Napi Tanítások - 2010 - Május

Drága Játszótársak!

Előzményként csak utalnék egy linkkel a januári oldalra...ott megtalálhatjátok (akik csak most kukkantanak be ide), milyen könyvből írom a tanításokat és hogyan jó használni, értelmezni az olvasottakat:

http://www.thesecret.hu/node/10019#comment-116752

Elérkezett a tavasz 3. egyben utolsó hónapja, a május!!!! Tudom és érzem, fantasztikus és csodás hónapnak nézünk elébe!!!
Imádom a májust:))))

Drága írónk, bölcs tanítónk a májusnak ezt a témát adta: ÖNMEGVALÓSÍTÁS

Május 31. Hétfő

Ha akaratunkat összehangoljuk a teremtő akarattal, elkerüljük a szükségtelen végzetet.

Az önfejűség és az alkotó akarattal való összhang két teljesen különböző dolog. Az önfejűség mögött mindig egy érvényesíteni kívánt gondolat áll. Ezt olyan energiák hajtják, amelyeket talán becsvágynak, élvezetnek, uralkodási vágynak vagy félelemnek is nevezhetjük. Ilyenkor feszültség van bennünk, elzárkózás a nagy egésztől. Szélsőséges esetben holttesteken is képesek vagyunk átlépni. Ugyanakkor az alkotó akarattal való összhang az odaadás aktusa. Ezt is az akarat energiája működteti, de az odaadásból születik és nem az egóból.

Akaratomat ma tudatosan alávetem a "nagy egésznek" és azzal összhangban juttatom kifejezésre.

Május 30. Vasárnap

Az önmegvalósítás nem azt jelenti, hogy megvalósítjuk az egónkat, de még azt sem, hogy megvalósítjuk a személyiségünket, hanem azt, hogy kibontakoztatjuk valóságos énünket.

Kérdezzük meg magunktól újból tudatosan, hogy kik vagyunk valójában. Kérdezzük meg: "Ki vagyok én?", "Mi az, ami igazán fontos a valódi énem számára?". A szeretetnek olyan hajtóereje van, amely átsegíti az embert az életen. Merítsünk belőle bizalmat és lazuljunk el abban a tudatban, hogy sohasem kell másnak lennünk, mint akik vagyunk!

Ma tudatosan akarom érezni a szeretet belső hajtóerejét.

Május 29. Szombat

A fantáziánk segítségével túltesszük magunkat azon, hogy mik nem lehetünk, a humorunkkal pedig azon, amik vagyunk.

Ha nem lenne fantáziánk, olyan szegényes és üres lenne az életünk, mint a fa levelek nélkül. A fantázia még az esős, szürke napokat is színessé varázsolja. Ám bármilyen szívesen fantáziálunk is, önmagunkat és az életünket reálisan kell szemlélnünk. A fantázia és a valóság között tátongó űrt a szeretet és a humor segíti áthidalni. Az utóbbinak az a feladata, hogy eltakarítsa az útról az egót és annak keserűségét. Így alakul ki a híd aközött, amik vagyunk, illetve amik lenni szeretnénk.

Varázsszőnyegemen ma a fantáziám birodalmába repülök és megnézem, hogyan szeretnék élni.

Május 28. Péntek

A nézeteltérések és a konfliktusok önmaguktól megoldódnak (az én segítségével), amint a legmagasabb tudatot szólítjuk meg a másik emberben.

A mitológiából ismerjük a "diabolos" fogalmát, amit a görög "dia" (szét) és "bolos" (dobáló) szavakból vezetnek le. A különböző nézetek ütköztetése azonban nem csak rossz lehet, mint a diabolus (gürög-latin: sátán). A nézeteltérésből fakadó konfliktus kikényszeríti az integrációt és az integritást, hogy megszólítsuk a legmagasabb - és ezáltal az EGY - tudatot, aminek révén tágul a tudatunk és növekszik az erőnk.

Ma a legmagasabb tudat szemléletével és integritásával akarok megoldani egy olyan (belső vagy külső) konfliktust, amelynek részese vagyok.

Május 27. Csütörtök

Sokan kételkednek abban, hogy ezekben a hektikus időkben lehet szellemi utat járni. A valóságban ez éppen fordítva van: minden arra irányuló törekvés, hogy elforduljunk a világtól, elválaszt az élet áramlatától, lüktetésétől.

A világtól való elvonulás csendjében kapcsolatba kerülünk a belső hanggal, az összhang érzésével és finom rezdüléseinkkel. Ám nem az a feladatunk, hogy megrekedjünk ebben a visszavonultságban, hanem az, hogy az itt tapasztaltakat bevigyük a világba - csak így válunk valóban érett emberré.

Ma tudatosan egy lármás, mozgalmas helyre megyek és ebben a hektikus helyzetben akarom érezni a belső csendemet.

Május 26. Szerda

Az önképünk meghatározza az életünket.

Az emberre nem a múltja vagy az életkörülményei vannak a legerősebb befolyással, hanem az önazonossága (identitása). Akár tudatában vagyunk, akár nem, van egy belső képünk önmagunkról. A körülményeink tükrözik az önmagunkról alkotott képet. Ha úgy alakítjuk az életkörülményeinket, hogy "önmagunkra emlékeztessenek", akkor azok nem csak rendbe jönnek, de az önképünk is jobban megközelíti a valóságot, önmagunk és mások számára egyaránt hitelesebb és harmonikusabb lesz.

Ma arra fogom emlékeztetni magamat, hogy hol és mikor ment át pozitív változáson az önképem.

Május 25. Kedd

A "lehetetlen" szót kitörölhetjük a szótárunkból.

Minden, amit el tudunk képzelni, az - legalábbis gondolatban - lehetséges. Elképzelhető, hogy amit elgondoltunk, az számunkra nem, vagy még nem lehetséges. Az sem zárható ki, hogy bizonyos körülmények megnehezítik, hogy azonnal megvalósítsuk, amit kitaláltunk. Ennek ellenére, legalábbis gondolatban, képesek vagyunk rá. Az a szó, hogy lehetetlen, a körülmények börtönébe zárja a szellemet, megfojtja a "belső álmodót". Ezért ahelyett, hogy lehetetlen, mondjuk inkább azt, hogy ebben a pillanatban nehezen elképzelhető - ez megmutatja az utat.

Ma elgondolkodom azon, hogy mit kezdenék az életemmel, ha nem létezne az a szó, hogy lehetetlen.

Május 24. Hétfő

Nemcsak el lehet, hanem el is kell fogadni mindent, ami VAN. Ennek a megállapításnak színtiszta logika az alapja: mert ami VAN, az VAN és ha valami VAN, akkor ezen nem érdemes bosszankodni. Attól semmi sem fog megváltozni.

A hármashangzat itt így szól: tolerancia, elfogadás, szeretet. A három megállapítás egyre magasabb rendű, a következő mindig az első fokozása. Ha valamit nem tudunk elfogadni, akkor legalább viseljük el, tűrjük el. Egyszer majd el tudjuk fogadni és akkor már nem lesz szükségünk türelemre - elfogadjuk, "ami van" és ezzel bővül a tudatunk. Valamikor majd szeretetet is tudunk érezni az iránt, "ami van" és ettől a pillanattól kezdve már a saját valóságunk alkotótársai és alakítói leszünk.

Ma (gondolatban) készítek egy listát, amelyre feljegyzem, hogy mi az, amit tolerálni tudok, mi az, amit el tudok fogadni és mi az, amit már szeretni (is) tudok.

Május 23. Vasárnap

A valódi lélekjelenlét sokkal több, mint pusztán az életben való boldogulás. Ahogy a nyelv olyan bölcsen kifejezi, ez a lélek jelenléte.

Finom különbség van az életben való boldogulás és az élet szeretetteli és játékos kezelésének készsége között. Mindkettőhöz lélekjelenlétre van szükség. De míg a puszta boldogulás esetében nem ritkán a másik ember legyőzésére használjuk a lélekjelenlétünket, ha képesek vagyunk az életet szeretettel és játékosan kezelni, felemeljük őt.

Ma tudatosan arra fogom használni a lélekjelenlétemet, hogy felébresszem magamban és a másik emberben az egység, a harmónia és a szeretet érzését.

Május 22. Szombat

A humor gyengéd, építő, egyszersmind erőteljes út a belső szabadsághoz és egészséghez, mert visszavezet az élet lényegéhez és teljességéhez.

A humorban életbölcsesség, szellemiség rejlik. Ha Shakespeare szonettjeit vagy Geothe verseit olvassuk, érezzük, ahogy ezekből a nagy szellemekből árad a humor. A humor megszületésének az a feltétele, hogy olyannak lássuk a dolgokat, "amilyenek" és nem olyannak, "amilyeneknek lenniük kellene". A legsokrétűbb humor a legmélyebb egzisztencializmusból fakad.

Ma a nevetés művészetét fogom gyakorolni. Elgondolok egy nehéz helyzetet és gondolatban nevetek rajta.

Május 21. Péntek

Csak az tud meggyőzni másokat, aki maga is meg van győződve. Csak a lelkes képes lelkesíteni. Aki nem hisz önmagában, nem várhatja, hogy mások higgyenek benne.

Tele van a világ üres szólamokkal. Olyan dolgokat mondunk, amelyekben magunk sem hiszünk, de jól hangzanak, vagy olvastuk valahol. A legfontosabb biblia, amelyre valaha rátalálhatunk, a "belső szívünk bibliája". Ez azt tartalmazza, amit saját magunkból adódóan ismertünk fel, ami ott íródott, ahol "az élet tanúi voltunk", amiről "meg vagyunk győződve". Jól figyeljünk tehát oda erre a belső tanúra, ahelyett hogy öntudatlanul "hamis tanúságot tennénk".

Ma tudatosan önmagamra akarok hallgatni, arra, amit önmagamtól tudok, amit önmagam ismertem fel és ha érdekel valakit, annak továbbadom ezt a tudást.

Május 20. Csütörtök

Ismerjük fel, hogy milyen esélyt jelenthetünk más emberek számára. Ne gondoljunk azonban valami meghatározott dologra, egyszerűen legyünk nyitottak arra, amit az élet kínál.

Sokan mindenkit át akarnak nevelni a környezetükben a saját értékrendjük alapján. Olyannak kívánják formálni az embereket, amilyennek látni szeretnék őket. Ez azonban nem segítség, hanem mások megerőszakolása, visszaélés a függetlenségükkel. Ha olyannak fogadjuk el az embereket, amilyenek, önmaguktól megnyílnak felénk és elmondják, hogy miben lehetünk a segítségükre.

Ma egész nap tudatosan nyitott leszek azokra az emberekre, akik abban a szerencsében részesülnek, hogy találkoznak velem.

Május 19. Szerda

BÁRMIKOR megváltoztathatjuk a viszonyunkat önmagunkhoz és az életkörülményeinkhez - a legjobb, ha mindjárt megtesszük.

Az embert nem a dolgok nyomasztják, hanem az azokhoz való viszonya. Ha megnézzük például Az élet szép című filmet, láthatjuk, hogy még a legsiralmasabb körülmények között is lehet élvezni az életet. Ez csakis azon múlik, hogy hogyan fogjuk fel a világot. Itt világosan elválik egymástól a pozitív szemlélet és a negatív hozzáállás.

Ma átgondolom aktuális helyzetem vagy a múltam nehéz aspektusait és megkérdezem magamtól, hogy mi bennük a JÓ.

Május 18. Kedd

Mindannyian "életfogytiglant" kaptunk - de szabadon dönthetünk, hogy büntetésként szenvedjük el, vagy tiszta szívből élvezzük.

Stanislav Lec úgy véli: "Jót tenne az embereknek egy életmentes nap." Ezzel talán arra akar rávilágítani, hogy egy nap, amit a ránk testált viselkedési normák kényszerzubbonya nélkül töltünk, annyit ér, mint egy nap "örök időre szóló szabadság". Mindenki számára elérhető az "örök szabadság", ha elég bátor ahhoz, hogy egészen "önmaga" legyen. Akkor ugyanis valamennyi tette és gondolata örömforrássá válik.

Ma "szabadságra megyek önmagamtól", vagyis a kis énemtől és hagyom, hogy az éljen rajtam keresztül, ami nagyobb, mint én.

Május 17. Hétfő

Az önmegvalósításhoz a "jövőre való emlékezés" is hozzátartozik.

Két kutató, Karl Pribram és Nico Spinelli rájött, hogy nemcsak a múltból áramlik információ a jelenbe, hanem a jövőből is érkeznek úgynevezett üzenethullámok az "itt és most"-ba. Ha felhagyunk azzal a rossz szokással, hogy a múlthoz fordulunk tanácsért, s leszokunk a minősítésekről és a kettős gondolkodásról, akkor kitárul a belső érzékelésünk és "megérezzük" azokat az üzeneteket, amelyek a jövőnkből akarnak ránk találni.

Ma kitárom a szellememet a jövőből érkező információk előtt és amennyire csak lehet, igyekszem "megérezni" hogy mit üzennek nekem - a lényeg az, hogy megpróbáljam.

Május 16. Vasárnap

A tudat lehetővé teszi, hogy egyre magasabb rendű szemléletet alakítsunk ki a dolgokról és a látszat mögött felismerjük a valóságot.

Ha magasról, úgymond madártávlatból nézzük a dolgokat, átfogóbb szempontot nyerünk. Olykor nincs elég rálátásunk, mert túl közel vagyunk az eseményekhez vagy dolgokhoz. Ám ha képesek vagyunk felülemelkedni a szűk látókörű szemléleten és mint a sas, madártávlatból tudunk önmagunkra és az életkörülményeinkre tekinteni, kristálytisztán láthatjuk, hogy mi a teendő.

Ma madártávlatból tekintem meg az élethelyzetemet és megvizsgálom, hogy megfelelőnek mondható-e.

Május 15. Szombat

Amit a tudatosságunk érdekében teszünk, az örökre a mienk marad. Ezért meg kellene tanulnunk, hogy valóban birtokba vegyük tudatosságunkat.

Tudatosság mindig az "itt és most"-ban van, szemben a tudattal, amely minden időn túl létezik. Belső indíttatásra képesek vagyunk tudatossá válni. Ha gyakoroljuk, hogy különböző helyzetekben tudatosan járjunk el, akkor létállapottá válik és a "napi önkívületből" egy tudatos világra ébredünk.

Ma, mielőtt megszólalok, belépek a belső világomba és megvizsgálom, hogy az általam használni kívánt kifejezés összhangban van-e a tudatosságommal.

Május 14. Péntek

A szellem olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor vesszük hasznát, ha kibontakozik.

Figyeljük meg az ejtőernyőt teljes szépségében: az ember leugrik a magasból, az ernyő gyöngéden felfogja és leviszi a földre. Magasztos és szárnyaló gondolataink is így szeretnének "földet érni", hogy életben maradhassanak, amikor a tudatunk magaslatából megérkeznek. A tudat kibontakozása óvatos feltárulkozási folyamat. Ha elővigyázatosan, belülről kifelé tárjuk ki a szellemünket, akkor fenséges gondolataink anélkül érhetnek földet, hogy a kemény hétköznapi valóság szétzúzná őket.

Ma tudatosan kitárom a szellememet egy magasztos gondolat előtt és a hétköznapok valóságában is így akarok lenni.

Május 13. Csütörtök

Gyakran felteszik nekem azt a kérdést, hogy van-e élet a halál után. Holott sokkal fontosabb az a kérdés, hogy van-e élet a halál előtt. Sokan ugyanis úgy halnak meg, hogy valójában nem is éltek.

A halál az élet záróvizsgája. A totális IGEN-t követeli tőlünk, a "beleegyezést". Életünk végén a szívünk legmélyén megvizsgáljuk, hogy valóban éltünk-e. Ha napról napra, percről percre a halál szemszögéből vizsgáljuk az életünket, más megítélést nyernek cselekedeteink. Megtanulunk "tiszta szívből" élni és meghalni, anélkül hogy bármit elfojtanánk vagy erőltetnénk. Felszabadult lélekkel fogadjuk a halál pillanatát. Ez az odaadás.

Ma a nap minden pillanatát úgy akarom megélni és olyan tudatosan akarom alakítani, mintha életem utolsó pillanatáról lenne szó.

Május 12. Szerda

Az összhang nem merevség, hanem állandó változás. Ne merevedjünk meg tehát egy adott helyzetben, hagyjuk, hogy vigyen az élet folyama. Érezzük át tudatosan a "megfelelővé válással" járó változásokat.

Az ember maga is érzékeli, ha megfelelően cselekszik egy adott helyzetben. Ahogy a tapintásunkkal meg tudjuk állapítani, hogy sima-e az asztalterítő, vagy hullámos, belső érzékeink segítségével el tudjuk dönteni, hogy bizonyos viselkedési mód megfelelő-e, vagy sem. Mivel erre sajnos senki nem tanít meg bennünket, ezt a belső érzéket gyakorolnunk kell. A jó hír az, hogy képesek vagyunk rá.

Ma arra törekszem, hogy egész nap "megfelelő" legyek.

Május 11. Kedd

Szabaduljunk meg mindentől, ami már nem tartozik igazán hozzánk.

Az embert kísérő (mindenek felett álló) abszolúttól függetlenül mindenkinek megvan az inkarnációjával összefüggő sajátossága. Ez adja meg az ember arculatát. Élhetünk-e sajátosságunk szerint, jóllehet szerencsésebb, ha nem azonosulunk vele. Sok minden ugyanis, amit magunkkal cipelünk, egyáltalán nem a mi sajátosságunk, hanem a szüleink, példaképeink, az éppen divatos trendek vagy a televízió hatása.

Ma megvizsgálom a viselkedési mintáimat a tekintetben, hog nem kell-e esetleg megválnom egy régebbitől.

Május 10. Hétfő

Sokan kábítószerhez nyúlnak, vagy függővé válnak, mert nem találják meg önmagukat.

Minden kábítószer, minden függőség a sikertelen keresés jele. Nekünk, embereknek, megadatott a kitartás erénye, hogy addig keressünk, amíg célhoz érünk. Ez azt jelenti, hogy addig kell kopogtatnunk, amíg bebocsájtást nyerünk. Aki újra és újra rossz helyen kopogtat, az nem találja meg, amit keres és függőségbe torkollik az útja.

Ma megvizsgálom a szokásaimat abból a szempontól, hogy nem szivárgott-e be közéjük valamiféle függőség és ha igen, tudatosan megválok tőle.

Május 9. Vasárnap

Minden ember a saját játékát játssza az életben, de csak akkor elégedett, ha olyan játékot talál, amelyet érdemes játszani. Az életemnek vajon mi az értelme?

Mindannyian valamilyen szerepet játszunk az életben, legtöbbször anélkül, hogy ennek tudatában lennénk. Van, aki a kapzsi, nyereségvágyó ember szerepét ölti magára, van, aki a "világ rendőreként" erkölcsi apostol alakít. A legtöbb játék tisztán egojáték és csak érzéketlenséghez, butasághoz, diszharmóniához vezet. Ha olyan szerepet akarunk találni, amelyet valóban érdemes eljátszanunk, nem kifelé kell néznünk, hanem emlékeznünk kell, vagyis "befelé kell tekintenünk".

Ma szembenézek azzal, hogy ki vagyok én, mi a célja velem a teremtésnek és olyan szerepet akarok találni, amelyet érdemes eljátszanom.

Május 8. Szombat

Valamikor - előbb vagy utóbb - feleszmélünk és szembesülünk azzal a feladattal, hogy valóban éljünk. Ennek módját senki sem tanítja meg az embernek. Az iskolában megtanulunk írni, olvasni, számolni, de arra sehol nem készítenek fel, hogy mit jelent az "életvezetés".

Az élet egy szerelmi kapcsolat AZ ÉLET és az ember között. Az életvitel kettejük kölcsönös egymásra hatása ebben a szerelemben. HAGYJUK, hogy vezessen az élet és VEZETJÜK az életünket - ez egy "páros tánc". Ezt a táncot nevezzük szerelemnek. Ha megértjük a "szerelem táncát", könnyen mozgunk az életben, harmonikusan, összhangban az élettel, melyet vezetünk és amely vezet bennünket.

Ma tudatosan elfogadom az élethez fűződő szerelmi kapcsolatomat és mindent, amit az élet - és általa Isten - elébem hoz.

Május 7. Péntek

Nemcsak saját lelkünk épsége fontos, hanem legalább annyira az is, hogy a lelkünk egyesüljön a világ lelkével. Csak akkor gyógyulhatunk meg teljesen, ha helyreáll ez az egység.

A Rigvédában az áll, hogy az embert is a világmindenséget és a természet egyéb birodalmait létrehozó anyagok és elemek alkották meg. Az egész világ rajtunk keresztül él, éppúgy, ahogy mi a világban élünk. Nem vagyunk elválasztva a világ lelkétől, annak ellenére, hogy külön testben élünk. Ha összhangba hozzuk a tudatunkat a világ lelkével, megtapasztaljuk minden létező egységét.

Ma megerősítem az egységet köztem és a természet többi királysága között azáltal, hogy szellemi kapcsolatot létesítek egy növénnyel vagy állattal.

Május 6. Csütörtök

Sok ember szívesen áldoz pénzt és időt arra, hogy tegyen valamit a testéért, ápolja és fitten tartsa azt. Ez nyilvánvalóan helyes, de a tudatunk fejlesztéséhez képest másodrangú. Előbb-utóbb eljön ugynais a nap, amikor megválunk a testünktől, mint egy régi télikabáttól. A tudat azonban tovább él, hiszen az maga az ember.

Ez azt jelenti, hogy még az angyalok is meghajolnak az ember előtt, mert az angyalokkal ellentétben az ember képes fejleszteni a tudatát, aminek révén közelebb kerülhet Istenhez. Ez a bolygó a tanulás és a megismerés csodálatos iskolája: ki kellene használni, hogy azzá legyünk, amivé lehetünk - nem külsőleg elérhető eredmények révén, hanem a szívünk templomában.

Ma tenni akarok valamit a tudatom fejlődéséért.

Május 5. Szerda

Nem kell megalkotnunk a saját valóságunkat, csak fel kell ismernünk és láthatóvá kell tennünk. Ezzel "a magunk oldalára állíthatjuk" a valóságot és a siker elkerülhetetlen lesz.

A látszatok világában a jelenség az, ami "az élet színpadán" megjelenik. A dolgok nem olyanok, amilyennek látszanak. Alá vannak rendelve a tudatunknak, amely létrehozta őket. Sok minden készen, elraktározva áll tudatunk kincsestárában, arra várva, hogy előhívjuk, amikor elérkezett az idő. Tisztában kell lennünk azzal, hogy mindaddig, amíg a valóságunkat barkácsolgatjuk vagy orvosolgatjuk, messze van még az igazság.

Ma tudatosítom magamban, mi vár bennem arra, hogy felismerjem és láthatóvá tegyem.

Május 4. Kedd

Az önmegvalósítás azt jelenti, hogy felismerjük a saját valóságunkat és a szerint élünk - hagyjuk, hogy az énünk hasson rajtunk keresztül.

Gyakran teljesen helytelenül ítéljük meg a dolgokat, mert nagyon távol vagyunk a valóságtól. Azt tartjuk realistának, aki feltalálja magát a különféle helyzetekben, ismeri az embereket, a világot és jól informált. Ám abból, hogy egy ismert tájat képesek vagyunk leírni, még nem következik az, hogy tudjuk, milyen színekkel fessünk le egy új tájat tudatunk festővásznán. Munkálkodás helyett alkossunk!

Ma érzékelni akarom a rajtam keresztül ható erőt, hogy megtudjam, mit akar általam és hálámat fejezem ki a létezéséért.

Május 3. Hétfő

Identitásunk elvesztése vagy gyengülése alapvetően felborítja a lelki összhangot. Ameddig azonban az észlelésünk kizárólag a testünkre és az egónkra összpontosul, addig nem érezzük a belső diszharmóniát.

A testnek, az egónak, a személyiségnek és az énnek alapvetően mások az érdekei. Ezek részben átfedhetik egymást, de szembe is kerülhetnek egymással. A testünk például fizikai kényelmet, az egónk visszaigazolást, az énünk pedig harmóniát és fejlődési lehetőséget igényel. Feladatunk az, hogy ezeket a látszólag szemben álló erőket megfelelően kezeljük és bölcsen irányítsuk. Ha finom érzékkel bánunk a bennünk keletkező ellentmondásokkal, elkerüljük önmagunk megerőszakolását és a diszharmóniát.

Ma kitárom a tudatomat a valós énem felé és fel akarom ismerni, hogy mi az, ami különösen fontos számára ehhez az életúthoz.

Május 2. Vasárnap

Nincs értelme, hogy valaki más útját kövessük, legyen az bármilyen sikeres. Önmagunkra kell hallgatnunk és meg kell találnunk a saját utunkat, hogy önmagunkat követhessük.

Isten nem ismétli önmagát: minden ember számára egyéni utat jelöl ki és egyedi sikerértelmezést ad. Az egyik embernek például a szép családi élet nyújtja a legnagyobb (lelki) sikert, a másiknak az egyedüllét magánya, elszigeteltsége és önmaga megismerésének lehetősége. Ahelyett, hogy perlekednénk, a sorsunkkal, fedezzük fel benne a jót, önmagunkban pedig azt az ékszert, amelyet Isten általunk akar csiszolni, ragyogóvá tenni.

Ma objektíven akarom szemlélni, a bensőmben tudatosítani és becsülni az életkörülményeimet.

Május 1. Szombat

Minden ember csak a maga (személyes) módján lehet sikeres. Mindannyiunk számára létezik egy személyre szóló út a sikerhez. Ha megtaláljuk és követjük, nemcsak sikeresek leszünk, hanem az életünk is beteljesül.

Jó, ha vannak példaképeink és nyomon követjük a sikertörténetünket. Közben azt is megfigyelhetjük, hogy miként játszik az élet és milyen kölcsönhatás alakul ki az élet adta "véletlenek" és az érintettek életcélja között. Ezek az életrajzok azonban nem jelenthetnek többet, mint egy-egy példát. Mindenkinek a maga útját kell járnia, hogy elérje azt, ami az ő számára - a lelkének és az énjének - a sikert jelenti. Aki megvilágosodott, az megérti ezt és látja Istent, úgymond, alkotás közben - amint létrehozza mesterművét - az embert magát.

Ma arra törekszem, hogy rájöjjek, mi az ÉN személyes kulcsom a sikerhez, egyáltalán mit jelent NEKEM a siker és hogy becsüljem a SAJÁT sikeremet.BarátaimnakDrága Játszótársak

Örömmel látom,hogy ujra a barátság és a szeretet hangulata árad az oldalról..Köszönöm a tanitásokat, nagyon jók, és a tan- mesék, tanúlságosak, újra hozza a régi formáját a csapat . Köszönöm hogy vagytok nekem!!! Boldog Szép Napot minden ide látogatónak..........Ragyogás:)

Köszi ezeket a szép írásokat!!!!!! Amikor túl hosszú szöveget másolsz át, bevallom, csak átfutom, hogy tudjam, kb miről szólnak. Viszont most a törzsfőnök írását betűről-betűre átolvastam és nagyon, de nagyon tetszett:))))))))))))

Köszi, hogy ilyen tartalmas irományokkal díszítetted Játszóterünket! Szép búcsúzás a májusi "kertünktől":))))

Ölellek:)))Megosztozás: Te! Te gondozod-e lelked kertjét?

Lelkem kertjének gondozása.

Az én lelkem gongozott. Minden nap felöltöztetem ilyen, és ehhez hasonló, szép gondolatokkal.

Kertem, lelkem, gondolataim Moncsi22 blogjából... saját átiratom. Köszönöm az alapgondolatot Moncsim:)
http://www.thesecret.hu/kertem-lelkem-gondolataim_moncsi22

Május vége van. Nyoma sincs a meleg, az ilyenkor lenni szokott időjárásnak, mégis oly kellemes az idő, egy –egy esőcsepp csillan meg a természet arcképén, mert az elmúlt időben eső öntözte meg a földet. A nap néha előbújik a felhők mögül megmutatva önmagát,é s a virgonc szellő, lágyan simogatja bőrömet. Kint ülök a csendet hallgatva, amit csak a madarak csicsergő éneke tör meg, és ami olyan jó érzés füleimnek. Körülnézek a belső kertemen. Szeretem azt a környezetet, amiben most élek, ami immár életem része, és amely lelkemet tükrözi vissza. Már akkor megszerettem, mikor még, korábbi éveimben, minden sivár volt és kopár, csak az érzés, hogy az enyém, feledtette velem, az akkori állapotát, s csak azt láttam magam előtt, hogy majd milyen is lesz. Amit akkor még nem is sejtettem. !!!
Ma már egy igazi kihívásnak tekintem, ahol alkothatok, valami maradandót hagyva a hátam mögött, amire azt mondhatom: Igen, ezt én csináltam!!!! Amire ha majd későbbi éveimben ránézek, örömmel tölt el.

Mindenhez türelem, kitartás, hit, és szeretet kell. Nem kaphatunk egyből virágzó kertet, ha nem dolgozzuk elő: ültetni kell bele növényeket: virágokat,és hiába várjuk, hogy szirmot bontsanak, ha közben elfelejtjük gondozni frissen elültetett gyerekeinket. Nem szabad várni, hogy fejlődjön, ha nem teszünk értük semmit, elszáradnak. Mindig tenni kell érte, minden egyes nap, mert, ahogy az emberek, úgy a növények is hálásak nekünk, színpompájuk, a hálás megnyílvánulásuk.
És amikor már minden egyes fűszálat ismerek, amit elültettem a fekete földbe, elmémbe, minden egyes bokor és virág a törődésemet, és annak értékét tükrözi vissza, amit ő a szépségével hálál meg nekem. Most már nyugodtan gyönyörködhetem bennük.

Órákig tudnám nézni őket, látom, amint a szél játszik a levelekkel, ahogy egy-egy esőcsepp megszárad a virágok szirmaim, s közben a méhek szorgalmasan dolgoznak, a szemem előtt érik be egy-egy termés, és érezhetem számban gyümölcse zamatát, ami az én kis birtokom igazi gyümölcse. Látom a napfényt megcsillanni mindenen.

Hálás vagyok, amiért a fenyőcsemetéim, mely bölcsességemet hivatott mutatni, megmaradtak nekem, és most látom, hogy élénk, zöld hajtással indulnak neki a fejlődés felé. A rózsabokrok illatát, mely szeretetemet jelképezi, mélyen magamba szívom, s közben pillangók és madarak kergetőznek a fejem felett. Ez meg a Teremtőm irántam érzett szeretetét jelenti nekem.
Hálás vagyok, mert nekem ez megadatott:)))
És mennyi ember nem tudja élvezni a természet, eme csodás szépségét, amit saját otthonában lelhet meg

Sokszor észre sem veszi, úgy megy el mellette. Nem tudja értékelni, hogy milyen szerencsés, hiszen élhet! Lekötik figyelmét az, hogy éljen, annyira, hogy egyéb teendői mellől ki sem lát. És nem tud megállni egy pillanatra se.
Adj időt magadnak a megállásra! Mindig meg kell állni egy kis időre, és körülnézni magunk körül, hogy milyen szép is a világ! Mindenben meg kell találni azt a valamit, aminek örülhetünk, mert hinni kell benne, hogy létezik, értékelni kell ezeket az aprócska dolgokat is. Sok ember él úgy a Földön, kinek még ennyi sem jutott.

Állj meg! És csak hallgasd a csendet, hagyd, ahogy a keletkező érzések elöntsék lelkedet.

A Kert, az Élet kertje, az én kertem, a lelkem is egyben, és ami igényli a törődést.

Gyakran kell gyomlálni. Gyakran, mert a rossz, a negatív, a lehúzó dolgok gyorsabban elszaporodnak benne, mint a jók! Amikor nem foglalkozom lelkem kertjével, megfojtva érzem annak szépségét.
Ahogyan az eső is lemossa a természet arcáról a piszkot, úgy a lelkünknek is szüksége van a tisztító esőre. Amit a szép érzéseink, tisztító, üde gondolataink, a másokról érzett csodás érzések adnak.
Mert amilyennek az emberek, akik kívülről látják a kertemet, az magában hordozza a munkámat.

És amilyen a lelked, azt tükrözöd mások felé. Amit megtalálsz saját kertedben, azt mások meglátják lelkedben.Kedves Evelin:) És kedves mindenki!

Szeretettel küldöm az alábbi üzenetet Nektek:
"Nem érdekel, hogy miből élsz, csak azt akarom tudni, mire vágysz, és hogy szembe mersz-e nézni a vágyaiddal.

Nem érdekel, hány éves vagy, azt viszont megakarom tudni, megtudod -e tenni, kockáztatod-e, hogy őrültnek tűnj szerelmeidért, álmaidért, és azért a kalandért, hogy életben vagy.

Nem érdekel, milyen bolygók köröznek holdad körül.
Azt viszont tudnia akarom, hogy elérted-e már fájdalmad középpontját, hogy megnyitotta-e már az élet csalódásai, vagy összezsugorodtál, és bezárkóztál-e már a félelemtől, hogy érhet-e még fájdalom. Azt akarom tudni, hogy elfogadod-e fájdalmat anélkül, hogy elrejtenéd, vagy mindenképpen megváltoztatni akarnád.
Azt akarom tudni, hogy tudsz-e örülni nekem és önmagadnak, hogy tudsz-e vadul táncolni, az eksztázistól megrészegedve anélkül, hogy figyelmeztetnél bennünket, legyünk óvatosak, reálisak, és emlékezzünk az emberi mivoltunk korlátaira.

Nem érdekel, hogy igazat beszélsz-e. Azt akarom tudni, hogy mersz-e másnak csalódást okozni, hogy hű maradhass önmagadhoz.
Hogy elviseled-e a csalódás vádját anélkül, hogy megcsalnád saját lelkedet.
Azt akarom tudni, hogy hűséges vagy-e, s ez által megbízható.
Azt akarom tudni, hogy látod-e a szépséget akkor is, ha nem mindennap pompázik, és hogy tudod-e, hogy mindig Isten jelenlétéből meríted életed.
Azt akarom tudni, hogy tudsz-e kudarcaimmal és kudarcaiddal együtt élni,
és a tóparton állva mégis az ezüst Hold felé kiáltani: Igen!Igen! Igen!

Nem érdekel, hogy hol élsz, és mennyi pénzed van.
Azt akarom tudni, hogy fel tudsz-e állni a kétségbeesés és a fájdalom éjszakája után, megviselten, sajgó sebekkel, hogy gyermekeidnek megadd mindazt, amire szükségük van.

Nem érdekel, ki vagy, és hogy kerültél ide.
Azt akarom tudni, hogy állnál-e velem a tűz közepébe, és nem hátrálsz-e meg.

Nem érdekel, mit és kitől tanultál.
Azt akarom tudni, mi ad neked erőt belülről, amikor kint már lehet, mindennek vége van.
Azt akarom tudni, hogy tudsz-e egyedül lenni önmagaddal, és hogy igazán szereted-e azt a társaságot, melyet üres óráidra magad mellé választottál."

- Oriah Hegyi Álmodó indián törzsfőnök verse -Megérkeztem:)))

Gyorsan elrepült ez a hétvégém, hogy csak na!!!!!!!!

Lovaglást elnapoltuk, még nem vagyok készen rá azt hiszem és ezt a ménesgazda szerintem pontosan látta...kezdek összeszokni a lovakkal, bíznom kell bennük...és leküzdenem a félelmet. Még nincs veszve semmi, gyakrabban elő fogok fordulni ott:)))))

Éljen a szerelem!!!!!!!!! Édesek vagytok nagyon:)))))))))))

Felteszem a hétfői - és egyben utolsó - tanítást és ezzel vége is a májusi tanításoknak!!!!!!!! Most már nyitni fogom az első nyári, júniusi Játszóteret:)))))))))))))))))

Ott is kitárt karokkal foglak várni benneteket:))))))))))Hol vagytok lanyok? :)

Lattatok milyen szepeket ir draga menyasszonykam?!
Ugy szeretlek Edesem! :)
Mennyivel masabb ez a szeretetteli hangulat, meg akkor is ha ilyen csendes ma a jatszoter! :)
Legyen csodas hetunk mindannyiunknak! :))))
Szeretettel gondolunk Ratok
Kingili :))))))Hol vagytok lanyok? :)

Lattatok milyen szepeket ir draga menyasszonykam?!
Ugy szeretlek Edesem! :)
Mennyivel masabb ez a szeretetteli hangulat, meg akkor is ha ilyen csendes ma a jatszoter! :)
Legyen csodas hetunk mindannyiunknak! :))))
Szeretettel gondolunk Ratok
Kingili :))))))Sziasztok Drágáim!

Most kaptam, ha tudjátok nézzétek meg!
Bizok benne , hogy sikerül átküldeni.

http://networkmarketing-pro.blogspot.com/

Sok szeretettel: TikeAjándék-csere

Egy fiatalember ajándékot szeretett volna vásárolni a kedvese születésnapjára, és mivel még csak rövid ideje jártak együtt, hosszas fontolgatás után úgy döntött, hogy egy pár kesztyű lenne a legmegfelelőbb: romantikus, de nem túl személyes. Kedvese húga elkísérte őt a Nordstrom áruházba és megvették a kesztyűt. A húg bugyit vett magának. Csomagolás közben azonban az eladó összekeverte a ruhadarabokat és a húgé lett a kesztyű, a kedvesé pedig a bugyi. A fiatalember ellenőrzés nélkül lezárta a csomagot és elküldte kedvesének a következő kísérőlevéllel együtt:

“Azért választottam ezt, mert úgy vettem észre, hogy nem szoktál ilyet viselni, mikor esténként találkozunk. Ha a húgod nem lett volna velem, akkor a hosszú gombosat választottam volna, de ő is rövidet visel, amit könnyebb levenni. Ez az árnyalat nagyon kényes, de az eladóhölgy megmutatta a sajátját, amit az elmúlt három hétben viselt és alig volt még koszos. Felpróbáltattam vele a tiédet és igazán jól nézett ki benne. Bárcsak ott lehetnék veled, hogy én adjam rád elsőnek, mert nem kétséges, hogy más kezek is érinteni fogják mielőtt még találkozhatnánk. Amikor leveszed, ne felejts el kicsit belefújni mielőtt elteszed, mert a hordástól természetszerűleg kicsit nedves lesz. Gondolj csak arra, hányszor fogom megcsókolni az elkövetkezendő évben. Remélem pénteken is rajtad lesz. Szeretettel...
U.i.: A legutolsó divat szerint vissza kell hajtani, hogy kilátsszon egy kis szőr.”A Föld dala, Kiss Katával:)

Csodaszép!
http://video.xfree.hu/?n=szuromieszter|1fe05f9f9cea30a1367e7d6dd6897fecÖsszes nyelven, a Szeretlek szó:)

1. Arab - Ana Behibak (férfinak)
2. Arab - Ana Behibek (nőnek)
3.Albán - Të Dua Shume
4. Amharic - Ene ewedechalu (nőknek)
5. Amharic - Ene ewedehalwe (férfiaknak)
6. Angol - I love you
7. Asszám - Moi tomak bhal pau
8. Azerbajdzsán - Men seni sevirem
9. Bari - Nan nyanyar do parik
10.Baszk - Nere Maitea
11.Batak - Holong rohangku di ho
12.Bengál - Ami tomay bhalobashi (Ami tomake bhalobashi)
13.Berber - Lakh tirikh
14.Bicol - Namumutan ta ka
15.Bisaya - Gihigugma ta ka
16.Bolívia - qanta munani
17.Bulgár - ahs te obicham
18.Burma - chit pa de
19.Chamorru - Hu Guiya Hao
20.Cheyenne - Néméhotâtse
21.Circassian - wise cas
22.Creole - Mon kontan ou
23.Cseh - Miluji te
24.Dán - Jeg elsker dig
25.Ecuádor - canda munani
26.Elven - Amin sinta lle
27.Eszperantó - Mi amas vin
28.Észt - Mina armastan sind
29.Fárszi - Tora dust midaram
30.Fárszi (persza) - Asheghet Hastam
31.Finn - Minä rakastan sinua
32.Francia - Je t'aime
33.Fülöp - szigetek - Mahal Kita (Iniibig Kita)
34.Gall - Tha gra'dh agam ort
35.Ghána - Me do wo
36.Gilbert) - itangiriko
37.Gót - Idugi Ludugove Udagu
38.Görögország - Se agapo
39.Gröndland - ég elska þig
40.Grúzia - Mikvarxar
41.Guarani - rohayhu
42.Guir - Kari Bari (férfi a nőnek)
43.Guir - Krai-Brai (nő a férfinak)
44.Gujarati - Hoon tane prem karun chuun
45.Haiti - mwen renmem'w
46.Hausa - Ina kau narka (férfinak)
47.Hausa - Ina kau narki (nőnek)
48.Hawaii - Aloha wau i'a oe
49.Héber - Ani ohev otach (férfi a nőnek)
50.Héber - Ani ohevet otcha (nő a férfinak)
51.Hindu - main tumse pyar karta hoon (férfi)
52.Hindu - main tumse pyar karti hoon (nő)
53.Hmong - Kuv Hlub Koj
54.Hokkien - Wa ai lu
55.Hollandia - Ik hou van jou
56.Hopi - Nu' umi unangwa'ta
57.Horvát - Volim te
58.Illonggo - palangga ta ka
59.Ilocano - Ay aya tenka
60.Indonéz - Saja kasih saudari
61.Ír - taim i' ngra leat
62.Ishkibibble - Ibi Libove Yibou
63.Japán - Ore wa omae ga suki da (Férfi a nőnek)
64.Japán - Suki desu (az első találkozáskor)
65.Japán - Sukiyo (Nő a férfinek)
66.Javanese - aku tresno marang sliromu
67.Kachiy - anw toke pyaar karati (anw toke bowaj gurati)
68.Kambodzsa - Bong salang oun
69.Kanada (francia) - Je t'aime
70.Kanton - Ngo Oi Lei
71.Kapampangan - kaluguran da ka
72.Katalánul - T'estim molt
73.Kikuyu - Nigwedete
74.Kína - wo aì ni
75.Kisii - Ninguanchete
76.Lingala - Nalingi yo
77.Klingon (Star Trek) - qud'end
78.Korea - Tangshin-i cho-a-yo
79.Korzika - Ti tengu cara (nőnek)
80.Korzika - Ti tengu caru (férfinak)
81.Lancish - I Lovole Youan
82.Lao - Khoi huk chau
83.Lengyel - Kocham Cie
84.Lojban - mi do prami
85.Luganda - nkwagala nyo
86.Luo - Aheri
87.Macedón - Te sakam
88.Madagaszkár - tiako ianao
89.Magyar - Szeretlek
90.Málta - Inhobbok
91.Maori - kia hoahai
92.Mohawk - Konoronhkwa
93.Naguan -Mawaca bimcheepee
94.Ndebele - Ngiyakuthanda
95.Német - Ich liebe Dich
96.Norvégia - Jeg elsker deg
97.Ojibwe - Niin Zaagii Giin
98.Olasz - ti amo
99.Orosz - Já ljublju tyibjá
100. Oshiwambo - Ondi ku hole
101. Otjiherero - Mbe ku suvera
102. Örmény - Yes Kezi Seeroom yem
103.Papiamento (Aruba) - Mi Ta Stimabo
104. Papiamentu (Curacao) - Mi Stima Bo
105. Patois (Jamaica) - Mi luv yuh
106. Portugál - Eu te amo
107. Portugál (Brazília) - Eu te amo
108. Punu - ni u rondi
109. Quenya - Tye-melan'ne
110. Románia - Te iubesc
111. Samoan - Oute Alofa Ia Te Oe
112. Setswana - Ka gorata
113. Shona - Ndinokuda
114. Sioux (Lakota) - Techihhila
115.Sotho - Kegorata
116. Spanyol - Te quiero
117. Sranan -Mi lobi joe
118. Svéd - Jag älskar dig
119. Swahili - Nakupenda
120. Szerb - Volim Te
121. Szlovák - Milujem t'a
122. Szlovén - Ljubim te
123. Tahiti - Ua Here Vau Ia Oe
124. Thamazigh - nekki hemlagh (nő férfinak)
125. Thamazigh - nekki hemlaghkem (férfi a nőnek)
126. Tigrinia - E fatuwaki
127. Tongan - Ofa atu
128. Török - Seni seviyorum
129. Tunézia - Ha eh bak
130. Tirol (Ausztria) - I liab Di
131. Ukrán - ja tebe kokhaju
132. Wales - Rwy'n dy garu di
133. Wolof - Dama la nob
134. Xhosa - ndiyakuthanda
135. Yiddish - Ich libe dich (Ich han dich lib)
136. Yoruba - Mo ni ife re
137. Zazi - Ezhele hezdege
138. Zulu - Ngiyakuthanda
140. Zuni - Tom ho' ichema

forrás:magdyka@tvn.hu Blogja, és én innen hoztam: www.ezoterikusmegoldasok.hu

Tudtok még más nyelven is? Szeretném megtanulni mindül:)))Buenos Tardes :)

nos, spanyolul nem nagyon tudok többet :) de a mai tanítást olvasva felmerült bennem: ha görögül "dia"= szét, akkor mi lehet a "myne"? :))
Egyetértek Kingával: én is szeretek ide visszajárogatni közétek.. hmm... hmm... hmm.. :)))

Hjajj, most annyi változás lett hirtelen körülöttem, hogy nem győzöm kapkodni a fejem... de az a jó, hogy ez így izgalmas is, mert kíváncsi vagyok, mi lesz végkifejlet... állok elébe! :)))
Ma végre egész végig ragyogott a nap, miközben olyanokkal hozott össze az élet, akiket szeretek. Szeretem a fővárosotokat, valahol mindig szívem csücske marad. :)

Pobrediabla, (nofene, ebben is van "dia" :)), jót mosolyogtam megjegyzéseden, miszerint a belsővel nem bírsz... hát, néha én is így vagyok, tűz és víz csapkodja egymást olykor... nyilas mikor megcélozza a rákot... ajjjajjj... :))

Zöldszeműek kompániája :) Az én szemem színét nehéz definiálni (megj. ettől egyedi :D), lehet kék, lehet szürkés, de még barnás árnyalat is van benne... volt, már, ki simán zöldnek minősítette... olyan is, aki olasz tengerrel hozta összefüggésbe... de olyan is, aki ráfogta: ez csak színes kontaktlencse lehet.. :)))

Lám, Kingi és Vili is épségben sugározzák a jókedvet kis kiruccanás után :))

Mindegyikőtöknek kellemes, üde hétvégét kívánok! :))Drága Játszótársak,

a szép élmények közepette és a hétköznapok szürkeségében is a szívemben éltek, részesei vagytok életemnek s oly jó ide betérni újra és újra - köszönöm! :)

Drága Judym, annyira megszerettelek és az összes családtagot s már most nagyon hiányoztok mindannyian:) nagyon köszönöm a csodálatos, meghitt, családias együtt töltött perceket, annyira otthon éreztem magam, olyan jóóóó volt, óóóó, annyira nagyon :))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Drága Evelin, utólag is nagyon nagyon boldog névnapot kívánunk sok szeretettel! :-)

Drága Többiek, mindenkinek bazinagy -Zsuzsi féle- ölelés és hatalmas cuppanós puszikák:

Kingi & ViliDrágáim,

eltartott egy darabig, amíg begépeltem, de meg kellett osztanom Veletek is eme csodás s lélekemelő sorokat :)

" ÚT A VÉGTELENBE

Csaba testvér
Gondolatai Isten ajándékairól

Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire

HELIKON KIADÓ

TARTALOM

7 Levél az olvasónak
11 Bevezető
13 Szentségek – útravaló az örök hazába
20 A keresztség – szövetség az élő Istennel
47 A bűnbocsánat szentsége – az újrakezdés lehetősége
83 Oltáriszentség (Eucharisztia) – a gyarló, gyenge ember úti eledele
105 A bérmálás szentsége – megvilágosító, megerősítő ajándék
149 A házasság szentsége – az emberi szeretet bölcsője
180 Az egyházi rend szentsége – pásztori szolgálat Krisztus nevében
227 Betegek kenete – lelki útravaló szenvedés idején
257 A Szentírás könyveinek rövidítése

A HÁZASSÁG SZENTSÉGE –
AZ EMBERI SZERETET BÖLCSŐJE

Még alig emelkedő gondolatnak
Vagyunk mi egy-egy szárnya
Lehullana ez az égreszálló madár,
Ha a két szárny elválna.

Két szárny vagyunk, de fenn a fellegekben
Nem szállhatunk, csak mind ketten
Szívverésnyire pontos
Ütemben.

Szállj hát velem
Egy rezdülésű szárnycsapással.
Hullongó tollak voltunk egyedül,
- szárnyak lettünk egymással.

Váci Mihály: Két szárny

Hogy lehet a házassághoz vezető utat szépen megélni?

Tizenhat éves nagylányunk sugárzó arccal jött velem szemben, és huncutul megkérdeztem tőle: „Ki a boldog kiválasztott?” Mire gondolok, kérdezett vissza értetlenkedve. „Hát a boldog udvarlóra!” – válaszoltam. „Honnan gondol ilyeneket?!” „Ne is tagadd – mondom szeretettel-, hisz látom, hogy kivirultál, egyfolytában mosolyogsz, csiripelsz, nem is éri a lábad a földet.”
Ha az emberre valaki szeretettel néz, az olyan, mint a napfény, amely az alvó magot kihozza a földből.

A szerelmes olyannak látja magát,
amilyennek a társ
szemének tükre mutatja.

Ha tekintetében azt látja, hogy szép, kedves, szeretetreméltó, akkor megszépül, még kedvesebbé, még szeretetreméltóbbá válik. A szerelem, a házasság nagyon fontos feladata, célja, hogy egymásból kiszeressük a jót.
Télen miért nem virágzik a cseresznyefa? Mert nem látja értelmét a kibontakozásnak, tudja, hogy a fagy elpusztítatná a szirmait, nem bízik környezetében, érzi veszélyben van. Az emberi szívben is előbújik egy kis bimbó, de ha nincs, aki kedvesen rámosolyogjon, hozzá szóljon, akkor inkább bezárva marad.
Nem kész férfiakat, nőket kell keresni a mai világban, hanem olyan bimbókat, pelyhes bajuszú legényeket, pattanásos, szeplős nagylányokat, akik a jóságra, a szeretetre, a törődésre kinyílnak, az évek során kibomlik belőlük az érett férfi, a gondos asszony, akit felületes tekintettel korábban talán nem is lehetett meglátni bennük.
Sok fiatal azt mondja, nem akar nősülni, mert nem tud otthont teremteni, és egy családot eltartani. Én erre azt szoktam mondani, hogy ha majd lesz egy lány, aki bizakodva rád néz, akinek a tekintete, azt mondja, az én társam a világ legjobb, legnagyszerűbb embere, akkor sokkal jobb leszel, többet bírsz el, és meg tudod oldani azokat a kérdéseket is, amelyeknél ma sóhajtozva megtorpansz.
Sok olyan lányt láttam, akik fiatalon nem volt konyhatündér, még a szobáját sem tudta rendben tartani, de az esküvő után az éretlen fruskából gondos családanya vált, aki minden jót biztosít családjának, takarít, süt, főz, ég a keze alatt a munka. Hihetetlen! Honnan lett benne ennyi életerő, fény, lendület? Az őszinte, tiszta szerelem olyan forrásokat fakaszt fel az emberből, amelyeket csak csodálni tudunk.
Sajnos fordítva is igaz, sokszor láttam, hogy a házastárs halála után a másik elhagyja magát, nem érzi, hogy érteleme lenne az életének, háztartása lepusztul, ő maga is leépül..
Isten nagy ajándéka a szerelem, a házasság. A Teremtő azért adta, hogy közelebb kerüljünk hozzá, a mennyek országához, önmagunk megvalósításához, hogy többek legyünk.
Nagyon fontos, hogy mind a két fél tisztázza még a kapcsolat elején, mi az életcélja, mit szeretne megvalósítani. Merjék egymásnak megfogalmazni legtitkosabb vágyaikat, álmaikat.

Vagy a levegő, amelyet beszívok,
a táplálék, melyet visz a vér,
a látásom vagy - tán meg is lepődném,
ha tenszemeddel rám tekintenél - ;
vagy, észrevétlen, mint ahogy a kéz,
a szív, az agy, a gondolat, akármi,
életem része, melyet bármikor
keresetlen is meg tudok találni; -
s mint bonyolult óramű, ha elvész
egy alkatrész, s tiktakja kihagy,
olyan lennék nélküled; és csak akkor;
csak akkor tudnám igazán: ki vagy.

Szilágyi Domonkos: Ha nem vagy itt

Nagy kérdés, hogy mire épül
egy kapcsolat, egy házasság.
Ha az anyagi javak megszerzésére,
a testi szépségre, a gyönyörökre,
a reprezentálásra, akkor homokra épül.

Ahogy telnek a hónapok, évek, előbb-utóbb jönnek a viharok, nekizúdulnak a háznak, és romba dönthetik: jön valaki, aki izgalmasabb örömöket tud kínálni, aki szebb, fiatalabb, kívánatosabb, aki érdekesebb e világi célokat tud mutatni, nagyobb jólétet tud nyújtani, és akkor könnyen le lehet térni a hűség és a szeretet útjáról.
De ha egy kapcsolat az Isten akarata szerinti igaz szerelemre épül, amely magában foglalja az örök értékek szeretetét, az alkotás, az életadás örömét, a gyermeknevelés felelősségét, akkor az a kapcsolat sziklára épül, nem dől egykönnyen össze, akkor le lehet győzni mindazt, ami a hűséget, a kitartást megtámadja. "

Szeretettel: KingitekDragaim- itt Judytok:)

Picurom alszik, Niki Vilivel lelepett:)) es szerencsemre be van jelentkezve Szep Ocsem...mert az az igazsag, hogy nem tudok belepni a sajatomon, viszont nem szeretnek uj jelszot sem kerni, erre a par napra, otthon ugyis ok-s lesz minden.
Igaz biz` ott voltatok Mindannyian a mi sziveinkben a Bucsuba...szep volt, Vilieknek meg szebb, mi lemaradtunk Toluk, a kicsik miatt, de....minden szuper volt nemcsak a bucsu, hanem maga az utazas elidaig, amolyan konvolyban-igaz Kingim?-aztan az itthon-let, a megnovekedett Csaladdal, a jo `ki` eszmecserekkel,melyet ferjem es Kingi Anyucija folytattak, Dragaim, szerintem teny, 1oriasi csalad egyutt, a mindenki szeretetevel,oromevel, banatos-oromkonnyekkel....nem is tudom kifejezni mert olyan igazi volt, felulmulva minden varakozast.
Viszont az ido sajnos repult...akar hiszitek,akar nem, szinte alkalmam sem volt Kinginkkel dumalni, annyira lefoglalta szegenykenket az uj csaladtagok megismerese,
na,meg hogy az Unnep miatt nem volt nyitva ekszeruzlet..,.de ami kesik nem mulik.
Hianyoztok am:)es Ragyogas Te Draga, mar 2szor dobta vissza emailomat a vipmail,ezert nem kaptal valaszt, pedig en megirtam:)))

Evelin-koszike a tanitasokat, azokat szinte sikerult minden nap elolvasnom:)- remelem jol vagy?
Napsugi- jol telt a lagzi?
Meggyogyultatok igaz betegeskedoink:)?

En puszillak szeretettel, ahogy tudok jelentkezek
Mosolygos szep hetveget Nektek!!!!Bizony

Szörnyella-társam, tanít is....De várom a napot, mikor már Én leszek az úr a háznál, nem ő, hihi! :)))

Evelyn, én egyszer 10 percet vesztegeltem egy paci hátán, mert túl finom voltam hozzá, nem érezte az akaratomat. Nagyon vicces így utólag, akkor nem volt az...:))))

Sziasztok, szép napot Drágák!Így lesz:)))))))

Köszi Zsuzsi neked is!!!!!!!!!!!!

Tök izgi!!!!!!!!!! Kalandra fel:)))))))))))))))

Akkora ölelést küldök, hogy hétvégére is kitartson:)))))))))))))Bea!:))))

A bazinagy puszi is tök jó!:))))))
Hú,de még milyen hülye tud lenni a személyiség....:))))De tanít is egyben....
Ölellek!
ZsuzsiEvelin!:)))

De tudod mit kell mondani ha megkérdezik,hogy tudsz e lovagolni?
Biztos,még nem próbáltam..:))))))))
Hű nagyon szuper természetes,állatos hétvégéd lesz!Meglátod mennyire fel fog tölteni!
Puszi nagyot!
ZsuzsiKöszönöm:))))

Jólestek bátorító szavaid Beus!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ölellek...ahogy én szoktam:)))))))))))))))Öröm

benézni ide! :))))
Evelyn, fantasztikusan naprakészen reagálsz! Köszönjük a zöldszemű társainkat! Ó micsoda Sárkány szelidítő Amazon! :))) (Ez a kedvencem, valahol én is sárkány-szelidítő vagyok:))
Köszönjük, Kékszemű! :)))))
(A Tanítások nagyon jók, ezt el sem tudom e játszótéri hangulat keretében mondani mennyire).
És jó lovaglást, szeresd a pacit, de légy vele határozott, hadd tudja, karakán ember ül a hátán. Bár úgyis lesz segítséged. A Lovak imádnivaló lények.

Kingikém, drága Vili, jól esett hallani Rólatok, és köszönjük a szép szavakat, érzéseket. Ölellek Titeket sok szeretettel!

Anikó drága, tedd félre a bút, minden ami fáj, az a múlt;
És csak mi adhatunk meg magunknak mindent, amire vágyunk. Amint megadtuk, kilépve a körből, megkapjuk az élettől. Én is ezt tanulom, hidd el, ne kenődj el, csak figyelj...A személyiség hülye (mindenkié!!!) és beszámíthatatlan! Egy nap már röhögni fogunk rajta, hidd csak el!

Lányok, Bazinagy puszi, jaj bocs, ölelés Mindenkinek. Szörnyelláknak is! :)))

Millió puszi!!! :)))Ó,hát megjöttetek Kingvili

,de örülök nektek.
Húúú,de jók ezek a zöldszeműek,köszi Evelin,érezd nagyon jól magad.PusziEgyszerre vannak online:))))))

Édesek vagytok, a lelkesedésetek iszonyúan ragadós!!!!!!!!!!!!

Lélek- és rezgésszint emelő titeket olvasni:))))))))))))

Köszönjük az imádságot:)))))

Legyen ez a hétvégétek is csodás, még ha virtuálisan is...ölellek nagyon-nagyon szerelmeskéim:)))))))))))Drágáim,

én is szeretettel köszöntelek Benneteket:) Kicsi szívem csordultig telt boldogsággal s szerelemmel e mesés napok alatt:) Minden egyes pillanat csodálatos volt s naná, hogy mesélünk és képeket is mellékelünk:) Óóóó, nem is lehet szavakba önteni, olyan jóóóóóóóó volt:)))))))))))))))))))))))))) Köszönöm a Jóistennek és mindenkinek, akik közel állnak a szívemhez:) Annyira nagyon szeretlek Benneteket mind:) Ó, ha látnátok, teljesen kivirágoztam és úgy kivirultunk Vilimmel s drága családjainkkal együtt:) Fantasztikus érzés mikor csupa-csupa jó s szeretetteljes ember vesz körül és szinte izzik a levegő a hatalmas energiaszinttől, örömkönnyektől, önfeledt kacagástól óóóóóóóóóóó :)))))))))) ez maga a csoda - a szeretet csodája :)))) Ó, és a részletes mesélés előtt előljáróban át kell, hogy adjam Nektek, drága Játszótársaink, kedves Barátaink, hogy nagy nagy szeretettel gondoltunk Reátok s imáinkba foglalktunk Benneteket a Csíksómylói búcsún, amely oly feledhetetlen és lélekemelő volt óóóóóóóó :))))))))))))))))

folyt.köv. :)
KingitekLegyen igazad:))))))))

Ez a jó idővel kapcsolatos jóslatod nekem nagyon tetszik!!!!!!!!!

Viszek meleg ruhát is, mert nagyon tudok fázni...de ha nagyon kisüt a nap, tuti kidobom hab testemet, hadd süsse:)))))))))))

Képzeld, valószínű lovagolni is fogok...persze nagyon kezdő szinten, mivel még soha nem ültem ló háton. Gyerekkoromban vágytam volna rá, de az én szüleim minden vágyamra, minden ötletemre nemet mondtak...és helyette félelmet tápláltak belém...így aztán tanulom erősen letenni a múltat, megbocsájtani és igyekszem majd élvezni a ló háton ülést.

Amúgy Kecskemét környékén leszek:)))

Ölellek "zöldszemű":)))))))))))Helló Kingi!:)

Látlak lopakodó!:)))))))))))))))Vili!:))

Jaj hát senki nem várta ám hogy lejelentkezzetek!:))))))))))Jól tettétek hogy kiélveztétek minden óráját együtt!:)Majd Nekünk meg elmesélitek,és remélem egy két fotó is lesz....Az esküvőt nem is akarjuk megúszni szerintem...:))))))))))))))
Szép hétvégét Nektek!Bazinagyot küldök Judynak,gyerekeknek,Kinginek!
(())ZsuzsiDrága Óvónénink!:)))

Köszönet a tanításokért,meg a matricákért!Bár rendelkezem óriási gyermeki lélekkel,de leginkább a zöldszemű barátaink tetszettek...:))))))Gyönyörűek!:)))))
Szép hétvégét kívánok,és még annyit hogy bárhová mész is fürdőruhát csomagolj mindenképp!:)))Olyan ragyogó idő lesz...ki tudja még akár napozni is lesz alkalmad...:))))))))
Ölellek!
(())ZsuzsiVili:))))

Szuper lehetett!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Majd lesz amikor veletek megyek:))))))))))))

Igaz, lélekben most is ott voltam...én is és még mások is...

Jó volna, ha fotókat feltöltenél a picasa-ra, annak a linkjét meg ide bemásolnád...mit szólsz???

Legyen nektek is csodás a hétvégétek:))))))