Napi Tanítások - 2010 - Augusztus

Drága Játszótársak!

Előzményként csak utalnék egy linkkel a januári oldalra...ott megtalálhatjátok (akik csak most kukkantanak be ide), milyen könyvből írom a tanításokat és hogyan jó használni, értelmezni az olvasottakat:

http://www.thesecret.hu/node/10019#comment-116752

Kérésetekre belinkelem az előző havi játszótereket:)))))

http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-majus_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-aprilis_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-marcius_evelion
http://www.thesecret.hu/node/10342
http://www.thesecret.hu/node/10019
http://www.thesecret.hu/napi-tanitasok-2010-junius_evelion
http://www.thesecret.hu/napi-tan-t-sok-2010-j-lius_evelion

Itt van a nyár utolsó hónapja!!! Nagyon elszaladt érzésem szerint ez a két hónap...most még amit csak lehet ki kell hozni az augusztusból, mert aztán következik a tanév!!! Pihenjetek, utazzatok, legyetek nagyon boldogok:))))

E havi témánk: A BŐSÉG MEGOSZTÁSA

Augusztus 31. Kedd

Más emberek meggyőzése és megnyerése művészet, s nagymértékben attól függ, hogy hogyan beszélünk. A hangunk a "hangos névjegyünk".

Ha meg akarunk nyerni valakit, először is saját magunkat kell megnyernünk. El kell fogadnunk magunkat és összhangba kell kerülnünk énünkkel. Ezenkívül azzal is tisztában kell lennünk, hogy mi a célunk: miért szólítunk meg éppen egy adott embert - mit akarunk tőle? Harmóniában kell lennünk a saját kifejezési módunkkal is. Ez pedig - többek között - azt jelenti, hogy elismerjük: jó, hogy van hangunk és ki tudjuk fejezni magunkat. És a kifejezésünk a szó minden értelmében véve "jó".

Ma tudatosan a minden értelemben vett "jó kifejezésre" törekszem.

Augusztus 30. Hétfő

Ha beszélgetünk, lélekben forduljunk teljesen a másik ember felé. Hangolódjunk rá, éreztessük vele, hogy érdeklődünk iránta, együtt érzünk vele.

Az érdeklődés és az együttérzés nem függhet attól, hogy ki a másik ember és milyen hasznunk származhat belőle. Az érdeklődés azt fejezi ki, hogy lélekben jelen vagyunk, amikor beszélgetünk valakivel. Úgy hangolódunk rá a másik félre, ahogy összehangolnak két váltakozva megszólaló hangszert. Ha éppen gondunk van és ezért nem tudunk ráhangolódni a beszélgetőtársunkra, lehet, hogy jobb, ha elmondjuk, mi a gondunk.

Ma a beszélgetéseim során tudatosan érezni akarom a másik embert és rá akarok hangolódni, hogy elérjem az énjét.

Augusztus 29. Vasárnap

Két ember között a legrövidebb távolság a mosoly.

Emlékszem egy esetre: Nada és én tanúi voltunk két ember veszekedésének. A feleségem, felismerve a helyzetet, letépett két szál százszorszépet, mindkét veszekedő félnek ajándékozott egy szálat és rájuk mosolygott. A vitának pillanatok alatt vége lett. Ahhoz, hogy megajándékozhassunk valakit egy mosollyal, előbb önmagunknak kell mosolyognunk, belemosolyogni önmagunkba, ahogy Buddha tette. A taoista jógában a belső mosoly módszere az alapfeltétele minden további lépésnek. Ha rá tudunk mosolyogni önmagunkra egy belső mosollyal, ezt a mosolyt bárkinek továbbadhatjuk, akivel aznap találkozunk.

Ma belemosolygok önmagamba. Ha nehezemre esik, magam elé képzelem egyik szerettem vagy a szellemi vezetőm mosolyát.

Augusztus 28. Szombat

Tanuljuk meg optimálisan használni a "varázskészülékünket", vagyis a hangunkat. Ez nem azt jelenti, hogy mások beszédstílusát utánozzuk, hanem hogy a saját hangunkon fejezzük ki a sikeres személyiségünket.

Az "összhangban lenni" kifejezésben benne van a "hang" szó. Testünk legyen az a "készülék", amellyel kifejezzük a lelkünket, azon keresztül pedig az énünket. Hogy ezt milyen nyelvjárásban tesszük, az teljesen mindegy. Az a fontos, hogy beszédünkkel kifejezzük az énünket. A személyiség szó latinul "persona" és azt jelenti: ami átsejlik a maszkon. Az éneklés és a hanggyakorlatok lehetővé teszik, hogy egyre jobban megfeleljünk az énünk hangjának.

Ma tudatosan figyelek a hangomra, akár fel is veszem és később visszahallgatom.

Augusztus 27. Péntek

"Mentális lemezek" helyett gondolatokkal, szavakkal és cselekedetekkel fejezzük ki a belső gazdagságunkat.

Tudatunk lemezjátszója nagyon sajátos melódiákat játszik. Mindig UGYANAZOK a hangok szólalnak meg belőle - szavakban vagy akár csak gondolatokban. Mielőtt működésbe hozzuk a gondolkodásra rendelt készülékünket, kapcsoljuk be a tudatunkat és gondoljuk meg, hogy kik vagyunk valójában. És ahelyett, hogy a lemez parancsának engedelmeskednénk, mondjunk igent magunkban a következőkre: "Vagyok! A szeretet vagyok! Elfogadom magamat olyannak, amilyen vagyok!" Akkor majd más hangok is kijönnek belőlünk, a bőség és az "igen" hangja!

Ma a "belső gazdagsággal" akarok kapcsolatba kerülni és abból táplálkozva akarok gondolkodni, beszélni és cselekedni.

Augusztus 26. Csütörtök

A humor kiváló - és a legtöbbször váratlan - lehetőség arra, hogy megmondjuk az igazat.

Mindannyian szenvedünk attól, hogy túl komolyan vesszük magunkat és nem tudunk nevetni önmagunkon. Ezzel saját magunk útjába állunk. Létezik egy új terápiás irányzat, az úgynevezett provokatív terápia, amely többek között azzal foglalkozik, hogy újra megnevettesse az embereket - méghozzá önmagukon. Ha egy dogma, hittétel vagy életforma rabságába kerülünk, a humor mindig segíthet, hogy kiszabaduljunk belőle. Ha humorosan mondjuk el valakinek az igazságot, azzal tudtára adjuk, hogy vettük a fáradtságot, hogy átlássunk rajta, de nem haragszunk rá. Ez mindkét félre felszabadítóan hat.

Ma egy olyan esetre akarok emlékezni, amikor egy kellemetlen igazságot humorosan és szeretettel hoztak a tudomásomra.

Augusztus 25. Szerda

A humor nélkülözhetetlen és soha nem lehet túladagolni. Egyik következménye a nevetés. Nevetéskor elengedjük a lényegtelent, az egót, a nehézségeket és a fölösleges terheket, s a lényeges és a lét könnyedsége felé fordulunk. A vicc, a komikum, az irónia és a szatíra mind a humor testvérei, de közöttük a humor a legbarátságosabb, a legszerényebb és a legcsendesebb.

A nevetés egészséges, szárnyakat ad a testnek, a szellemnek és a léleknek. Sőt más pozitív hatásai is vannak: például csökkenti a stresszt, erősíti az emésztő-, a légző- és a keringési rendszert, fokozza az endorfin (az úgynevezett boldogsághormon) kibocsátását. A provokatív terápia is a felszabadító nevetés közmondásos erejét használja ki. Ugyanis az, aki képes nevetni önmagán, már jócskán eltávolodott a kínzó problémáitól. Olyan perspektívák és kiutak tárulnak fel előtte, amelyeket csak a problémától már eltávolodott tekintet ismer fel.

Ma egy olyan alkalomra akarok emlékezni, amikor szívből tudtam nevetni önmagamon.

Augusztus 24. Kedd

Akkor is gondolkodjunk és beszéljünk pozitívan egy másik emberről, ha nincs jelen. A gondolkodásban ugyanis nincs jelentősége a távolságnak - ezt a fizikusok is egyértelműen megállapították. Mindegy tehát, hogy Kis úr velünk szemben ül-e, vagy Hawaiion tölti a szabadságát, ha épp valami jót vagy rosszat kívánunk neki. A szellem vonatkozásában nincs tér.

Ennek a tudatnak arra kell ösztönöznie, hogy "helyesen" álljunk hozzá az emberekhez. A pozitív hozzáállás nem azt jelenti, hogy az egekig dicsérjük azt, akit titkon balfácánnak tartunk. Hitelesnek kell lenni. Mindössze arról van szó, hogy fogadjuk el az embereket olyannak, amilyenek és vegyük őket komolyan ilyen mivoltunkban. Lehetőleg szavakkal is fejezzük ki, hogy elismerjük őket, elismerjük bennük az istenit, azt, amivel hozzájárulnak az életünkhöz.

Ma elgondolkodom egy olyan emberről, akivel problémám van, illetve volt és elismerem azt az értéket, amelyet az életemben képvisel.

Augusztus 23. Hétfő

Rossz szokás túl sokat beszélni és túl keveset hallgatni, mart ha beszélünk, nem tanulunk semmit, ám ha másokra figyelünk, mindig tanulhatunk valamit.

Nem véletlen, hogy az embernek két füle van, de csak egy szája. A fül nagyon "rugalmas" szerv. Alkalmas arra, hogy a felületesen elmondottak "mögé hallgassunk" és az elmondottakból kihalljuk a rejtett üzenetet. Azáltal, hogy készséggel meghallgatunk egy másik embert, éreztetjük vele, hogy megértjük, vagy legalábbis elfogadjuk, hogy ő olyan, amilyen. Így kevés elmondott szóval is megérinthetünk és komolyan vehetünk egy másik embert.

Ma tudatosan figyelek arra, aki hozzám beszél és mélyen befogadom, amit mond.

Augusztus 22. Vasárnap

Csak akkor lesz állandó vendégünk a bőség, ha már alkotótársként lelkesedünk és fáradozunk azon, hogy ténykedésünkkel jobbá tegyük a világot.

Elzárjuk magunkat a bőségtől, ha magunknak a legjobbat akarjuk, másoknak viszont nem. Ha azon elmélkedünk, hogy hogyan tudnánk jobbá tenni a világot, nem kell a távoli jövőbe tekintenünk. Mindig kerülnek az utunkba olyan emberek, akik számára esélyt jelenthetünk, kiindulási pontot a jó felé. És ha másokkal együtt átgondoljuk, hogy mit is tehetünk, a jó és az összhang képviseletében alkotótárssá válunk, s a bőséggel harmóniában tevékenykedünk.

Ma tudatosan hozzájárulok olyan emberek jó közérzetéhez, akiknek szükségük van rám.

Augusztus 21. Szombat

Ahhoz, hogy a bőségből részesülhessünk, át kell adnunk a kis énünket a valós énünknek. Erről szólt Jézus, amikor ezt mondta: "Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek."

Először is tisztában kell lennünk azzal, hogy Isten országa létezik. Jézus azt mondta: "Isten országa tibennetek van." Tehát önmagunkban kell azt keresnünk és megtalálnunk. A megérzéseinkre kell hagyatkoznunk és bizonyára elkövetünk néhány hibát, mire azt mondhatjuk, hogy felfedeztük és megéreztük önmagunkban Isten országát. És eközben az egónk a képzeteivel együtt feloldódik. Az egótól az énhez vezető úton célszerű, ha megfelelő "rugózásról" gondoskodunk. Azután egyszer csak az énünk kezd el cselekedni rajtunk keresztül - ez már egy új út, egy új nyelv, amelyet meg kell tanulnunk.

Ma tudatosan Istennek adom át tetteimet és cselekedeteimet.

Augusztus 20. Péntek

Bőségben élni azt is jelenti, hogy adunk a legjobb vagyonból - másoknak és önmagunknak.

A német közmondás szerint: aki elvesz, az tartozik, aki ad, az boldog lesz. Ebben a bölcsességben az erőszakos "elvenni valamit valakitől" a feltétel nélküli megosztással áll szemben. Ha adunk, nyitva kell tartanunk a belső csatornákat. Ha másokért - és önmagunkért - élünk, megnyitjuk a bőség folyamatát. Ezt a bőséget olyan mértékben és formában kell áramoltatnunk, hogy mások és mi magunk egyaránt be tudjuk fogadni azt.

Ma tudatosan átgondolom, hogy mit adhatok magamnak - vagy egy másik embernek - anélkül, hogy megerőltetném magamat.

Augusztus 19. Csütörtök

A bőség törvénye csak akkor érvényesülhet, ha mi magunk olyan csatornává válunk, amelyen keresztül megmutatkozhat a bőség.

Csatornává válni azt jelenti, hogy nem állunk az egónkkal a bőség útjába. A csatorna áteresztő, nem tanusít belső ellenállást (Istennel szemben), hiszen ellenkező esetben semmi sem folyhatna át rajta. A bőség itt azt jelenti, hogy az erőfeszítés és a hiábavalóság között hagyjuk megtörténni a dolgokat. A LÉT-nek azon a területein játszódik ez le, amelyeken nem hajszolunk makacsul célokat, de nem is fojtjuk el azokat. A bőség logikus következménye annak, hogy (egóként) kitérünk önmagunk útjából.

Ma tudatosan akarom megtapasztalni önmagamat mint a bőség csatornáját.

Augusztus 18. Szerda

Gyakran előfordul, hogy nem érezzük magunkat méltónak arra, hogy bőségben éljünk. Ezzel a hozzáállással egyértelműen megakadályozzuk, hogy megkapjuk az élettől azt, amit egyébként készséggel rendelkezésünkre bocsájtana.

Azt hisszük, hogy ha értéket adunk önmagunknak (az énünknek), akkor támadási felületet nyújtunk magunk ellen, vagy egoistának tartanak. Valójában csak azt tesztelik, hogy a saját énünkkel vagy valamiféle mániával azonosítjuk-e magunkat. Fáradhatatlanul vigyük be az önértékelésünket és a tudatunkat életünk azon területeire, amelyeken még nem sikerült teljes mértékben megvalósítanunk a bőséget. Ennek jóvoltából egyszer csak azt tapasztaljuk majd, hogy az életünk minden része egyre jobban tükrözi ezt a bőséget.

Ma tudatosan hagyom, hogy az adott helyzetben kifejezésre juthasson az én(em) értéke.

Augusztus 17. Kedd

Bármilyen nehéznek tűnnek is a körülmények, ha igent mondunk a bőségre, fölül tudunk emelkedni rajtuk és meg tudjuk változtatni azokat.

Ha nehéznek látszanak a körülmények, célszerű leírni a következő kérdést: "Milyen körülményekről van szó és mitől olyan nehezek?" Ezután szálljunk magunkba és keressük fel bensőnkben a bőség szellemét. Belőle töltekezve fel tudunk nőni a nehéz helyzetekhez. Ebben a pillanatban már nem a körülmények állnak a középpontban, zaklatva bennünket, hanem önmagunkat, az énünket látjuk ott, a körülmények pedig a javulásra való esélyként jelennek meg.

Ma életemnek azon elemeit vizsgálom meg, amelyeken javítanom kell és meg akarom nézni, hogy milyenek lehetnének azok a bőség szemszögéből nézve.

Augusztus 16. Hétfő

Minden, ami történik velünk, lehetséges esély, hogy felszínre kerüljön a bőség.

Sokszor olyan helyzetbe kerülünk, amely elsőre szorongatónak, talán még ijesztőnek is tűnik. Az is előfordul, hogy félelmet vált ki belőlünk. Nem fogadjuk el és fenyegetve érezzük magunkat. Ilyen helyzetekben először is a magunk beszűkültségét kell felismernünk, anélkül hogy értékítéletet alkotnánk és rá kell jönnünk, hogy nem a helyzet fenyegető, hanem mi vagyunk beszűkültek. Ezt be kell ismernünk. Ha így teszünk, önmagunkkal szemben is bátran járjunk el. Ez a belátás és a változás pillanata.

Ma megfigyelek egy nyomasztó vagy ijesztő helyzetet, beismerem a beszűkültségemet, s hagyom, hogy bőség és szélesebb látószög foglalja el a helyét.

Augusztus 15. Vasárnap

Vajon felismerjük-e, hogy a belső természetünknél fogva gazdagok vagyunk?

Ha összehasonlítjuk a tudatunkat egy állatéval, láthatjuk, hogy milyen óriási különbség van a lehetőségeink között. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenki ki is használja a lehetőségeit. Csak akkor kereshetünk az életünkre a hagyományos gondolkodáson túllépő válaszokat, ha felfedezzük a "belső kincsestárunkat". Ezek a válaszok mélységesen egyéniek és a teremtés birodalmát gazdagítják. És ez az a pillanat, amikor felébred a belső géniuszunk, s arra vár, hogy műveljük és eddzük.

Ma, mielőtt cselekszem vagy megszólalok, felkeresem a "belső kincsestáramat" és eldöntöm, hogy mit akarok felszínre hozni belőle.

Augusztus 14. Szombat

Aki nem ismeri fel a belső gazdagságot, önmagának és sikerének áll az útjában.

Ha külső sikerek után futunk, kudarcra van ítélve a vállakozásunk. Lehet, hogy elérjük, amit akarunk, mégsem leszünk tartósan boldogok és később gyakran elveszítjük azt is amit elértünk. Bármikor, ha vágyunk valamire, azt először a bensőnkben kell elfogadnunk és igent mondani arra, amire vágyunk, majd a vágyunkat "VAN-ná varázsolnunk", hogy azután vágyunk tárgya ránk találhasson. Így valósul meg a gazdagság magunkon keresztül.

Ma megkérdem magamtól, hogy mire vágyom a külvilágban, majd magamba fogadom és érlelem kívánságom tárgyát.

Augusztus 13. Péntek

Ha az életben mindenütt felsimerjük a bőségre való készséget, akkor elő is hívjuk azt. Ennek azonban csak akkor van értelme, ha az egész életünket a bőség kinyilatkoztatásává tesszük.

A keresett gazdagság mindenütt jelen van, még ha észrevétlen is, még ha szívesen rejtőzködik is. Tudatosan kell megszólítanunk, hogy feltáruljon. Ezt tesszük, amikor egész nap szeretetet sugárzunk és a bőséget, amelyet a külvilágban szeretnénk megélni, önmagunkból árasztjuk. Ha ez nem sikerül azonnal, akkor az áldás törvényével is hathatunk. A bőség így számára megfelelő formában, az elképzeléseinktől függetlenül mutatkozhat meg.

Ma megszólítom a bőséget, a tökéletességet és a harmóniát azokban az élethelyzetekben, amelyekbe kerülök.

Augusztus 12. Csütörtök

Amint felismeri az ember, hogy ki is valójában és elfogadja a szellemi örökségét, megjelenik az életében a bőség. Aki teljes mértékben felsimeri ezt a törvényt, nem tapasztal többé szükséget.

Hiánytudat akkor jön létre, ha nincs viszacsatolásunk az alkotó tudathoz, amely nem más, mint egyfajta bőségtudat. A 23, zsoltár világosan leírja: "Az úr az én pásztorom, nem szűkölködöm." Ez a vers nem csak egy állítás, hanem egy ok is, egy olyan gondolkodásmód, amelyet minden - valóban minden - helyzetben alkalmazhatunk. És egyben válasz sok-sok - nemritkán nehéz - élethelyzetre.

Ma tudatosan elismerem az életemben a jólétet - ott, ahol már jelen van -, és hálás vagyok érte Istennek és önmagamnak.

Augusztus 11. Szerda

A bőség törvénye szerint az élet gazdagsága szellemi örökségként illeti meg az embert és minden pillanatban rendelkezésére áll.

Először is tisztázzuk magunkban, hogy mit is értünk a bőség fogalmán. Az értelmünk és az énünk ugyanis gyakran eltérő véleménnyel van arról, hogy mi a bőség. A bőség nem feltétlenül azt jelenti, hogy bőségesen van pénzünk. A bőség abban is mutatkozhat, hogy sok idő, együttérzés, szeretet, érzékenység, valamint rengeteg feladat és kihívás áll előttünk.

Ma tudatosítom magamban, hogy milyen bőségben van részem, hálás vagyok érte és szeretettel fogadom azt.

Augusztus 10. Kedd

Mindenki maga határozza meg azt a szintet, amelyiken él, azáltal, hogy megnyitja és tágítja a tudatát, kellően értékeli magát és a sorsát és annyi tiszteletben részesül, amennyit ő maga nyújt.

Úgy tehetünk szert önbecsülésre, ha értéket adunk az énünknek, a bennünk levő isteninek. Ki kell tárnunk a tudatunkat az énünk felé. A szintnek, amelyen élünk, semmi köze nincs az adott körülményeinkhez. Ez ugyanis egy "belső szint". Hajléktalanként is élhetünk királyi módon, ha ,egőrizzük a tudatunkban a valós énünket. Az embert nem elsősorban a körülmények teszik bánatossá vagy boldoggá, hanem az, hogy miképpen értelmezi azokat és hogyan viszonyul hozzájuk.

Ma tudatosan tisztelni fogom az énemet.

Augusztus 9. Hétfő

Csak az tehetős, aki képes valamit tenni és aki sokat tesz, az nagyon tehetős. Azért fontos fejleszteni a belső teljesítőképességet, hogy kívül jólétként jelenjen meg.

"Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek és nem hiszitek: a cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam." Ha tehetősek akarunk lenni, szövetkeznünk kell a bensőnkben azzal, aki birtokol és belőle kell növekednünk. Az egónk nem teljesítőképes, legfeljebb követelőző.

Ma tudatosan eggyé válok a bennem munkálódó istenséggel.

Augusztus 8. Vasárnap

Gazdagság a szellemi elvek és az erőteljes cselekedetek társításával jön létre.

A cselekvésünket gyakran a neurózisunk és a képzeteink határozzák meg. Igen gyakran túl sokat cselekszünk és ráadásul túl rossz irányban. A tetteinknek belülről és szellemi harmóniából kell fakadniuk. Ehhez visszacsatolásra van szükség, aminek révén a szükséges erőt is elnyeri a cselekvésünk.

Ma odafigyelek, hogy a cselekedeteim megfeleljenek a legbelsőbb etikámnak és csak akkor cselekedjek, ha az elveim engedik.

Augusztus 7. Szombat

Ha fejleszteni akarjuk a jólét tudatát, akkor először is el kell engednünk a hiánytudatot.

A legtöbb ember a saját elképzeléseit tekinti mércének a jóléte megítélésében, ezért állandóan szükségben él. Valahányszor meg vagyunk győződve arról, hogy valakinek másként kellene viselkednie, vagy egy helyzetnek másnak kellene lennie, hiánytudatban szenvedünk. Ha utánakérdezünk, hogy megfelelnek-e az elképzeléseink a valóságnak, mindig "nem"lesz a válasz. És ha vitába szállunk a valósággal, mindig veszítünk, mégpedig százalékosan. Mihelyt felhagyunk a hiánygondolkodással, elkezdjük érezni magunk körül a bőséget.

Ma átgondolom, hogy "szegénynek" érzem-e magamat és az életkörülményeimet, majd megbékélek és hálát adok azért, amim van.

Augusztus 6. Péntek

Még soha senki sem tudott hiánytudattal jólétben élni. Az egyik tökéletesen kizárja a másikat.

Először is tudatosítanunk kell magunkban, hogy kik vagyunk valójában. Ugyanis minden ember annak az EGYETLEN tudatnak az osztatlan része, amelyet Istennek is nevezünk. Mi, mint Isten, különböző helyzetekbe kerülünk és a bennünk lakozó istenség emberi fejlettségi fokától függően maradéktalanul vagy úgy-ahogy megbirkózunk az adott helyzettel. Feladatunk az, hogy a gazdagságot, ami mi magunk vagyunk, igyekezzünk életünk minden területére kiterjeszteni. Nem kell kapkodnunk, hiszen az örökkévalóság áll előttünk.

Ma kapcsolatra törekszem a bennem lakó istenséggel, jólétet és bőséget akarok érezni önmagamban, s ezt ki is szeretném sugározni.

Augusztus 5. Csütörtök

A bőség a világegyetem természetes törvénye. A természet mindenütt szinte pazarlóan nagyvonalú, körös-körül bőség uralkodik. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy sokan nem részesülnek ebből a gazdagságból, mert nem ismerik a belső teljesítőképességüket, vagy legalábbis nem használják ki azt optimálisan.

A gazdagság nem újraelosztás, hanem tudat kérdése. Ha a világ minden pénzét összegyűjtenénk és kiosztanánk az emberek milliárdjai között, viszonylag rövid időn belül a gazdagok újra gazdagok, a szegények ismét szegények lennének. A gazdagságot ÖNMAGUNKBAN kell felfedeznünk és arra kell kérnünk, hogy terjedjen át az életkörülményeinkre is.

Ma tudatosan megszólítom önmagamban a "bőség szellemét" és az életkörülményeimre is ki akarom azt terjeszteni.

Augusztus 4. Szerda

Szellemi utunkhoz az a megfelelő hely, ahol éppen állunk.

Nagy a kísértés, hogy a magasztos spirituális érzések hatására mindent hátrahagyva egy kolostorban, asramban vagy a társadalmon kívül keressük a spirituális beteljesülést. Ha ez az igény nagyon erős, engedünk is neki. Végül azonban az élet mindig visszaküld arra a helyre, amelyet elhagytunk és megkér, hogy foglaljuk el azt újra. Spirituális utunk kiindulási pontját nem annyira a külső, mint inkább a belső újrapozicionálásban kell megtalálnunk.

Ma tudatosan meghatározom és elfogadom azt a helyet, ahol a foglalkozásom, a személyem, a kapcsolataim és az egészségem tekintetében állok.

Augusztus 3. Kedd

Évmilliók óta rejtőzött a sivatag mélyén egy kincs, a kőolaj, miközben a felszínen szegények voltak az emberek. Ez a belső gazdagság csak akkor vált kívül is láthatóvá, amikor felfedezték és kitermelték a kincset - lementek érte a mélybe. Tehát ne becsüljük le azt a képességünket, hogy le tudunk merülni a bőségbe.

Át kell formálnunk a tudatunkat. Ez azt jelenti, hogy nem másokkal, hanem saját magunkkal kell kezdenünk azt, hogy leszállunk a mélybe és kiássuk a belső kincset, feltárjuk tudatunk belső birodalmát, s ebből kiindulva kell élnünk és cselekednünk. Ha nem tudjuk, hogy hogyan érhetjük el Istent, szegények vagyunk. De amint sikerül megérezni önmagunkban az isteni mélységet és előhívni azt, gazdagok leszünk.

Ma tudatosan fogok kutatni magamban és fel akarom fedezni, hogy milyen adottsággal, milyen kinccsel ruházott fel Isten.

Augusztus 2. Hétfő

Az ember arra születik, hogy bőségben éljen és ez meg is valósul, ha él a felhatalmazásával.

Bőségben élni nem azt jelenti elsősorban, hogy minden, amit kigondolunk, azonnal rendelkezésünkre áll, hanem azt, hogy tudatára ébredünk a szellem gazdagságának és ebből a gazdagságból - nem pedig az adottságok börtönéből - élünk és cselekszünk. Előszeretettel tesszük, fel a kérdést, hogy félig tele van-e a pohár, avagy félig üres és közben teljesen elfelejtünk hálát adni azért, hogy egyáltalán van pohár, amelyet újra és újra meg lehet tölteni.

Ma tudatosan a belső szellemi gazdagságomból fogok alkotni és szeretném, ha eszembe jutna valami jó.

Augusztus 1. Vasárnap

Mindenekelőtt szögezzük le, hogy minden jólétet az emberi szellem hoz létre.

Szellemünk segítségével jólétté változtathatjuk bármely élethelyzetünket. Ez nem azt jelenti, hogy milliomosok leszünk. A jólét itt azt jelenti, hogy jól mennek a dolgaink. Ezt pedig kizárólag a szellemünk révén érhetjük el. Hiába születik valaki milliomosnak, ha nincs rendben a szelleme, elveszti a millióit, vagy legalábbis egyszer csak meglehetősen szegénynek kezdi érezni magát. Ha a jólétet önmagunkban alakítjuk, akkor egy olyan jólétet hozunk létre, amelyik azonos velünk, vagyis szeretetet és kedvességet teremtünk magunk körül.

Ma jólétet teremtek magamban azáltal, hogy helyére teszem a dolgokat - különösen annak révén, hogy megfelelően gondolkodom és cselekszem.Minden ugyanúgy...

Drágáim köszönöm az érdeklődést, az együttérzést!!!!!!!!!!

Apukám még mindig ugyanúgy van, vagyis sajnos nincs jól...telnek a napjai, de cseppet sem javul, rossz a közérzete:((((

Palkómmal minden a legnagyobb rendben van...vagyis velünk kettőnkkel:)))))

Nyitogatom a szeptemberi játszóterünket!!!!!!!!!!!!!!!! Ott várlak benneteket:))))))))))))))Sziasztok Kedveseim:)

Gondolom Mindannyian elfoglaltak vagytok:)
Ragyogás, köszönjük a csodás idézeteket, történeteket:)
Mi jól vagyunk, bár Nikit még kínozza az allergiája:(...de Isten megsegít, bízom benne és kinövi:))
Tina lázasan várja már, hogy elkezdhesse az ovit, de majd csak januárban kezdi...
Készülünk nyaralni:)jó is lesz még kis napsütés, Tunéziába megyünk, holnapután:). Ez az első, még nem jártunk ott, így nagyon várom, olvastam jót, rosszat, bízom benne, hogy minden rendben lesz és csodás emlékként őrizhetjük meg magunkban ezt is.
Vili jönni fog Kingihez:)-aki kicsit gyengélkedik, torokgyulladással, gondolom ezért és a nem túl kegyes főnöke miatt nem bír írni.
Napsugink, jobban van a kezecskéd?
Evelyn, Apukád?
Mindenkinek nagy gyógy- puszikát küldök, magamnak is...hihi, a szeles időt nem bírja a buksim:))Drága Evelin, és kedveseim!:)

A mai tanítást, a www.maiige.hu oldal adja, és azért, hogy amíg a mi Evelinünk édesapja gyógyul, legyen lelkünkben szépség. Ugye mindannyian jól vagytok? Örömmel a szívemben remélem, hogy igen. Ölelek mindenkit: Anikó.
Most utoljára teszem be, hogy ne legyek inkorrekt a lappal szemben:

Kezdesz szétesni?
„…szembejött vele tíz leprás férfi…” (Lukács 17:12)

Lukács feljegyzi: „Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: »Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!« Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: »Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak«. És amíg odaértek, megtisztultak.” (Lukács 17:12-14). A lepra lassú, fájdalmas halált jelentett. Először elveszted az ujjaid, és nem tudsz dolgozni, azután elveszted a lábujjaid, és nem tudsz járni, aztán megtámadja a belső szerveidet. Minden nap egy kicsit több vész el belőled. Íme öt hasznos tanulság ebből a történetből: 1) Ha úgy érzed, hogy „kezdesz szétesni”, fordulj Jézushoz! Ő pótolni tudja azt, amit elvesztettél, és vissza tudja adni a békességed és az örömöd. 2) „Emeld fel a hangod!” Félre a méltósággal és az illendőséggel! A kétségbeesett emberek kétségbeesett dolgokat tesznek. Isten megígéri: „Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám” (Jeremiás 29:13). 3) Bármit mond neked – tedd meg! Ne szabj feltételeket Istennek! Ne akard pontosan ugyanazt átélni, mint mások! Jézus azt mondta a tíz leprásnak: „Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak!” Miért nem csupán szólt hozzájuk, vagy miért nem érintette meg őket, mint másokkal tette? Ne kérdezz, engedelmeskedj! A hit nem követel magyarázatot. 4) Lépd meg a hit lépését! Lukács azt írja: „És amíg mentek, megtisztultak” (Lukács 17:14 NKJ). El kell indulnod, minden lépés egy lépéssel közelebb visz. De semmi sem történik, amíg a hitnek azt az első lépését meg nem teszed. 5) Kezdd el dicsérni Istent! A tíz leprás közül csak egy tért vissza, hogy hálát adjon, és Jézus ezt megjegyezte. Akkor járulhatsz bizalommal Isten elé a következő kéréseddel, ha tudod, hogy úgy emlékszik rád, mint aki hálát adott Neki a legutóbbiért.Kedveseim:) Mindenkinek küldöm szeretettel:

Innen: www.maiige.hu Jézus nevében tenni
„Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek!” (Kolossé 3:17)

John Ortberg írja: „Mindannyian dolgozunk. Értéket hozunk létre – ez a munka. De milyennek kell lennie szerinted annak, amikor Jézus nevében dolgozunk? Nos, először is a munka olyan valami lehet, amit együtt csinálhatsz vele. Nem arra vagyunk szánva, hogy egyedül dolgozzunk.

Tehát holnap és mindennap, szánj egy percet arra a munkanapod kezdetén, amikor leülsz az asztalodhoz vagy a számítógépedhez, vagy nekikezdesz az otthoni munkádnak, hogy megkérd Jézust, dolgozzatok együtt. Mondd neki: „Ma nem egyedül fogok dolgozni”! És bármikor munkád közben valami nehézség adódik, kérd a segítségét! Amikor nehéz döntést kell hoznod, kérj Tőle bölcsességet – aztán figyelj, és légy igazán nyitott!

Amikor úgy érzed, hogy fogy az energiád, kérd Őt, hogy újítsa meg az erődet! Amikor úgy érzed, hogy a viselkedésed negatív irányba fordul, kérd Őt, hogy terelje újra jó irányba a szívedet! Tegyél valamilyen jelképet az asztalodra vagy a falra, hogy amikor ránézel, emlékeztessen arra, hogy ma Jézus és te társak vagytok a munkában!
Munka közben néhány óránként tarts két-három perces szünetet! Köszönd meg Neki a segítségét! Add át Neki aggodalmaidat! Kérj az Ő erejéből! Minden perc alkalom arra, hogy Jézussal legyél. Amikor elfelejtesz valamit – és el fogsz; amikor elrontasz valamit – és el fogsz, emlékezz erre a fontos szabályra: semmi sem győzhet le! Minden perc újabb lehetőség. Isten újra és újra küldi őket. Ez a kegyelem. Munkanapod minden perce új lehetőség arra, hogy Vele lehess.”Hogy mi a barátság? Akkor tudod meg Judy, ha te is elolvasod ezt

barátság: ~ Az élet receptjéhez a barátok a legfontosabb hozzávalók :)

~ Igaz barátság, mikor egymás mellett ültök néma csendben, és úgy érzitek, ez volt az egyik legjobb beszélgetésetek.

~ A barát olyan valaki, aki ismeri a szívedben rejlő dallamot, és vissza tudja neked énekelni azt, ha te már elfelejtetted.

~ A barátság olyan, mint a gyertyák: van ami gyorsan kialszik, egyetlen kis széllökéstől;
van olyan, ami egy darabig ég, de aztán a lángja elillan.. és van, ami örökké tart, és megvilágít mindent.

~ Nem az a barátod, aki szemtől-szembe kedves hozzád, hanem az, aki a hátad mögött sem mond rosszat rólad :) KIRÁLY!

~ Ha minden egyes alkalommal, mikor megnevettettél, lehoztam volna egy csillagot, akkor most az egész égbolt a tenyeremben lenne.
~ Sok ember utazna veled egy limuzinban, de az igaz barátod az, aki felszállna veled buszra is, mikor a limuzin lerobbant..

~ A barátaim nagyon sokat jelentenek nekem; azt kívánom, hogy én is ilyen fontos legyek nekik :)

~ Az embereket szárnyak nélkül nem hívhatjuk angyaloknak, inkább barátnak nevezzük őket :)

~ A jó barát garantálja, hogy kihoz a börtönből, de az igaz barát ott fog ülni melletted :)

~ Az igaz barátok akkor is melletted lesznek, ha az egész világ ellened fordul

~ Az igazi barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet :)

~ Az élet nem könnyű, és sose lesz az. Ne feledd, vannak barátaid, és én is egy vagyok ezek közül! Szóval, csak azt akarom mondani, ha szükséged van egy kézre, csak hívj fel, mert a barátod vagyok.. és szeretlek ^^ 06 20 221 0342. Anikó

~ Legyél önmagad, a barátaidnak nem kell más!

~ Bárhová mész és bármire lesz szükséged, tudod, Én ott leszek neked mindig
Ha egyedül leszel, nem kell majd félned, csak hívj fel, és tudod ... én ott leszek!

~ A barátság a legszebb ajándék az élet összes kincse mellett ...

~ Sose magyarázkodj! ... Barátaidnak nem kell, az ellenségeid meg úgyse fognak hinni neked:)

~ Ha az összes barátom leugrik egy hídról, én nem ugrom velük - inkább lent várok, hogy elkaphassam őket.

~ Barátnak lenni nem azt jelenti, hogy megállítjuk egymást, mikor hibát követnénk el -
barátság az, hogy egymás mellett állunk, miután elkövettük a hibát

~ Tartsd közel barátaidat a szívedhez, mert lehet, hogy egy nap felébredsz és rájössz,
hogy 'elveszítettél egy gyémántot, mert túl elfoglalt voltál azzal, hogy kavicsokat gyűjts.

~ A szivárvány 7 színből áll, a zene 7 akkordból épül fel, egy hét 7 napból áll,
a világ pedig 7 kontinensből.. mi pedig 7-betűs barátok vagyunk

~ Ha valami rossz dolog történik, a haverjaid hazudnak neked, hogy jobban érezd magad..
de az igazi barátaid megmondják az igazat, akkor is ha fáj.

~ A legjobb barát tulajdonképpen egy testvér, akit a sors elfelejtett neked adni.

~ Barátok jönnek, barátok mennek ... az ellenségek gyűlnek. De ellenségből is lehet barátot csinálni. Kívánj mindig jót nekik!

~ Nem azok a legjobb barátaid, akik megígérik, hogy kihoznak a börtönből... az igaz barátaid ott ülnek melletted.

~ Nem tudtam, hogy idióta is tudok lenni, amíg nem találkoztam veletek, akiket barátaimnak hívok:) DDD

~ A sors választja a rokonaidat. Te csak a barátaidat választhatod.

~ A barátok olyanok, mint a hitelkártyák - mindig szükségünk van rájuk :D

~ Hiába szeretjük egymást, ez barátság... és az egyik legjobb fajta... egyszer majd azonban rájövünk hogy ez igazi szerelem volt..de addigra késő lesz...pedig ez tényleg az volt...

~ A barátság nem azért van, hogy valamit kapjunk, hanem hogy lehetőségünk legyen adni is:)

~ A barátság gyakran végződik szerelemmel, de a szerelem barátsággal soha!

~ Szükségben derül ki hogy ki az igaz barát

~ Visszaemlékszünk azokra az időkre, amit együtt töltöttünk, és változhat az életünk, jöhet bármi, mi mindig barátok maradunk, örökké :)

~ Ne haladj előttem, hisz nem foglak követni téged.
Ne gyere mögöttem, én nem foglak vezetni.
Sétálj mellettem és legyél a barátom! :)

~ Az élet barátok nélkül olyan, mint egy másodfokú egyenlet; teljesen értelmetlen :D

~ Az igaz barátság azt jelenti hogy egyazon lélek él két testben.

~ Barátok: csak egy hétbetűs szó, és mégsem tudunk nélkülük még 7 másodpercet sem élni.

~ Először legyél a saját magad barátja, és aztán a többiek is azok lesznek.

~ A barátság olyan, mintha bevizeltél volna - mindenki látja, de csak te érzed igazán.

~ Egymás mellett vagy messze innen, a jó barátok mindig közel vannak a szívünkhöz

~ A barátok olyanok, mint a négylevelű lóhere: nehéz találni, de nagyon jó, hogyha vannak.

~ A karjainkkal ölelünk, a srácokat megcsókoljuk, de a jó barátok azért vannak, hogy mikor a srác mást csókol, legyen aki megöleljen :)

~ Ha nem tudsz magadon nevetni, barátom, én örömmel megteszem helyetted. PPPP

~ Barát az, aki egy rettenetes napból is tökéleteset tud varázsolni.

~ A szerelem elmúlhat az évszakkal együtt, néhány barátság évekre megmarad.

~ A barátság olyan dolog, amint nem a suliban tanulsz... viszont ha nem ismered,és érted, vagy érzed meg a barátság szó jelentését, akkor igazából nem tanultál semmit az életben.

~ Egy jó barát azt mondja: "ha valaha is szükséged lesz valamire, én itt leszek",
de egy igazi barát ennyit mond: "soha nem lesz szükséged semmire, hiszen én itt vagyok neked"

~ Nem az a barát, akit a legrégebb óta ismersz, hanem az, aki megjelent, és sosem hagy el :)

~ Azok a legjobb barátaid, akik mindent tudnak rólad, és mégis szeretnek.

~ A legjobb barátaid azok, akik megértenek akkor is, ha nem mondasz semmit,
akik egy órát is várnak mikor te annyit mondtál: 'várj egy percet' és azok,
akik melletted maradnak mikor azt mondod: hagyjatok egyedül..

~ A barátság olyan, mint az egészség: csak akkor érted meg a fontosságát, mikor elveszítetted

~ Nem, ő nem a barátom.. de szeretem az öleléseit, a szemeit, a mosolyát..
a rengeteg közös emlékünket, a perceket, amikor együtt nevettünk..
azt hiszem, szerelmes lettem a barátságunkba

~ Akinek barátai vannak, az nem lehet felesleges ember.. :)

~ A barátság a megbocsátásról szól, nem a felejtésről; nem a meghallgatásról, hanem a megértésről..

~ A barátok olyanok, mint a lufik, ha egyszer elengeded őket,
lehet hogy nem kapod őket már vissza.. úgyhogy próbálj meg vigyázni rájuk, hogy sose veszítsd el őket :)

~ A barát az az ember, aki mellett mersz önmagad lenni

~ Egy barát sosem közli hogy "Én előre megmondtam" - még ha ez is az igazság

~ Két ember attól fogva számít igaz barátnak, amikor hallgatásuk már nem jelent kínos csendet.

~ Csak a barátok azok, akik akkor is meghallgatnak, ha hajnali négykor hívod fel őket

~ Igaz barát az, aki akkor jön be az ajtón, amikor mindenki más kimegy.

~ Ellenségről ritkábban derül ki, hogy barát, mint fordítva.

~ A barátok azok, akik megkérdezik, hogy vagy, és várnak a válaszra.

~ A barátság hasonlatos a pénzhez, könnyebb megszerezni, mint megtartani.

~ A barátság az, ami fontosabb a saját egonknál.

~ Kezdem érteni – mondta a kis herceg. – Van egy virág… az, azt hiszem, megszelídített engem…
________________________________________________________________________________________________
A Barátság egy szó, egy gondolat, egy érzés, egy hely a szívedben.
Barátodnak mondod azt az embert, akihez valami kis szállal fűződsz,
viszont a barátságotokat is átfűzi egy erős szakíthatatlan szál,
ami akár örökké és tarthat. S van olyan, amikor ez a szál, egy gyenge kis cérna,
melyet eddig és még ezután is csak az érdek tartott össze.
De én úgy érzem, hogy az a szál, ami az én kis barátomhoz fűz erős, és szakíthatatlan.
Mert ha én sírok, valahol a szívében ő is együtt zokog velem.
Mert ha Boldog vagyok, akkor ő is az lesz velem.
Mert ha kiöntöm neki a szívemet, végighallgat, nem szól közbe,
nem dörgöli az orrom alá, hogy nem kellett volna, vagy teljesen bolond vagy,
csak hallgat némán, nem próbál segítséget adni, hisz nem kértem rá,
csak a mondanivalóm után, együtt élvezi a csendet velem.
Mert egy barát, akit a legerősebb szálak fűznek hozzád,
kiolvassa a szemedből minden ki nem mondott szavad.
Mert az a barát mindig emlékszik,
akár az örök időkig veled arra hogyan ismeretétek meg egymást.
Mert ő már akkor is a barátom volt, mikor nem ismertem.
Mert a szívem már akkor is tudta, hogy van számára ott egy üres hely.
Egy olyan, amely csak az övé, amit más nem foglalhat el.
Erre az érzésre, mondják a nagy okosok, hogy BARÁTSÁG.
Bár ezt egyetlen szóval sem lehet igazán kifejezni. Még a szeretlek szó sem bír,
olyan erősséggel, mint amilyen erősen az a száll össze tartja azt a két embert.
A Barátság egy gondolat is, vagy akár ezer másik, mert a barátodra mindig gondolsz.
Ha szomorú vagy. Ha szerelmes vagy. Ha boldog vagy. Ha álmodsz.
És Bármikor bármilyen helyzetben eszedbe jut az, rá nem kell sose téged emlékeztetni.
Mert akkor is ott van veled, amikor nem látod, amikor nem érzed közvetlen törődését.
Csak csupán, az hogy létezik valahol a nagyvilágban egy olyan ember,
aki megért, és szeret, és bátran vállalja azt h a barátod lehet.
Remélem te is így gondolsz rám, mint egy Igazi Barátra.
Tudod nem csak a szerelemben, lehet várni az igazira.

A Barátságban is van egy ugyan olyan igazi, akit megálmodtál magadnak,
akivel leéled az egész életed önzetlen szeretetben.♥Drága Evelin!

Ismered a mondást, ugye? Az van, ami van. És mindig érvényes. Mindennek úgy kell lennie, ahogyan történnek a dolgok. Voltál te is a pénteki Secret talin a Szigeten? Én is elakartam, de nagyon menni, csak nagyon elfáradtam. Igen hosszú, és kemény hétnek lett péntekre vége, és a fiamat kértem meg, jöjjön kocsival elém, mert nem tudtam volna magam hazacipelni:))) Hiába. Totálisan kimerült voltam. Ő egy szóra jött, és hazafuvarozott. Ilyen csodás gyermekem van:) Egy szóra jött, és nem kérdezte miért!

Életed remek alakulása Palkód miatti örömöd, egy nagy csoda. Örülök, hogy boldog vagy, s bár, elmondhatod most, hogy egyik szemed sír, a másik meg nevet, azért tudjuk az összhatás kedvező a számodra. Apud remélhetőleg ha nem is hamar, de meggyógyul. És együtt lesztek. És ez így van. Ölellek drágám: AnikóKöszönet és Hála:)))))))))

Köszönöm Drágáim és hálás vagyok Nektek, hogy ennyire sokat gondoltok rám/ránk!!!!!

Édesapa továbbra sincs jól, már általános rossz közérzetre panaszkodik és állandóan fáradt...mi azért bizakodunk, hogy lesz ő még jobban is:)))

Ölellek benneteket!!!!!!!!!!!!! Tudom a pénteki matrica személyenként elmaradt, de most keresek ide néhány képet mindannyiótoknak:

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.culturalbudapest.com/write...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.hirextra.hu/data/Image/ele...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://pctrs.network.hu/blogpicture/7...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://m.blog.hu/zs/zsebike/image/bar...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://fotozz.hu/r/normal/fotozz_1424...Drága Evelyn,

MI is szorítunk Apukádért Neked, meg Palkónak is,
kitartást, erőt, szeretetet küldök, ölellek!

Szép hétvégét mindenkinek!Napsugaras Katikám!

Gyógyulásod folyamatos, és te remekül karban tartod így is a dolgaidat, nem igaz? Énnekem ez az új munkahely fantasztikus:) Egyszerűen imádom! És mindaz benne van, ami miatt az ember szeret dolgozni. Kivéve a pénzt. Mert az nagyon kevés ma még, és őszintén hiszem, hogy lesz több is belőle, mert az a munka, ami a sajátom, megérdemli, hogy jobban megfizessék. Viszont, így aztán elmondhatom, hogy nem pénzért csinálom, hanem szerelemből.

" A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat."
/ Teréz anya /Mélységesen megérintő az édesapáddal történő dolog, Evelin.

Mindannyian egy kézben vagyunk. És ha eljön az ideje, hogy menni kell, akkor megyünk. Bármennyire fáj is az itt maradottaknak! Ma találkozhatunk esetleg? Mert, ha ki tudnál jönni a Secret, Margit-szigeti találkozójára, az jó lenne.Evelin drága

kitartás,ritkán jövök mostanában(el vagyok foglalva magammal,bocs),de sokat gondolok rád,rátok és
szorítok neked.Szeretettel ölellek NapsugiKicsit szomorkás...:(((

Édesapa nincs jól...felment a láza, sokat fáj most a hasa és a pulzusa is magas:((((
Hívtak hozzá ma orvost, este hívom anyukámat, holnap pedig meglátogatjuk őket.

Rossz érzés...de igyekszem nem elkeseredni előre!!!

Azért szorítsatok légyszíves!!! Köszönöm:)))

Ölellek mindnyájatokat:)))A szerelem, 30évesen is, nem könnyű dolog.

Meg aztán teljesen mindegy mennyi idősek vagyunk, szerelemben járatlan utat követünk. Együtt érzek a szerelmesekkel. Nem könnyű, csak csodás az az időszak, ami vár rátok. Légy türelmes, és bátor is, egyben. Megéri. És megérdemlitek végre ti is, hogy boldogok legyetek.

A www.maiige.hu oldal mai tanítása:
Magas cédrusok „Libanon dicsősége adatik neki.” (Ézsaiás 35:2 NKJV)

A többi cédrus fölé tornyosulva élnek Libanon hegyeiben a magas cédrusok. Azonban erejük nem a magasságukban van, hanem gyökérzetük mélységében. Azt mondják, hogy a magas cédrusok akár egészen a földig hajolhatnak, mégsem törnek meg, hanem újra felállnak még erősebben.
Ma Isten arra használja a magas cédrusokat, hogy nagyszerű gyülekezeteket építsen. Az újjászületés csak a folyamat 5%-a, a másik 95% a lelki érettségre való növekedés. „Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú.
A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre” (Zsidók 5:12-6:1). Figyeld meg ezeket a szavakat: „mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak”!

Nem lehetsz olyan, mint az az idős farmer, aki mindig így tett bizonyságot a szerda esti imaórákon: „Nem fejlődtem valami sokat, de hála Istennek, gyökeret vertem.” Egyszer tavasszal a traktorja elakadt a sárban, a kerekek pörögtek, de nem jutottak előrébb – történetesen éppen arra ment autóval a lelkipásztora.
Az ablakot letekerve a lelkipásztor mosolyogva így szólt: „Gondolj bele, testvér, lehet, hogy nem sokat haladtál előre, de hála Istennek, gyökeret vertél!”
Nincs több kifogás az éretlenségre! Törekedned kell az érettségre, a felnőttségre az Úrban, hogy mindenben egyre hasonlóbbá válj Krisztushoz (ld. Efézus 4:13).

A tanulsága határtalan, ezeknek a tanításoknak.18+12

Kedves Evelion!

A 18-as szám megtévesztő, valóban a születésemmel kapcsolatos, de az az a nap, amikor születtem.
Én már 30 éves vagyok, ő 35.
Így azért más a helyzet. A téma azért is ilyen sarkallatos számunkra. Valóban két hónap után korai erről beszélni, de egyszer ez felszínre került. S nekem döntenem kell, hogy választom őt és nem lesz gyermekünk, vagy tovább állok. Vagy megvárom míg netán jobb belátással lesz, ha megismer igazán, s hitet tudok adni neki. Tovább állok, de ki tudja ki jön és mikor. Betegesen rettegek az egyedül léttől.
S nem tudom mi tévő legyek.
Köszönöm, hogy ilyen gyorsan válaszoltál, jól esett :)Talán elfogadod Lia...:)))

Kedves Lia18!

Nem tudom, csak sejtem, hogy a neved melletti 18-as a korodat jelöli. Ha nem, akkor is megírom a véleményemet a kérdéseddel kapcsolatban.

Veled örülök, hogy megtaláltad a párodat ebben a fiúban, akiről írsz, hiszen már olyan mélységekben jártok, mint a családalapítás kérdése! Lássuk be, azért ez a téma ennyi ismeretség után akárhonnan nézzük is, még nagyon korai!!!
Ezért én azt hiszem most egy a dolgotok: örüljetek egymásnak, élvezzétek ki minden percét az együttléteiteknek (nem a szexre gondolok itt, hanem a mindennapi együttlétekre!), ismerjétek meg jobban egymás rigojáit, szokásait, nagyon fontos, hogy megtudjátok, tudnátok-e egyáltalán együtt élni???
Egy jó tanácsom van és ez, a közös megbeszélése a dolgoknak! Miért nem tudod például, hogy miért sír ilyenkor? Kérdezd meg tőle! Ha még alig vagy 20 éves, szerintem neked sem ezen kellene gondolkozni, hogy akarsz-e gyereket! Tervezd meg a jövődet, a tanulásba, vagy a munkádba vesd bele magadat, aztán az élet úgyis meghozza a választ! Nem késtél le semmiről!!! Néhány évet ha már eltöltöttetek együtt, minden kiderül, ki mit és miért szeretne illetve nem szeretne ebben a kapcsolatban. A kisbaba vállalása pedig nem az édes babáról, meg a belső női ösztönszerű vágyról szól, az egy életfogytig tartó 24 órás szolgálat!!! Csak akkor kezdjél ezen te is mélységében gondolkodni, ha már teljesen készen vagy rá. Hogy ettől a fiútól lesz, vagy nem, az úgyis a jövő zenéje!!! Addig pedig "csupán" szeressétek egymást és érezzétek jól magatokat egymás társaságában!!! Ez a legtöbb, amit jelenleg megtehetsz:)))

Én az őszinte beszédnek híve vagyok, ezért is írtam ezt, amit leírtam...3 gyermekem van, nekik is hasonlóakat javasolnék, hidd el:)))Gyerek

Sziasztok!

Már rég voltam itt, s restellem, hogy csak akkor jövök, ha gondom van.
A mostani így hangzik. Kb. két hónapja együtt vagyok a jelenlegi párommal, minden szép és jó, közös az érdeklődési kör, jól megvagyunk. Van azonban egy nagy ellentét. Én szeretnék gyereket, ő nem. A rossz tapasztalatai -saját és a környezetében élő családoké -, a gerincsérve - ezek az indokok.
Ha felmerül a téma, akkor elsírja magát - nem tudom, hogy magát sajnálja ilyenkor, hogy ezért nincs tartós kapcsolata, vagy mélyen érinti, hogy elveszett a hite ebben a témában.
Nem tudom mitévő legyek.
Ha van valami jó gondolatotok, módszeretek kérlek írjátok meg nekem!

Hála érte, LiaÉn már tuti:))))))))))))))))))

Ragyogásom én tuti ott leszek a szigeten!!!!!!!!!!!!!!

Hab a tortán, ha minden úgy alakul, hogy Drágám is velem tart...ez még képlékeny:))))))

Ölellek és szép hetet neked is:))))))))))Kingi:DDDDDDDDDDDDD

Imádom olvasni lelkesedő soraidat, édes és szívből jövő jó kívánságaidat!!!!!!!!!!!!!

Én is hasonlóakat éltem meg, amikor kiderült számunkra, ti is ketten kis "Tejbetökök" vagytok:)))))))))))) Én is veletek együtt örültem!!!

Nagyon jó, hogy most a saját sorsomnak, életemnek örülhetek!!!! Így legyen míg élek!!! Amen:))))

Ölellek drága kicsi lány:))))))))Vilikém:))))))))))

Épp valahogy így!!!!!!!!!!!!!!!! Te már csak tudod...Ti is Kingikével ezeket az érzéseket élitek meg:)))))))))))))

Imádlak és ölellek:))))))))))Köszi Laci:)))

Köszönöm a gratulációt!!!!!!! Szeretem átadni és éreztetni a pozitív érzéseimet:))))

És ha még tetszik is vagy kamatoztatni lehet belőle, nekem külön öröm, hiszen akkor adtam ezzel nektek valami kis plusszt:)))

Amúgy Isten hozott a játszóterünkön!!! Gyere, nézzél be máskor is, örömmel fogadunk!!!

Ölellek:))))Csatlakozva

Ragyogásunkhoz, apró és hatalmas örömökben gazdag hetet kívánok Mindannyiunknak:)Szép hetet kívánok mindenkinek!

Új hét hajnala van. Kilátás egy sokkal szebb holnapra:) Mindennap egy óriás kihívás. Sakkozok, és a lépéseimet meg kell előre terveznem.
Szurkoljatok nekem, én is azt teszem értetek:))) www.maiige.hu Megéri be-be nézni. Csodaszép tanításai vannak.

Ide is csatlakoztam: www.hvs.hu/1255 És máris szeretem:)
Jön valaki pénteken a Margit-Szigeti találkozóra? Megyek. És várom aki velem tart:):)Jók az írásaid :) :)

Kedves "Evelion"

Nagyon jók az írásaid, mintha Tolle-t olvasnám, gratulálok! :)óóó de jóóó

volt olvasni derűs soraidat drága Evelin
csak úúúúúgy árad belőled a szeret és a pozitív energia
nagy ölelés Nektek
:DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
csodákkal teli vasárnapot

KingitekIsmeritek ezt az érzést???

Amikor olyan, mintha szétvetne az öröm, folyamatosan jó a kedvem és vigyorgok ki a fejemből!!!!!!!! Úgy érzem, mintha meghatványozódott volna az energiám is!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nagyon jól sikerült az esküvő, gyönyörűek voltak és megható a nászmise. Nővérem küzdött könnyeivel, ahogy az oltárhoz vezette a fiát...ott megölelték egymást és mindketten pityeregtek...én is:)))))))))))))))
Aztán nagy meglepetés volt, mert keresztfiam huga, az én unokahugim elhívott egy hegedűs barátnőjét és duót játszottak a szentáldozás után!!! Hugocska gyönyörű barackszínű koszorúslány ruhában volt, amit játszottak sajnos nem tudom, de fantasztikus volt hallgatni!!!!! És persze nővérkém még jobban meg volt hatódva!!!! Fia az oltárnál, gyönyörű szmokingban, lánya hegedül ebben a szép ruhában!!!!!!! Nagy nap volt a tegnapi:)))))))))))))))
A lakodalom része is nagyon jól sikerült, nem csak dekoratívak voltak az étkek, hanem finomak is!!! Vidám játékokkal dobtuk fel a fiatalok jó kedvét, voltak huncutságok is:))))))))) És nagyon jót vezettem hazafele éjszaka is:)))))))))))

Készítettem fotókat arról is, amikor a termet elkezdtük rendezni, hogy milyen gyönyörűség lett belőle!!!! Majd felteszem a picasara és akkor be tudom linkelni nektek!!!

Most futok Palkómhoz, viszem vissza a kocsiját. Mire végez a műszakjában, ott szeretnék lenni nála:))))))))))))))) Holnap szabadnapos, majd kedden jelentkezem!!!!!!!!!!!

Mindenkit ölelek ezzel a hatalmas energiámmal feltöltve:))))))))))))))))Ezer örömmel drga Kinga!

A mai ige tanítása:
" Figyeld a jeleket!
„Tanuljatok tőlem… és megnyugvást találtok lelketeknek.” (Máté 11:29 KJV)

A kiégés jelei a következők lehetnek: harag, ingerlékeny viselkedés, megrögzött szokások, elsietett döntések, csalódottság, alacsony morál és depresszió. Idetartozhat még az erkölcsi bukás is, mert amikor szomjunkat nem a megfelelő módon csillapítjuk, akkor az más forrásokból keres enyhülést.
Nem furcsa, hogy olyan emberek, akik képesek nagyvállalatokat vezetni és komplex költségvetést kidolgozni, nem érzik meg, mikor van szükségük szünetre, és nem tudják felmérni, hogyan használják forrásaikat úgy, hogy ne merítsék ki azokat?
Ha bölcs vagy, akkor nemcsak a találkozókat jegyzed be a naptáradba, az időbeosztásodba betervezed a pihenő időt is, mert a jól időzített pihenés visszaadja energiádat, megőrzi képességeidet, így teljes kapacitással tudsz tevékenykedni.
Másrészt, ha túl sok minden köti le figyelmedet, akkor ez elszívhatja örömödet, és végül alul fogsz teljesíteni! Miért rohangálunk körbe-körbe, míg a föld alá nem kerülünk? Nem vagyunk tudatában annak, hogy lelkünknek szüksége van pihenésre, nem vesszük észre a kiégés árulkodó jeleit?
Olyanok vagyunk, mint az a sofőr, aki annyira el van foglalva azzal, hogy hová tart és hogyan tudna leggyorsabban eljutni oda, hogy észre sem veszi, hogy a motor zörög, a gumik eresztenek, és az üzemanyagtank csaknem üres. Aztán, amikor az autó lerobban, azt kérdezi: „Mi történt?” A válasz – oda kellett volna figyelnie a jelekre!
És neked is oda kellene! "

Ettől szebbet nem adhattam volna. AnikóDrága Ragyogásunk! :)

Köszönjük szépen! :)

Csodaszép hosszú hétvégét Drágáim! :)Hosszú hétvége:))))))

Ma reggel elvittem Drágámat dolgozni és haza hoztam az autót!!!!!!!!!!!! Olyan feldobódott vagyok, mert nagyon jót vezettem:)))))))))))

Jókedvemben ma is teszek közzé néhány fotót, amik megihletnek...mind-mind felétek irányuló szeretetem jeléül szolgál:))))

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.helyszinonline.hu/blog/wp-...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://gallery.site.hu/d/3873312-2/b-...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://jefmenguin.files.wordpress.com...

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://image.hotdog.hu/_data/members3...Szia édes Kinga és Vilike!

A www.maiige.hu oldalt sok-sok szeretettel ajánlom figyelmetekbe.
Mai tanítás ott:" Találkozások Istennel
„Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot…” (Lukács 9:6)

Egyik este egy ember éppen úton volt a gyülekezetbe, amikor meglátott négy fiút, akik az utcasarkon lógtak, ezért meghívta őket, hogy tartsanak vele. Elmentek vele, és a következő vasárnap ismét. Sőt ez a négy fiú lett a magja annak a vasárnapi iskolának, melyet az illető férfi indított. Évekkel később a férfi néhány barátja megkereste a fiúkat, hogy megtudják, mi történt velük, és megkérték őket, hogy írjanak köszöntő levelet meglepetésként régi tanáruk születésnapjára. A fiúk levelei igazi meglepetést tartogattak. Az egyik fiú misszionárius lett Kínában, egy másik az USA központi jegybankjának elnöke lett, egyikük Herbert Hoover elnök magántitkára volt, és a negyedik – maga Hoover elnök. Néha kis találkozásaid Istennel való találkozások is egyben, és olyankor történnek, amikor tulajdonképpen mással vagy elfoglalva, vagy úton vagy valahova máshova. Ha nem vagy rá felkészülve, akkor igazi áldást mulasztasz el, esélyt a növekedésre és lehetőséget arra, hogy Isten érdekeit a magad érdekei elé helyezd. Jézus elhagyta a Menny kényelmét, hogy az emberi szükségek útját járja. Figyeld meg, Ő nem állított fel minden városban egy trónt, és nem mondta: „Ez az én helyem, ha találkozni akarsz velem, gyere ide!” Nem, ő elment a piactérre. Beült a halászok csónakjába. Elment az átlagemberek otthonába. A Biblia azt mondja, hogy Jézus és tanítványai „faluról falura jártak, és hirdették az evangéliumot”. Tehát amikor felébred az együttérzésed, állj meg! Ami egy jelentéktelen találkozásnak tűnik, valaki számára Istennel való találkozás lehet, és olyan eredménnyel járhat, amilyenről soha nem is álmodtál. "

És amiért ez teljesen beleillik az én világképembe, az a tegnapi napom eredménye.
Nincsen már két munkahelyem. A Kollégiumi, ahol találkozhattunk, megszűnt nekem, mint munkahely.
Van helyette a CERAGEM Bemutató termi munkám. Ott, naponta rengeteg gyógytapasztalatot élek meg a vendégektől, akik használják a C készüléket, és a legtöbben csak a napi 1 x-i ingyenes alkalommal.
Tegnap, du 18 30 órakor végeztem és barátnőmmel kijöttünk, és találkoztunk Demjén Ferenc "Rózsival". Nagyon összetört, törődött, fáradt benyomást tett rám. Adtam neki egy tájékoztatót, miután Kata barátnőm szólt, mert ő látta meg őket. Én rá bíztam csomagomat, és utánamentem. Megszólítottam, kezet fogtam vele, bemutatkozva neki, és ajánlottam a C készüléket egy szórólapot adva, amit Kata látta, hogy el is olvasott. Imádkozom, hogy felismerje a rá gyakorolt hatását a C.-nek. A Távol-Keleti tradicionális tudásokat ötvözik a C készülékben a mai csúcs modern XXI. századi technológiákkal.

28 éves koromban, pont az idén lesz 28 éve, hogy a Sárgatest hormon termelődésem miatt leállt a havi ciklusom. 35. CERAGEM-ezéses kezelésemen túl, tegnap visszajött, ha csak átmeneti időre is a tisztulásom. Fantasztikus ez az eredmény!
A mi termünk sikerélménye, egy epekő elmulasztás is, mivel több köve is volt az illetőnek, és megszntek a szervezetéből, műtét nélkül, ez is a csodával határos eset.
Aztán pl. a férfi vendég, akinek Prosztata rákja volt. És teljesen felépült belőle! Ehhez annyit, hogy ez a rák fajta az utolsó előtti stádiumában diagnosztizálható csak. És felépülése belőle a csodákat szaporítja.