Ki tudja

atom, atommagAz atommag belseje légüres tér, nagy részben. Világunk építő kövei és leg alapvető tényezői mikroszkopikus szinten. Ahol többet létezik a „semmi”, mint a „valami”. A kvantumelmélet egy sajátos voltából szemlélve az üres tér tele van virtuális részecskékkel, méghozzá azoknak minden fajtájával. Ezek mérhető hatással vannak a részecskékre. Ha megjelennek, és állítólag mindig, azonnal jelen van ellentétpárjuk, mivel a kvantumszámaik összege nulla. Virtuális részecskék a valóságos világban.
Ameddig azonban virtuális valóságuk létezik, ugyanúgy képesek ütközni másokkal, mit az igazi részecskék. Elegendő ütközésekkor felvehetnek annyi energiát, vagy többet, mint amennyi a nyugalmi tömegük. Elegendő energia felvételkor tömegük már nem nulla, így nem tűnnek el idejük lejártával, hanem azok lesznek belőlük, amit új energiaszintjük lehetővé tesz. Vagyis átléphetnek - kellő számú ütközések után- a valóságos létbe.
Egy nem létező energia, ami információ tartalommal bír, valóságossá válik. Pont azoké a valóságokká, amelyek minket is alkotnak. Atomok, melyek ilyen-olyan reakcióba lépve egymással élő szövetek alkotórészei lesznek. A mieink. Sőt, olyan bonyolult szerkezetet képesek létrehozni, amely táplálja önmagát. Speciális érzékszerveket fejleszt ki, hogy lehetősége legyen érzékelni a táplálékot, és megszerezni, amivel meghosszabbíthatja élettartamát ebben a világban. Majd, ki tudja mi okból, egyszer csak távozik e háromdimenziós világból, beleveszi k az idő végtelenségébe.
Mi célból? Ezek hogyan történhetnek meg? Valószínű, még keveset tudunk ezen virtuális részecskékről.
Az biztos. Mindannyian részei vagyunk ennek az egésznek kikerülhetetlenül. Teljességgel a Teljesség alkotó egységei vagyunk. Lehetünk akár kreatívak, vagy reaktívak, lusták, vagy dolgosak, szegények, vagy gazdagok, jó szívűek, vagy rossz szívűek, vagy hinduk, vagy keresztények, vagy bármi mások ezt nem tudjuk kikerülni. Pedig akarjuk! Olyan jó egyedül lenni, teljesen elkülönülten! És akármit erőlködünk, nem tudunk nem a világ részei lenni. Még így is legfőbb célját hordozzuk az életnek. Hordozni azt, ami a legtökéletesebb megjelenése valóságunknak, önmagunkat. Ez a valóságban megjelenő információ! A valóságos igazi INFORMÁCIÓ. Ez égbe kiáltása a világmindenség megannyi mikro- és makroszkopikus részegységeinek, hogy léteznek. Íme, létrejött. Elevenen!
Hát mit kezdhetünk ezzel? Egyrészt nem tudunk nem önmagunk lenni. Akkor is önmagunk vagyunk ha alszunk, vagy ébren vagyunk. Ha igazat mondunk, vagy hazudunk. Hol itt a hiba? Mikor teljesedhetek ki egészen? Melyik az igazi ÉN? És hol van, vagy mely aspektusban létezik valójában az az információ, ami én vagyok? Vagy logikai bakiba kerültem? Az ami én vagyok, valójában a teljesség vagyok, ami nem abszolválja azt, hogy egyedi megismételhetetlen Én vagyok?
Ez a légüres tér félelmetes! Ha belegondolok, hogy világunk nagy részét ez alkotja, és minden szemem előtt megelevenedő dolog csak illúzió… Hát valóban félelmetes. És ide térhetek majd vissza. Ebbe a semmibe, ahonnan valamikor jöttem. Úgy gondolom.
A megfigyelő hatással van a megfigyelt jelenségre. Valójában a része. Azt látja tonképpen, amit látni akar. Amit látásmódja megenged. Ha a megfigyelő kapcsolatban van a jelenséggel valamilyen szinten, látásmódja szerint hat rá, akkor arra is hatnak más megfigyelők. Tudtán kívül. Nagyobb megfigyelő egységek, ha van ilyen. És azokra a nagyobb szintű megfigyelőkre is hatnak még nagyobb szintű megfigyelők. A jelenség tudja, hogy figyelik, és a tetejében nagyobb részben üres tér. Egy valósággá vált virtuális valami, egy információ. Amely kifejezi önmagát, illetve azt, ami elvárható tőle. Furcsa átélni, hogy csak egy hangya vagyok egy emberiség bolyban, egy teljesen általános folyamat része. Akit talán … figyelnek? Ezzel meghatározzák viselkedésemet? De lehetséges ez? Valójában él a Világegyetem? Különben ki lenne a megfigyelő? Talán… Isten?
Ki tudja….

HozzászólásokKedves Simsam!

Nagyon KÖSZÖNÖM, hogy megosztottad gondolataidat.
Engem is foglalkoztatnak ezek a kérdések...
Jó volt olvasni gondolatmenetedet :-)

Szép napot kívánok!
Jugik