Mesés bemelegítő Lollitól

árnikaEgyre gyakrabban kapok másoktól levelet az oldalon keresztül.
Megmondom őszintén, hogy nagyon örülök neki.
Nagyon jó érzés, ha segítséget kérnek tőlem, és egy - egy új gondolattal támogatni tudok valakit.
Belül tényleg nagyon lelkes vagyok!
Régebben úgy éreztem mások hamar le tudják törni ezt a lelkesedést.
Nos ez már nem fog olyan könnyen menni.
Körbe biztosítottam magam egy csomó apró örömteli forrással.
Sokszor a világ távoli országaiból kapok dicséretet, és mindenegyes jó kívánságnál, hangosan üdvrivalgok a laptop előtt mint egy bolond. :D
Néha nekem is vannak rossz pillanataim, de hamar túl teszem magam rajtuk.
Pont írtam valakinek, hogy senkitől nem kapunk erőt az úthoz, azt nekünk kell minden nap megteremtenünk magunknak. Ez a mi felelősségünk.
Amikor rájöttem erre, onnantól nem éreztem áldozatnak magam.
Vannak akik nem fogadnak el, de ez nem akadályozhat abban, hogy elérjem amit akarok, vagy örüljek, és boldog legyek.
Ezeket az embereket, és helyzeteket már nem akadályozó tényezőknek látom, hanem szó szerint átnézek rajtuk, és valósággal megfosztom őket attól, hogy hatalmuk legyen irányítgatni engem. Látom, ahogy a csápjaikkal fogást keresnek rajtam, de már nem találnak.

Azt akarom elmondani nektek, hogy

AZ ERŐ BENNÜNK VAN!

Csak fel kell készülni a kiárasztására taktikusan.
Fel kell készülni arra, hogy ha valamit akarunk, akkor az egész uni be akarja majd bizonyítani, hogy ez nem lehetséges.
Figyelem!
Gatyát felkötni, és minden nap kitartani!
Az idő meghozza a szándék megvalósulását!
Addig előre boldogan!
A legtöbb gondot az okozza, hogy szeretnénk megváltoztatni mások véleményét, és szeretnénk előírni, hogy hogyan viselkedjenek, hogy nekünk jó legyen.
Hát nem arra emlékeztet ez a hülyeség, hogy nekünk nincs erőnk talpra állni?!
Inkább vagyunk elveszettek, kétségbeesettek, mert azt állítjuk, hogy mások tettek minket ilyenné?!
Nem igaz!

AZ ERŐ BENNED VAN!

És amikor ezt megérzed, akkor adsz időt a dolgok alakulásához, és nem akarsz semmit azonnal. Sőt amit azonnal megkapsz, azzal szemben lesznek kétségeid.

Ne higgyük el senkinek, hogy mi erőtlen nyomoroncok, és tehetetlen áldozatok vagyunk!
Tekintsünk minden akadályt számunkra és önző módon igazi motíváló erőnek bármi is töténik!
Ne hagyjuk legyőzni magunkat!
Hosszútávon nekünk lesz JÓ!
Ez az Uni tornaórája!
Melegítsük be a szívünket, hiszen a tél után hirtelen itt a nyár!

És most kivételesen nem én mesélek nektek hanem Lázár Ervin…

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika
HETEDIK FEJEZET
amelyben a tizenkét nagyon testvérrel találkozunk, és Árnika jól leteremti őket

Szegény Dzsoninak meg repesett örömében a szíve. Attól is, hogy Rézbányai Győző jókedvűen kiabál, meg attól is, hogy most már egykettőre Csodaországba érnek, a Hétfejű Tündér színe elé.

– De ha Csodaország felé mennek, akkor még találkozni kell nekik a tizenkét testvérrel.
– Milyen tizenkét testvérrel?
– Te mondtad egyszer, hogy Csodaország mellett lakik tizenkét testvér.
– Én mondtam?
– Persze, hát nem emlékszel?! Akik olyan nagyon testvérek!
– Ja, akik nagyon testvérek. Tudom már. Hát persze hogy találkoznak velük.

Félúton járhattak Rézbányai Győző virágos rétje és Ajahtan Kutarbani király fazsindelyes palotája között, amikor megláttak egy torzonborz, zsúpfedeles házikót.
– Nagyon megszomjaztam – mondta Árnika –, kérjünk itt egy pohár vizet.
Bement szegény Dzsoni a házba, köszönt illendőképpen, s látja ám, hogy tizenegy mogorva ember ül egy asztal körül. Nagyon hasonlított egymásra a tizenegy ember, a vak is láthatta, hogy ezek bizony testvérek. Már éppen mondani akarta szegény Dzsoni, hogy egy pohár vizet kér, amikor mind a tizenegy testvér fájdalmasan fölordított, és a lábaihoz kapott. De olyan egyszerre ám, mintha vezényszóra csinálták volna. Fölugrott mind a tizenegy az asztal mellől, ugráltak bal lábon, a jobb lábukat meg szorongatták.
– Az ostoba! A fajankó! Az ügyetlen kétbalkezes! – kiabálták.
– Mi az, megbolondultatok? – nézte őket csodálkozva szegény Dzsoni.
– Megbolondultunk?! Megbolondultunk?! Ördögöt bolondultunk meg! Csak ez a kétbalkezes a lábára ejtette a fát.
– Kicsoda?
– Hát a tizenkettedik testvérünk. Elment az erdőre fát vágni, és puff, ajaj, jaj de fáj a lábunk, a lábára ejtette a fát az ostoba.
– Honnan tudjátok? – kérdezte szegény Dzsoni.
– Hát te nem tudod, hogy átok ül rajtunk? Ami egyikünknek fáj, az fáj a többi tizenegynek is, ajaj, rettenetes ez! Képzeld csak el, te vándorlegény, milyen szörnyű az életünk. A múltkor ez a nyavalyás beleesett a folyóba, és nem tud úszni, ott fuldokolt, küszködött az árral, mi meg valamennyien fuldokoltunk a parton.
– Éppen te beszélsz! Te meg tegnap telezabáltad magad, és egész éjjel fájt a gyomrunk! Te lóbelű! Minek zabálsz annyit?!
– Neked csak ne járjon a szád, te meg eltévedtél a múltkor az erdőben, három napig fáztunk és éheztünk miattad, mert sose tudod megjegyezni az utat.
Már-már hajba kaptak a testvérek, szegény Dzsoni csak kapkodta a fejét, ugrált a tekintete a tizenegy testvéren. Azok meg nagy hirtelen abbahagyták a hajcihőzést, nekikezdtek nyögni.
– Hű, de nehéz! – mondták.
– Jaj, de nyomja a vállam! Haj, de göcsörtös ez a fa! Ej ez a féleszű, a fenének cipel ilyen nehezet!
Nyögött, nyöszörgött a tizenegy testvér, hogy jobban se kellett.
– Most meg mi bajotok? – kérdezte szegény Dzsoni.
– Most hozza hazafelé a fát a tizenkettedik testvérünk. Azt, amelyiket az előbb a lábára ejtett… Az őrült, pont ilyen nehezet választott. Jaj, de megvert bennünket az isten!
És ekkor megszólalt szegény Dzsoni hóna alatt Árnika:
– Szégyelljétek magatokat.
Fölkapták ám a fejüket a testvérek.
– Ezt meg ki mondta? A kacsád?
– Tud beszélni a kacsád?
– Tulajdonképpen nem kacsa. Királykisasszony – mondta szegény Dzsoni.
– Ugyan már! Nem hisszük – mondták a testvérek, és közben nagyokat nyögtek, meg tapogatták a vállukat fájdalmas arccal. Úgy látszik, a tizenkettedik testvér nagyban cipelte a fát.
– Könnyen bebizonyíthatom – mondta szegény Dzsoni.
– Legyek én a kacsa, s Árnika az ember!
S hopp, ott állt Árnika a testvérek előtt, hóna alatt a kacsa.
– Kerekre nyílt a szeme a tizenegy testvérnek.
– Hű, de szép lány vagy! – mondták, pedig Árnika igencsak haragosan nézett rájuk.
– És melyikőtöknek kell mondani, hogy változzatok át? – kérdezte az egyik testvér, s közben mind a tizenegyen megkönnyebbülten felsóhajtottak, mert a tizenkettedik testvér letette a fát, megállt pihenni.
– Mindig annak kell mondani, amelyikünk az ember – válaszolt Árnika.
– S nem félsz, hogy egyszer az ott a hónod alatt, ha ő lesz ember, elhajít, s úgy otthagy, hogy azt se mondja, fapapucs? Aztán maradhatsz örökre kacsa.
– Na látjátok, ez a ti bajotok! – mondta haragosan Árnika.

– Tényleg igaz, hogyha egyikük akarta volna, örökre kacsa marad a másik?
– Igen.
– Ez nekem eszembe se jutott.
– Nagy szerencse, hogy nem jutott eszedbe.
– És Árnikának meg szegény Dzsoninak?
– Gondolhatod. Őnekik aztán az eszük ágába se!
– De ezeknek a testvéreknek, látod, hogy az eszük ágába jutott.
– Hát éppen azért kínlódnak, mert ilyen srófra jár az eszük.
– Ha nem ilyen srófra járna az eszük, akkor most mind a tizenegyen elmennének segíteni annak a testvérüknek, aki a fát hozza, igaz? És akkor nem kellene nekik nyögni meg nyavalyogni, könnyebb volna mind a tizenkettejüknek.
– Na látod! Éppen ezt akarja mondani nekik Árnika is.
– Ha mi ketten ilyen nagyon testvérek lennénk, hogy mi az egyikünknek fáj, az fájna a másikunknak is, az jó lenne vagy rossz?
– Én azt gondolom, hogy mi ilyen nagyon testvérek vagyunk. Legalábbis, ami neked fáj, az fáj nekem is.
– De én úgy gondolom, hogy a hasra esésem is fájna neked, kék foltok lennének tőle a hasadon meg a térdeden.
– Szerinted jó lenne vagy rossz?
– Akkor én biztos nagyon óvatosan futkároznék, hogy hasra ne essek, nehogy neked fájjon.
– Nagyon kedves tőled.
– Te meg kevesebbet cigarettáznál, igaz, mert én is köhögnék különben reggelenként a cigarettázásodtól.
– Azt hiszem, inkább egészen leszoknék a cigarettáról.
– Akkor az nem is lenne olyan rossz. Vigyáznánk magunkra is meg egymásra is. Mondja meg a testvéreknek Árnika, hogy vigyázzanak egymásra, jó?
– Már mondja is.

– Ó, ti balgatagok – mondta Árnika –, inkább fuldokoltatok a parton, ahelyett hogy beugrottatok volna és kihúzzátok az úszni nem tudó testvéreteket a folyóból! És inkább éheztetek és fáztatok három napig, ahelyett hogy megkerestétek volna az eltévedt testvéreteket. Ej, de balgatagok vagytok!
– Na éppen! Örökké egymásért fogunk majd ugrálni – mormogtak a testvérek.
– De hiszen a világ legboldogabb emberei lehetnétek – mondta nekik Árnika. – Akármelyikőtök beleesne a folyóba, biztos lehetne benne, hogy a többi tizenegy utánaugrik és kihúzza. Akármelyikőtök eltévedne, bízhatna benne hogy máris keresik a többiek. Nagy bizalom és szeretet lehetne bennetek.
– Tényleg – mondta a legidősebb testvér, és valamennyien elkerekedett szemmel néztek Árnikára. – Ez előbb is eszünkbe juthatott volna!
És hopp, felnyögött mind a tizenegy. A tizenkettedik testvér a vállára vette a fát.
Nosza, ugrottak is azonnal, futottak. Odaszaladtak a facipelő testvérükhöz, mind a tizenegyen segítettek neki. Tizenkettejüknek olyan könnyű volt a fa, hogy alig érezték a súlyát. Nem kellett már nyögni, nyöszörögni.
Vitték nagy boldogan a fát, és egyszer csak elkezdtek ám kiabálni:
– Hej, viszket a szemünk, melyikőtök sír?
– Én sírok – mondta a tizenkettedik testvér –, de örömömben.

http://www.youtube.com/watch?v=QDZh4LsEGTc

HozzászólásokPersze...Flowom!

Kívánom neked, hogy a sikerrel kézenfogva járj!
http://www.youtube.com/watch?v=RaHgxfZZEm4&feature=related
lollipop - a Csillagközi NyomozóDe Zsül de... :D

Kívánom neked, hogy a sikerrel kézenfogva járj!
http://www.youtube.com/watch?v=RaHgxfZZEm4&feature=related
lollipop - a Csillagközi NyomozóA flört szerintem csodás

A flört szerintem csodás jelenség. Ha két ember kedveli egymást, érdeklődik egymás iránt, akkor az ismerkedés szakaszának legjobb jelensége.:)
Aztán, ha már jobban ismeri egymást a fiú és a lány, akkor is jó a sok-sok "komolyság" mellett bevetni egy-egy flörtös nyaffantást.:) Érthető vagyok, nem?:)Flow a flört szakértő... :D

Elképzelem ahogy veled flörtölök... :D
Minden pillantásomat megmagyaráznád... :D
Flow: -Most idézek egy híres flörtkutatótól...
Kezdek álmosodni....áááááááááá
Kívánom neked, hogy a sikerrel kézenfogva járj!
http://www.youtube.com/watch?v=RaHgxfZZEm4&feature=related
lollipop - a Csillagközi NyomozóSzétoffoltatok fiúk! Brühüm, semmi flirt...

Kívánom neked, hogy a sikerrel kézenfogva járj!
http://www.youtube.com/watch?v=RaHgxfZZEm4&feature=related
lollipop - a Csillagközi NyomozóJOGHURT?? én azt hittem az

JOGHURT?? én azt hittem az VONAT... na mindegy... a google képkereső első 15 találata:
http://images.google.hu/images?hl=hu&q=flirt&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi

egészen a 26. találatig a vonat van, és a 27-dik találat a secret oldal flörtölésről szóló topikja.... :DDDDNe maszatolj! :D

Kívánom neked, hogy a sikerrel kézenfogva járj!
http://www.youtube.com/watch?v=RaHgxfZZEm4&feature=related
lollipop - a Csillagközi NyomozóFlört?! Az egy finom

Flört?! Az egy finom joghurt... arra gondoltál, hogy együnk együtt joghurtot?:)Köszi Fiúk!

Valaki jöjjön flörtölni is... :D

Kívánom neked, hogy a sikerrel kézenfogva járj!
http://www.youtube.com/watch?v=RaHgxfZZEm4&feature=related
lollipop - a Csillagközi Nyomozó:)

"Fel kell készülni arra, hogy ha valamit akarunk, akkor az egész uni be akarja majd bizonyítani, hogy ez nem lehetséges." - Szerintem az Uni nem óhajt senki ellen állástfoglalni.:) Az Uni csak VAN, és kész.:)
Sőt, ha beszélgetések Istenesen szeretnék fogalmazni, akkor azt is mondhatnám:
Isten legnagyobb Kívánsága és Vágya a Te Vágyad és Kívánságod, kedves Lolli!:)KEDVES LOLLIPOP

(nem azert szeretlek amilyen vagy, hanem azert aki en lehetek melleted.)nekem nagyon tetszet!!