MoMoMo Tisztségek

Drága Teremtő Társaink!

Eddig gondolkoztunk azon, hogy milyen tisztségek legyenek, melyre tagjainkat kérjük fel. Aztán végiggondolva, hogy miért is jött létre ez a Mozgalom úgy döntöttünk, hogy közhírré tesszük. A Mozgalom alapja, hogy MINDENKI, aki magáénak érzi céljainkat (lásd célkitűzések) megvalósíthassa saját maga vágyait. Ha ezek a vágyak közösek, akkor közösen valósítsuk meg. Van akinek van ötlete, kimondja és elindítja, van aki szívesen csatlakozik a megvalósításhoz. Mindenkinek a maga SZABADSÁGA az, hogyan valósítja meg vágyait.

A MI vágyunk az, hogy lássuk az utcán, a boltban, a hivatalban, vagyis mindenhol, hogy vidámak, elégedettek és boldogok vagyunk. Ezt azzal mérhetjük le, hogy mosolygunk.
Nagyon sok ötletet kaptunk, és már több program áramlásban van.

Mivel már hetven felett van a taglétszámunk, ezért szükséges több funkciót létrehozni. Az alábbiakban ismertetünk párat, és kérünk BENNETEKET, hogy akiben elindult az a vágy, hogy ez Ő legyen, akkor vállaljátok fel, és jelentkezzetek.
A legfontosabb funkció, amit mindenképpen létre kell hoznunk, az a TITKÁR-i, mert ő lesz a Mozgalom KINCSTÁRNOKA :)

TITKÁR:
Gondoskodik az Egyesület pénz- és eszközgazdálkodásának bonyolításáról, kezeli az Egyesület pénztárát, ellátja a számviteli és ezzel összefüggő ügyviteli és bizonylati rendszer, valamint a bizonylati fegyelem megszervezését.
Biztosítja az Egyesület vagyonával való szakszerű elszámolást és annak kezelését, anyagi és erkölcsi felelőse az Egyesület pénzügyi gazdálkodásának.
Megtagadja olyan összeg kifizetését, mely sérti az Egyesület Alapszabályában és a vonatkozó jogszabályokban rögzített jogellenes vagyoni elszámolást.
Munkáját az Elnökség közvetlen irányítása mellett végzi. Megbízás alapján képviseli az Egyesületet.

RENDEZVÉNYSZERVEZŐ:
A rendezvény-szervező az Egyesület belső- és külső rendezvényeit, az elnökség határozata alapján az Elnökség közvetlen irányítása mellett végzi.
Megbízás alapján képviseli az Egyesületet.

SZÓVIVŐ ÉS SAJTÓREFERENS:
A szóvivő és sajtóreferens az Egyesület hírnöke, aki gondoskodik az Egyesület életének, rendezvényeinek előzetes propagálásáról, illetve utólagosan híranyagok, fotók, videó felvételek megjelentetésével, a médiákon keresztül is bemutatni a nyilvánosságnak az Egyesületet. Munkáját az elnökség határozata alapján az Elnökség közvetlen irányítása mellett végzi. Megbízás alapján képviseli az Egyesületet.

SZÁMVEVŐ:
A számvevő az Egyesületnek, az Egyesület egészének felügyelő és ellenőrző legfőbb választott tisztségviselője.
- a számvevő jogosult és egyben köteles rendszeres időközönként ellenőrizni az Alapszabály rendelkezéseinek betartását, a gazdálkodási és pénzügyi tevékenységekre vonatkozó előírások érvényesülését.
- A Egyesület valamennyi tagja (alkalmazottja) az ellenőrzések során kért iratokat és adatokat köteles a számvevő rendelkezésére bocsátani,
- az Egyesület tagja által kezdeményezett ügyeket kivizsgálja, a vizsgálat eredményéről az ellenőrzést kezdeményezőt, az Egyesület Elnökét és a Közgyűlést írásban tájékoztatja.
A számvevő évente egy alkalommal jelentést tesz a Közgyűlésnek az Egyesület szerveinél, tagjainál végzett ellenőrzések tapasztalatairól és a megtett intézkedéseiről.
A Számvevő köteles véleményezni az Egyesület éves költségvetésének tervezetét, az elfogadott költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. Megállapításait a Közgyűlés elé terjeszti.
A Számvevő ellenőrzései során tapasztalt jogszabálysértések megszüntetésére – határidő kitűzésével – felhívja az intézkedésre jogosult személyt, személyeket.
A Számvevő az általa feltárt súlyos hibák és hiányosságok esetén, indítványozza, kezdeményezi az Elnökség, illetve a Közgyűlés összehívását.
A Számvevő tanácskozási joggal vesz részt az Elnökség ülésein.

Drága Társaink :)
Szeretettel várjuk jelentkezéseteket, illetve jelöléseteket: momomo@thesecret címen, illetve a szombati küldöttgyűlésen.

Szeretettel:
Secret Admin, Álomkereső, Örökös BoldogságGRÁGA TEREMTŐ TÁRSAIM!

Nagyon szeretlek beneteket! Mindig tudtap,hogy öbike rendelkezik angyalkákkal, ill szeretik őt, mivel mindenki szereti, NAGYON!!! Millió ölcsi mindenkinek :))))))Már MA:)))))))))))

Pár óra múlva...nos drágáim hívott előbb Mato telefonon és kérte, szaladjak arra, mert van nála egy CD számomra...ugyanis a közelben lesz az osztálytalálkozóm, így lehet, hogy rátokrontok:)))))

ERY!!!!!!!!!!!!!!! Ha ezt olvasod és amennyiben még sem érnék oda fél 4-ig, légyszíves vedd át Matotól amit nekem küld és majd a 20-i hétvégén átveszem tőled, jó??? Már nagyon várom azt is!!!!!!!!!!!!! Biztos a szép idő is kitart addig:)))))))))))

Szeretlek benneteket drága MoMoMo testvérkéim:)))))))))))))

''A mosoly az a fény, mely az arc ablakán világít, s jelzi, hogy a szív otthon van.''
Evelyn:)HOLNAP! Mosolyogj Drága Magyarország!:)

"Élj a Szíved Erejével!"
Szeretettel: ErySzóval :))))

Mosolyogj Drága Magyarország :)