Napi Tanítások - 2010 - Március

Drága Játszótársak!

Előzményként csak utalnék egy linkkel a januári oldalra...ott megtalálhatjátok (akik csak most kukkantanak be ide), milyen könyvből írom a tanításokat és hogyan jó használni, értelmezni az olvasottakat:

Vége lett a télnek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Beköszöntött a tavasz:))))))))))))))))))

Márciusnak a következő témát adta az író: ÖNBECSÜLÉS

Március 31. Szerda

Az emberi természet mindig valami újat akar megtapasztalni, annak ellenére, hogy az igazságok örök érvényűek és változatlanok, még ha mindig új köntösben jelennek is meg - valójában semmi sem új, csak az ÉN.

Az élet egy állandóan változó prizmához hasonlít, amely a fénynek mindig új és új színeit vetíti a tudatunk falára.Sok embert annyira elbűvöl ez a változás, hogy teljesen megfeledkeznek a színbontás eredőjéről, a prizmáról és a fényforrásról. Platon barlanghasonlatában arra tanít, hogy ne hagyjuk, hogy elvakítson a változás, hanem mindig a képek, érzések és gondolatok előidézőjét nézzük.

A velem történő dolgokban ma a mindenen keresztül ható EGY erőt fogom keresni és nem hagyom erről elterelni a figyelmemet.

Március 30. Kedd

Mi, emberek, a magunkról alkotott elképzelést éljük meg ahelyett, hogy igazi önmagunkat, énünket élnénk. Az önértékelés azt is jelenti, hogy megértjük, "mi a feladatunk a világban" és milyen jövő felel meg nekünk.

Sok ember teljesen hamis mércét használ önmaga értékeléséhez. Azt hiszi, hogy csak akkor becsülheti magát, ha már elért bizonyos eredményeket. Ha nem teljesíti ezeket a gyakran kívülről ráerőltetett célokat, elítéli magát, gátlásokat alakít ki magában, holott el kellene fogadnia önmagát. Csak akkor jöhetünk rá, hogy "mi a feladatunk a világban", ha tényleg olyannak értékeljük magunkat, "amilyenek valójában vagyunk".

Ma átgondolom, hogy milyen képzeteim vannak önmagamról és tudatosan megválok azoktól.

Március 29. Hétfő

Aki kapcsolatot teremtett az igazi énjével, annak magától értetődő a biztonság és az önbizalom. Az önbizalom ugyanis azt jelenti, hogy megbízunk az igazi énünkben és ennek jóvoltából rendíthetetlen biztonságot érzünk.

A "bizalom" szóban megtaláljuk a "bízik" fogalmat. Ebbe a fogalomsorba tartozik többek közt az önbizalom is. Az emberi élet egyik legnagyobb kihívása az ősbizalom, az a felismerés, hogy van egy bizalomra méltó szellemi erő, amelyben teljes mértékben megbízhatunk, amely megtart, nem enged el. Csak ebben a megerősödött bizalomban tudjuk lépésről lépésre elengedni egónk és elképzeléseink hamis biztonságát, hogy új alapokra helyezzük és kiteljesítsük az életünket.

Ma lelki kapcsolatot létesítek az igazi természetem eredendő forrásával és kinyilvánítom felé az ősbizalmamat.

Március 28. Vasárnap

Megkérdezte-e már magától, hogy ki a főnöke? Ne mondja, hogy nincs, merthogy ön független. Mindenkinek van főnöke - ha semmit nem csinál, akkor is. Akkor a kényelem a főnöke. Ám mindenkinek a saját főnökének kellene lennie!

Az életben gyakran felmerül a kérdés: "Kinek vagyok (lelkileg) elkötelezve?" Nincs élet kötelezettségek nélkül, még ha szeretnénk is kitérni előlük: az egyik ember a vágyainak, a másik a kényelmének, a harmadik az elképzeléseinek kötelezte el magát. Ha tudatosan választjuk meg az "elkötelezettségünket", akkor kialakul az önrendelkezési képességünk. Nincs élet "főnök" nélkül, de szeretettel és bölcsességgel találunk olyan feljebbvalót, aki "rangját" tekintve akár a kenyéradó gazdánkat is felülmúlja. Ilyen főnök lehet például az, hogy helyesen, a saját énünkkel összhangban élünk.

Ma átgondolom, hogy "kinek a megbízásából" élek, gondolkodom, cselekszem és e megbízás szerint alakítom a napomat.

Március 27. Szombat

Képzeljen el egy hattyút a tavon: milyen elegáns és méltóságteljes, amint a vízen úszik! Ám, ha partot ér, csak csetlik-botlik. És vajon ÖN megtalálta a helyét a világban?

Sok ember a kelleténél nehezebbé teszi a saját életét. Rosszul választja meg a "hatósugarát", nem megfelelő életteret, foglalkozást vagy hamis barátokat választ. Ahhoz, hogy gazdag és elhivatott életet élhessünk, fontos, hogy olyan helyzetet teremtsünk, amelyben kibontakozhat valódi egyéniségünk az Egész (és önmagunk) javára. Hiszen ha egy májsejt a tüdőbe kerülne, az a tüdőt és a májat egyaránt megterhelné.

Ma átgondolom, hogy megfelelő-e számomra az adott élettér, vagy hosszú távon kedvezőbbet kellene keresnem.

Március 26. Péntek

Ahhoz, hogy az életben önmagunk lehessünk, szeretni kell magunkat. Akkor minden "magától értetődő" lesz!

Egy ismert német költő írta: "Itt ember vagyok, itt tudok létezni!" Sajnos még mindig túl kevéssé adjuk meg egymásnak ezt a teret. Nem csoda hát, ha légszomjat érzünk más emberek közelében. De hogy tudunk olyan légkört teremteni magunk körül, amelyben "önmagunk" lehetünk? Egyszerűen úgy, hogy másoknak is teret adunk ahhoz, hogy saját maguk lehessenek és elfogadjuk a másságukat.

Ma arra törekszem, hogy olyannak fogadjam el önmagamat és az embertársaimat, AMILYENEK VAGYUNK.

Március 25. Csütörtök

Ha mások ruháját hordjuk, érthető, hogy nem illenek ránk. És ha emiatt nem tudjuk elfogadni önmagunkat, akkor természetes, hogy másokat sem tudunk megismerni.

Hamis és túl szűk ruhákkal, szellemi kényszerzubbonyokkal teszik tönkre mások a mi életünket és mi az övékét. Gondoljunk csak Hamupipőke meséjére: Hamupipőke két nővérétől azt kívánták, hogy túl kicsi cipőbe kényszerítsék a lábukat, sőt, hogy levágják a lábujjukat, illetve a sarkukat, hogy "passzoljanak". Lazítsuk meg a szellemi fűzőnket, hogy elegendő hely legyen az énünknek, hogy élni tudjon bennünk.

Ma megnézem a szellemi ruházatomat: gondolkodásomat tekintve nem járok-e apám öltönyében vagy anyám rakott szoknyájában?

Március 24. Szerda

Ha gyermekként azt tanultuk meg, hogy a környezetünk dicsérete és elismerése alapján alakítsuk ki az önképünket és az önértékelésünket, akkor mások elvárásait és kívánságait megismerjük ugyan, ám önmagunkról vajmi keveset tudunk meg. Nem csoda hát, ha elégedetlenek vagyunk az életünkkel és nem érezzük benne jól magunkat - hiszen nem is a "saját életünk".

Ha dicsérnek vagy bírálattal illetnek, mindig tudnunk kell, hogy a dicséret vagy a kritika a másik emberről sok mindent elmond - rólunk azonban nem feltétlenül. Minden dicséretet és bírálatot meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy a belső értékítéletünk alapján jogos-e. Amennyiben helytálló, mindkettőért hálával tartozunk. Ha nem, akkor itt az ideje, hogy ne vegyük magunkra. Így nemcsak a másik embert fogjuk jobban megérteni, hanem saját magunkat is.

Ma szembenézek azzal, hogy (titokban) kinek a dicséretére vágyom, illetve kinek a bírálatától tartok.

Március 23. Kedd

Már fiatal korunkban elfelejtünk bízni az érzéseinkben, elfelejtjük szabadon, hitelesen és őszintén kifejezni azokat. Ugyanakkor megtanulunk megfelelni az embertársainknak és ezzel elveszítjük a kapcsolatot önmagunkkal, ahelyett, hogy saját érzéseinkre figyelnénk.

Napjaink társadalmában a "vélt érzések" miatt szenvedünk. Már rég nem arról van szó, amit ténylegesen érzünk, hanem arról, amiről úgy véljük, hogy éreznünk kellene, vagy megkopott érzelmi kliséket követünk. Érzéseink szépségét és őszinteségét eltorzítjuk azáltal, hogy a gondolatainkkal beléjük avatkozunk. Pedig a düh is szép, ha hiteles és őszinte, s ugyanez igaz a gyászra és a csalódottságra.

Ma egészen mélyrehatóan és tudatosan akarom "érezni, amit érzek".

Március 22. Hétfő

Az emberek gyakran elégedetlenek önmagukkal, mert úgy gondolják, hogy túl kövérek/buták/lusták/ és ezért diszharmonia alakul ki bennük. Majd olyasmire kényszerítik magukat, amihez egyáltalán nincs kedvük és ettől csak fokozódik az elégedetlenségük. Csak akkor élhetünk szabadon és kiteljesedve, ha minden részünket szeretjük és elfogadjuk.

Önmagunk elítélése egy óriási félreértésen alapul, amelynek hátterében az áll, hogy el akarjuk titkolni az élet és magunk elől, hogy "milyenek vagyunk". Nem vagyunk hajlandók megmutatni az árnyoldalunkat, de ezzel az előnyös oldalunk megmutatását is elszalasztjuk. Illúzióban élünk a személyünkkel kapcsolatban. Ha azonban elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy akkor is hűek maradjunk önmagunkhoz, ha elégedetlenek vagyunk magunkkal, vagy hibázunk, akkor megtapasztaljuk, hogy milyen csodálatos egységgé olvadunk azzal a világgal, amelyben élünk!

Ma tudatosítom magamban, hogy (titokban) miért ítélem el magamat, majd feloldom az ítéletet és elfogadom azt a bizonyos jellemvonásomat.

Március 21. Vasárnap

Az elhivatottság öröme ezzel a kérdéssel érzékeltethető a legjobban: "Mi az, amit akkor is szívesen csinálnék, ha fizetnem kellene érte?"

Képzelje el, hogy milliomos, annyi pénze és ideje van, amennyit csak akar. Mivel töltené legszívesebben az idejét? Az első évben talán a partik és a csillogás világát szeretné élvezni. Ugyanakkor egyszer csak hiányolni kezdené az élet értelmét. Olyan tevékenységet és életmódot kezdene keresni, amelyik szellemileg kielégíti önt, amelyet "harmonikus" életnek tekint.

Ma fölteszem magamnak a kérdést: "Milyen tevékenység és életforma illik hozzám, amely egyben értelmet is ad az életemnek?"

Március 20. Szombat

Azok az emberek, akik mindennap annak tudatában kelnek fel, hogy utálják, amivel foglalkoznak, fokozottan kockáztatják az egészségüket. A foglalkozásnak egyben hivatásnak, követendő belső elhivatottságnak kellene lennie.

Két lehetőségünk van arra, hogy a foglalkozásunkat hivatássá tegyük. Az egyik megoldás: azáltal, hogy örömmel végezzük, elhivatottsággá változik munkánk. Sokszor már az is segít, ha pozitívan állunk a feladathoz. A másik megoldás: új foglalkozást keresünk. Mindenesetre, aki szeretet és öröm nélkül, kizárólag pénzkeresés céljából végzi a munkáját, nem is jut máshoz, csak pénzhez - örömteli, beteljesült élethez semmiképp.

Ma átgondolom a munkahelyi helyzetemet, valamint azt, hogy tudnám-e az eddigieknél nagyobb örömmel és szeretettel végezni a munkámat.

Március 19. Péntek

A pozitív önkép önmagában nem elég. Elsősorban arról van szó, hogy az meg ez is egyezzen a "belső valóságommal", vagyis hogy valóban "ÉN önmagam legyek".

Sok embernek "felvett" önképe van, mert úgy gondolja, hogy így jobban boldogul az életben. Az egyik macsót játszik, a másik sikerembert, megint mások szánalmat keltő szerepet öltenek magukra. Gyermekkorunkban mindannyian elsajátítottunk valamilyen túlélési stratégiát. Ám csak akkor élünk tényleg öntudatosan, ha a magukról alkotott képet nem külső befolyásoktól tesszük függővé, hanem önmagunkban keressük.

Ma megvizsgálom, hogy milyen "szerepeket" játszom és hogy ezek megfelelnek-e az önképemnek és az önkifejezésemnek.

Március 18. Csütörtök

Ha valaki egyáltalán nem találja megfelelőnek az életét, nem csoda, ha elégedetlen azzal. Ezért olyan fontos, hogy megvizsgáljuk, helyesen élünk-e és hogy megismerjük önmagunkat.

A legszörnyűbb teher, ami az életünkre nehezedhet, az, ha nem magunk éljük azt, hanem hagyjuk, hogy a körülmények és embertársaink éljék helyettünk. Csak akkor tapasztalhatjuk meg önmagunkat és az életet, ha úgy élünk, AMILYENEK VAGYUNK. Tény, hogy bátorság kell ahhoz, hogy megérezzük és kifejezzük, mit tartunk helyesnek vagy helytelennek és elviseljük a súrlódást, amit a "másféleségünk"okoz, annak fény- és árnyoldalaival együtt. Ezt csak akkor tudjuk megvalósítani, ha elfogadjuk önmagunkat és az igényeinket.

Ma megvizsgálom, hogy megfelelnek-e nekem azok a körülmények, kapcsolatok és érintkezési formák, amelyek között élek.

Március 17. Szerda

Mindenki mindig "normális" akar lenni, noha mindenki egyszeri és egyedülálló - csak rá kell jönnünk erre, hogy "önmagunkat éljük meg".

Arno Gruen csodálatos könyvet írt A normális tébolya címmel. Paradox, de igaz: szabályok szerint élni egészségtelen. Ennek ellenére ebben a társadalomban még szükség van szabályokra, de csak addig, amíg az emberek öntudatra ébrednek. Akkor ugyanis rájönnek, hogy milyen kényszerzubbonyt jelentenek a szabályok ("Ezt és ezt így és így kell tenni!"). Aki öntudatra ébredt, az nem a szabályok ellen lázad, hanem okosabban cselekszik: Egyszeriségével hozzájárul a nagy egészhez.

Ma megvizsgálom azokat a szabályokat, amelyek alapján oly szívesen veszek egy kalap alá másokat és az egyik ilyen regulát tudatosan elhagyom.

Március 16. Kedd

Ahhoz, hogy az ember megismerje önmagát, szembe kell néznie a valósággal. És amilyen mértékben megtörténik ez, aszerint alakul ki az öntudata.

Valódi öntudatra csak akkor tehetünk szert, ha a gondolatainkat és az érzelmeinket alárendeljük az énünknek. Azzal az őszinte kívánsággal kell tehát leszállnunk egónk és kevélységünk trónjáról, hogy a harmonikus énünk hasson rajtunk keresztül.

Ma arra törekszem, hogy leszálljak az egóm és a képzeteim trónjáról és hagyom, hogy keresztülfolyjon rajtam az élet.

Március 15. Hétfő

Az az önmagunkból nyert mély belső meggyőződés, hogy helyesen cselekszünk, felszabadítja az élet pozitív erőit.

Ezért is olyan fontos az összhang. Ha helytelenül cselekszünk, akkor rossz a lelkiismeretünk, amit igyekszünk eltitkolni magunk vagy mások előtt. Ezért aztán védekező reakciónk és gátlások alakulnak ki bennünk. Ha azonban az összhangra, az igazságosságra törekszünk, gerincességről teszünk bizonyságot és megtapasztaljuk életünkben a vezetés élményét.

Ma tudatosan megvizsgálom, hogy a helyzetem és a gondolataim összhangban vannak-e egymással, mind a magánéletemben, mind pedig hivatásomban.

Március 14. Vasárnap

Ha segítünk másoknak, ha rátalálunk a valós természetünkre és azzal összhangban élünk, eljutunk az önmagunkkal való azonosuláshoz. Ezáltal megoldódnak a problémáink, megszűnik a betegség, a szükség és a bánat.

Bármit teszünk másokkal, pozitív és negatív értelemben egyaránt, közvetett módon önmagunk javára, illetve kárára cselekszünk. Ha mások ellen harcolunk, önmagunkkal állunk hadban. Ha valakit támogatunk, saját magunkat segítjük. Ha másokat emlékeztetünk a valóságos természetünkre, egyszersmind önmagunkat emlékeztetjük a sajátunkra. Ezáltal egy olyan síkkal kerülünk kapcsolatba, amelyik önmagában is képes enyhíteni - sokszor meg is oldani, sőt örömmé és harmóniává változtatni - a problémákat, a betegséget, a gondot, a bánatot.

Ma tudati úton emlékeztetek valakit a valóságos természetére - ezt nem szükséges szavakkal tennem, elég maga a gondolat.

Március 13. Szombat

Amint megszüntetjük a negatív gondolkodás okozta szennyet, beáll a gyógyulás és a bőség és igaz valónkban léphetünk egy új életbe.

A beavatottak azt tanácsolják, hogy a fejünkkel érezzünk és a szívünkkel gondolkodjunk. Ha így teszünk, rájövünk, hogy a negatív gondolkodás szeretetlenség önmagunkkal és másokkal szemben. Ha mégis előtör belőlünk, ne nyomjuk el, hanem próbáljuk szeretettel megszelídíteni, hogy amikor eljön az ideje, imádsággal, meditációval vagy azonnal alkalmazott tudatossággal visszavezethessük az egységbe.

Ma figyelni fogok a magamban vagy másokban észlelhető "negatív gondolkodásra" és érezni akarom, hogy mit okoz az.

Március 12. Péntek

A lelki béke azt jelenti, hogy az egység tudatában élünk. Gyógyítja a lelket, mert megszünteti a látszólagos elválás fájdalmát, s ezáltal gyógyítja a kedélyünket és a testünket is, mert ezek csak a lelkiállapotunk visszatükröződései.

Ha valahonnan leválunk, vagy hozzánk tartozó részek válnak le rólunk, az mindig elválással és fájdalommal jár. Például egy rákos sejt nem más, mint egy sejt, amelyik lehasadva a nagy egészről, leváltan kívánja folytatni a létét. Következésképpen akkor kezdődik a gyógyulás, ha felismerjük, hogy - éppúgy, mint a rólunk leválóknak - joguk van a létezéshez olyanformán, hogy mindannyian belső kapcsolatban maradunk a nagy egésszel.

Ma tudatosan szembenézek egy olyan tulajdonságommal, amelyet nem kedvelek magamban, vagy egy másik ember általam nem kedvelt tulajdonságával és visszavezetem azt az egységbe.

Március 11. Csütörtök

Valójában "individuumok" vagyunk, az egyetlen, legmagasabb rendű tudat oszthatatlan részei.

Az "individualista" szót teljesen félreértelmezik. Ha valakit individualistának nevezünk, azzal általában azt akarjuk kifejezni, hogy az illető különösen másként viselkedik, erősen hangsúlyos, szokatlan a fellépése és ezzel a többi ember fölé akar kerekedni. A szó tényleges értelmében azonban mindannyian "individuumok" vagyunk, az egész oszthatatlan részei, független attól, hogy mennyire alkalmazkodó vagy szokatlan a fellépésünk.

Ma tudatosítom magamban a saját egyéniségemet és a környezetemben lévő emberek egyéniségét és tiszteletben tartom mások "olyanságát".

Március 10. Szerda

A születés, az öregség és a halál - mindezeken a test megy keresztül. Én magam viszont VAGYOK, mindig voltam és mindig leszek. Ez tiszteletet ébreszt bennem önmagam iránt.

Eckhart mester olyan szépen fejezte ki: "Aki nem hal meg, mielőtt meghal, az elvész, amikor meghal!" Mindig, amikor azt mondjuk, "én", tudatában kell lennünk annak, hogy nem a testünkről, hanem a tudatunkról beszélünk, arról, aki ebben a testben él és szeret. Természetesen a testünknek is kellő figyelmet kell szentelnünk, de inkább szeretetre méltó és gondozásra szoruló gyermekként kellene kezelnünk és nem csak neurózisaink és igényeink kielégítésére használni. Gondoskodjunk a testünkről, "atyáskodjunk", illetve "anyáskodjunk"fölötte, függetlenül attól, hogy 9, 29 vagy 99 évesek vagyunk.

Ma szeretettel fogok bánni a testemmel és megkérdezem, hogy mit tehetek érte.

Március 9. Kedd

A legmélyebb sóvárgás, amit az ember érezhet, az igazi énje utáni vágy. Minden külső dolog utáni vágyakozás valójában nem más, mint az énünk utáni burkolt sóvárgás.

Jó, hogy létezik vágyakozás. Enélkül ugyanis nem lenne "keresés", következésképpen "elmozdulás" sem. A vágy általában olyan élményekhez kötődik, amelyeket szeretnénk újra átélni, legyen szó szerelemről, egy szeretett emberről, Istenről, egy különleges helyről vagy állapotról. Nincs is ezzel semmi baj, ha felismerjük, hogy a sóvárgásunk tényleges célpontja önmagunkban található és az, akire vagy amire vágyunk, valójában "csak" a saját énünk követe, akit/amelyet önmagáért nem keresnénk.

Ma tisztázni akarom, hogy valójában mire vágyom és ezt a vágyakozást kapcsolatba hozom önmagammal.

Március 8. Hétfő

Ha tükörbe nézek, látok egy testet, amire azt mondhatom: "Ez az én testem." De ki mondja ezt? A test ugyanis nem tartozhat önmagához. Tehát valakinek lennie kell a testben, aki azt mondja: "Ez az én testem." Ez a valaki én magam vagyok!

Az ember szenvedéseinek nagy része abból fakad, hogy rosszul azonosítja magát. Minden, amit meg tudok nevezni, az nem én vagyok. Én ugyanis az vagyok, aki nevet ad mindennek. Ha az ember mélyebben hatol bele ebbe az "énbe", rájön, hogy "sem ez, sem az" (hindi nyelven "netineti"). Az én, aki rejtőzködve bár, de bennem lakik és aki valójában vagyok, másban is létezik. Az öntudatra ébredés azt jelenti, hogy önmagamban és másokban is megszólítom és töprengésre bírom ezt az ént.

Ma tudatosan befelé fordulok és minden rejtőzködés ellenére érezni akarom önmagamat, a valós énemet, azt, ami valójában VAGYOK.

Március 7. Vasárnap

Hamis önértékeléshez vezet, ha azt sugalljuk magunknak: "Én vagyok a legnagyobb!" A valódi önbizalom azáltal jön létre, hogy megismerjük az igazi énünket és helyreállítjuk az egységet.

Sok ember önértékelése a külvilág megítélésétől függ. Ez óriási csapda, ugyanis vagy átlag fölöttinek ítéljük magunkat - ebben az esetben nincs önbizalmunk, csak egy felfuvalkodott egónk -, vagy nem elég jó képességűek, ami miatt kisebbségi komplexusban szenvedünk. Akár túlértékeljük önmagunkat, akár kisebbségi érzésben szenvedünk, mindkettő a vakságunk és az "én-rögeszménk" jele.

Ma tisztázom, hogy az önbizalmamat külső összehasonlításokból vagy a belsőmmel való kapcsolatból nyerem-e.

Március 6. Szombat

Önmagunk megismerése a szobrász munkájához hasonlítható. Amikor világossá válik a szobrász számára, hogy milyen alakot akar megformálni a kőtömbből, már "csak" a fölösleges anyagot kell lefaragnia, ami nem tartozik a figurához. Nekem is el kell hagynom mindent, ami már nem tartozik hozzám - és ami megmarad, az vagyok én.

Már meg van az énünk, amit keresünk, csak számtalan téves önazonosítás takarja el a szemünk elől. Céltalanul ide-oda futkosó testnek érezzük magunkat és sajátjainknak vélt gondolatokkal és érzésekkel azonosulunk. Emiatt mindig a periférián maradunk, s nem találunk rá önmagunkra.

Ma arra törekszem, hogy megszabaduljak a számomra terhes gondolatoktól, érzésektől és benyomásoktól azáltal, hogy ráeszmélek: ez nem én vagyok.

Március 5. Péntek

Az ember életének legnagyobb felfedezése az, hogy ráébred, ki is valójában.

A legtöbben éjjel-nappal azzal vannak elfoglalva, hogy felfedezzék, élvezzék és megéljék a külső világot. Az ember kilépett a Holdra, felvételeket készít távoli galaxisokról, az atomokat és az elektronokat vizsgálja. Ismerjük a legnagyobbat és a legkisebbet. Csak egyet nem ismerünk: önmagunkat.
Ám mit ér bármilyen külső felfedezés, ha nem tudjuk, hogy kik is vagyunk?

Ma újra meg újra elmélyedek abban a kérdésben, hogy ki is vagyok valójában.

Március 4. Csütörtök

Okos, aki megismer másokat és bölcs, aki megismeri önmagát.

Külső érzékeink, érzelmünk segítségével megismerhetjük a környező világot, a minket körülvevő embereket és sok minden mást. Ahhoz, hogy önmagunkat megismerjük, BELSŐ érzékekre van szükség, mert csak azokon keresztül juthatunk el a bennünk munkálkodó istenséghez. Ha megszokjuk, hogy életünk sorskérdéseit és valamennyi fontos döntését összekapcdsoljuk ezzel a "belső hellyel", ennek logikus következménye a bölcsesség lesz.

Ma a belső érzékeimmel és észleléseimmel fogok foglalkozni és kapcsolatot keresek a belső világomhoz.

Március 3. Szerda

Azért nincs elég önbizalmunk és azért értékeljük magunkat alul, mert nem ismerjük a valós énünket.

Téves értékek miatt szenvedünk. Ezeket túlélési félelmünkben állítottuk fel, mint egy aranyborjút és imádjuk, miközben nem tudjuk, hogy mit cselekszünk. Önbecsülésre nem tehetünk szert külső elismerések útján, csak azzal, ha mi magunk adunk értéket az énünknek. Csak az tesz méltóvá önmagunk és mások elismerésére, ha tudatosan arra törekszünk, hogy önmagunkkal összhangban éljünk. Minden más képmutatás és bálványimádás, ami eltávolít önmagunktól.

Ma értéket akarok adni a saját énemnek és a mások énjének, s ezt a külső nagyképűsködés és fontoskodás fölé helyezem.

Március 2. Kedd

Ha helyre akarjuk állítani a kapcsolatot valós énünkkel, akkor önismeretre kell törekednünk.

"Önmagunk megismerése az első lépés a gyógyulás útján" - mondják, mégis gyakran teljesen félreértjük, hogy mi is az önismeret. Az önismeret nem abból áll, hogy megismerjük a személyiségünket és azt szavakba foglaljuk. Az önismeret azt jelenti, hogy felismerjük a rajtunk keresztül ható isteni erőt, s gondolatainkat és érzéseinket annak vetjük alá, hogy az isteni hatni tudjon rajtunk keresztül. Ilyenkor nem a régi válik jobbá, hanem valami alapvetően új jön létre: egy nagyobb erő által létrehozott összhang, alkotás.

Ma mint ego tudatosan a háttérbe vonulok és megérzem, átélem, ahogy Isten cselekszik rajtam keresztül.

Március 1. Hétfő

"Aki keres az talál." A tudatlanság felszámolása érdekében teendő első lépés az, hogy keressünk - keressük önmagunkat.

Gyakran rossz helyen keresünk. Sokan úgy viselkednek, mint az egyszeri ember, aki a hirdetőoszlopnál veszítette el a kulcscsomóját mégis a távol eső utcai lámpánál keresi, mert ott világosabb van. Ha rossz helyen keresünk, szenvedéllyé válik a keresés. És minden szenvedély egy sikertelen keresés. Keresni és megtalálni végül is csak önmagunkat tudjuk. Ugyanakkor minden élethelyzetet felhasználhatunk arra, hogy megtaláljuk önmagunkat.

Ma nem a külső körülmények között akarok vizsgálódni, hanem eltűnődöm azon, hogyan tudom megtalálni önmagamban azt, amit keresek.

Címkék:


Kedves Kissjolánunk:)

Feltétlen mélyedj el velem együtt e honlap rejtelmes szépségeibe.... Istenemre, csodálatos szépségek tárultak szemem elé:)

Én emelem a többiekkel együtt kalapomat sorsod, életutad előtt. Tudom, hogy az enyém se volt könnyű, ám megélése nélkül ma nem lehetnék az: Aki. Így, együtt, sorsom és magam, alkotjuk életemet, és ez így van jól:)Ragyogásom:)))

Ez a G. Hansen idézet nagyon megütött engem...kész K.O. lettem tőle!!!! De nagyon kellett ez a felismerés...köszönöm neked:)))))))))))Kinga:))))

Köszönöm neked...ez egy imádott versem:)))))))))))))))))Kissjolan:)))))

Fantasztikus vagy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Köszönöm, hogy vagy nekünk...és hálás, hogy őszinteségeddel megmutattad mennyire elfogadsz minket barátodnak...köszönöm neked!!!!
Szeretlek:))))Kingikém ez csodás:)))))))))))

Köszönöm ezt a Barlanghasonlatos történetet!!!!!!!!!!!!!!! Bármennyire korábban születtem, bevallom, ezt még nem hallottam soha...akár ciki, akár nem...de nagyon tetszett és küldtem néhány barátnőmnek tovább a linket:)))))))))))))Tikém:)))

Igen, tudom, hogy szülcsinapja volt Deninek...és szemtelenül fiatal:)))))))))))))))))))))))

Nem tudom mi az a "picikalács"? Ezt csak húsvétra szoktátok készíteni??? Még sosem hallottam...

Amikor még kezdő anyuka voltam, én is ki akartam rukkolni valami újdonsággal húsvétra...és egy zsidó szakácskönyvből kinéztem egy kalács receptet...és mert nem csináltam soha olyat, gondoltam csinálok egy próba sütést húsvét előtt! És lássatok csodát!!! Istenien nézett ki, finom is lett, teljesen oda voltam és büszke magamra! És mi történt? A húsvétra készített kalács bodag lett, lapos és szinte zöld...no, azóta sem próbálkoztam vele újra...elvette a kedvemet:))))))))))))

Imádlak Tikém!!!! DE ezt azt hiszem Te is tudod:)))))))))))))Húú Kingi

ez tényleg isteni lehet ,majd az unokámmal megsüttetem,ő nagyon szeret muffint sütni.
Képzeljétek csajok! délelőtt megjött Ragyogásom meglepetése ,csicsóka és finom illatú krém és parfüm formájában,szeretem az ilyen szolid kedves illatokat.Hát a csicsóka meg csúcs,nem is reméltem,hogy tud nekem szerezni,évek óta próbáltam hozzájutni,de nem sikerült.Sírtam és nevettem egyszerre.Azt mondod Kingikém,hogy jó tett szerda van?igen én ma kaptam is meg adtam is éppen az előbb egy olyan vendégemnek tettem jót ,aki pár éve terrorizált minket és még mindig görcsbe ugrik a gyomrom ,ha meglátom.
Evelinem,a szuttyogásom ellenére ,tényleg megcsináltam a mára kitűzött feladataimat és elégedett vagyok magammal.
Akkor,holnap már a másik játszótéren talizunk,milyen gyorsan elmúlt a március.PUSZI mindenkinek napsugi
Ó TIKE DRÁGÁM,majdnem elfelejtettem megkérdezni,hogyan készül az a kalács?leírnád nekem?köszönöm.Vizes esetem:)))

Hogy jártam a vízzel, a víz ivással?

Rákattantam, hogy reggel éhgyomorra 6-8 dl vizet megigyak... és biztosan alul voltam hidratálva mert 3 nap után olyan jól, és tisztának éreztem tőle magamat, mint a ma született bárány:)))) Kis túlzással csak.

Ma, mert amikor dolgozni megyek, mivel tisztított, PI vizet iszom, mindig becügölöm otthonról, én megakartam mind az 5 l vizet inni, plusz uge a reggeli 1 liter, és erre olvasom, hogy max. 2.5-3 l vizet ihat meg csak az ember egy nap. :))) Jót is csak tudatosan tehetünk magunkkal:)

Forrás: Demecs István oldala

=article&id=259:hogyan-igyunk-vizet&catid=43:etel-es-ital&Itemid=161

"Ne attól félj, hogy az élet befejeződik, hanem attól, hogy sohasem kezdődik el igazán."
(G. Hansen)
Napsugaras napunk merre járt ma?A világ legfinibb muffinja (a kedvencem) :)))))))))))))))))

Full-Csokis muffin

Hozzávalók:
-15 dkg liszt
- 2 tojás
-15 dkg vaj
- 15 dkg cukor
- 3 evőkanál barackíz
- fél csomag sütőpor
- 3-4 evőkanál kakaópor
- 1 tábla (ét)csoki
- meggy a közepébe

Megjegyzés: egy marék darált diót is lehet tenni bele

Elkészítés:
1. A sütőt előmelegítjük 170 fokra.
2. A lisztet elkeverjük a sütőporral és a kakaóporral.
3. A tojásokat kikeverjük a vajjal, cukorral, majd hozzáadjuk a barackízt.
4. A masszához hozzáadjuk a lisztes keveréket(diót), majd belekeverjük a tört csokit.
5.A masszát formába kanalazzuk, és 20-25 perc alatt készre sütjük.
A muffin sütőt előtte kivajazzuk.

Hmmmmm.... annyira nagyon fini :))))))))))))))))))))))))
Évekkel ezelőtt csináltam útóljára, de akkor minden héten s negyed óra alatt el is fogyott, próbáljátok ki Ti is
Mmmmmmmmmmmm, nyami :)))):)))))))))))))))))JÓTETT-SZERDA

"A mai nap – a Jótett-Szerda. Legyen mától az összes szerda annak a napja, hogy feltöltsd jó tettekkel a Mindenség Számláját. Bátorítsd a Téged körülvevő embereket. Ajándékozz kedvességet. Adj szívélyes szavakat mindenkinek, akivel csak összefutsz. Adj több borravalót, ajándékozz csak úgy, ok nélkül. Legyél előzékeny, nyiss ajtót mások előtt. Hívd meg kávéra vagy ebédre valamelyik ismerősöd. Ossz bókokat. Adj mosolyokat, - mindenkinek, akivel csak találkozol. Fordulj őszinte érdeklődéssel azok felé, akik segítik napodat. Hallgasd teljes odaadással a Hozzád közel állókat. Adj előzékenységet a többi autósnak vezetés közben. Add át a helyed, ha közlekedsz, engedd leülni a másik embert. Ragadj meg minden alkalmat a jó tettekre, és meglátod: a vonzás törvénye jó tettek özönével árasztja majd el Jótett-Szerdádat.
Ha tiszta szívből bele adod magad a játékba, a Mindenség válaszol majd, és ez lesz a heted legcsodásabb napja!"Lábnyomok...

Álmomban Mesteremmel
tengerparton jártam, s az életem
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk:
két pár lábnyom, a parti homokon,
ahogy ő mondta, ott járt énvelem.

De ahogy az út végén visszanéztem,
itt-amott csak egy pár láb nyoma
látszott, éppen ahol az életem
próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.

Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz:
" Amikor életem kezedbe tettem,
s követődnek szegődtem Mesterem,
azt ígérted, soha nem hagysz el engem,
minden nap ott leszel velem.
S, most visszanézve, a legnehezebb
úton, legkínosabb napokon át,
mégsem látom szent lábad nyomát!
Csak egy pár láb nyoma
látszik ott az ösvényen.
Elhagytál a legnagyobb ínségben? "

Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett:
" Gyermekem, sose hagytalak el téged!
Azokon a nehéz napokon át
azért látod csak egy pár láb nyomát,
Mert a legsúlyosabb próbák alatt
Téged vállamon hordoztalak! "Drága Kisjolán!

Olvastalak figyelmesen,és közben arra gondoltam ,hogy le a kalappal....Mindenért...Hogy felnevelted a gyermekeidet becsülettel,hogy volt erőd változtatni úgy hogy igaz ember maradtál...a kitartásodért...Tényleg nem semmi!
Boldog szép életet kívánok Neked a továbbiakban!:)
(())ZsuzsiKedveseim, mindenkinek a hóvirágból.KÖSZÖNÖM HOGY VAGYTOK NEKEM

számomra amai tanitás nagyon találo ,az élet rögös utjain odáig jutottam,hogy bezárkoztam, úgyérzem meg kell nyilnom egy kicsit.Harmincöt évig éltem aférjemmel,szerette az italt,az utolsó húsz évben napról-napra töbet ivott munkanélkül,3szor kijózanodott mire munkából haza mentem,kajához nem járult hozzá semivel de válogatni tudott, acsaládbol senki se volt jo Ő volt a császár a háznál. Három csodálatos páros gyermekem van,két lány, egy fiu,négy fiu unokám,az ötödik kislány boldog családi életet élnek.Boldog vagyok hogy részese lehetek.Mikor afiam is megnősült ,kibirhatatlan volt a párommal az élet. Elköltöztem kettőezerben majd egy év mulva elváltunk,az se ment simán.Vettem otp-re egy 120éves házat. Még együtt voltunk nem ment orvoshoz költözésem után igen .Az egész család támogatta,szemét műtötték,nem volt belsőrésze egészséges,majd össze ált egy nővel,akivel mindentéren meg értették egymást.Egy év mulva korházba kerüt,és husvéti ünnepek után meghalt.Neve napján temettük el.Azóta ki egyenlitettem az adóságom portámat be ültettem gyümölcsfákkal,virágokkal,hátra van a ház tatarozás,kerités javitás.REIKI-be amester fokig jutottam el ,maszázs első éve szanki első éve ,valami miatt mindig másba kelett fognom.Ha nem én hagytam abba,aSORS tett róla hogy változtassak,öt éve vagyok nyugdijas ,most azötéves unokámmal foglalkozom,és ami még mindig új a számito gép kezelésével.Soká érem utol az unokám,3éves korába jobban kezelte mint én most.Köszönöm hogy meghalgattatok,sokkal jobban érzem magam,hogy ki írtam magamból.KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET minden ide járó embernek !!!!!!Zsuzsikám, mivel elérhetőségedet nem tudom,

a rendszeren keresztül meg nem tudok küldeni, mert nem ad rá lehetőséget.
ragyogas54@gmail.com az enyém. Ide írj, és küldöm:))) Anikó:)))

óóó, a mai tanítás különösen kedves a szívemnek, mert Platón barlanghasonlata volt az egyik nagy kedvencem a filozófia előadások során - nagyon szépen köszönöm:)

csodaszép, elmélkedős, filozofálgatós, nyugodt napot, Drágáim:)Sziasztok Drágáim!

Csak bekukkantottam kicsit.Gyorsan elolvastam mindent , aztán megyek dolgozni.
Nekem ma lesz ablaktisztítás . Aztán még beterveztem az oszták picikalács készítést. Nagyon szeretem csinálni. Mindig a régi idők jutnak eszembe , amikor a gyerekek még kicsik voltak és együtt készítettük.Olyan ügyesen csinálták az apró kis kezeikkel és nagyon boldogok voltak mikor elkészült.

Drága Evelyn!

Köszönöm a képeket ! Most ismét eszembe jutott az az ölelésnap. És milyen jól éreztük magunkat!!! Tudod , hogy Deninek tegnap volt a szülinapja?

Minden kedves Játszótársnak csodás napot kívánok!

Szerető ölelésem küldöm: TikekÖSZÖNÖM EVELINEM

Most is szép helyen lakom,de az álmaimban pontosan ilyen helyet képzelek el magamnak lakóhelyemül,hegyek,víz,virágok,gyönyörű.Még mindig itt ténfergek,de most már tényleg megyek.
RAGYOGÁSOM,hazudós volt a postáskisasszony,ma nem hozott semmit.PUSZI NapsugiGyönyörű:)))

Amit írsz Napsugink, az nagyon gyönyörű....a nyíló virágoknál nincs is szebb azt hiszem!!!! Imádom a tavaszt!!!! A legszebb évszak:))))

Mindenre fog jutni időd, kedved...és este örömmel alszol el...mindent megtettél, amit mára terveztél:)))))

Óvónénisen ölellek!!!!Drága csajszik

,olyan szívesen csapnék ma egy görbe napot(az idő is olyan),de én egy makacs nőszemély vagyok,amit eltervezek ,hogy na ezt ma megcsinálom,azt meg is csinálom,legfeljebb ténfergek még egy kicsit előtte.
Látnotok kellene,ezt a gyönyörű virágtengert,ami előttünk van a parkban,csupa lila minden az ibolyáktól,imádom.Nekem van rózsaszín ibolyám is a kiskertemben,kinyíltak a jácintjaim is,jaj de szeretem őket.Aztán bimbózik a sárgaviolám és a nárciszaim,úgy alakítottam ki a virágoskertemet ,hogy mindig legyen nyíló virágom.Regényt tudnék írni a sok szépségről,de ideje,hogy elkezdjem a mára tervbe vett dolgomat,mert nem érem utol magam.PUSZI MADÁRKÁIM napsugi
ÉS KÖZBEN KISÜTÖTT A NAPOCSKA NÁLUNK,HURÁÁÁÁÁÁÁÁNem is akarom:)))

Ne is komolyodjatok meg itt nekem!!!!!!!!!!!!!!!! Tessék önfeledten viháncolni:)))))))))))))

Amúgy is a játék az elsődleges tevékenység az óvodában is...és abba csempésszük bele a gyerekek fejlesztését...szóval egy játszótéren nem is lehet mást csinálni, mint játszani, bandázni, nevetgélni és örülni a játszótéren felbukkanóknak:)))))))))))

Ma este létre is hozom...így én ma már lehet utoljára írtam be ide...

Mindenkinek legyen ma legszuperebb napja, ami csak lehet március utolsó napján!!!! Se rá fütty az esőre...van esőkabát, van gumicsizma...a kis kerti vetemények nagyon örülnek ennek az esőnek!!! Én imádom az eső illatát:)))))
Majd a fal mellett közlekedek a járdán, hogy le ne fröcsköljön egy autó!!!!

Óvónénisen szottyolgatlak benneteket...és holnaptól irány az új játszótér:)))))))))))))))Ragyogás!:)

Én is beneveznék egy képeslapra,örülnék neki nagyon!És köszönet a figyelességért...:)))

Evelin!:))))
Megyünk az áprilisi térre az bitzos...nem szabadulsz tőlünk...:))))))))Egyébként az április amolyan bolondos hónap,úgyhogy biztos jó sokat fogunk rendetlenkedni...:)))))Csak figyelj,majd meglátod hogy alig bírsz bennünket kordában tartani.:))))))))))))

Nappsugi Drága!:)))
Én tudtam hogy valamit megtámadtál....ha nem fát akkor üveget..:)))))))Akartam is írni délután hogy most vegyél vissza a tempóból picit...tudod anyukából kiindulva..:))))))De tényleg,pihenésre feltöltődésre is legyen idő Lányok!
Mindenkinek vidám szép napot kívánok!
(())ZsuzsiJudy!:))))

El ne vidd oviba!:)))))))))Hagyd az ablakpucolást a fenébe,csapjatok Nikivel egy görbe napot!:)))))Ezt a napot...

épp ablakmosásra találták ki. Bár most kicsit korábban megcsináltam az ablakokat, de amúgy én mindig ilyen esős időben szoktam, ilyenkor u.is, nem tudom levinni játszóra a gyerekeket.
Férjecském ma korán indult munkába:)így nekünk kellene elvinni oviba Nikit...de hát zuhog az eső:(- igaz nincs messze a parkoló:))- azért még filózok rajta, h vigyem, vagy ne:))
Ettől függ. Mindenkinek szép napot kívánok, néha még benézek, bár ma muszáj lesz dolgoznom, tegnap u.is teljesen elfelejtettem hogy lenne munkám:))- elcsevegtem az időm Kinginkkel.

Képeslapot édes Ragyogás?-nanáááá hogy igen.
Napsugi, hajrá, csak óvatosan!
Puszillak, ölellek Benneteket!!!Meghívás:))))))))))))

Drágáim előre szólok, hogy már csak holnap (szerdán) leszünk ezen a játszótéren!!! Estére megnyitom a következőt, az áprilisi játszóterünket!!!! Ez nem áprilisi tréfa...én úgy érzem nem is rég szilvesztereztünk és most tessék, már áprilist fogunk írni!!!!!!!!!!!!!!!!

Még egy jót hancúrozzatok itt kis csibéim, majd várlak benneteket az új játszótéren!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Óvónénis ölelésemmel foglak várni benneteket:))))))))))))))

EZT NÉZZÉTEK MIT TALÁLTAM A GOOGLE-BAN AZ "ÖLELÉS" CÍMSZÓ ALATT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TUTI MINDENKI ISMERI ŐKET:)))))


ÉN IMÁDOM MINDKETTŐJÜKET...NA ÉS AHOGY TIKE TUD ÖLELNI...HMMMMMMMMMM...:)))))))))))))))))))Húsvéti nagytakarítás:)))

Ablakot pedig én is pucikáltam!!!!!!!!!!!!!!!!! És lecseréltem a díszítéseket...már Welcome nyuszikám van a bejárati ajtómon:)))))))))))Édeskéim!!!!!!!!!

Ma volt az utolsó lehetőség és a legkisebb fiamnál nyílt nap volt a suliban...így munka előtt ott kezdtem a napot...utána ledolgoztam a műszakomat...majd hívott a lányom, menjek el vele a Sugárba, mert egy ügyet el kell elintéznie, majd menjünk az Ikeába! Kicsit elfáradtam most estére...de szerintem érthető!!!! Viszont mindent a gyerekeimért:)))))))))))))))

Mindjárt közzé is teszem a szerdai tanítást!!!!!!!!

Szép estét és további szuper hetet mindenkinek!!!!!!!!!!!!!!

Óvónénis ölelgetésem:)))))Judykám

én itt kushadok az üzletben egy széken,írtó fáradtan kinyúvadva a nagytakarítástól,ellentétben Kinginkkel,nekem még maradt pár mosatlan ablakom,ha végzek velük biztos visszajön a csivitelős kedvem.Addig is sok puszi nektek.NapsugárCsak bekukk, és futok aludni. Mingyá reggel van.

Én ma jó kislány vótam. Egy Húsvéti meglepit alkottam össze Napsuginknak:)))

Ki kér képeslapot Húsvétra? Küldhetek?

Pápá. Anikó