Napi Tanítások - 2010 - Január

Napi Tanítások – 2010 – Január

Előzmények:

Drága Moncsi feltett számunkra Napi Tanításokat, amikből egész évben sokat tanultunk…majd átvette Beus és folytatta, hogy ne szenvedjünk benne hiányt. Köszönjük nekik!
Viszont ezek a tanítások elfogytak, hiszen eltelt egy év! Szavazásra bocsájtottam, hogy lenne-e kedvetek más bölcsességeket is olvasni? Sokan már hetek óta várjátok…de a technika ördöge mindig valamit belezavart! De most túljártam az eszén
A könyv, amiből kiírom a napi tanításokat, „Kurt Tepperwein: Az élet nagykönyve” lesz!
Egy kis használati utasítás a tanítások feldolgozásához:
„Az életkönyvben minden naptári nap három egymással összehangolt építőkockából tevődik össze. Ezek:

- az adott napra szóló „életbölcsesség”;
- a témához kapcsolódó magyarázat, kiegészítés;
- az elhatározás, avagy a „napi feladat”.

Aki napról-napra előveszi az életkönyvet, elgondolkodik az életbölcsességeken, a szívébe meg az értelmébe fogadja a magyarázatokat és elvégzi a napi feladatokat, az az év folyamán számtalan „aranykristállyal” gazdagodik. És amikor az év végén visszatekint, látni fogja, milyen komoly fejlődésen ment keresztül:
Elkezdte megvalósítani az életét - napról napra!”

„Minden életbölcsesség három síkon értelmezhető:

- általános értelemben;
- saját magunkra vetítve;
- hogyan valósíthatjuk meg az életünkben?

Amikor befogadjuk a napi életbölcsességeket, azt kérjük a tudatunktól, hogy mind a három síkon adjon megfelelő ösztönzést."

Minden hónapnak van egy vezérfonala, a januárinak ezt a címet adta az író: Szellemi Törvény

Január 31. Vasárnap

A gondolat formálja a szokásokat, a szokások a jellemet, a jellem a sorsot. A kiindulási pont tehát a gondolat.

Sok ember számára az egyik legnehezebben teljesíthető "belső funkció" az, hogy a gondolattól a tetthez vezető lépést megtegye. Legtöbbször ugyanis azt gondoljuk, hogy elég, ha jó gondolataink vannak. Ám mit ér a jó gondolat, ha nem követi tett? A mag csak termékeny földbe hullva csírázik ki, a jó gondolat is csak akkor ér valamit, ha tetté válik.

Ma kitalálok valami jót és meg is valósítom azt.

Január 30. Szombat

Meztelenül jöttünk és meztelenül fogunk elmenni. Nem vihetünk magunkkal mást, mint felismeréseket, szeretetet és bölcsességet.

Sokszor jelentéktelen dolgokért törjük magunkat és csak ritkán tekintünk életünk eseményeire az örökkévalóság szempontjából. Carlos Castaneda (latin-amerikai származású amarikai antropológus, akit a mexikói varázslóhagyományról írt könyvei tettek világhírűvé - A szerk.) ezért azt ajánlja, hogy minden döntésünkhöz a halált hívjuk tanácsadónak. Ez azt jelenti, hogy elképzeljük, amint a halálos ágyunkon fekszünk és visszatekintünk az életünkre. Ebben a helyzetben világosan látjuk, hogy melyek azok a döntések és tettek, amelyekkel "kincseket gyűjtöttünk az örökkévalóság számára".

A mai cselekedeteimet tudatosan az örökkévalóság szolgálataiba állítom.

Január 29. Péntek

Az élet általános érvényű értelme az, hogy egyre tökéletesebben juttassuk kifejezésre valós lényünk tökéletességét. "Legyetek tökéletesek, ahogy az Atya is tökéletes az égben."

Ha Jézus a tökéletességre biztatta az embert, akkor mi sem áll távolabb tőlünk, mint hogy idegen dolgokat erőltessünk magunkra. A tökéletesség az énünk kibontakoztatása, amikor a bensőnkből fakadóan alkotni kezdünk és ott keressük Istent, ahol megtaláljuk: saját magunkban.

Ma felidézem életem egy tökéletes pillanatát, egy olyan pillanatot, amikor megélhettem a tökéletességet.

Január 28. Csütörtök

Az életemet, ugyanúgy, mint az egész teremtést, egy belső rend hatja át.

A "kozmosz" szó görög eredetű és "rendet" jelent. Ahogy a bolygók a nap körül keringenek és a naprendszerek bizonyos rendben a tejúton mozognak, úgy úgy keringenek az elektronok is az atommag körül egy belső rendnek engedelmeskedve. Mindenütt megtaláljuk ezt a rendet. Egy nagy szellem alkotása fejeződik ki benne. Mi, emberek, megkaptuk az önálló akarat ajándékát, hogy tanuljunk az önfejűségünkből és tudatosabb alkotótársai legyünk ennek a rendnek.

Ma megnézek egy virágot vagy egy levelet és elgondolkodom a belső rendjéről, mert én is ilyen rend szerint vagyok felépítve

Január 27. Szerda

Minden szorosan és végtelenül összefügg.

Egy tudós egyszer bebizonyította, hogy "ha Grönlandon köhög egy légy, az befolyásolja Közép-Európa időjárását". Valamennyien kölcsönhatásban állunk egymással. Kölcsönös függésben élünk, amit divatos szóval "interdependenciának" nevezünk. Minden gondolatunkkal és tettünkkel hatunk az egészre, ezért folyamatosan összhangba kell hozni a gondolatainkat és a cselekedeteinket az egésszel.

Ma átgondolom, hogy kivel vagy mivel állok kölcsönhatásban és ezeknek különös figyelmet szentelnek.

Január 26. Kedd

Minden, ami történik, az ok és okozat törvényének engedelmeskedik. Amit véletlennek mondunk, az csak az ismeretlen.

A véletlen mindig ismeretlen, de nem ok nélkül való. Számottevő különbség van aközött, hogy előírjuk az életnek, HOGYAN teljesítse az elvárásainkat és az elképzeléseinket - tehát megkíséreljük megerőszakolni az életet, amit az nem fog hagyni -, és a között, hogy van egy belső vezérfonalunk ás életet illetően, de a részleteket szabadon hagyjuk, hogy elég játéktere legyen a teremtésnek.

Ma nyitott akarok lenni a meglepetésekre, amelyeket ez a nap tartogat a számomra.

Január 25. Hétfő

Az egészség belülről fakad. Testi síkon erő, életerő, potencia, fittség és jó közérzet formájában jut kifejezésre. Lelki síkon életöröm, harmónia és boldogság jellemzi. Szellemi síkon felismerés, bölcsesség és megvilágosodás jár a nyomában.

Kevesen vannak tisztában valódi érzéseikkel. Mire vágynak? Mire törekszenek? A vágynak, az elhatározásnak először önmagunkban kell megszületnie, ahogy az íjásznak is először magához kell húznia a nyílvesszőt, mielőtt kilövi a célra.

Ma tisztázom magamban, hogy mely területeken irányulnak a vágyaim külsőségekre ahelyett, hogy önmagamba néznék és igyekszem helyreállítani az összhangot.

Január 24. Vasárnap

Felelős embernek lenni azt jelenti, hogy a céljaink nemcsak a magunk, hanem a bolygónk számára is pozitívak. Ezt más szóval "ökológiai gondolkodásnak" nevezzük, mert az ökológia mutat rá arra, hogy milyen hatással vannak cselekedeteink a nagyobb rendszerre.

Az életben tapasztalható visszásságok nagy részét mindenekelőtt az idézte elő, hogy a gondolatainkból és a cselekedeteinkből hiányzik az ökológia és emiatt gondolkodásunkban, szemléletünkben vagy tervezéskor képtelenek vagyunk figyelembe venni a "nagyobb egészet". Ha önfejűen "teremtjük meg" az életfeltételeinket, ne csodálkozzunk azon, ha egy nap arra ébredünk, hogy elszigetelődtünk a külvilágtól. Hosszú távon az önfejűség nem tesz boldoggá és sikerhez sem vezet.

Ma abból a szempontból vizsgálom meg életem egyik területét, hogy a gondolkodásom, a hozzáállásom és a cselekedeteim összhangban vannak-e az egésszel, avagy nem, és ezért változtatnom kell rajtuk.

Január 23. Szombat

Milyen életet kívánunk magunknak? Egészséget, jólétet, sikert? Akkor jobbat nem is tehetünk, mint hogy ugyanezt kívánjuk lehetőleg mindenkinek.

Minden gondolat, amit másokkal közlök, először a saját agytekervényeimen megy keresztül és "átjárja" a sejtrendszeremet. Ha valakinek sikertelenséget kívánok, a sikertelenség energiája először az én szellememen halad át, így mielőtt a másik embert elérné a gondolatom, előbb ENGEM érint meg. Ha egészséget, jólétet és sikert kívánok neki, saját MAGAMAT is ezekre a pozitív dolgokra hangolom.

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, akinek sürgősen sikerre van szüksége és a talán nehéz életkörülményei helyett a ragyogó, szép lényét látom.

Január 22. Péntek

Bármilyen furcsán hangzik: minél több jót tesz valaki másokkal, annél nagyobb "egoista". Vagy fordítva: az árt magának a legtöbbet, aki csak önmagára gondol és másoktól mindent sajnál.

Jézus azt mondta: akinek van, annak adnak. Akinek nincs, attól azt a keveset is elveszik, amije van. Ha kapcsolatban vagyok a belső énemmel, igazi bőségforrásában van részem, ami rajtam keresztül keresi kibontakozását. Ez a forrás utat keres magának, szét akar áradni a világba. Ha azt kívánom, hogy másoknak semmi se jusson, azt bizonyára azért teszem, mert a hiány kialakulásában hiszek - és ez ENGEM érint először.

Ma egy szívből jövő jótettet fogok végrehajtani.

Január 21. Csütörtök

Ha bármit elkövetünk más ellen, az visszaszáll ránk. Ezért mondja Jézus: ha megütik a bal orcádat, tartsd oda a jobbat is. Ha ugyanis visszaütünk, nem teszünk jót magunknak, mert minden visszaszáll ránk.

Nem mazochizmus tehát, ha a másik orcámat is odatartom, hanem szellemi törvény. Ha megállom, hogy nem reagálok a rossz bánásmódra, akkor nem tart sokáig ez az állapot. Én szabad vagyok és az élet talál majd megoldást számomra, miközben a másik még mindig a problémájával küszködik.

Ma tartózkodom a rossz cselekedetektől, az erőszaktól és a személyes támadásoktól

Január 20. Szerda

Az akció-reakció törvénye valóban zseniális. Ez ugyanis azt is magában foglalja, hogy akkor tesszük magunkkal a legjobbat, ha másoknak a legjobbat kívánjuk.

Egy indiai közmondás azt mondja: "Légy olyan, mint a kókuszpálma - ha megdobják kővel, ízletes gyümölcsöt ad cserébe." Ha megáldjuk azt, aki barátságtalan gondolatokkal közeledik hozzánk, vagyis őszintén csak a legjobbat kívánjuk neki, akkor nem az ő rosszindulatú gondolata, hanem az áldás száll vissza ránk. Az áldás szellemi "jui jicu", amivel minden gonosz gondolatot elűzhetünk!

Ma egy olyan emberre fogok gondolni, aki rosszat kívánt nekem. Megáldom, és a belső képeimben látom, amint megszabadul a szenvedéstől és boldog.

Január 19. Kedd

A világegyetem úgy működik, hogy minden akció előidézőjét utoléri a reakció.

Jézus azt mondja: más szemében meglátjuk a szálkát, de a magunkéban a gerendát sem. Ha megfigyeljük az életet és azt, hogy milyen következetes, azt láthatjuk, hogy mindenki azt aratja, amit a gondolataival és a cselekedeteivel elvetett. Nincs értelme erről másoknak prédikálni, sokkal jobban tesszük, ha ehelyett a saját életünket tesszük tisztává. Önmagunk megtisztításával ugyanis pozitív példát adunk másoknak.

Ma megvizsgálom az életem egyik körülményét vagy eseményét és vállalom a rám háruló felelősséget.

Január 18. Hétfő

Ha valaki kritizál vagy becsap bennünket, neki kell viselnie a következményeket, nem nekünk. Képzeljük csak el, milyen kényelmes ez a helyzet! A kisujjunkat sem kell mozdítanunk azért, hogy bosszút álljunk.

Minden bírálat, rágalmazás, csalás kizárólag az egónkat érinti, soha nem a valós énünket. Ha kritika ér, ne sértődjünk meg, hanem vizsgáljuk meg, hogy van-e javítani való a magatartásunkon, vagyis TÁRGYILAGOSAN szemlélve jogos-e a bírálat. Amennyiben jogos, akkor - akarva-akaratlanul - jó szolgálatot tett a bíráló. Ha jogtalannak bizonyul a kritika, tehát téves az ítélet, akkor ez az ő problémája.

Ma kedvezően fogadom a bírálatot és megvizsgálom, hogy hol tudok javítani a viselkedésemen.

Január 17. Vasárnap

A valós lényünk szerint összhangban élünk a teremtéssel.

A teremtéssel való összhang, amire olyan nagyon vágyunk, nem olyan dolog, amiért össze kell törni magunkat vagy különösebb áldozatot kell hoznunk. "Isten közelebb van, mint gondolnád" - mondják a beavatottak. A teremtésben az a szép, hogy nem kell "színlelnünk", csak önmagunkkal kell megtalálni az összhangot, hogy harmóniába kerüljünk vele.

Ma azokra a cselekedetekre és gondolatokra összpontosítok, amelyek megfelelnek az igazi lényemnek.

Január 16. Szombat

A világegyetemet KOZMOSZnak nevezzük, ami REND-et jelent. Be vagyunk ágyazva ebbe a rendbe és ez a rend hat át bennünket. Ennek a rendnek a részei vagyunk, és mi is rendben vagyunk.

Szívesen mondogatjuk, hogy "XY rendben van" anélkül, hogy tudnánk, mit jelent ez valójában. Minden bizonnyal azt akarjuk kifejezni, hogy az illető jó haver vagy szimpatikus. Voltaképpen azt állítjuk róla, hogy része a nagyobb rendnek. Mindenki, aki OLYAN, mint ő, rendben van, tehát a "nagy egész" része.

Ma egy olyan emberre gondolok, akivel problémáim vannak és eltűnődöm azon, hogy mit tudnék "rendben levőnek" találni vele kapcsolatban.

Január 15. Péntek

Ha az univerzum maga a tiszta intelligencia, akkor az én szellemi állapotomat érzékeli.

A kvantumfizika legújabb kutatásai bebizonyították, hogy tényleges értelemben vett "anyag" nem létezik, csak "szervezett intelligencia". Amíg "testhüvelybe zárt egóként" járok-kelek, addig tisztán anyaginak, úgymond butának élem meg a világot: semmi sem változik, minden marad, ahogy van. De mihelyt felismerem, hogy én is ugyanabból a szellemből való vagyok, mint minden létező, cselekvőképessé válok a világban.

Ma tudatosan megválok a "testhüvelybe zárt egyéntől" és kapcsolatba lépek egy emberrel, állattal, növénnyel vagy kővel.

Január 14. Csütörtök

Felelős embernek len ni annyit tesz, hogy figyelembe vesszük a gondolataink és a cselekedeteink hatását a körülöttünk élő emberekre, a világra és a világmindenségre.

A modern pszichológia egy érdekes fogalmat vezetett be: a visszahatás elméletét.
Kutatások igazolják, hogy a bűnözők és a társadalomperifériájára szorult, lecsúszott emberek túlnyomó része nincs tudatában annak, hogy folyamatosan hatással vannak másokra. Ha felismerjük hatásunkat a környezetünkre, megnő a felelősségérzetünk - és boldoggá tesz a tudat, hogy meg tudunk változtatni valamit önmagunkban és a világban.

Ma tudatosan megfigyelem, hogy a viselkedésem hatására hogyan változnak meg körülöttem az emberek és a körülmények rövid és hosszú távon.

Január 13. Szerda

Ha azt akarjuk, hogy sokáig legyen örömünk az autónkban, akkor azt megfelelően kell ápolni. Ugyanez vonatkozik a tudatunkra is.

A tudat nagyon finoman strukturált. Ha megfelelő érzékünk lenne a finom különbségtételekre, felismernénk, hogy milyen differenciáltan tudjuk alkalmazni a tudatunkat. És ha a "tudatosságot" bevisszük a tudatunkba, egyre jobban megtanulunk bánni a tudatunkkal, miként az autót is egyre magabiztosabban vezetjük, ahogy nő a gyakorlatunk.

Ma tudatosságot akarok vinni az életmódomba és a gondolkodásomba.Napsugar!:)))

Mi lesz a finom ebed mara?Itt vagyok, Dragaim:))))

Ahogy vegigolvaslak, fejecskem meg mindig csupa-csupa tejbetok!
Mar csak egy bazinagy oleles hianyzik....:))))Szép napot Csivitelők! :)

Nagyon jók a tanítások - köszönjük, drága Óvónéni - no meg a társaság is fantasztikus, mindig alig várom, hogy jöhessek közétek :)
Beus, Diamyne, Panka merre vagytok?
És vajon hol repked a mi drága Verebünk?
Gyertek elő, hiányoztok a körünkből :)

Ölelés: Kingi :)jó reggelt

kismadárkáim .én már feltöltöttem a magvas tálat,csiripelnek is a madaraim,most megyek a konyhába,mert a család magvastálkáját is fel kell töltenem valami finom ebéddel.Evelin!:))))

Nagyon jók a tanítások,szeretem őket.Csak az a kvantum-hüvely téma volt érthetetlen....Szépen haladok!:)))))Köszönöm!:)))
Vidám szép napot az egész játszótérnek!
(())Zsuzsiigen

az imákkal is ugyanez van míg másokért imádkozom,hamarabb teljesülnek az én vágyaim is.....Csipcsiripp...

Csak úgy...:)))))))))))))))))))))))))
(())Zsuzsidrágáim! nincs semmi

drágáim! nincs semmi csiripp-csiripelés? kiürült a "magvas tál"?

Kismadárkák, merre szálltok?igen Vili drága

teljesen igazad van,ha az unokáim itt vannak,elfelejtek fáradtnak és betegnek lenni.ŐK a kis napsugarak és tulajdonképpen szeretem a telet ,csak ne fáznék annyira.és igen melegedni járok ide,a szívem és a lelkem már meleg,a "testhüvelyemen " meg segít egy kád forró víz.Jó éjt.Evelion kedves

köszönöm a Demjén dalt ,ő a kedvenc előadóm. A napi tanítást egy pár irigyemen fogom alkalmazni,akik nem a munkámat irigylik,hanem annak a gyümölcsét . Eddig kedvességgel próbálkoztam,de nem jött be.Csináljatok sok-sok kismadarat és akasszátok őket a fütőtestek fölé,úgy fognak röpködni mint a pinty.szép estét . napsugárKinőtt a szárnyunk:)))))

Játszótéri madárkáim!!!! Van már verebünk, lett fecskénk...én lehetnék cserregő szarka??? Na, nem a szép hangja miatt és azért sem, mert a szarka lop...hanem az indíttatása...no mi??? Imádja a csillogást...mindent, ami csillog...mint ahogy én:))))) No és a szarka farka...ma éppen láttunk repkedni az ovi udvar kopasz fáin néhányat...gyönyörűek voltak!!!
Amúgy megihletett ez a sok madárkodás itt és holnap a gyerekekkel papírból kis madarakat fogunk készíteni...és dobozból madáretetőt!!!! Anikó hangulatos verse mellett pedig nem lehet elmenni...lehet jövőre ezt a verset tanítom meg nekik:)))))

És ha már egy dal címét adtam a Tárgy mezőbe, íme egy mai dal nektek...hogy szép estétek legyen:

http://www.youtube.com/watch?v=TgRXUr4cEKs&feature=related

Óvónénis ölelésemmel:)))))))))))))Ertem, Napsugar:)))

Akkor azt jelenti, hogy mikor ide roppensz a mi kis ragyogo Jatszoterunkre, mókás csicsergeseinkkel kicsit sikerul elhessegetni gondolataidat rola??
Es a kicsi unokak? Meg a madarkaid az erkelyrol? Azert van telen is, amiben gyonyorkodni, ugye?:))))kedves Vili

tudod,pár éve még nekem se fájt,de most kapom a büntetést amiért nem kiméltem őket. Tavasszal se múlik el ,csak akkor elfoglalom magam a virágaimmal és olyan dolgokkal amik elterelik róla a figyelmemet.Na de ne panaszkodjak, mert ide mókázni ,csivitelni és egymástól szépeket és jókat tanulni.Legyen szép napod. napsugárMiki! Miert ne tudnal?

Csak lepesrol-lepesre haladj!
http://www.thesecret.hu/kovesd_az_utad_lolliMit mártogatsz, Kingi? A tököcskét?

Csodalni valo, mi mindenre kepes az a fecske-fejecske:))))))))
Lehet-e migrenje annak a fejecskenek, aki folyton tejbetök?
Hát hagyd benne!!!.....:Dhú megy itt a csiripelés, látom :)

én most picit csendesebben és a háttérből kukucskálva, de azért itt vagyok :)
tetszik ez a "kinder pingui", Ragyogásom - meg ízlik is, hogy őszinte legyek :)
mmm... nyami :) úgy látszik átragadt rám Zsuzsó evés szeretete :)
picit punnyadtan, de mindenkit pusszantok :) de majd mártogatom a tejecskébe... - igaz? hihi :D
mert egy fejecske is csinál nyarat... :DNem rossz. Kár,hogy nem tudok

Nem rossz. Kár,hogy nem tudok a gondolkodásomo tartósan változtatni,csupán ideiglenesen. SzívásRagyogas!

A szep versedert, egy szep dalt:)
....talan felidez nemi szep emleket:))))))))))
http://www.youtube.com/watch?v=CkvE7SSvaX0Napsugar!!!

Egyre jobban kezdek meggyozodni, hogy az idovaltozas okozta fajdalmak, nagy valoszinuseggel berogzodott hiedelmeinkben gyokereznek!!!:)))))
Mar annyiszor kerdeztek, iodovaltozaskor, ....erzed?....faj....?
En hal'Istennek nem erzem, pedig mar osszetortem kezem-labam:))))))
A fontos!!- hogy szivunk ne legyen osszetorve!:))))
Mert akkor csodakra vagyunk kepesek!!!!:)))))húúú brúhaha Katica

,mondaná a kisunokám ,aki kilenc évesen úgy kezeli a számitógépet mintha úgy született volna ,hogy már akkor is tudta,hiszen senki sem tanította rá.igénybe fogom venni a segitségét ,Imost beteg angyalom,ő a Tomika .Az én nagykislányunokám a Gréta nagyon elfoglalt hölgyike és nem is olyan türelmes,mint a kisöccse.köszönöm a biztatást Anikó drága.A vers gyönyörü,a hóesést bentről szeretem nézni,mert télen mindig fájnak a csontjaim,de tavasszal én is új erőre kapok mert óriási erővel tölt fel a természet ébredése. napsugárRagyogas!!!

A mai napi tanibol kitunoen vizsgaztal!
Juj, ezt lehet hogy az Ovoneni kellett volna mondja, nem baj, estig meg sok ido van....
Nagyon szep a vers! Holle anyo is biztos mosolyog, amikor olvassa:))))
Azert remelem gondoltal ram is a szep ho-zsongasban.... valahol ott lehettem, egy kisvereb tollaitol alcazva:))))
Igen! Igen! Igen!
A Vilagunk meg fog valtozni! Mar valtozik!
Ps: vajon Melinda79 is idetalal?Isten hozott Napsugar!!!

De jo hogy Te is idetalaltal!:)))))))
Aniko most mar veled egyutt Ragyoghat, s a Jatszoter meg jobban kivirul!!!
Szepen gyulnek a tejbe a tokok......Napsugi60, te nem kezdő..... sokkal inkább haladó vagy :)

Tanulok tőled. És köszönöm a bókokat! Édes vagy, ha ezt érzed rólam:) Áldás életedre: AnikóA világ gyönyörű.

És élni benne, csudajó:)

Remek dolog volt nézni tegnap,
ahogy esett a fehér hóóóóóóóóóóóóóóó :)

Mese-versben

Muzsikál a hó

Az égi világban Holle anyó takarítani kezd.
Felrázza dunnáit, s a fehér toll pereg...
lassan, le a Földre, betakarja lágyan .
Tágra nyílik a Természet, szeme és a szája.

A hópihék, mint kiscsibék, lágyan zsonganak,
eldalolják nekem, legszebb imáikat.
Édesanyám hangja tán ehhez fogható,
nagyon szép a világ, ahogyan esik a hó.

Tisztul a fák ága, tisztul a Föld is,
köszönő táncot jár a szél, megtisztult ő is.
Örömömben táncot lejtek, s dúdolgatok én,
ilyen volt a tegnapom a város közepén :)

HIIII Hi Hi hI Hi , nevetek, mert Tejbetökké váltam :) Megszíneztem az emberek napját, óráját, percét, akiikkel találkoztam , és fogok ........... Az én daimundom Pingu-Kingu. Vagy kinder pinguióóóó

ebből egy is elég lett volna - napsugár a kezdő ,de bizakodómég mindig a verebekről

sziasztok kismadárkáim. egy ideje azt tapasztalom ,hogy a verebek lettek a kedvenceim .kertes házban lakom ,nagyon szép parkos környezetben,ahol minden évszakban rengeteg madár van.Imádom a természetet.Télen etetem a madarakat rendesen de kicsit önző módon,mert nem a fákra rakom az eleséget,hanem a szobámhoz tartozó erkélyre,így az ablakból karnyú
jtásnyira figyelhetem őket csemegézés közben, a cinkék gyönyörűek és takarékosak,egy-egy szem napraforgóval vagy dióval a csőrükben átszállnak a cseresznyefára és ott eszegetnek,míg a verebek csapatostól jönnek,nagy vidám ricsajt csapva és ezek a vidám kis fickók,igazi ÉLJ A MÁNAK alapon kikapkodják a legjobb falatokat az etetőből a többit kifötrik az etetőből.régen ezért haragudtam rájuk,ma már másként látom,rám ragadt a jókedvük és az optimizmusuk,hogy ugyanmár miért aggódnánk a holnapért.A tökkel kapcsolatban ,én akkor vigyorgok,amikor sütőtököt sütök a mamának - ami a kedvence- és örömében úgy vigyorog mint a tejbetök. EZ TÖK JÓ. vidám napot mindenkinek.napsugármég mindig a verebekről

sziasztok kismadárkáim. egy ideje azt tapasztalom ,hogy a verebek lettek a kedvenceim .kertes házban lakom ,nagyon szép parkos környezetben,ahol minden évszakban rengeteg madár van.Imádom a természete.Télen etetem a madarakat rendesen de kicsit önző módon,mert nem a fákra rakom az eleséget,hanem a szobámhoz tartozó erkélyre,így az ablakból karnyujtásnyira figyelhetem őket csemegézés közben, a cinkék gyönyörűek és takarékosak,egy-egy szem napraforgóval vagy dióval a csőrükben átszállnak a cseresznyefára és ott eszegetnek,míg a verebek csapatostól jönnek,nagy vidám ricsajt csapva és ezek a vidám kis fickók,igazi ÉLJ A MÁNAK alapon kikapkodják a legjobb falatokat az etetőből a többit kifötrik az etetőből.régen ezért haragudtam rájuk,ma már másként látom,rám ragadt a jókedvük és az optimizmusuk,hogy ugyanmár miért aggódnánk a holnapért.A tökkel kapcsolatban ,én akkor vigyorgok,amikor sütőtököt sütök a mamának - ami a kedvence- és örömében úgy vigyorog mint a tejbetök. EZ TÖK JÓ. vidám napot mindenkinek.napsugárDrága Diamyne! :)

Gdzie jesteś?
Wszystko jest OK z Tobą?
Dawno już Cię nie było na placu zabaw, martwię się...
http://www.youtube.com/watch?v=O0Sx5lbVlQA&feature=related:)))

Csodálatosan szép a hasonlatod, Drága Ragyogásom, -köszönöm- zavarba is jöttem tőle, hisz én csak egy egyszerű Tejbetök vagyok :)

Csodálatos napot, Drágáim! :)

Ps.: Figyelmetekbe ajánlom a gyönyörűséges és lélekemelő kincset, amit Drága Óvónénink linkelt be:
http://www.youtube.com/watch?v=C7FGPIRJx6Inahát lányok ez tényleg

nahát lányok ez tényleg ragadós és tökjó,úgy felturbóztátok a hangulatom,hogy örömömben 101 bukfencet vetettem. a plusz 1 -et ragyogás ráadás tanításáért.köszi napsugi