Napi Tanítások - 2010 - Január

Napi Tanítások – 2010 – Január

Előzmények:

Drága Moncsi feltett számunkra Napi Tanításokat, amikből egész évben sokat tanultunk…majd átvette Beus és folytatta, hogy ne szenvedjünk benne hiányt. Köszönjük nekik!
Viszont ezek a tanítások elfogytak, hiszen eltelt egy év! Szavazásra bocsájtottam, hogy lenne-e kedvetek más bölcsességeket is olvasni? Sokan már hetek óta várjátok…de a technika ördöge mindig valamit belezavart! De most túljártam az eszén
A könyv, amiből kiírom a napi tanításokat, „Kurt Tepperwein: Az élet nagykönyve” lesz!
Egy kis használati utasítás a tanítások feldolgozásához:
„Az életkönyvben minden naptári nap három egymással összehangolt építőkockából tevődik össze. Ezek:

- az adott napra szóló „életbölcsesség”;
- a témához kapcsolódó magyarázat, kiegészítés;
- az elhatározás, avagy a „napi feladat”.

Aki napról-napra előveszi az életkönyvet, elgondolkodik az életbölcsességeken, a szívébe meg az értelmébe fogadja a magyarázatokat és elvégzi a napi feladatokat, az az év folyamán számtalan „aranykristállyal” gazdagodik. És amikor az év végén visszatekint, látni fogja, milyen komoly fejlődésen ment keresztül:
Elkezdte megvalósítani az életét - napról napra!”

„Minden életbölcsesség három síkon értelmezhető:

- általános értelemben;
- saját magunkra vetítve;
- hogyan valósíthatjuk meg az életünkben?

Amikor befogadjuk a napi életbölcsességeket, azt kérjük a tudatunktól, hogy mind a három síkon adjon megfelelő ösztönzést."

Minden hónapnak van egy vezérfonala, a januárinak ezt a címet adta az író: Szellemi Törvény

Január 31. Vasárnap

A gondolat formálja a szokásokat, a szokások a jellemet, a jellem a sorsot. A kiindulási pont tehát a gondolat.

Sok ember számára az egyik legnehezebben teljesíthető "belső funkció" az, hogy a gondolattól a tetthez vezető lépést megtegye. Legtöbbször ugyanis azt gondoljuk, hogy elég, ha jó gondolataink vannak. Ám mit ér a jó gondolat, ha nem követi tett? A mag csak termékeny földbe hullva csírázik ki, a jó gondolat is csak akkor ér valamit, ha tetté válik.

Ma kitalálok valami jót és meg is valósítom azt.

Január 30. Szombat

Meztelenül jöttünk és meztelenül fogunk elmenni. Nem vihetünk magunkkal mást, mint felismeréseket, szeretetet és bölcsességet.

Sokszor jelentéktelen dolgokért törjük magunkat és csak ritkán tekintünk életünk eseményeire az örökkévalóság szempontjából. Carlos Castaneda (latin-amerikai származású amarikai antropológus, akit a mexikói varázslóhagyományról írt könyvei tettek világhírűvé - A szerk.) ezért azt ajánlja, hogy minden döntésünkhöz a halált hívjuk tanácsadónak. Ez azt jelenti, hogy elképzeljük, amint a halálos ágyunkon fekszünk és visszatekintünk az életünkre. Ebben a helyzetben világosan látjuk, hogy melyek azok a döntések és tettek, amelyekkel "kincseket gyűjtöttünk az örökkévalóság számára".

A mai cselekedeteimet tudatosan az örökkévalóság szolgálataiba állítom.

Január 29. Péntek

Az élet általános érvényű értelme az, hogy egyre tökéletesebben juttassuk kifejezésre valós lényünk tökéletességét. "Legyetek tökéletesek, ahogy az Atya is tökéletes az égben."

Ha Jézus a tökéletességre biztatta az embert, akkor mi sem áll távolabb tőlünk, mint hogy idegen dolgokat erőltessünk magunkra. A tökéletesség az énünk kibontakoztatása, amikor a bensőnkből fakadóan alkotni kezdünk és ott keressük Istent, ahol megtaláljuk: saját magunkban.

Ma felidézem életem egy tökéletes pillanatát, egy olyan pillanatot, amikor megélhettem a tökéletességet.

Január 28. Csütörtök

Az életemet, ugyanúgy, mint az egész teremtést, egy belső rend hatja át.

A "kozmosz" szó görög eredetű és "rendet" jelent. Ahogy a bolygók a nap körül keringenek és a naprendszerek bizonyos rendben a tejúton mozognak, úgy úgy keringenek az elektronok is az atommag körül egy belső rendnek engedelmeskedve. Mindenütt megtaláljuk ezt a rendet. Egy nagy szellem alkotása fejeződik ki benne. Mi, emberek, megkaptuk az önálló akarat ajándékát, hogy tanuljunk az önfejűségünkből és tudatosabb alkotótársai legyünk ennek a rendnek.

Ma megnézek egy virágot vagy egy levelet és elgondolkodom a belső rendjéről, mert én is ilyen rend szerint vagyok felépítve

Január 27. Szerda

Minden szorosan és végtelenül összefügg.

Egy tudós egyszer bebizonyította, hogy "ha Grönlandon köhög egy légy, az befolyásolja Közép-Európa időjárását". Valamennyien kölcsönhatásban állunk egymással. Kölcsönös függésben élünk, amit divatos szóval "interdependenciának" nevezünk. Minden gondolatunkkal és tettünkkel hatunk az egészre, ezért folyamatosan összhangba kell hozni a gondolatainkat és a cselekedeteinket az egésszel.

Ma átgondolom, hogy kivel vagy mivel állok kölcsönhatásban és ezeknek különös figyelmet szentelnek.

Január 26. Kedd

Minden, ami történik, az ok és okozat törvényének engedelmeskedik. Amit véletlennek mondunk, az csak az ismeretlen.

A véletlen mindig ismeretlen, de nem ok nélkül való. Számottevő különbség van aközött, hogy előírjuk az életnek, HOGYAN teljesítse az elvárásainkat és az elképzeléseinket - tehát megkíséreljük megerőszakolni az életet, amit az nem fog hagyni -, és a között, hogy van egy belső vezérfonalunk ás életet illetően, de a részleteket szabadon hagyjuk, hogy elég játéktere legyen a teremtésnek.

Ma nyitott akarok lenni a meglepetésekre, amelyeket ez a nap tartogat a számomra.

Január 25. Hétfő

Az egészség belülről fakad. Testi síkon erő, életerő, potencia, fittség és jó közérzet formájában jut kifejezésre. Lelki síkon életöröm, harmónia és boldogság jellemzi. Szellemi síkon felismerés, bölcsesség és megvilágosodás jár a nyomában.

Kevesen vannak tisztában valódi érzéseikkel. Mire vágynak? Mire törekszenek? A vágynak, az elhatározásnak először önmagunkban kell megszületnie, ahogy az íjásznak is először magához kell húznia a nyílvesszőt, mielőtt kilövi a célra.

Ma tisztázom magamban, hogy mely területeken irányulnak a vágyaim külsőségekre ahelyett, hogy önmagamba néznék és igyekszem helyreállítani az összhangot.

Január 24. Vasárnap

Felelős embernek lenni azt jelenti, hogy a céljaink nemcsak a magunk, hanem a bolygónk számára is pozitívak. Ezt más szóval "ökológiai gondolkodásnak" nevezzük, mert az ökológia mutat rá arra, hogy milyen hatással vannak cselekedeteink a nagyobb rendszerre.

Az életben tapasztalható visszásságok nagy részét mindenekelőtt az idézte elő, hogy a gondolatainkból és a cselekedeteinkből hiányzik az ökológia és emiatt gondolkodásunkban, szemléletünkben vagy tervezéskor képtelenek vagyunk figyelembe venni a "nagyobb egészet". Ha önfejűen "teremtjük meg" az életfeltételeinket, ne csodálkozzunk azon, ha egy nap arra ébredünk, hogy elszigetelődtünk a külvilágtól. Hosszú távon az önfejűség nem tesz boldoggá és sikerhez sem vezet.

Ma abból a szempontból vizsgálom meg életem egyik területét, hogy a gondolkodásom, a hozzáállásom és a cselekedeteim összhangban vannak-e az egésszel, avagy nem, és ezért változtatnom kell rajtuk.

Január 23. Szombat

Milyen életet kívánunk magunknak? Egészséget, jólétet, sikert? Akkor jobbat nem is tehetünk, mint hogy ugyanezt kívánjuk lehetőleg mindenkinek.

Minden gondolat, amit másokkal közlök, először a saját agytekervényeimen megy keresztül és "átjárja" a sejtrendszeremet. Ha valakinek sikertelenséget kívánok, a sikertelenség energiája először az én szellememen halad át, így mielőtt a másik embert elérné a gondolatom, előbb ENGEM érint meg. Ha egészséget, jólétet és sikert kívánok neki, saját MAGAMAT is ezekre a pozitív dolgokra hangolom.

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, akinek sürgősen sikerre van szüksége és a talán nehéz életkörülményei helyett a ragyogó, szép lényét látom.

Január 22. Péntek

Bármilyen furcsán hangzik: minél több jót tesz valaki másokkal, annél nagyobb "egoista". Vagy fordítva: az árt magának a legtöbbet, aki csak önmagára gondol és másoktól mindent sajnál.

Jézus azt mondta: akinek van, annak adnak. Akinek nincs, attól azt a keveset is elveszik, amije van. Ha kapcsolatban vagyok a belső énemmel, igazi bőségforrásában van részem, ami rajtam keresztül keresi kibontakozását. Ez a forrás utat keres magának, szét akar áradni a világba. Ha azt kívánom, hogy másoknak semmi se jusson, azt bizonyára azért teszem, mert a hiány kialakulásában hiszek - és ez ENGEM érint először.

Ma egy szívből jövő jótettet fogok végrehajtani.

Január 21. Csütörtök

Ha bármit elkövetünk más ellen, az visszaszáll ránk. Ezért mondja Jézus: ha megütik a bal orcádat, tartsd oda a jobbat is. Ha ugyanis visszaütünk, nem teszünk jót magunknak, mert minden visszaszáll ránk.

Nem mazochizmus tehát, ha a másik orcámat is odatartom, hanem szellemi törvény. Ha megállom, hogy nem reagálok a rossz bánásmódra, akkor nem tart sokáig ez az állapot. Én szabad vagyok és az élet talál majd megoldást számomra, miközben a másik még mindig a problémájával küszködik.

Ma tartózkodom a rossz cselekedetektől, az erőszaktól és a személyes támadásoktól

Január 20. Szerda

Az akció-reakció törvénye valóban zseniális. Ez ugyanis azt is magában foglalja, hogy akkor tesszük magunkkal a legjobbat, ha másoknak a legjobbat kívánjuk.

Egy indiai közmondás azt mondja: "Légy olyan, mint a kókuszpálma - ha megdobják kővel, ízletes gyümölcsöt ad cserébe." Ha megáldjuk azt, aki barátságtalan gondolatokkal közeledik hozzánk, vagyis őszintén csak a legjobbat kívánjuk neki, akkor nem az ő rosszindulatú gondolata, hanem az áldás száll vissza ránk. Az áldás szellemi "jui jicu", amivel minden gonosz gondolatot elűzhetünk!

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, aki rosszat kívánt nekem. Megáldom, és a belső képeimben látom, amint megszabadul a szenvedéstől és boldog.

Január 19. Kedd

A világegyetem úgy működik, hogy minden akció előidézőjét utoléri a reakció.

Jézus azt mondja: más szemében meglátjuk a szálkát, de a magunkéban a gerendát sem. Ha megfigyeljük az életet és azt, hogy milyen következetes, azt láthatjuk, hogy mindenki azt aratja, amit a gondolataival és a cselekedeteivel elvetett. Nincs értelme erről másoknak prédikálni, sokkal jobban tesszük, ha ehelyett a saját életünket tesszük tisztává. Önmagunk megtisztításával ugyanis pozitív példát adunk másoknak.

Ma megvizsgálom az életem egyik körülményét vagy eseményét és vállalom a rám háruló felelősséget.

Január 18. Hétfő

Ha valaki kritizál vagy becsap bennünket, neki kell viselnie a következményeket, nem nekünk. Képzeljük csak el, milyen kényelmes ez a helyzet! A kisujjunkat sem kell mozdítanunk azért, hogy bosszút álljunk.

Minden bírálat, rágalmazás, csalás kizárólag az egónkat érinti, soha nem a valós énünket. Ha kritika ér, ne sértődjünk meg, hanem vizsgáljuk meg, hogy van-e javítani való a magatartásunkon, vagyis TÁRGYILAGOSAN szemlélve jogos-e a bírálat. Amennyiben jogos, akkor - akarva-akaratlanul - jó szolgálatot tett a bíráló. Ha jogtalannak bizonyul a kritika, tehát téves az ítélet, akkor ez az ő problémája.

Ma kedvezően fogadom a bírálatot és megvizsgálom, hogy hol tudok javítani a viselkedésemen.

Január 17. Vasárnap

A valós lényünk szerint összhangban élünk a teremtéssel.

A teremtéssel való összhang, amire olyan nagyon vágyunk, nem olyan dolog, amiért össze kell törni magunkat vagy különösebb áldozatot kell hoznunk. "Isten közelebb van, mint gondolnád" - mondják a beavatottak. A teremtésben az a szép, hogy nem kell "színlelnünk", csak önmagunkkal kell megtalálni az összhangot, hogy harmóniába kerüljünk vele.

Ma azokra a cselekedetekre és gondolatokra összpontosítok, amelyek megfelelnek az igazi lényemnek.

Január 16. Szombat

A világegyetemet KOZMOSZnak nevezzük, ami REND-et jelent. Be vagyunk ágyazva ebbe a rendbe és ez a rend hat át bennünket. Ennek a rendnek a részei vagyunk, és mi is rendben vagyunk.

Szívesen mondogatjuk, hogy "XY rendben van" anélkül, hogy tudnánk, mit jelent ez valójában. Minden bizonnyal azt akarjuk kifejezni, hogy az illető jó haver vagy szimpatikus. Voltaképpen azt állítjuk róla, hogy része a nagyobb rendnek. Mindenki, aki OLYAN, mint ő, rendben van, tehát a "nagy egész" része.

Ma egy olyan emberre gondolok, akivel problémáim vannak és eltűnődöm azon, hogy mit tudnék "rendben levőnek" találni vele kapcsolatban.

Január 15. Péntek

Ha az univerzum maga a tiszta intelligencia, akkor az én szellemi állapotomat érzékeli.

A kvantumfizika legújabb kutatásai bebizonyították, hogy tényleges értelemben vett "anyag" nem létezik, csak "szervezett intelligencia". Amíg "testhüvelybe zárt egóként" járok-kelek, addig tisztán anyaginak, úgymond butának élem meg a világot: semmi sem változik, minden marad, ahogy van. De mihelyt felismerem, hogy én is ugyanabból a szellemből való vagyok, mint minden létező, cselekvőképessé válok a világban.

Ma tudatosan megválok a "testhüvelybe zárt egyéntől" és kapcsolatba lépek egy emberrel, állattal, növénnyel vagy kővel.

Január 14. Csütörtök

Felelős embernek len ni annyit tesz, hogy figyelembe vesszük a gondolataink és a cselekedeteink hatását a körülöttünk élő emberekre, a világra és a világmindenségre.

A modern pszichológia egy érdekes fogalmat vezetett be: a visszahatás elméletét.
Kutatások igazolják, hogy a bűnözők és a társadalomperifériájára szorult, lecsúszott emberek túlnyomó része nincs tudatában annak, hogy folyamatosan hatással vannak másokra. Ha felismerjük hatásunkat a környezetünkre, megnő a felelősségérzetünk - és boldoggá tesz a tudat, hogy meg tudunk változtatni valamit önmagunkban és a világban.

Ma tudatosan megfigyelem, hogy a viselkedésem hatására hogyan változnak meg körülöttem az emberek és a körülmények rövid és hosszú távon.

Január 13. Szerda

Ha azt akarjuk, hogy sokáig legyen örömünk az autónkban, akkor azt megfelelően kell ápolni. Ugyanez vonatkozik a tudatunkra is.

A tudat nagyon finoman strukturált. Ha megfelelő érzékünk lenne a finom különbségtételekre, felismernénk, hogy milyen differenciáltan tudjuk alkalmazni a tudatunkat. És ha a "tudatosságot" bevisszük a tudatunkba, egyre jobban megtanulunk bánni a tudatunkkal, miként az autót is egyre magabiztosabban vezetjük, ahogy nő a gyakorlatunk.

Ma tudatosságot akarok vinni az életmódomba és a gondolkodásomba.Csodákkal teli napot Mindekinek! :D

Ölelés hegyek: Tejbetök :DItt vagyok

drágáim,eddig havat hánytam.Vili hol is süt a nap? Ja ,itt nálatok ,CSODÁS.Ragyogásom nagyon szivesen adok a virágmagjaimból.Sokan kérnek tőlem a szép virágaimból.Szívesen megosztom veletek kaja receptjeimet is,ebben igen jó vagyok.Most mennem kell,mert ma sok a dolgom,de este találkozunk.puszi mindenkinek.napsugárTalan ez is segit egy kicsit:)))

Cigány örökbefogadás

A cigány feleség telefonál a férjének:
- Szia Gazsi, képzeld örökbefogadtam az öcséd fiát, 9
hónap múlva szülöm meg!

Hegedû

Pistike hegedül. A koncert elõtt szépen elõveszi a
hegedûtokot, majd
kinyitja, de látja hogy egy fegyver van benne.
Felkiált:
- Na, el tudom képzelni apámat a bank elõtt a
hegedûvel...Jó Reggelt neked is Vili-Vili ! :))))))))) Vili?

http://www.youtube.com/watch?v=GXY1Yr8Alew&NR=1 Óz a csodák csodája ........ csodaszép és felvidított, mert, hogy sírnom kellet Katink miatt, aki hajnali 2 órakor visszaadta az Úrnak lelkét. És korán reggel emlékezve reá, sírtam, és sirogatok, pityergek egész idő alatt. Az emlékezés könynei ezek....

A tanítások valóban értékesek. És köszönöm magam is minden kedves csivitelő pajtásnak, hogy ilyen rigófüttyös, napsugaras jóreggelttel fogad ma is mint, mindennap Mindenki ! :)Hajra Miki!!!

Erted is csipcsiripp!:)))))))EZ joOOO!

Csipcsiripp-ripp-ripp-csiririri-csiripp:)))))))
Gyonyoruen Ragyog a Nap! Hol vagy Napsugar?
Kingi es a Tobbiek!
Hianyoztok
Csicsi-ricsi-csiricsip:)))))))))Mosolyfakasztóóóóóóóóóóóóóó

Hittani alapismeretek

A lóversenypályán Kohn észreveszi, hogy egy pap belopakodik az istállóba és megáldja az egyik lovat. Megjegyzi a lovat, majd csodálkozva látja, hogy a következö futamot az addig esélytelennek tartott ló toronymagasan megnyeri.
A következő héten futam előtt elbújik az istállóban. Jön megint a pap, megáldja az egyik paripát. Emberünk rohan a bukmékerhez, feltesz 5 dollárt a lóra, majd amikor, tényleg a megáldott ló nyer, besöpri az 50 dollárnyi nyereményt.

A következő héten megint meglesi a papot, majd a sikeres fogadás után 20.000 dollárral lesz gazdagabb.
A nagy sikeren felbuzdulva a rákövetkező hétre mindenét eladja, majd - miután ismét kileste a papot
- minden pénzét ráteszi az akkor megáldott lóra.
Azonban ez a ló teljesen lemarad, majd fél távnál összeesik és kileheli a lelkét.

Kohn felháborodva rohan a paphoz: - Atya, miért tette ezt velem? Eddig ahányszor megáldott egy lovat, az nyert, ez meg most még a célba se tudott bevánszorogni!

A pap a fejét csóválja: - Látod, fiam, ez a baj veletek, zsidókkal. Nem tudjátok megkülönböztetni az áldást az utolsó kenettől...Jo Reggelt Draga Csivitelo Pajtasok!

Evelyn, olyan jok a tanitasaid! Ha ezeket betartjuk- /mert ugye betartjuk!/ -igazi jo emberekke valunk!
Ragyogas, tegnap elhanyagoltalak, ezert ma duplan csicsergve muzsikalok! Nagy szolglalatot teszel nekunk itt a Jatszoteren. Gyonyoru a versiked, ezt kene tanitani iskolakban! Gratulalok a fellepesedhez, es oszinte reszvetem a parod novere miatt.
Jajj, mennyit fozicskeztetek a tegnap....:))))
Kinder Kingim!:D
A lelki es szellemi feltoltodes-gyakorlattal ez a sok nyami-nyami finomsag is feltoltheto magunkba? Mert akkor en minden maradekot magamba kepzelek:DDD.....es..... ezentul ide ropkodok jollakni!
Tenyleg olyan mintha mar egy csalad lennenk!
Napsugar, Ragyogas, Evelyn, Bea, Zsuzsi, Csillagvandor, Kunigunda es Kingam! Koszonom hogy ilyen nagyszeruek vagytok!
Puszkokak a jobb orcatokra, es csiripelo olelesem!:DDDDDDGondolatok az

Gondolatok az életről............. Miki blogjából. Képzeljétek! Ez a fiuka is a csodálatos VÁLTOZÁS útjára lépett :) http://www.thesecret.hu/node/10131 / meg a halálról, írja ő :)

http://www.youtube.com/watch?v=-Ygu__55fyQ Szívárvány dal, Óz a csodák csodája című film zenéje.

Legyen áldott madárdalos, rigófüttyös szép reggeletek, és csodálatos napocska viruljon életetek egén :)

Én vagyok az életem sugárzó napja .
Ti vagytok életetek sugárzó napocskái :)Örömkönnyek:)))

Drágám ez a Susan fantasztikus, én is imádom a hangját!!!! És egyidős velem:)))))))))))))))

Én is küldök neked valamit...egy igazi óvónénis választás volt:)))))

http://www.youtube.com/watch?v=IOfKAPGfd6k&feature=related

Ölellek:))))))))Édes Evelionom :)))))))))))

Hallgasd te is Susan Boyle-t, aki az Angol Csillag születikben egy csodaszép dalt ad itt elő: ))))))))))))))))) http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY&feature=related

Majd a kedvencem: Vásáry Andrééééééééééééééééééééé :) :
http://www.youtube.com/watch?v=hx9zDkh__TA

Ez a válaszom :))))))))))))))))))))))))))))))))))Nagyon élsz....:)))))

...Ragyogásom nagyon viháncolsz, de édes vagy ettől nagyon:))))))))))))))

A rakottas után el fog telni egy nap és aztán lesz a kelkáposzta...az úgy meg kivitelezhető szerintem:))))

Óvónénis ölelésem búgóhangú Anikóm:))))))))))))))))Majd nem egyszerre írtuk :)))))))))Kinga :) Pinguim:)

Tudtátok, hogy a Kinder tojást a kindermagos tyúk tojja? :)

És hogy hívják azt a lovat, akinek mind a 4 lábát levágták? / hasonlóÓvó-nénink, Evelionom:)

A főzésedre összefutott a nyál a számban. Nyami-nyami. És már megint eszünk :))))))))))))))))))

Kingu és Napsugi60 tejbetökje után tök jó a rakottas, bár, a sorrend nekem kicsit sokkkkkkkkkk, karfiol után kelképoszta főzelék:) De a kis "szakácsod" fasírtja megmozgatta képzelet hegyeimet :)

Mi van Vilinkkel? Hiányzik, mert hiánycikk egy ilyen remek pasi:) De le ne csapjátok a kezemről !!!!!!!!!!!!!!

Holnap megint dolgozom. És!!!!!!!!!!!!!!! Megfogadtam magamnak, hogy naponta 2-3 x meditálok céljaimért,
és hogy CSIPETKÉT gyártok futószalagra :)))))))))))))))))))))))))) Isteni lett az a múltkori, és képzeljétek, kedves férjem kezdte a sort, én csak folyt.köv voltam utána :))))))))))))))))

Amúgy, sajnálatos tény, hogy párom nővére, lehet ma este van köztünk utoljára, és az egész család ott virraszt vele, elkísérik a "kapuig" és mondtam, imádkozzanak is beszélgetés közben érte.
Csak úgy, hogy az elválás szép lehessen:)

Sírok. Siratom e drága lelket, mert ugyan az ő választása és döntése, de jobb sorsra volt érdemes........
Mint valamennyien.Ragyogásom, látom magaddal hoztad a szösszenetet:)))

Ez azt jelenti, hogy a szívedbe lopta magát, jaj, de örülök:)))
Evelion, drága! Annyira éhes lettem a mai játszótéri ínyenc hangulattól, hogy ez a kis felsorolás már szinte kínzás:)))
A rakott karfiol, pedig feltette az "i"-re a pontot:))), úgyhogy Lányok/Fiúk én most szaladok is enniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :DDD
Utána - jóllakottan:D - visszanézek

Ölelés: Tejbetök :DKingi, Kinder Pingui, elemeltem a blogodból ezt a szépségest

:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Napsugi, a virágmagod, az Estike nekem kéneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee mag majd belőle :)!!!!

Ezt keresem időtelen-ideje már.Téli esték:)))

Képzeljétek, a héten minden nap főzök vacsorát...nálam ez nagy szó, mert bár 3 gyereket neveltem fel, nem az a "konyhatündér"-fajta vagyok, amit nem szégyellek...viszont soha nem haltak éhen a gyerekeim, mert mindig volt étel az asztalon! Csak nem központi kérdés nálam...
Szóval tegnap sütöttem hek halat majonézes burgonyával...ma pedig rakott karfiolt!!! Isteni lett, 2 jénai tálban sütöttem, mert 3 fejet vettem, mondván benéz ma a lányom is vacsira...és el is fogyott:))))
Holnap kelkáposzta főzelék lesz és 10 éves Örökmozgó fiacskám készíti a fasírtot hozzá...szakács szeretne lenni és írtó jó érzékkel készíti el az ételeket!!! Nem az anyjára hasonlít, hanem apai nagyanyjára...:))) Igaz alig találkoztak, mert kicsi korában elment a mama...

Nem tudom miért írtam le ezeket...egyszerűen jólesett:))))

Óvónénis ölelésem küldöm:))))))))Lelki és szellemi

Lelki és szellemi feltöltődés-gyakorlat

Helyezkedj el kényelmesen,
gondolj valamire, amit nagyon szeretnél, ha megvalósulna.

Lásd magadat a jövőben, amikorra már ez a célod valóra válik, hogyan nézel ki,

hogyan éreznéd magadat,
bújjunk bele ebbe a jövőbeli énünkbe,

lásd, amit látni kell ebben a dimenzióban, halld amit mondanak, és csak azt, amit hallanod kell.

Érezd ezeket a jó érzéseket.
Majd onnan az örömteli jövőbeli énünk nézz vissza ide,
az itt és most-ba, és adjál tanácsot a jelenlegi éned-nek, mit kell tennie, hogyan viselkedjen, mit csináljon, hogy vágyott célját elérje.

Gondold azt, hogy ez a bölcs éned már tudja, hogyan juthat el idáig. Gondolatodban, lelki képernyődön „Mozizd le” magadban a történéseket, ahogyan jövőbeli bölcsebb éned javasolta, és engedd, hogy képzeletedben folytatódjon életed filmje,
hogy, hogyan éred el célodat... és mit csinálsz ezért fizikai síkodon.

Közben azt is figyeld alaposan meg, van-e még valami, amit, ha változatnál, a belső képeken, hogy még jobb lehet a "teremtésed".
Teremtsd meg itt ebben a síkban!

Majd, a legvégén, jövőbeni éned hozd vissza a testedbe gondolatoddal,

és te ezt a két Énedet „olvaszd eggyé, majd fogadd magadba” !

Érezd a biztató tudatot, hogy létrehoztad megteremtetted,
majd beépítetted az összes tapasztalatot, amivel a célodat elérheted.

A frissen felébredt jó érzéseid úgyis jelzik, hogy az ily módon, általad megtervezett pozitív jövő-program elindult,

hogy megteremtse önmagát.
Legbensőd Önmagad magányában alkímiát végzel,
mert belső képek, hangok, illatok által

hozzáférhetsz azokhoz a belső erőforrásokhoz, mintázatokhoz,
amelyekkel BÁRMIKOR képesek vagyunk elérni a vágyott céljainkat.

Harmónia-gyakorlat

Ha szeretnénk harmóniában lenni önmagunkkal, akkor a következő gyakorlatot végezzük.

Írjuk le az összes olyan tulajdonságunkat, amelyek nem tetszenek, és változtatnánk rajta.

A legkisebbet is. Olvassuk el, ha eszünkbe jut még valami, írjuk a listához.

Őszintén, de! önmagunk feletti ítélkezés nélkül!

Figyeljük meg, melyek azok, amelyek leginkább befolyásolják életünket.

Jelenítsük meg a képzeletünkben, hogy milyennek kellene lennünk egy másik, jobb viselkedésben.

Éljük át, hogy érezzük így magunkat. Ugyanis a negatív viselkedéseink csak öröklött vagy tanult minták, változtathatók, ha tudatosítjuk őket.

Ezek után írjuk össze a pozitív viselkedéseinket, tulajdonságainkat, mindent, amit szépnek, jónak, megőrzendőnek tartunk önmagunkban.

Figyeljük meg, melyek befolyásolják legjobban az életünket.
Erősítsük meg őket, lássuk magunkban ezeket a helyzeteket, viselkedésmintákat.
Érezzük a jó érzést, ami bennünk felébred és engedjük, hogy átjárjon.

A fő akadály legyőzése

A lelki és a szellemi harmóniáinknak fő akadálya,

a magunk és mások fölötti ítélkezés.

Ilyenkor, mint egy torzító tükrön át nézve látjuk a világot, indulati töltettel elhomályosítva.
Így képtelenek vagyunk a valóságot érzékelni, ezzel bántjuk a másikat, és minden esetben energiát veszítünk.

Az ítélkezés elengedésének gyakorlata: gondoljuk végig, kik azok, akik felett ítélkezünk.

Emeljük a tudatunkba, hogy ezek csak a mi gondolataink róluk, és mondjuk ki hangosan a következőt:

„Az a gondolat kelt fel bennem, hogy a főnököm egy idióta, de én ezt a gondolatot most elengedem.
Menjen a saját útján a Fény felé.”
És képzeletbeli képernyőnkön lássuk, ahogy elengedjük

ezt a gondolatot, és érezni fogjuk, ahogyan eltávozik tőlünk.

Ezután boldogság járja át a lelkünket, mert azt is meglátjuk, hogy ítélkezéses gondolatainkkal mennyire elfedte valódi énünket.

Felszabadultak leszünk, mert érezzük, tettünk egy fontos lépést önmagunk és a világ jobbá tételéért.”

(forrás: Dr. Tusor Erzsébet, holisztikus orvos - Nők Lapja Ezotéria)

Anikó a RagyogásJaj, de jó itt köztetek:)

Olyan, mintha hazaérne az ember - de tényleg:)
Hú, micsoda sok finomságot lehet itt ellesni tőletek, mmm... nyami:)
Nekem is csorog a nyálam és közben jegyzetelgetek, mert nagy receptgyűjtő vagyok:)
A versek meg egyenesen mesések, főleg a magyar nyelves tetszett:)
Köszönöm, hogy vagytok Nekem, mindig fel tudtok vidítani, akárhogy tévedek is ide:)

Ölelés hegyek ((()))
Kingi, alias Kinder Pingui - ahogy Ti mondanátok:)Zsuzsikám

talán tudok neked segíteni abban,hogy megértsd azt a kvantum-hüvelyt,azt hiszem én már éreztem ilyet,csak akkor még nem tudtam mi az.Természet imádó vagyok és miden évben rengeteg virágot vetek és ültetek a kiskertembe.Van egy kisvirág ami olyan kis jelentéktelen külsejű,de igazi csoda.estikének hívják ,mert naplemente után bontja ki halványlila kis virágait és olyan isteni illatot áraszt ,hogy az egész udvaron érezni lehet,sőt a nyitott ajtón át a házba is bemegy finom illata.én az önző ,akinek még ez is kevés volt,letéptem egy szálat és vázába raktam a hálószobámba.A kis virág letépve halálra ítélve is tette a dolgát:minden este kinyílt a tőle megszokott időben és ontotta magából az illatot,bár egyre gyengébben,végül elhervadt.ekkor váltam eggyé egy virággal,azóta nem akarom letépni a virágokat.pompázzanak,illatozzanak a helyükön ,én megyek hozzájuk gyönyörködni és illatot lopni.Napsugaram, duplán kész vagyok...:)))))

Először is imádom az arany galuskát!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nagyon ritkán készítem....pedig havonta egyszer tuti megenném:)))))))))))

Ráadásul kész lettem a receptedtől....én bizisten mondom, nem is tudtam, hogy 1. létezik valós tejbe tök...; 2. ráadásul ez sütőtökből készül!!!! Én kizárólag sütőben szoktam sütni tököt...de hogy főzni is lehet???? Mindig tanul az ember:))))))))))

Ilyen gasztronómiai írásokhoz küldjetek egy csomag papírzsepit is!!!!!!!!!!! Csorog a nyálam:)))))))))))

Óvónénis ölelésem:))))))))))Ragyogásom ez csodás!!!

Én, mint a hangod iránt rajongók táborában az élen járó, szeretnék majd pontos címet, időpontot az eseményről!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Feldobódtam a híredtől....köszönöm Neked:)))))))))))))))Javaslat:)))

Zsuzsikám, ha tudod, nézd meg a "Mi a csudát tudunk a világról" c. filmet! Én azt megelőzően azt sem tudtam, hogy létezik olyan, hogy kvantumfizika...a film pedig nagy élmény amúgy is...én sírok-nevetek rajta mindig, mert már jó néhányszor megnéztem:)))

A jó pap is holtig tanul:))))Ó istenem Ragyogás

ez annyira szép,hogy könnyeket csalt a szemembe.RAGYOGJ,RAGYOGJ,RAGYOGJ.A jó isten áldjon meg téged.Tiszta szivemből gratulálok neked .ha má lúd, akkor legyen kevér :)) Vers mindenkinek,nyelvünkről

Gyimóthy Gábor : Nyelvlecke
(Firenze 1984. X. 12. )

Egyik olaszóra sodrán, Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a Magyar, Európába hogy került?
Elmeséltem, ahogy tudtam, mire képes a nyelv, a Magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van, s hogy némelyik mit takar, mit akar, mitakar

És a szókincsben MI rejlik, A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt: Ember, állat hogy halad.
Elmondtam, hogy mikor járunk, mikor mondom azt, hogy megyek.
Részegember, hogy dülöngél, s milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál, gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár, miért éppen andalog.
A vaddisznó, hogy ha rohan, nem üget, de csörtet - és
bár külalakra majdnem olyan, miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát, hogy aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág, mégis, tán vágtat valahol.
Aki tipeg, miért nem libeg, s ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg, s a hebegés, nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál, vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál, avagy akár bóklászik.
Lábát szedi, aki kitér, a riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni, botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni? Egy szó - egy kép - egy zamat!
Aki 'slattyog', miért nem 'lófrál'? Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál? S aki kullog, hol marad?

Bandukoló miért nem baktat? És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat, Avagy császkál és totyog?
Nem csak árnyék, aki suhan, S nem csak a jármű robog,
Nem csak AZ áradat rohan, S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol, Ki 'beslisszol' elinal,
Nem 'battyog' AZ, ki bitangol, Ha mégis: a mese csal!
Hogy a kutya lopakodik, Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik. Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik, Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elodalog, Hogy mondjam ezt németül?
Egy csavargó itt kóborol, lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol, s többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg, -- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .Franciául, hogy van ez?
S hogy a tömeg miért özönlik, mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik, Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson, Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom, S tán csak magyarul lehet. . .!

:)))))))))))))))))))))))))))))))) Ugye milyen édes a mi anyanyelvünk ????????????????????,Csipp-csiripp, Én vagyok februárban a porondon :)

Egész évben kellene egymást szolgálnunk.
http://www.monreal.hu/mozi/lelek/ima/ Domján László hangján egy gyönyörű ima:)

Az a megtiszteltetés ért, hogy a kiadott ... Körforgásban... CD.met bemutathassam, és bemutatkozhassam 2010. februárjában a 17. kerület volt Dózsa Művelődési Házában :)

Ezennel MEGHÍVLAK Titeket, tartsatok velem, és gyertek, hallgassátok meg :) Jakab Anikó Ragyogást, mint költőnőt, aki Babits Mihály életét, pár édes vers töredékét, és Sík Sándor verséből egyet fogok elmondani. Szeretek verselni. Írni is szavalni is:) Olvasni meg pláne :)

Vers: Szolgálat

A természetben mindenben a szolgálat vágya él.
Szolgál a víz és szolgál a szél.
Ha fát találsz, ültesd el magad,
ha hibázol, javítsd azonnal.
S ha olyan feladatra lelsz, mit mindenki kikerül,
vállald el. Meglátod sikerül.
Mert öröm jónak s egészségesnek lenn.
Még nagyobb öröm másnak szolgálatot tenni!

És ne hidd azt, hogy csak a nagy szolgálat érdem!
Az apró szolgálatnak nagyobb az öröme.
Ha locsolod a kerted, érezted a növények háláját...
vagy ha rendet teszel, fogadd az energiát!
Mely árad, körülvesz, s betölti szobád...
Vagy fésüld meg egy gyermek kócos haját...
Lásd mosolygó arcát, ahogyan felragyog rád.

És ne hidd el, hogy szolgálni csak a kisemberek dolga!
Mert a szolgálat egy dagadó vitorla...
melynek szele a Fényt adó Isten maga!
Ő. Igen Ő, aki szolgál mindenkit.
És mégsem szolga!
Naponta kezünkre néz, és kérdi:
Szolgáltál már ma?
Kit? Tán a Szeretteidet?

Én megköszönöm neked, hogy szolgálatodra lehetek:)

Áldás ezzel a csodás írással, melynek szerzője én lennék, és a Gazdagság című könyvben leírt hasonló témájú írás rímekbe szedésével értem ezt a hatást el.
Bp. 2000. nyár Jakab Anikó

Mottóm: nem a hangszer vagy a muzsika számít, hanem a dallam, ami belőlünk jön, mert ha az megvan..... a lelkünk, szellemünk kommunikál egymással.Napsugi60, Vili, Kingu, Evelion, Beus, Csillagvándor, és kedves

Mindenki, akit kihagytam:)

a legegyszerűbb dolgok a leg-legfinomabbak mindenben.

A tejbetök.....mmmmmmmmmm, biztosan fini :)

Én csiperke tésztával csináltam eccerű burgonyalevest, úgy, hogy egy fél vöröhagyma, egy gerezd fokhagyma, egy nagyobb szem krumpli, /burgonya / :))))))))), ha már krumli, akkor lehet burgonya is, nem :)))))))))))))))))))

és bele a csipetkét, eccerűen fejedelmi volt. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm
Most olvasom Depak Chopra: A mágus útja c könyvét, megvan neten is,
abba mondja a Mágus:

hogy egy kanál ételben benne van az egész lakoma is.nahát

lányok és Vili ennél jobb a csicsergés meg a csicseriborsó bablencse is.NA MOST JÁROK EGY KÖRT A KERTEMBEN MERT SÜT A NAPOCSKA ÉS EZT NEM HAGYHATOM KI .puszikingi drága

Ma valóban megfőztem a tejbetököt. gyerekkori emlékeim alapján ,megfőzték a kockákra vagdosott sütőtököt,aztán behabarták tejjel .cukorral és kevés ecettel izesítették.nagyon finom.ugye lányok mi nem járunk így a sok töközéstől?http://www.youtube.com/watch?v=r7mWiRpLX9oA mai menű

sárgaborsóleves füstölt kolbászkarikákkal megbolondítva.aranygaluska jó sok dióval és vaniliaöntettel.Ráadásnak tejbetök,bár a férjuram két tányér aranygaluska után tejbetök nélkül is vigyorog,na ettől aztán én is. ÉS HÉTÁGRA SÜT A NAP JUHÉÉÉÉÉ