Napi Tanítások - 2010 - Január

Napi Tanítások – 2010 – Január

Előzmények:

Drága Moncsi feltett számunkra Napi Tanításokat, amikből egész évben sokat tanultunk…majd átvette Beus és folytatta, hogy ne szenvedjünk benne hiányt. Köszönjük nekik!
Viszont ezek a tanítások elfogytak, hiszen eltelt egy év! Szavazásra bocsájtottam, hogy lenne-e kedvetek más bölcsességeket is olvasni? Sokan már hetek óta várjátok…de a technika ördöge mindig valamit belezavart! De most túljártam az eszén
A könyv, amiből kiírom a napi tanításokat, „Kurt Tepperwein: Az élet nagykönyve” lesz!
Egy kis használati utasítás a tanítások feldolgozásához:
„Az életkönyvben minden naptári nap három egymással összehangolt építőkockából tevődik össze. Ezek:

- az adott napra szóló „életbölcsesség”;
- a témához kapcsolódó magyarázat, kiegészítés;
- az elhatározás, avagy a „napi feladat”.

Aki napról-napra előveszi az életkönyvet, elgondolkodik az életbölcsességeken, a szívébe meg az értelmébe fogadja a magyarázatokat és elvégzi a napi feladatokat, az az év folyamán számtalan „aranykristállyal” gazdagodik. És amikor az év végén visszatekint, látni fogja, milyen komoly fejlődésen ment keresztül:
Elkezdte megvalósítani az életét - napról napra!”

„Minden életbölcsesség három síkon értelmezhető:

- általános értelemben;
- saját magunkra vetítve;
- hogyan valósíthatjuk meg az életünkben?

Amikor befogadjuk a napi életbölcsességeket, azt kérjük a tudatunktól, hogy mind a három síkon adjon megfelelő ösztönzést."

Minden hónapnak van egy vezérfonala, a januárinak ezt a címet adta az író: Szellemi Törvény

Január 31. Vasárnap

A gondolat formálja a szokásokat, a szokások a jellemet, a jellem a sorsot. A kiindulási pont tehát a gondolat.

Sok ember számára az egyik legnehezebben teljesíthető "belső funkció" az, hogy a gondolattól a tetthez vezető lépést megtegye. Legtöbbször ugyanis azt gondoljuk, hogy elég, ha jó gondolataink vannak. Ám mit ér a jó gondolat, ha nem követi tett? A mag csak termékeny földbe hullva csírázik ki, a jó gondolat is csak akkor ér valamit, ha tetté válik.

Ma kitalálok valami jót és meg is valósítom azt.

Január 30. Szombat

Meztelenül jöttünk és meztelenül fogunk elmenni. Nem vihetünk magunkkal mást, mint felismeréseket, szeretetet és bölcsességet.

Sokszor jelentéktelen dolgokért törjük magunkat és csak ritkán tekintünk életünk eseményeire az örökkévalóság szempontjából. Carlos Castaneda (latin-amerikai származású amarikai antropológus, akit a mexikói varázslóhagyományról írt könyvei tettek világhírűvé - A szerk.) ezért azt ajánlja, hogy minden döntésünkhöz a halált hívjuk tanácsadónak. Ez azt jelenti, hogy elképzeljük, amint a halálos ágyunkon fekszünk és visszatekintünk az életünkre. Ebben a helyzetben világosan látjuk, hogy melyek azok a döntések és tettek, amelyekkel "kincseket gyűjtöttünk az örökkévalóság számára".

A mai cselekedeteimet tudatosan az örökkévalóság szolgálataiba állítom.

Január 29. Péntek

Az élet általános érvényű értelme az, hogy egyre tökéletesebben juttassuk kifejezésre valós lényünk tökéletességét. "Legyetek tökéletesek, ahogy az Atya is tökéletes az égben."

Ha Jézus a tökéletességre biztatta az embert, akkor mi sem áll távolabb tőlünk, mint hogy idegen dolgokat erőltessünk magunkra. A tökéletesség az énünk kibontakoztatása, amikor a bensőnkből fakadóan alkotni kezdünk és ott keressük Istent, ahol megtaláljuk: saját magunkban.

Ma felidézem életem egy tökéletes pillanatát, egy olyan pillanatot, amikor megélhettem a tökéletességet.

Január 28. Csütörtök

Az életemet, ugyanúgy, mint az egész teremtést, egy belső rend hatja át.

A "kozmosz" szó görög eredetű és "rendet" jelent. Ahogy a bolygók a nap körül keringenek és a naprendszerek bizonyos rendben a tejúton mozognak, úgy úgy keringenek az elektronok is az atommag körül egy belső rendnek engedelmeskedve. Mindenütt megtaláljuk ezt a rendet. Egy nagy szellem alkotása fejeződik ki benne. Mi, emberek, megkaptuk az önálló akarat ajándékát, hogy tanuljunk az önfejűségünkből és tudatosabb alkotótársai legyünk ennek a rendnek.

Ma megnézek egy virágot vagy egy levelet és elgondolkodom a belső rendjéről, mert én is ilyen rend szerint vagyok felépítve

Január 27. Szerda

Minden szorosan és végtelenül összefügg.

Egy tudós egyszer bebizonyította, hogy "ha Grönlandon köhög egy légy, az befolyásolja Közép-Európa időjárását". Valamennyien kölcsönhatásban állunk egymással. Kölcsönös függésben élünk, amit divatos szóval "interdependenciának" nevezünk. Minden gondolatunkkal és tettünkkel hatunk az egészre, ezért folyamatosan összhangba kell hozni a gondolatainkat és a cselekedeteinket az egésszel.

Ma átgondolom, hogy kivel vagy mivel állok kölcsönhatásban és ezeknek különös figyelmet szentelnek.

Január 26. Kedd

Minden, ami történik, az ok és okozat törvényének engedelmeskedik. Amit véletlennek mondunk, az csak az ismeretlen.

A véletlen mindig ismeretlen, de nem ok nélkül való. Számottevő különbség van aközött, hogy előírjuk az életnek, HOGYAN teljesítse az elvárásainkat és az elképzeléseinket - tehát megkíséreljük megerőszakolni az életet, amit az nem fog hagyni -, és a között, hogy van egy belső vezérfonalunk ás életet illetően, de a részleteket szabadon hagyjuk, hogy elég játéktere legyen a teremtésnek.

Ma nyitott akarok lenni a meglepetésekre, amelyeket ez a nap tartogat a számomra.

Január 25. Hétfő

Az egészség belülről fakad. Testi síkon erő, életerő, potencia, fittség és jó közérzet formájában jut kifejezésre. Lelki síkon életöröm, harmónia és boldogság jellemzi. Szellemi síkon felismerés, bölcsesség és megvilágosodás jár a nyomában.

Kevesen vannak tisztában valódi érzéseikkel. Mire vágynak? Mire törekszenek? A vágynak, az elhatározásnak először önmagunkban kell megszületnie, ahogy az íjásznak is először magához kell húznia a nyílvesszőt, mielőtt kilövi a célra.

Ma tisztázom magamban, hogy mely területeken irányulnak a vágyaim külsőségekre ahelyett, hogy önmagamba néznék és igyekszem helyreállítani az összhangot.

Január 24. Vasárnap

Felelős embernek lenni azt jelenti, hogy a céljaink nemcsak a magunk, hanem a bolygónk számára is pozitívak. Ezt más szóval "ökológiai gondolkodásnak" nevezzük, mert az ökológia mutat rá arra, hogy milyen hatással vannak cselekedeteink a nagyobb rendszerre.

Az életben tapasztalható visszásságok nagy részét mindenekelőtt az idézte elő, hogy a gondolatainkból és a cselekedeteinkből hiányzik az ökológia és emiatt gondolkodásunkban, szemléletünkben vagy tervezéskor képtelenek vagyunk figyelembe venni a "nagyobb egészet". Ha önfejűen "teremtjük meg" az életfeltételeinket, ne csodálkozzunk azon, ha egy nap arra ébredünk, hogy elszigetelődtünk a külvilágtól. Hosszú távon az önfejűség nem tesz boldoggá és sikerhez sem vezet.

Ma abból a szempontból vizsgálom meg életem egyik területét, hogy a gondolkodásom, a hozzáállásom és a cselekedeteim összhangban vannak-e az egésszel, avagy nem, és ezért változtatnom kell rajtuk.

Január 23. Szombat

Milyen életet kívánunk magunknak? Egészséget, jólétet, sikert? Akkor jobbat nem is tehetünk, mint hogy ugyanezt kívánjuk lehetőleg mindenkinek.

Minden gondolat, amit másokkal közlök, először a saját agytekervényeimen megy keresztül és "átjárja" a sejtrendszeremet. Ha valakinek sikertelenséget kívánok, a sikertelenség energiája először az én szellememen halad át, így mielőtt a másik embert elérné a gondolatom, előbb ENGEM érint meg. Ha egészséget, jólétet és sikert kívánok neki, saját MAGAMAT is ezekre a pozitív dolgokra hangolom.

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, akinek sürgősen sikerre van szüksége és a talán nehéz életkörülményei helyett a ragyogó, szép lényét látom.

Január 22. Péntek

Bármilyen furcsán hangzik: minél több jót tesz valaki másokkal, annél nagyobb "egoista". Vagy fordítva: az árt magának a legtöbbet, aki csak önmagára gondol és másoktól mindent sajnál.

Jézus azt mondta: akinek van, annak adnak. Akinek nincs, attól azt a keveset is elveszik, amije van. Ha kapcsolatban vagyok a belső énemmel, igazi bőségforrásában van részem, ami rajtam keresztül keresi kibontakozását. Ez a forrás utat keres magának, szét akar áradni a világba. Ha azt kívánom, hogy másoknak semmi se jusson, azt bizonyára azért teszem, mert a hiány kialakulásában hiszek - és ez ENGEM érint először.

Ma egy szívből jövő jótettet fogok végrehajtani.

Január 21. Csütörtök

Ha bármit elkövetünk más ellen, az visszaszáll ránk. Ezért mondja Jézus: ha megütik a bal orcádat, tartsd oda a jobbat is. Ha ugyanis visszaütünk, nem teszünk jót magunknak, mert minden visszaszáll ránk.

Nem mazochizmus tehát, ha a másik orcámat is odatartom, hanem szellemi törvény. Ha megállom, hogy nem reagálok a rossz bánásmódra, akkor nem tart sokáig ez az állapot. Én szabad vagyok és az élet talál majd megoldást számomra, miközben a másik még mindig a problémájával küszködik.

Ma tartózkodom a rossz cselekedetektől, az erőszaktól és a személyes támadásoktól

Január 20. Szerda

Az akció-reakció törvénye valóban zseniális. Ez ugyanis azt is magában foglalja, hogy akkor tesszük magunkkal a legjobbat, ha másoknak a legjobbat kívánjuk.

Egy indiai közmondás azt mondja: "Légy olyan, mint a kókuszpálma - ha megdobják kővel, ízletes gyümölcsöt ad cserébe." Ha megáldjuk azt, aki barátságtalan gondolatokkal közeledik hozzánk, vagyis őszintén csak a legjobbat kívánjuk neki, akkor nem az ő rosszindulatú gondolata, hanem az áldás száll vissza ránk. Az áldás szellemi "jui jicu", amivel minden gonosz gondolatot elűzhetünk!

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, aki rosszat kívánt nekem. Megáldom, és a belső képeimben látom, amint megszabadul a szenvedéstől és boldog.

Január 19. Kedd

A világegyetem úgy működik, hogy minden akció előidézőjét utoléri a reakció.

Jézus azt mondja: más szemében meglátjuk a szálkát, de a magunkéban a gerendát sem. Ha megfigyeljük az életet és azt, hogy milyen következetes, azt láthatjuk, hogy mindenki azt aratja, amit a gondolataival és a cselekedeteivel elvetett. Nincs értelme erről másoknak prédikálni, sokkal jobban tesszük, ha ehelyett a saját életünket tesszük tisztává. Önmagunk megtisztításával ugyanis pozitív példát adunk másoknak.

Ma megvizsgálom az életem egyik körülményét vagy eseményét és vállalom a rám háruló felelősséget.

Január 18. Hétfő

Ha valaki kritizál vagy becsap bennünket, neki kell viselnie a következményeket, nem nekünk. Képzeljük csak el, milyen kényelmes ez a helyzet! A kisujjunkat sem kell mozdítanunk azért, hogy bosszút álljunk.

Minden bírálat, rágalmazás, csalás kizárólag az egónkat érinti, soha nem a valós énünket. Ha kritika ér, ne sértődjünk meg, hanem vizsgáljuk meg, hogy van-e javítani való a magatartásunkon, vagyis TÁRGYILAGOSAN szemlélve jogos-e a bírálat. Amennyiben jogos, akkor - akarva-akaratlanul - jó szolgálatot tett a bíráló. Ha jogtalannak bizonyul a kritika, tehát téves az ítélet, akkor ez az ő problémája.

Ma kedvezően fogadom a bírálatot és megvizsgálom, hogy hol tudok javítani a viselkedésemen.

Január 17. Vasárnap

A valós lényünk szerint összhangban élünk a teremtéssel.

A teremtéssel való összhang, amire olyan nagyon vágyunk, nem olyan dolog, amiért össze kell törni magunkat vagy különösebb áldozatot kell hoznunk. "Isten közelebb van, mint gondolnád" - mondják a beavatottak. A teremtésben az a szép, hogy nem kell "színlelnünk", csak önmagunkkal kell megtalálni az összhangot, hogy harmóniába kerüljünk vele.

Ma azokra a cselekedetekre és gondolatokra összpontosítok, amelyek megfelelnek az igazi lényemnek.

Január 16. Szombat

A világegyetemet KOZMOSZnak nevezzük, ami REND-et jelent. Be vagyunk ágyazva ebbe a rendbe és ez a rend hat át bennünket. Ennek a rendnek a részei vagyunk, és mi is rendben vagyunk.

Szívesen mondogatjuk, hogy "XY rendben van" anélkül, hogy tudnánk, mit jelent ez valójában. Minden bizonnyal azt akarjuk kifejezni, hogy az illető jó haver vagy szimpatikus. Voltaképpen azt állítjuk róla, hogy része a nagyobb rendnek. Mindenki, aki OLYAN, mint ő, rendben van, tehát a "nagy egész" része.

Ma egy olyan emberre gondolok, akivel problémáim vannak és eltűnődöm azon, hogy mit tudnék "rendben levőnek" találni vele kapcsolatban.

Január 15. Péntek

Ha az univerzum maga a tiszta intelligencia, akkor az én szellemi állapotomat érzékeli.

A kvantumfizika legújabb kutatásai bebizonyították, hogy tényleges értelemben vett "anyag" nem létezik, csak "szervezett intelligencia". Amíg "testhüvelybe zárt egóként" járok-kelek, addig tisztán anyaginak, úgymond butának élem meg a világot: semmi sem változik, minden marad, ahogy van. De mihelyt felismerem, hogy én is ugyanabból a szellemből való vagyok, mint minden létező, cselekvőképessé válok a világban.

Ma tudatosan megválok a "testhüvelybe zárt egyéntől" és kapcsolatba lépek egy emberrel, állattal, növénnyel vagy kővel.

Január 14. Csütörtök

Felelős embernek len ni annyit tesz, hogy figyelembe vesszük a gondolataink és a cselekedeteink hatását a körülöttünk élő emberekre, a világra és a világmindenségre.

A modern pszichológia egy érdekes fogalmat vezetett be: a visszahatás elméletét.
Kutatások igazolják, hogy a bűnözők és a társadalomperifériájára szorult, lecsúszott emberek túlnyomó része nincs tudatában annak, hogy folyamatosan hatással vannak másokra. Ha felismerjük hatásunkat a környezetünkre, megnő a felelősségérzetünk - és boldoggá tesz a tudat, hogy meg tudunk változtatni valamit önmagunkban és a világban.

Ma tudatosan megfigyelem, hogy a viselkedésem hatására hogyan változnak meg körülöttem az emberek és a körülmények rövid és hosszú távon.

Január 13. Szerda

Ha azt akarjuk, hogy sokáig legyen örömünk az autónkban, akkor azt megfelelően kell ápolni. Ugyanez vonatkozik a tudatunkra is.

A tudat nagyon finoman strukturált. Ha megfelelő érzékünk lenne a finom különbségtételekre, felismernénk, hogy milyen differenciáltan tudjuk alkalmazni a tudatunkat. És ha a "tudatosságot" bevisszük a tudatunkba, egyre jobban megtanulunk bánni a tudatunkkal, miként az autót is egyre magabiztosabban vezetjük, ahogy nő a gyakorlatunk.

Ma tudatosságot akarok vinni az életmódomba és a gondolkodásomba.Köszönöm, drága Óvónéni:)

köszönöm, köszönöm:)Koszonet es hala!

Evelyn, kepeidtol annyi oromet kapunk,
Te ugyanugy szeretsz, akarhanyan vagyunk
Hetvegi matricak s napi tanitasok,
Szebbnel-szebb kiscicak, jobbnal-jobb tanacsok,
Ovonenik kozott Te vagy a kiralyno
Madarkakat nevelo, bajos csivitelo! :))))))Zsuzsikám :) És minden kedves játszótársam :)

Alukáltam du egy kicsikét, és a frissen sült pogácsa illat, na meg Eveleiunk "óvónénis" szeretetének finomsága ide vonzott :)
Bevonzottatok, mint vast a mágnes....... :)))))))))))))))))))))))))))))))))

Szép vers : Thalis Silvenier: Neked adom lelkem

Csendes az éj, az égen ezer csillag.
A Hold égi útján felfelé ballag.
Telt arca fentről a Földre mosolyog,
Benéz az ablakon, szeme ránk ragyog.
Hűvös az éj, gyere bújj ide mellém!
Én vigyázom álmod ezen az estén.
Csendes már minden, a nappal véget ért,
Helyét az estnek adta, aludni tért.
Bújj ide hozzám és hunyd le a szemed.
Felejts el mindent, én fogom a kezed.
S ha hallod majd a csengettyűk dallamát,
Feltárom előtted lelkem kapuját.
Valahol messze, egy manó útra kel,
Az Éj-Tündér most csak, nekünk énekel.
Hallgasd csak Kedves, milyen szép ez a hang,
Hallod már Te is, hogy cseng a kis harang?
Hát hunyd le szemed, és Te is láthatod
Az előttünk nyíló szép, mesés világot,
Ahol ezer csoda és varázslat vár...
Szoríts magadhoz, gyere, induljunk már.
Nézd csak, ez az a hely, ahol minden más.
Itt nincs Rossz, nincs Harag, semmi rohanás.
Ez egy sziget, a Vágyak Birodalma:
Lelkemnek mélye, az álmok világa.
Ez az a hely, amit magamban hordok.
Ha rád gondolok, mindig itt vagyok.
Együtt veled, mert Rólad szól az álmom,
Náladnál fontosabb nincs is e világon!
Senki más nem látja, nem ismerheti,
Álmaim kapuját fel nem törheti.
Mások előtt e helyet zárva tartom,
S a kulcsát most Tenéked átadom.
És lesz egy Hang, mely mindent megmutat,
Segít Neked, hogy megtaláld az utat
Ami elvezet Téged a lelkemhez.
Csak gondolj rám, és szoríts a szívedhez!
Mert Te vagy az, kiről annyit álmodtam!
E mesés világot Neked alkottam.

Istenemre, csodaszép:)Drága Evelin óvónéni:)))

Pont így néztek ki a pogácsáim...:)))))
Ma egy kis rumos babapiskótás,csokis tetjű vaniliakrémes csodát sütöttem....Kűldök cserébe a matricákért...:)))
És minden játszótársam is kap egy-egy szeletet...:)))
Én ezzel kívánok szép hétvégét Nektek!:)
(())ZsuzsiÉs mindenki másnak:)

Pihentető hétvégét kívánok:))))))))))))))

http://kotorborka.freeblog.hu/files/szundi/alv%C3%A1s12.jpg

Óvónénis ölelésem tiétek:)))))Zsuzsinak:)csengének:)Annuskának:)Köszönöm:)))

Köszönöm a megtiszteltetést Ragyogásom!!!!!!!!!!!!

Evelyn /LTYE Elnökasszony:)/Ppankának:)L. TY: E.

Ezennel az LTYE, a Lökött Tyúkok Egyesületének tiszteletbeli Elnök asszonya lehetsz Evelionom:)

A titkár és szervező magam lennék. Tagokat, jelentkezőket a posztokra keresek.Tikének:)Kinginek:)Vilinek:)

Ölellek...sok ilyen pasit szeretnénk bevonzani...én privát magamnak is egyet:)))))

http://www.instituthongrois.fr/dinamikus/Image/vili.jpgNapsugának:)

Amikor itt vagy, mintha a nyári napsugár melengetne:)

Ölellek:)))

http://csepel.info/wp-content/uploads/kanikula.jpgRagyogásnak:)Napsugars napocskáim, oly jó itt csiripelni köztetek:)

Mit tesz egy jó OLDAL:) Evelion, drágám, még soha nem adtam magam ennyire át semmilyen közösségnek:) És ez a te fenséges érdemed, tanításai a választott könyvnek, na meg egy kissé a megnövekedett szabadidőmnek is:) köszönhető.
Sikító titkárnő? Kata lányom ott tanult meg gyorsan gépelni Gyakorlat teszi a mestert.

Ezt ma "szültem": http://www.thesecret.hu/node/10169
A kép, mely segítségetekkel elmémben fokozatosan összeáll, kiegészítve az ajánlott oldalon talált szellemi instrukciókkal: Szenzációs!

Ma egyébként is a szembenézős napom van:) Tudjátok, amíg menekülünk mumusaink, árnyaink elől, félelmünket gerjesztjük bennünk.
Ám amikor felismerjük ezt magunkban, és szembefordulunk velük, kifogjuk szelet vitorláikból, saját hajónkat gyorsabb áramlatra, haladásra bírva, ..... Csúcs! Tudjátok: " A dagály minden hajót felemel. "

Ja, és Kassai Csillától szabadon: Én vagyok az életem sugárzó napja.Ó bocs lányok

nem csak ilyen a szeretet,ez a munkaszeretet.Nagyon sok ilyen történetem van még és önfényezés nélkül,60 évem élettapasztalatát szeretném megosztani veletek.Nagyon örülök,hogy egyre többen vagyunk itt a játszótéren.Evelion,alig várom a nyarat és köszönöm a jó kívánságaidat.Kis tejbetök költők,ne hagyjátok abba ,ez TÖK JÓ! Ragyogás nagyon szép ez így is,ha ez jött elsőre ez az igazi. Egy vendégem látva,hogy egy ujjal írok,azt tanácsolta,hogy menjek fel a SIKÍTÓ TITKÁRNŐ oldalra,ott megtanulhatok gyorsan gépelni,hát most megnézem ,mit tud kihozni belőlem ,ez a sikítozós oldal.Gyönyörű napot mindenkinek.Ma a szeretet erejéről írok nektek

arról,hogy a szeretet,minden akadályt legyőz.Ha azt,amit csinálsz szívvel lélekkel teszed,legyen az bármi,ezerszeresen megtérül.Anikó kedves a hagyománytiszteletemet dicsérted (köszönöm),ezt gyakoroltam 7 évig a Balatonnál is,ennek köszönhetően,annyi szeretetben és boldogitó élményben volt részem,hogy regényt írhatnék róla.Első évben,az egyenlő a nullával német nyelvtudásunk ellenére,rengeteg barátra tettünk szert,akikkel enélkül is remekül megértettük egymást.Rendkívül vidám emberek voltak és egész nap az én finomságaimat tömték magukba.Amikor eljött a búcsú ideje ,bár közölték velünk,hogy jövőre ugyanitt,a férjemmel kitaláltuk,hogy készítünk nekik búcsú vacsorát.A férjemnek könnyű dolga volt,mert eléjük rakott egy üveg ,igazi magyar házipálikát.Én meg törtem a fejem,hogy mit főzzek nekik,amit még életükbe nem ettek és igazi magyar étel és amíg élnek nem felejtik el.Körömpörköltet főztem nekik,kicsit csípősre,friss kenyérrel,kovászos uborkával,amit szintén én készítettem.Leírhatatlan az érzés,látni hogy falják a főztödet,kikenekedtek rendesen,mert a körömpörköltöt kezzel kel enni,közben csak kacagtak,kacagtak és kacagtak.Ezután minden évben megismételtem ezt,de most már akkor is amikor megjöttek.Mindig más ételt tettem eléjük a mi magyar konyhánk remekeiből.A jutalmam :rengeteg szeretet,sok barát és egyre több és több német vendég,akiket a barátaink irányítottak hozzánk ,majd a jöttek a barátaik barátjai és így tovább.Aki ránktalált többé nem akart máshová menni.Ilyen a szeretet. napsugárNahat Kingi:))))

Ez csodaszep.
Talan ettol Tike is batorsagot kap.
Verset irni konnyu, csak egy sort kell tudni
S melleje masikat rimmel rafaragni.....:)))))Vegre itt vagy, Tejbetok Kingi:)))))

En is koszontok mindenkit!
Ma kevesebbet csiripelek, mert hiv a hivatas...:)))))
Legyetek nagyon vidamak!Csipcsiripp - csipcsiripp :)))

Megtelt a játszótér, csillognak a szemek,
a boldogságtól lassan már a könnyünk is pereg.
Vidámság, mosolyok és sok-sok szeretet,
szerintem az élet ennél szebb már nem lehet.
Fehér hó, receptek, Napsugár, Ragyogás,
az élet Veletek csupa-csupa szárnyalás.
Köszönöm, hogy vagytok, drága Játszótársak,
így minden gondja eltörpül ennek a világnak.
Kicsi szívem szeretettel van tele,
benne egytől-egyig mindenkinek van helye.
Hálát repes szívem, hogy vagytok nekem,
Elégetett szív, lélek, tudat s értelem.
Gondolatom magasra száll,
tudom, hogy a távolban Rátok talál.
Hiszen egy szív, egy lélek,
csupa szeretet lengi át a Mindenséget.

Ölelés: Tejbetök
http://www.youtube.com/watch?v=-vAZtZJHXU0&feature=relatedMesés, mosolygós, energikus reggel virradt ránk :DDDDD

Szárnyalós, boldog napot, Drágáim :DDDDD
Egy vidám dalocska tőlem Nektek - fogadjátok olyan sok szeretettel, mint amennyi szeretettel küldöm:DDDD
http://www.youtube.com/watch?v=-vAZtZJHXU0&feature=related
:DDDDDDDDDDDDDD
Legszívesebb a keblemre ölelném az egész világot... - de minimum a játszótér egész lakosságát :DDDD
Ölelés: Tejbetök :DDDDDDHurráááááááá, megszaporodik a játszótéri "közösség"

Úgy látszik "gyermeki ", pajkos énünk előbújt, mert megjelent a ragyogó Napsugár :)

Mindenki 1-ért, 1-Mindenkiért :)

Amúgy, nem csak a tanítások hatására, egyre jobban felismerem "Isteni Énemet", aki vagyok. És minden gondolatnál megkérdezem, s remélem nem felejtem el, hogy is van ez Isten országában? /elmém a helye Isten országának, és így, mivel a templomba sem viszek, csak friss, szép, illatozó virágokat, elmémbe is csak a szép, friss, előrevívő /illatozó/ gondolataimat engedem be.

Hogy tetszik lenni?ÓÓÓ neee

már megint hánynom kel,megyek felturbózom a seprűmet,később jövök,addig is csicseregjetek kedveskéim.Drágáim!

Annyira jó olvasni benneteket!
Olyan szép verseket írtok. Bárcsak nekem is lenne hozzá ilyen érzékem!!!!!!!!!!!!!!
Ja és köszi a recepteket is!

Pussssssssssssssssszantás minden kedves játszótársnak: TikeSziasztok:)

Látom, hogy jó szokás szerint szóba került itt minden:)))
Evelin, köszi, hogy ilyen szorgalmasan gondoskodsz az okításunkról!:)))
Zsuzsi, Kinga, akkor most bevallom Nektek "bűnös" titkomat, amiért ritkán kukkantok be mostanság: évente van két hét (négy évente három), amikor egyszerűen leragadok a tévé elé:) Amúgy nem igazán szoktam tévézni, de ha a kedvenc sportom versenyét közvetítik, akkor harcolok a kapcsolóért:)) Jelenleg most épp egy ilyen hét van, ezért is csöndesedtem el:)
Beánk valószínűleg elment téli álmot aludni a macival együtt:)) Reméljük, majd a napsugár előcsalogatja őket!:) Dyamne vajon merre járhat?
Minden régi és új játszópajtásnak mosolygós napot és hétvégét kívánok!

Ölelések: PankaMosolygó Vilink:)

Drága mosolygós Vili:)
Ez már a döfi:)
Dícsérethegyeket kapunk
amit azonnal viszonzunk,
és ezt versben mondjuk el:)
Szerintem így van az, mikor a szív énekel.Ragyogas!

Ne aggodj!
Nagy az en szivem,
Jut mindenkinek!
Szeretetem, mosolyom
Akarkit szeressek
Soha el nem fogy! :DDDDDDDDraga Napsugar!

Ritka fincsik lehetnek az alkotasaid! :))))
Lelkeddel izesited, szenvedellyel keszited! :))))
Susson Rad a Nap sugara,
Finomsagok Napsugara!