízol Istenben, a világban és saját magadban.
Félsz önmagadra támaszkodni. Azért alkalmazkodsz, hogy ne tűnj fel. Biztonság után sóvárogsz. Nézz rám! Bennem bízhatsz. És saját magadban is! Ne félj a kockázattól! Én veled vagyok!" Akkor a Félelem hatalmas, jóságos erőt érez szívében, mint még soha annak előtte. ő azonban nem térdel le a gyermek előtt, hanem hirtelen kihúzza magát, és bátran a gyermek szemébe néz - és magában örök hűséget esküszik neki.

És a Kicsapongás is elkapja a gyermek tekintetét, és ezt a hangot hallja: ,,Látod milyen kevés elég nekem? Érzed e hely szent komolyságát? Add nekem a sötétségtől, a szenvedéstől és haláltól való félelmedet! Add nekem a fogyasztáskényszeredet, amivel bódítod magad! Merd végre meggyászolni gyermekkorod elfojtott fájdalmait! Én pedig olyan igazi örömöt ajándékozok neked, aminek nem kell a sötétségbe néznie." Ekkor egy fénysugár tör elő a Kicsapongás lelkének mélységéből, és beragyogja arcát. A gyász könnyei folynak szeméből. És mindkét érzés jó.

Az Erőszakosság mind ezidáig csodálatosképpen nyugodt maradt, most azonban előhozakodik: ,,Nem tudok tovább várni! Látom számomra teljesen felfoghatatlan gyengeségedet. Mégis úgy tűnik, nagyobb hatalmad van nálam. Leteszem a fegyvert. Neked adom túlkapásaimat és magabiztosságomat. Hány emberen gázoltam végig, a földbe döngölve és elnyomva őket! Csodálom tisztaságodat! Olyasvalamit szeretnék tőled kérni, amit még senkinek sem mondtam: bocsásd meg bűneimet! Tisztíts meg! Téged akarlak szolgálni!" Az Erőszak letérdel a gyermek előtt. Úgy érzi, mintha teljesen átjárná a gyermek ártatlansága, és a gyermeknek nem kell többé semmit mondania.

Végül a gyermek az utolsó bűnre, a Lustaságra pillant, s annak úgy tűnik, mintha ezt mondaná: ,,Nézd, milyen kényelmetlen helyem van. Mégis tele vagyok energiával. Elhatároztam, hogy szeretek és odaadom magam. Szükségem van rád. El kell juttatnod békémet az emberekhez, még akkor is, ha el kell szenvedj néhány karcolást emiatt. Számítasz rám és én is számítok rád. Add nekem beletörődésedet és közönyödet! Azt gondolod, te vagy az utolsó. Bizonnyal az első lesz belőled!"
Akkor a Lustaság jelt ad a többieknek, mindannyian fölállnak és megfogják egymás kezét. Körbeállják a gyermeket, örömmel telt szívvel nézik, és nem tudnak betelni a látvánnyal.
Ezután egymásra néznek, átölelik egymást, és békességet kívánnak egymásnak.

És mindegyik bűn megváltatott az emberré vált Isten látványa és imádata révén."

Ne hagyd magad legyőzni! Emelkedj sorsod fölé, mert az élet kegyetlensége csupán megfelelő alkalmat jelenti a számodra ahhoz, hogy kiengedd "édes zamatodat"! A döntés a Te kezedben van! IGENT mondtam magamra. :)Fény vegyen körül..

Legyen áldásod rajtunk,a ragyogó fény áldott világossága.
Fény vegyen körül,a fény belőlünk,a lelkünkből sugározzon tovább.
Napfényes legyen körülöttünk az élet,és melegítse fel a lelkünket is,még csak át nem ragyog
és bevilágít mindent és felmelegít minden sarkot,mint egy tűzhely.
Bizalommal lépjen közelebb az idegen és engedjen fel dermedsége a tűzhelynél.
Szemünkből áldott fény világítson,olyan legyen,mint két gyertya meleg fénye házadnak ablakaiban.
Hívja bátorítóan a fáradt vándort,aki oltalmat keres viharos,sötét éjszakában.
Barátságos tekinteted köszönjön arra,aki találkozik vagy elhalad melletted. (Ősi ír áldás)

Áldott,békés Karácsonyt!Kívánok!

Útra kelt az erdő ezer fenyőfája,
örömöt szerezni szerte a világban.
Meghittség,boldogság,szeretet és béke,
legyen a családod örökös vendége.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánok! ErikaKarácsony, karácsony...

Életem talán legszebb Karácsony volt a tavalyi. Mint "sok mindenkinek" nekem is egy volt a Karácsony a bejglisütéssel és az ajándékvárással, hogy ki mekkora csomagot vesz a családjának és ő mekkora ajándékot kap a többiektől. A bejgli már az utóbbi években az én feladatom volt, úgyhogy nem nagy lelkesedéssel néztem a Jézuskaváró adventi napok elé. A munkám nem engedte meg, hogy elegendő szabadságot vegyek ki a nagytakarításra és a sütésre és már láttam sötét jövőmet, hogy agyonhajszolva, az üzleteket végigrohangálva kifáradva jutunk el megint december 24-e estéig, ahol megállunk egy pillanatra és kicsit görcsösen megpróbáljuk a szeretet ünnepét szeretettel megtölteni elcsípünk egy pillanatot ebből és elhisszük, hogy ez a szeretet,és ma meg kell ünnepelnünk.
A férjem december tizenvalahanyadikán szembesült azzal, hogy az üzlettársa meglopta és nagyon úgy tűnt, hogy idén elmarad a Karácsony.

December 20-a táján leültünk és itt volt az ideje, hogy megbeszéljük, mit fogunk tenni. (A férjemnek van egy mondása, hogy Karácsony idén Karácsonyra esik.) Tavaly pont Karácsonyra esett Karácsony. Megbeszéltük, hogy a szenteste fénye nem az ablakok csillogásától lesz fényesebb, az ünnep nem az ajándékoktól lesz szeretet teljesebb és most megtudjuk, a családban, hogy ki mit értékel bennünk? A pénzünket vagy a szeretetünket?
Eddig minden évben gavallérosan kitettünk magunkért mindenki felé és igen gazdag Jézuskát varázsoltunk? a fa alá. Szóltunk a családtagoknak, hogy ez a Karácsony más lesz mint a többi.
Nos, az már biztos volt, hogy nem kell megőrülni a vásárlások miatt és a nagytakarítás is ráér a két ünnep között.
Megmaradt a meghitt karácsonyi sütés. Betettünk egy karácsonyi CD-t a lejátszóba és megsütöttük a bejglit közösen.
És csodák-csodája a Karácsony a szeretetről szólt és nem egy pillanatig, hanem egész ünnep alatt és nem hűlt ki, mert kitartott ez a szeretet egészen idén Karácsonyig, hiszen itt kopogtat a z ünnep megint. Nem rohangálunk az üzletekbe és nem fádunk ki a család fantasztikusan vizsgázott.
Senki, de senki nem hiányolta a méregdrága ajándékokat és nagyon élveztük az együtt éneklést a fa mellett. Ha hiszitek, ha nem én nagyon hálás vagyok a férjem üzlettársának, mert neki köszönhetjük, hogy újra felfedeztük a családot , a szeretetet és az együttlét meghittségét.
2009. Karácsonyát is megterveztük, olyan lesz, mint a tavalyi.
A szeretet mindenekfölött.
Áldott, békés Ünnepet kívánok!az én legszebb ajándékom

Sziasztok!
Az Én legszebb karácsonyi ajándékom 2007 december 25-én ,két kedves szülésznő és kedvenc nőgyogyászom és párom segitségével érkezett.A mai napig hállás vagyok a sok jó szóért és segitségért amit azon a délután kaptam.A lányom most lesz két éves ,tavaly még picike volt ,nem értette csak csodálta a fényeket. Most nagyon nagyon várom az idén hogyan éli meg a karácsony csodályát.
Nekem mindig Ő marad a legszebb karácsonyi ajándék:-).
Köszönöm ,hogy ezt megoszthattam veletek.Era

EraIdézetek

Karácsony üzenete:sose vagyunk egyedül. /TaylorCaldwell/

Karácsonykor minden út hazavezet. /Marjorie Holmes/

Karácsonykor természetesen otthon kell lenni-lélekben és testben is. /Garry Moore/

A legjobb ajándék mind közül:Az egymásba merülő családtagok jelenléte. /Burton Hillis/

Háztól-házig,szívtől-szívig,az egyik helytől a másikig-a karácsony melege és élvezete mindannyiunkat
közelebb hoz egymáshoz. /Emily Matthews/

Boldog Karácsonyt!Kívánság

Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál,
ugyanúgy igaz legyen holnap, s holnapután.
Kívánj igazi ünnepet, kívánj boldogabb életet.
Én pedig kívánok : BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT NEKED!Ha igazi fenyőt akarsz...

Tudjátok, hogy az IKEA milyen klassz fenyőakcióval állt elő?
Én már biztosan náluk veszem meg holnap. (December 23-ig tart az akció)
Normann fenyő 4990 ft, ha január 15-ig visszaviszed a blokkot vagy a fenyőt magát (megsemmisítik és hasznosítják), 3000 ft-ot jóváírnak és levásárolhatod az Ikeában.
Azaz, béreltél 1990 ft-ért egy édes, illatos igazi fenyőt :-)
Szerintem ezt nagyon jó :-)

Életem...
Légy a Titok részese velem
Az első millióm 2 hónap alatt ebből lett...Egy doboznyi szeretet

Bőjte Csaba gondolatai késztettek irásra.Csodálatos gyerekkori emlékem jutott az eszembe.
Kisgyerek voltam, talán 6-7 éves.Életem legszebb karácsonyát mesélem el Nektek:
A szüleim egy évvel azelött váltak el, hárman maradtunk,Édesanyám, a nővérem és én.
Édesanyám az egész decemberi hónapot ágyban fekve töltötte súlyos betegsége miatt, az életéért küzdött.
Semmink nem volt, nem készitettünk süteményeket, nem volt lehetőségünk ünnepi ételeket késziteni, és ajándékot vásárolni. Karácsony estéjén feldiszitettük a fát, a nővéremmel egy éneket tanultunk ajándékul anyukámnak.Édesanyám könnyes szemmel végighallgatta a dalt, felállt és kiment a szobából.
Egy hatalmas piros dobozzal a kezében tért vissza.Ilyen gyönyörű és oriási piros dobozt azóta sem láttam. Következett a kicsomagolás!
Képzeljétek, tele volt a doboz papirból kivágott szivecskékkel.Hozott az angyal egy hatalmas doboz szeretetet.Annak ellnére, hogy édesanyám, azelött hetekig betegen feküdt, azon az estén nevetett. Csodálatos hangulatban telt az este, nevettünk, daloltunk, játszottunk.Különleges ételek és ajándékok nélkül is gazdagok voltunk, pénzünk nem volt, de volt családunk, és rengeteg szeretet a szivünkben.
Szoritottuk egymás kezét, hogy hármunk közül, nehogy bárki is "távozni" tudjon.
Már hét évesen volt alkalmam megtapasztalni a szeretet erejét!
Azon az estén hozzánk valóban eljött az Angyal.

Kivánom, hogy idén az Angyal a Ti karácsonyfátok alá is hozzon egy hatalmas, piros doboznyi őszinte szeretetet, mosolyt és jókedvet!
Igy lesz igazi az ünnep!

szeretettel: Black eyesKarácsony ünnepén az a

Karácsony ünnepén az a kívánságom.
legyen boldog mindenki ezen a világon.
Itt is,ott is,mindenütt...
Legyen olyan béke,
mint bent lakik
az emberek szívében!

Boldog Karácsonyt!Én így készülök karácsonyra

Nagyon szeretem a karácsonyt. Már novembertől visszafelé számolom a napokat, és elkezdek gondolkodni, kinek, mit, hogyan. Évek óta saját kezűleg készítem az ajándékokat. Ez költségesebb és időigényesebb, mint készen venni, de számomra nagyon jó kikapcsolódás, és tökéletes ráhangolódás az ünnepre. És legtöbbször sikere is van.
A készülődés a hobbi bolt felkeresésével kezdődik. Ott is, mint mindenhol a városban, december elején már javában karácsonyi hangulat van. Látom, hogy nem csak én, minden vásárló szívesen tölti az idejét itt. Senki sem rohan, vidáman nézelődik, keresi a megfelelő alapanyagokat, ragasztókat, festékeket, félkész termékeket, és közben elámul egy-egy ötleten, elkészített dekoráción, esetleg kedvet kap hozzá, hogy ő is elkészítse. Ezek a segédeszközök és anyagok nem olcsók, mégis egyre többen kapnak kedvet ahhoz, hogy maguk készítsenek ajándékot szeretteiknek. Ez valahogy olyan más, közvetlenebb, emberibb, mint végigloholni egy bevásárlóközpontban, és igyekezni mindenkinek megfelelő ajándékot találni. Lám, én is azóta, hogy egyszer idecsöppentem, minden évben szokásommá vált eljönni.
Otthon persze alig várom, hogy nekifogjak az ajándékkészítésnek. Ez nálam mondhatni ceremónia. Ilyenkor mindig karácsonyi zene szól, és a számítógépen váltogatják egymást a szebbnél szebb ünnepi háttérképek. A lakásban már megjelent itt-ott egy-egy díszítés is, de persze a legtöbb a dobozban várja még a 24-ét.
Már alig két hét, és előkerülnek azok is. A fa már a kamrában várja, hogy kicsomagoljam, meguntam hogy húsvétkor is fenyőtüskét találok a zoknimban. :) Szent estére minden a helyére kerül, világít a négy adventi gyertya, az égők a fán és a lakás különböző pontjain, boák díszítik a bútorokat, és hangosan zeng a mennyből az angyal, amikor összegyűlik a család és megajándékozzuk egymást.
Hopp, még valami fenyő illatú füstölőt be kell szereznem, ha már nem lesz igazi fánk!

Kellemes készülődést mindenkinek!

Szeretettel:

ConnieSzemezgetés karácsonyi üzenetekből

"A királyok méltósága, az angyalok tisztasága, a pásztorok egyszerűsége ragyogja be karácsonyod, s adjon erőt és reménységet az új sztendőhöz."

"Mikor kigyúlnak a fények, pajkos tündérek zenélnek. Huncut mosollyal egy rád kacsint, kicsi kendőből csillámport hint. Így adja át az üzenetet: boldog karácsonyt mindenkinek!"

"Csillagszóró szórja fényét, kíván melegséget, békét. Angyalka száll házad felett, hogy átadjon egy üzenetet: boldog, békés karácsonyt mindenkinek!"

"Karácsonykor az angyalok az égből a földre szállnak. Térjenek be hajlékodba, s maradjanak nálad! Boldog karácsonyt!

"Irigykedve néz most a húsvéti nyúl, mert a karácsonyi bulin a Jézuska az úr. Táncolnak az angyalok, szikráznak a fények, legyen szép karácsonyod, és boldog új éved!"Karácsonyi szeretet

Mikor szent karácsony
Angyalai szállnak,
Öröm a vendége
Minden igaz háznak.
Eltörpül ilyenkor,
A lárma,az árnyék,
Megszépül a szívben
Minden igaz szándék.
Mert Karácsony este
Isten jár a földön,
Hogy templommá váljék
Minden szív és hajlék.
Mikor szent karácsony
Csillagfénye árad,
Termő öle nyílik,
Minden barázdának.
S míg száll a szikra
A fenyő ágon,
Szaporodik a sok mag
Szerte a világon.
A megszentelt földbe
Az Isten veteget,
S minden elvetett mag
Szeretetet terem.

Boldog Karácsonyt!:::::::::::::::::

A Királyok méltósága,
Az Angyalok tisztasága,
A Pásztorok egyszerűsége,
ragyogja be Karácsonyodat,
és adjon erőt az új esztendőhöz!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!Karácsonyi készülődés

Nekünk még nem volt ennyire szoros a "költségvetés",egy Karácsony előtt sem,de más is a hangulata.
Mondhatom,hogy jobb és melegebb...
Az ember nem azzal tölti az idejét,hogy üzletekbe rohangál,hogy jaj most mit vegyek ennek,vagy annak,inkább lélekben készül.
Feldíszítjük a lakást,zenét hallgatunk,jókat beszélgetünk.
És valóban mindenki csak valami jelzésszerű ajándékot kap.
Ez az ünnep számunkra arról szól,amiről kell:Szeretetről,boldogságról és örömről,hogy vagyunk egymásnak!HajniKedves Kormorán...köszönöm!

Karácsonyi rege
ha valóra válna,
igazi boldogság
szállna a világra!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!ErikaErka

Gratulálok a picihez!Ez életem legboldogabb karácsonya lesz!

Megszületett a pici tündérem.itthon vagyunk!Egészségesen és boldogan!ErikaVers

Szeretem a karácsonyfát

Szeretem a karácsonyfát,

annyi édes örömöt ád,

angyal szárnyon földre szállott,

aki hozta legyen áldott.

Édesapám, édesanyám,

szívetek a karácsonyfán.

Telis tele minden jóval,

megköszönöm hálaszóval.

szerencse kísérje lépteidet ......Évente egyszer,egy csodás

Évente egyszer,egy csodás téli éjjel,
bűvös,titkos álmok suhannak a szélben!
Mindenki házába boldogság költözik.
Szívünk örömmel megtelik.Boldog Karácsonyt!