Napi Tanítások - 2010 - Január

Napi Tanítások – 2010 – Január

Előzmények:

Drága Moncsi feltett számunkra Napi Tanításokat, amikből egész évben sokat tanultunk…majd átvette Beus és folytatta, hogy ne szenvedjünk benne hiányt. Köszönjük nekik!
Viszont ezek a tanítások elfogytak, hiszen eltelt egy év! Szavazásra bocsájtottam, hogy lenne-e kedvetek más bölcsességeket is olvasni? Sokan már hetek óta várjátok…de a technika ördöge mindig valamit belezavart! De most túljártam az eszén
A könyv, amiből kiírom a napi tanításokat, „Kurt Tepperwein: Az élet nagykönyve” lesz!
Egy kis használati utasítás a tanítások feldolgozásához:
„Az életkönyvben minden naptári nap három egymással összehangolt építőkockából tevődik össze. Ezek:

- az adott napra szóló „életbölcsesség”;
- a témához kapcsolódó magyarázat, kiegészítés;
- az elhatározás, avagy a „napi feladat”.

Aki napról-napra előveszi az életkönyvet, elgondolkodik az életbölcsességeken, a szívébe meg az értelmébe fogadja a magyarázatokat és elvégzi a napi feladatokat, az az év folyamán számtalan „aranykristállyal” gazdagodik. És amikor az év végén visszatekint, látni fogja, milyen komoly fejlődésen ment keresztül:
Elkezdte megvalósítani az életét - napról napra!”

„Minden életbölcsesség három síkon értelmezhető:

- általános értelemben;
- saját magunkra vetítve;
- hogyan valósíthatjuk meg az életünkben?

Amikor befogadjuk a napi életbölcsességeket, azt kérjük a tudatunktól, hogy mind a három síkon adjon megfelelő ösztönzést."

Minden hónapnak van egy vezérfonala, a januárinak ezt a címet adta az író: Szellemi Törvény

Január 31. Vasárnap

A gondolat formálja a szokásokat, a szokások a jellemet, a jellem a sorsot. A kiindulási pont tehát a gondolat.

Sok ember számára az egyik legnehezebben teljesíthető "belső funkció" az, hogy a gondolattól a tetthez vezető lépést megtegye. Legtöbbször ugyanis azt gondoljuk, hogy elég, ha jó gondolataink vannak. Ám mit ér a jó gondolat, ha nem követi tett? A mag csak termékeny földbe hullva csírázik ki, a jó gondolat is csak akkor ér valamit, ha tetté válik.

Ma kitalálok valami jót és meg is valósítom azt.

Január 30. Szombat

Meztelenül jöttünk és meztelenül fogunk elmenni. Nem vihetünk magunkkal mást, mint felismeréseket, szeretetet és bölcsességet.

Sokszor jelentéktelen dolgokért törjük magunkat és csak ritkán tekintünk életünk eseményeire az örökkévalóság szempontjából. Carlos Castaneda (latin-amerikai származású amarikai antropológus, akit a mexikói varázslóhagyományról írt könyvei tettek világhírűvé - A szerk.) ezért azt ajánlja, hogy minden döntésünkhöz a halált hívjuk tanácsadónak. Ez azt jelenti, hogy elképzeljük, amint a halálos ágyunkon fekszünk és visszatekintünk az életünkre. Ebben a helyzetben világosan látjuk, hogy melyek azok a döntések és tettek, amelyekkel "kincseket gyűjtöttünk az örökkévalóság számára".

A mai cselekedeteimet tudatosan az örökkévalóság szolgálataiba állítom.

Január 29. Péntek

Az élet általános érvényű értelme az, hogy egyre tökéletesebben juttassuk kifejezésre valós lényünk tökéletességét. "Legyetek tökéletesek, ahogy az Atya is tökéletes az égben."

Ha Jézus a tökéletességre biztatta az embert, akkor mi sem áll távolabb tőlünk, mint hogy idegen dolgokat erőltessünk magunkra. A tökéletesség az énünk kibontakoztatása, amikor a bensőnkből fakadóan alkotni kezdünk és ott keressük Istent, ahol megtaláljuk: saját magunkban.

Ma felidézem életem egy tökéletes pillanatát, egy olyan pillanatot, amikor megélhettem a tökéletességet.

Január 28. Csütörtök

Az életemet, ugyanúgy, mint az egész teremtést, egy belső rend hatja át.

A "kozmosz" szó görög eredetű és "rendet" jelent. Ahogy a bolygók a nap körül keringenek és a naprendszerek bizonyos rendben a tejúton mozognak, úgy úgy keringenek az elektronok is az atommag körül egy belső rendnek engedelmeskedve. Mindenütt megtaláljuk ezt a rendet. Egy nagy szellem alkotása fejeződik ki benne. Mi, emberek, megkaptuk az önálló akarat ajándékát, hogy tanuljunk az önfejűségünkből és tudatosabb alkotótársai legyünk ennek a rendnek.

Ma megnézek egy virágot vagy egy levelet és elgondolkodom a belső rendjéről, mert én is ilyen rend szerint vagyok felépítve

Január 27. Szerda

Minden szorosan és végtelenül összefügg.

Egy tudós egyszer bebizonyította, hogy "ha Grönlandon köhög egy légy, az befolyásolja Közép-Európa időjárását". Valamennyien kölcsönhatásban állunk egymással. Kölcsönös függésben élünk, amit divatos szóval "interdependenciának" nevezünk. Minden gondolatunkkal és tettünkkel hatunk az egészre, ezért folyamatosan összhangba kell hozni a gondolatainkat és a cselekedeteinket az egésszel.

Ma átgondolom, hogy kivel vagy mivel állok kölcsönhatásban és ezeknek különös figyelmet szentelnek.

Január 26. Kedd

Minden, ami történik, az ok és okozat törvényének engedelmeskedik. Amit véletlennek mondunk, az csak az ismeretlen.

A véletlen mindig ismeretlen, de nem ok nélkül való. Számottevő különbség van aközött, hogy előírjuk az életnek, HOGYAN teljesítse az elvárásainkat és az elképzeléseinket - tehát megkíséreljük megerőszakolni az életet, amit az nem fog hagyni -, és a között, hogy van egy belső vezérfonalunk ás életet illetően, de a részleteket szabadon hagyjuk, hogy elég játéktere legyen a teremtésnek.

Ma nyitott akarok lenni a meglepetésekre, amelyeket ez a nap tartogat a számomra.

Január 25. Hétfő

Az egészség belülről fakad. Testi síkon erő, életerő, potencia, fittség és jó közérzet formájában jut kifejezésre. Lelki síkon életöröm, harmónia és boldogság jellemzi. Szellemi síkon felismerés, bölcsesség és megvilágosodás jár a nyomában.

Kevesen vannak tisztában valódi érzéseikkel. Mire vágynak? Mire törekszenek? A vágynak, az elhatározásnak először önmagunkban kell megszületnie, ahogy az íjásznak is először magához kell húznia a nyílvesszőt, mielőtt kilövi a célra.

Ma tisztázom magamban, hogy mely területeken irányulnak a vágyaim külsőségekre ahelyett, hogy önmagamba néznék és igyekszem helyreállítani az összhangot.

Január 24. Vasárnap

Felelős embernek lenni azt jelenti, hogy a céljaink nemcsak a magunk, hanem a bolygónk számára is pozitívak. Ezt más szóval "ökológiai gondolkodásnak" nevezzük, mert az ökológia mutat rá arra, hogy milyen hatással vannak cselekedeteink a nagyobb rendszerre.

Az életben tapasztalható visszásságok nagy részét mindenekelőtt az idézte elő, hogy a gondolatainkból és a cselekedeteinkből hiányzik az ökológia és emiatt gondolkodásunkban, szemléletünkben vagy tervezéskor képtelenek vagyunk figyelembe venni a "nagyobb egészet". Ha önfejűen "teremtjük meg" az életfeltételeinket, ne csodálkozzunk azon, ha egy nap arra ébredünk, hogy elszigetelődtünk a külvilágtól. Hosszú távon az önfejűség nem tesz boldoggá és sikerhez sem vezet.

Ma abból a szempontból vizsgálom meg életem egyik területét, hogy a gondolkodásom, a hozzáállásom és a cselekedeteim összhangban vannak-e az egésszel, avagy nem, és ezért változtatnom kell rajtuk.

Január 23. Szombat

Milyen életet kívánunk magunknak? Egészséget, jólétet, sikert? Akkor jobbat nem is tehetünk, mint hogy ugyanezt kívánjuk lehetőleg mindenkinek.

Minden gondolat, amit másokkal közlök, először a saját agytekervényeimen megy keresztül és "átjárja" a sejtrendszeremet. Ha valakinek sikertelenséget kívánok, a sikertelenség energiája először az én szellememen halad át, így mielőtt a másik embert elérné a gondolatom, előbb ENGEM érint meg. Ha egészséget, jólétet és sikert kívánok neki, saját MAGAMAT is ezekre a pozitív dolgokra hangolom.

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, akinek sürgősen sikerre van szüksége és a talán nehéz életkörülményei helyett a ragyogó, szép lényét látom.

Január 22. Péntek

Bármilyen furcsán hangzik: minél több jót tesz valaki másokkal, annél nagyobb "egoista". Vagy fordítva: az árt magának a legtöbbet, aki csak önmagára gondol és másoktól mindent sajnál.

Jézus azt mondta: akinek van, annak adnak. Akinek nincs, attól azt a keveset is elveszik, amije van. Ha kapcsolatban vagyok a belső énemmel, igazi bőségforrásában van részem, ami rajtam keresztül keresi kibontakozását. Ez a forrás utat keres magának, szét akar áradni a világba. Ha azt kívánom, hogy másoknak semmi se jusson, azt bizonyára azért teszem, mert a hiány kialakulásában hiszek - és ez ENGEM érint először.

Ma egy szívből jövő jótettet fogok végrehajtani.

Január 21. Csütörtök

Ha bármit elkövetünk más ellen, az visszaszáll ránk. Ezért mondja Jézus: ha megütik a bal orcádat, tartsd oda a jobbat is. Ha ugyanis visszaütünk, nem teszünk jót magunknak, mert minden visszaszáll ránk.

Nem mazochizmus tehát, ha a másik orcámat is odatartom, hanem szellemi törvény. Ha megállom, hogy nem reagálok a rossz bánásmódra, akkor nem tart sokáig ez az állapot. Én szabad vagyok és az élet talál majd megoldást számomra, miközben a másik még mindig a problémájával küszködik.

Ma tartózkodom a rossz cselekedetektől, az erőszaktól és a személyes támadásoktól

Január 20. Szerda

Az akció-reakció törvénye valóban zseniális. Ez ugyanis azt is magában foglalja, hogy akkor tesszük magunkkal a legjobbat, ha másoknak a legjobbat kívánjuk.

Egy indiai közmondás azt mondja: "Légy olyan, mint a kókuszpálma - ha megdobják kővel, ízletes gyümölcsöt ad cserébe." Ha megáldjuk azt, aki barátságtalan gondolatokkal közeledik hozzánk, vagyis őszintén csak a legjobbat kívánjuk neki, akkor nem az ő rosszindulatú gondolata, hanem az áldás száll vissza ránk. Az áldás szellemi "jui jicu", amivel minden gonosz gondolatot elűzhetünk!

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, aki rosszat kívánt nekem. Megáldom, és a belső képeimben látom, amint megszabadul a szenvedéstől és boldog.

Január 19. Kedd

A világegyetem úgy működik, hogy minden akció előidézőjét utoléri a reakció.

Jézus azt mondja: más szemében meglátjuk a szálkát, de a magunkéban a gerendát sem. Ha megfigyeljük az életet és azt, hogy milyen következetes, azt láthatjuk, hogy mindenki azt aratja, amit a gondolataival és a cselekedeteivel elvetett. Nincs értelme erről másoknak prédikálni, sokkal jobban tesszük, ha ehelyett a saját életünket tesszük tisztává. Önmagunk megtisztításával ugyanis pozitív példát adunk másoknak.

Ma megvizsgálom az életem egyik körülményét vagy eseményét és vállalom a rám háruló felelősséget.

Január 18. Hétfő

Ha valaki kritizál vagy becsap bennünket, neki kell viselnie a következményeket, nem nekünk. Képzeljük csak el, milyen kényelmes ez a helyzet! A kisujjunkat sem kell mozdítanunk azért, hogy bosszút álljunk.

Minden bírálat, rágalmazás, csalás kizárólag az egónkat érinti, soha nem a valós énünket. Ha kritika ér, ne sértődjünk meg, hanem vizsgáljuk meg, hogy van-e javítani való a magatartásunkon, vagyis TÁRGYILAGOSAN szemlélve jogos-e a bírálat. Amennyiben jogos, akkor - akarva-akaratlanul - jó szolgálatot tett a bíráló. Ha jogtalannak bizonyul a kritika, tehát téves az ítélet, akkor ez az ő problémája.

Ma kedvezően fogadom a bírálatot és megvizsgálom, hogy hol tudok javítani a viselkedésemen.

Január 17. Vasárnap

A valós lényünk szerint összhangban élünk a teremtéssel.

A teremtéssel való összhang, amire olyan nagyon vágyunk, nem olyan dolog, amiért össze kell törni magunkat vagy különösebb áldozatot kell hoznunk. "Isten közelebb van, mint gondolnád" - mondják a beavatottak. A teremtésben az a szép, hogy nem kell "színlelnünk", csak önmagunkkal kell megtalálni az összhangot, hogy harmóniába kerüljünk vele.

Ma azokra a cselekedetekre és gondolatokra összpontosítok, amelyek megfelelnek az igazi lényemnek.

Január 16. Szombat

A világegyetemet KOZMOSZnak nevezzük, ami REND-et jelent. Be vagyunk ágyazva ebbe a rendbe és ez a rend hat át bennünket. Ennek a rendnek a részei vagyunk, és mi is rendben vagyunk.

Szívesen mondogatjuk, hogy "XY rendben van" anélkül, hogy tudnánk, mit jelent ez valójában. Minden bizonnyal azt akarjuk kifejezni, hogy az illető jó haver vagy szimpatikus. Voltaképpen azt állítjuk róla, hogy része a nagyobb rendnek. Mindenki, aki OLYAN, mint ő, rendben van, tehát a "nagy egész" része.

Ma egy olyan emberre gondolok, akivel problémáim vannak és eltűnődöm azon, hogy mit tudnék "rendben levőnek" találni vele kapcsolatban.

Január 15. Péntek

Ha az univerzum maga a tiszta intelligencia, akkor az én szellemi állapotomat érzékeli.

A kvantumfizika legújabb kutatásai bebizonyították, hogy tényleges értelemben vett "anyag" nem létezik, csak "szervezett intelligencia". Amíg "testhüvelybe zárt egóként" járok-kelek, addig tisztán anyaginak, úgymond butának élem meg a világot: semmi sem változik, minden marad, ahogy van. De mihelyt felismerem, hogy én is ugyanabból a szellemből való vagyok, mint minden létező, cselekvőképessé válok a világban.

Ma tudatosan megválok a "testhüvelybe zárt egyéntől" és kapcsolatba lépek egy emberrel, állattal, növénnyel vagy kővel.

Január 14. Csütörtök

Felelős embernek len ni annyit tesz, hogy figyelembe vesszük a gondolataink és a cselekedeteink hatását a körülöttünk élő emberekre, a világra és a világmindenségre.

A modern pszichológia egy érdekes fogalmat vezetett be: a visszahatás elméletét.
Kutatások igazolják, hogy a bűnözők és a társadalomperifériájára szorult, lecsúszott emberek túlnyomó része nincs tudatában annak, hogy folyamatosan hatással vannak másokra. Ha felismerjük hatásunkat a környezetünkre, megnő a felelősségérzetünk - és boldoggá tesz a tudat, hogy meg tudunk változtatni valamit önmagunkban és a világban.

Ma tudatosan megfigyelem, hogy a viselkedésem hatására hogyan változnak meg körülöttem az emberek és a körülmények rövid és hosszú távon.

Január 13. Szerda

Ha azt akarjuk, hogy sokáig legyen örömünk az autónkban, akkor azt megfelelően kell ápolni. Ugyanez vonatkozik a tudatunkra is.

A tudat nagyon finoman strukturált. Ha megfelelő érzékünk lenne a finom különbségtételekre, felismernénk, hogy milyen differenciáltan tudjuk alkalmazni a tudatunkat. És ha a "tudatosságot" bevisszük a tudatunkba, egyre jobban megtanulunk bánni a tudatunkkal, miként az autót is egyre magabiztosabban vezetjük, ahogy nő a gyakorlatunk.

Ma tudatosságot akarok vinni az életmódomba és a gondolkodásomba.Jaj drága kis madárkáim

annyira örülök,hogy hiányzom nektek,még lábadozom,de ha ilyen szépeket írtok nekem,sokkal könnyebb lesz visszakapnom az életenergiámat.Evelinem,igen,így szeretem nézni a telet,pontosan eltaláltad mit szeretek.Ragyogásom,meghallgattalak,csodálatos vagy és azok a rózsák!A kedvenc virágaim. Tudjátok én mivel pótolom az elveszett energiámat? felolvasztok egy tábla csokoládét,szórok bele darált diót,kevés tejszínt,kikeverem,aztán becsőrikézem. Megfőztem ma 26 adag kocsonyát,azt hiszem kevesen tudnak "szép"kocsonyát főzni,ezért leírok egy pár fortélyt.Hogy ne legyen zavaros,nagyon lassan kel főzni.A jó sok fokhagymát,sárgarépát ,zöldséget és egy fej vöröshagymát héjastól ,vászon zacskóba rakom,így ha szétfő sem teszi zavarossá a levet.Amikor megfőtt és leszűröm a húsról a levet,kicsit állni hagyom,így feljön a zsír a tetejére bebőrösödik és könnyen le lehet szedni róla.Zselatint nem használok,inkább sok bőrkét,mert attól lesz jó remegős.Most ennyi kedveskéim,mert dolgozom és hála az égnek a vendégeim is éhesek.Napsugis ölelés nektek.:)))

Olyan jó figyelni benneteket :))))))))) Egyszerűen izzzik a jókedv és a derű :)))))))))))) A csipcsiripp az egy belépő ???? :))))))))))) Szép hétvégét kívánok mindenkinek :)) ölellek benneteket Olyan vagyok mint a mag a földben , már érzem a tavaszt :)))))))))))) PÁPÁDrága Ragyogásunk! :)

Jó, hogy felbukkantál, máris duruzsolóbb a kis játszóterünk! :)
Talán a csicsergésed idecsalogatja a többieket is :)))

Kedvesem! :)
Gyönyörű a dal, köszönöm!
Szeretlek!
Ps.: írtam Neked e-mailt:)

Ölelés: TejbetökVili, Vilink, vili, hogy jó, hogy vagy nekünk?

Imááááááádom versikéidet. Nem. Nem vagy konkurencia nekem, mert a te verseid remekebbnél-remekebbek:) Örülök költőiségednek:))))))))))))))))))))

"Drága csiripelő játszópajtások! :)))))
Mitől lett ilyen csend a Téren???? Hahahahaha-ha-ha :) Csend? Itt? Hiszen csicsergünk mi már, csak a hó miatt vigyáztunk hangocskáinkra. Ugye kismadárkáim?

Nem a nyelv számít, hanem a dal, amely belőlünk árad...... mert ha az megvan, lelkünk zenéjét könnyű megérteni!
"Mi maradunk akik voltunk s leszünk, _ _ _ _ _ _ _ (csiripelő, játékos tejbetökök)
csak a világ táncolt egy kört nekünk"....
Fenn a hold s a gyönyörű csillagok,
az égen szivárvány ragyogott,
éreztük az Uni is mosolyog
mikor szívünk összeért.......:)))))))) "Tök jó e meglepetés költemény:)))))) Tejbetök lettem én.Hmmmmm..... Kingim!:))))

Ez írtó fini lehet!
Úgy tűnik, senki nem akar velünk romantikázni.......:))))
Itt egy másik szép dal:
http://www.youtube.com/watch?v=Qc31uexnjx4Jaj, jaj édes övónénink, Eveloinunk, drága mamink:)

A matricák igen csak szépségesek ..... mind tetszik... é s ahogyan nézegettem, rájöttem, a betegnek küldött kivételével, mind annak való akinek szántad........ vagyis! Nem jó, mert a betegnek küldött is neki való, csak az is tetszett HATÁRTALANUL......... imádtam, és örülök annak, hogy az enyém az enyém:) Nna ebbe belegabalyodtam, és mégis sikerült kihámozni magam belőle.

Piros pont is jár majd? És buksi simogatás is?Kedveseim:) Ez "gyógylevél" most, a mi Napsugaras60 napocskánkna

Ezt most át tudom adni neked. Tessék mihamar meggyógyukálni, és nem nyomni tovább az ágyat:)
Micsoda dolog ez kérem? Hiszen éhesek a csicsergő, didergő madaraid:) Tessen a forró csoki mellé, amit Kingu-Pingu betöltött itt az itatóba nekünk, valami kemencés- tuti jó sütikét ide reptetni.......

Nincs még lehetőségem átkonvertálni a CD.-ről MP3, vagy MP4-re a hang fájlokat:)

Kis ízelítő verseimből: http://www.youtube.com/watch?v=aLuY7piB7oA . Hangos versem mondom el :)

Ki is vagyok Én?

Vízcsepp vagyok, forrásból eredő.
Fénysugár vagyok, Napból születő.
Szeretet vagyok, és ott égek benned,
én vagyok a Te tükörképed.
Ha jó vagyok, azt mondod:
szeretsz engem.
Ha már nem, el kell engedned!

Mégis, visszavezet utam
Tehozzád Uram!
Ki is vagyok én:
még járom az utam.

Kispest, 2oo4 o4. o3. JAKAB ANIKÓCsipcsiripp - csipcsiripp :)))

Halihó, Drágáim! :D
Mi ez a nagy csend???
Tessék csiripelni, tessék szárnyalni, - ahogy madárkáknak illik - mindjárt itt a telihold :D
Zsuzsó, Beus, Diamyne, Panka, Többiek... tessék előbújni, hiányoztok!
Az itt lévőknek - drága Óvónéni, drága Napsugár, drága Ragyogás, drága Vilim - sok sok puszit küldök! :D
Egy kis lélekemelő, töltekező, szeretetteljes összeállítás testnek és léleknek:

http://www.youtube.com/watch?v=yXI74PnYyPs
http://www.youtube.com/watch?v=u9SuZurXixw&feature=related

Forró csoki:
1 csipet só
6 evőkanál kakaópor
6 evőkanál cukor
2 és fél bögre tej
2 és fél bögre tejszín
1 csipet fahéj
1 fél rúd vanília
Fogjuk a kakaóport a cukorral és keverjük össze őket. Egy lábosba öntsük a tejet, bele azt amit összekevertünk és utána a sót is adjuk hozzá. A tűzön melegítsük addig ameddig a cukor fel nem olvad. Adjuk hozzá a tejszínt a fahéjjal és a vaníliarúddal. Melegítsük tovább, de ne forraljuk fel! (ne felejtsd el kevergetni) És kész.

http://fuan.lapunk.hu/tarhely/fuan/kepek/forro_csoki_2.jpg

"Annyi jósággal találkoztam az életemben. Annyi boldogsággal. Nem tudtam, rászolgáltam-e valamire mindebből."
(Khaled Hosseini)

Szeretlek Benneteket, köszönöm, hogy vagytok!
Kívánom, hogy Nektek is legyen BOLDOG a napotok! :)
Hatalmas szeretetteljes ölelés:
Kingi, alias Tejbetök :DDrága madárkáim

örömmel jelentem,gyógyulok,csak most meg a több napi ágykényszer miatt,annyi az elmaradt dolgom,hogy nem győzöm pótolni.Most éppen 20 adag kocsonya megrendelést kell teljesítenem,az öregek otthona lakóinak.Anikóm,hétfőn olvastam kedves leveledet,válaszolni fogok rá,amint összeszedtem magam,addig is köszönöm elismerő szavaidat,aggódásodat.Sok sikert kívánok az előadói estedhez.nagyon jó lenne hallani,készül róla hangfelvétel? Mindenkinek bacimentes ölelésem küldöm.napsugárJuújj, már itt a hétvége?

Köszönöm Óvónéninik a szép képet:)
Egy vidám dal Neked és Mindenkinek......:))))))
http://www.youtube.com/watch?v=mfnSFUlJOY8
tejbetökös hétvégét Mindenkinek:))))))csipppp-csiripppp:))))))

Ragyogás!:)
Nem a nyelv számít, hanem a dal, amely belőlünk árad...... mert ha az megvan, lelkünk zenéjét könnyű megérteni!
"Mi maradunk akik voltunk s leszünk, _ _ _ _ _ _ _ (csiripelő, játékos tejbetökök)
csak a világ táncolt egy kört nekünk"....
Fenn a hold s a gyönyörű csillagok,
az égen szivárvány ragyogott,
éreztük az Uni is mosolyog
mikor szívünk összeért.......:))))))))

Drága csiripelő játszópajtások! :)))))
Mitől lett ilyen csend a Téren????
Csak nem utánunk leskelődtetek? :)))))Minden bekukkantónak:)Diamyne:)

Ugye, szerinted is ki lehet(ne) így bírni a telet:))))))))))))))

http://www.sielok.hu/afotok/karintia08/Bad_Kleinkirchheim_ThermeRoemerba...

Megmondtam:)))))))))))

Óvónénisen ölelgetlek:)))))))))Kinga:)

Elárulok neked valamit...Süni csoportban dolgozom:))))))))

Óvónénis ölelést küldök neked hétvégére:)))

http://m.blog.hu/cu/cukisag/image/tuni.jpgNapsugár:)

A meleg szobából....meleg takarók alatt így néz ki a téli táj:)))))

Óvónénis ölelésemmel kívánok neked teljes gyógyulást!!!!

http://nap-hold.freeblog.hu/files/h%C3%B3es%C3%A9s.jpgRagyogás:)

Most ezt találtam számodra legszebbnek...így ragyogj Szívem hétfőn az esteden:)))))))))))))))))))

Ölellek nagyon-nagyon óvónénisen:)))))))))))

http://www.datawebkft.hu/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_i...Zsuzsi:)

Napsugaras telet kívántál nekünk...vagy magadnak...mindegy, ma péntek és hétágra süt:))))

Óvónénis ölelést küldök neked:)))

http://m.blog.hu/ov/ovisvilag/image/janu%C3%A1ri.jpgVili:)

Ezen a héten Te voltál a legelső, aki meglátogatott minket itt a játszótéren...így Te kapod a legelső matricámat...és óvónénis ölelésem:))))

http://forum.sanomabp.hu/forumkep/14/134504/413/12378747/1.jpgIsmét péntek:)))

Drágáim! Eltelt ismét egy hét...úgy gondoltam, hogy a sok fázás és más esetleges kellemetlenség helyett a tél szépségeivel kapcsolatos matricákat osztok most nektek...hiszen télen legyen tél és így szép a téli táj:)))

Megnézem kik voltak itt a héten...hiszen matricákat is azoknak osztunk az oviban is, akik megjelentek:)))

Szépséges és boldogságos hétvégéje legyen mindenkinek!!!!!!!!!!

Óvónénis ölelésem melengessen benneteket:))))))))))Drága Napsugaras napocskánk:) Jól vagy, ugye?

Nincsen csak egy enyhe megfázásod:) És jössz mihamar, mert H. I. Á. N.Y.Z.O.L. :)
És ti is hiányoztok kedvesek:)

Vili, Kingu-Pingunk, drága kicsikéim, élvezet titeket olvasni.... ( bár nem értek lengyelül:)
Hopp. Most megfogtam magam. Honnan tudom, hogy milyen nyelv????????????????
Akkor igaza van Richárd Bachnak, az Illúziók című művében:

Tanulni annyi, mint, felismerni amit régóta tudok.
Cselekedni annyi, mint, bizonyosságot tennem arról, hogy tudom.
Tanitani, annyi, mint emlékeztetni másokat arra, hogy tudják ők ezt ugyanolyan jól:)
WWWWWWWWWWWWWWWWWáááááááááááááááááááá! Emlékezetből jeles Anikó*:DDDDDDDDDDDMily Kingi! :DDDD

Jeste CUDOWNA!!!!!
Jestem szczeliwy Bezgraniczine!
Bardzo Cie kochan, Kochanie! :)))))):DDDDDDDDDDD

"(...)Ma felidézem életem egy tökéletes pillanatát, egy olyan pillanatot, amikor megélhettem a tökéletességet."

2010. 01. 27. 20:00

- KÖSZÖNÖM! -:)))))))))))))))))

"SOHA NE ADJUK FEL A REMÉNYT, HOGY EGYSZER MEGTALÁLJUK AZT AZ EMBERT, AKIT KERESÜNK...
Lehet, hogy ő talál majd meg bennünket, nem is kell nekünk keresnünk.
És az akkor csodálatos érzés lesz, olyan, mintha hosszú keresgélés után hazaérkeznél:
NYUGALOM, BIZTONSÁG ÉS BOLDOGSÁG :)"

- KÖSZÖNÖM! -Drága Tejbetök! :)))))))))

îmi pare foarte bine:)))))))))
vă multumesc foarte mult :)))))))))
te iubesc :))))))))Drága Anikóm!!!

Most pontosodott bennem, hogy ez hétfő...a hétfők nekem sajnos nem jók más programokra...mert van fix programom ovi után, minden hétfőn!

Ott leszek veled drága...tudod hogy értem...hisz ismersz:)))))))))))))

Óvónénis ölelésemet küldöm:))))Meghívó

Kedves Társaim! Szeretettel hívok meg mindannyitokat 2010. 02. 01.-én, hétfőn, du. 16 órai kezdettel az Én Irodalmi műsoromra

Budapesten. Cím: 17. kerület, VIGYÁZÓ SÁNDOR Művelődési Ház, Sík Sándor Irodalmi Klubja. Pesti úton a Bakancsos utca megállónál kell az Őrs Vezér teréről induló 97 E, 169E, 161 -es autóbuszról leszállni, és előre menni.

Kis ízelítő verseimből: Költőnek lenni

Nem könnyű a költői mesterség!
Ha nincs vele égből jött segítség.
Hűtelen múzsája rég elhagyta már.
Üres a papírja, tolla se fog tán'.
Írás nélkül minden oly örömtelen.
Olyan, mint a sír, ami jeltelen...
Mint a hordó, mikor csapra verik.
Üresen kong, s a kancsó sem telik.

De mikor az ihlet megjő!
Csapra veri hordóját a költő!
Borba mártja a pennáját.
Lengeti vidáman papírját....

Tele van az írva kérem.
Bordal született éppen.

Bp. Rákoskeresztúr, 2004. január. Jakab Anikó

A főnix madárhoz...

Az írás a költőben száguldó üstökös,
ha leesik, atomjaira hull.....
leesett darabjai tenger mélységeiből,
főnixmadárként, fel,
a fényes csillagokba jut.

Hamvában vergődő szép tollú madár
ékességének teljiben jár.
Megrian, vergődve, elpusztul tengődve,
ám sorsa még sem mostoha!
Mert hamvaiból szárnyra kelhet újra, meg újra.

Budapest, 2003. májusa. Jakab AnikóCsirippelő, csivitelő, csipegetős madárkáim :)

Hol csicseregtek ebben a hideg, fagyos téli csodaszép szerdai napban???????????????????????????????
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Szent Ágostontól szabadon: " Azáltal tökéletesedünk, hogy mindennap fényt derítünk önmagunk tökéletlenségére :)!":)

Sziasztok... bizony-bizony... minden összefügg.. mindenre ráhatással van, ahogyan mi jókedvűen egymásra is... :))
Beus merre járhat? Jó lenne, ha beleskelődne ide egy picit... :)
Evelion, Zsuzsi, Kingi, Ragyogás, és kedves Mindenki.. csodákkal teli holnapot kívánok! :)Anikó kedves

köszönöm a gyógyító tanácsokat,pontosan ezt teszem,(a sót kivéve),de most már ezt is tudom,kiegészitésül természetes vitaminforrásként savanyúkáposztát eszem a levével együtt,jól esik a lázas belsőmnek.eredmény még nem sok,de remélem hamarosan újra itt leszek. KATALIN