BUÉK!

Boldog Új Évet Kívánok!

B ékés álmainkba ne csalódjunk soha
O ltalmazzon minket angyalok mosolya
L elkünkben béke és szeretet virítson
D üh és gaz álnokság meg ne szomorítson
O stoba szólamra ne hajoljon szívünk
G azdagság kísérje minden vidám léptünk

Ú tjaink vigyenek igaz célunk felé
J övendőnk munkája ne váljon kereszté

É jszaka pompásan ragyogjon csillagod
V eled lehessek amikor csak akarod
E gymásra találjon most minden kereső
T ársával éljen minden egymást szerető

K özösen tegyük szebbé ezt a világot
Í zleljünk már most mennyei boldogságot
V áljon minden titkos, szép álmunk valóra
Á ldott legyen minden együtt töltött óra
N evetni tudjunk és őszintén örűlni
O dvas idő fogát messze elkerülni
K eveset mondok végül, de szépet: Kívánok Boldog Új Évet!
Békés Boldog Új Évet Kivánok Mindenkinek!
Klári

Címkék:

HozzászólásokHelyes ez a vers Klárika,

Helyes ez a vers Klárika, örülök hogy olvashattam:-)
BUÉK Neked is!:-)

"Amit most az elmédben látsz, azt hamarosan a kezedben is tartod."
Bob ProctorMacikám......

Neked is Boldog Újévet és még nagyon sok szépet és jót kiván : Ágica