Benső mosoly

kerék, középLao-ce azt mondja, hogy minden keréknek van egy legközepe, amelyik nem forog!
A kínai hagyomány nagy műve a Csung Jung, a "Változatlan Közép" azt írja, hogy a jin és jang nagy játékának kellős közepén van valami, ami ebben a játékban nem vesz részt - azaz töltés nélküli, "üres". Ez az a pont, amelyen keresztül az "Ég akarata" megnyilvánul. Minden belőle s tőle ered: de maga a cselekvésben nem vesz részt.
Ennek a láthatatlan tengelynek az átélésén alapszik a Taj Csi.
Bármerre táncolsz, forogsz, lendülsz vagy pörögsz: a lényeg az, hogy ezt a középponti tengelyt örökké őrizd magadban, s akkor a harcban legyőzhetetlenné válsz!
Hasonló beavatási titkot őriz a dervistánc.
A muszlim ezotéria ezt a középpontot "isteni állomásnak" nevezi, ahol "feloldódnak az ellentétek és az ellentmondások". Azt mondja, hogy minden eksztázis és "megváltozott tudatállapot" csak akkor értékes, ha megőrzi magában ezt a rendíthetetlen gyémánt-tengelyt! Különben nem más, mint álomfalás, szédület, veszélyes önkívület! A lélek éppúgy szét tudja pörgetni magát, mint a test: egyensúly nélkül bármely világban csak tántorog, mint a részeg. ...
A sokjelentésű görög kifejezésnek, az Arany Középútnak is ez a valódi értelme.
Az ősi zsidó hagyományban az Életfa semleges, középső tengelyét a Szentség Útjának nevezik.
A keresztény misztika pedig Jézus keresztjének középső, vertikális ágát Világtengelynek hívja.
Sokat tűnődtem azon is, mit keres a semleges neutron az ellentétes erőktől feszülő és pörgésbe lendített atom szerkezetének szívében?
De a legnagyobb rejtélyt Jézusnak az a kijelentése adta, amelyet a tanítványainak mondott a Hegyi Beszédben:
"Boldogok azok, akiknek a szívük tiszta, mert meglátják az Istent."
Döbbenetes mondat ez, hiszen Istent meglátni az egész Bibliában csakis Mózesnek sikerült, neki is úgy, hogy senki az arcára nem nézhetett, sőt még a hegytől is - ahol ez a csoda történt - az Úr távol tartotta a népet.
Jézus pedig azt állítja, hogy ez az élmény bárki számára elérhető, akinek szíve tiszta. ...
A szív mindennek és mindenkinek a leglényege.
Az élet mozgató Középpontja!
A centrum.
Az életközpont.
Innen ered, ez mozgat, s ide tér vissza minden.
Ha azt mondom, hogy valaminek a "szíve", azt jelenti, hogy a magja, a közepe, a lényege: minden, ami lesz, ebből lesz, s amíg van, innen meríti erejét. ...
Amit rabbi Léb titkos cédulájára leírt, nem valami új fölfedezés.
Nagyon régi.
"Isten középen lakik!"
Nem fönt, a látható tejútrendszerekben és a láthatatlan szférákon túl; nem lent, a tudatalatti mélyén - hanem lényünk legközepén.
"Az Atya bennem és benned van!" - mondta Jézus, s ha azt kérded: - Hol? - azt válaszolja: - "A szívedben. Tisztítsd meg, s meglátod Őt!"
"Szíve" mindennek van, még az atomnak is.
Hogy mi az a szív, a legjobban akkor érted meg, ha repülőgépen behatolsz egy hurrikán szívébe. Körülötte minden tölcséresen örvénylik, fákat csavar ki, házakat sodor el, felhőket gyűr maga köré - de itt csend van, fény és tökéletes nyugalom. Az ember nem érti, hogy miért éppen itt, a vihar legközepén van békesség - azt pedig végképp nem tudja felfogni, hogy ez a fényes béke és mozdulatlanság hogyan varázsol ilyen tomboló drámát maga köré!
Mert ez a szív nemcsak a nyugalom fényes szigete, de a vihar teremtő centruma is!
Ha ezen a természeti képen meditálsz, rájössz arra, hogy te is így működsz minden érzelmi-, lelki- és sorsviharoddal együtt!
A lelkednek is van "szíve". És minden válságodnak, minden problémádnak, minden drámádnak, amelyet élsz, megvan a "szíve"!
És ez mindig a feszültségek, az ellentmondások, a sorstörvények legközepe!
Ha erre rátalálsz, a legnagyobb boldogtalanságod közepette is boldog leszel!
És ha kimozdulsz belőle, abban a pillanatban kettétörik a békéd, megszűnik a nyugalmad, s pörögni kezdesz a viharban a karma kerekén.
A normális ember lényének centrumát állandóan itt őrzi, ebben a békés és fényes szívben. Nem azért, mert a bajait meg akarja úszni, hanem azért, mert sok szenvedés és ütközés és összetörés árán megtanulta, hogy a bajok éppen azért vannak, hogy az ember ebbe a szívbe visszataláljon.
Ez a jelképes értelme annak a - ma már sajnos csak olcsó olajnyomatokon látható - képnek, ahol Jézus a fénylő szívére mutat.
Róla aztán igazán nem lehet mondani, hogy a bajokat meg akarta úszni, de lényét és sorsát csakis az értheti meg, aki fölismeri, hogy ő ezt a centrális szív-tudatot soha egyetlen élethelyzetben sem vesztette el!
A hurrikán körülötte tombolt, de csak a legritkább esetben benne.
Őbenne békesség volt és nyugalom.
Amikor nem - amikor önmagával összeütközésbe került -, azokat a pontokat mindig jelzi az Evangélium.
Ezekből a belső drámákból rendre győztesen került ki.
A szív nyugalmába mindig visszatalált. ...
Ezért is pontos és találó a hurrikánpéldázat, mert azt mutatja, hogy ahol az erők harmonikus egységben élnek, ott béke van ugyan s nyugalom - de mihelyt az erők szétválnak, egymással birokra kelnek, s a világdráma nagy háborúsága azonnal beindul.
A számmisztika ezt úgy mondja, hogy az EGY szüli a KETTŐT - és ez a KETTŐ azonnal konfliktusba kerül egymással - de maga az EGY ebben a teremtő aktusában sohasem szakad teljesen szét: rejtve ott marad a viaskodó erők között, mégpedig pontosan középen, saját teremtésének szívében!
Ez a teremtés misztériuma.
Ez a Taóból fakadó jin-jang elméletének lényege, s ez a Szentháromság rejtett értelme is.
A Tao nem szakad teljesen ketté, ahogy az Atya sem hagyja magára az ellentétes erők küzdelmében háborgó világot, sőt emberként is megszületik, hogy a nagy egység és összetartozás élményét - a hurrikán szívének élményét - fönntartsa.
Ezt az Egység-élményt hívjuk szeretetnek.
Azt mondja: - "Hiába gondoljátok, hogy ti egymás ellen csatázó Kettő vagytok - valójában Egyek vagytok, az ÉN bal és jobb kezem."
Ha nem lenne Tao, ha nem lenne Egy, ha nem lenne Atya - ha a hurrikánnak nem lenne szíve, ha a neutront kilopnám minden atom magjából, a magára hagyott ellentétek abban a pillanatban megszüntetnék a világot!
Mégpedig nemcsak a látható, hanem a láthatatlan energia-világot is, amelyből az egész eredt.
A Középpont, a "hurrikán szíve" tehát nemcsak olyan hely, ahová a csatáját megharcolt s a küzdelmekben megfáradt lélek visszatalál, hanem egyben teremtő centrum is, vagyis olyan pont, ahonnan az "Isten akarata" kiárad. ...
... amiről beszélek, arról az egész hagyomány egységesen állítja, hogy titok, s hogy titokzatos.
Ez pedig az ellentétek szívében élő Egy.
A Szent Közép.
A Tengely.
Benned, bennem s az egész Mindenségben."
Müller Péter

HozzászólásokKépzeljétek...!

Amikor én még kamasz lány voltam, hasonló dolgokat valahogy megéreztem, persze nem tudtam ilyen szépen és írói stílusban elmondani, inkább éreztem...de amikor beszéltem róla a családomnak, a nővérem nekem ugrott, aki egy bigott vallású a mai napig is és nagyon, de nagyon megvert érte!!!! Azt mondta, kiveri belőlem ezeket, mert ezek eretnek gondolatok....
Akkor fájt...nagyon összezavart...mára már lecsitultam...és neki megbocsájtottam...de az emlék megmaradt!!!

"Sok ember azért nem lesz soha sikeres, mert amikor a lehetőség kopogtat az ajtajukon, ők éppen a hátsó kertben négylevelű lóherét keresnek:)))" /Walter Chrysler/
Evelyn:)Deni!

Igen, igen ... figyelmetlen voltam. Köszönöm, hogy szóltál. :)
cseppRagyogásom!

Örülök, hogy olvasad:)
cseppCseppünk :o)

Olvasás közben azon elmélkedtem, hogy te aztán szép kis kutatómunkát végeztél, mert csodálatos párhuzamokat találtál. De aztán láttam a végén a szerzőt. Megtévesztett, hogy az írás elején nincsen idézőjel nyitva, pedig a végén bezártad. :o)
Akárhogyan is van, nagyon köszönöm a szemelvényt! :o)Ide mindennap visszatérek, kedves Cseppem:) Elvarázsolt.

Figyelmeztet, hogy
: " Minden bennem van.
: Isten hangja a saját hangomon szól hozzám.
: Hogy alkalmazzam mindennap a titkot, és a Vt.-t,
: Hogy szeressem és fogadjam el magamat.

Ne hagyd magad legyőzni! Emelkedj sorsod fölé, mert az élet kegyetlensége csupán megfelelő alkalmat jelenti a számodra ahhoz, hogy kiengedd "édes zamatodat"! A döntés a Te kezedben van! IGENT mondtam magamra. :)