Új élet alapgondolatai

Ezt most a honlapomon lévő blogomból másoltam ide. Biztosan sokan, sokféle könyveket olvastatok a témában, és biztosan alakult ki véleményetek. Most egy nagyon régi könyvből idéztem, amelyet az USA-ból hoztam vissza Mo-ra 2006-ban. Túlélt egy tűzvészt, csak ez a könyv maradt meg, a borítója is elégett, de a lapokat összeszedtük, itthon beköttettem.

2010. január 28. csütörtök 11.57

Új élet alapgondolatai

avagy: Sokan vannak a hivatottak, kevesen a választottak (Sebesta Ottó)

A könyveim egy ládában állnak, mert nem érdemes kipakolni őket, innen úgyis továbbköltözünk, ahogy egy kicsit melegebb lesz. A sok álomkép miatt, amelyek az elmúlt napokban megkerestek, azonban mégis csak előszedtem az egyik álmos könyvet, és közben kezembe akadt egy réges-régi könyv, amit az USA-ból hoztam vissza Magyarországra darabokban. Ahol kinyílt, ugyanazt olvastam ki belőle, mintha a Titok c. könyvet, vagy bármelyik másikat olvastam volna. Tehát minden kornak megvoltak a felvilágosult gondolkodói, csak nem jutottak el az emberekhez, vagy nem sokhoz, vagy nem értették, nem voltak rájuk nyitottak.

1933-ban ezt írta egy magyar tanár, Magyarországon:

"Öntudatunkat kell fejlesztenünk, a figyelem kellő irányba terelése által. Áttekintést és az összefüggések ismeretét kell szereznünk tetteink, életfolyásunk és a természet törvényei között. Ez fog minket vezetni a haladáshoz, a feljebb emelkedéshez, a boldoguláshoz és a élet megértéséhez."

"Megvan a haladás, habár csak kevesen ismerik fel, és még kevesebben lépnek az útjára. A természet törvényei nem ismernek feltartóztatást, érvényesülnek és teljesednek, hanem is értjük meg és nem is tudunk mindenre magyarázatot adni, ami körülöttünk történik. Ellentmondásokat vélünk látni, mert nem ismerhetjük a világ nagy koncepcióját és a Kozmosz nagy terveit és céljait. Elsősorban magunkba kell vonulnunk és elmélyednünk, hogy bensőnk törvényeit értsük meg. A világ ránk vonatkozó és életünket szabályozó törvényei csak saját bensőnkbe lehetnek megírva. Meg kell értenünk azt a mély értelmű gondolatot, hogy az Isten országa bennetek vagyon. Sok önállóság, függetlenség és erő kell hozzá. A fejlődő ember nyugodtan halad és ismeri benső, fejlődő voltát. Nincsenek benne nyugtalanságok, ellenben csak pozitív, zavar nélküli érzések töltik el. Tudja, hogy a természet rendjében tényező, hogy annak fejlődését előbbre viszi, része a teremtő őserőnek, amely a világot formálja."

A most kapható könyvekből ugyanezek olvashatóak ki. Ez az ember úgy érezte, hogy feladatot teljesít, mikor megírta a könyvét, azóta sok más ember jött, aki leírta ugyanazokat, csak másképp. Van amelyikből bestseller lett, van amelyik kevés emberhez jut el, de sok ember küldetése, hogy leírja ezeket a gondolatokat, hogy az emberek végre "felébredjenek". Az ember egy egység része, csak ezt valóban elfelejtette. Ezért kell újra magunkban az egységtudatot fejleszteni, és ehhez kell megfelelő rezgésszintre emelkednie az embereknek is. Most eszembe jutott megint az Avatar c. film. Ott az a kék nép, milyen szimbiózisban élt a természettel, a növényekkel, állatokkal. Az emberek régen valóban olyan tudatszinten éltek, amikor mindenről úgy gondolták, hogy az egész része. A gondolatok mindenre hatással vannak, a tudatosság mozgatja a Földet. És a Föld reagál, most tisztítja önmagát. Ezt éljük napjainkban.

LénaSebesta Ottó

Kedves Abelardo,

köszönöm ezeket az információkat. Tényleg kicsi a világ. Nem hiszek a véletlenekben. A könyv olvasása közben, még 2006-ban, próbáltam elképzelni ki lehetett az írója. A könyv széljegyzetekkel ellátott példány volt, ceruzával írogatva mellé, és aláhúzva sok minden. Floridában került hozzám.

Szeretettel: LénaSebesta Ottó

Sebesta Ottó a dédapám volt, meglehetősen érdekes személyiséggel. Egy Nyitra megyei szlovák lakosságú városkában, Holicsban született az ottani cipész fiaként, és katolikus papnak tanult, majd állt. Sok minden érdekelte, a nyelvek, a természettudományok, a filozófia. Tizenkét nyelven beszélt, köztük szlovákul, magyarul, németül. latinul, görögül, héberül, angolul, franciául, eszperantóul. Érdekes korabeli romantikus történet lehetett, amikor egymásba szerettek egy fiatal bárólánnyal, Naményi Ilonával, Ottó papa otthagyta az egyházat, összeházasodtak, született három gyermekük, akik az unokáikhoz hasonlóan ógörög neveket kaptak: Ichór, Niké és Ofélia. Valamikor a 20-as, 30-as években megismerkedtek Yesudian jógival és társával, Haich Erzsébettel, és hatásukra áttértek a jógára és a vegetárizmusra. Az említett filozófiai jellegű könyve mellett természettudományos könyveket is írt, pl. fizika tankönyvet "a felső kereskedelmi iskolák számára". Szeretett kertészkedni, valószínűleg támogatta a feleségét Budapest első bioboltjának, a Rökk Szilárd utcai Reformháznak a működtetésében is. 1968-ban halt meg, a pontos születési évének még utánanézek.Ezt jó, hogy figyelmünkbe emelted Lena :) Köszönöm:)!

Minden sora a színtiszta igaz valóság.