Gondolatok "úton" levőknek

érdekes gondolatokÉrtékes gondolatok, nem csak a idősebbeknek! Mindannyian a határt nem ismerő, Végtelen Élet fia és az Örökkévalóság gyermeke vagyunk.
Hasznos szempontok, Mindenkinek.

1. A türelem, a kedvesség, a szeretet, a jóakarat, az öröm, boldogság, bölcsesség és megértés olyan minőségek, amelyek sohasem öregszenek meg. Ápoljuk és fejlesszük magunkban őket, mert így maradunk fiatalok, testben és lélekben!

2. Kutatóorvosok szerint a múló idő hatásától való félelmünk, nagy valószínűséggel váltja ki, korai öregedését az emberiségnek.

3. Korunk nem azonos a szálló évek múlásával. A kor, a bölcsesség hajnala az ember elméjében.

4. A 65-95 év közötti korunk könnyen lehet életünk legtermékenyebb időszaka.

5. Köszöntsük hát örömmel éveink számának gyarapodását, mivel növekvő életkorunk csak azt jelenti, hogy egyre magasabbra hágunk az élet végtelen ösvényén.

6. Isten az Élet - a te életed. Általad éli meg újra és újra önmagát. És az Élet mindig megújítja önmagát, mert él, és élni akar... örökké tart és elpusztíthatatlan - az élet mindannyiunk realitása. Örökké élsz, mivel életed Isten élete.

7. Lenyűgöző bizonyítékok szólnak a halál utáni életről.
( Tanulmányozd városod közkönyvtáraiban ezeket a / nagy-britanniai és amerikai Pszichikai Kutatások Társasága által kiadott / közleményeit. )
Ez a munka, kiemelkedő szakemberek szakadatlanul sok éve tartó, (több mint 75 éven át) folytatott tevékenységének eredményein alapszik.

8. Lám, elmédet nem láthatod, mégis tudod, hogy van elméd.
Szellemedet sem látod, ám tudod, hogy van küzdőszellem, ....
alkotóművész szelleme, a zenész szelleme, a szónok szelleme valóság.
És hidd el, ugyanilyen valóság a szívedben és elmédben létező jóság, az igazság, és a szépség szelleme is. Nem láthatod az életedet, s te mégis tudod, hogy élsz.

9. Az öregkor valójában nem más, mint a legemelkedettebb szempontok szerinti elmélkedés Isten igazságairól. Az öregkor teljesebb örömöket kínál már, mint a fiatalság.
Elmédet ekkor már a szellemi és lelki atlétika foglalkoztatja, hiszen fiatalkori pergésed a múló idő lelassította.. És mivel a természet lelassította testedet, alkalmad nyílik már arra, hogy az isteni dolgok felől elmélkedhess.

10. Csak akkor számítgatjuk egy ember éveit, ha már semmi másra sem számíthatunk tőle.
Az ember hite, meggyőződése, soha sem pusztul el.

11. Annyi idős vagy, amennyinek érzed magad, és olyan erős, amilyennek hiszed magad.
Olyan értékes, és hasznos vagy, amilyennek tartod magad. Annyira vagy fiatal, amennyire gondolataid fiatalok.

12. Őszülő hajad - érték.
Nem ősz hajszálaidat bocsátod áruba. A hosszú évek során felhalmozott tehetségedet, képességeidet, bölcsességedet kínálod.

13. Sem diéta, sem a tornagyakorlatok nem őrzik meg fiatalságodat.
Ahogy az ember az ő szívében gondolkodik, olyan ő.

14. Az öregedéstől való félelmeink, fizikai és szellemi leromláshoz vezethetnek minket.
" Amitől legjobban féltem, íme, bekövetkezett. " Biblia

15. Akkor öregszel meg, ha megszűnnek álmaid, ha már elveszíted érdeklődésedet is, az élet értékei iránt.
És akkor öregedtél meg Isten-igazán, ha ingerlékennyé, bogarassá, zsémblődővé, kötözködővé váltál, mindegy mennyi év van mögötted.
Töltsd meg hát elmédet Isten igazságaival, és sugározd az Ő szeretetének napfényét - Ez az örök fiatalság forrásának kútja. Aki innen merítkezik, sohasem szomjazik.

16. Tekints bizakodva előre, hiszen mindenkor az élet végtelenjét furkészed.

17. Ha nyugdíja vagy, nyugdíjazásod új vállalkozásod kezdete.
Kezdj friss tanulmányokat, érdeklődj új dolgok iránt!
Megteheted mindazt, amire nem értél rá, mert idődet lekötötték mindennapi megélhetésed gondjai. Szenteld figyelmedet az élet szépségeinek a megélésére!

18. A társadalom hasznos tagja légy, ne a foglya.
És ne rejtsd véka alá tehetségedet sosem!

19. Az örökké tartó fiatalság titka: a szeretet, az öröm, a belső béke és a nevetés. Teljes öröm van ezekben, Istennél. És nincsen Őbenne semmi sötétség.

20. Tudd, szükség van rád. A legnagyobb filozófusok, művészek, tudósok, irók és más hírességek 80 éves koruk után is alkottak, dolgoztak.

21. Az öregkor gyümölcse a szeretet, béke, türelem, gyengédség, jóság, hit, szelídség és a mértékletesség.

22. A határt nem ismerő Végtelen Élet fia, az Örökkévalóság gyermeke vagy. Csodálatos vagy!" Szeretettel: Anikó

Forrás:

" Hogyan maradjunk lélekben örökké fiatalok?
Tudatalattink sosem öregszik meg. Tudatalattid időtlen, kortalan, végtelen.
Része Isten egyetemes elméjének, ami sohasem született, és sohasem hal meg.
Lelki tényezők, lelki hatalmak vonatkozásában senki se szólhat kifáradásról vagy öregségről.
A türelem, kedvesség, igazságszeretet, alázat, jóakarat, béke, harmónia, felebaráti szeretet - mindezek olyan adottságok, melyek birtokában sohasem öregszünk meg. Gerjeszd hát magadban szüntelenül ezeket az életedet minőségi létté változtatni tudó, és lelkiekben sokat adó érzésekkel, gondolatokkal állandóan, és fiatal maradsz.

" Emlékszem, egyik újságunkban olvastam egy cikket, amelyben a Cincinnati állambeli Ohio város De Courcy Klinikájának élenjáró orvosai arról számoltak be, hogy nem lehet az előrehaladott kort, a degeneratív rendellenességek, betegség kiváltó, kizárólagos okaként megjelölni.
Ugyanezek az orvosok azt is kijelentették, hogy nem annyira az idő múlása, mint inkább az életüktől, előrehaladott éveik számától való félelem felelős, az elménket és testünket sújtó káros öregedési hatásokért.
És, hogy a korai öregedés mögött, az idő okozta károktól való ideg alapon kialakuló félelem állhat. "

"A köz szolgálatában eltöltött hosszú éveim során bőségesen tanulmányozhattam híres férfiak és nők életrajzát, olyanokét, akik jóval az átlagos élettartamon túl is folytatták érték teremtő tevékenységüket.
Többen közülük öregkorukra érték el igazi nagyságukat.

Ugyanakkor abban a szerencsében is részem volt; hogy találkoztam számtalan, nem különösebben élenjáró személlyel, akik szívós természetük révén, a maguk szerényebb köreiben bebizonyították, hogy az öregkor önmagában nem rombolja szét a test és a szellem kreatív hatalmát.
Az, aki gondolataiban megöregedett, ő az igazán öreg. "

"Néhány évvel ezelőtt meglátogattam Londonban élő öreg barátomat.
Elmúlt már 80 éves, súlyos beteg volt, és szemlátomást megadta magát előrehaladott korának.
Beszélgetésünk feltárta fizikai gyengeségét, frusztráltságát és állapotának, a csaknem az élettelenségig menő általános romlását.
Panaszának lényege az volt, hogy haszontalannak tartotta magát. Mivel őrá már senki nem tart igényt. Arcán a reménytelenség kifejezésével leplezte le hamis filozófiáját: "Megszületünk, felnövünk, megöregszünk, haszontalanná válunk - ez a vég."

Betegségének fő oka a fölöslegesség és értéktelenség érzésére alapozódó szellemi hozzáállás volt. Előrelátása csak az öregkorig terjedt, és!!! azután már semmit sem várt az életétől. Gondolataiban leírta magát, megöregedett, és tudatalattija előállította megrögzött gondolatainak tényszerű bizonyítékait.

Az idős kor a bölcsesség hajnala
Sajnos rengetegen osztják ennek a boldogtalan embernek a nézeteit.

Félnek attól, amit "öregségnek" hívnak, félnek a végtől, az elpusztulástól, a haláltól, amely valójában azt jelenti, hogy félnek az életüktől. Nem tudják meg soha, hogy az életmaga, végtelen. Magas életkorunk, nem az évek röpülését, hanem a bölcsesség hajnalát jelenti.
A bölcsesség nem más, mint tudatalattink óriási lelki hatalmának felismerése és a teljes és boldog élet megvalósítása érdekében való alkalmazása.
Egyszer és mindenkorra verd ki a fejedből, hogy akárhány, 65, 75 vagy 85 éves életkor azonos a magad vagy bárki más életének végével.
A valóságban ez a diadalmas, gyümölcsöző, aktív és a lehető legtermékenyebb életmód kezdete lehet, amely minden korábbit felülmúlhat.

Hidd ezt el, és várd el magadtól, meglásd, tudatalattid gondoskodik róla, hogy meg is kapd, átéld.

Köszöntsd a változást!
Az öregkor semmi tragikusat nem jelent. Amit jobb híján öregedési folyamatnak nevezünk, az a valóságban csak egy minőségi élet változását jelenti.

Hogy örömteli, boldog várakozás illeti meg, hiszen az emberi élet minden szakasza egy-egy lépést jelent előre a végtelen úton.
Az ember képességei meghaladják teste adottságait.
Érzékei túlmutatnak öt érzékszervének lehetőségein. Tudósok legújabban egyértelmű, vitathatatlan bizonyítékokra bukkannak, amelyek szerint valami, ami az emberben tudattal bír, el tudja hagyni a testet, és mérföldek ezreit megtéve lát, hall, érez, és ottani emberekkel beszélget, holott a teste el sem mozdul fekvőhelyéről. / * Szubjektív kommunikációként került fel a tudomány palettájára * Anikó /

Az ember élete lelki élet, és mint olyan, örökkévaló.
Sosem kell megöregednie, hiszen az Élet, azaz Isten, sohasem öregszik meg.

A Biblia szerint Isten az Élet. / Én vagyok az Út, az Igazság, az Élet. Aki bennem hisz, örökké él. "
Az Élet önmegújító, örökkévaló, elpusztíthatatlan és minden ember realitása. A túlélés bizonyitéka

Lenyűgöző a Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban működő szociológiai kutatóintézetek által összegyűjtött bizonyítékok halmaza. Akármelyik nagyvárosi könyvtárban felütheted a The Proceedirigs of the Psychical Research Society (A Pszichikai Kutatások Társaságának Közleményei) köteteit, amelyekben tisztes tudósok tapasztalatait olvashatod az úgynevezett halál túléléséről.

Meghökkentő jelentést olvashatsz a halál utáni élet realitását megalapozó fizikai kísérletekről Hereward Carringtontól, az Amerikai Pszichikai Intézet igazgaztójától,
a The Case for Psychic Survival (A pszichikai túlélés mellett) c. kötetben.
Van Élet a halál után? Van.
Egy asszony megkérdezte egyszer Edisontól, az elektromosság feltaláló, varázslójától:
- Mondja Mr. Edison, mi az, az elektromosság?

- Asszonyom - hangzott a válasz -, elektromosság van.
Használja!
Az elektromosság az a név, amellyel valamilyen láthatatlan hatalmas erőt jelölünk, amit nem értünk teljesen, és aminek az elveiről és használatáról lehetőleg mindent megtanulunk, hogyszámtalan módon hasznosítani tudjuk.
A tudós nem láthatja saját szemével az elektront, elfogadja teljes mértékben a létezését tudományos tényként, mivel ez az egyetlen következtetés, amely összeegyeztethető a többi kísérleti tapasztalattal.

Az életet sem láthatjuk, mégis tudjuk, hogy élünk.
Az élet van, és azért vagyunk a Földön, hogy kifejezzük minden szépségét és diadalmasságát.

A szellem és a lélek nem öregszik
A Biblia szerint: Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedüli örök Istent. (János 17:3)
A valóságban szánalomra méltó az az ember, aki úgy véli, hogya születés, serdülőkor, fiatalság, érett kor, öregkor földhözragadt ciklusával mindent el is mondtunk az életről.

Az ilyen embemek nincs támasza, nincs reménye, nincs látomása;
az ilyen ember számára semmit sem jelent az élet.

Az effajta hit éltető táptalaja a frusztrációnak, stagnálásnak, cinizmusnak, valamint a neurózisra és mindenféle szellemi rendellenességre vezető reményvesztettséggel együtt járó félemeinknek.

Ha már képtelen vagy rá, hogy megszokott keménységeddel teniszezz, vagy nem tudsz olyan gyorsan úszni, mint szeretnél, ha tested lelassult, lépteid vontatottan követik egymást, akkor jusson eszedbe: az élet folyton új ruhát ölt.

Amit az emberek halálnak neveznek, az csupán utazás az Élet másik dimenziójában épült új városba.

"Mindig hangsúlyozom hallgatóimnak, hogy eleganciával kell fogadniuk azt, amit öregségnek nevezünk.
A magas életkortól elválaszthatatlan a kor a maga dicsősége, szépsége és bölcsessége által. A béke, szeretet, öröm, szépség, boldogság, bölcsesség, jóakarat és megértés csupa olyan kvalitás, ami sose öregszik meg bennünk, velünk, és soha se pusztul el.

"Csak akkor számítgatjuk egy ember éveit - mondta Ralph Waldo Emerson, a költő és filozófus -, ha már semmi másra sem számíthatunk tőle. "
Jellemed, szellemed minősége, hited, meggyőződésed sosem pusztul el.

Mindenki annyi idős, amennyinek tartja magát
Néhány évenként nyilvános előadás-sorozatot tartok Londonban, a Caxton Hallban.
Az egyik ilyen előadás után felkeresett egy sebész.
" 84 éves vagyok - mondta. - Minden délelőtt operálok, délutánonként vizitet tartok, esténként pedig cikkeket írok orvosi és egyéb tudományos folyóiratok számára."

Alapállása volt, hogy ő maga annyira hasznos, amennyire annak tartja magát, és olyan fiatal, amennyire a gondolatai fiatalok.
" Igaza volt - mondta nekem -, amikor kijelentette: Az ember olyan erős, amilyennek hiszi magát, és annyit ér, amennyire tartja magát.

Ez a sebész nem adta meg magát az előrehaladó éveknek. Tudta, hogy halhatatlan. Utolsó megjegyzése ez volt: " Ha holnap meghalnék, tovább operálnám betegeimet a következő dimenzióban, nem a sebész szikéjével, hanem lelki és szellemi sebészettel."

Ősz hajszálaid értékesebbek
Sose hagyd ott állásodat e szavakkal: " Visszavonulok. Megöregedtem; nekem már végem."
Ez a stagnálást, a halálodat jelentené, és tényleg véged lenne.
Van, aki már harmincévesen öreg, mások nyolcvanon túl is fiatalok. Elmnk szövi a fona- lakat, ő a tervező, az építész, a szobrász.

George Bernard Shaw 90 évesen is teljesen aktív volt, és szellemének művészi minősége nem ernyedt el a szüntelen használattóI.
Férfiak és nők egyaránt emlegetik, hogy egyes munkaadók jóformán becsapják orruk előtt az ajtót, amikor megtudják, hogy a jelölt elmúlt negyvenéves.

A munkaadó ilyen hozzáállását hidegnek, érzéketlennek, gonosznak, minden együttérzéstől és megértéstől mentesnek kell minősítenünk.
Kizárólagos szempontjuk a fiatalság.
A jelöltnek 35 év alattinak kell lennie, hogy egyáltalán megfontolásra méltassák, hogy alkalmazzák e őt.
Kétségtelen, hogy az emögött meghúzódó érvrendszer fölöttébb sekélyes.

Ha a munkaadó venné magának a fáradságot, és elgondolkodna egy kicsit, akkor belátná, hogy a jelölt nem az életkorát vagy őszülő haját akarja áruba bocsátani, hanem az élet sűrűjében hosszú évek során szerzett tehetségét, tapasztalatait, bölcsességét.

Korunk tehát értékes
Életkorodat kifejezetten nagyra kéne becsülnie minden szervezetnek, tekintettel mindarra a gyakorlatra, amire az évek során az aranyszabály, valamint a szeretet és jóakarat törvénye alkalmazásában szert tettél.

Ősz hajadnak - ha egyáltalán ősz - a nagyobb bölcsesség, gyakorlat, mélyebb megértés jeleként kéne szolgálnia. Érzelmi és lelki érettséged bármely szervezet számára óriási áldás lehetne.
Helytelen, hogy valakit nyugdíjba vonulásra szólítanak fel csak azért, mert elmúlt 65 éves. Ez, az az életkor, amikor tapasztalatai és az üzlet természetéről szerzett áttekintése révén a leghasznosabb szolgálatokat tehetné személyzeti kérdések rendezésénél, a jövő megtervezésénél, a döntéshozatalban és hogy másokat irányítson.

Vállald korodat!
Egy hollywoodi forgatókönyvíró mesélte, hogy tizenkét évesek szellemi szintjének megfelelő forgatókönyveket kellett szállítania. Ez pedig a dolgok tragikus fordulatát jelzi, hiszen elvileg arra számítunk, hogy az emberek túlnyomó többsége érzelmileg és lelkileg éretté válik.
Azt jelzi, hogy a hangsúlyt a fiatalságra helyezzük, annak ellenére, hogya fiatalság gyakorlatlanságot, az ítélőképesség hiányát és elsietett véleményalkotást jelent.

A legjobbakkal is felveszem a versenyt
Egy 65 éves férfi jár az eszemben, aki kétségbeesetten erőlködik, hogy fiatal maradjon. Minden vasárnap fiatalok társaságában úszik, hosszú túrákra megy, teniszezik, és teljesítményeivel, fizikai képességeivel dicsekszik, mondván:
" Ide süssetek, a legjobbakkal is lépést tartok!" Emlékeznie kellene a nagy igazságra: Mert ahogy az ember az ő szívében gondolkodik, olyan ő.
Sem a diéta, sem a testgyakorlás, sem a változatos versengések nem őrzik meg e férfi fiatalságát. Fontos lenne számára, hogy fölismerje: gondolkodási folyamataival összhangban öregszik meg vagy marad fiatal.

Tudatalattidat gondolataid kondicionálják. Ha gondolataid állandóan szép, nemes és jó dolgokon járnak, éveid valódi számától függetlenül fiatal maradsz.

Félelem az öregségtől
Amitől leginkább féltem, íme bekövetkezett- mondotta Jób.

Rengetegen félnek az öregkortól, és bizonytalanok a jövőt illetően, mert éveik számának előrehaladtával testi és lelki leépülésre számítanak. Márpedig mindaz, amiben hisznek és amit gondolnak, bekövetkezik.
Akkor öregszel meg, ha érdeklődésedet veszted az élet iránt, ha már nem álmodozol, nem éhezel újabb igazságokra, és nem törsz újabb világok meghódítására.
Ha elméd nyitott az új eszmék iránt, ha felemeled a függönyt, és beereszted a napfényt világodba, ha az élet és a világegyetem új igazságainak ihletését keresed, akkor fiatal és életerős leszel.

Mennyi mindent adhatsz
Lehetsz 65 vagy 95 éves, észre kell venned, mennyi mindent nyújthatsz.
Hozzájárulhatsz tanácsaiddal a fíatalabb generáció életének stabilizálásához, és iránymutatással is szolgálhatsz számukra.
Átadhatod, ha tudod, tapasztalatodat, bölcsességedet.
Életed minden szakaszában módodban áll előretekinteni, hiszen a végtelen életet szemléled. A tágas horizontot. Látnod kell, hogy szüntelenül az élet újabb és újabb csodájára és diadalára bukkanhatsz.
A nap minden percétől próbálj ellesni valami újat, és tapasztalni fogod: elméd mindig fiatal marad.

A száztíz éves indiai
Amikor több évvel ezelőtt Bombayben tartottam előadásokat, bemutattak egy öreg indiainak, aki száztíz évesnek vallotta magát. Soha életemben nem láttam az övénél szebb arcot. Mintha egészen átalakította volna a belsejéből sugárzó ragyogás. A szemében csillogó ritka szépség elárulta, a férfi örömmel fogadta éveinek előreha- ladását, és semmijelét sem adta, hogy elméje eltompult volna.

Nyugállományunk: egy új vállalkozás
Gondoskodj róla, hogy elméd sohase vonuljon vissza. Olyan legyen, mint az ejtőernyő, ami hasznavehetetlen, amíg ki nem nyílik.
Légy nyitott, fogadd be az új eszméket! Láttam már 65 és 70 éves embereket, akik nyugdíjba vonultak, s mindjárt hanyatlásnak indultak, és pár hónapon belül meghaltak. Nyilván úgy vélték, véget ért az életük. A nyugállomány új kaland, új kihívás, egy hosszú álom beteljesülésének kezdete lehet.
Elmondhatatlanul nyomasztó, ha valaki így beszél: "Mihez kezdek, most, hogy nyugdíjas lettem?" Tulajdonképpen azt mondja: "Szellemileg és fizikailag meghaltam. Elmém csődöt mondott, egyetlen új ötletem sincs."
Mindez hamis kép. Az az igazság, hogy többet érhetsz el 90 évesen, mint 60 évesen, mivel új tanítványaid, friss érdeklődéseid révén, napról napra gyarapodik bölcsességed, és te egyre mélyebben érted meg az életet és a világegyetemet.

Így már a Felsőbb osztályba léphetsz át
A sí szomszédságomban élő igazgató nemrég nyugdíjba kényszerült, mivel elmúlt 65 éves.
" Úgy tekintek a nyugdíjra -mondta nekem -, mintha az óvodából az elemi iskolába engedtek volna."
Elmagyarázta a filozófiáját is. A középiskola után eggyel magasabb szintre, főiskolára került. Felismerte, hogy ez mind képzésében, mind életismeretében egy lépést jelentett számára, fölfelé.
Ehhez hasonlóan immár módja nyílik rá, hogy megtegye mindazt, amire világéletében vágyott. Nyugdíjazása tehát újabb lépés volt előre, élete és bölcsessége útján.

Arra a bölcs következtetésre jutott, hogy immár nem kell a megélhetésre összpontosí- tania figyelmét. Ezentúl az élettel törődhet. Amatőr fotós volt, s most további tanfolyamokra iratkozott be. Világ körüli utat tett, és a leghíresebb helyekről filmet készített. Most a legkülönbözőbb csoportok, szabadkőművespáholyok, klubok számára tart előadásokat, és népszerűsége nőttön-nő. Számtalan módja van annak, hogy önmagadon kívül is érdeklődj valami arra érdemes iránt. Hogy lelkesedj új, kreatív eszmékért, törődj lelked fejlődésével, szüntelenül tanulj és fejlődj!

Ez a módja annak, hogya szívedben fiatal maradj; hiszen éhezed és szomjazod az új igazságokat, tested pedig szorgalmasan visszatükrözi mindenkori gondolataidat.

Ne a foglya: hasznos tagja légy a társadalomnak!
A hírlapok felfigyeltek arra a jelenségre, hogy Kalifornia államban az idős szavazó- polgárok aránya rohamosan növekszik.
Ez azt jelenti, hogy hangjuk mind erősebben hallatszik majd az állam törvényhozásában és a Kongresszusban is. Ügy vélem, ennek következtében olyan szövetségi törvényekre kell számítanunk, amelyek megtiltják, hogy a munkaadók hátrányosan megkülönböztessék az idős korúakat.
Egy 65 éves férfi szellemileg, pszichikailag, de még fizikailag is fiatalabb lehet nagyon sok 30 éves pályatársánál.

Ostoba, nevetséges dolog azt mondani valakinek, hogy alkalmatlan a munkára, mert elmúlt 40 éves. Ez ugyanannyi, mintha közölnénk vele: már csak a szemétdombra vagy a hulladéktárolóba való.
Mihez kezdj en egy negyven fölötti ember? Ássa el a képességeit, rejtse tehetségét véka alá? Mindazok számára, akik koruk miatt nem kaphatnak munkát, a költségvetésből kellene támogatást biztosítani, az államnak, megyei, állami és szövetségi szinten egyaránt.
Támogatásuk fedezetének előteremtésére meg kell adóztatni mindazon szervezeteket, amelyek nem hajlandók alkalmazni őket, és elutasítják, hogy kamatoztassák ezen értékes emberek tapasztalataikat és bölcsességüket.

Hiszen pénzügyi öngyilkosság, amit művelnek! Az ember arra született, hogy élvezze munkája gyümölcsét; arra született, hogy dolgozzék, nem pedig, hogy rabja legyen egy társadalomnak, amely tétlenségre kárhoztatja.

Az ember teste fokozatosan lelassul az évek szaporodásával, tudatos elméje azonban a tudatalattijától nyert ösztönzés hatására egyre aktívabb, éberebb, elevenebb és fürgébb lesz.

Az igazság az, hogy elménk sohasem öregszik meg.
Ezt olvashatjuk Jób könyvében: Oh, vajha olyan volnék, mint a hajdani hónapokban, amikor Isten őrzött engem! Mikor az Ő szövétnéke fénylett fejem fölött, s világánál jártam a setétet; Amint javakorom napjaiban valék, amikor Isten gondossága borult sátoromra! (Jób 29:2-4)

A fiatalság titka
Fiatalságod napjainak átéléséhez azt kell érezned, ahogy tudatalattid csodálatos, gyógyító, önmagát megújíani tudó hatalma, végigáramlik egész lényeden. Tudnod és érezned kell, hogy új ösztönzést nyertél, felemelkedtél, megfiatalodtál, friss életerővel töltődtél fel, lelkileg megújhodtál.

Joggal csordul túl benned a lelkesedés és öröm, ugyanúgy, mint fiatalságod idején, hiszen érzelmileg és lelkileg akármikor átélheted az örömteli állapotot.

A fejed fölött világító szövétnek az isteni intelligencia, ami mindent felfed előtted, amire szükséged lehet; lehetővé teszi számodra, hogy megerősítsd a belőled származó jó jelenlétét,
tekintet nélkül a külsőségekre. Tudatalattid iránymutatása szerint haladsz, mert tudod, hogy eljő a hajnal, és az árnyékok elmúlnak.

A magadról alkotott kép
Ahelyett, hogy azt mondanád: "Megöregedtem", mondd inkább: "Bölcsességre tettem szert az Isteni Élet megismerésében".
Ne hagyd, hogy a vállalat, az újság vagy a statisztika majd, az öregség, a hanyatló évek, a leépülés, szenilitás, haszontalanság képét tartsák eléd.

Utasítsd vissza ezt a hazugságot! Ne hagyd, hogy az efféle propaganda a hatása alá vonjon.
Az életet erősítsd ősz fejeddel is, ne a halált. Az önmagadról kialakított kép sugárzó, boldog, sikeres, derűs, hatalmas embert ábrázoljon.

Az elme nem öregszik meg soha.
Herbert Hoover, az Egyesült Államok 31. elnöke 88 éves korában aktívan tevékenykedett, és hatalmas munkát végzett. Néhány évvel ezelőtt meginterjúvoltam a Waldorf Astoria-i lakosztályában, New Yorkban. Egészségesnek, boldognak, erőteljesnek találtam, tele volt élettel és lelkesedéssel. Levelezésének kézbentartásához több titkárnőt kellett alkalmaznia, őmaga pedig politikai és történelmi tárgyú könyveket írt. Mint a legtöbb nagy embert, őt is szívélyesnek, nyájasnak, szeretetre méltónak, szeretetteljesnek és rendkívül megértőnek találtam. Rendkívüli eszessége és éleslátása életre szóló izgalommal töltött el.
H. C. Hoover mélyen vallásos férfiú, akit eltölt az Istenbe és az élet örök igazságaiba vetett őszinte hit. A nagy depresszió idején rengeteg bírálat és vádaskodás zúdult rá, ő azonban kiállta a vihart, nem keseredett meg a gyűlölködések idejében, ellenségességben és a haragban.

Éppen ellenkezőleg: lelke csöndjéhez fordult, és a benne lakozó Isteni Jelenléttel egyesülve meglelte a békét, amely Isten szívének hatalma. Kilencvenkilenc évesen is friss maradt szelleme.

Édesapám 65 évesen kezdett franciát tanulni, 70 éves korára e nyelv szaktekintélyévé vált. E
lmúlt 60, amikor tanulmányt írt a kelta nyelvről, és a tárgy elismert, híres tanára lett. 99 éves korában bekövetkezett haláláig segítette húgomat felsőiskolai tanulmányaiban. Elméje ugyanolyan tiszta volt 99 éves korában, mint 20 évesen.
Sőt: kézírása és vitakészsége sokat javult kora előrehaladásával. Bizony, mindannyian annyi idősek vagyunk, amennyinek érezzük magunkat. Szükségünk van idős állam polgárainkra, ugyan úgy, mint a fiatalokra, mert ki is mutatna utat nekik?

Marcus Porcius Cato, a római hazafi, 80 éves korában tanult meg görögül.
Ernestine Schumann Heink, a híres német-amerikai énekesnő nagymama korában érte el zenei karrierje csúcsát. Csodálatos teljesítményekre képesek az öregek.
Douglas McArthur tábornok, Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower tábornok és Bernard Baruch amerikai pénzember késő öregkorukig értékes, aktív személyiségek voltak, akik a világ rendelkezésére bocsátották tapasztalataikat és bölcsességüket.
A görög filozófus, Szókratész 80 éves korában kezdett hangszeres zenét tanulni. Michelangelo 90 évesen festette leghíresebb képeit. Cios Simonides 80 éves korában nyerte el a költészeti díjat, Johann Goethe 80 évesen fejezte be a Faustot,
Leopold von Ranek 92 éves volt, amikor elkészült VilágtörténeIméveI.
Alfred Tennyson 83 éves korában írta egyik legismertebb költeményét.
Isaac Newton 85 éves korában még keményen dolgozott.
A 88 éves John Wesley még javában dirigált, prédikált és hirdette a metodizmus tanait.

Előadásaimnak több 95 éves hallgatója van, akik mind azt állítják, jobb egészségnek örvendenek, mint 20 éves korukban . Magasztosítsuk fel idős polgártársainkat, és tegyük lehetővé, hogy elhozzák számunkra a Paradicsom virágait.

Ha visszavonultál, forduljon érdeklődésed az élet törvényei és tudatalattid csodái felé. Tedd meg, amit mindig meg akartál tenni. Tanulj új tárgyakat, vizsgálj új eszméket!
Így imádkozz:

Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem tehozzád, oh Isten! (Zsoltárok könyve 42: 1 )

Az öregkor gyümölcsei
Akkor teste fiatal, erőtől duzzad, újra kezdi ifjúságának napjait. (Jób 33 :25) Az öregkor valójában nem más, mint a legemelkedettebb szempontok szerinti elmélkedés Isten igazságairól.
Ismerd fel, hogy végtelen utazáson veszel részt, fontos lépések sorozatát teszed meg az élet szüntelen, fáradhatatlan, végtelen óceánjában. Akkor elmondhatod az énekessel: Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek. (Zsoltárok könyve 92:15)
A Léleknek gyümölcse:a szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, szívesség, jóság, a hűség, szelídség, és mértékletesség.
Az ilyenek ellen nincs törvény. (Pál lev. a Galátaiabeliekhez, 5:22-23)

A határt nem ismerő, Végtelen Élet fia és az Örökkévalóság gyermeke vagy. Hasznos szempontok alapján lett ez a kis írás össze állítva, és most kijavítva adom át neked, kedves:)

Bízom a Gondviselésben, hogy szándékom nemessége átüt blogjaimban leközölt cikkeimben:) Anikó

HozzászólásokMINDENKINEK, AKI "MÁR ELÉG

MINDENKINEK, AKI "MÁR ELÉG RÉGÓTA FIATAL"
>

Egy öregúr egyszer elhatározza, hogy elmegy Afrikába szafarira. Magával viszi öreg kutyáját, hogy társasága legyen.
A kutya egy nap addig kergeti a pillangókat, amíg azt veszi észre, hogy eltévedt. Bóklászik erre-arra, hogy megtalálja az utat, egyszercsak látja, hogy egy leopárd rohan felé láthatóan azért, hogy megegye.

Az öreg kutya azt gondolja: "Jajjaj! Most igazán szarban vagyok!"
Észrevesz a közelében néhány csontmaradványt valami dögből, gyorsan elkezdi rágni a csontokat hátat fordítva a közeledő leopárdnak.
Amikor az már majdnem ráugrik, a vén kutya felkiált: "Ez a leopárd igazán finom volt! Vajon találok még egyet?"
Ezt hallván a leopárd az utolsó pillanatban visszafogja az ugrást, rémülettel néz a kutyára, és gyorsan elhordja az irháját.
"Húúú!", sóhajt a leopárd, "ez meleg volt. Ez a vén kutya majdnem elkapott."
Közben egy öreg majom, aki végignézte az egész jelenetet egy faágról, arra gondol, hogy hasznot húzhat abból, amit tud, és kialkudhat valami védelmet a leopárdtól. Utánairamodik, de az öreg kutya, amikor látja teljes sebességgel a leopárd után futni, rájön, hogy valami ravaszság történik. A majom utoléri a leopárdot, elárulja neki a kutya cselét, és alkut ajánl.
Az ifjú leopárd feldühödik, hogy rászedték. "Ide gyere, majom, ugorj a hátamra, és meglátod, hogy jár, aki be akar csapni!"
Az öreg kutya látja a felé rohanó leopárdot a majommal a hátán és nyugtalankodik: "Na, most mit csináljak?" Ám menekülés helyett újra leül háttal a támadóknak, és ismét úgy tesz, mintha nem látta volna őket. Mihelyt hallótávolságba érnek, felkiált:
"Hol van már az a hülye majom? Már egy órája elküldtem, hogy hozzon egy másik leopárdot!"

Tanulság:

- Sose nevesd ki az öregeket!
- A kor és a finesz végül mindig legyőzi az erőt és a fiatalságot. A szellem és a ravaszság csak a korral és a tapasztalattal nő meg.A " Csodák" körülöttünk élnek

"Erzsébet 17 éves. A télen barátnőivel síelni ment a hegyekbe. és ott olyan szerencsétlenül esett, hogy úgy vitték le hordágyon a völgybe. Ilyesmi gyakran megtörténik a hegyekben. Erzsébet nem törte el sem a kezét, sem a lábát, mozdulni mégsem tudott többé. Először az esés közben bekövetkezett sokk hatására gondoltak, de később megállapították: hátgerincének néhány csigolyája úgy összezúzódott, hogy minden kis mozdulás óriási fájdalmat jelentett a számára
Az eset reménytelennek tűnt. Megoperálni nem lehetett. A lány 2 évig feküdt nyakig gipszben. Csak a fejét mozdíthatta kissé.

Édesanyja vasárnaponként vonattal utazott lányához a kórházba Útközben elnézte a kirándulók örömet sugárzó arcát, és azon gondolkodott, mit is mond majd szerencsétlen lányának. Befejező szavai minden látogatáskor ezek voltak:
- Erzsikém légy bátor. Egy napon meggyógyulsz.
Erzsébet pedig azt felelte minden alkalommal:
- Soha többé nem leszek én egészséges, mama...
Anyja erőltetve mosolygott, és biztatta:
- Dehogynem, az orvosok megígérték nekem....
Két év múlt el és Erzsébet még nem gyógyult fel. Amikor betegtársai egymás után elhagyták a kórházat, elköszöntek tőle és ezt mondogatták:
- Te is itt hagyod egyszer a kórházat Erzsébet. Hinned kell ebben!
Az anyja pedig hozzátette:
- Gyermekem, higgyél Istenben!
- Ah milyen messze van az Isten...

A kórház otthonná tud változni. Ha valaki két évet tölt benne, elveszti reményét, hogy valaha is elhagyja. Még az ablakon sem tudott kinézni, azt is másoknak kellett megmondani:
-Már rügyeznek az orgonák. Pár nap múlva ki is virágoznak.
Máskor meg ezt:
- Milyen gyönyörűen nyílnak a rózsák a kertben.

Erzsébet nagyon sok virágot kapott. A látogatók megrendültek a fiatal lány szerencsétlenségén és néhány szál virágot helyeztek ágyára minden alkalommal. Erzsébet hálásan mosolygott. Mégis akkor örült a legjobban, amikor valaki szappant vitt neki ajándékba. Akkor a betegápoló nővér azzal mosdatta minden reggel és este. Ha a fejét megfordította, a párnáján érezte a levendula erős illatát, és közben gyermekkoráról ábrándozott, amint szülőfaluja domboldalán virágot gyűjtögetett.

Ágnes nővér Erzsébet körül foglalatoskodott, mert látogatónap volt, vasárnap.
- Nővér, megérkezett már az édesanyám? - kérdezte Erzsébet.
- Igen, lent van és beszélget az orvossal.
- Az orvossal? Miért?
- Nem tudom.
Amikor édesanyja a szobába lépett, arca szinte át volt szellemülve.
- Gyermekem! - mondta, és örömet mutatva ölelte át a gipsztömeget, amely a lányát körülvette. - Gyermekem, gyermekem! - mondogatta, és könnyek árasztották el az arcát.
- Te sírsz, mama?
- Örömömben! Éppen most beszéltem az orvossal. Azt mondja, hogy néhány hónap múlva felkelhetsz. Csak erős akaratod legyen, és meggyógyulsz.

- Orvosi szempontból nincs többé remény - közölte valójában az orvos.- Tegnap újra megvizsgáltuk a lányát. Ami a legrosszabb, teljesen elvesztette a reményét és átadta magát szerencsétlenségének. Mit csináljunk? Csodák sajnos nem léteznek...
Két emelet választotta el leánya szobáját a folyosótól, ahol az orvossal beszélgettek
Két szörnyű emelet. Az anya lassan, nehézkesen haladt felfelé a lépcsőkön. Azon gondolkodott mit is tegyen. Hogyan segíthetne gyermekén, hogy visszanyerje bizalmát, reményét, még ha sohasem gyógyulhat is meg.

Amikor gyermeke ágyára ült, minden tisztázódott előtte. Észrevette leánya arcán a hitetlenkedést: szemmel láthatólag nem hitt az orvossal való beszélgetés meséjében.
- Mama kérlek ne mondj hazugságokat!
- Miért hazudnék? - mondta csodálkozva az anya, és hangja másként rezgett, mint szokott. - Jövő vasárnap majd meglátod, bebizonyítom, hogy hamarosan meggyógyulsz.
- Bebizonyítod? Hogyan?
- Hozok neked valamit, amit még a megbetegedésed előtt kívántál.

Amikor az anya hazautazott, otthon átkutatta az egész házat, összetörte az agyagmalacot, de nem sok pénzt tudott összeszedni. Minden héten el kellett mennie a kórházba, és nem mehetett üres kézzel, a csekély nyugdíjból pedig nem sokat takaríthatott meg. Gondolkozott. Azután levette jegygyűrűjét és megsimogatta. Akkor határozottan felállt és elment az ékszerészhez.
- Asszonyom, nagyon vékony - mondta az ékszerész
- Igen tudom, éveken át hordtam.
Az ékszerész leszámolta a pénzt. És az anya olyasvalamit vásárolt, ami lánya számára a legszükségtelenebb a világon: egy gyönyörű új kerékpárt. Amilyet Erzsébet mindig is kívánt.

És megint eljött a vasárnap. Az anya a kórház bejáratánál állt kimelegedve, kicsit kócosan. Hozta magával a csillogó új kerékpárt..
- Kerékpár, mama! - nyitotta tágra szemét Erzsébet a csodálkozástól. - Te komolyan hiszed, hogy fel fogok kelni? Hát mégis igaz, amit az orvos mondott? Meggyógyulok! mama, Ó milyen boldog vagyok!...

A csoda elkezdődött. Amit nem tudott elérni az orvostudomány, azt véghezvitte egy csillogó kerékpár. Nyolc hét múlva Erzsébet először hagyta el az ágyát. Milyenek voltak azok az első lépések...!

Ma minden nehézség nélkül kerékpározik, azon a kerékpáron, amit édesanyja, maga is reménytelenségbe esve, utolsó pénzéből vásárolt.

Igen, így történt. És egészen bizonyos, hogy ha majd egyszer Erzsébet édesanyja a jó Isten trónusa elé áll, különös mosollyal a tekintetében fogja mondani:
"Ugye megbocsátod nekem, Uram, hogy én magam sem hittem a dologban..."Barátaim:) Én köszönöm, hogy olvassátok!

Így kell ezek szerint a világunkat szemlélni. Szemlélet váltással, huszárvágással kettészelni eddigi dogmatikus gondolkodásunkat.Szenzacios

Szenzacios !!!!!!!!!!!!Koszonom egy nyugdijas.Ragyogás.. köszönöm :))

.